www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 20: LEUGENS VAN MENSEN EN GODEN - Hoe zou 666 geïmplementeerd kunnen worden?

23 mei 2023 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19

Nu COVID-19 (en degenen die de kans die het aanbood, hebben aangegrepen) zoveel chaos over de hele wereld heeft veroorzaakt, hebben velen zich afgevraagd of vaccinaties nu verplicht zullen worden. Evenzo zijn veel christenen bang dat ze op de een of andere manier zullen worden misleid of gedwongen om dit of een soortgelijk vaccin te nemen, om er later achter te komen dat ze het Merkteken van het Beest hebben genomen.

De waarheid over zo'n dilemma kan een beetje ingewikkeld zijn, want ze is tweeledig. Allereerst willen we zeggen dat we niet geloven dat het vaccin dat is ontwikkeld om ontvangers te beschermen tegen het coronavirus datgene is. De COVID-19-inenting is nog steeds in ontwikkeling en wordt op dit moment getest, en om die reden staan wij er persoonlijk huiverig tegenover. Maar laten we dat even terzijde schuiven, laten we de theologische invalshoek van deze situatie onderzoeken.

Als het merkteken inderdaad een injectie inhoudt, zullen degenen die het krijgen, in tegenstelling tot degenen die de COVID-19 vaccinatie krijgen, een soort van afstand moeten doen van eerdere loyaliteiten (vooral voor degenen die verklaren dat hun trouw aan God is). We weten dat de antichrist zal eisen als god aanbeden te worden (2 Thessalonicenzen 2:4), dus we begrijpen dat het aanvaarden van zijn merkteken een afstemming op zijn macht vereist. We worden echter herhaaldelijk gewaarschuwd voor hoe dwingend-charismatisch zijn manier van doen zal zijn. Zo zullen velen worden misleid om zijn merkteken aan te nemen. Op deze manier kunnen mensen enerzijds het merkteken niet aannemen zonder de bewuste beslissing daartoe te nemen, maar anderzijds zullen zij door de misleiding niet precies weten met wie of wat zij te maken hebben. Duidelijk als zijnde modder?

Het punt is dat we op onze hoede moeten zijn voor alles wat ons dwingt trouw te zweren aan menselijke, politieke of religieuze leiders en dat vereist dat we die trouw op een permanente fysieke manier markeren. Het gevaar bestaat er dus in ons aan te sluiten bij de Man van de Zonde (een andere naam voor Antichrist) en zijn merkteken te aanvaarden. De manier om preventief op te treden tegen dit gevaar is door dicht bij God te komen en goed te luisteren met onderscheidingsvermogen. Door dit regelmatig te doen ontstaat iets wat wij auteurs een "buikgevoel" noemen - een gevoel van richting dat ergens diep in de geest vandaan komt en dat niet verdwijnt na langdurig onderzoek en gebed.

Voor degenen die zich zorgen maken dat het merkteken zich zal manifesteren als een verplicht chip-implantaat dat verborgen zit in een injectiespuit met het etiket vaccin, denk hier eens over na: Het aanvaarden van het merkteken van het Beest zal een opzettelijke daad zijn. Als het onbewust wordt ontvangen (zoals door een injectie bedoeld voor een ander doel, zoals COVID preventie), dan is het waarschijnlijk niet het merkteken. Antichrist wil dat het teken van verbondenheid met zijn regering gepaard gaat met de verklaarde loyaliteit van elke persoon. (Er zijn echter mensen die beweren dat de "verklaarde loyaliteit" wordt verondersteld via de aanvaarding van zijn merkteken, wat een opmerkelijk argument is. Nogmaals, onderscheidingsvermogen is de sleutel). Wat betreft het idee dat een vaccinatie een implanteerbare chip bij mensen zou insluipen, zonder dat zij daarvan op de hoogte zijn, is dit concept voorlopig afgezwakt. Op dit moment zijn identificatiechips nog zo groot als een kleine rijstkorrel, dus het is onwaarschijnlijk dat zoiets in een vaccin kan worden "gesmokkeld". In feite melden veel bronnen dat microchips nog groot genoeg zijn om te worden beschouwd als opdringerig voor hun gastheer, en niet onopgemerkt kunnen blijven door de ontvanger.[i] Naarmate de technologie verbetert (en dat gebeurt snel, zoals we allemaal weten), kan deze mogelijkheid binnenkort nieuwe niveaus bereiken.

Dus, laten we enkele van de feiten die we hebben besproken over het merkteken opnieuw bekijken: 1) Het is een gebaar van loyaliteit aan een politieke figuur of factie; 2) De voordelen ervan zullen zo aantrekkelijk zijn dat velen zullen worden misleid; 3) Het zal herkenbaar zijn voor degenen die erop letten, als verschillend van routine vaccinaties en dergelijke. Dus waarom zou iemand het merkteken in de eerste plaats ontvangen? Als het niet subversief genoeg is om zonder ons medeweten te worden uitgevoerd, maar toch zo slecht is dat het de macht heeft iemands ziel tot de hel te veroordelen, lijkt het er niet op dat iemand het zou aannemen. Hier zal waarschijnlijk een manipulatiemethode worden gebruikt om de menigte te conditioneren om alle waarschuwingssignalen te negeren en het te aanvaarden. Sommigen zullen, zoals gezegd, opzettelijk een onderbuik-signaal moeten omzeilen dat hen tot stoppen aanzet, terwijl anderen van harte bedrogen zullen worden en het verwelkomen.

We kennen de specifieke omstandigheden van de uitvoering van het merkteken niet. Dat zou de dingen veel gemakkelijker maken, nietwaar? Maar we weten wel dat het zeer aantrekkelijk en zelfs essentieel zal zijn, omdat niemand iets zal kunnen kopen of verkopen zonder dat. We weten alleen dat er een politieke figuur zal opstaan die de antwoorden op de problemen van de mensheid lijkt te hebben. Uit deze welwillende vindingrijkheid zullen oplossingen voortkomen die de loyaliteit van een groot deel van de mensheid zullen aantrekken. Daarom zullen zovelen in de rij staan om zijn stempel te halen.

Zo zou een in een chip geïmplanteerd middel voor de uitbetaling van het UBI of een soortgelijk element kunnen worden beschouwd als een kandidaat om de massa's te dwingen het merkteken te ontvangen. Met al het gepraat over verplichte vaccins, zonder welke aankopen of reizen kunnen worden geweigerd, vraagt men zich af of zij een proef kunnen zijn om de bereidheid van de bevolking te testen om in de rij te staan voor de injectie. Velen geloven dat als een vorm van UBI niet de manier is waarop het merkteken zal worden ingeluid, het via een soort crisis zou kunnen zijn, zoals een andere pandemie. In dat geval zou het aantal doden zo snel kunnen oplopen dat mensen alle voorzichtigheid in de wind slaan en in plaats daarvan voor het merkteken kiezen omdat het overleving verzekert. Hoe het ook gebeurt, zoals we hebben voorgesteld, het lijkt redelijk om te geloven dat er een snelle en angstaanjagende crisis kan plaatsvinden die mensen ertoe aanzet het merkteken te aanvaarden, terwijl ze al hun aarzelingen negeren, want "wanhopige tijden vragen om wanhopige maatregelen."[ii] Het idee dat een of andere crisis de invoering van het merkteken in gang zal zetten, wordt versterkt door de tijdlijn die wordt gegeven in de profetische Schrift, waar we lezen dat de omstandigheden escaleren vlak voordat degenen die het merkteken weigeren worden gemarteld. Deze maatregel zal snel worden ingevoerd, omdat de hele wereld in een periode van drieëneenhalf jaar snel lijkt te veranderen, waardoor mensen heel weinig tijd hebben om na te denken over de langetermijngevolgen van hun beslissingen.

Dit is waar ons voorstel van "proefdraaien" om de hoek komt kijken. Denk aan de manipulatietactiek die Jim Jones in 1977 toepaste in zijn Peoples Temple (Jonestown) in Guyana. (Nu, voordat de lezer protesteert dat dit een heel ander soort situatie is, luister even naar ons.)De uitdrukking "drink de Kool-Aid" werd een populaire term na de Jonestown tragedie waarbij bijna duizend sekteleden in de rij stonden en vrijwillig de met cyanide gevulde drank dronken.[iii] Maar er was veel meer aan de hand. Een paar sekteleden consumeerden de drank bijvoorbeeld niet, en zij werden gedood door geweerschoten; ook ontsnapten ongeveer dertig mensen.[iv] Maar de overige ongeveer negenhonderd waren in de loop der tijd geconditioneerd om de drank (die, zoals eerder vermeld, Flavor Aid was, geen Kool-Aid[v]) zonder meer te drinken. Gedurende een periode vóór het bloedbad stelde Jones zelfmoord voortdurend voor als een noodzakelijk en naderend einde - en volkomen onvermijdelijk. Door een kuddementaliteit hierover te bevorderen, begon hij "zelfmoordoefeningen" te houden, waarbij zijn volgelingen werden gedwongen de drank te drinken in de veronderstelling dat deze vergiftigd was, om er vervolgens achter te komen dat dit niet het geval was. Deze oefeningen waren loyaliteitstests die Jones "witte nachten" noemde.[vi] "Steeds meer paranoïde...ging Jones steeds verder om zijn controle te laten gelden", aldus een artikel. "In geënsceneerde zelfmoordoefeningen...werd leden verteld om rode vloeistof te drinken die mogelijk vergif bevatte [om ervoor te zorgen dat] zijn volgelingen zijn bevelen zonder aarzeling zouden opvolgen."[vii] Hij vertelde die mensen dan: "Over veertig minuten zijn jullie allemaal dood."[viii]

Maar alleen tijdens een van de "witte nachten" zat er inderdaad cyanide in de drank. Na herhaaldelijk de "schijnzelfmoorden" te hebben doorstaan, waren de sekteleden ongevoelig geworden voor het drinken van de drank. In een beëdigde verklaring van voormalig Jim Jones-aanhanger Deborah Blakey over de "witte nacht"-oefeningen staat: "We ondergingen het allemaal zonder protest," herinnert Blakey zich. "We waren uitgeput. We konden nergens op reageren."[ix]

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 4": Studie toont aan dat de Egyptische farao genetisch gemodificeerd was met buitenaards DNA.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 3: TOM HORN KWAM HET LUCIFER-APPARAAT TEGEN OP DE BERG GRAHAM TOEN EEN APACHE WAARSCHUWDE VOOR REUZEN!

Deze zelfde gedragsreactie kan worden gerelateerd aan de huidige samenleving, ondanks het feit dat de omstandigheden geheel anders zijn. Bij het herhaaldelijk drinken van de vloeistof - dus "de dood onder ogen zien" - en vervolgens overleven, wordt de perceptie van bedreiging verminderd als gevolg van de voortdurende interne vastberadenheid om de onderbuik-check die gepaard zou gaan met het drinken van gif tot zwijgen te brengen. In dit voorbeeld zien we hoe een samenleving die herhaaldelijk crises heeft doorgemaakt die gepaard gingen met de noodzaak van "drastische maatregelen" (denk aan economische stilleggingen, noodvaccins, enz.) zou kiezen voor de weg van de minste weerstand, waarbij een kuddementaliteit wordt gevolgd in de hoop dat de witte nachtoefeningen slechts een tijdelijke situatie zullen zijn.

Dit lijkt misschien een vreemde vergelijking, maar als de samenleving momenteel "proefdraait" voor de invoering van het merkteken, dan zouden we ons kunnen voorbereiden op de echte gebeurtenis. Denk hier eens over na: Als een politicus uit het niets zou komen met een verplichte injectie van wat dan ook, zou het publiek dat waarschijnlijk van harte afwijzen. Maar als veel crises de medewerking van het publiek vereisen - en als deze maatregelen daadwerkelijk de oplossing bieden die ze beloven - dan zal het veel gemakkelijker zijn om de massa's in toekomstige omstandigheden bijeen te brengen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat in eerdere tijden van angst alles goed is gekomen, net als tijdens die ene "witte nacht".

De chip-implantatie technologie is ook al in gebruik. We zien het op uiteenlopende manieren toegepast, waaronder identificatie, integratie met slimme gebouwen (voor het openen en sluiten van deuren, enz.), en het opslaan van medische dossiers en andere informatie. In Zweden hebben in 2018 "4.000 burgers...[gebruikt] microchips die in hun handen zijn geïmplanteerd om noodcontacten op te slaan en gemakkelijke toegang tot huizen, kantoren en sportscholen mogelijk te maken."[x] Hoewel sommige bedrijven in de VS het chippen van hun werknemers aanbieden (en waarschijnlijk zelfs aanmoedigen), heeft de pushback succes gehad. In veel staten is wetgeving van kracht die het verplicht stellen van chip-implantatie op dit moment verbiedt.[xi] Tijdens de pandemische lockdowns begonnen veel mensen echter te vrezen dat niet alleen een vaccin verplicht zou worden gesteld, maar dat dergelijke maatregelen een voorloper zouden kunnen zijn van chip-implantatie.

Veel andere theoretici - sommigen binnen de kringen van SkyWatch TV en Defender Publishing - hebben verschillende concepten van het merkteken van het beest gepresenteerd, die net als de onze betrekking hebben op de kwetsbaarheid/fragiliteit van het menselijk leven. Sommigen zoals Thomas Horn hebben zelfs gespeculeerd dat het merkteken een chimere, DNA-veranderende machine zou kunnen zijn die een mens letterlijk en fysiologisch in iets anders verandert, terwijl hij tegelijkertijd zijn leven redt - een prijs die de meeste mensen zullen betalen. Als een plaag van apocalyptische proporties het menselijk ras zou overvallen, vergezeld van nieuwsberichten over een zeer dodelijke en snelle besmetting, zou de impulsieve reactie van de massa's - in het belang van overleving - zijn om in de rij te gaan staan voor "het vaccin". Als een dergelijke inenting het merkteken zou dragen, zouden velen nog steeds onbeschaamd alle implicaties negeren die een dergelijk idee suggereren, eenvoudigweg omdat de angstzaaierij van de dag (en de waarneming van toenemende wereldwijde slachtoffers) hen tot een overhaaste beslissing zal aanzetten.

(Noot: Het moet herhaald worden dat deze auteurs niet geloven dat een potentieel COVID-19 vaccin "het merkteken zal zijn". Het strookt niet met de volgorde van de gebeurtenissen of de cataclysmische proporties van het scenario dat ons in het boek Openbaring wordt gegeven. Wij zien echter de mogelijkheid dat sommige van de motieven achter deze pandemische verzachting dit tot een "oefenronde" maken of een voorbereiding van de massa's op een Mark-agenda, zoals de "witte nachten" waren voor degenen in Guyana).

Zal dit echt uitvoerbaar zijn?

Eén ding dat mensen doet twijfelen of het merkteken van het beest werkelijk zal worden toegepast, is het idee dat het zal worden afgedwongen door dreiging met executie. De meesten vinden het moeilijk zich een geavanceerde samenleving voor te stellen die zo'n drastische maatregel zou omarmen.

Ten eerste beschrijft de Bijbel de Antichrist als een grote misleider van velen (Openbaring 13:13). Dit bedrog verklaart waarom het merkteken voor een groot deel van de massa vreemd genoeg zinvol zal zijn. Ten tweede, aangezien de agenda's van de antichrist de problemen van de mensheid lijken op te lossen, zal hij waarschijnlijk een manier hebben om de executie van de niet-conforme mensen voor te stellen als een "onvermijdelijk kwaad". Ten derde, ondanks wat velen geloven, heeft de mens wel degelijk een zondige natuur (Marcus 7:21; Romeinen 5:12) en trekt hij naar het kwaad als de krachten van de gerechtigheid niet aanwezig zijn. Hier komt de verwijdering van wat theologen de "weerhoudende kracht" noemen om de hoek kijken.

De weerhoudende kracht

Kijk eens naar de belangrijkste passage die deze "weerhoudende kracht" beschrijft - aangeduid als "wat achterhoudt" in 2 Thessalonicenzen 2:3-8:

Want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een wegvallen komt en de mens der zonde geopenbaard wordt, de zoon des verderfs, die zich verheft boven al wat God genoemd of aanbeden wordt, zodat hij als God in de tempel Gods zit en zich voordoet als God. Herinnert gij u niet, dat ik u deze dingen vertelde, toen ik nog bij u was? En nu weet u wat er wordt achtergehouden, zodat hij op zijn tijd wordt geopenbaard. Want de verborgenheid der ongerechtigheid werkt reeds; alleen hij die hem nu weerhoudt, totdat hij uit de weg is geruimd. En dan zal de goddeloze geopenbaard worden, die de Heer zal verteren met de geest van zijn mond, en vernietigen met de helderheid van zijn komst.

Hoewel de formulering van deze passage misschien wat verwarrend klinkt, beschrijft zij een kwaad dat momenteel wacht op zijn moment om de mensheid te treffen, maar wordt tegengehouden door Gods heilige krachten. Let op dit fragment uit The Messenger:

Volgens deze passage interpreteren velen de zin "hij die nu weerhoudt" als een kracht die degene tegenhoudt die "op zijn tijd geopenbaard zou kunnen worden" en wiens "mysterie van ongerechtigheid al werkt". De uitleg stelt dus dat de bron van het kwaad, de ongerechtigheid en het...[geestelijk kwaad achter] de manifestaties van de eindtijd zich reeds op deze aarde bevindt, wachtend op zijn gelegenheid om te handelen, terwijl de weerhoudende kracht deze boosaardigheid op afstand houdt "totdat hij uit de weg is geruimd". Dit wordt in de moderne theologie de "weerhoudende kracht" genoemd, waarover we soms horen spreken met betrekking tot profetie.[xii]

Volgens deze theologie zullen, zodra de weerhoudende kracht is weggenomen, de machten van het kwaad, die sinds het begin op aarde aanwezig waren, maar nog geen vrij spel hadden, in hun volle razernij op de mensheid worden losgelaten. Zelfs nu, terwijl het rechtvaardige element aan het werk is (de meeste mensen geloven dat dit de Heilige Geest is), worstelt de mensheid nog steeds met een zondige natuur, en dwarsbomen kwaadaardige machten ons bestaan al. Stel je dus een dag voor waarop er niets aanwezig is om de potentiële impact van onze reeds verdorven natuur in combinatie met de ongeremde invloed van satanische krachten tegen te houden. Waarlijk, op die dag zal niets onmogelijk lijken waar het de potentie van het kwaad betreft.

Het antwoord op de vraag in de subtitel van dit hoofdstuk is dus in één woord ja. Ja, de mens zal verdorven genoeg zijn om toe te kijken hoe Antichrist degenen executeert die het merkteken van het beest weigeren. Maar voor iedereen die nog overtuigd moet worden, kunnen we de eerste aanzetten tot dergelijke mogelijkheden in de huidige samenleving zien.

Euthanasie

Sommigen zullen zich afvragen hoe de praktijk van euthanasie de samenleving kan voorbereiden op het aanvaarden van het merkteken. (Een bijkomend argument ligt in de kwestie van de legalisering van abortus, waar we hier niet op ingaan. Behalve dat het buiten het bestek van dit werk valt, veronderstellen deze auteurs dat de lezer al bekend is met het pro-life argument). Het verband tussen executie wegens weigering van het merkteken en euthanasie is echter dat de dood van een onschuldig persoon soms aanvaardbaar wordt geacht als die dood een groter goed dient of het lijden vermindert. Dus, euthanasie, terwijl het door velen gerechtvaardigd lijkt onder de juiste omstandigheden, bereidt de samenleving voor op het accepteren van een groeiend aantal onschuldigen - die we misschien niet vermoeden: geen veroordeelde seriemoordenaars of demente geesten die ter dood veroordeeld zijn voor gruwelijke daden tegen de mensheid, maar eerder onschuldigen.

In 2017 doken krantenkoppen op waarin werd beweerd dat de staat Oregon een wet had aangenomen die het mogelijk maakte geesteszieke patiënten uit te hongeren. Begrijpelijkerwijs reageerde een groot deel van het publiek met verontwaardiging op wat wettelijk zou "toestaan dat patiënten met dementie of geestesziekte worden uitgehongerd en uitgedroogd."[xiii] De officiële reactie was dat het wetsvoorstel slechts nieuwe taal toevoegde aan bestaande wetten waarin werd beschreven hoe een commissie van medische professionals een scenario zou kunnen behandelen waarin een persoon die in leven wordt gehouden met ingrepen zoals life support of voedingsslangen, geen pleitbezorgers aanwezig heeft. De ambtenaren erkenden dat het wetsvoorstel verduidelijking behoefde, omdat het aangestelde bewaarders te veel soevereiniteit gaf over het leven van mensen die geen familieleden of andere voogden hebben om beslissingen voor hen te nemen.[xiv] De wetgeving bleef echter doorgaan en werd voorgelegd aan de Senaatscommissie van Oregon als een "eenvoudige update" van de huidige advance directive van Oregon. Voor velen was de sprong van gelegaliseerde abortus naar hulp bij zelfdoding, gevolgd door de onvermijdelijkheid van euthanasie, een gemakkelijk waarneembare opeenvolging: "Toen Oregon als eerste staat in het land de praktijk van hulp bij zelfdoding legaliseerde, betoogden voorstanders van het leven dat dit een glibberig pad zou zijn dat zou leiden tot euthanasie."[xvi]

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 2": Wat zit er achter vliegende serafijnen, reptielen en portalen die boven bergen openen?

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 1": Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

Hoewel velen het concept van euthanasie alleen herkennen uit sci-fi films als het eerder genoemde Logan's Run, gebeurt het in feite al in landen als Australië en Canada. Bovendien worden prominente Amerikaanse politici steeds uitgesprokener over de mogelijkheid dat het hier gebeurt. Bij het soort mensen dat voor euthanasie in aanmerking komt, denken we vaak aan extreem zieke oudere mannen en vrouwen, zoals degenen die voldoen aan de criteria van de Oregonian-wetgeving: mensen die aan de beademing liggen, niet voor zichzelf kunnen spreken en geen gezinsvoogden of pleitbezorgers hebben. Er zijn velen die het als een vriendelijkheid zouden beschouwen om de strijd voor mensen in deze toestand te beëindigen.

Bovendien, als het wetsvoorstel in kwestie wordt gebruikt zoals de wetgevers verklaren dat het bedoeld is, is het eerder van toepassing op het verwijderen van life-support dan op het actief beëindigen van het leven. Wij geloven dat demonstranten gelijk hadden toen ze deze wetgeving een "hellend vlak"[xvii] noemden.

De omstandigheden rond euthanasie, zoals die momenteel in andere delen van de wereld wordt toegepast, spelen zich af in een veel andere context. Men zou verbaasd zijn over de leeftijd en de toestand van velen die met steun van hun familie voor euthanasie hebben gekozen. Deze auteurs vinden deze stand van zaken verwoestend. Tussen juni 2016 en juli 2019 werden alleen al in Ontario, Canada, meer dan 3300 mensen - variërend in leeftijd van 106 tot 22 jaar - geëuthanaseerd.[xviii] Veel van de sterfgevallen hielden verband met kanker, ademhalingsziekten of neurodegeneratieve ziekten, terwijl andere niet gespecificeerd waren. [xix] De Australische staat Victoria heeft de praktijk ook gelegaliseerd, twee decennia na het intrekken van wat zij een "barmhartigheidswet voor terminaal zieken" noemden.[xx] In Quebec, Canada, werd eerdere wetgeving waarbij patiënten moesten bewijzen dat ze een medische aandoening hadden die de dood onvermijdelijk zou maken, in 2019 ongedaan gemaakt, waardoor degenen die lijden aan een handicap die hun autonomie teniet doet, in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding: "Het hebben van een handicap is een lot dat erger is dan de dood."[xxi] Dus moeten patiënten die willen sterven ofwel bewijzen dat ze terminaal ziek zijn of dat hun lijden "ondraaglijk" is."[xxii] Helaas wordt deze subjectieve term al in twijfel getrokken met betrekking tot gevallen van psychische aandoeningen en depressieve stoornissen. Veel jonge mensen die misschien behandelbaar zijn zouden hun zelfmoordneigingen kunnen kanaliseren (en hebben dat ook geprobeerd) naar de missie om de kwalificaties voor hulp bij zelfdoding of euthanasie te verruimen. Aangezien voor velen het argument wordt dat als iemand eenmaal besloten heeft zichzelf te beëindigen, hij of zij dat toch wel zal doen, bevordert de aanpak het idee dat de persoon kan sterven in aanwezigheid van dierbaren, in plaats van alleen. Hetzelfde standpunt wordt ondersteund door de stelling dat een geplande dood vrienden en familie verlost van de naschok van een zelfmoord van een terminaal zieke, of een langdurig, traumatisch overlijden vol leed, en hen de gelegenheid geeft om afscheid te nemen. Er zijn dergelijke gevallen van activisme ten gunste van euthanasie, maar deze auteurs hebben ervoor gekozen ze hier niet op te nemen uit respect voor de gebroken families die erbij betrokken zijn.

Wat de juridische parameters van euthanasie betreft: hoe meer euthanasie in de ogen van velen een haalbare optie wordt, hoe meer we uiteindelijk op een punt komen waar de enige grenzen betrekking hebben op het belang van het individu. "Zoals niet alle moorden gerechtelijk verboden zijn, zijn blijkbaar ook niet alle euthanasieën dat," aldus een artikel in de Annals of Neurosciences over dit onderwerp. "De vraag blijft wie voor of tegen elke vorm van euthanasie kan beslissen en welk vangnet er moet zijn om het belang van de patiënt te beschermen."[xxiii]

Velen raken zeer gepassioneerd over dit onderwerp, en het is voor sommigen gemakkelijk om beide kanten van de zaak als verdedigbaar te zien. Het probleem zit hem in de dubbelzinnigheid van het wetsvoorstel dat in Oregon opdook over mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Wie heeft in zulke gevallen de uiteindelijke autoriteit? En hier is een andere vraag: Wat als soortgelijke omstandigheden zich zouden voordoen na een snel oprukkende epidemie van een ziekte met slechts één geneesmiddel (toegediend via het merk en onmiddellijk vereist om het risico voor de volksgezondheid te beperken)? Welke juridische autoriteit zou kunnen worden vrijgegeven om officieel - zelfs tijdelijk, in noodsituaties - dergelijke beslissingen te nemen?

Wanhopige tijden vragen toch om wanhopige maatregelen?

Als het publiek zelfgenoegzaam wordt over de onnodige of vroegtijdige dood van onschuldige mensen, verandert onze mentaliteit in een meer nonchalante (geconditioneerde, ongevoelige) benadering van het zien sterven van anderen. Dan zijn we in tijden van crisis misschien bereid om maatregelen te nemen die voorheen ondenkbaar leken. Net zoals abortus ons in staat stelt om elk jaar honderdduizenden onschuldigen te doden in naam van het gemak, zou een grotere aanvaarding van euthanasie ertoe kunnen leiden dat de samenleving zwijgt terwijl steeds meer levens worden opgeëist onder het mom van "behoud van waardigheid" en "het tonen van vriendelijkheid". Nadat deze conditionering haar seizoen heeft gehad (vergelijkbaar met de negende of tiende "witte nacht"), zou een nieuwe crisis de massa's in staat kunnen stellen om gemakkelijker een ander standpunt in te nemen over het doden van mensen die niets anders hebben gedaan dan de gemandateerde "behandeling" te weigeren.

VOLGENDE: Experimenten die de menselijke natuur onthullen

Eindnoten:

[i] Caldera, Camille. “Fact Check: Americans Won’t Have Microchips Implanted by End of 2020.” August 1, 2020. Accessed November 4, 2020. https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/08/01/fact-check-americans-will-not-receive-microchips-end-2020/5413714002/.

[ii] “Desperate-times-call-for-desperate-measures.” Your Dictionary Online. 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.yourdictionary.com/desperate-times-call-for-desperate-measures .

[iii] Griggs, Richard A., Psychology: A Concise Introduction: Fifth Edition (New York: Worth Publishers, 2017), 399.

[iv] Ibid., 400.

[v] Edwards, Phil. “The Cult That Inspired “Drink the Kool-Aid” Didn’t Actually Drink Kool-Aid.” VOX. May 23, 2015. https://www.vox.com/2015/5/23/8647095/kool-aid-jonestown-flavor-aid .

[vi] Wunrow, Rose. “The Psychological Massacre: Jim Jones and Peoples Temple: An Investigation.” July 25, 2013. Accessed November 6, 2020. https://jonestown.sdsu.edu/?page_id=29478 .

[vii] Ibid.

[viii] Brinton, Maurice. “Suicide for Socialism?” Libcom.org. July 25, 2005. Accessed November 6, 2020. http://libcom.org/library/suicide-for-socialism-jonestown-brinton .

[ix] Ibid.

[x] Caldera, Camille. “Fact Check: Americans Won’t Have Microchips Implanted by End of 2020.” August 1, 2020. Accessed November 4, 2020. https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/08/01/fact-check-americans-will-not-receive-microchips-end-2020/5413714002/.

[xi] Ibid.

[xii] Horn, Tom. The Messenger: It’s Headed Towards Earth! It Cannot Be Stopped! And It’s Carrying the Secret of America’s, the Worlds, and Your Tomorrow! (Crane, MO: Defender Publishing; 2020) 166.

[xiii] “Oregon Senate Committee Votes Out SB 494, Endangers Patients with Mental Illness or Dementia.” Oregon Right to Life. 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.ortl.org/sb494vote/ .

[xiv] Kasprak, Alex. “Is An Oregon Bill Designed to ‘Allow Starving Mentally Ill Patients to Death’?” March 5, 2019. Accessed November 6, 2020. https://www.snopes.com/fact-check/oregon-bill-starving-people/ .

[xv] “Oregon Senate Committee Votes Out SB 494, Endangers Patients with Mental Illness or Dementia.” Oregon Right to Life.

[xvi] Ertelt, Steven. “Oregon Bill Would Allow Starving Mentally Ill Patients to Death.” Life News. February 5, 2018. Accessed November 6, 2020. https://www.lifenews.com/2018/02/05/oregon-bill-would-allow-starving-mentally-ill-patients-to-death-2/ .

[xvii] Ibid.

[xviii] Slayton, Scott. “Over 700 People in Ontario Died from Euthanasia or Assisted Suicide in 2019.” Christian Headlines. July 18, 2019. Accessed November 6, 2020. https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/over-700-people-in-ontario-died-from-euthanasia-or-assisted-suicide-in-2019.html .

[xix] Ibid.

[xx] “Australian State Legalizes Voluntary Euthanasia.” DW. Online. June 16, 2019. Accessed November 6, 2020. https://www.dw.com/en/australian-state-legalizes-voluntary-euthanasia/a-49258193 .

[xxi] “Canada Opens Door to Expanding Assisted Dying.” BBC Online. February 24, 2020. Accessed November 6, 2020. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51620021 .

[xxii] Ibid.

[xxiii] Srivastava, Vinod. “Euthanasia: A Regional Perspective.” Annals of Neurosciences, vol. 21,3 (2014): 81–2. doi:10.5214/ans.0972.7531.210302.

Bron: PART 20: LIES OF MEN AND GODS—How Might 666 Be Implemented? » SkyWatchTV