www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het komende Grote Waanidee - Deel 22: De Israël/UFO-verbinding

25 november 2021 - door Tom Horn

Deel 0 - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24

Voordat ik te diep inga op dit onderwerp, moet ik de lezer verzekeren dat dit geen presentatie is van voorspellingen. Het is eerder een presentatie van mogelijkheden. Er zijn dingen, waarvan sommige hier opgenomen, die we absoluut in de gaten moeten houden. Er zijn dingen die de geschiedenis ons kan leren als we verder gaan in de toekomst. De tijd zelf is een rechte lijn, maar gebeurtenissen lijken cyclisch te zijn. Gebeurtenissen gebeuren niet altijd op dezelfde manier, maar toch is er meestal genoeg gemeenschappelijks om ons een redelijke waarschuwing te geven voor wat ons te wachten staat. Het is ook moeilijk om een exacte datum, of zelfs een exact jaar, vast te stellen voor elke mogelijkheid van profetie die niet duidelijk in de Schrift is vastgelegd. Kortom, we weten misschien niet de dag van bepaalde gebeurtenissen, maar we kunnen misschien wel de periode onderscheiden.

Tijdens het onderzoek voor deze serie, kwam er steeds een afwijking naar boven. Normaal gesproken zou dit soort onderzoek niet tot dit soort dingen leiden, maar daar was het, keer op keer - zo veel zelfs, dat ik begon te voelen dat het niet genegeerd mocht worden. Ik ging zelfs zo ver dat ik andere collega's en bevriende onderzoekers vroeg of er op hun verschillende gebieden iets soortgelijks aan de hand was. Hun antwoord was ja, te vaak om het als louter toeval af te doen. Toch is het moeilijk om, wanneer er data opduiken, precies te weten hoe je de informatie moet presenteren, of zelfs of je ze überhaupt wel aan het publiek moet presenteren. Als ik voor mezelf spreek, zou ik nooit iemand willen doen geloven dat ik een speciale openbaring heb als er ook maar de geringste kans is dat het allemaal gewoon toeval is. Daarom vraag ik de lezer om in gedachten te houden dat ik slechts mogelijkheden presenteer, geen voorspellingen. Ik sta achter mijn onderzoek, natuurlijk, en geloof dat wat hier gepresenteerd wordt zou kunnen gebeuren. Het is echter ook mogelijk dat er iets heel anders, of helemaal niets, gebeurt. Ik zal mijn bewijsmateriaal doornemen om aan te tonen waarom ik geloof dat bepaalde gebeurtenissen in de komende jaren mogelijk zijn, maar uiteindelijk is het aan de lezer om het voor zichzelf te beslissen.

Profetie en voorspellingen zijn lastig. Daarom is het meestal het beste om weg te blijven van voorspellingen en niets meer te doen dan speculeren over profetie. Het interpreteren van Bijbelprofetie, het ontcijferen van mogelijke verborgen betekenissen in de tekst, en het toepassen van dit alles op onze huidige tijd biedt veel ruimte voor fouten, misrekeningen, en onjuiste speculaties. We zien het de hele tijd op sociale media. Hoe vaak hebben YouTube of Facebook ons bijvoorbeeld niet verteld dat er binnenkort een komeet op de Aarde zal inslaan? Of dat de NASA heeft gezegd dat we een lange tijd van totale duisternis over de hele planeet zullen meemaken? Hoe vaak zijn er Bijbelverzen gebruikt om deze beweringen te staven, om keer op keer ongelijk te krijgen? Dan, na een paar maanden, komt er een nieuwe bedreiging voor de wereld en de mensheid. Het lijkt erop dat we deze cyclus van verschillende click-bait artikelen [klik-lokaas] elke paar maanden of zo doorlopen.

Nu zeg ik natuurlijk niet dat er nooit een tijd van letterlijke duisternis zal zijn of een tijd dat er iets met de aarde zal botsen. Bijbelprofetie, wetenschappelijke waarschijnlijkheden, en zelfs gewoon gezond verstand lijken te zeggen dat deze dingen uiteindelijk zullen gebeuren. Ik geloof echter niet dat er enig bewijs is dat dit zal gebeuren zonder dat eerst andere profetieën vervuld moeten worden. Het belangrijkste punt is dat we allemaal, inclusief ikzelf, voorzichtig moeten zijn met zogenaamde profetieën op sociale media en andere gebieden van onze moderne wereld. Het is veel te gemakkelijk om tegenwoordig op een dwaalspoor te worden gebracht.

Dit alles gezegd hebbende, geloof ik absoluut dat echte profetie wordt vervuld in onze tijd. Ik geloof dat er grote gebeurtenissen plaatsvinden en dat we, als we opletten, een betere kans hebben om voorbereid te zijn op wat ons te wachten staat. Dit omvat niet alleen fysieke paraatheid, maar ook mentale, emotionele en spirituele paraatheid. Kortom, het gaat er niet om wat we weten; het gaat erom hoe we het gebruiken.

Een verrassende en duistere connectie

Er lijkt iets vreemds op te doemen tussen nu en het jaar Zeitgeist 2025. Een stukje van deze puzzel kwam terwijl ik het buitengewone boek What Dwells Beyond: The Bible Believer's Handbook to Understanding Life in the Universe van de verbazend getalenteerde bijbelonderzoeker Jeffrey W. Mardis las. Eigenlijk, hier is het een beetje SkyWatchTV en Defender Publishing trivia: Jeffrey is niet alleen een fenomenale onderzoeker, hij is ook het talent achter veel van Defender Publishing's boekomslagen. Jeffrey is een echt begaafd individu in alle opzichten.

In hoofdstuk 2 van What Dwells Beyond maakt Mardis een interessant verband. Hij laat zien hoe bepaalde belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël lijken overeen te komen met gebeurtenissen die het idee van buitenaards leven elders in het universum nieuw leven inblazen. Bijvoorbeeld, in 600 v. Chr. (ongeveer) brandde Nebukadnezar Jeruzalem tot de grond toe af. In diezelfde tijd ontstond een merkwaardig geloof dat Kosmisch Pluralisme wordt genoemd. Kosmisch Pluralisme is een term die wordt gebruikt om het bestaan te beschrijven van meer dan één planeet (gewoonlijk honderden of miljoenen planeten), bevolkt met intelligent leven.

In 70 na Christus brandde Rome Jeruzalem tot de grond toe af. In datzelfde jaar schreef de beroemde filosoof Plutarch in zijn De Facie in Orbe Lunae (Over het gezicht op de maan): "De mensen op de maan, als ze bestaan, zijn ze licht van lichaam en in staat om gevoed te worden."[i]

Wat dit citaat zo belangrijk maakt is dat Plutarchus de laatste grote filosoof was die serieus commentaar gaf op het Kosmisch Pluralisme voordat het in de Middeleeuwen nieuw leven werd ingeblazen.

Er was een derde belangrijk verband tussen Kosmische Pluraliteit en belangrijke gebeurtenissen in Israël. De moderne ufologie en de opkomst van buitenaardse wezens in de publieke opinie begon in 1947 met de UFO-crash in Roswell, New Mexico. Een jaar later, in 1948, werd Israël weer een natie. Zoals Mardis in zijn boek toegeeft, zou dit allemaal toeval kunnen zijn. Noch Jeffrey Mardis, noch ik willen beweren dat er een verband bestaat, geen is te zien. Het lijkt echter wel vreemd dat deze twee onderwerpen in de geschiedenis (opmerkelijke gebeurtenissen in Israëls geschiedenis en Kosmische Pluraliteit) lijken overeen te komen.

Verbindingen vandaag zijn sterker en talrijker

Toen we het begin van 2017 ingingen, werden we herinnerd aan een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Honderd jaar eerder, in 1917, werd de Balfour Verklaring geschreven. De Balfour Verklaring was een brief gedateerd 2 november 1917 van Arthur James Balfour (de minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk) aan Walter Rothschild (een leider van de Brits-Joodse Gemeenschap) voor verzending naar de Zionistische Federatie van Groot-Brittannië en Ierland. Vreemd genoeg was minder dan een maand eerder (13 oktober) in ditzelfde jaar de beroemde Fatima-waarneming. In die tijd werd het bekend gemaakt als een verschijning van Maria, de moeder van Jezus. Echter, bij het doorlezen van de ooggetuigenverslagen van wat het "Wonder van de Zon" zou worden genoemd, wordt duidelijk dat dit een waarneming van een UFO was.[ii] Ook in 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, waren er talloze meldingen van UFO's van soldaten aan alle fronten. Er werd zelfs gemeld dat de Duitse piloot Manfred Freiherr (beter bekend als de Rode Baron), geloofde dat hij in het voorjaar van 1917 een UFO boven België had neergeschoten.[iii]

De Balfour Verklaring was eigenlijk niet de eerste stap in het streven naar een thuis voor het Joodse volk. In 1897 (vanaf 2017 120 jaar geleden) werd in Bazel, Zwitserland, het Eerste Zionistische Congres gehouden door Theodor Herzl, de grondlegger van de moderne Zionistische beweging, en werd de Verklaring van Bazel ingediend. Daarin werd verklaard: "Het zionisme streeft naar de vestiging van een thuis voor het Joodse volk in Palestina, veilig onder publiek recht." Het nieuwe programma, dat bekend kwam te staan als het Bazelse Programma, werd aangenomen onder de volgende voorwaarden:[iv]

Het zionisme streeft naar de vestiging voor het Joodse volk van een publiek en wettelijk verzekerd tehuis in Palestina. Voor het bereiken van dit doel acht het Congres de volgende middelen bruikbaar:

1. De bevordering van de vestiging van Joodse landbouwers, handwerkslieden en ambachtslieden in Palestina.
2. De vereniging van alle Joden in plaatselijke of algemene groepen, overeenkomstig de wetten van de verschillende landen.
3. Het versterken van het Joodse gevoel en bewustzijn.
4. Voorbereidende stappen voor het verkrijgen van die gouvernementele subsidies, die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het zionistische doel.

In datzelfde jaar vond, naast Roswell, misschien wel het beroemdste UFO incident plaats. Het Aurora UFO incident zou hebben plaatsgevonden op 17 april 1897. Locals beweerden dat een UFO neerstortte op een boerderij in de buurt van Aurora, Texas, en er wordt beweerd dat dit resulteerde in de dood van de piloot van het buitenaardse vaartuig. Het lichaam van de alien zou begraven zijn in een ongemarkeerd graf op de plaatselijke begraafplaats.

Iets recenter, in 1977, werd Menachin Begin de eerste minister van Israël, en in 1978 ondertekende hij de Camp David Vredesakkoorden met de Egyptische president Anwar Sadat. Dit werd mogelijk gemaakt door president Jimmy Carter. De Camp David Vredesakkoorden zijn rijk aan geschiedenis over wat zij deden met/voor Israël, Egypte, Amerika, en andere naties. Het was een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Israël.

Vreemd genoeg waren 1977 en 1978 ook belangrijke jaren in de moderne ufologie. De regering van Brazilië heeft geheime veiligheidsdossiers vrijgegeven met betrekking tot Operatie Schotel, een topgeheim onderzoek door de Fuerza Aerea Brasileira naar de UFO-flap van 1977 in de noordelijke staat Para. Vanaf oktober 1977 tot in de eerste helft van 1978 was er in de stad Colares in de Braziliaanse deelstaat Para sprake van extreme UFO- en buitenaardse activiteit, zelfs tot het punt dat het door de krant O Liberal een UFO-invasie werd genoemd.[v] Dit staat nu bekend als de Colares UFO Flap.

Ter herinnering, de eerste poging om van Israël een thuis te maken voor het Joodse volk vond 120 jaar geleden plaats, wat dezelfde tijd is als het Aurora UFO incident. Honderd jaar geleden werd de Balfour Verklaring ingediend, wat hetzelfde jaar was als de Fatima waarneming en ook waarin de Rode Baron geloofde dat hij een UFO had neergeschoten. Zeventig jaar geleden, in 1947, vond de UFO-crash van Roswell plaats. Rond diezelfde tijd, in 1948, werd Israël weer een natie. Daar komt nog bij dat het vanaf 2017 vijftig jaar geleden is dat de Zesdaagse Oorlog (of Derde Arabisch-Israëlische Oorlog) van 1967 plaatsvond, waarin Israël zich verdedigde tegen de binnenvallende legers van omringende naties. Vreemd genoeg vond in diezelfde tijd de meest intensieve en langdurige UFO-waarnemingsgolf aller tijden plaats.[vi] Dit alles in aanmerking genomen, kan het nabije toekomstige jaar 2025 getuige zijn van een belangrijke Israël/UFO-geschiedenis die samenkomt.

Bijbelse Jaarcycli van hoge vreemdheid

Een vreemde kwestie komt naar voren wanneer we deze getallen in een bijbelse context beschouwen. In de woorden van Jezus Christus, Matteüs 24:32-34 zegt:

Leert nu een gelijkenis van den vijgenboom: Wanneer zijn tak nog teer is en bladeren voortbrengt, weet gij, dat de zomer nabij is:

Zo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, weet, dat het nabij is, ja aan de deur.

Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat al deze dingen vervuld zullen zijn.

Binnen de bijbelse eschatologie wordt algemeen aangenomen dat de vijgenboom een voorstelling is van Israël. Dit doet ons ook afvragen hoe lang, volgens de Bijbel, een generatie is? Er zijn een paar verschillende mogelijkheden. Meer nog, er zijn andere getallen- en tijdcycli die lijken overeen te komen met dit type studie.

De eerste waar we naar kunnen kijken is 120 jaar. In Genesis 6:3 (KJV), zei God: "Mijn geest zal niet altijd met de mens strijden, want ook hij is vlees; maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn."

Een populaire interpretatie hiervan zegt dat God verwees naar de zondvloed. Men gelooft dat Hij zei dat Hij zich niet altijd zou neerleggen bij wat er in de wereld gebeurde, maar dat Hij dat nog slechts 120 jaar zou doen. Dan zou God de zondvloed zenden.

Vervolgens kunnen we kijken naar honderd jaar. In Genesis 15:13-16 zegt God tegen Abram dat zijn nakomelingen vierhonderd jaar lang verdrukt zullen worden in een land dat niet van hen is (Egypte). Dan staat er in de vierde generatie dat zij zullen terugkeren naar hun eigen land. Om te weten hoe lang een generatie is, hoeven we in dit geval slechts vierhonderd jaar door vier generaties te delen. Dan blijft er een generatie over die in deze context gelijk is aan honderd jaar.

De volgende is zeventig jaar. Psalm 90:10 (NKJV) zegt: "De dagen van ons leven zijn zeventig jaren; en indien zij door kracht tachtig jaren zijn, zo is hun roem slechts arbeid en smart; want zij wordt spoedig afgesneden, en wij vliegen weg."

Sommigen hebben dit zo geïnterpreteerd dat één kandidaat voor een bijbelse generatie zeventig jaar is (of misschien zelfs tachtig).

De volgende is vijftig jaar. Leviticus 25:8-17 vertelt ons over de zeven cycli van zeven jaar (negenenveertig jaar) en het Jubeljaar (vijftigste jaar) in het oude Israël. Het Jubeljaar was in feite een grote reset-knop. Het land mocht niet gezaaid of geoogst worden. Slaven en gevangenen werden vrijgelaten. Schulden werden vergeven.

Tenslotte kunnen we kijken naar veertig jaar. Er zijn een heleboel belangrijke dingen die we kunnen aanwijzen met betrekking tot een periode van veertig jaar, maar denk meer in het bijzonder aan de woorden van de Heer in Psalm 95:10, waarin staat: "Veertig jaar lang ben Ik bedroefd geweest over dit geslacht, en heb gezegd: Het is een volk, dat dwaalt in zijn hart, en het heeft Mijn wegen niet gekend."

Dit wijst terug naar de veertigjarige zwerftocht in de woestijn van Mozes en de kinderen van Israël. Numeri 32:13 zegt:

En de toorn des Heren werd ontstoken tegen Israël, en Hij liet hen veertig jaar zwerven in de woestijn, totdat het gehele geslacht, dat kwaad gedaan had in de ogen des Heren, verteerd was.

Het allemaal samenvoegen

Het vreemde van al deze getallen en cycli (waarvan er nog vele andere zijn, maar voor het doel van dit artikel zullen de genoemde volstaan) is dat we ze allemaal kunnen terugvoeren door Israëls geschiedenis en belangrijke gelijktijdige gebeurtenissen kunnen zien met betrekking tot UFO's en Israël, die ons naar de huidige tijd leiden (aftellend naar Zeitgeist 2025?)

120 jaar geleden (1897) - Aurora UFO/First Zionist Congress

100 jaar geleden (1917) - Fatima UFO/Balfour Verklaring

70 jaar geleden (1947-48) - Roswell UFO crash/Israël wordt een natie

50 jaar geleden (1967) - UFO-golf/Israël verdedigt Jeruzalem in de Zesdaagse Oorlog

40 jaar geleden (1977-78) - Colares UFO Flap/Camp David Vredesakkoorden

KIJKEN: MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN DE ANASAZI... EEN REPTIELACHTIGE BEDRIEGER... EN DE MODERNE UFO-ALIENS KWESTIE

Zoals eerder gezegd, zijn er meer merkwaardige data die te maken hebben met bijbelse jaarcycli, de geschiedenis van Israël, en het UFO-fenomeen (dat Kosmische Pluraliteit promoot). Voor dit artikel is dit echter genoeg om het punt duidelijk te maken. Ook, gezien het feit dat Israël werkt met een iets andere kalender dan wij in Amerika, kan het aanwijzen van de exacte datum of zelfs jaar van gebeurtenissen bijna onmogelijk blijken.

Al deze feiten en meer lijken te wijzen naar het jaar 2025 als een belangrijk tijdstip in de nabije toekomst. Het lijkt erop, als de geschiedenis zich herhaalt, dat we een belangrijke gebeurtenis in Israël kunnen zien, terwijl we tegelijkertijd een belangrijke gebeurtenis zullen zien die het idee van Kosmische Pluraliteit bevordert. Wat dit zou kunnen zijn, kan men slechts speculeren. Zou het een oorlog kunnen zijn die ontbrandt in het Midden-Oosten waarbij Israël betrokken is? Zou er een officiële onthulling van UFO kennis door de regering kunnen plaatsvinden? Zou er weer een grote UFO waarneming kunnen zijn, of iets nog groters?

Zoals ik aan het begin van dit artikel al zei, is het niet mijn bedoeling om u, de lezer, ergens van te overtuigen. Mijn doel is u informatie en mogelijke verbanden aan te reiken (die allemaal, toegegeven, een reeks toevalligheden kunnen zijn) en u in staat te stellen het onderzoek verder uit te diepen en uw eigen mening te vormen. Het is op zijn minst een goed idee om voorbereid te zijn voor het geval dat. Het is beter voorbereid te zijn en het niet nodig te hebben dan onvoorbereid te zijn en het wanhopig nodig te hebben gehad.

VOLGEND DEEL: Een planeet op Aarde genaamd de Hemel

Eindnoten:

[i] Plutarch, and Herold Cherniss. Plutarch’s Moralia. Vol. XII. Harvard University Press, 1976.

[ii] The Miracle of the Sun, https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_the_Sun .

[iii] Nigel Watson. UFOs of the First World War. The History Press, 2015.

[iv] Jewish Virtual Library, The First Zionist Congress and the Basel Program, https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/First_Cong_&_Basel_Program.’html .

[v] Brazilian Newspaper O Liberal for February 7, 2005.

[vi] The 1967 UFO Chronology: The Mother of all Sighting Waves (NICAP’s massive 85-page chronology of UFO incidents and events for 1967) www.nicap.org/waves/1967fullrep.htm.

Bron: THE COMING GREAT DELUSION—PART 22: The Israel/UFO Connection » SkyWatchTV