www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 6: LEUGEN VAN MENSEN EN GODEN -
De Sci-Fi die we beleven

20 april 2023 - door Tom Horn

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5

Nadat we deze serie zijn begonnen met een harde blik op de tekortkomingen van de hedendaagse Kerk, had u misschien verwacht dat we zouden aangeven hoe de religieuze instelling zichzelf zou moeten vernieuwen om beter te weerspiegelen wat God van zijn Kerken verlangt. Maakt u zich geen zorgen - daar komen we wel, maar zoals in de inleiding is gezegd, gaat deze serie over meer dan alleen het westerse christendom. Dit is een essentieel punt, want de moderne cultuur bestaat uit meer dan alleen degenen die Jezus volgen. In feite is een grote meerderheid in onze huidige samenleving niet gered. Dus als we alleen tot de kerk spreken, "preken we voor het koor". Aangezien veel christenen het de laatste jaren moeilijk hebben gevonden om relevant te blijven voor de seculiere cultuur, slaagt bovendien alles wat de religieuze instelling als onderwerp isoleert er niet in de culturele en communicatieve kloof te overbruggen als het gaat om de wereld buiten de kerk. Hoewel wij geloven dat Gods transformerende kracht de middelen heeft om de wereld te veranderen wanneer mensen naar Hem kijken voor richting, begrijpen wij ook dat God de mensheid heeft toegestaan agenten van de vrije wil te zijn. Als we dus binnen de vier muren van de kerk naar antwoorden zoeken die van toepassing zijn op de problemen die de wereld daarbuiten plunderen, raken we vaak de draad kwijt. De transformerende kracht van God gaat gepaard met een gewillig hart, en de maatschappij zit vol met mensen die zich niet willen overgeven. Vanwege dit ene element zijn onze bijbelse oplossingen beperkt buiten de kerk of het christelijk huis. Wil de Kerk weer relevant worden voor de cultuur, dan moeten we begrijpen waar mensen nu zijn, en waar ze vandaan komen.

In de tussentijd kunnen we een vrij nauwkeurige afspiegeling zien van waar onze samenleving naar toe gaat als we de media bestuderen. Films, boeken, televisieprogramma's en andere manieren van vertellen schetsen waar de samenleving zich vroeger bevond, en hoe het ons onderweg verging. Wanneer fictieschrijvers een goed verhaal construeren, stellen ze zich vaak voor waar de verdorvenheid van de mensheid en de technologische vooruitgang ons in de toekomst zullen brengen. Vervolgens benaderen ze op basis van hun verbeelding een verhaal waarvan ze denken dat het spannend, eng of boeiend zal zijn. Op het moment dat ze geschreven worden, lijken veel van deze speculaties onmogelijk; toch worden de mogelijkheden realistischer naarmate de jaren verstrijken. In dit artikel tonen we slechts enkele van de vele manieren waarop we momenteel de sciencefictionfilms beleven waar onze grootouders bang voor waren. Ook laten we zien hoe gevaarlijk dicht we in de niet zo verre toekomst het schijnbaar onmogelijke vermaak beleven dat kijkers vandaag tot zich nemen.

Als we zouden zeggen dat we in een horror- of sci-fi film leven, zouden de meeste mensen waarschijnlijk zeggen: "Echt niet." Dergelijke producties grijpen immers naar het fantastische, terwijl ze onbereikbare technologie combineren met een geëscaleerd en zelfs ontmenselijkt niveau van menselijke verdorvenheid. De mix van zulke dingen, op het gebied van entertainment, is wat het een geweldig boek of film maakt. In feite is de perfecte balans van deze elementen vaak wat een werk onderscheidt als echt aangrijpend of zelfs ronduit eng. Maar zodra een mediawerk zich volledig begeeft op het terrein van wat kijkers als onmogelijk beschouwen, wordt het niet langer als "eng" beschouwd, maar als "fantasie."

Een crimineel in een Superman-film kan bijvoorbeeld veel mensen doden en een stad terroriseren, maar de kijkers - waaronder veel kinderen - ervaren nooit echte angst. In feite verlaten veel bioscoopbezoekers de bioscoop met een glimlach en een lach; ze hebben nooit geloofd dat ze echt gevaar liepen. Aan de andere kant kijken degenen die een film over een berekende seriemoordenaar bekijken vaak met intense gelaatsuitdrukkingen, zitten op het puntje van hun stoel en springen zelfs bij plotselinge, onverwachte ontmoetingen met de tegenstander. Als deze kijkers de bioscoop verlaten, kijken ze vaak met grote ogen en bespreken ze onvoorziene plotwendingen of de angstaanjagende verdorvenheid van de moordenaar. Bovendien wedden we dat er geen kleine kinderen uit die film komen, ook al vallen er veel minder doden in de film over de seriemoordenaar dan in de superheldenfilm.

Wat is dan het verschil tussen deze twee soorten films? Het is de notie van fantasie versus werkelijkheid: het mogelijke versus het onmogelijke. Wie naar een Superman-film kijkt, weet zeker dat hij nooit een dag zal meemaken waarop een jongen van een andere planeet met speciale krachten, waaronder het vermogen om te vliegen, op aarde zal landen en wereldwijde terroristen zal bestrijden. Ze kunnen hun kinderen uitleggen dat de personages slechts een product zijn van verzinsels. Aan de andere kant bestaan seriemoordenaars wel degelijk, en ze hebben al eerder bevolkingen geterroriseerd. Dit zijn echte mensen, met een onaangepaste geest waar echte nachtmerries worden gemaakt - en er zijn maar weinig ouders die hun kinderen aan zo'n wrede werkelijkheid willen blootstellen (zelfs op het witte doek). Er is niets om te doen alsof. Het is een volledig mogelijk scenario en daarom gaan zulke films van opwindend over in eng.

Wanneer kijkers weglopen van een productie en zeggen "dat zal nooit gebeuren", rapporteren ze hun ervaring meestal in termen van of ze vermaakt zijn of niet: "Dat was leuk!" "Een leuke film, een aanrader!" Als ze echter een gevoel van bedreiging hebben ervaren, zijn de verslagen meestal emotioneler: "Dat was eng!" "Ik ben nu zo bang!" Ze kunnen zelfs een fysiologische reactie beschrijven: "Ik schreeuwde toen [vul hier de angstige gebeurtenis in] gebeurde" of "Ik zat op het puntje van mijn stoel!".

Wat dergelijke producties vaak succesvol maakt is, zoals eerder gezegd, de waarneembare balans tussen het reële en het mogelijke. Echt geslaagde sciencefiction-, thriller- en horrorproducties voeren het publiek naar het toppunt van spanning en angst door realistische begrippen uit de echte wereld te lenen en ze vervolgens te lanceren in het domein van wat nauwelijks speculatief is. Een film kan bijvoorbeeld iets in beeld brengen dat zou kunnen gebeuren en de kijker vervolgens achterlaten met de opluchting en bevrijding die gepaard gaan met de terugkeer naar de "veiligheid" van de echte wereld. De angst blijft hangen na afloop van de film, afhankelijk van hoe dicht een uitgebeeld scenario bij de werkelijkheid komt. Kortom, de reactie van het publiek wordt bepaald door de opwinding van de angst die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die mogelijk zouden kunnen plaatsvinden, terwijl het geniet van de zekerheid dat de filmische gebeurtenissen zich op dat moment niet voordoen. Terwijl sommige producties en series zoals Star Wars of Superman louter op het fantastische afgaan en generaties van trouwe volgelingen verzamelen, trekken andere producties en series mensen aan die geprikkeld worden door de wetenschap dat de angstaanjagende gebeurtenissen op het scherm in het echte leven niet helemaal uitgesloten zijn. In deze gevallen zijn er vaak maar twee elementen die verhinderen dat de verhaallijn onze dagelijkse realiteit binnensluipt: de vooruitgang van de technologie en/of de verdorvenheid van de mens.

Zeggen dat de films en boeken van vandaag de werkelijkheid van morgen kunnen worden, lijkt misschien sensationalistisch. Toch is op vele manieren gezegd dat we momenteel de sci-fi beleven die onze grootouders vreesden. Grote geesten van weleer die zich durfden voor te stellen hoe de toekomst eruit zou zien, kregen in hun eigen tijd soortgelijke reacties op hun geschriften. Zij bleken dichter bij de toekomstige werkelijkheid te zitten dan zelfs zij hadden verwacht, wat het idee versterkt dat, mocht de geschiedenis zich herhalen, de media vaak een voorbode zijn van de toekomst van onze cultuur.

Wanneer we verbanden leggen tussen de fictie van vroeger en de realiteit van vandaag, kunnen we de mentaliteitsverandering in de samenleving van de afgelopen decennia volgen. En we blijven achter met een idee dat beangstigender is dan alles wat in eerdere films of boeken is uitgekomen: het patroon kan en zal zich waarschijnlijk herhalen. Als we nu scenario's beleven die vorige generaties angst en afschuw hebben aangejaagd, dan lijkt het redelijk dat de Hollywood-creaties die nu post-apocalyptische, dystopische of zelfs post-christelijke samenlevingen laten zien waarin de verdorvenheid van de mensheid wel eens ongebreideld en ongecontroleerd voortwoekert, de ware scenario's van morgen zouden kunnen zijn. Kunnen de huidige media een instrument zijn om de massa's het ondenkbare te laten omarmen? Het is niet zo onwaarschijnlijk als we denken. Voor degenen die nog steeds twijfelen aan de mogelijkheid dat deze bewering waar is, vragen we om met ons mee te kijken naar een paar voorbeelden van dingen die al zijn gebeurd.

1984

Toen George Orwell in 1949 '1984' schreef, schetste hij een wereld waarin één totalitaire leider, bekend als "Big Brother" (die volgens sommigen een voorspellende parallel is met de Antichrist), de hele bevolking voortdurend in de gaten houdt en controleert. Mensen in dit verhaal zijn door en door onderworpen aan de regering; hun emoties, ideeën en uitspraken worden wettelijk geregeld en gecontroleerd door de "Gedachtenpolitie" en zij worden er voortdurend aan herinnerd dat "Big Brother [altijd] toekijkt."[i] Naast deze non-stop, invasieve controle wordt deze gespeculeerde wereld in een voortdurende staat van oorlog gehouden. Deze toestand komt degenen die de samenleving beheersen het beste van pas door de middelen schaars en de persoonlijke ambities minimaal te houden. Alle inspanningen en middelen van het publiek zijn gericht op de "oorlog", ondanks het feit dat er geen oplossing in zicht lijkt te zijn. Het levensonderhoud en de individualiteit van de bevolking blijven opgehangen aan politieke inspanningen, terwijl vrijheden worden ingeleverd in ruil voor veiligheid. De gecontroleerde bevolking geeft vervolgens haar soevereine rechten op voor wat haar verteld wordt als de bescherming van de bevolking als geheel; deze onderwerping bevat dus de kenmerken van een goede burger. Genezing van het land is geen doel van degenen die de controle hebben in 1984. Integendeel, de staat van oorlog wordt opgeschort met een opzettelijk doel. Denk aan Orwells schijnbaar profetische woorden: "Oorlog, zo zal blijken, is nu een zuiver interne aangelegenheid. [Vroeger, toen de oorlog was gebaseerd op een internationaal conflict], plunderde de overwinnaar altijd de overwonnenen. [Nu, in plaats daarvan], wordt de oorlog gevoerd door elke heersende groep tegen hun eigen onderdanen, en het doel van de oorlog is niet het maken of voorkomen van veroveringen van grondgebied, maar het intact houden van de structuur van de samenleving.... Het zou waarschijnlijk juist zijn om te zeggen dat door continu te worden heeft de oorlog opgehouden te bestaan."[ii] De echt griezelige elementen van het verhaal van 1984 berusten op dezelfde twee eerder genoemde elementen: het idee dat de technologie zich ooit zou kunnen ontwikkelen tot dit niveau van bewaking, en het idee dat een regering zo controlerend zou worden dat zij de acties, inspanningen, relaties en zelfs uitspraken en gedachten van haar burgers zou durven censureren. Evenzo is een van de dystopische elementen van 1984 die de lezers een gevoel van "veiligheid" geven (waardoor de negatieve componenten worden gecompenseerd en het publiek de ervaring met vreugde en vastberadenheid kan afsluiten) het idee dat Amerikanen nooit zou worden gevraagd zich te onderwerpen aan zulke controlerende krachten dat er een plaats zou zijn voor de Gedachtenpolitie. Evenzo zouden velen in 1949 nooit hebben gedroomd van een toekomst waarin elke handeling volledig kon worden gecontroleerd, omdat de noodzakelijke technologie toen nog niet bestond. Maar zeven decennia later leven we op een plek waar beschuldigingen van "haatzaaien" en bewakingsmethoden een bloeiende, welig tierende en zelfs zelfgenoegzaam geaccepteerde dynamiek van censuur en overheidscontrole zijn (meer hierover in een volgend hoofdstuk). In veel opzichten leven we in een soort parallel met de wereld die zo lang geleden werd geportretteerd in 1984.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 3": Tom Horn kwam het lucifer apparaat tegen op mt. graham toen apache waarschuwde voor reuzen!

"THE LIES OF MEN AND GODS-EPISODE 2": Wat zit er achter vliegende serafijnen, reptielen en portalen die boven bergen openen?

"THE LIES OF MEN AND GODS-EPISODE 1": Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

Andere voorspellingen

Sommigen vragen zich af of de moderne technologie wel zou bestaan zonder haar fictieve inspiratie. Dat is zeker een terechte vraag. Maar het reikt naar het rijk van andere vragen zonder antwoord, zoals de vraag wat het eerst kwam over de kip en het ei. Dit is uiteindelijk irrelevant, omdat het de mensheid overal naartoe zal laten gaan waar de technologie en ethische grenzen dat toelaten. Wanneer mensen zich geremd voelen, verleggen zij de grenzen binnen één of beide parameters totdat zij meer ruimte hebben gecreëerd om te evolueren. We zien het bewijs hiervan zelfs binnen ons leven; onze moderne innovaties zijn de producten van de verbeelding van het voorheen fantastische. Denk er eens over na: Sinds het ontstaan van The Jetsons, 2001: A Space Odyssey en Dick Tracy staan uitvindingen als Skype en Facebook videochatten op de lijst van dingen waar we op hoopten vooruit te komen. De film Superman II uit 1980, met Christopher Reed en Margot Kidder in de hoofdrollen, visualiseerde herspeelbare videoboodschappen in hologramvorm, opgeslagen op schijven van het kristal-type. De militaire drones van The Terminator uit 1984 leken de drones te voorspellen die begin jaren 2000 werden geïntroduceerd. Talloze futuristische tekenfilms en films zoals de reeds genoemde The Jetsons, The Fifth Element, Blade Runner en Total Recall voorspelden vliegende voertuigen en zelfrijdende auto's. De jaren 1960 serie Star Trek inspireerde de uitvinding van vele nieuwe vormen van technologie, niet de minste daarvan was de eerste mobiele telefoon: Motorola's 800 MHz uit 1973.[iii] Andere films en TV shows zoals 2001: A Space Odyssey, Fahrenheit 451, en Star Trek voorspelden apparaten als iPods, tablets en oordopjes.[iv],[v] Star Wars portretteerde een wereld waarin lasers gebruikt konden worden om te snijden en hologrammen gezien konden worden als 3D visuals. Back to the Future II stelde interactieve thuisapparaten voor, zoals automatische toegangscontrole via vingerafdruk, spraakgestuurde functies zoals verlichting, televisies met plat scherm, videochatten, spraakgestuurde voedselbezorging, en auto's die rijden op gerecycleerde vormen van energie in plaats van alleen op benzine.[vi].

Films waarin het concept van robots die zich voordoen als en ten dienste staan van de mens, gaan terug tot de stomme film Metropolis uit 1927, waarin de ethiek van massaproductie, onderscheid tussen welvaartsklassen en zelfs de creatie van een robot culmineert in het voorspellende principe: "De bemiddelaar tussen het hoofd en de handen moet het hart zijn."[vii] Maar nu deze aanvankelijk ethische benadering van de creatie van robots lijkt te zijn verlaten, leven we met robots die ons dagelijks dienen en volgen. Apple's Siri kan bijvoorbeeld worden geprogrammeerd om ons wakker te maken, onze financiën of sociale media te beheren, allerlei berekeningen uit te voeren, onze agenda bij te houden, ons herinneringen te geven en zelfs schemawijzigingen en reserveringen te maken.[viii] Amazon's Alexa/Echo technologie beschikt over vergelijkbare diensten en biedt alles van maaltijdsuggesties en een nieuwsfeed op basis van voorkeuren, smart-home controls, fitness tracking, en zelfs vocale commando's voor tv-bediening.[ix]

De "smart home"-functies omvatten een steeds langer wordende lijst van voorzieningen die rechtstreeks uit sci-fi films van vorige generaties lijken te komen, zoals de eerder genoemde klimaatregeling, verlichtingsregeling, bewaking, deur- en deurvergrendeling en bewaking van de huisbeveiliging (veel van deze functies kunnen zelfs op afstand worden bediend). Wie in een "slimme woning" woont, kan verschillende apparaten "trainen" om te "communiceren" voor meer efficiëntie of gemak, zoals het instellen van "het koffiezetapparaat om... [koffie te zetten] als je wakker wordt... [of] automatisch het eten op te warmen in een Crock-Pot als je de oprit oprijdt."[x] Bewegingssensoren, nabijheidsdetectie in sleutelhangers en tracking in smart phones kunnen worden geïntegreerd met geautomatiseerde thuisfuncties om iemands huis tot leven te brengen - en productie - zonder ook maar een schakelaar om te zetten. Tracking apps op de telefoons van kinderen en apparaten in halsbanden van huisdieren maken het gemakkelijk om familieleden te controleren vanaf kantoor, terwijl deuralarmen de ouders op het werk kunnen waarschuwen als de kinderen thuis een verboden gebied binnengaan, zoals de garage, de wapenkamer of de kast voor chemische voorraden.[xi] Andere veiligheidsmaatregelen zijn gas- of waterlekkagedetectie en beveiligingsapparaten die kunnen signaleren wanneer er een probleem is in huis - en die zelfs professionele hulp en interventie kunnen oproepen als dat nodig is.[xii]

In 2014 introduceerde de Japanse professor Hiroshi Ishiguro een robotisch nieuwsgastheer met de naam Kodomoroid, een naam gevormd door de combinatie van twee Japanse woorden die "kind" en "androïde" betekenen. Ishiguro, directeur van het Intelligent Robotics Laboratory, zei dat hij graag ziet dat kunstmatige intelligentie "slimmer" wordt, en hij hoopt dat dergelijke creaties gemakkelijker verkrijgbaar worden en uiteindelijk worden verkocht voor "de prijs van een laptop."[xiii] Daarom heeft hij een levensechte, robotachtige kopie van zichzelf gemaakt, die hij in zijn plaats naar zijn spreekbeurten stuurt. Hoewel deze robots tijdens hun demonstraties meer op robots lijken dan op mensen, is het duidelijk te zien dat de kloof tussen het uiterlijk en de manieren van doen van de twee kleiner wordt.

In de jaren 1970 bedacht een professor aan het Tokyo Institute of Technology, Masahiro Mori, de term "uncanny valley", die uitlegt dat naarmate mensachtige robots realistischer worden, er een punt komt waarop ze hun charme verliezen: "Ze zijn zo levensecht en toch zijn ze niet 'goed'."[xiv] Wie robots ziet spreken kan zien wat hij bedoelt, maar we vragen ons af hoe lang dit zichtbare onderscheid tussen de verzonnen en de echte mens nog zal bestaan.

In feite wordt die kloof tussen de mechanische en biologische vorm dagelijks kleiner als het gaat om digitale mensen. Op de 2020 Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada, onthulde Samsung zijn "Neon"-lijn van videochatbots. Dit zijn digitale, interactieve mensen op het scherm, gemaakt om online chatondersteuning, hulp van kunstmatige intelligentie of klantenservice aan te bieden. Deze avatars zijn volledig overtuigend; omdat elk van hen is ontworpen met een unieke stijl, uiterlijk en persoonlijkheid, beseffen gebruikers misschien niet dat ze met een computerproduct praten.[xv]

Nog verder terug in de geschiedenis, tot 1865, schreef Jules Verne in zijn werk De la Terre à la Lune ("Van de aarde naar de maan") over de mogelijkheid dat de mensheid een reis naar de maan zou maken. De parallellen tussen zijn verbeelding en de eenentwintigste-eeuwse innovaties op het gebied van ruimtereizen hoeven bijna niet genoemd te worden. Het is echter de moeite waard om op te merken dat de televisieserie Babylon 5 uit de jaren negentig niet alleen een reis naar de ruimte en een landing op de maan voorstelde, maar ook een autonome, interplanetaire ruimtestad gevuld met "mensen en aliens gewikkeld in 2.500.000 ton ronddraaiend metaal; helemaal alleen in de nacht."[xvi] Die serie presenteerde ook veel van de andere vorderingen die in dit hoofdstuk worden genoemd, maar voorspelde vooral het gebruik van deepfake technologie in een aflevering waarin een hoofdpersoon te horen kreeg dat als hij niet publiekelijk misdaden bekende die hij niet had begaan, hij zou worden geëxecuteerd, met een postume bekentenis die kunstmatig werd gecreëerd om zijn geheugen te bezoedelen.[xvii] De setting van deze ingekapselde, galactische stad vertoont ook een opvallende gelijkenis met het International Space Station (ISS), dat de NASA nu openstelt voor commerciële bedrijven voor "het produceren, op de markt brengen of testen van hun producten", samen met "het filmen van reclamespots of films tegen de achtergrond van de ruimte."[xviii] Zeker, iedereen die de vijfendertigduizend dollar per dag/per persoon kan betalen om op het station te verblijven zal waarschijnlijk niet verwachten voorzieningen te delen met aliens van niet-menselijke rassen, maar dat zou wel eens een van de weinige verschillen kunnen zijn tussen Babylon 5 en NASA's ISS. xix]

Het onzichtbare vliegtuig uit de Wonder Woman serie, evenals de volledig transparante voertuigen in Star Trek IV: The Voyage Home en James Bond's Die Another Day, toonden een futuristische wereld waarin cloaking devices objecten onzichtbaar konden maken. Deze technologie is nu dichter bij de werkelijkheid gekomen met "actieve camouflage", een mainstream streven van militairen over de hele wereld.[xx] Op dezelfde manier kunnen dragers van stoffen met "retro-reflecterende projectie" (RPT) opgaan in hun omgeving, met een vloeiende camouflage die resulteert in bijna onzichtbaarheid.[xxi] Het "holodeck" van Star Trek: The Next Generation was slechts een van de vele afbeeldingen van een wereld waarin deelnemers kunnen deelnemen aan de virtuele realiteit (VR) die ze zich voorstellen en wensen. Nu bestaat VR technologie - en die wordt snel verbeterd - om een interactieve ervaring te creëren voor gebruikers in omgevingen variërend van video-gaming tot gesimuleerde, hands-on training zoals chirurgie.[xxii] Net als Orwell's 1984, zinspeelde Enemy of the State uit 1998 op extreme niveaus van surveillance waaraan we op een dag onderworpen zouden kunnen worden, en weinigen zullen betwisten dat deze voorspellingen van wat zich aan het ontwikkelen is redelijk accuraat zijn geworden (meer hierover in een volgend hoofdstuk).

VOLGENDE: Demonen Zaad

Eindnoten:

[i] Orwell, George. 1984 . (New York, NY: Harcourt, Inc.; 1949), 2.

[ii] Ibid,. 156.

[iii] Sloane, Paul. “How Star Trek Inspired an Innovation.” Destination Innovation. 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.destination-innovation.com/how-startrek-inspired-an-innovation-your-cell-phone/.

[iv] Costello, Sam. “How the iPod Got its Name.” Lifewire. December 10, 2019. Accessed November 6, 2020. https://www.lifewire.com/how-did-ipod-get-its-name-1999778 .

[v] Engber, Daniel. “Who Made That Earbud?” New York Times . May 16, 2014. Accessed November 6, 2020. https://www.nytimes.com/2014/05/18/magazine/who-made-that-earbud.html .

[vi] Westaway, Luke. “See the 2015 Tech That ‘Back to the Future Part II’ Predicted, and What It Missed.” CNET Online. October 17, 2015. Accessed November 6, 2020. https://www.cnet.com/news/heres-the-technology-back-to-the-future-part-ii-predicted-and-what-it-missed/ .

[vii] Lang, Fritz, director, Metropolis. (Babelsberg Studios, Universal Film A.G.; 1927).

[viii] Prince, Alicia. “15 Awesome Things You Didn’t Know Siri Can Do For You.” Lifehack Online. 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.lifehack.org/articles/technology/15-awesome-things-you-didnt-know-siri-can-for-you.html .

[ix] Profis, Sharon. “10 of the Best Things You Can Do with the Amazon Echo.” CNET Online. February 13, 2017. Accessed November 6, 2020. https://www.cnet.com/how-to/the-best-things-you-can-do-with-amazon-echo/ .

[x] “9 Ways a Smart Home Can Improve Your Life.” SmartThings Online. March 31, 2015. Accessed November 6, 2020. https://blog.smartthings.com/news/roundups/9-ways-a-smart-home-can-improve-your-life/ .

[xi] Ibid.

[xii] Ibid.

[xiii] “Meet Kodomoroid, Japan’s Android Newsreader.” Sydney Morning Herald . June 25, 2014. Accessed November 6, 2020. https://www.smh.com.au/technology/meet-kodomoroid-japans-android-newsreader-20140625-zskoq.html .

[xiv] Caballar, Rina. “What Is the Uncanny Valley?” IEEE Spectrum. November 6, 2019. Accessed November 6, 2020. https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/what-is-the-uncanny-valley .

[xv] Haselton, Todd. “Samsung’s Neon ‘Artificial Humans’ Look Like Super-Realistic Video Chatbooks.” CNBC Online. January 7, 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.cnbc.com/2020/01/06/samsung-neon-artificial-human-announced-at-ces-2020.html .

[xvi] LaFia, John, “Intersections in Real Time,” Babylon 5: Season 4, Episode 18. (Burbank, CA: Warner Brothers, 1997). DVD.

[xvii] Ibid.

[xviii] Grush, Loren. “NASA Is Opening the Space Station to Commercial Business and More Private Astronauts.” The Verge. June 7, 2019. Accessed November 6, 2020. https://www.theverge.com/2019/6/7/18656280/nasa-space-station-private-astronauts-commercial-business .

[xix] Ibid.

[xx] Mizokami, Kyle. “Russia to Demonstrate Active Camouflage for Soldiers, Tanks.” Popular Mechanics . August 20, 2018. Accessed November 6, 2020. https://www.popularmechanics.com/military/research/a22777736/russia-to-demonstrate-active-camouflage-for-soldiers-tanks/ .

[xxi] Dar, Talha. “This Is How Invisibility Cloaks Work To Make You Disappear.” Wonderful Engineering. May 13, 2015. November 6, 2020. https://wonderfulengineering.com/this-is-how-invisibility-cloaks-work-to-make-you-disappear/ .

[xxii] “Virtual Reality: Another World Within Sight.” Iberdrola Online. 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.iberdrola.com/innovation/virtual-reality.

Bron: PART 6: LIES OF MEN AND GODS—The Sci-Fi We Are Living » SkyWatchTV