www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het komende Grote Waanidee - Deel 3: Populariteit van Science Fiction films, televisie, en hun rol in de Komende Grote Misleiding

1 november 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 0 - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24

Science fiction is populair amusement. Vijf van de twintig best verdienende films aller tijden (gecorrigeerd voor inflatie) komen uit de Star Wars-serie (waarvan twee de best verdienende films van 2015 en 2016 waren), en E.T.: The Extraterrestrial staat op nummer vier.[i] Andere films uit de afgelopen tien jaar zoals Star Trek: Beyond; X-Men: Apocalypse; Transformers: Age of Extinction; Guardians of the Galaxy; Star Trek Into Darkness; Thor: The Dark World; MIB 3; Transformers: Dark of the Moon; Thor; Avatar; Transformers: Revenge of the Fallen; Star Trek; en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull stonden allemaal in de top twintig van films in het jaar waarin ze uitkwamen, en ze bevatten allemaal op de een of andere manier buitenaards contact.

In de beginjaren van de sci-fi cinema bevatte The Day the Earth Stood Still Gort, een robot met lasers in zijn ogen, en een iconische vliegende schotel die de tafel dekte voor de moderne UFO iconografie.

Op televisie werden we de afgelopen halve eeuw natuurlijk vermaakt met Star Trek en zijn spin-offs; Doctor Who; The X-Files; Babylon 5; Stargate SG-1 en zijn spin-offs (die een sterk "de oude goden waren buitenaardse wezens"-thema hadden); en anthologieseries waarin vaak ET's voorkwamen, zoals The Twilight Zone en The Outer Limits.

De ET's waren niet allemaal vriendelijk, maar het thema van buitenaards contact is al meer dan zestig jaar een vast onderdeel van Hollywood. Dankzij Hollywood weten we hoe buitenaardse wezens eruit horen te zien, met wat voor soort toestellen ze vliegen en welke rol de regering speelt in het verdoezelen van dit alles. Het is zo vaak herhaald en herhaald dat de stijlfiguren een eigen leven zijn gaan leiden.

Geen wonder dat zovelen van ons het bestaan van buitenaardse intelligentie als een gegeven beschouwen. We zijn geconditioneerd om het als realiteit te accepteren voor een zeer lange tijd.

Hoe zijn we hier gekomen? Hoe heeft zo'n bloeiende huisnijverheid zich kunnen ontwikkelen uit zo weinig fysiek bewijs? Het zegt meer over de filosofische en religieuze staat van Amerika dan over het aantal keren dat vreemde lichten in de lucht zijn gezien door geloofwaardige getuigen.

Een nieuwe kijk op de toren van Babel

Mensen hebben zich sinds mensenheugenis verwonderd over de sterren. Dat is begrijpelijk; ze zijn mooi en mysterieus, net zo onbereikbaar als bergtoppen. En misschien om dezelfde redenen draaiden de eerste speculaties over de sterren om goden, niet om buitenaardse wezens.

Net als bij bergen associëren mensen sterren al sinds het begin van de geschiedenis met goden. Drie van de belangrijkste goden in het oude Nabije Oosten, van Soemerië tot Israël en zijn buurlanden, waren de zon, de maan en de planeet Venus. Voor de Soemeriërs waren dit de godheden Utu, Nanna en de godin Inanna; later, in Babylon, waren dit Shamash, Sîn en Ishtar. De Amorieten vereerden Sapash, Yarikh, en Astarte (die ook de god Attar was toen Venus de morgenster was - en hier dacht je dat geslachtsfluïditeit nieuw was).

God erkende niet alleen dat de volken deze kleine goden aanbaden, Hij wees de volken aan hen toe als hun erfenis - als straf voor het incident van de Toren van Babel.

Toen de Allerhoogste de volken hun erfdeel toekende, toen hij de mensheid verdeelde, stelde hij de grenzen van de volken vast overeenkomstig het aantal van de zonen Gods.[ii]

En pas op dat u uw ogen niet opheft naar de hemel, en wanneer u de zon ziet en de maan en de sterren, het gehele hemelse heir, u meesleept en u voor hen neerbuigt en hen dient, dingen die de Heer, uw God, aan alle volken onder de gehele hemel heeft toebedeeld.[iii]

Met andere woorden, God plaatste de volken van de wereld onder kleine-"goden" vertegenwoordigd door de zon, maan en sterren, maar Hij reserveerde Israël voor Zichzelf. De nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob moesten trouw blijven aan YHWH alleen, en door Israël zou Hij een Verlosser voortbrengen.

Maar de goden die YHWH aan de naties toekende gingen vreemd. Dat leverde hun een doodvonnis op.

God heeft zijn plaats ingenomen in de goddelijke raad;

temidden van de goden houdt hij het oordeel:

"Hoe lang zul je nog onrechtvaardig oordelen

en partijdigheid tonen aan de goddelozen? Sela...

Ik zei: "Jullie zijn goden,

zonen van de Allerhoogste, jullie allemaal;

niettemin, als mensen zullen jullie sterven,

en vallen zoals elke vorst."[iv]

Voor alle duidelijkheid: Die kleine-g-goden zijn niet te verwarren met de hoofd-G God, YHWH, Schepper van alle dingen, inclusief die "zonen van de Allerhoogste." Wij weten dat de consensus onder de Christenen is om de goden van Psalm 82 als mensen te behandelen, gewoonlijk beschreven als corrupte Israëlitische koningen of rechters. Met alle respect voor de geleerden die deze mening zijn toegedaan, maar zij hebben het mis. De meest voor de hand liggende fout in hun opvatting is dat vers 7 - "nochtans zult gij als mensen sterven" - geen zin heeft als God zich tot een menselijk publiek richt.

Nee. Als de Bijbel zegt "goden" dan bedoelt hij goden.

Er zijn andere, meer technische redenen om de goddelijke raad te zien als een hemels koninklijk hof. Wij verwijzen u naar de uitstekende website van Dr. Michael S. Heiser, www.TheDivineCouncil.com, voor toegankelijke, wetenschappelijke, bijbelse ondersteuning voor deze opvatting.

Serieus, ga erheen en lees. Het begrijpen van de goddelijke raadsopvatting is van cruciaal belang om werkelijk te begrijpen wat er aan de hand is met het UFO-fenomeen. (En waarom de wereld nog steeds zo'n puinhoop is, wat dat betreft.) Er zijn bovennatuurlijke wezens die de vrije wil waarmee ze geschapen zijn hebben uitgeoefend om in opstand te komen tegen hun Schepper. Als Christenen, zou dit onze standaard visie moeten zijn. Paulus heeft het immers duidelijk gemaakt:

Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de overheden, tegen de kosmische machten over deze tegenwoordige duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Heersers, overheden, kosmische machten, geestelijke machten van het kwaad. Dat zijn geen concepten, ideeën, of willekeurige tegenslagen. Paulus waarschuwde ons voor bovennatuurlijke kwade intelligenties die ons willen vernietigen. En wat denk je? Tenminste sommigen van hen zijn "in de hemelse gewesten."

We zullen in deze serie nog vaak naar dat vers verwijzen. Efeziërs 6:12 is de sleutel. Zoals onze vriend Pastor Carl Gallups graag zegt, geestelijke oorlogvoering is veel meer dan het vinden van de wilskracht om een tweede schaal met ijs te laten staan.

Hoe de Gevallenen de mensheid geleid hebben

Waarom deze omweg door de Bijbel? Twee redenen. Ten eerste, om te documenteren dat de mensheid naar de sterren heeft gekeken als goden voor tenminste de laatste vijfduizend jaar, tot aan Babel en waarschijnlijk nog verder. En ten tweede, om de weg te bereiden voor waar wij geloven dat de officiële onthulling werkelijk over gaat - de terugkeer van de oude goden.

Zie je, de Vijand speelt al een heel lang spel. Ooit was de westerse beschaving over het algemeen een bijbels wereldbeeld toegedaan. Hoewel de invloed van het geestenrijk op ons leven niet perfect werd begrepen, werd het in ieder geval erkend. En hoewel de Kerk van Rome terecht bekritiseerd kan worden voor het feit dat zij de Bijbel bijna duizend jaar lang uit de handen van leken heeft gehouden, hebben de geleerde geleerden en theologen van de Kerk tenminste een redelijke poging gedaan om hun wereld door een bijbels filter te interpreteren.

Toegegeven, dit is speculatie, maar het lijkt in overeenstemming met de geschiedenis: Het lijkt erop dat de overheden en machten de mensheid door de Verlichting, vervolgens door het Modernisme en het Postmodernisme hebben geduwd en gepusht om de moderne mens van een bovennatuurlijk wereldbeeld te bewegen naar een wereldbeeld dat zou kunnen geloven in een externe schepper - buitenaardse wezens in de oudheid - en tegelijkertijd het bestaan van een bovennatuurlijke Schepper ontkennen.

Met andere woorden, om onze ET-schepper/voorvaderen te aanvaarden moesten we eerst de bijbelse God verwerpen. In 1973 schreef de Britse science fiction schrijver Arthur C. Clarke: "Elke voldoende geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van magie." Door geavanceerde wetenschap in de plaats te stellen van het bovennatuurlijke, verspreiden buitenaardse evangelisten een science-fiction religie voor de 21e eeuw. Het biedt mysterie, transcendentie, en antwoorden op die zeurende Grote Vragen. En het beste van alles is dat ETI-gelovigen hun manier van denken en handelen niet hoeven te veranderen - behalve misschien om te beloven vreedzaam samen te leven met onze buren in het aangrenzende universum.

Griekse filosofen

Deze opvatting vond een vruchtbare intellectuele bodem in gebieden die beïnvloed werden door de Griekse filosofie. Het valt buiten het bestek van deze serie om te onderzoeken waarom dat zo is, maar het bewijs is overtuigend dat de opkomst en verspreiding van het Griekse denken parallel liep met het geloof in leven tussen de sterren.

Een pauze hier voor een groot "dank u wel" aan auteur en kunstenaar Jeffrey W. Mardis. Zijn uitstekende boek What Dwells Beyond: The Bible Believer's Handbook to Understanding Life in the Universe[vi] was zeer behulpzaam bij het sturen van onze gedachten toen we dit project planden. In plaats van zijn werk te herschrijven, zullen we hier een samenvatting geven van het ontstaan van kosmisch pluralisme, het concept dat intelligent leven elders in het universum bestaat, en dan raden we u aan een exemplaar van What Dwells Beyond aan te schaffen voor uw persoonlijke naslagbibliotheek.

Het idee dat er meer bewoonde werelden in het heelal zijn dan alleen de onze is niet nieuw. Het dateert van zes eeuwen voor de geboorte van Jezus, rond de tijd dat Nebukadnessar het leger van Babylon door het oude Nabije Oosten leidde om, naast andere naties, het koninkrijk van Juda te veroveren. De Griekse filosoof, wiskundige en ingenieur Thales van Miletus (ca. 620 v. Chr. - ca. 546 v. Chr.) wordt beschouwd als de vader van de wetenschappelijke methode. Volgens latere filosofen was Thales de eerste die de religieuze kosmologie verwierp ten gunste van een naturalistische benadering om de wereld te begrijpen. Een van zijn theorieën was het geloof dat de sterren aan de nachtelijke hemel andere planeten waren, waarvan sommige bewoond waren.

De invloed van Thales wordt zelfs vandaag nog gevoeld. Hoewel het voordelen heeft om te zoeken naar de natuurlijke oorzaken van bijvoorbeeld aardbevingen in plaats van ze toe te schrijven aan de humeurigheid van Zeus, heeft het ontkennen van de invloed van het bovennatuurlijke de wetenschap op veel onderzoeksgebieden verblind. Onderzoekers naar de effecten van bidden richten zich bijvoorbeeld meestal op de fysiologische voordelen. Het vermindert stress en maakt je "aardiger."[vii]

BEKIJK NIEUWE ONDERZOEKSSERIE! EPISODE ÉÉN: DE GROTE MISLEIDING IS HIER EN VELEN ZULLEN MISLEID WORDEN!

Goed en wel, maar aangezien bidden een directe hotline is naar de Schepper van alle dingen, zou er dan meer achter de voordelen van bidden kunnen zitten dan alleen maar stil zitten? Is het mogelijk dat mensen die bidden aardiger en meer ontspannen zijn omdat ze hebben aangeboord wat de apostel Paulus "de vrede van God, die alle verstand te boven gaat" noemde?

Voor een wetenschapper met een naturalistische inslag is het antwoord: "Natuurlijk niet." Omdat God niet kan worden waargenomen en gekwantificeerd, moet Hij niet bestaan. En dus is extra "aardigheid" het resultaat van wat wel kan worden waargenomen - de fysieke handeling van het praten met (in hun gedachten, een denkbeeldige) God.

Tot de intellectuele afstammelingen van Thales behoorden invloedrijke denkers als Pythagoras, die op zijn beurt Plato beïnvloedde, en ook Democritus en Leucippus, die de theorie ontwikkelden dat alles uit atomen bestaat. Epicurus, die voortbouwde op de leer van Democritus, stelde voor dat atomen op eigen kracht bewogen, en dat zij, door willekeurig toeval, samenklonterden tot, nou ja, alles - materie, bewustzijn, en zelfs de goden zelf, die volgens Epicurus neutrale partijen waren die zich niet bemoeiden met het leven van mensen.

Het is duidelijk dat Epicurus en zijn volgelingen een grote invloed hebben gehad op het moderne denken.

Interessant is dat ongeveer driehonderd jaar na de dood van Epicurus, Paulus op de Marsheuvel in Athene een aantal Epicureeërs (en hun filosofische rivalen, de Stoïcijnen) ontmoette. Epicurus, geciteerd door de vroegchristelijke auteur Lactantius, wordt gecrediteerd voor het poneren van wat het Kwaadsprobleem wordt genoemd:

"God," zegt hij, "wil slechte dingen uitbannen en kan het niet, of kan het wel maar wil het niet, of wil het niet en kan het niet, of wil het wel en kan het niet. Als hij wil en niet kan, dan is hij zwak - en dat geldt niet voor God. Als hij kan maar niet wil, dan is hij hatelijk - wat even vreemd is aan Gods natuur. Als hij niet wil en niet kan, dan is hij zowel zwak als hatelijk, en dus geen god. Als hij wil en kan, wat het enige is dat bij een god past, waar komen slechte dingen dan vandaan? Of waarom elimineert hij ze niet?"

Ik weet dat de meeste filosofen die de [goddelijke] voorzienigheid verdedigen door dit argument gemeenlijk aan het wankelen worden gebracht en tegen wil en dank bijna worden gedreven om toe te geven dat God er niet om geeft, en dat is precies waar Epicurus naar op zoek is.[ix]

U begrijpt waarom de Epicuristen in de clinch wilden met een prediker van het evangelie van Jezus Christus. Ze moeten gedacht hebben dat Paulus een gemakkelijk doelwit zou zijn. Ha!

Natuurlijk wordt dit zogenaamde probleem vaak gepresenteerd als "bewijs" dat God niet bestaat. De denkoefening van Epicurus gaat ervan uit dat er maar één god is (en de auteurs geloven dat er in feite maar één hoofd-God is, YHWH, maar de Bijbel noemt duidelijk meerdere kleine-goden die in opstand zijn gekomen tegen hun Schepper) die verantwoordelijk is voor alles, goed en slecht, wat er in de wereld gebeurt. Met andere woorden, om de Epicureeërs tevreden te stellen, zou de vrije wil voor elk wezen in de schepping worden geëlimineerd, behalve voor de Schepper, omdat het elimineren van slechte dingen vereist dat de macht om ze te doen wordt geëlimineerd.

En toch, ondanks dit logische gebrek aan logica, vormt de filosofie van Epicurus - dat alles het product is van natuurlijke processen, zelfs het bovennatuurlijke - de basis van het wereldbeeld van de meeste mensen in de Westerse samenlevingen, ook al is het een veilige gok dat de meeste mensen nog nooit van Epicurus hebben gehoord. Het werk van wijlen Dr. Edgar Mitchell - astronaut op de planeet Apollo, zesde man die op de maan liep, en medeoprichter van het Institute of Noetic Sciences, een parapsychologische onderzoeksgroep "gewijd aan het ondersteunen van individuele en collectieve transformatie"[x] - was in overeenstemming met de leer van Epicurus. Meer over Dr. Mitchell elders in dit boek.

Het is geen toeval dat de invloed van de Griekse filosofen afnam met de verspreiding van het Christendom. De materialistische vooringenomenheid van het Griekse denken werd een tijdlang teruggedrongen door de bovennatuurlijke kracht en boodschap van het evangelie. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: als je de materialistische filosofie tot haar logische einde volgt, blijf je zitten met het wereldbeeld van Epicurus: Het enige doel in het leven is plezier na te streven en pijn te vermijden.

Waarom? Wat is het nut? Hoe zou Epicurus de Grote Vragen beantwoorden? Kortom, de levensvisie van de Epicuristen is deprimerend somber: We komen uit het niets door willekeurige natuurlijke processen; ons doel in het leven is om te voorkomen dat we gekwetst worden; en we gaan nergens heen als we sterven omdat onze ziel ophoudt te bestaan.

Niets, niets en nog eens niets. Dat is wat een materialistisch wereldbeeld biedt.

En toch kwam het na meer dan duizend jaar ondergronds terug stormen met het aanbreken van het zogenaamde Tijdperk van de Rede, de Verlichting. Ironisch genoeg kan de opkomst van de Islam in de zevende eeuw gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het tegenhouden van de invloed van de Griekse filosofie in het Westen. Nadat de eerste grote golf van islamitische expansie het christendom in Noord-Afrika had weggevaagd, werd reizen van het Oost-Romeinse Rijk naar West-Europa moeilijker omdat reizen over de Middellandse Zee niet langer veilig was. Pas na de val van Constantinopel in 1453 en de daaruit voortvloeiende golf van vluchtelingen die de werken van de oude Griekse denkers meenamen, kwam de Verlichting op gang. En die ideeën bloeien nu op in de eenentwintigste eeuw.

VOLGEND DEEL: Emanuel Swedenborg en "buitenaardse" engelen.

Eindnoten:

[i] “All Time Box Office,” Box Office Mojo . http://www.boxofficemojo.com/alltime/adjusted.htm, retrieved 7/16/17.

[ii] Deuteronomy 32:8 (ESV).

[iii] Deuteronomy 4:19 (ESV).

[iv] Psalm 82:1-2, 6-7 (ESV).

[v] Ephesians 6:12 (ESV).

[vi] The fact that we share a publisher doesn’t change the fact that Jeffrey’s book is a well-researched, well-written examination of cosmology, angelology, demonology, and cosmic pluralism.

[vii] Clay Routledge, Ph.D., “5 Scientifically Supported Benefits of Prayer,” June 23, 2014, Psychology Today . https://www.psychologytoday.com/blog/more-mortal/201406/5-scientifically-supported-benefits-prayer, retrieved 7/20/17.

[viii] Philippians 4:7 (ESV).

[ix] Lactantius, On the Anger of God , 13.19.

[x] http://www.noetic.org/about/overview, retrieved 8/30/17.

Bron: THE COMING GREAT DELUSION—PART 3: Popularity of Science Fiction Films, Television, and Their Role in Coming Great Delusion » SkyWatchTV