www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 17: LEUGENS VAN MENSEN EN GODEN - De normalisering van pedofilie

16 mei 2023 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16

Seksualiteit is een van de meest ingewikkelde en bediscussieerde aspecten van onze cultuur geworden, en naarmate het onderwerp meer verhit raakt, zijn alle partijen steeds vluchtiger geworden. Omdat diversiteit steeds meer polariteit mogelijk maakt als het om seksualiteit gaat, tonen velen zich bezorgd om zowel hun eigen rechten als die van volgende generaties. Zo raken kinderen langzaam verstrikt in het web dat zelfexpressie is, zowel door degenen die hen verdedigen als door degenen die hen uitbuiten. In deze postmoderne samenleving, waarin mensen de waarheid vanuit verschillende invalshoeken bekijken en verdedigen, raken onschuldigen snel verstrikt in het kruisvuur, met mogelijk schadelijke gevolgen op lange termijn.

In een vorig artikel bespraken we dat één methode van manipulatie het scheeftrekken van het begrip liefde is. Weinigen zullen het oneens zijn met het feit dat de definitie van "liefde" in de loop der tijd radicaal is veranderd. Nu lichamelijkheid het belang van een oprechte band met anderen heeft vervangen, is het gemakkelijk te zien dat seks verward is geraakt met genegenheid. Naarmate de toegenomen beschikbaarheid van lichamelijke opwinding onze cultuur overspoelt, blijven velen onbevredigd achter, wat leidt tot meer seksueel afwijkend gedrag, meer pornografie en een grotere vraag naar sekswerkers (mensenhandel). Met de toenemende honger naar snode seksuele uitbuiting komen tactieken die steeds ingewikkelder worden en door de grootschalige samenleving worden verdedigd. Deze verdediging wordt vaak voorgesteld als "actueel" of "in het belang van ieders burgerrechten". En het is de uitbuiting van onschuldigen die dergelijke bewegingen voortstuwt. De groeiende ruimte voor diversiteit maakt de weg vrij voor bepaalde facties om zich naar het middelpunt te begeven, en te eisen dat ze worden erkend als een geaardheid met gelijke rechten. De pedofiel krijgt nu de kans om zijn of haar ziekte te framen als een "geaardheid".

Volgens de American Psychiatric Association wordt pedofilie sinds 1968 beschouwd als een psychiatrische stoornis.[i] De "normalisering" ervan lijkt dus tegenstrijdig, maar toch begint het te gebeuren. Het technische aspect dat deze ziekte in de huidige maatschappij verdedigbaar maakt, is echter het etiket. Dat iemand de dwang heeft om seksueel betrokken te raken bij een kind, maar er niet naar handelt, creëert voor velen die dit standpunt verdedigen een punt van veiligheid en zelfs sympathie voor de pedofiel. Velen proberen de aandoening een meer politiek correcte, niet-bedreigende naam te geven. Er zijn onlangs verschillende termen opgedoken, waaronder MAP ("minor-attracted person" [minderjarig aangetrokken persoon]),[ii] en onder de nieuwe noemers wordt de aantrekking tot kinderen steeds meer als een "geaardheid" beschouwd. Dit is een essentieel onderscheid, want als pedofilie een psychiatrische stoornis is, wordt de pedofiel verplicht zich te laten behandelen of te proberen zijn verlangen te overwinnen. Als pedofilie echter een geaardheid is, dreigt het als zodanig omarmd te worden (en het gaat snel die kant op) en zullen onze kinderen het doelwit worden van druk om relaties aan te gaan waar hun verstand en emoties nog niet klaar voor zijn. De schade aan deze onschuldigen zal onomkeerbaar en levenslang zijn.

Het imago van de MAP wordt al ontaard in het wereldbeeld van het publiek. Er worden verklaringen afgelegd over de eenzaamheid en de minachting van degenen die zich aangetrokken voelen tot mensen die verboden terrein zijn. Dit is een gevaarlijke propaganda: het zorgt ervoor dat het ziekte-aspect geaccepteerd wordt, terwijl degenen die eraan lijden vrijgesteld worden van de verantwoordelijkheid om een andere manier te vinden om met deze driften om te gaan - waarschijnlijk door professionele hulp te zoeken. Als pedofilie (of dezelfde aandoening onder een ander label) een geaardheid zou worden, dan zou dat als uitgangspunt kunnen dienen om te beweren dat pedofielen vrij zijn om hun geluk na te streven zolang er geen slachtoffers zijn. (Het probleem is dat er bij pedofilie altijd slachtoffers zijn, zoals de statistieken aangeven. We komen hier zo op terug.) Als kinderen eenmaal zijn geconditioneerd en gedwongen om nieuwsgierig te worden naar seks, dan kan het betrekken van kinderen bij de bezigheden van pedofielen worden gezien als een wederkerigheid van roofzuchtige avances. Als de beweging aanslaat, zou pedofilie gelegaliseerd kunnen worden, en zelfs gerechtvaardigd als een nieuwe geaardheid. Sta ons toe dit uit te werken.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 4": Studie toont aan dat de Egyptische farao genetisch gemodificeerd was met buitenaards DNA.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 3: TOM HORN KWAM HET LUCIFER-APPARAAT TEGEN OP DE BERG GRAHAM TOEN EEN APACHE WAARSCHUWDE VOOR REUZEN!

Om deze geaardheid voor te stellen als een interactie zonder slachtoffers, dan moet het erom gaan te bewijzen dat een kind daadwerkelijk seks zou willen hebben. Als het vrijwillig is, is er geen probleem, toch? Dit denken werpt echter een aantal obstakels op, omdat de nieuwsgierigheid van een kind, als die zich op eigen kracht ontwikkelt, een langzaam proces is dat stapsgewijs verloopt naar wat bij de leeftijd past. Als zodanig zullen kinderen niet ingaan op de wens van een volwassene om seks met hen te hebben, tenzij er sprake is van conditionering. Ontwikkelingsstadia verlopen over een periode van jaren en maken mensen - in een ideale samenleving die niet seksueel geladen is - klaar om zulke verlangens te volgen in hun vroege volwassenheid. Dit laat degenen die in de richting van pedofilie gaan met één groot probleem zitten: hun beoogde slachtoffers zijn niet geïnteresseerd. Om een seksuele band met de jonge en zich nog ontwikkelende bevolking te kweken, moet de interesse zorgvuldig worden gezaaid en gecultiveerd. En, omdat de manier om pedofilie te legaliseren zal worden gedaan vanuit het standpunt van het verdedigen van de rechten van het kind, moet de conditionering van deze gedachte in het zicht worden gehouden, zodat het lijkt alsof deze interesse en verlangen wordt geïnitieerd door de kinderen zelf.

Zoals snoep afpakken van een baby...

Deze auteurs zouden willen dat we tijd hadden om uit te weiden over het soort openbare verblinding dat hier op grootschalig, cultureel niveau plaatsvindt. Maar laten we omwille van de tijd een voorbeeld gebruiken van het soort uitwisseling dat we uitleggen. Aangezien we het over het bespreken van onze kinderen hebben en de meest vertrouwensvolle en kwetsbare leden van onze samenleving, is het voorbeeld hieronder redelijk aan de hand van het voorbeeld van een oudere vrouw:

Laten we zeggen dat een oudere vrouw bij mij (Allie Henson) in de straat woont. Ze heeft honderd dollar op haar bankrekening, en ik weet dat ze in de vroege stadia van dementie verkeert, dus ze is cognitief interactief maar kneedbaar (net als een kind). Stel nu dat ik wil dat zij mij die honderd dollar geeft. Maar ze wil het me niet geven, omdat ze het zich niet kan veroorloven en geen interesse heeft om haar geld met me te delen. Ik blijf haar onder druk zetten, berichten in haar brievenbus en aan haar deur plaatsen over hoe leuk het is om geld weg te geven. Ik loop zelfs de straat op en neer en zing er liedjes over (dit lijkt misschien belachelijk, maar het is een eerlijke vergelijking met hoe het leven van een kind wordt overspoeld met seksuele inhoud via de media, advertenties, muziek, films, enzovoort). Ik beloof zelfs dat ik het geld zal gebruiken om haar mee te nemen op reisjes, naar winkels en fijne diners in mooie restaurants (waarmee ik het begrip "relatie" aan mijn agenda verbind). Ze wordt aangetrokken door de kameraadschap die ik haar volgens haar beloof, en haar verlangen naar vriendschap en het plezieren van mensen wordt gewekt (net als dat van een kind onder de juiste conditionering).

Tijdens dit proces beginnen toeschouwers op te komen voor haar rechten en zeggen ze me dat ze me die honderd dollar niet hoeft te geven. Ze zien dat ik de beloften die ik heb gedaan nooit zal nakomen, omdat het ondoenlijk is je voor te stellen dat honderd dollar alles zal doen wat ik zeg dat het zal doen. (Dit is net zoals "romantische" liefde met een kind nooit kan doen van wat de dader belooft. Dergelijke liefde vereist een intellectuele band die men nooit kan hebben met hersenen die nog door de ontwikkelingsstadia van de kindertijd/tienerjaren reizen. Juist dit punt versterkt het waarom kinderen niet klaar zijn voor een seksuele band).

Dan verander ik subtiel mijn aanpak. Ik blijf de vrouw vertellen hoezeer het haar leven zal verrijken om mij het geld te geven, maar deze keer leg ik haar uit dat het in haar eigen belang is dat ik erom vraag. Ik zeg haar dat het is omdat ik om haar geef en wil dat ze geniet van alle beloningen die ze krijgt door haar geld met mij te delen. Als toeschouwers zich tegen mijn agenda verzetten, zeg ik dat ze haar proberen te controleren (zoals de maatschappij kinderen wier onschuld wordt beschermd door ouders of voogden vertelt dat de voogden repressief of overbezorgd zijn). Ik ga zelfs zo ver dat ik beweer dat degenen die mijn plannen voor de vrouw willen blokkeren, alleen maar proberen haar te controleren, om haar alle vreugde te ontnemen die het haar zal brengen om mij haar geld te geven. Ik word assertiever en zeg haar dat het haar recht is mij de honderd dollar te geven als zij dat wil. Als ze dat wil, mag niemand haar tegenhouden. Ik begin verontwaardiging tegen haar beschermers in haar gedachten te implanteren. Ik zeg: "Hoe durven die anderen haar tegen te houden in haar streven naar geluk?" Ik herinner haar eraan dat ze haar eigen beslissingen over haar geld moet kunnen nemen, en zeg ronduit dat iedereen die haar op andere gedachten probeert te brengen zich terug moet trekken en haar beslissing moet respecteren. (Klinkt dit als het verhaal dat kinderen nu krijgen over hun seksualiteit?)

Want waarom dringen deze derden ons gesprek binnen? Dit heeft niets met hen te maken! Hoe durven ze haar niet te laten beslissen wat ze met haar geld wil doen?! Die anderen schenden haar burgerrechten. Terwijl ik vijandschap begin op te wekken tegen degenen die voor haar opkomen, ga ik door met de langzame, uitgebreide conditionering die plaatsvindt doordat het gesprek voortdurend wordt herhaald. Uiteindelijk raakt de vrouw zo gewend aan deze dialoog over de honderd dollar dat de lijnen van het gesprek beginnen te vervagen in haar gemakkelijk te beïnvloeden, bejaarde geest. Ze herinnert zich haar oorspronkelijke redenen om haar geld te willen houden niet meer, en ik heb haar mentale en fysieke ruimte gevuld met zoveel boodschappen over alle goede dingen die haar zullen overkomen als ze mij haar geld geeft, dat ze nieuwsgierig wordt naar hoe het zou zijn om haar geld aan iemand anders te geven. (Nogmaals, als u niet denkt dat dit soort conditionering bij onze kinderen plaatsvindt, kijk dan eens naar de muziek, het speelgoed, de tv-sitcoms, de reclamespots en zelfs de tekenfilms die op steeds jongere leeftijd in de psyche van onze kinderen worden geduwd).

Ik begin te pleiten voor haar "recht" om mij het geld te geven, en uiteindelijk wint dat aan kracht. Als ze uiteindelijk haar honderd dollar aan mij geeft, zijn degenen die in eerste instantie voor haar handelden omdat ze haar als mentaal kwetsbaar zagen en mij als roofzuchtig, afgeschilderd als de vijanden. Degene die haar financiën wilde uitbuiten (ik), heeft dat gedaan en haar bankrekening leeggehaald, met instemming van de vrouw. Degenen die het wettelijk gemakkelijker maken voor oplichters zoals ik vieren de overwinning, en de vrouw keert berooid huiswaarts. Mijn beloften van vakanties en chique diners worden natuurlijk nooit nagekomen, omdat ze nooit mogelijk waren met een budget van honderd dollar (net zoals authentieke, volwassen liefde niet mogelijk is tussen een kind en een volwassene). De kameraadschap waar de vrouw op hoopte komt er nooit, omdat ik in de eerste plaats niet uit was op haar gezelschap (net zoals een intellectuele band niet is wat een pedofiel zoekt bij een kind). De vrouw leeft haar jaren zonder geld, verstoken van medicijnen die ze zich niet meer kan veroorloven (net zoals uitgebuite kinderen opgroeien die niet in staat zijn de beschadigde stadia van hun ontwikkeling terug te winnen en te herstellen), en ik heb nu de weg vrijgemaakt voor anderen met kwade bedoelingen om gemakkelijker te azen op andere kwetsbare en zwakke leden van de samenleving.

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 2": Wat zit er achter vliegende serafijnen, reptielen en portalen die boven bergen openen?

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 1": Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

Gevolgen op lange termijn van vroege seksuele ontmoetingen

Omdat kinderen pas klaar zijn voor seksuele interactie als hun lichaam en geest volledig gevormd zijn, kunnen eerdere ontmoetingen hen op dezelfde manier beïnvloeden als misbruik, zelfs als het kind onder dwang denkt dat het instemt. Onderzoekers hebben directe verbanden gevonden tussen seksueel misbruik van kinderen en later risicovol en onaangepast gedrag. De meest genoemde bij vrouwen - maar zeker niet de enige - zijn posttraumatische stressstoornis, eetstoornissen, angst, laag zelfbeeld, relatieproblemen (zoals conflicten en tolerantie van geweld), riskant seksueel gedrag (zoals dat kan leiden tot ongeplande zwangerschap, overdracht van ziekten, of gebrek aan discriminatie met betrekking tot een aantal seksuele partners), en depressie met of zonder zelfmoordgedachten.[iii] Studies hebben aangetoond dat seksueel misbruik van kinderen verband houdt met meer risicovolle activiteiten zoals prostitutie en betrokkenheid bij activiteiten die hen een verhoogd risico geven op overdracht van HIV. [iv] CSA (seksueel misbruik van kinderen) is, vooral bij mannen, in verband gebracht met riskante seksuele besluitvorming en gedrag en verhoogd alcoholgebruik, een cyclisch probleem dat zichzelf in stand houdt omdat de ene factor de andere aanwakkert. [Bij volwassen mannen blijkt dat overlevende CSA "het nemen van risico's in een vroeg stadium en voortdurend beïnvloedt... [bijdraagt] tot een hoger aantal seksuele partners... inconsequent condoomgebruik... seks ruilen voor drugs of geld... alcoholgebruik voor of tijdens seks... [en] hogere percentages seksueel overdraagbare aandoeningen."[vi] CSA wordt in verband gebracht met alcoholgebruik op jongere leeftijd (al vanaf de pre-tienerjaren) en hogere percentages "comazuipen", waarbij slachtoffers zich vaak overgeven aan "driemaal de hoeveelheid alcohol die hun niet-misbruikte tegenhangers gebruiken"[vii] Evenzo melden velen dat ze meerdere drankjes in één keer gebruiken en soms alcohol drinken voor of tijdens schooltijd[viii] Tegen de tijd dat ze volwassen zijn, "hebben mannen die tijdens hun jeugd ongewenste seksuele activiteit hebben meegemaakt significant meer kans om alcoholgerelateerde problemen te melden" dan degenen die dergelijke ervaringen uit hun jeugd niet hebben.[ix] Studies hebben aangetoond dat 59 procent van de gedetineerde mannen melding maakt van CSA vóór hun dertiende verjaardag, en 64 procent heeft ongewenste toenaderingen ervaren (zoals zoenen of strelen).[x] CSA is onomstotelijk verbonden met problemen op latere leeftijd, zoals nachtmerries, flashbacks, ontkenning, onderdrukking, gewelddadige relaties, huiselijk geweld, problemen met seksueel functioneren,[xi] en zelfs geweld en seksuele agressie.[xii].

Helaas zijn er goedbedoelende mensen die geloven dat kinderen seksueel onderdrukt worden, tenzij ze aangemoedigd worden om dit deel van hun identiteit te verkennen. Helaas worden de inspanningen van volwassenen misbruikt door een grotere hand die onze kinderen wil vernietigen en onherstelbare schade wil toebrengen aan hun leven. Een idee introduceren bij een kind betekent niet dat het klaar is om dergelijke gebieden te verkennen. Kinderen tonen nieuwsgierigheid naar het oversteken van de weg, lang voordat ze rationeel genoeg ontwikkeld zijn om te begrijpen hoe ze dat veilig moeten doen. Kinderen tonen belangstelling voor banen - ze vragen zich af wat ze later zullen worden - lang voordat ze cognitief klaar zijn voor de verantwoordelijkheden die bij een baan horen. Ik (Allie Henson) herinner me een tijd toen ik ongeveer negen was en ik had uitgerekend en besloten dat het voor ons gezin net zo goedkoop zou zijn om McDonald's Happy Meals te eten voor ontbijt, lunch en diner, in plaats van gedoe met boodschappen doen en koken. Gelukkig gaf mijn moeder niet toe aan die dwaasheid; zo'n dieet leidt tot obesitas, diabetes, auto-immuunziekten, hartkwalen, hoge bloeddruk, huidproblemen en talloze andere gezondheidsproblemen. Jongeren denken vaak dat ze weten wat in hun belang is, maar het is de taak van volwassenen om hen te begeleiden. Het is belangrijk te begrijpen dat nieuwsgierigheid naar een bepaald levensgebied nog niet betekent dat ze er klaar voor zijn.

Conditionering door speelgoed

Op dit moment worden kinderen klaargestoomd om seksualiteit te omarmen, of we dat nu erkennen of niet. Een van de duidelijkste manieren waarop deze conditionering plaatsvindt - naast media, televisieprogramma's, films en muziek - is via het speelgoed dat op de markt wordt gebracht. Een voorbeeld is de Trolls World Tour Giggle 'n Sing Poppy Troll Doll, met een knop tussen de benen waardoor de pop verbaasde geluiden maakt zoals hijgen en geschokt giechelen. [xiii] Nadat verontwaardiging leidde tot de verspreiding van een petitie, ondertekend door bijna 325.000 ouders, haalde Hasbro deze pop uit de schappen.[xiv] De verklaringen van het bedrijf voor de plaatsing van de knop varieerden van een compleet ongeluk (ja, jazeker...) tot de bedoeling om de pop grappige geluiden te laten maken als ze zit.

Ander speelgoed dat nog moet worden genoemd, zijn de LOL Surprise-poppen, die met androgyne kleding worden geleverd maar in beide geslachten verkrijgbaar zijn. Verschillende lagen verpakking van de jongenspoppen zijn verdacht veel voorzien van pizzatekeningen - een teken dat velen in verband brengen met pedofilie en zelfs mensenhandel - en deze mannelijke poppen zijn uitgerust met testikels. Als de meisjes in koud water worden ondergedompeld, komt er lingerie in verschillende stijlen en kleuren tevoorschijn (waarvan sommige volwassen en sexy zijn, of in volwassen thema's zoals zwart visnet met bandjes). Omdat ze in een ondoorzichtige verpakking worden verkocht, kunnen kopers niet zien wat de pop is totdat de aankoop is gedaan, vandaar de "verrassing". Voor ouders die speelgoed verwachten dat even onschuldig is als dat van vroeger, hebben deze poppen een toepasselijke naam.

Drag Queen Story Hour

Andere manieren waarop kinderen te vroeg worden onderwezen over seksualiteit zijn recente evenementen met de toepasselijke titel "Drag Queen Vertel Uur", waarbij drag queens verhalen vertellen in plaatselijke bibliotheken. Sommigen verschijnen, in demonische kleding, en lezen kinderen "genderspecifieke romans" voor, terwijl anderen voor de kinderen strippen, of hen twerken leren. [xvii] Sommige lezers zijn zelfs gezien terwijl ze op de grond lagen, met kinderen boven op hen.[xviii] In één geval zat een drag queen die alleen een panty droeg onder een minirok, met de benen wijd open, kinderen frontaal keken op ooghoogte toen ze zich bukte om een boek op te pakken. [xix] Erger nog, in minstens één geval verzuimde de bibliotheek een achtergrondcontrole uit te voeren op de drag queens, en "een man beschuldigd van seksueel misbruik van...[een achtjarige jongen[xx]] werd toegestaan de kinderen te vermaken tijdens een drag queen vertelling-tijd" (wat precies het punt bevestigt dat we hier proberen te maken).[xxi]

Het toestaan van dit soort activiteiten introduceert seksuele verwarring bij kinderen op een leeftijd waarop ze nog niet klaar zijn om te verwerken wat ze zien. Omdat kinderen uit zijn op behagen, worden ze gemakkelijk verleid tot het spelen van rollen die niet gezond zijn voor een zich ontwikkelende geest. De organisaties achter activiteiten zoals de travestietentoonstelling geven grif toe dat hun doel is de volgende generatie "klaar te stomen" om meer seksuele diversiteit te aanvaarden, en zij verklaren dat zij actief jongere leden werven om zich bij hun levenswijze aan te sluiten.[xxii] De agenda klinkt veel burgers goed in de oren: "Veel kernwaarden van het dragqueen zijn - liefde, acceptatie, vreugde, lachen, zelfexpressie - dat zijn waarden die we onze kinderen willen bijbrengen, dus het is heel belangrijk dat we dit programma brengen...[om] de vreugde van het lezen te delen, en de vreugde van het gewoon verspreiden van liefde." Echter, de beelden van deze interacties die online zijn geplaatst - kinderen languit over halfgeklede drag queens die op de grond liggen en volwassenen bijna naakt/gekleed in SM-achtige kleding terwijl ze poseren met kinderen - doen vermoeden dat een veel donkerder agenda hun motieven vertroebelt. xxiii]

En deze agenda zou kunnen escaleren naarmate jongere kinderen belangstelling krijgen om zich bij deze inspanningen aan te sluiten. Recente drag sensatie Desmond Napoles, bekend als "Desmond is Amazing," werd geboren in 2007 en is de jongste drag queen op dit moment in Amerika. Hij is een icoon in de LGBTQ-cultuur, wordt gevierd, staat in tijdschriften en loopt mee in pride parades.[xxiv] Nu hij aan populariteit wint, is het waarschijnlijk dat andere kinderen deze beweging willen volgen, maar dat doen ze op gevaar af dat ze worden uitgebuit door degenen die misbruik maken van hun beïnvloedbaarheid.

VOLGENDE: Wie zit er achter deze agenda's?

Eindnoten:

[i] “What Is Pedophilia?” WebMD. 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.webmd.com/mental-health/features/explaining-pedophilia#1 .

[ii] Denkinson, Katherine. “Outrage as Paedophiles Rebrand Themselves as ‘Minor-Attracted Persons’ in Chilling Online Propaganda Drive.” Daily Mail . June 27, 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8466899/Paedophiles-rebrand-minor-attracted-persons-chilling-online-propaganda-drive.html .

[iii] Roemmele, M., & Messman-Moore, T. L. “Child Abuse, Early Maladaptive Schemas, and Risky Sexual Behavior in College Women.” Journal of Child Sexual Abuse , 2011. 20(3), 264-283. Doi:10.1080/10538712.2011.575445.

[iv] Ibid.

[v] Schraufnagel, T. J., Davis, K. C., George, W. H., & Norris, J. “Childhood Sexual Abuse in Males and Subsequent Risky Sexual Behavior: A Potential Alcohol-Use Pathway.” 2010. Child Abuse & Neglect, 34(5), 369-378. Dio:10.1016,j.chiabu.2009.08.013.

[vi] Ibid.

[vii] Ibid.

[viii] Ibid.

[ix] Ibid.

[x] Johnson, R. J., Ross, M. W., Taylor, W. C., Williams, M. L., Carvajal, R. I., Peters, R. J. “Prevalence of Childhood Sexual Abuse among Incarcerated Males in County Jail.” Child Abuse Negl. 2006 Jan;30(1):75-86. doi: 10.1016/j.chiabu.2005.08.013. Epub 2006 Jan 18. PMID: 16412506.

[xi] Hall, M., & Hall, J. (2011). “The “Long-Term Effects of Childhood Sexual Abuse: Counseling Implications. Retrieved from http://counselingoutfitters.com/vistas/vistas11/Article_19.pdf.

[xii] King, A. R., Kuhn, S. K., Strege. C., Russell, T. D., Kolander, T. “Revisiting the Link Between Childhood Sexual Abuse and Adult Sexual Aggression.” Child Abuse Negl. 2019 Aug; 94:104022. doi: 10.1016/j.chiabu.2019.104022. Epub 2019 Jun 12. PMID: 31200261.

[xiii] Espinoza, Joshua. “Hasbro Pulls Trolls Doll from Shelves After Complaints of Feature Promoting Child Sex Abuse.” Complex. August 7, 2020. https://www.complex.com/life/2020/08/hasbro-pulls-trolls-doll-from-shelves-after-complaints-of-inappropriate-feature .

[xiv] Ibid.

[xv] Barnhart, Melissa. “Franklin Graham Lauds Parents for Protesting Drag Queen Story Hour at Libraries.” Christian Post . September 8, 2018. Accessed November 6, 2020. https://www.christianpost.com/news/franklin-graham-praises-parents-protesting-drag-queen-story-hour.html .

[xvi] Library MOMitors. “Drag Queen Strips for Kids in the King County Library.” September 27, 2019. Accessed November 6, 2020. YouTube Video, 1:43. https://www.youtube.com/watch?v=Mb3JBbtpAMo .

[xvii] LifeSiteNews. “Drag Queen Teaches Children to ‘Twerk.’” August 7, 2019. Accessed November 6, 2020. YouTube Video, 0:42. https://www.youtube.com/watch?v=yDdckkn08VU .

[xviii] Prestigiacomo, Amanda. “Photos Reveal Children Laid on Top of Drag Queens at Library ‘Drag Queen Story Hour.’” Daily Wire. July 25, 2019. https://www.dailywire.com/news/photos-evidence-children-laid-top-drag-queens-amanda-prestigiacomo .

[xix] Du Cane, Lionel. “Drag Queen Accidentally Flashes Children at Story Hour.” National File. March 10, 2020. Accessed November 6, 2020. https://nationalfile.com/drag-queen-accidentally-flashes-children-at-story-hour-event/ .

[xx] Film Everything. “Drag Queen Story Time Grooming Your Children.” November 5, 2019. Accessed November 6, 2020. YouTube Video, 5:38. https://www.youtube.com/watch?v=8CULHGeWVZA .

[xxi] “Drag Queen Storytime Reader Once Charged with Child Sex Assault.” ABC Eyewitness News. March 15, 2019. Accessed November 6, 2020. https://abc13.com/houston-public-library-drag-queen-story-time-albert-garza-reader-charged-with-child-sex-assault/5197176/.

[xxii] Film Everything. “Drag Queen Story Time Grooming Your Children.” November 5, 2019. Accessed November 6, 2020. YouTube Video, 5:38. https://www.youtube.com/watch?v=8CULHGeWVZA .

[xxiii] Ibid.

[xxiv] Fatherly. “Drag Kid Desmond Is a Ten-Year-Old Aspiring Drag Queen.” March 20, 2018. Accessed November 6, 2020. YouTube Video, 9:12. https://www.youtube.com/watch?v=-w5X4aD6mo8.

Bron: PART 17: LIES OF MEN AND GODS—THE NORMALIZATION OF PEDOPHILIA » SkyWatchTV