www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 26: LEUGENS VAN MENSEN EN GODEN - Sommige katholieke leiders zijn ervan overtuigd dat paus Franciscus de "Valse Profeet" is

6 juni 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25

Zelfs sommige vooraanstaande katholieke bronnen geloven dat dit wel duidelijk is. Zoals eerder opgemerkt, zijn discussies over de paus als Antichrist of als de Valse Profeet niet moeilijk te vinden, vooral in literatuur van Defender Publishing en SkyWatch TV. Voor het geval je echter nog geen kans hebt gehad om een aantal van de verbazingwekkende paden en links te bekijken die Thomas Horn onlangs in zijn presentatie "Defender Virtual Conference" (STREAMING FOR 90 DAYS NOW!) heeft onthuld, volgt hier een kort fragment dat je, inmiddels in deze serie, misschien niet meer zal verbazen:

Zowel katholieken als protestantse evangelicals zien in de huidige paus, Franciscus, een voorspelde rol in het pushen van... het systeem dat de antichrist zal gebruiken. En het is zelfs zo dat verschillende katholieke verdedigers van het geloof - waaronder de grootste katholieke nieuwsagentschappen ter wereld, CAN en EWTN News, evenals enkele van de meest vooraanstaande theologen van Rome, zoals aartsbisschop Carlo Vigano - onlangs publiekelijk hebben verklaard dat Franciscus deze man uit het boek Openbaring en Daniël is, en zelfs brieven hebben geschreven aan de toenmalige president Trump om hem te waarschuwen....

Maar voor mystieke katholieken is het veel meer dan dat. Velen van hen geloven in de Profetie van de Pausen, die negenhonderd jaar geleden voorspelde dat er honderdentwaalf pausen zouden komen, vanaf de dag dat de heilige Malachius zijn goddelijke visioen kreeg in Rome en verder. Honderd en twaalf pausen zouden komen, met de laatste die over het Vaticaan zou regeren wanneer de Kerk en de wereld de Grote Verdrukkingsperiode zouden ingaan, volgens die profetie. Welnu, Paus Franciscus is, zoals je misschien weet, paus nummer honderd en twaalf.... [Paus Franciscus'] naamgenoot, de man naar wie hij zich koos te vernoemen, Franciscus van Assisi, voorspelde eigenlijk dat de laatste paus een bedrieger zou zijn....

Denk daar eens even over na, mensen. Gezien het feit dat beide recente pausen en hun naaste adviseurs in het Vaticaan hebben overwogen of paus Franciscus de laatste paus is, Petrus Romanus, en dat de realiteit hen "de rillingen geeft" en door hen wordt gezien als een "wake-up call," is het dan verwonderlijk dat conservatieve geleerden binnen de Katholieke Kerk deze steeds voorzichtiger kijk op paus Franciscus hebben gekregen en de daaropvolgende vraag of paus Franciscus de valse profeet is uit het boek Openbaring? Is het de reden dat canonieke juristen en theologen voor het Vaticaan een tijdje geleden een conferentie in Parijs organiseerden om te bespreken hoe een ketterse paus kan worden afgezet?...

Een gerespecteerde Italiaanse monseigneur en voormalig adviseur van de congregatie voor de geloofsleer van het Vaticaan - een man met de naam monseigneur Nicola Bux - heeft zelfs officieel gezegd dat paus Franciscus moet stoppen met de "verwarring en afvalligheid" die hij zaait onder priesters en bisschoppen, en hij moet dit doen door zijn "dubbelzinnige en onjuiste woorden en daden" te "corrigeren". Misschien nog wel meer dan alle anderen, de invloedrijke directeur van het Katholieke Televisienetwerk Jose Galat. Hij beweerde niet lang geleden publiekelijk dat Paus Franciscus in feite de "Valse Profeet" is, die volgens hem "de weg vrijmaakt voor de Antichrist."...

Er was niet zo lang geleden een onderzoek waarbij het Vaticaan een onderzoek startte naar een katholieke groep exorcisten die bekend staat als de Herald, die, [het onderzoek] zei, na "gesprekken met Satan, hebben vastgesteld dat paus Franciscus 'de man van de duivel' is."[i]

Wanneer de seculiere wereld op zoek is naar een religieuze leider om op te staan en alle problemen van de mensheid op te lossen, zullen velen naar de paus kijken, aangezien zijn positie historisch geassocieerd is met theocratisch gezag sinds de vorming van de Romeinse kerkelijke hiërarchie. Ondertussen zullen de Westerse protestanten - die Rome nu bespotten om haar huidige en toekomstige immoraliteit en losse standpunten over afgoderij - daar zitten en zichzelf op de rug kloppen omdat ze theologisch verlicht zijn, klaar om op te staan, bereid om ergens voor te staan en een verandering teweeg te brengen... behalve dat dat niet zal gebeuren, want het is een sekte.

Hoofdstuk 10: Protestants Babylon

De paus is niet de enige leider die op dit moment ons land en onze kerken voorbereidt op een satanisch verbond van eindtijdproporties, en katholieken zijn niet de enige christenen die hun ogen moeten openen voor de hedendaagse afvalligheid. Protestanten staan vaak trots opgeschept met hun eigen versie van veroordelingen van de "geestelijke tekortkomingen van de Katholieke Kerk", waarbij ze redenen aanhalen als de verering van Maria, aflaten, biechtsessies in het biechthokje waarbij priesters als bemiddelaars worden gebruikt, ontmoediging van individuele Bijbelstudie, dictatorialisme in de geschiedenis van de hiërarchie/pausdom, enzovoorts. Deze auteurs zijn niet ongevoelig voor deze klachten en we zijn het ermee eens dat deze onderwerpen uiterst zorgwekkend zijn. Maar voordat protestanten zichzelf kunnen feliciteren met het feit dat ze meesters van het universum zijn, dragen wij ook bij aan de vorming van een sekte zonder leider die te kwetsbaar zal zijn om de antichrist te herkennen voor wat hij is wanneer hij verschijnt om te leiden. Er zijn zoveel voorbeelden van hoe we het mis hebben dat het moeilijk is om te weten waar te beginnen. Maar omdat lezers misschien aannemen dat sommige dingen die nu besproken gaan worden "ketterij in een ander kerkgenootschap en daarom iemand anders probleem is", is het cruciaal om te onthouden:

 1. De meest overtuigende en misleidende sekte van allemaal is er een met leden die "eruit zien" en "zich gedragen" als gewone, alledaagse mensen die Christus volgen.
 2. Het volgen van Christus vereist dat je gelooft wat de Bijbel over Hem zegt en dat je je strikt houdt aan een lijst van leerstellingen.
 3. De leden van de Westerse Kerk "zien eruit"/"gedragen zich als" gewone, alledaagse mensen die Christus volgen (met bepaalde uitzonderingen die we binnenkort zullen bespreken), maar...
 4. De Westerse Kerk heeft zowel de belangrijkste doctrines van Christus als de centrale christelijke leerstellingen verlaten. Daarom:
 5. De Westerse Kerk is de meest overtuigende en misleidende sekte van allemaal.

Zoals we al zeiden, centrale leerstellingen gelden over de hele linie. Zowel de katholieke kerk met al haar sekten als de protestantse kerk met al haar denominaties zijn eraan gebonden en deze genummerde lijst geldt voor beide. Echter, vanwege de gefragmenteerde denominaties in het protestantisme die de neiging hebben om schijnbaar ontelbare variaties van de leer te vertegenwoordigen, is het toewijzen van "sekte" als een label voor het geheel van het protestantse lichaam een raadselachtiger en ingewikkelder proces.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 4": Studie toont aan dat de Egyptische farao genetisch gemodificeerd was met buitenaards DNA.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 3: TOM HORN KWAM HET LUCIFER-APPARAAT TEGEN OP DE BERG GRAHAM TOEN EEN APACHE WAARSCHUWDE VOOR REUZEN!

Daden vs. geloofsbelijdenissen

Bij het herkauwen van de ziekte van de Protestantse Kerk is het werkelijk "zijn" van volgelingen van Christus en niet alleen maar "lijken" op volgelingen van Christus verreweg de belangrijkste overweging, omdat elke andere positie een cultische vervalsing is.

De geloofsbelijdenis van de kerk zegt: "Ik volg Christus."

De daden van de kerk zeggen: "Ik volg Zijn leerstellingen niet en geloof niet wat het Woord over Hem zegt."

Bijvoorbeeld: De onderzoeksgroep voor Christelijke statistieken, Barna Group, identificeert in zijn definitie van de term "Bijbels wereldbeeld" zes universele niet-onderhandelbare zaken binnen het Christendom als geloofssysteem, gebaseerd op interkerkelijk onderzoek naar centrale Christelijke leerstellingen die sinds 1995 zijn verzameld. Deze essentiële zaken, die voor alle protestantse kerkgenootschappen gelden, zijn:

 1. "Er bestaat een absolute morele waarheid.
 2. De Bijbel is volledig betrouwbaar en accuraat.
 3. Satan is een echt wezen, niet slechts een symbool van zonde.
 4. Alleen een goed mens zijn brengt iemand niet naar de hemel.
 5. Jezus kwam naar de aarde en was zondeloos.
 6. "God is de alwetende, almachtige schepper van de wereld die vandaag de dag nog steeds het universum regeert."[ii]

Deze auteurs (en iedereen in de kring van SkyWatch TV en Defender Publishing) zijn het eens met elk punt op deze lijst. Hoewel wij waarschijnlijk verschillende dingen zouden toevoegen, zouden we zeker niets wegnemen van deze rudimentaire, fundamentele onderdelen van het Christelijk geloof. Barna rapporteert echter dat slechts 17 procent van de praktiserende christenen in de VS een "bijbels wereldbeeld" heeft, gebaseerd op geloof in deze zes dingen.[iii]

Dat komt misschien als een schok (voor ons in ieder geval wel!), maar het is een plausibele statistiek als we echt gaan graven om te zien wat de hedendaagse westerse christenen eigenlijk geloven: Eén onderzoek rapporteert dat 45 procent van de Amerikaanse christenen toegeeft dat "zekerheid over [Christus] onmogelijk is" en slechts 34 procent gelooft dat Hij "betrokken is bij hun leven,"[iv] terwijl een ander onderzoek stelt dat 46 procent van de wedergeboren christenen gelooft dat Jezus zondigde toen Hij op aarde was. [v] Eén rapport laat zien dat slechts 41 procent van de Amerikaanse christelijke volwassenen in de babyboomgeneratie van mening is dat de Schrift "volledig accuraat is in al haar leerstellingen", en dit verbijsterend lage aantal springt pas naar 43 procent voor dezelfde categorie gelovigen in de millennials-, Gen-X- en "ouderen"-generaties. [vi] Tussen 1993 en 2018 zijn christenen gedaald van 89 procent naar 64 procent in hun overtuiging dat getuigen naar de verlorenen een plicht is van hun geloof,[vii] terwijl 47 procent van de praktiserende christenen in de leeftijd van Millennials zelfs denkt dat evangelisatie moreel verkeerd is, omdat het iemand onder druk kan zetten om van geloof te veranderen! [viii] Deze auteurs weten niet wat erger is: het feit dat zoveel christenen niet denken dat de Grote Opdracht hun verantwoordelijkheid is - of het feit dat van de 1.004 regelmatige christelijke kerkgangers in de VS die in 2017 werden gevraagd naar de Grote Opdracht, 25 procent zich niet kon herinneren wat het was en 51 procent de term zelfs nog nooit in hun leven had gehoord![ix] Dit betekent dat ten minste 76 procent van de christenen niet effectief is in het verspreiden van het evangelie. Misschien zouden de cijfers indrukwekkender zijn als we wisten hoe we met mensen moeten bidden, maar zoals het er nu voor staat, doet slechts 2 procent van de biddende Amerikanen dat met een andere persoon erbij.[x]

Vanaf oktober 2020 geeft het laatste grootschalige onderzoeks- en statistiekrapport aan dat 58 procent van de evangelicalen "de Heilige Geest gedegradeerd heeft tot een symbolische status" en Zijn rol als een ware Persoon van de Drie-eenheid ontkent. Een leugen is niet langer een zonde, volgens 40 procent, zolang "het persoonlijke belangen bevordert of iemands reputatie beschermt," en seks voor het huwelijk is aanvaardbaar voor de helft van alle evangelicals. Redding kan worden verdiend door goed te doen, zegt 48 procent. Abortus is moreel aanvaardbaar voor 34 procent, wat logisch is als 44 procent denkt dat de leer van de Bijbel over dit onderwerp niet duidelijk is en 40 procent gelooft zelfs niet dat menselijk leven heilig is. Dit is waarschijnlijk de reden waarom 39 procent niemand respecteert die een ander geloof aanhangt (wat ironisch is, aangezien het hele geloofssysteem dat hier wordt beschreven niet orthodox is). Pinkstergelovigen/charismatici zijn echter niet indrukwekkender: 69 procent verwerpt de absolute morele waarheid; 54 procent is het er niet mee eens dat het menselijk leven heilig is; 50 procent beweert dat de Bijbel dubbelzinnig is over abortus; en 45 procent is niet wedergeboren! Maar van alle groepen nemen de protestanten de leiding wat betreft het synchroniseren van hun christendom met de geseculariseerde cultuur van het Westen: 63 procent zegt dat God niet de verschaffer van de waarheid is en dat de Bijbel niet kan worden vertrouwd om de door God gegeven principes volledig weer te geven; een schokkende 81 procent gelooft dat mensen hun eigen morele kompas kunnen zijn omdat mensen in wezen goed zijn; slechts 33 procent maakt er een gewoonte van om zonden te belijden en vergeving te vragen aan God, en een magere 13 procent leest regelmatig de Bijbel. In de samenvatting van het onderzoek staat "Zestig procent (60%) van de overtuigingen van mainline protestanten zijn rechtstreeks in strijd met de bijbelse leer."[xi]

Als onze geloofsbelijdenissen niet overeenkomen met onze daden, dan noemen we dat "hypocrisie". Houd dat in gedachten.

Het gaat echter niet alleen om de gegevens die de ervaren onderzoeksgroep Barna verzamelt.

Ligonier Ministries houdt actuele enquêtes over de staat van de kerk en onderzoekers daar hebben zich toegelegd op het elke twee jaar rapporteren over hoe protestantse kerkgangers in het Westen denken over de centrale doctrines van het christendom. Het meest recente onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met LifeWay Research, werd in september 2020 gepubliceerd. De bevindingen waren ontstellend. Duizenden mensen van alle geloofsovertuigingen, atheïsten en mensen met onduidelijke of onbesliste standpunten, hebben hun mening gegeven. In totaal was 48 procent het ermee eens dat de Bijbel slechts een van de historische "heilige geschriften" van onze wereld is die "oude mythen" vastleggen, maar dat het geen enkele waarheid bevat, en 52 procent ontkende de goddelijkheid van Christus. Dit is zeker triest voor het publiek, maar veel, veel erger waren de cijfers die specifiek werden gerapporteerd over het geloof van evangelische christenen in het Westen, die slecht beginnen en alleen maar slechter worden:

 • 26 procent denkt dat kerkdiensten niet effectief kunnen zijn voor de wereld tenzij hun erediensten "onderhoudend" zijn.
 • 39 procent is het ermee eens dat "materiële zegeningen" een gegarandeerde beloning zijn voor geloof (dat kwaadaardige welvaartsevangelie van de afgelopen decennia klampt zich nog steeds vast...).
 • 46 procent neemt een ontspannen standpunt in over zonde en is het ermee eens dat mensen over het algemeen "van nature goed" zijn.
 • 65 procent gelooft dat Jezus een wezen is dat God heeft geschapen (in tegenstelling tot het geloof in de Menswording van God, het Woord dat vlees is geworden, aka de weg waardoor verlossing mogelijk is - vgl. Johannes 1:1, 8:58; Romeinen 9:5; Hebreeën 1:1-4).
 • 30 procent is het eens met de stelling dat "Jezus een groot leraar was, maar niet God" (een regelrechte ontkenning van de goddelijkheid van Christus).
 • 18 procent antwoordde dat de Heilige Geest een christen kan opdragen iets te doen wat de Bijbel uitdrukkelijk verbiedt (mensen, 18 procent lijkt misschien een klein en bemoedigend getal, maar vergeet niet dat dit bijna een vijfde van alle evangelicalen vertegenwoordigt, wat alarmerend hoog is als je bedenkt hoe godslasterlijk het is om te suggereren dat de Geest van God ons in de tegenovergestelde richting van Zijn eigen Woord zou leiden!)

En tot slot de meest demotiverende statistiek van allemaal:

 • 42 procent (bijna de helft!) van alle evangelicals omarmt de schaamteloos syncretistische/idolate ketterij dat "God de aanbidding van alle religies accepteert."[xii]

President en CEO van Ligonier Ministries, Chris Larson, is correct in zijn berisping als hij schrijft: "Mensen binnen de kerk hebben net zo hard duidelijk Bijbelonderwijs nodig als mensen buiten de kerk."[xiii] Elders gaf de hoofd academische staf van de kerk, Stephen Nichols, die ook president is van Reformation Bible College, zijn mening na het zien van de verpletterende klap van het onderzoek: "Terwijl de cultuur om ons heen in toenemende mate haar morele kompas loslaat, drijven belijdende evangelicals helaas weg van Gods absolute standaard in de Schrift.... Dit is een tijd voor christenen om de Schrift ijverig te bestuderen."[xiv]

Nee, Stephen, die tijd was gisteren. Vandaag zijn we te laat en de schade die onze traagheid het Lichaam heeft toegebracht is een etterende madenpoel.

Neem even de tijd om te kijken naar de rampzalige verklaring die deze studie aflegt over wat wij geloven als het volk van God: Theologisch gezien is de ontkenning van de goddelijkheid van Christus een terugkeer naar het arianisme, het geloof dat Jezus "door God geschapen" was, wat natuurlijk ontkent dat Hij God "is". Deze ketterij stierf grotendeels uit in de vierde eeuw na het Concilie van Constantinopel in 381, toen de Cappadocische Vaders - Basil van Caesarea, Gregorius van Nazianus en Gregorius van Nyssa- op briljante wijze Arius' anderszins ongegronde "theologie" het zwijgen oplegden. Volgens dit onderzoek is het arianisme nu het standpunt van 65 procent van alle evangelische gelovigen! Ondertussen doet het aantal mensen dat in hun hart accepteert dat het werk van Christus aan het kruis voor "vermakelijke" aanbidding of "materiële zegeningen" was, deze auteurs kokhalzen. Zelfs het aloude "ze bedoelen het goed" antwoord kan hier niet worden gegeven. Er is gewoon geen excuus om welk deel van de verlossingsmissie van onze Heiland dan ook te vermengen met popcultuur. Aan de andere kant gelooft bijna de helft van ons dat mensen van nature goed zijn, dus wie moet er eigenlijk gered worden? We kunnen gewoon onszelf redden. Of misschien kan die Heilige Geest - die ons blijkbaar vertelt om handelingen te verrichten die in tegenspraak zijn met Zijn eigen Woord - ons naar die andere wereldreligie leiden die Hij ook accepteert. Misschien heeft die religie wel een messias in zich die ons kan helpen - aangezien een derde van ons niet eens gelooft dat Jezus God is!

Dit is de samenvatting van ons "christendom", mensen. Het is wat een journalist noemt "zelfgebouwd, Build-A-Bear, buffet-achtig geloof...[waar] de verwesterde, New-Agey nakomelingen van Oosterse pantheïsmen" zich comfortabel mee kunnen voelen.[xv] En misschien is dit wel de reden waarom, wanneer Christenen een twijfelcrisis ervaren in hun geloof in God, een "pastor of spiritueel leider" slechts 18 procent van de tijd de persoon is bij wie ze hulp zouden zoeken.[xvi]

Zonder echte vrucht is de kerk niet meer dan een sociale club. Wat ooit gezamenlijke doelen waren van heiligheid, godsvrucht, heiliging en het zoeken naar de aanwezigheid van God, is vervangen door ingestudeerd amusement en productiespektakels. Sommige van deze plaatsen van "aanbidding" zijn zo ver gegaan dat (naar onze mening), als Jezus in deze gebouwen zou verschijnen, Hij de tafels omver zou werpen en ze zou ontruimen: "En [Hij] zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal genaamd worden het huis des gebeds; maar gij hebt het gemaakt tot een hol van dieven" (Matteüs 21:13). Deze auteurs vragen zich af wat Jezus zou denken van sommige kerken die - na het betalen van opgeblazen salarissen aan predikanten en personeel, het dekken van administratieve kosten, het installeren van opzichtige facilitaire upgrades en voorzieningen (zoals espressokraampjes en cadeauwinkels), en het opzetten van opzichtige "aanbiddingsconcerten" - minder dan 5 procent van hun enorme megakerkbudget besteden aan het soort liefdadigheidsinspanningen waar Jezus voor pleitte (het voeden van de armen, het zorgen voor weduwen en wezen, etc.).

Het is verbazingwekkend dat de gerespecteerde organisatie Charity Navigator, die controleert voordat je iets schenkt, in hun "Financial Efficiency Performance Metrics" analyse stelt dat zeven van de tien door hen beoordeelde liefdadigheidsinstellingen (waarvan de meeste seculier zijn) "ten minste" driekwart van al hun verzamelde geld geven aan degenen die ze willen helpen. In een iets minder indrukwekkende statistiek, zullen negen van de tien "minstens 65%" van al hun inkomsten besteden aan het helpen van de behoeftigen in het gebied van hun overtuiging.

Volg je ons tot nu toe? Dit betekent dat slechts één op de tien genoemde liefdadigheidsinstellingen in dit land buiten de kerk abominabel zou presteren om minder dan 65 procent van hun budget te doneren aan de programma's die ze ontworpen hebben om anderen enige vorm van hulp te bieden.

Charity Navigator zegt verder "Wij geloven dat degenen die minder dan een derde van hun budget [dat is 33,3 procent in totaal] uitgeven aan programmakosten simpelweg niet voldoen aan hun missies. Goede doelen die zulke grove inefficiëntie laten zien, krijgen 0 punten en een 0-sterren beoordeling."[xviii].

Laten we deze uitsplitsing nog eens bekijken:

 1. Het fundament van de hedendaagse Noord-Amerikaanse kerk beweert door de aard van de geboden van ons Opperhoofd, Jezus Christus, dat liefdadigheid het middelpunt is van alles wat we doen. We bestaan om "meer op Jezus te lijken", die meer dan enig ander religieus figuur in de wereldgeschiedenis voorstander was van hulpverlening en humanitaire doelen, en om precies dit werk te doen waarvan Hij zou willen dat we het in Zijn naam deden. Daarom beloven we de wereld, zowel verbaal als door onze affiliatie, om liefdadigheid prioriteit te geven boven elke andere entiteit of organisatie.
 2. Slechts één op de tien niet-kerkelijke liefdadigheidsinstellingen in ons land durft minder dan 65 procent van hun budget uit te geven om hun noodhulp-, hulpverlenings- of humanitaire doelen te bereiken. Alles minder dan dat zou hen in de minderheid plaatsen van beschamend onsuccesvolle organisaties en zou elke kans die ze hadden op een reputatie van betrouwbare omgang met het geld van een donateur volledig vernietigen. Maar de echte dolk in dit plaatje zijn de liefdadigheidsinstellingen die het lef hebben om minder dan 33,3 procent van hun budget aan hun begunstigden te geven. Tsk-tsk. Ze krijgen een nul-ster. Hun beloften aan de wereld zijn eigenlijk waardeloos.
 3. Noord-Amerikaanse kerken maken zich vaak schuldig aan het geven van minder dan 5 procent.

Reken maar uit. Dat is meer dan alleen vernederend. Het is ronduit schandalig dat op sommige van onze rijkste kerken (waarvan de wereld verwacht dat het "Jezus Christus' Hulporganisaties" zijn) niet of nauwelijks gerekend kan worden als het gaat om hulp aan de armen. We laten zien hoeveel we om de behoeftigen en de zieken geven door confettikanonnen en brandvertragende gordijnen op onze podia te hangen voor de wekelijkse uitvoeringen van de eredienst. Deze auteurs geloven oprecht dat de Heer ooit een antwoord zal eisen over wie datzelfde geld zou hebben gebruikt om voedsel op tafels overzee te zetten.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 2": Wat zit er achter vliegende serafijnen, reptielen en portalen die boven bergen openen?

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 1": Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

Maar niet alleen falen kerken jammerlijk in hun medeleven met de behoeftigen, zoals Christus opdroeg. Theologisch lijkt er ook een gebrek aan overtuiging te zijn, nu predikanten overal zelfhulp en zelfverbetering prediken in plaats van de fundamentele (maar wereldveranderende) doctrines van de apostelen. Kerken zijn meer bezig met branding en reclame dan met het onderwijzen van de Schrift en het maken van discipelen. De houding van het bedrijf klinkt: "Zolang onze bezoekersaantallen stijgen en onze offers goed zijn, moet dat betekenen dat God deze bediening, onze feel-good preken en onze mistmachine aanbiddingsproducties goedkeurt. Het onderwijzen van een diepgaande, theologisch gefundeerde boodschap is leuk, maar het zou de hoofden van onze gemeente te boven gaan, dus laten we dat over aan de seminaries. Zonde is ingewikkeld. Onze taak hier is alleen om de mensen te laten weten dat Jezus kwam zodat we liefde en vreugde vollediger en leven in overvloed kunnen ervaren."

In eerste instantie klinkt deze benadering van bediening niet al te aanstootgevend, maar als het een landelijk patroon wordt voor alle westerse kerken (en dat is het volgens ons), wordt de studie van verlossing en van Christus vervuild met het onderliggende - maar verreikende en cultureel invloedrijke - concept dat Jezus kwam om onze kussens op te leuken en onze bankrekeningen te spekken als we ons gedragen. Het is weer een nieuw tijdperk van het welvaartsevangelie, wachtend om een eigen etiket te krijgen wanneer "Progressief Christendom" oud wordt.

En wat gebeurt er als theologisch gezond bijbels onderwijs uit de kerk verdampt?

We belanden op een dag waarop slechts 17 procent van de christenen een "bijbels wereldbeeld" heeft.

En wat gebeurt er dan?

Dan gebeuren er dingen zoals deze: In september 2019 schoof de United Presbyterian Church of Binghamton in Binghamton, New York, tijdens het gevierde Luma Festival haar communietafel aan de kant en zette er het afgodsbeeld van de Slavische god Svetovid voor in de plaats. Svetovid stond bekend als de heidense god van de vier windstreken en als de god van vruchtbaarheid, oorlog en, van alles wat, waarzeggerij (een vorm van hekserij die meerdere malen in de Bijbel wordt verboden). Svetovid had om te beginnen al niets te zoeken in een christelijke kerk, maar om het sacramentsgereedschap van Christus, "doe dit ter gedachtenis aan mij", aan de kant te schuiven en de god tot middelpunt te maken in het huis van de Here Jezus, is onbegrijpelijk godslasterlijk. Het leiderschap van deze gemeente wist heel goed dat een deel van de mensen die vanaf de straat naar binnen waren getrokken om alleen maar het kleurrijke lichtspel te zien, niet voldoende onderwijs of achtergrond zouden hebben om te weten hoe antichristelijk het is om een heidens afgodsbeeld in Gods heilige plaats te brengen. Velen namen waarschijnlijk aan dat Svetovid deel uitmaakte van een of ander "christelijk pantheon" of dat dit spektakel gewoon was "hoe christenen kerk vieren", wat een schandalig schandalige verkeerde voorstelling van en aanval op onze belangrijkste doctrines en geloofsbelijdenissen is.

Later, toen een moedige journalist de leiding van de kerk in het nauw dreef met een theologisch gefundeerd argument waarom God zoiets zou verbieden in Zijn huis,[xix] was hun antwoord diep progressief en overladen met New Ageisme. Het antwoord was langdradig, breedsprakig en wikkelde onbijbelse retoriek rond een argument dat gebaseerd was op (op zijn best) menselijke redenering en logica; maar, om het samen te vatten, hun conclusie was dat ofwel: a) Svetovid is op geen enkele manier heilig of gerelateerd aan Gods genade, waardoor het afgodsbeeld alleen een seculiere en artistieke (in tegenstelling tot spirituele) zorg is; of b) Svetovid is heilig, in welk geval hij zo is als onder de genade van God, die de mensheid het vermogen schenkt om zulke werken van schoonheid te creëren. [xx] Op geen enkel moment werd de bijbelse uitdaging van de journalist weerlegd door het bijbelse weerwoord van de kerkleiding. Integendeel, de mensen die verantwoordelijk waren voor het oprichten van dat afgodsbeeld in Gods huis citeerden niet één vers - niet één! (Het enige vers dat ze aanhaalden had helemaal niets te maken met afgoderij).

Raad eens wie hier allemaal op reageerden? Behalve de journalist, postten een paar mensen op hun sociale media. Binnen twee of drie dagen na de eerste uitbraak van het verhaal gaf niemand er nog iets om. We zijn "gewend" aan dit soort "christendom".

Zo gewend zelfs dat niemand zich er een paar jaar geleden iets van aantrok toen die hele "paaldansen voor Jezus"-trend even terrein won. Omdat niemand meer de context van de Schrift uitlegt in de kerk, hebben we nu vrouwen die Psalm 149:3-"Laat hen zijn naam loven in de dans...[en] met de pauken en harpen"- gebruiken als "bijbelse goedkeuring" voor "onze tempels [lichamen]" om "zonder zonde te draaien" met "bewegingen die ooit bedoeld waren voor strippers". Toen ABC News het verhaal versloeg in een artikel met de titel "Hallelujah! Christians Pole Dance for Jesus in Texas," werd gemeld dat de striptease-for-Jesus routine een "gelegenheid" is voor dansers "om God te aanbidden en hun geloof te beoefenen. De studenten dansen op hedendaagse christelijke muziek. Een deel van de discussie introduceerde het idee dat getrouwde koppels binnen de kerk dichter bij elkaar gebracht zouden kunnen worden met dit soort opwinding, hoewel niemand wees op het voor de hand liggende neveneffect - dat een groep mensen van dezelfde kerk die samenkomen om te paaldansen ook zou kunnen leiden tot talloze huwelijksproblemen. Toen ik een pastoraal leider in de buurt van een christelijke paaldansstudio vroeg of hij het een goed idee vond, antwoordde hij ontkennend (godzijdank, een kerkleider met hersens!). Hij zei dat, ongeacht of de kleren uit gingen, de dans zelf geassocieerd werd met schandalige dingen. Hij stelde voor dat de vrouwen in plaats daarvan yoga zouden doen (ughhh, zo dichtbij, toen verpestte hij het...). Aan de andere kant zag deze pastor een positief punt: Als mensen tot het christendom konden worden aangetrokken door deze vrouwen bij palen te zien dansen, zou dat goed zijn. (Want weet je, "paaldans-ianiteit" is een beetje wat Jezus wil dat we de verlorenen binnenhalen, toch? [Het antwoord daarop is trouwens een hartgrondig nee, voor alle duidelijkheid, al is het zielig dat dat nog even verduidelijkt moet worden]. Dit specifieke artikel gaf een opsomming van andere reguliere kerken in de VS waar volgelingen van Christus soortgelijke lofprijzing en aanbidding konden ervaren door middel van "sexy workout classes", waaronder buikdansen in een Presbyteriaanse kerk in Virginia. xxi]

Vreemd genoeg, toen de rage (vertaling: "gekte") eenmaal wortel had geschoten bij de vrouwen, zoals een verhaal meldt, begonnen de mannen binnen te druppelen: "Wat ooit werd gezien als een smerige praktijk wint nu aan kracht als een manier voor sommige vrouwen - en ook mannen - om dichter bij God te komen." Video's van zowel mannen als vrouwen die sexy zijn voor hun Verlosser werden online gezet waar iedereen bij kon. Een trotse mannelijke danser, die later een instructeur van deze kunst werd, schept op: "Ik ben een zeer diep spirituele volgeling van Christus."[xxii]

Als het verzamelen van een groep vrouwen om een stripevenement te simuleren als een vorm van lofprijzing en aanbidding niet genoeg is, dan is het binnenhalen van mannen om met hen mee te doen de natuurlijke volgende stap. Deze auteurs hopen dat een of ander christelijk huwelijk onbedoeld en gelukkig gezegend is, want dit onnozele gewauwel is eerder een recept voor een plaag van nachtelijke ontrouw die door gemeenten raast. (Een bijproduct van deze activiteit is dat pas vrijgezelle vrouwen in financiële nood een beroepsopleiding krijgen voor een carrière in de exotische dans, met dank aan hun plaatselijke kerk!) Dat is natuurlijk nog afgezien van hoe godslasterlijk deze "oefening" om te beginnen is.

Deze auteurs vragen zich af: Hoeveel van deze mannen en vrouwen kennen de associaties tussen de hedendaagse strippaal en de oude rituelen voor de Kanaänitische godin van de vruchtbaarheid en erotische liefde? Asherah - moeder van Baäl, vrouw en zus van El - werd in het Oude Testament door heidenen aanbeden; haar aanwezigheid in een gemeenschap werd gemarkeerd met boomgaarden. In en rond de bomen stonden afgodsbeelden van Baäl en ook hoge, houten "Asjera palen", waarvan God in het Oude Testament verklaarde dat ze verbrand of afgebroken moesten worden (zie Deuteronomium 12:3; 16:21; Rechters 6:25, 28, 30; 2 Koningen 18:4). Geleerden erkennen dat deze afgodsbeelden op een bepaald punt van hun gravure het vrouwelijk lichaam voorstelden, maar ze waren vaak ook fallisch van aard en vorm, waardoor ze een afgodsbeeld vormden dat alle vormen van afwijkende bevrediging vierde. Weten Christenen die "draaien zonder te zondigen" dat de "dans" van vandaag de aanbidding van Asherah naar een hoger niveau tilt met een levend, ademend lichaam op de paal van een heidense godin van de seks? Zijn zij zich ervan bewust dat deze "oefening" het lanceerplatform van de prostituees was voor demonische, orgiastische extase-aanbidding in de grotten van Gods gezworen vijanden?

Deze christenen zijn gewoon verloren... en hoe kunnen de verlorenen zielen naar de zaligheid leiden?

Is het een wonder dat de verlorenen ons zien zoals zij doen? Zijn we serieus nog steeds verward over waarom de media ons afschildert als een stelletje hypocriete, bungelende clowns? Als onderzoeksorganisaties zoals de Barna Group rapporteren dat één op de drie jongvolwassenen het christendom afwijst vanwege de hypocrisie die zij in de kerk zien, en ongeveer 50 procent van hen "nog steeds het gevoel heeft dat de kerk hun vragen niet kan beantwoorden...[vanwege] gebreken of leemtes in [onze] leer"[xxiii], voelen wij dan enige verantwoordelijkheid om te reageren? Zijn we verbaasd als we horen over de massale uittocht waar de kerk van het Westen vandaag de dag mee te maken heeft, of de letterlijke verdubbeling van het aantal mensen dat zich als atheïst identificeert in de afgelopen tien jaar (zoals het Pew Research Center rapporteert[xxiv])? Is het schokkend dat 32 procent van de Amerikaanse christenen hun kerk verlieten en niet meer terugkeerden toen de pandemie religieuze bijeenkomsten dwong de deuren een maand te sluiten? xxv]

Het is schokkend vanuit elke hoek, en het wordt alleen maar erger. Eerder keken we naar statistieken die lieten zien hoe ver de westerse christenen van de christelijke kerndoctrines zijn afgedwaald, maar door verder na te denken over "daden vs. geloofsbelijdenissen", het schandalige gedrag waar we ons mee inlaten, de afgoderij die we tolereren, hebben we naar een climax gebouwd. Het gaat er niet alleen om of elke Christen gelooft in totale bijbelse onfeilbaarheid of dat sommigen abortus onder bepaalde omstandigheden moreel aanvaardbaar vinden. Zelfs nog maar 22 september 2020, volgens de American Worldview Inventory uitgevoerd door het Culture Research Center aan de Arizona Christian University, heeft slechts 6 procent van alle volwassenen en 2 procent van alle millennials een echt bijbels wereldbeeld dat verantwoording aflegt aan de meest essentiële basisprincipes van de christelijke leer - zoals de onfeilbaarheid van de Schrift, de noodzaak van gebed en aanbidding, het geloof dat Satan echt is, of de erkenning dat zonde bestaat en slecht is. Desondanks geeft dit onderzoek aan dat 61 procent van de millennials zich als christen identificeert.[xxvi]

Dit introduceert automatisch de logische vraag (en die stellen we met oprecht respect): Wat ben je, als je je identificeert als christen, maar niet gelooft in wat het christendom leert over de realiteit van zonde en de noodzaak om daarvan gereinigd te worden door een Verlosser die beschreven staat in een Bijbel waarvan je ook niet vertrouwt dat die überhaupt waar is?

Technisch gezien is dit al eerder beantwoord, meer dan een eeuw geleden, door de wereldberoemde Nieuw Testamenticus en professor aan het Princeton Theological Seminary, J. Gresham Machen. Al het "Christendom" dat we tegenwoordig in het Westen zien is niets meer dan versluierd liberalisme - en met "liberalisme" bedoelen we hier niet het gelijknamige etiket in de politiek, maar de denkschool met dezelfde naam binnen de theologische studie. De toepassing van liberale overtuiging, zoals gedefinieerd onder de paraplu van liberalisme als theologie, vond zijn wortels in het rationalisme van de Verlichting, die het vermogen van de mens om te redeneren erkende als de nieuwe empirische autoriteit boven de woorden van de Bijbel. Als iets in strijd was met de rede, zoals die door elk individu werd gedefinieerd, dan was het gewoon "niet waar". Liberalisten (hoewel ze in die tijd niet zo werden genoemd) benaderden de Schrift met een postmodernistische "Wat is waar voor mij?"-toepassing en negeerden al het andere of schreven de rest van het Woord van God af als allegorische suggesties, waardoor het Christendom slechts een subjectieve ervaring werd. Eenvoudiger gezegd, liberalisme is wat er gebeurt als mensen zichzelf "Christen" noemen maar de delen van de Bijbel "weginterpreteren" waar ze zich niet prettig bij voelen. Tegenwoordig horen we het "progressief christendom" noemen, maar voordat het leuk werd, werd het erkend als een klap in het gezicht van God en versterkte het valse leerstellingen als antinomianisme (het idee dat Gods genade zwaarder weegt dan onze verantwoordelijkheid om rechtvaardig te leven; het tegenovergestelde van legalisme).

Machen's schrijven, dat een schaamteloze vuistslag tegen het liberalisme was, eiste van diegenen die het menselijk redeneren voorstonden dat ze hun eigen capaciteiten van de logica gebruikten om de zinloosheid van hun christendom in twijfel te trekken. Door nieuwe vrijheden in de theologie te introduceren die in tegenspraak waren met de basisprincipes van de Schrift, herpakten ze hun religie in een onlogische, irrationele doos met meer beperkingen op de eigen aanspraken op rede dan het christendom daarvoor had. Hij was niet verlegen in zijn aanval op de logica (of het gebrek daaraan) om alleen die delen van een religie te accepteren waar iemand blij van wordt. In zijn Christianity and Liberalism, nadat hij enkele pagina's had gewijd aan het blootleggen van de inconsistentie en absurditeit van de logica die liberalisten zo voorstaan, vatte Machen samen hoe deze benadering van Jezus altijd terugleidt naar het zwarte gat van de onvervulling: "Religie kan niet vreugdevol gemaakt worden door simpelweg naar de zonnige kant van God te kijken. Want een eenzijdige God is geen echte God, en het is de echte God alleen die het verlangen van de ziel kan bevredigen.... Zoek dus alleen vreugde, zoek vreugde tegen elke prijs, en je zult het niet vinden."[xxvii]

Hoewel hij niet de enige theoloog was die vakkundig en overtuigend de belachelijkheid van het liberalisme (waar hij af en toe naar verwees als het alternatieve "modernisme") bekritiseerde, is er een reden waarom deze auteurs Machens werk op dit punt in dit boek hebben uitgelicht. Hij noemde de ketel zwart op een manier zoals zijn tijdgenoten dat niet deden: Terwijl andere geleerden probeerden om de massaal populaire verschuiving van het liberalisme lang genoeg te onderhouden om uit te zoeken welke nieuwe "theologieën" betrouwbaar waren en welke niet, herkende Machen het hele liberalisme als een totaal andere religie: "[L]iberalisme is niet alleen een andere religie dan het christendom, maar behoort ook tot een totaal andere klasse van religies."[xxviii]

Als Machen in de buurt zou zijn om zijn gedachten te lenen aan de puinhoop waar we ons nu in bevinden, zou zijn gouden reactie op het soort postmoderne evangelicalen dat hun overtuigingen rapporteert aan de Ligonier Ministries enquête die zojuist besproken is, waarschijnlijk genegeerd worden als een overdreven conservatieve stem uit de minderheid. Desalniettemin, voor de Remnant Church die er iets om geeft, blijft zijn historische genialiteit voor altijd op de pagina hangen... of totdat het verboden wordt door het wereldwijde systeem dat we helpen vormen en eindigt in de "propaganda brandstapels" die de chaos in het Westen momenteel reserveert voor onze Bijbels. Voorlopig hebben we nog juweeltjes als deze:

Door te proberen om alles waartegen bezwaar zou kunnen bestaan uit het Christendom te verwijderen... door te proberen om de vijand om te kopen door die concessies te doen waar de vijand het meest naar verlangt, heeft de apologeet werkelijk verlaten wat hij begon te verdedigen. Hier, net als in veel andere afdelingen van het leven, blijkt dat de dingen waarvan soms gedacht wordt dat ze het moeilijkst te verdedigen zijn, ook de dingen zijn die het meest waard zijn om verdedigd te worden.[xxix]

Conclusie: Een "uit elkaar gerukt" en "gedeeltelijk waar" christendom is geen christendom. Het is een compleet "andere religie" dan het Christendom. Het is - alweer - een sekte, ongeacht hoe "normaal" het er aan de buitenkant uitziet.

Soms wordt het een grotere zorg dan of een kerk Jezus voor een weekend verwijdert om Svetovid te begroeten, of dat een groep tragisch misleide christenen provocerend aanbidt. En soms ziet het er helemaal niet "normaal" uit. Vaker dan we willen toegeven, verspreiden kolossale bewegingen zich over regio's in de wereld die alle christenen op een negatieve manier beïnvloeden.

VOLGENDE: Wanneer progressivisme en emotionaliteit elkaar ontmoeten

Eindnoten

[i] Thomas Horn, “Visions, Chaos, and the Coming of Antichrist,” 1:03:19–1:11:25; 1:27:47–1:29:48, Stand 2020 Defender Conference , presentation 4 on DVD Conference Collection released September, 2020. Available here: https://www.skywatchtvstore.com/products/stand-2020-defender-conference-dvd-6-disc-box-set?_pos=1&_sid=a8e8c4ebd&_ss=r .

[ii] “Competing Worldviews Influence Today’s Christians,” May 9, 2017, Barna , last accessed October 29, 2020, https://www.barna.com/research/competing-worldviews-influence-todays-christians/ .

[iii] Ibid.

[iv] “American Worldview Inventory 2020—At a Glance…Release #3: Perceptions of God,” April 21, 2020, Cultural Research Center , Arizona Christian University , last accessed October 29, 2020, https://www.arizonachristian.edu/wp-content/uploads/2020/04/CRC-AWVI-2020-Release-03_Perceptions-of-God.pdf .

[v] “How We Got Here: Spiritual and Political Profiles of America,” May 23, 2017, Barna , last accessed October 29, 2020, https://www.barna.com/research/got-spiritual-political-profiles-america/ .

[vi] “A Snapshot of Faith Practice Across Age Groups,” July 23, 2019, Barna , last accessed October 29, 2020, https://www.barna.com/research/faithview-on-faith-practice/ .

[vii] “Sharing Faith Is Increasingly Optional to Christians,” May 15, 2018, Barna , last accessed October 29, 2020, https://www.barna.com/research/sharing-faith-increasingly-optional-christians/ .

[viii] “Almost Half of Practicing Christian Millennials Say Evangelism Is Wrong,” February 5, 2019, Barna , last accessed October 29, 2020, https://www.barna.com/research/millennials-oppose-evangelism/ .

[ix] “51% of Churchgoers Don’t Know of the Great Commission,” March 27, 2018, Barna , last accessed October 29, 2020, https://www.barna.com/research/half-churchgoers-not-heard-great-commission/ .

[x] Silent and Solo: How Americans Pray,” August 15, 2017, Barna , last accessed October 29, 2020, https://www.barna.com/research/silent-solo-americans-pray/ .

[xi] “American Worldview Inventory 2020—At a Glance…Release #11: Churches and Worldview,” October 6, 2020, Cultural Research Center , Arizona Christian University , last accessed November 4, 2020, https://www.arizonachristian.edu/wp-content/uploads/2020/10/CRC_AWVI2020_Release11_Digital_04_20201006.pdf .

[xii] “The State of Theology,” a survey conducted by Ligonier Ministries and LifeWay Research in March of 2020, findings released September 8, last accessed October 29, 2020, https://thestateoftheology.com/ . Note that not all of these statistics are covered on the “Key Findings” tab. One wishing to observe the list in its entirety must click on the “Data Explorer” tab at the top right of the main study page.

[xiii] Ibid.

[xiv] Nichols, Stephen, as quoted in: Michael Foust, “‘Drifting Away’ from Scripture: 30 Percent of Evangelicals Say Jesus was Not God, Poll Shows,” August 27, 2020, Christian Headlines , last accessed October 29, 2020, https://www.christianheadlines.com/contributors/michael-foust/drifting-away-from-scripture-30-percent-of-evangelicals-say-jesus-was-not-god-poll-shows.html .

[xv] Stonestreet, John and Shane Morris, “Self-Constructed, Build-a-Bear, Buffet-Style Christianity Is No Christianity At All,” September 14, 2020, Breakpoint , last accessed October 29, 2020, https://www.breakpoint.org/self-constructed-build-a-bear-buffet-style-christianity-is-no-christianity-at-all/ .

[xvi] “Two-Thirds of Christians Face Doubt,” July 25, 2017, Barna , last accessed October 29, 2020, https://www.barna.com/research/two-thirds-christians-face-doubt/ .

[xvii] “2013 Church Budget Allocations, Learning Priorities, and Quarterly Financial Trends,” Evangelical Christian Credit Union (ECCU), https://www.eccu.org/resources/advisorypanel/2013/surveyreports20 ; preserved by The Wayback Machine Internet Archive , last accessed September 27, 2019, http://web.archive.org/web/20141019033209/https://www.eccu.org/resources/advisorypanel/2013/surveyreports20 .

[xviii] “Financial Score Conversions and Tables,” Charity Navigator , last accessed September 27, 2019, https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=48 ; emphasis added.

[xix] Aden, Josiah, “New York Presbyterian Church Hosts Pagan Deity,” September 12, 2019, Juicy Ecumenism , last accessed January 10, 2020, https://juicyecumenism.com/2019/09/12/binghamton-presbyterian-sviatovid/ .

[xx] Kimberly Chastain, in an untitled, public response to Josiah Aden’s article over the United Presbyterian Church of Binghamton Facebook account on September 13, 2019, at 5:38 in the evening. Last accessed October 10, 2019, https://www.facebook.com/UPCBinghamton/posts/1387642211411481 .

[xxi] Sherisse Pham, “Hallelujah! Christians Pole Dance for Jesus in Texas,” March 22, 2011, ABC News , last accessed October 30, 2020, https://abcnews.go.com/US/hallelujah-christians-pole-dance-jesus-texas/story?id=13194891 .

[xxii] “‘Pole Dancing for Jesus’ Taking Off Among Churchgoing Women—and Men” September 15, 2011, Daily Mail , last accessed October 30, 2020, https://www.dailymail.co.uk/news/article-2037915/Pole-Dancing-Jesus-taking-churchgoing-women–MEN.html .

[xxiii] “The Connected Generation” 2020 survey report conducted by the Barna Group and World Vision, “Key Findings,” last accessed October 29, 2020, https://theconnectedgeneration.com/key-findings/ .

[xxiv] “In U.S., Decline of Christianity Continues at Rapid Pace,” Pew Research Center , last accessed October 29, 2020, https://www.pewforum.org/2019/10/17/in-u-s-decline-of-christianity-continues-at-rapid-pace/ .

[xxv] “State of the Church: One in Three Practicing Christians Has Stopped Attending Church During COVID-19,” July 8, 2020, Barna , last accessed October 29, 2020, https://www.barna.com/research/new-sunday-morning-part-2/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Barna+Roundup%3A+One+in+Three+Practicing+Christians+Has+Stopped+Attending+Church+During+COVID-19&utm_campaign=BU_07-08-20_Roundup .

[xxvi] “American Worldview Inventory 2020—At a Glance…Release #10: Worldview in the Millennial Generation,” September 22, 2020, Cultural Research Center , Arizona Christian University , last accessed October 29, 2020, https://www.arizonachristian.edu/wp-content/uploads/2020/09/CRC_AWVI2020_Release10_Digital_01_20200922.pdf .

[xxvii] Machen, J. Gresham, Christianity and Liberalism (New Edition; Grand Rapids, MI; Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company; 2009), 113.

[xxviii] Ibid., 6.

[xxix] Ibid.

Bron: PART 26: LIES OF MEN AND GODS—Some Catholic Leaders Convinced Pope Francis Is The “False Prophet” » SkyWatchTV