www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het komende Grote Waanidee - Deel 10: De negen... en meer 'goden' uit de ruimte

11 november 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 0 - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24

Zonder twijfel is Star Trek een van de meest invloedrijke entertainment franchises in de geschiedenis geweest. Kirk, Spock, McCoy, Scotty, en anderen zijn iconische personages die over de hele wereld worden herkend. Vreemd genoeg wordt het sterrenschip Enterprise door Gene Roddenberry, de bedenker van de serie, in verband gebracht met hersenspoelende-experimenten van de CIA, een groep "buitenaardse wezens" die beweren de scheppers van de mensheid te zijn, en van - daar gaan we weer - de moord op John F. Kennedy.

>Andrija Puharich

Laten we teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlog ging Andrija Puharich, zoon van immigranten uit de Balkan, naar de Northwestern University buiten Chicago, waar hij in 1942 een bachelor-titel haalde in filosofie en in 1947 zijn doctoraal. Door een uitnodiging van een welgestelde vriend van de familie, die in de zuivelfamilie Borden was getrouwd, kwam Puharich begin 1948 in Maine terecht, waar hij een onderzoeksinstituut oprichtte om zijn belangstelling voor parapsychologie voort te zetten, de Round Table Foundation of Electrobiology, gewoonlijk afgekort tot de Round Table.[i]

Een vroeg lid van de Puharich Ronde Tafel was Aldous Huxley, auteur van Brave New World en The Doors of Perception, een boek over zijn ervaringen met mescaline (en het boek dat rockzanger Jim Morrison inspireerde om zijn band The Doors te noemen). Puharich financierde zijn onderzoek met giften van donateurs, waaronder Henry Wallace, die vice-president was geweest onder Franklin D. Roosevelt. Hij Wallace, een 32ste graad Vrijmetselaar, haalde Roosevelt over om de achterkant van het Grote Zegel van de Verenigde Staten - de piramide en het alziend oog - toe te voegen aan het dollarbiljet.

Deze serie is niet lang genoeg om een volledig verslag te geven van wat Puharich in de jaren 1950 voor het Amerikaanse leger deed,[iii] maar het resultaat is dat hij kennelijk onderzoek deed naar parapsychologie en chemische stoffen die de menselijke geest zouden kunnen stimuleren om door te dringen tot werkelijkheden buiten die welke we normaal gesproken met onze natuurlijke zintuigen kunnen waarnemen. En op een van zijn bijeenkomsten in Maine, op oudejaarsavond in 1952, leidden Puharich en zijn Ronde Tafel, in samenwerking met een Hindoe-channeler [medium], genaamd Dr. D.G. Vinod, een seance waarbij kennelijk contact werd gemaakt met iets dat zichzelf De Negen noemde.[iv] Zo begon een werkelijk adembenemend hoofdstuk in Amerika's meestal verborgen programma's die zochten naar manieren om het occulte te bewapenen.

Enkele maanden later, op 27 juni 1953, de nacht van de volle maan, verzamelde Puharich een kerngroep van de Ronde Tafel Stichting om zich heen voor een nieuwe sessie met Vinod. De samenstelling van deze groep van negen leden-á la De Negen-is verhelderend. Henry Jackson, Georgia Jackson, Alice Bouverie, Marcella Du Pont, Carl Betz, Vonnie Beck, Arthur Young, Ruth Young, en Andrija Puharich. Dr. Vinod trad op als medium.

Stel je de Fellowship of the Ring voor, met overheidsfinanciering en een veiligheidsclassificatie die, nou ja, "kosmisch" was.

Deze groep bestond ook uit oud geld, heel oud geld. De naam Du Pont ligt voor de hand, maar sommige van de anderen waren niet minder prominent. Alice Bouverie was een Astor - een afstammeling van John Jacob Astor en de dochter van kolonel John Jacob Astor IV, die het Astoria Hotel bouwde en met de Titanic ten onder ging. Arthur Young was de ontwerper van de Bell helikopter; zijn vrouw was geboren als Ruth Forbes. Ja, die Forbes.

Het vorige huwelijk van Ruth was met een andere familie uit het oude geld die zijn wortels had in de beginperiode van de Amerikaanse koloniën, George Lyman Paine. Hun zoon, Michael Paine, trouwde met een vrouw genaamd Ruth Hyde, en in 1963 raakten Michael en Ruth Paine bevriend met een jong stel dat net uit Rusland was aangekomen, Lee en Marina Oswald.

Ja, die Lee Oswald. Lee Harvey.

Dus. Een Du Pont, een Astor, en een Forbes/Paine, in een psychische onderzoeksgroep gefinancierd door de Amerikaanse overheid, communiceerden met... wat?

En wat deed de apengod daar?

Dr. Vinod zat op de grond, de negen leden van de groep in een cirkel om hem heen, met een koperen plaat op zijn schoot, gebedskralen in zijn handen, en een klein beeldje van "Hanoum," een Hindoe-god waarvan de auteur denkt dat het Hanuman is, de Apenkoning. Als dit zo is, is het in zoverre interessant dat Hanuman een mens was, een minister, voordat hij goddelijk werd door zijn toewijding en moed. Het half-mens, half-goddelijke beeld is er een dat belangrijker en duidelijker wordt naarmate deze studie vordert. Een ander belangrijk aspect van Hanuman is dat hij in veel Indiase kunst wordt afgebeeld als iemand die een hele berg in zijn ene hand houdt (en een knots in de andere). Toen in de Ramayana en tijdens het gevecht van Rama en Ravana-Lakshmana dodelijk gewond raakte, rende Hanuman naar een berg die bedekt was met verschillende geneeskrachtige kruiden. Omdat hij niet wist welke kruiden Lakshmana nodig had, bracht Hanuman gewoon de hele berg mee. Hanuman - evenals zijn mede-aapmensen, de Vanaras van Zuid-India - wordt vaak afgebeeld met zijn hand voor zijn mond, als teken van "stilte" en gehoorzaamheid, ongeveer zoals westerse occultisten Harpocrates afbeelden. In die zin, vol van stilte, gehoorzaamheid, een knots, en een berg kruiden, zou Hanuman gemakkelijk de beschermheilige van MK-ULTRA kunnen zijn geweest.[vi]

Wat een interessant, eh, toeval. Vergeet niet dat Aleister Crowley geloofde dat Het Boek van de Wet aan hem was gedicteerd door Aiwass, de boodschapper van Hoor-Paar-Kraat-Harpocrates.

Hoe dan ook, De Negen maakten bekend dat zij wilden dat de Ronde Tafel een spirituele vernieuwing op Aarde zou leiden, en onthulden uiteindelijk dat zij buitenaardsen waren die in een reusachtig, onzichtbaar ruimteschip in een baan om de planeet cirkelden.

Right.

Maar bedenk wel dat de groep die avond bestond uit zeer intelligente, succesvolle mensen. Puharich schreef later: "We namen elke bekende voorzorgsmaatregel tegen bedrog, en het personeel en ik raakten er grondig van overtuigd dat we te maken hadden met een of andere buitengewone buitenaardse intelligentie."[vii] Met andere woorden, als dit een hoax was, dan werkte het voor een aantal zeer slimme mensen.

Aan de andere kant suggereert de decennialange carrière van Andrija Puharich dat het ook een geval kan zijn geweest van "het leiden van de getuigen", in zekere zin. Hij lijkt een zoeker te zijn geweest die, net als Fox Mulder in The X-Files, echt wilde geloven.

Maar het was meer dan dat. De Negen verklaarden: "God is niemand anders dan wij samen, de Negen Principes van God."[viii]

Dus buitenaards en goddelijk. Bedenk dat terwijl de Ronde Tafel hoorde van De Negen, Aleister Crowley's volgeling Kenneth Grant zijn occulte systeem aan het ontwikkelen was, gebaseerd op een ET god van Sirius.

De Negen, vijftien jaar later

Dr. Vinod keerde korte tijd later terug naar India, en het contact met De Negen werd onderbroken voor meer dan vijftien jaar. Toen, in 1971, ontdekte Puharich de Israëlische helderziende Uri Geller.

Geller, vooral bekend om zijn vermeende vermogen om zilverwerk te buigen met zijn geest, werd voor een tijd de nieuwe link naar De Negen. Via Geller lieten The Nine aan Puharich weten dat het zijn levensmissie was "om de wereld te waarschuwen voor een op handen zijnde massale landing van ruimteschepen die vertegenwoordigers van De Negen zouden brengen."[ix]

Nou, dat is niet gebeurd. En Geller besloot verder te gaan in 1973, dus moest Puharich iemand anders vinden om de kloof te overbruggen tussen de Aarde en de reusachtige, onzichtbare vaartuigen die naar verluidt in een baan om de aarde cirkelden. Hij kwam uiteindelijk in contact met voormalig autocoureur Sir John Whitmore en helderziende Phyllis Schlemmer uit Florida. Zij werd de geautoriseerde woordvoerster voor hun contact binnen De Negen, een entiteit die zichzelf identificeerde als "Tom."[x]

Puharich, Whitmore en Schlemmer richtten vervolgens Lab Nine op in Puharich's landgoed in Ossining, New York. Onder de discipelen van de Negen bevonden zich multi-miljonaire zakenlieden (velen verborgen zich achter pseudoniemen en waaronder leden van Canada's rijkste familie, de Bronfmans), Europese adel, wetenschappers van het Stamford Research Institute en ten minste één prominent politiek figuur die een persoonlijke vriend was van president Gerald Ford.[xi]

KIJKEN! NU ONZE REGERING UFO'S BEVESTIGT, WAT IS HET VOLGENDE?

Een lid van Lab Nine in 1974 en '75 was Star Trek-bedenker Gene Roddenberry, die naar verluidt een scenario schreef gebaseerd op De Negen. Sommigen suggereren dat concepten van de channeling sessies die Roddenberry bijwoonde, opdoken in de vroege Star Trek films en in de series Star Trek: The Next Generation en Star Trek: Deep Space Nine.

Dat is een grote verrassing, toch?

Voordat Lab Nine in 1978 in elkaar klapte, werden de identiteiten van Tom en de Andere Acht eindelijk onthuld: Tom was Atum,[xii] zei hij, de schepper van de Grote Ennead, de Egyptische goden die werden aanbeden in Heliopolis, nabij het hedendaagse Cairo. Naast Atum omvatte de Ennead zijn kinderen Shu en Tefnut; hun kinderen Geb en Nut; en hun kinderen Osiris, Isis, Set, Nephthys, en soms de zoon van Osiris en Isis, Horus.[xiii]

Door verbanden te leggen tussen Andrija Puharich, die vrijwel zeker een CIA medewerker was gedurende een groot deel van de tijd dat hij parapsychologisch onderzoek deed,[xiv] en de vrijwilligers van zijn Ronde Tafel en Lab Negen, kunnen we een verband leggen tussen de regering van de Verenigde Staten (en in het bijzonder het Amerikaanse leger en CIA tijdens de periode van mind-control onderzoeksprojecten als BLUEBIRD en MKULTRA),[xv] leden van de hogere klasse van de oostkust en Canada, de schepper van de meest succesvolle science fiction entertainment franchise in de geschiedenis, buitenaardse wezens, en goden. En niet zomaar goden - het pantheon dat ook de chaosgod Set omvatte, waarvan de Crowleyiet Kenneth Grant geloofde dat hij de geest van deze tijd was.

Oh, ja, en de moord op Kennedy.

Hoe kunnen we ons hoofd hierover buigen? Als je bedenkt dat Puharich dit onderzoek waarschijnlijk voor de regering deed en dat hij de getuigen leidde, door aan Geller en tenminste één van zijn opvolgers te suggereren, terwijl ze onder hypnose waren, dat ze werden gecontacteerd door De Negen,[xvi] lijkt het erop dat dit een lange PSYOP was om het geloof in het bestaan van ETI's en de terugkeer van de oude goden aan te wakkeren.

Met welk doel? Voor Puharich en zijn superieuren was het misschien een experiment in groepsdynamica, of misschien een test hoe mensen zouden reageren op de dreigende komst van buitenaardse bezoekers. Of misschien was het, net als bij de zaak Paul Bennewitz, een inlichtingendienst om de rijke leden van Lab Nine en hun sociale kringen af te leiden in de richting van een ETI verklaring voor alle onverklaarbare luchtverschijnselen en weg van geheime regeringsprojecten.

Wat moet ons doel zijn?

Als Christenen moeten we voorbij de menselijke actoren kijken in bewegingen als deze. In het geval van De Negen, wat hadden de entiteiten die met Vinod, Geller en Schlemmer spraken aan hun charade? Eerlijk gezegd is het moeilijk een ander doel aan te wijzen dan het verspreiden van spirituele verwarring. Het verspreiden van deze ideeën onder invloedrijke leden van de hoge kringen en het militair-industriële complex zou een manier zijn om dat te doen. Het is één ding om Blue-collar Bubba te bespotten wanneer hij beweert dat aliens van Sirius op het punt staan te landen, maar het is een ander verhaal wanneer degene die het ET-evangelie verspreidt uit één van de rijkste families van de wereld komt of een succesvol industrieel is die bewezen heeft een productief lid van de maatschappij te zijn.

Maar het verspreiden van verwarring over de Grote Vragen - waar we vandaan komen, waarom we hier zijn, en waar we heen gaan als we sterven - kan genoeg zijn voor de overheden, machten, tronen en heerschappijen. Zie je, het kan de rebellerende goden niet schelen wat je gelooft, zolang het maar niet dit is: Jezus is de weg, en de waarheid, en het leven, en niemand komt tot de Vader dan door Hem.

En voor de goede orde: Hij is niet van Sirius.

VOLGEND DEEL: Podesta's ETI Wikileaks

Eindnoten:

[i] Levenda, Peter (2005). Sinister Forces—The Nine: A Grimoire of American Political Witchcraft. Walterville, Oregon: TrineDay. Kindle Edition, Kindle Locations 7603–7604.

[ii] Melanson, Terry (2001). “The All-Seeing Eye, the President, the Secretary and the Guru.” http://www.conspiracyarchive.com/NWO/All_Seeing_Eye.htm, retrieved 8/14/17.

[iii] For that we recommend Peter Levenda’s Sinister Forces: The Nine .

[iv] Levenda, op. cit., Kindle Locations 7734–7737.

[v] Levenda, op. cit., Kindle Locations 7765–7769.

[vi] Levenda, op. cit., Kindle Locations 7809–7815.

[vii] Puharich, A. (1974). Uri; a Journal of the Mystery of Uri Geller . Garden City, NY: Anchor Press, p. 18.

[viii] Penre, Wes (1999). “The Council of Nine.” Fortean Times . Republished at UriGeller.com: http://www.urigeller.com/plan-nine-outer-space/. Retrieved 8/22/17.

[ix] Ibid.

[x] Ibid.

[xi] Ibid.

[xii] Ibid.

[xiii] Christiane, Zivie-Coche, (2004). Gods and men in Egypt: 3000 BCE to 395 C E. Cornell University Press.

[xiv] Penre, op. cit.

[xv] Ibid.

[xvi] Ibid.

[xvii] John 14:6.

Bron: THE COMING GREAT DELUSION—PART 10: The Nine... and Other ‘GODS’ from Outer Space » SkyWatchTV