www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het komende Grote Waanidee - Deel 23: Een Planeet op Aarde genaamd de Hemel

25 november 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 0 - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24

Dit deel van de serie zal zeker uw verstand en verbeelding tot het uiterste oprekken, en misschien wel verder. Sommige van de hier besproken informatie en beschrijvingen zullen moeilijk te bevatten zijn, maar het is de moeite waard, ook al betekent het een extra leesbeurt of twee. De concepten die hier worden uitgelegd zijn zeker veel vreemder dan de gangbare buitenaardse theorieën, maar dit zijn misschien wel die welke het meest ondersteunende bewijs hebben, zowel gevonden in de wetenschap als in oude geschriften.

Een vraag die vaak wordt gesteld door ufologen en buitenaardse enthousiastelingen is: wat als buitenaardsen hier al zijn? Het is een terechte vraag. Het lijkt er immers op dat elk jaar de meldingen van UFO fenomenen en ontvoeringen door buitenaardsen toenemen. Zou het logisch zijn dat buitenaardse wezens voortdurend naar onze planeet komen, heen en weer, gedurende duizenden, zo niet miljoenen jaren? Of zou het misschien zinvoller zijn om bases en stations hier op Aarde te hebben?

Dit zijn geldige vragen als men het idee aanvaardt van normale, fysieke, driedimensionale buitenaardsen die hun oorsprong op een andere planeet hebben en nu met de mensheid interageren. Hoe zit het echter met de ETI waarover gesproken wordt in de Podesta Wikileaks e-mails van een "aangrenzend universum?" Als een wezen de fysieke ruimte kan overstijgen, hoe kunnen we dan ooit hopen hen te lokaliseren? Vreemd genoeg zou een combinatie van oude geschriften en de nieuwste wetenschappelijke bevindingen ons wel eens het antwoord kunnen geven.

Extra zwaartekracht

De aarde heeft een sterker zwaartekrachtseffect dan op grond van haar massa zou moeten. Metingen van de massa van de Aarde vertellen ons dat deze ongeveer 13.170.000.000.000.000.000.000.000.000 (of 1,317×10^25) pond zou moeten zijn. De Aarde is echter in werkelijkheid ongeveer 13.170.658.500.000.000.000.000.000 pond. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien niet zo'n groot verschil. In feite is het slechts een fractie van ongeveer een twintigduizendste (1/20.000), of een verschil van ongeveer 0,005 procent. Dit lijkt misschien niet veel op een normale menselijke schaal, maar het is enorm op een schaal zo groot als de aarde. Zie het zo: Er is ongeveer 658.500.000.000.000.000.000 (6,585×10^20) pond massa op aarde die volledig onbekend is. In feite is dit de meest conservatieve schatting; de hoeveelheid van de mysterieuze massa van de Aarde zou bijna het dubbele kunnen zijn. Er wordt geschat dat er tussen de 0,005 en 0,008 procent extra massa op de Aarde is. Om dit in perspectief te plaatsen, de diameter van de Aarde is 7,917.5 mijl. Als we .005 procent van 7.917,5 mijl nemen, houden we .395875 mijl over, of ongeveer 637 meter. Dit betekent dat als je 0,005 procent van de diameter van de Aarde zou nemen en dat omhoog zou draaien, het tot 637 meter in de lucht zou reiken. Als we de oppervlakte van de aarde in aanmerking nemen (196,9 miljoen vierkante mijl), zou .005 procent overeenkomen met iets meer dan de grootte van Vermont (9.614 vierkante mijl). Als we bedenken dat de hele aarde ongeveer 260 triljoen kubieke mijl groot is, dan is er 13 miljoen kubieke mijl onbekende massa. Niemand weet wat deze extra massa is, waar zij zich precies bevindt, waarom wij haar niet kunnen zien, of waarom wij haar niet kunnen meten buiten haar gravitatie-effecten. Maar, natuurlijk, zijn er theorieën.

De belangrijkste theorie is dat er zich rond de evenaar van de Aarde een ring van donkere materie zou kunnen bevinden die ongeveer 119 mijl dik is en 43.000 mijl in doorsnee. Donkere materie is volkomen mysterieus, maar maakt naar schatting ongeveer 80 procent uit van de materie in het heelal. Niemand weet precies wat het is, maar het wordt gemeten door te kijken naar de zwaartekracht van verre hemelobjecten, zoals sterrenstelsels, en die dan te vergelijken met de verwachte hoeveelheid zwaartekracht op basis van metingen van zichtbare materie. Kort gezegd oefenen sterrenstelsels een veel grotere zwaartekracht uit dan ze op basis van de zichtbare materie zouden moeten kunnen. Iets in het heelal wat de zwaartekracht beïnvloedt is volledig onzichtbaar en niet waarneembaar, vandaar de naam "donkere materie".

Het interessante aan de zwaartekracht is haar schijnbare vermogen om naar andere ruimtelijke dimensies te lekken, wat momenteel de leidende theorie is om te verklaren waarom de zwaartekracht veel zwakker is dan de andere drie natuurkrachten. Dit betekent dat donkere materie in feite extradimensionale materie zou kunnen zijn. Een voorwerp in de vierdimensionale ruimte zou nog steeds de zwaartekracht van de driedimensionale ruimte beïnvloeden. De "extra" zwaartekracht zou kunnen worden gemeten. In feite zijn er afwijkingen in metingen van de zon gevonden waarbij donkere materie als oorzaak is gesuggereerd.[i] Er zijn ook afwijkingen in metingen van de maan.[ii] Donkere materie zou een verklaring kunnen zijn.[iii] Als donkere materie werkelijk extradimensionale materie is, en als dit is wat gemeten wordt als extra massa, hoe zou deze vreemde, buitenwereldse materie er dan uit kunnen zien? Zijn er extra-dimensionale constructies en, zo ja, verblijven daar entiteiten die bestaan uit dimensies buiten de onze? De oude geschriften zouden ons een antwoord kunnen geven.

Pilaren en Fundamenten van de Aarde

Ergens in de extradimensionale ruimte schijnt er een steunsysteem voor de Aarde te zijn. De Bijbel vermeldt pilaren en funderingen van de Aarde. Job 9:6 zegt dat ze verband houden met de aarde:

Die de aarde uit haar plaats doet schudden, en haar pilaren beven.

Het lijkt er ook op dat de pilaren de Aarde en de Hemel op de een of andere manier met elkaar verbinden.

Job 26:11 zegt:

De pilaren van de hemel beven en zijn verbaasd over zijn terechtwijzing.

Hier wordt naar deze pilaren verwezen als "van de Hemel", wat betekent dat zij lijken te bestaan als geestelijke/extradimensionale constructies. In combinatie met Job 9:6 lijkt de tekst erop te wijzen dat deze pilaren hun oorsprong in de hemel hebben en op de een of andere manier met de aarde verbonden zijn. Er zijn echter plaatsen in de Schrift waar naar de pilaren wordt verwezen als zijnde "van de aarde" (1 Samuël 2:8). Het lijkt erop dat het antwoord op de vraag waar het ene uiteinde van een pilaar begint en het andere eindigt een kwestie van perspectief is. De belangrijkste conclusie is dat de pilaren niet alleen "van de aarde" zijn; het zijn niet alleen maar driedimensionale constructies die ergens in de aarde zijn ingebed. Ze zijn ook "van de Hemel". Als deze pilaren extradimensionaal zijn, zou dat kunnen verklaren hoe ze van de Aarde en ook van de Hemel kunnen zijn.

We lezen ook hoe God geestelijke pilaren kan gebruiken om zijn doelen te bereiken in Exodus 13:21:

En de Here ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom, om hun de weg te wijzen, en des nachts in een vuurkolom, om hun licht te geven; om te gaan bij dag en bij nacht.

Interessant genoeg hebben we misschien een andere aanwijzing van extradimensionaliteit in Exodus 14:24:

En het geschiedde, dat in de morgenwake de Here door de vuurpilaar en door de wolk naar de Egyptische scharen keek, en de Egyptische scharen verontrustte.

De tekst vertelt ons dat de Heer (enkelvoud) naar de Egyptenaren keek door de pilaar van vuur en wolk (meervoud). Was God in de vuurpilaar, of was Hij in de wolkkolom? Zoals Dr. Michael Heiser zou zeggen, het antwoord is "ja."

Stel je een tweedimensionaal universum voor dat Platland heet en bewoond wordt door tweedimensionale wezens die Platlanders heten. Als ik, als driedimensionaal wezen, twee vingers in Platland zou steken, zouden Platlanders twee cirkels zien die schijnbaar onafhankelijk van elkaar zijn. Deze tweedimensionale cirkelsecties van mijn vingers zouden vanuit een tweedimensionaal perspectief als volledig gescheiden entiteiten lijken. Een Platlander zou kunnen vragen: "Welke cirkel is Tom - de rechtse of de linkse?" Zoals hierboven gezegd, zou het antwoord "ja" zijn. In deze gedachte-oefening is het niet eens zo dat ik op twee plaatsen tegelijk ben; althans niet precies. Ik ben mezelf niet aan het dupliceren om op twee plaatsen voor Platlanders te verschijnen. Ik ben gewoon die twee cirkels, en ben zelfs nog veel meer, waarvan de Platlanders niet in staat zijn om het te zien. Hetzelfde concept kan worden toegepast op God en de pilaren in Exodus 14:24.

We kunnen ook meer leren door te kijken naar wat de Bijbel zegt over de fundamenten van de Aarde. Om een punt te bewijzen, stelt God Job een reeks onkenbare vragen in hoofdstuk 38 van het boek Job. Meer specifiek staat er in Job 38:4-7:

Waar was u, toen Ik de grondslagen der aarde legde? Verklaar het, indien u verstand hebt.

Wie heeft de maten daarvan gelegd, als u het weet? Of wie heeft er de lijn op gespannen?

Waarop zijn haar fundamenten vastgemaakt? Of wie heeft de hoeksteen daarvan gelegd?

Toen de morgensterren samen zongen, en al de zonen Gods juichten van vreugde?

De bedoeling van deze vragen is om Job te laten zien dat er dingen gaande zijn waar hij geen weet van kan hebben. Waar was Job toen God de grondvesten van de aarde legde? Job was nog niet geboren; dit was een volledig onkenbare tijd vanuit zijn perspectief. Waar zijn de fundamenten vastgemaakt? Zoals we eerder zagen, lijken ze te zijn vastgemaakt in de Hemel, ergens in de extradimensionale ruimte. Als ze alleen maar ergens in of op Aarde zouden zijn bevestigd, zou de vraag zijn oorspronkelijke punt hebben verloren. Job wordt niet verondersteld deze vragen te kunnen beantwoorden; ze worden gesteld om een punt te bewijzen. De enige vragen die hij had kunnen beantwoorden waren die over wie de fundamenten in de eerste plaats had gemaakt en gemeten. Het is duidelijk dat het God was, waaruit eens te meer blijkt dat Zijn schepping een geestelijke component heeft.

Extradimensionale wateren en het Firmament

Het water op Aarde nu, althans een deel ervan, kan een extradimensionale bron hebben. Het lijkt erop dat de Aarde vóór de zondvloed een beetje anders was opgebouwd dan wij vandaag de dag zien. Genesis 1:7 zegt: "En God maakte het uitspansel, en scheidde de wateren, die onder het uitspansel waren, van de wateren, die boven het uitspansel waren; en het was alzo."

Wij leren dat God iets maakte dat een uitspansel werd genoemd om de wateren boven en onder te verdelen. Er is veel discussie geweest over de vraag wat het uitspansel precies is. We krijgen een hint in Genesis 1:8, waarin staat: "En God noemde het uitspansel de hemel. En de avond en de morgen waren de tweede dag." In Genesis 1:20 staat: "En God zeide: Laat de wateren overvloedig voortbrengen het bewegende schepsel, dat leeft, en het gevogelte, dat boven de aarde kan vliegen in het open uitspansel des hemels." Genesis 1:16-17 zegt:

En God maakte twee grote lichten, het grote licht om over de dag te heersen, en het kleine licht om over de nacht te heersen; ook maakte Hij de sterren.

En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.

Wij leren drie dingen uit deze verzen. Ten eerste, het uitspansel werd "hemel" genoemd. Ten tweede, het uitspansel is open en er vliegen vogels in. Ten derde, de zon, maan en sterren zijn ook in het uitspansel. Het eerste vers zou ons kunnen doen denken dat het uitspansel iets zuiver geestelijks is, maar het tweede en derde vers ontkrachten die theorie. Het tweede vers zou ons kunnen doen geloven dat het uitspansel gewoon de lucht rondom ons is of zelfs de bovenste atmosfeer, maar het derde vers ontkent ook dat. Het derde vers zou ons ervan kunnen overtuigen dat het firmament de ruimte is, maar het tweede vers ontkent dat ook. Dus, wat moeten we doen met deze informatie?

Dit is iets dat nogal wat discussie heeft veroorzaakt. Een theorie die dit probeert te verklaren staat bekend als de "overkappingstheorie." Deze theorie stelt dat bij de schepping, een bol van water of ijs rond de gehele Aarde lag. Dit is wat de Bijbel het "firmament" noemt in het boek Genesis en elders. Toen, ten tijde van de zondvloed, kwam het uitspansel/gewelf naar beneden en bedekte de aarde en al haar bewoners. Deze theorie won aan populariteit onder christenen, en niet zonder reden. Het lijkt een heleboel te verklaren, hoewel er problemen zijn met het idee van iets vasts, of zelfs vloeibaars, dat de aarde omhult. In het bijzonder, het woord "in" in de beschrijvingen die we bekeken, biedt uitdagingen voor de Canopy Theorie.

Ten eerste, Genesis 1:20 vertelt ons dat de vogels boven de Aarde vliegen, maar in het open firmament van de Hemel. Als het uitspansel iets vasts of vloeibaars was dat de hele Aarde omvatte, zouden vogels er waarschijnlijk niet in kunnen vliegen. Ze zouden eronder kunnen vliegen, maar dat is niet wat de tekst zegt. Ook zou het idee van iets vasts of vloeibaars dat de aarde omvat, waarschijnlijk niet als open worden beschreven. Als het iets was dat de aarde omsloot, zou het als "gesloten" worden beschreven. Toch is het uitspansel iets open waar vogels in kunnen vliegen. We lezen ook in Genesis 1:16-17 dat de zon, maan en sterren aan het firmament staan. Er staat niet dat ze boven of onder het uitspansel zijn, maar erin. Dit sluit ook uit dat er iets vasts of vloeibaars is dat de aarde omsluit.

Wat hier zou kunnen gebeuren is een beschrijving van iets waar wij als mensen geen echt begrip van hebben vanwege onze beperkte waarneming. We zouden te maken kunnen hebben met iets dat niet volledig spiritueel is, maar ook niet volledig fysiek. In deze teksten zouden we beschrijvingen kunnen lezen van iets extradimensionaals. Genesis 1:7 vertelt ons dat één doel van het uitspansel was om de wateren erboven te scheiden van de wateren eronder. Het woord "boven" in het Hebreeuws is al, wat ook "verder" kan betekenen.[iv] Zoals we verderop in voorbeelden zullen zien, wordt het woord "boven" in de Schrift niet altijd gebruikt als een ruimtelijke richting. Soms wordt het gebruikt om iets van geestelijke/extradimensionale oorsprong te beschrijven.

Het firmament dat in Genesis wordt beschreven zou in feite een vierde-dimensionale ruimte (hyperspace) kunnen zijn of iets binnen de vierde ruimtelijke dimensie. Om dit idee te helpen illustreren, stel je opnieuw de tweedimensionale ruimte van Platland voor. Denk aan een cirkel, ongeveer een meter in diameter, geknipt uit papier als voorbeeld van de Platland Aarde. Stel je voor dat de cirkel van papier rust op een sokkel een paar centimeter boven je salontafel in je huiskamer thuis. Platlanders, die geen begrip hebben van "omhoog" of "omlaag", hebben toegang tot en kunnen rond de rand van de cirkel reizen, maar kunnen er niet boven of onder komen. Zelfs als zij erin zouden slagen tot in het midden in de cirkel te graven, zouden zij nog steeds niet in staat zijn de sokkel te zien waarop deze rust.

Nu zou je kunnen bepalen dat de driedimensionale ruimte rondom de cirkel, in elke richting van de woonkamer, het "firmament" van je huis wordt genoemd, dat je "de Hemel" besluit te noemen. Natuurlijk is de Platland tweedimensionale ruimte nog steeds een deel van de driedimensionale ruimte eromheen. Daarom zouden Platland vogels die in de tweedimensionale ruimte rond de Platland Aarde vliegen nog steeds "in het uitspansel van de Hemel" zijn.

Stel je voor dat je waterdruppels op verschillende plaatsen rond de rand van de cirkel plaatst om de Platlanders oceanen en zeeën te geven. Je besluit zelfs om je Platlanders wat licht te geven, dus je plaatst een bureaulamp op je salontafel en schuift die zo dat een deel van het licht van de lamp hun tweedimensionale ruimte binnendringt. De Platlanders kunnen het licht zien, maar hoe zou het er voor hen uitzien? Omdat zij geen idee hebben van omhoog of omlaag, zouden zij alleen een tweedimensionaal stuk van de gloeilamp zien, dat er voor hen uit zou zien als een cirkel. Zij zouden op geen enkele manier kunnen weten dat er meer is dan dit licht, dat in de woonkamer van uw huis (firmament van de Hemel) is geplaatst. Zij zouden ook de standaard van de bureaulamp kunnen opmerken. Maar omdat zij niet kunnen zien hoe de standaard en de gloeilamp in de driedimensionale ruimte met elkaar verbonden zijn, lijkt de standaard in zijn geheel een apart voorwerp. De Platlanders zouden weer een tweedimensionale cirkel zien. Zij zouden zelfs kunnen opmerken dat een deel van het licht van de gloeilamp weerkaatst wordt door de standaard. Je vertelt ze dat het licht de "Zon" wordt genoemd en de standaard de "Maan". Je besluit ze meer licht te geven, dus hang je een stel kerstlichtjes zo op dat alleen de minibolletjes werkelijk hun ruimte doorbreken. Je vertelt de Platlanders om deze lichtjes "sterren" te noemen. Nogmaals, zij kunnen de sterren zien, maar niet zien hoe ze met elkaar verbonden zijn in jullie driedimensionale ruimte, dus nemen ze aan dat de sterren los van elkaar staan.

Om het interessant te houden, besluit je om heel creatief te worden. Je zet de sokkel op een draaiend platform, waardoor de Platland Aarde gaat draaien. Vervolgens zet je een elektrische trein op je salontafel en plaatst het draaiplatform met de sokkel en de Platland Aarde op de nu rijdende trein. De bureaulamp plaats je op een andere draaiende sokkel in het midden van de draaiing van de trein. Het is zo getimed dat de lamp in het midden blijft terwijl de sokkel ronddraait met de Platland Aarde. Na uren werk heb je een Platland Aarde gemaakt die rond de zon draait, een eigen maan heeft, en zelfs sterren om naar te kijken. Je hebt een werkend universum gemaakt.

Natuurlijk zien de Platlanders dit alles slechts in twee dimensies. De Platlanders zon, maan, aarde en sterren zien er allemaal uit als afzonderlijke objecten die op zichzelf door de ruimte zweven. De Platlanders zijn niet in staat om de mechanismen te zien die dit alles mogelijk maken. Toch kun je ze over die mechanismen vertellen. Je kunt ze vertellen over de zon, de maan en de sterren die je in de woonkamer/firmament van je huis/hemel hebt geplaatst. Je kunt zelfs proberen de huiskamer aan hen uit te leggen door te zeggen dat het een soort scheiding is tussen hun wereld en de uwe.

Stel je nu voor dat het buiten regent terwijl dit allemaal gaande is. Je zou de Platlanders kunnen uitleggen dat het uitspansel/leefkamer er is om het water voorbij het uitspansel/leefkamer te scheiden van de beperkte hoeveelheid water die zij op hun eigen Platlander Aarde hebben. Met andere woorden, het uitspansel scheidt het water boven van het water beneden. Nu, wat zou er gebeuren als de koffietafel waarop dit alles gebeurt onder een raam stond? Wat zou er gebeuren als je besloot dat raam te openen en het water binnen te laten? Misschien vinden we het antwoord in het verslag van Noachs zondvloed. Genesis 7:11 zegt:

In het zeshonderdste jaar van Noachs leven, in de tweede maand, de zeventiende dag van de maand, op dezelfde dag werden alle fonteinen van de grote diepte opgebroken, en de vensters van de hemel werden geopend.

De vensters van de hemel werden geopend. Bedenk ook dat het uitspansel de naam "hemel" heeft gekregen. De vensters van het uitspansel, dat was aangebracht om de wateren boven (of aan gene zijde) te scheiden van de wateren beneden, werden geopend en de wateren boven werden in staat gesteld de Aarde te overspoelen. Stel je opnieuw de Platland Aarde voor en het open raam van de woonkamer op een regenachtige dag. Voor Platlanders zou dit verwoestend zijn en hun wereld volledig doen verdrinken. Maar dan, na de verwoesting, stopt de regen, enkelen worden gered, en het raam wordt weer gesloten.

Als we dit alles in aanmerking nemen, kunnen we passages als Psalm 104:313 in een duidelijker perspectief zien:

Hij legt de balken van zijn bovenkamers in de wateren, die de wolken tot zijn wagen maakt, die wandelt op de vleugels van de wind,

Die Zijn engelen tot geesten maakt, Zijn dienaren tot een vlam van vuur.

Gij die de grondvesten der aarde hebt gelegd, opdat zij in eeuwigheid niet bewogen zou worden,

Gij hebt haar met de diepte bedekt als met een kleed; de wateren stonden boven de bergen.

Op Uw berisping sloegen zij op de vlucht, op de stem van Uw donder haastten zij zich weg.

Zij trokken op over de bergen, zij daalden af in de dalen, naar de plaats die Gij voor hen gegrondvest hebt.

Gij hebt een grens gesteld, opdat zij er niet over zouden gaan, opdat zij niet zouden wederkeren om de aarde te bedekken.

Hij zendt de bronnen in de valleien, zij vloeien tussen de heuvelen.

Zij geven te drinken aan alle dieren des velds; de wilde ezels lessen hun dorst.

Bij hen hebben de vogelen des hemels hun woning; zij zingen tussen de takken.

Hij drenkt de heuvelen uit zijn bovenkamers; de aarde is verzadigd met de vrucht van uw werken.

Droog land verschijnt van gene zijde

Langs dezelfde lijnen als het idee van extradimensionaal water, zou het land van de Aarde zelf ook een extradimensionale oorsprong kunnen hebben. Genesis 1:9 zegt dat "God zeide: Laat de wateren onder de hemel zich verzamelen tot één plaats, en laat het droge land verschijnen; en het was zo."

Het woord "verschijnen" zoals gebruikt in dit vers komt van het Hebreeuwse woord ra'ah. Dit woord lijkt het onderscheid aan te geven van iets dat al bestaat, maar nu in staat is om gezien of waargenomen te worden.[v] Om dit te illustreren, kunnen we het vergelijken met Genesis 12:7: "En de Here verscheen aan Abram en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven; en hij bouwde daar een altaar voor de Here, die hem verscheen."

Natuurlijk wordt hier niet gezegd dat de Heer op dat moment voor Abram werd geschapen. De Heer bestond al, maar was op een voor Abram onwaarneembare plaats. Hetzelfde kan gezegd worden van het droge land in Genesis. Als het droge land werd geschapen als een extradimensionale constructie, en vervolgens in onze drie dimensies van ruimte werd geduwd, zou het vanuit ons perspectief schijnbaar uit het niets verschijnen.

Nogmaals, we kunnen kijken naar het Platland Aarde voorbeeld. Stel je voor dat je, in plaats van een cirkel van papier, begint met een keramische tegel die je op de sokkel legt. Een enkele Platlander staat op de hoek van de tegel. Nogmaals, de Platlander heeft geen op of neer, dus hij zou zich niet bewust zijn van het feit dat hij op de tegel staat. Voor de Platlander zou er niets anders dan lege ruimte voor hem zijn. Op die tegel, dicht genoeg bij de Platlander om hem te zien, maar niet zo dicht dat hij er in verdrinkt, giet je een cirkelvormige plas water. Voor de Platlander lijkt het alsof er een kleine cirkel water verschijnt als je begint te gieten, en die cirkel breidt zich uit als je doorgaat met gieten. Aan de randen van de plas (en ook in het midden) leg je hoopjes aarde en stenen. Vanuit een volledig tweedimensionaal perspectief, dat alleen het water kan zien, zou het voor de Platlander lijken alsof er droog land "verschijnt" uit het niets. Als een Platlander dit alles zou zien gebeuren, zou hij niet in staat zijn de bron ervan waar te nemen. Alles wat hij zou weten is dat zijn fysieke werkelijkheid letterlijk voor zijn ogen verscheen.

De tekst in Genesis is niet specifiek genoeg om ons te vertellen waar precies de Aarde, het water of het land was toen God het schiep. Het vertelt ons ook niet dat alles wat we zien alles is wat er is. In feite lijkt het juist het tegendeel te zeggen. Er lijkt veel meer te zijn in de schepping dan wat wij kunnen ervaren in onze driedimensionale fysieke werkelijkheid. In feite lijkt onze werkelijkheid, net als de stapels stenen op het voetstuk, een deel te zijn van een veel grotere en rijkere extradimensionale constructie. De aarde die God schiep lijkt meer te zijn dan een solitaire, draaiende, blauwe bal in de lege ruimte. Zij lijkt te bestaan uit meerdere delen, sommige stilstaand en sommige bewegend, sommige driedimensionaal en sommige extradimensionaal, maar toch allemaal wonderlijk ingewikkeld en prachtig complex.

De Cirkel en het Voetenbankje

Er is nog een mysterie dat het onderzoeken waard is en bekend staat als de "cirkel van de aarde." Jesaja 40:22 zegt:

Hij is het, die op de kring der aarde zit, en haar inwoners zijn als sprinkhanen; die de hemelen uitspreidt als een gordijn, en ze uitspreidt als een tent om in te wonen.

Behalve dat we meer te weten komen over de schepping van de hemelen en hoe zij "uitgespannen" zijn (nogmaals, stel je voor dat je probeert extradimensionale ruimte uit te leggen aan een Platlander; je zou kunnen zeggen dat het uitgerekt en rondom hem uitgespreid is), leren we ook dat er iets is waarop God zit dat de "cirkel van de aarde" wordt genoemd. Aangezien dit iets is waarop God op de een of andere manier zit, kunnen we hieruit afleiden dat de cirkel van de aarde niet iets puur fysieks is; er zit een spiritueel/extradimensionaal aspect aan. Dit roept de vraag op: Heeft de cirkel van de aarde ook maar iets driedimensionaals, of is het puur extradimensionaal? Psalm 8 zou ons een aanwijzing kunnen geven.

Psalm 8 is een interessante passage in de Schrift. De psalmist verpersoonlijkt het concept van wijsheid. Hij behandelt wijsheid alsof het een bewuste entiteit is en geeft het een stem. In deze passage krijgen we een tijdlijn van de schepping. Psalm 8:24-27 zegt:

Toen er nog geen diepten waren, werd ik voortgebracht, toen er nog geen fonteinen waren, overvloeiende van water.

Eer de bergen gevestigd waren, eer de heuvelen, werd ik voortgebracht:

Toen Hij de aarde nog niet gemaakt had, noch de velden, noch het hoogste deel van het stof der wereld.

Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een kompas stelde op het gezicht der diepte.

De eerste drie verzen van deze passage vertellen ons dat de context van wat gezegd wordt, voorafgaat aan de schepping van de Aarde. Vers 26 zegt zelfs specifiek dat, op dit punt, God de aarde nog niet geschapen heeft. Vers 27 vertelt ons dat we nu spreken over toen God de hemelen schiep. Dan staat er dat God een "kompas" instelde op het "gezicht van de diepte". Gebaseerd op dezelfde Hebreeuwse woorden die gebruikt worden, is het "gezicht van de diepte" hier hetzelfde als het "gezicht van de diepte" in Genesis 1:2.[vi] Ook is het woord "kompas" in deze passage hetzelfde Hebreeuwse woord als "cirkel" in Jesaja 40:22.[vii] Nogmaals, er was nog geen droog land verschenen. Daarom moet de cirkel van de aarde een ander concept zijn dan alleen het droge land van de aarde. Om dit verder te illustreren, kunnen we de keten van gebeurtenissen uit Genesis vergelijken met Psalm 8.

In het boek Genesis leren we dat het uitspansel dat de wateren verdeelde, werd geschapen voordat het droge land verscheen. Het uitspansel werd op de tweede dag van de schepping in Genesis 1:6-8 op zijn plaats gezet. Het droge land verscheen op de derde dag in Genesis 1:10-13. Vergelijkend met Genesis, als Psalm 8 zegt dat de cirkel van de aarde geschapen werd ergens vóór het uitspansel, dan weten we dat de cirkel van de aarde iets moet zijn dat geschapen werd op dag één of dag twee, vóór het verschijnen van het droge land. Psalm 8:27-29 zegt:

Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een kompas stelde op het gezicht der diepte:

Toen hij de wolken boven zich vestigde, toen hij de fonteinen der diepte versterkte:

Toen hij aan de zee zijn gebod gaf, dat de wateren zijn gebod niet zouden voorbijgaan; toen hij de grondvesten der aarde vaststelde.

Zoals wij eerder hebben gezien, was het de bedoeling bij het besluit van de Here dat het uitspansel de wateren verdeelde. Het eerste gedeelte van Psalm 8:29 is vergelijkbaar met Genesis 1:8, waarin de schepping en het doel van het uitspansel op de tweede dag wordt uitgelegd. Het laatste gedeelte van Psalm 29 is vergelijkbaar met Genesis 1:9, waarin de fundamenten/pijlers van de aarde worden uitgelegd waar we eerder naar keken en het verschijnen van het droge land. Daarom werd de cirkel/het kompas van de aarde geschapen en op zijn plaats gezet vóór de schepping van het uitspansel en het verschijnen van het droge land. Als de cirkel/kompas van de Aarde niet hetzelfde is als het droge land, wat is het dan wel?

Herinner je ons voorbeeld van de Platland Aarde op het punt van het gieten van water en het laten vallen van rotsen en vuil in het water om droog land te scheppen voor de Platlanders. Stel je voor dat je, net daarvoor, een berg van vuil en/of rotsen maakt voordat je begint met het vormen van je Platland Aarde. Je maakt de top van de berg plat in de vorm van een cirkel en plaatst daar een troon. Stel je nu voor dat je koffietafel van glas is en dat alles eronder wordt aangeduid als de "diepte", waarvan delen misschien zelfs de "afgrond" of "bodemloze put" bevatten; mogelijk zijn dit allemaal woorden die verwijzen naar hetzelfde gebied onder je koffietafel. Je plaatst je berg op de keramische tegel, die op de sokkel rust. Vervolgens giet je water rond je berg om een soort slotgracht te vormen. Vervolgens gooi je aarde en stenen in het water om droog land te maken voor de Platlanders. Je troon rust nog steeds op de cirkel van de Platland Aarde, en hoewel hij op een bepaalde manier verbonden is, is hij toch een andere constructie dan de Platland Aarde zelf. In feite kun je op deze manier op de cirkel van de Platland Aarde zitten, die zich in jouw Hemel bevindt, en tegelijkertijd de Platland Aarde tot je voetbank maken. Dit idee is vergelijkbaar met Jesaja 66:1, waarin staat: "Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetbank; waar is het huis dat gij voor Mij bouwt en waar is de plaats van mijn rust?"

In zekere zin lijken de cirkel van de aarde en de aarde zelf op elkaar, maar de Schrift maakt duidelijk dat zij niet hetzelfde zijn. Het lijkt erop dat de cirkel van de aarde meer verbonden is met de heilige berg van God, die op vele plaatsen wordt beschreven, zoals in Jesaja 65:25:

De wolf en het lam zullen zich tezamen voeden, en de leeuw zal stro eten gelijk de kudde; en stof zal de spijze des slangen zijn. Zij zullen op mijn gehele heilige berg geen kwaad doen noch verderven, spreekt de Here.

De profeet Johannes bevestigt de locatie van deze berg in Openbaring 21:10:

En Hij voerde mij weg in de geest naar een grote en hoge berg, en toonde mij die grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God.

De verzen 22 en 26 van het eerste hoofdstuk van het boek Ezechiël geven ons een goede voorstelling van het idee van deze extradimensionale constructie. Ezechiël ziet cherubs uit de hemel die een soort platform ondersteunen waarop de troon van God zit. In Ezechiël 1:22 staat:

En de gelijkenis van het uitspansel op de hoofden van de levende schepselen was als de kleur van het verschrikkelijke kristal, dat zich daarboven over hun hoofden uitstrekte.

Jesaja 1:26 zegt:

En boven het uitspansel, dat boven hun hoofden was, was de gelijkenis van een troon, als de gedaante van een saffieren steen; en op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens, die boven op de troon was.

Het is hier interessant dat het platform wordt beschreven als het uitspansel. Wanneer we ons echter het doel van het uitspansel uit Genesis herinneren, is de beschrijving in Ezechiël zinvol. Het doel van het uitspansel was om een scheiding te maken tussen iets extradimensionaals en iets fysieks. Natuurlijk lijkt deze scheiding een vier-dimensionale ruimte te zijn die letterlijk overal om ons heen is, ook al kunnen we die niet waarnemen. Aangezien er geen echt goede manier is om de hoger-dimensionale ruimte uit te leggen of voor te stellen vanuit ons beperkte driedimensionale perspectief, is er geen betere manier om het idee weer te geven dan met een platform dat God en Zijn troon scheidt van Zijn dienaren, de engelen die Hem dragen?

KIJKEN: MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN DE ANASAZI... EEN REPTIELACHTIGE BEDRIEGER... EN DE MODERNE UFO-ALIENS KWESTIE

De Tralies van de Aarde

De Aarde schijnt ook ergens in haar diepten tralies te bezitten. Op het eerste gezicht lijken dit zuiver fysieke tralies te zijn, maar wanneer we de Schrift verder onderzoeken, zien we dat dit idee niet wordt ondersteund door de tekst. Een van de meest bekende aspecten van het verhaal van Jona is hoe hij overleefde in de buik van een grote vis. Maar wanneer we Jona's beschrijving van deze gebeurtenis in zijn gebed lezen, ontdekken we dat wat we op de zondagsschool hebben geleerd misschien niet helemaal juist is. Jona 2:5-7 luidt:

De wateren omringden mij, tot de ziel toe; de diepte sloot mij rondom, het onkruid omsloot mijn hoofd.

Ik ben nedergedaald tot op de bodem der bergen; de aarde met haar grendelen was eeuwig om mij heen; toch hebt Gij, o Here, mijn God, mijn leven uit het verderf opgewekt.

Toen mijn ziel in mij verzwakte, dacht ik aan de Here; en mijn gebed kwam tot U, in Uw heilige tempel.

Vers 5 vertelt ons dat de wateren Job omringden, zelfs tot in de ziel. We lezen ook dat de "diepte" zich om hem sloot. Hier worden verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt voor "wateren" en "diepte". "Diepte" komt van het Hebreeuwse woord tehowm, dat ook "afgrond" en "het graf" kan betekenen.[viii] We lezen ook dat het onkruid onder het water om zijn hoofd gewikkeld was. Vers 6 vertelt ons dat hij afdaalde naar de bodem van de bergen. Daarom is het waarschijnlijk dat Jona op dit punt werkelijk was verdronken en op weg was naar Sheol.

Om dit verder te ondersteunen, zegt Jona 2:6 dat de Heer Jona's leven opwekte "uit verderf". Het Hebreeuwse woord voor "verderf" is hier shachath, wat "put, vernietiging, graf" betekent.[ix] In vers 7 zegt Jona dat zijn "ziel in hem flauwviel". Toen dit gebeurde, herinnerde Jona zich de Heer en bad. God bracht Jona weer tot leven en, zoals Jona 2:10 beschrijft:

En de Here sprak tot de vis, en hij braakte Jona uit op het droge.

Dit bewijst eens te meer dat er op aarde meer is dan wat wij zien. Er is iets voorbij het fysieke leven en de dood. Er is een extradimensionaal aspect. De tralies van de kuil zijn slechts één voorbeeld.

Vier hoeken en de uiteinden van de aarde

Eén ding dat ons een aanwijzing geeft dat we te maken hebben met iets extradimensionaals in de Schrift is de aanwezigheid van een geestelijke entiteit, of het nu een engel is of God zelf. Stel je opnieuw de Platland Aarde voor, en denk deze keer aan de keramische tegel waarop de tweedimensionale Platland Aarde rust. In plaats van een cirkel is de tegel zelf een vierkant. Hoewel de tegel en het voetstuk nog steeds, althans gedeeltelijk, als delen van de Platland Aarde worden beschouwd, ervaren Platlanders slechts een tweedimensionale cirkel. Echter, door het bestaan van de tegel bestaan hoeken wel degelijk in de driedimensionale ruimte. Je zou kunnen proberen dit aan de Platlanders uit te leggen. Je zou ze zelfs de algemene richting van deze hoeken kunnen geven. Op basis van die algemene richtingen zouden ze zelfs idiomen kunnen ontwikkelen als "vanuit de vier hoeken van de Aarde" om het hele kenbare landschap van hun tweedimensionale planeet te beschrijven. Maar ondanks dit alles konden zij nooit zelf de echte hoeken ervaren.

Dit is een voorbeeld van wat er aan de hand zou kunnen zijn met onze driedimensionale Aarde wanneer de Schrift de "vier hoeken" beschrijft. Openbaring 7:1 zegt:

En na deze dingen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat de wind niet waaide op de aarde, noch op de zee, noch op enig geboomte.

De aanwezigheid van engelen op deze hoeken geeft ons het bewijs dat dit extradimensionale constructies zijn. Het lijkt er ook op dat de engelen een manier hebben, door een onbekende extradimensionale bron, om de winden van de Aarde volledig te stoppen. Zou dit kunnen betekenen dat, net als het droge land, de winden van de Aarde een extradimensionale bron hebben die op zijn plaats is gezet ten tijde van de schepping?

Natuurlijk betekent niet elke keer dat de vier hoeken worden genoemd dat er iets extradimensionaals aan de hand is. Bijvoorbeeld, Jesaja 11:12 zegt:

En hij zal een vaandel oprichten voor de volken, en hij zal de verstotenen van Israël bijeenbrengen, en de verstrooiden van Juda uit de vier hoeken der aarde.

Er zijn waarschijnlijk geen verstotenen van Israël in de vier-dimensionale ruimte. Verder staat er in Ezechiël 7:2:

En, gij mensenzoon, zo zegt de Here God tot het land Israël: Een einde, het einde is gekomen aan de vier hoeken van het land.

Het land Israël heeft niet slechts vier hoeken (hoewel het hemelse perceel van het land dat misschien wel heeft). Nogmaals, hier wordt niet gesproken over een letterlijke vierhoek, maar is een idioom om het idee van het hele land over te brengen. Net zoals het woord "land" niet alleen wordt gebruikt om te verwijzen naar de letterlijke aarde onder de voeten van het volk Israël, maar ook wordt gebruikt om te verwijzen naar het volk zelf: Israël als natie, volk en land.

Hetzelfde zien we bij de "einden der aarde". Jesaja 43:6 zegt:

Ik zal tot het noorden zeggen: Geef op, en tot het zuiden: Houd niet terug; breng mijn zonen van verre, en mijn dochters van de einden der aarde.

Nu, er zijn gebieden waar de "einden der aarde" zouden kunnen verwijzen naar iets extradimensionaals. Mattheüs 24:31 zegt:

En Hij zal zijn engelen zenden met een groot trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene einde des hemels tot het andere einde.

Denk opnieuw aan het Platland Aarde voorbeeld. Het hele huis dat de Platland Aarde bevatte werd "Hemel" genoemd. Dit betekent dat de Hemel zich boven en onder de Platland Aarde bevindt, ook al hebben Platlanders geen concept van boven en beneden. Voor een Platlander zouden de uiteinden van de Hemel gewoon boven en beneden kunnen zijn; boven en onder. Het einde van de tweedimensionale ruimte is wat er boven en onder ligt. In dit vers hebben we opnieuw een engel om ons erop te wijzen dat dit iets extradimensionaals zou kunnen zijn. Als engelen uitgaan "van het ene uiteinde van de hemel naar het andere", zou dat dus kunnen verwijzen naar het hele kenbare driedimensionale bestaan. Dit zou verder ondersteund kunnen worden door Job 28:24, waarin staat:

Want hij ziet tot aan de einden der aarde, en ziet onder de ganse hemel;

Wat is er onder de gehele hemel? De driedimensionale werkelijkheid; net zoals de tweedimensionale werkelijkheid beschouwd zou kunnen worden onder het geheel van de driedimensionale werkelijkheid.

De boom van Nebukadnezar

Een ander voorbeeld van het gebruik van iets extra-dimensionaals om een fysisch concept uit te leggen kan gevonden worden in hoofdstuk 4 van het boek Daniël. Nebukadnessar beschrijft een droom waarin hij een boom ziet die de hele aarde bedekt, en waarin later een "wachter en een heilige" verschijnen. Daniël 4:11-13 zegt:

De boom groeide en was sterk, en zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en zijn aanblik tot aan het einde van de gehele aarde:

Zijn bladeren waren mooi, en zijn vrucht veel, en daarin was spijze voor allen; het gedierte des velds had er schaduw onder, en het gevogelte des hemels vertoefde in zijn takken, en alle vlees werd erdoor gevoed.

Ik zag in de visioenen van mijn hoofd op mijn bed, en zie, een wachter en een heilige daalde neer uit de hemel.

Nogmaals, de aanwezigheid van extradimensionale wezens kan ons een bewijs geven dat er iets extradimensionaals aan de gang is. Maar mogelijk nog meer dan dat, vertelt Nebukadnessar ons dat de boom "reikte tot aan de hemel" en werd gezien "tot aan het einde der aarde". Zoals we eerder bespraken, kunnen de "einden der aarde" verwijzen naar letterlijk overal op de aarde. En als de boom tot in de hemel reikt, reikt hij naar een hogere dimensie. Als we weer het voorbeeld van de vlakke aarde gebruiken, stel je dan voor dat we een boom in het midden van de cirkel plaatsen en dat de takken rondom de cirkel naar beneden hangen. De boom zou naar uw huis/de Hemel reiken en de takken (althans de delen ervan die de tweedimensionale ruimte doorbraken) zouden voor iedereen rondom de Platland Aarde bereikbaar zijn. Ook al konden de Platlanders niet de hele constructie van de boom zien, ze zouden toch kunnen genieten van wat afkomstig was van de delen die hun ruimte doorbraken. De boom zou hen nog steeds schaduw, fruit, en zelfs een thuis voor de vogels kunnen bieden. Natuurlijk is dit een beschrijving van een droom die Nebukadnessar kreeg om hem een boodschap over te brengen en hem iets te leren. Dit was geen letterlijke gebeurtenis. Daarom is niet alles in de droom volledig fysiek of volledig extradimensionaal, maar toch is het zeer symbolisch en metaforisch.

De stilstaande Aarde in beweging

Hoe kan iets niet bewegen en toch bewegen op hetzelfde moment? Geloof het of niet, maar dit is niet zo onmogelijk als het op het eerste gezicht lijkt. Denk maar aan een zakhorloge. Als het gesloten is en op je bureau ligt, lijkt het volkomen stil, stilstaand en onbeweeglijk. Als je echter in het horloge zou kunnen kijken, zou je verschillende tandwielen in beweging zien om het horloge draaiende te houden. De hele constructie van het horloge staat stil, maar toch is het horloge in beweging. Als het horloge slechts één bewegend tandwiel zou hebben, zou je het niet als stilstaand kunnen omschrijven.

Stel je twee micro-organismen voor die op een van de tandwielen in het horloge leven. De ene zou tegen de andere kunnen zeggen: "De plaats waarop wij leven, het 'horloge' genaamd, is voortdurend in beweging." De ander zou kunnen zeggen: "Nee, het horloge is vast en stilstaand; het beweegt niet." Technisch gezien zouden beiden correct zijn. Het tandwiel van het horloge waar zij op leven is in beweging, maar de rest van het horloge waar zij geen idee van hebben is stilstaand.

In zekere zin kunnen hogere dimensies op deze manier werken. In ons voorbeeld van de Platland Aarde staat de sokkel waarop de vierhoekige tegel staat op een modeltreinstel dat voortdurend in beweging is. Maar de hele constructie van de Platland Aarde rust en staat stil op de salontafel. De Platland Aarde beweegt dus door de tweedimensionale ruimte, maar staat stil als we de extra derde dimensie in ogenschouw nemen.

We hebben een soortgelijke beschrijving in de Bijbel als het over de Aarde gaat. We hebben verzen die haar als stilstaand lijken te beschrijven. Er zijn er zelfs die beloven dat de aarde nooit bewogen zal worden, maar er zijn er ook die beloven dat dit ooit in de toekomst wel zal gebeuren. Of we hebben een bijbelse tegenstrijdigheid of we moeten meer in ogenschouw nemen dan de drie ruimtelijke dimensies die we kunnen waarnemen. Eerste Kronieken 16:30 zegt:

Vrees voor Hem, de ganse aarde; ook de wereld zal stabiel zijn, dat zij niet bewogen wordt.

Psalm 93:1 zegt:

De Here regeert, Hij is bekleed met majesteit; de Here is bekleed met kracht, waarmede Hij Zich omgord heeft; ook de wereld staat vast, zodat zij niet bewogen kan worden.

Niet alleen laten zien dat de aarde stilstaat, maar ook dat zij nooit bewogen zal worden Psalm 96:10 zegt:

Zeg onder de heidenen, dat de Here regeert; ook de wereld staat vast, dat zij niet bewogen kan worden; Hij zal het volk rechtvaardig oordelen.

Maar, belovend dat de aarde bewogen zal worden, zegt Jesaja 13:13:

Daarom zal Ik de hemelen doen schudden, en de aarde zal uit haar plaats wijken, in de toorn des Heren der heerscharen, en ten dage Zijner hevige toorn.

Soms lijkt er een verschil te zijn in wat wordt aangeduid als de "wereld" en de "aarde". In feite zijn het verschillende Hebreeuwse woorden.[x] Het lijkt erop, althans op bepaalde momenten (niet elke keer), dat het woord "wereld" kan verwijzen naar de hele constructie van de wereld in alle dimensies, terwijl de "aarde" lijkt te verwijzen naar de driedimensionale delen die wij kunnen waarnemen. Nogmaals, dit is geen perfecte regel en is waarschijnlijk niet in alle gevallen van toepassing, maar in ieder geval op bepaalde momenten lijkt het zo te zijn. Bijvoorbeeld, Psalm 89:11 zegt:

De hemelen zijn van U, de aarde is ook van U; wat de wereld en haar volheid betreft, die hebt Gij gegrondvest.

Dit vers geeft eigendom en eer aan God voor Zijn schepping, maar het maakt wel onderscheid. Het eerste deel van het vers maakt een duidelijk onderscheid tussen de "hemelen" en de "aarde". Dan, in de tweede helft, behandelt het vers een derde entiteit, "de wereld en de volheid daarvan," wat lijkt te duiden op de hele constructie van de aarde, inclusief extradimensionale aspecten (pilaren, hoeken, staven, etc.). Dit kan helpen verklaren hoe een Aarde in beweging ook stil kan staan en hoe de Schrift kan beloven dat zij nooit verplaatst zal worden, maar ook kan beloven dat zij verplaatst zal worden.

Zien vanuit een Hoger-Dimensionaal Perspectief

Bij de wederkomst van Jezus wordt ons in de Bijbel verteld dat iedereen in de wereld Hem zal zien. Hoe kan dit mogelijk zijn? Zelfs mensen in naburige landen zouden niet in staat zijn om ook maar één persoon te zien neerdalen op de Olijfberg. Er zou hier natuurlijk een technologische component kunnen zijn. In de afgelopen decennia hebben bijbelwetenschappers het idee geopperd dat televisie, mobiele telefoons en internet de hele wereld toegang zouden kunnen geven om de wederkomst van de Here Jezus te kunnen zien. Toch heeft niet iedereen in de wereld toegang tot deze dingen. Misschien zal de wereld in de toekomst ten tijde van Jezus' wederkomst technologisch meer verbonden zijn, of misschien is er hier iets meer aan de hand. Openbaring 1:7 zegt:

Zie, Hij komt met wolken, en alle ogen zullen Hem zien, en ook zij, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen om Hem weeklagen. Zo is het, Amen.

Dit vers zegt specifiek "ieder oog zal Hem zien" en, nog verbazingwekkender, het zegt "zij ook die Hem doorstoken hebben." Over het algemeen wordt dit geïnterpreteerd als de afstammelingen van degenen die Jezus hebben doorstoken, Zijn vijanden, of de Romeinen, of onbekeerlijke mensen. Misschien is hier iets letterlijkers aan de hand. Misschien betekent dit vers dat zij die Jezus meer dan tweeduizend jaar geleden letterlijk doorstoken hebben, Hem zullen zien vanuit hun eeuwige verblijfplaats, samen met de rest van de levende en fysieke wereld. Dit zou ons een aanwijzing kunnen geven dat hier een soort convergentie van het geestelijke en het lichamelijke plaatsvindt. Als de doden en eeuwig verdoemden Jezus kunnen zien, kan de rest van de wereld dat dan ook?

We hebben misschien een aanwijzing over hoe dit mogelijk is in Mattheüs 4:8, waarin staat:

Nogmaals, neemt de duivel hem mee naar een zeer hoge berg, en toont hem alle koninkrijken van de wereld, en de heerlijkheid daarvan.

In het Hebreeuws is het woord lian vertaald naar het Engelse "exceeding", en betekent "zeer, zeer, zeer bovenmate". Hoe hoog moet een berg zijn om als "onmetelijk" te worden beschouwd? Als we ons herinneren van eerder, hoeft het woord "hoog" niet altijd hoog in de lucht te betekenen, maar kan het soms verwijzen naar de onkenbare delen van de Hemel. Het is waarschijnlijk dat de duivel in dit vers Jezus meenam naar een extradimensionale berg waar Hij werkelijk alle koninkrijken van de wereld in één keer kon zien. In een Platland Aarde zou het, vanaf je troon in het midden van de cirkel, relatief gemakkelijk zijn om om je heen te kijken en alle Flatland koninkrijken te zien - hoewel, voor Flatlanders, zoiets onmogelijk zou zijn in twee dimensies. We zien dit idee herhaald in de beschrijving van Johannes zelf in Openbaring 21:10:

En Hij voerde mij weg in de geest naar een grote en hoge berg, en toonde mij die grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God.

Johannes was in staat om dit in de geest te zien gebeuren op een grote en hoge berg. Het is duidelijk dat dit niet zomaar een aardse berg is. Dit is een beschrijving van de heilige berg van God die in de hemel bestaat.

Als, ten tijde van de wederkomst van Jezus, er een soort convergentie is van extra dimensies in de onze, zou dit kunnen verklaren hoe de hele wereld in staat zal zijn Hem te zien. Stel je voor dat je de Platland Aarde zou nemen en die zo zou vouwen dat nu Platlanders aan elke kant van de cirkel recht tegenover je staan. Technisch gezien zou je hun werkelijkheid in de extradimensionale ruimte vouwen. Dit geeft Platlanders echter geen driedimensionaal beeld. Zij zouden nog steeds alleen kunnen zien wat zich recht voor hen bevindt. Als zij en/of hun wereld echter zo gebogen zouden zijn dat zij tegenover u zouden staan, zouden zij u allemaal tegelijk kunnen zien, ongeacht hoe ver zij van elkaar verwijderd zijn in de tweedimensionale ruimte. De driedimensionale ruimte, of wat zij als de Hemel zouden beschouwen, zou voor hen openstaan. Openbaring 19:11 beschrijft de terugkeer van Jezus:

En ik zag den hemel geopend, en zag een wit paard; en Die op hetzelve zat, heette Getrouw en Waarachtig, en in gerechtigheid oordeelt en strijdt Hij.

Dit zou de oorzaak kunnen zijn van het grote schudden van de aarde ten tijde van Jezus' wederkomst. Zacharia 14:4 zegt:

En zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan het oosten, en de Olijfberg zal in zijn midden splijten naar het oosten en naar het westen, en er zal een zeer groot dal zijn; en de helft van de berg zal zich verwijderen naar het noorden, en de andere helft naar het zuiden.

Stel je nu eens voor vanuit het perspectief van de Platlanders hoe dit vouwen eruit zou zien. Hun perspectief zou worden verlegd van dingen die zij eerder konden zien. Zij zouden niet langer de zon, maan of sterren kunnen zien omdat hun gezichtsveld boven hen in de extradimensionale ruimte verschoven zou zijn. In feite, voor Platlanders, zouden de zon, maan en sterren uitdoven, geen licht geven, en volledig wegvallen gedurende de tijd van dit plooien/schudden. Mattheüs 24:29-30 verklaart:

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten van de hemelen zullen geschud worden:

En dan zal het teken van de Zoon des mensen in de hemel verschijnen: en dan zullen alle stammen van de aarde rouwen, en zij zullen de Zoon des mensen zien komende in de wolken van de hemel met macht en grote glorie.

We zien deze trend met de zon en de maan voortgezet in beschrijvingen van het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21:23, waarin staat:

En de stad had geen behoefte aan de zon, noch aan de maan, om daarin te schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar licht.

Het is heel goed mogelijk dat de oude bijbelse profeten probeerden een letterlijke opvouwing te beschrijven van onze drie dimensies van de werkelijkheid in een extradimensionale ruimte. Dit zou uiterst traumatisch zijn voor hen die er niet mentaal, emotioneel of spiritueel op voorbereid zijn. We zouden zelfs geneigd kunnen zijn te geloven dat zo'n daad de Aarde volledig zou vernietigen; dit zou echter niet het geval hoeven te zijn. Net zoals het opvouwen van een Platland Aarde haar niet zou vernietigen; het zou alleen haar vorm veranderen. Onze fysieke Aarde zal door elkaar geschud en veranderd worden, maar het zal de reis overleven.

Het nieuwe Jeruzalem boven

Na alle chaos zijn er prachtige dingen in het vooruitzicht voor de gelovige in Jezus. Er zijn nieuwe dimensies van het bestaan te verkennen. Er is een nieuw, extradimensionaal Jeruzalem. Er zijn zelfs nieuwe, extra-dimensionale lichamen voor Gods kinderen.

Alles wat we nu zien in de driedimensionale werkelijkheid is als een schaduw van de ware, extradimensionale werkelijkheid. Net zoals een vierkant slechts een schaduw is van een kubus, is de aarde zelf slechts een schaduw van de hemel. Galaten 4:25-26 laat dit zien aan de hand van het voorbeeld van Jeruzalem:

Want deze Agar is de berg Sinaï in Arabië, en antwoordt op Jeruzalem, dat nu is, en in slavernij is met haar kinderen.

Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, het is de moeder van ons allen.

Er is een fysiek Jeruzalem en een "Jeruzalem dat boven is". Het woord "boven", zoals hier gebruikt, komt van het Griekse woord ano, dat "van de hemelkwartieren" kan betekenen.[xi] We kunnen hier meer over te weten komen door te vergelijken met de woorden van Jezus in Johannes 8:23, waarin staat:

En Hij zei tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.

De woorden van God citerend, lezen we ook in Handelingen 2:19:

En Ik zal wonderen doen in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden; bloed, en vuur, en rookdampen.

Zoals we leren, is er onze fysieke wereld en een veel rijkere, hemelse werkelijkheid "daarboven". Nog iets interessants om op te merken is dat in Galaten 4:26 naar het "Jeruzalem boven" verwezen wordt als "de moeder van ons allen". Het woord "moeder" is vertaald van het Griekse woord meter en kan, als metafoor, "de bron van iets, het moederland" betekenen.

We zien een tegenpool van dit idee in Openbaring 17:5, waarin staat:

En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Mysterie, Babylon, de Grote, de Moeder der Hoeren en der gruwelen der aarde.

Dit vertelt ons dat de "moeder" (hetzelfde Griekse woord dat hier gebruikt wordt als in Galaten 4:26) van de hoeren en gruwelen der aarde het mysterie Babylon is. Er is veel discussie geweest over de identiteit van het Mysterie Babylon. Het is heel goed mogelijk dat Mysterie Babylon de door de vijand verdraaide versie is van het Nieuwe Jeruzalem. Dit is in zekere zin de "heilige stad" van Satan. Het is een geestelijke/extradimensionale plaats, maar heeft door de tijden heen driedimensionale "schaduwen" gehad, zoals Babylon. Net zoals God een Jeruzalem boven en een fysiek Jeruzalem beneden heeft, heeft de vijand zich dat idee toegeëigend en het verdraaid voor zijn eigen kwade doeleinden. Voor alles wat God heeft, heeft Satan een inferieur en tegengesteld duplicaat. Als Mysterie Babylon de moeder is van deze kwade dingen, betekent dit dat het de bron en het moederland ervan is. Dit zijn geestelijke problemen die uit een geestelijke bron komen, maar hier op aarde fysieke manifestaties vinden. Dit is natuurlijk erg, maar de vertakkingen van deze waardeloze poging van de vijand zijn niet eens te vergelijken met de prachtige dingen die God voor ons, als gelovigen, in petto heeft in ons bron- en moederland.

We leren meer over het Nieuwe Jeruzalem en enkele van de verbazingwekkende dingen die ons te wachten staan in Openbaring 3:12, waarin staat:

Wie overwint, zal Ik tot een pilaar maken in de tempel van mijn God, en hij zal er niet meer uitgaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God; en Ik zal op hem schrijven mijn nieuwe naam.

Openbaring 21:2 zegt:

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Terugkerend naar Galaten 4:26, als het Nieuwe Jeruzalem ons moederland en onze bron is, dan zegt dit ons dat wij niet alleen op een dag inwoners van het Nieuwe Jeruzalem zullen zijn, maar dat wij dat nu al zijn en dat in feite altijd al zijn geweest. Dit wil niet zeggen dat wij, als gered door het bloed van Jezus, in die positie gedwongen zijn. Wij hebben nog steeds een vrije wil en een keuze te maken. Maar zodra wij die keuze maken, betreden wij op geestelijk niveau een plaats buiten de tijd met Jezus. Efeziërs 2:4-6 luidt:

Maar God, die rijk is in barmhartigheid, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,

Toen wij dood waren door de zonden, heeft Hij ons met Christus levend gemaakt (door genade zijt gij behouden).

En heeft ons tezamen opgewekt, en ons in de hemelsferen doen zetelen in Christus Jezus.

Dit zegt ons dat, vanuit het perspectief van Jezus, wij reeds met Hem in de hemelse gewesten zijn gezeten. Hij heeft ons "tezamen opgewekt" (verleden tijd) en ons tezamen doen zitten in de hemelse gewesten. Dit is een beschrijving van een gebeurtenis uit het verleden, maar toch is het nog toekomstig voor ons.

Deze beschrijving gaat verder dan alle dimensies van ruimte. Dit gaat zelfs verder dan de dimensies van tijd. Veilig zijn in de verlossing van Jezus betekent dat we met Hem mogen zitten in de eeuwigheid. Terwijl oneindigheid een overspanning is van nooit eindigende tijd, is eeuwigheid een staat buiten de tijd, in volmaakte tijdloosheid. Dit is iets wat wij, als driedimensionale mensen, gebonden door tijd, niet volledig kunnen bevatten. Toch vertelt de passage ons dat het waar is. Wij zijn daar al met Christus. Zo kan het Nieuwe Jeruzalem onze bron zijn, maar is het ook een toekomstige bestemming.

Terug naar Zwaartekracht

In december van 2013 berichtte New Scientist over bewijs voor donkere materie op de Aarde.[xii] Zoals in het begin van deze studie is vermeld, weegt de Aarde meer dan zij zou moeten wegen. De anomalie is gemeten door ruimtesondes, waarvan verschillende hun snelheid op onverwachte manieren veranderden toen ze langs de Aarde reisden. De aarde leek een grotere zwaartekracht op deze sondes uit te oefenen. Ben Harris van de Universiteit van Texas in Arlington vroeg zich af of deze anomalie een toevalstreffer was of dat zij opnieuw kon worden gemeten, ditmaal door gebruik te maken van GPS-satellieten. De baan van GPS-satellieten is zeer goed bekend, dus als er een anomalie zou zijn, zou die gemakkelijk te vinden moeten zijn. Na negen maanden testen berekende hij het verschil tussen wat werd verwacht op basis van hoe massief de aarde is en wat werkelijk werd geregistreerd. Harris ontdekte een gemiddeld verschil van tussen 0,005 en 0,008 procent groter dan de waarde van de massa van de Aarde. Dit betekent dat de aarde extra massa bezit die wij niet kunnen zien of op enigerlei wijze kunnen ervaren. Er wordt verondersteld dat donkere materie de boosdoener is.

Misschien is het geen ring van zwak interagerende massieve deeltjes (of WIMPs, de huidige leidende theorie over donkere materie). Misschien is de extra zwaartekracht die gemeten wordt wel afkomstig van extradimensionale constructies. Immers, als de Bijbel juist is en de Aarde meer is dan wat we kunnen zien, dan zouden we moeten verwachten dat de Aarde zwaarder is dan onze driedimensionale metingen kunnen verklaren. Misschien heeft de wetenschap de zwaartekracht gemeten die wordt uitgeoefend door delen van de pilaren, hoeken, balken, wateren en hoge bergen die in de extradimensionale ruimte aan onze planeet zijn bevestigd. Misschien heeft de wetenschap bij toeval de bijbelse fundamenten van de Aarde ontdekt waarover duizenden jaren geleden geschreven is.

Als dit waar is, is het dan te veel van een sprong om te overwegen wat dit rijk zou kunnen bewonen? Door de oude Schrift heen worden ons vele voorbeelden gegeven van engelen, demonen, duivels, vorsten, machten, mindere goden, en meer. Is het mogelijk dat de ETI die in de Podesta emails wordt beschreven in één of meer van deze categorieën zou kunnen vallen? Om terug te komen op de vraag aan het begin van deze serie: wat als "ze" er al zijn?

VOLGEND DEEL: Afsluiting van de serie

Eindnoten:

[i] http://www.space.com/28723-dark-matter-sun-mystery.html.

[ii] http://science.time.com/2013/05/30/revealed-the-awesome-explanation-for-the-moons-extra-gravity/.

[iii] http://arstechnica.com/science/2015/11/scientist-says-huge-clumps-of-dark-matter-may-lie-just-beyond-the-moon/.

[iv] “H5921 – `al – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H5921&t=KJV.

[v] “H7200 – ra’ah – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H7200&t=KJV

[vi] “H8415 – tĕhowm – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H8415&t=KJV.

[vii] “H2329 – chuwg – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H2329&t=KJV.

[viii] “H8415 – tĕhowm – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H8415&t=KJV.

[ix] “H7845 – shachath – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H7845&t=KJV.

[x] “H8398 – tebel – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 12 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H8398&t=KJV.

[xi] “G507 – anō – Strong’s Greek Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 12 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=G507&t=KJV.

[xii] https://www.newscientist.com/article/mg22129503.100-gps-satellites-suggest-earth-is-heavy-with-dark-matter/?utm_source=NSNS&utm_medium=SOC&utm_campaign=twitter&cmpid= SOC%252525257CNSNS%252525257C2012-GLOBAL-twitter#.UsaHWdLzzAl.

Bron: THE COMING GREAT DELUSION—PART 23: A Planet on Earth Called Heaven » SkyWatchTV