www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 18: LEUGENS VAN MENSEN EN GODEN - Wie zit er achter deze pedofilie-agenda's?

18 mei 2023 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

Men moet zich afvragen, als alle betrokkenen aan beide zijden van deze kwestie werkelijk de verbetering van de samenleving nastreven, waarom de dingen dan zo verlopen ondanks de tegenstand. Een kerk in Californië werd vernield nadat haar voorganger openlijk protesteerde tegen het verhalenuurtje geleid door travestieten. Het kerkgebouw was ontsierd met pentagrammen die met spuitverf waren aangebracht naast "vulgaire [en satanische] zinnen."[i] Deze auteurs geloven dat er een verband bestaat tussen bewegingen als deze en bewegingen die achter de schermen kinderen seksueel uitbuiten en verhandelen. Kortom, de schending van de onschuld van onze jongeren wordt verplaatst van de beslotenheid van de achterkamer naar de publieke sfeer. Waar dergelijke gruweldaden werden beantwoord met verontwaardiging en meer bewustwording/vervolging, hebben de machthebbers het zo gemanoeuvreerd dat het lijkt alsof kinderen daadwerkelijk betrokken willen worden bij hun zieke fantasieën. Kinderen conditioneren om mee te doen is niet zo moeilijk. Maar hoe zit het met de volwassenen die deze activiteit promoten? Deze auteurs geloven ook dat veel van de volwassenen die in deze kringen actief zijn, eigenlijk ook bespeeld worden. Immers, zoals we hebben gezegd, een van de manipulatiemethoden van de vijand is om het begrip van wat het betekent om lief te hebben scheef te trekken. En sommigen van hen die zich uitspreken voor dergelijke vooruitgang van de mensheid zijn gerespecteerde, goed opgeleide mensen die hebben gepleit voor andere aspecten van menselijke gelijkheid of emancipatie, waarbij de "seksuele bevrijding" van kinderen slechts één aspect van hun agenda is. Denk aan de woorden van Kate Millet, Amerikaans feministisch schrijfster, schrijfster van het boek Sexual Politics, en activiste, die in 1980 over kinderen zei: "Zeker, een van de essentiële rechten van kinderen is zich seksueel te uiten, waarschijnlijk in de eerste plaats met elkaar maar ook met volwassenen... de seksuele vrijheid van kinderen is een belangrijk onderdeel van een seksuele revolutie... Waar het werkelijk om gaat zijn de rechten van kinderen en niet, zoals het tot nu toe is geformuleerd, alleen het recht op seksuele toegang tot kinderen."[ii]

We moeten begrijpen dat het publiek gevuld is met goedwillende - zij het vaak misleide - individuen die staan voor wat zij denken dat juist is. In feite denken velen, net als in het scenario van de oudere vrouw en haar geld, dat zij opkomen voor de belangen en de bevrijding van kinderen wanneer zij pleiten voor deze voortijdige en intieme zelfexpressie. Zij beseffen niet dat wanneer de laatste fasen van de seksuele revolutie - en het tijdperk van de erotische bevrijding van kinderen - aanbreekt, de voorheen verborgen afwijkingen publiekelijk zullen worden omarmd ten koste van onze kinderen.

Velen die voor deze beweging pleiten doen wat zij denken dat goed is.

Daarin ligt het sleutelelement dat tegen de mensheid gesponnen kan worden door de slimste van allemaal. Hoe komt het dat hele bevolkingen toestaan dat kinderen op zo'n manier worden uitgebuit? Door de kinderen te conditioneren om nieuwsgierigheid te tonen en zelfs interesse te tonen om bij deze activiteiten betrokken te worden. Wanneer dit gebeurt, maken degenen die "voor de rechten van het kind" opkomen, er een zaak van waarvoor zij inspanningen als rechtvaardig beschouwen. Op die manier kunnen een paar sleutelfiguren een hele bevolking ertoe brengen de onschuld van hun jongeren te verkopen, zonder zelfs maar te beseffen welke prijs ze hebben weggeruild.

Toch moeten we logisch zijn. Het komt niet bij kinderen op dat hun lichaam een seksuele interactie kan aangaan met dat van een volwassene, of van wie dan ook. Deze ideeën komen van buiten het denkproces van een kind. En in reactie daarop geven veel goedbedoelende volwassenen kinderen een overdreven gecultiveerde omgeving waarin ze de nieuwsgierigheid kunnen volgen die gepaard gaat met geïmplanteerde ideeën. De maatschappij leert onze ouders dat je zo een veilige, niet-oordelende manier creëert waarop jongeren een gezonde kijk op zichzelf kunnen ontwikkelen. Vaak bieden volwassenen, in een poging om behulpzaam te zijn (en met belangrijke coaching), te veel informatie in antwoord op inleidende vragen, wat verdere vragen oproept in de geest van een kind. Men kan zien hoe deze cyclus een voortdurende lijn van nieuwsgierigheid creëert die van kinderen afkomstig lijkt te zijn, maar die in feite wordt ingegeven door conditionering. Al snel wordt de onschuld van een kind opgegeven of aangetast onder de noemer van zelfontdekking, terwijl liefhebbende, goedbedoelende verzorgers deze roof vergemakkelijken. Kinderen zijn kneedbaar. Als ze geloven dat wat ze doen normaal en aangenaam is voor de volwassen invloeden in hun leven, worden ze geconditioneerd om bijna elke activiteit als aanvaardbaar te beschouwen. Ondertussen wordt aan goedhartige voogden verteld dat dit de manier is om een ondersteunende ouder te zijn.

Intussen krijgen pedofielen steeds vaker het eufemisme "door minderjarigen aangetrokken personen" opgeplakt en wordt sympathie gekweekt voor hun gebrek aan wettelijke mogelijkheden om contacten te leggen die overeenkomen met hun aantrekkingskracht. (Begrijp dat deze mensen hulp moet worden geboden en dat zij dringend behoefte hebben aan interventie. Dit is geen haatverklaring. Hun aantrekkingskracht is echter problematisch omdat ze een leven lang pijn doet en dus behandeld moet worden). Het huidige verhaal over pedofilie moet veranderen. Het momenteel gepropageerde idee dat men niet kan helpen van wie men houdt en dat hij of zij machteloos is om zijn of haar gedachten te heroriënteren, is het thema waardoor MAP's langzaam verschuiven van erkend te worden als een publieke bedreiging naar ingesteld te worden als een geaardheid. Bovendien kunnen degenen die deze aantrekkingskracht ombuigen naar leeftijdsgenoten en de dwang overwinnen, misschien een bevredigende, passende relatie vinden en zo een eenzaam leven van isolatie vermijden.

Ondertussen probeert Mirjam Heine, een uitgesproken activiste die de zaak van de pedofielen steunt, de maatschappelijke wond van de acceptatie van pedofilie te dichten door de verantwoordelijkheid voor de acceptatie van pedofielen in de maatschappij bij niet-pedofielen te leggen, in het besef dat hun drang niet hun schuld is. Ze stelt:

We zijn niet verantwoordelijk voor onze gevoelens; we kiezen er niet voor. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor onze daden. Het is onze verantwoordelijkheid om na te denken en onze negatieve gevoelens over pedofielen te overwinnen en hen met hetzelfde respect te behandelen als andere mensen. Wij moeten accepteren dat er pedofielen mensen zijn die niet voor hun seksualiteit hebben gekozen en die, in tegenstelling tot de meesten van ons, deze nooit vrij zullen kunnen beleven als zij een eerlijk leven willen leiden. We moeten accepteren dat pedofilie een seksuele voorkeur is; een gedachte, een gevoel, en geen daad. We moeten onderscheid maken tussen seksueel misbruik van kinderen en pedofilie.[iii]

Een probleem met deze logica is dat, wanneer een verlangen onaangepast of zelfs gevaarlijk is, mensen twee opties hebben. De ene is begeleiding en interventie zoeken voor het destructieve verlangen, in een poging het in te ruilen voor een gezonder verlangen. De andere is om het verlangen als toelaatbaar te accepteren en tegelijkertijd te proberen het te onderdrukken, wat waarschijnlijk niet lang zal werken. Wanneer de geest van het individu en de algemene bevolking het verlangen hebben aanvaard als gepast en gegrond, kunnen ze samenwerken om de wettelijke regels vast te stellen die de actie rechtvaardigen. Als de actie het potentieel heeft om fysieke, emotionele, psychologische of ontwikkelingsschade te veroorzaken - en zonder twijfel doet pedofilie al deze dingen met onze kinderen - dan zullen een zaak en een systeem om het veilig te laten lijken voor potentiële slachtoffers de voorvechter worden van de meest afwijkende, kwaadaardige en egoïstische geesten, zodat de uitbuiting als aanvaardbaar wordt gezien.

Wetgeving die daders beschermt en slachtoffers kwetsbaarder maakt

Sommige recente wetgeving betreffende seksuele roofdieren dient de daders boven de slachtoffers. Naarmate de sympathie voor de dader toeneemt en de belangen van het slachtoffer steeds minder prioriteit krijgen, ontstaat een verontrustende trend. Bijvoorbeeld, een bizarre wet die in 2020 in Victoria, Australië, werd aangenomen, legde slachtoffers van verkrachting en seksueel misbruik in wezen een spreekverbod op, door te stellen dat degenen die hun misbruikers bij naam noemen een gevangenisstraf van ongeveer 120 dagen of boetes van meer dan drieduizend dollar kunnen krijgen voor het schenden van de privacy van hun aanvallers.[iv]

Ja, dat leest u goed. We geven je een minuut om het te verwerken.

In feite zullen we het herhalen: Slachtoffers van seksueel misbruik in die regio van Australië is het nu wettelijk verboden de namen van hun daders te noemen; ze worden gecensureerd ten gunste van de privacy van de schuldigen, zelfs tijdens een rechtszaak. Deze wijziging van de bestaande Judicial Proceeding Reports Act is opgemerkt als een triomf voor degenen die anderen hebben misbruikt of uitgebuit, en het lijkt erop dat de enige manier voor slachtoffers om hun recht om hun verhaal te vertellen terug te krijgen is via een gerechtelijk bevel, "wat een langdurig proces is en hen meer dan 10.000 dollar kan kosten. "Slachtoffers zijn een campagne gestart om wetgevers te vragen de wet te wijzigen en hen hun stem terug te geven - omdat ze nu tot zwijgen zijn gebracht en dus tweemaal slachtoffer zijn geworden: eenmaal door het misbruik en nogmaals door het verbod om hun verhaal te vertellen.[vi] Ook verhindert de maatregel familieleden van overleden slachtoffers om de namen van de daders te noemen.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 4": Studie toont aan dat de Egyptische farao genetisch gemodificeerd was met buitenaards DNA.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 3: TOM HORN KWAM HET LUCIFER-APPARAAT TEGEN OP DE BERG GRAHAM TOEN EEN APACHE WAARSCHUWDE VOOR REUZEN!

Dit mag alarmerend lijken - deze auteurs vinden dat zeker! Men hoopt dat het een rampzalige wetgevende fout is die in de komende maanden zal worden gecorrigeerd. Zelfs terwijl we dit schrijven, wordt het amendement opnieuw bekeken en besproken, met het doel om "misplaatste wetten die werden uitgevaardigd ... die overlevenden van aanranding de mond snoeren om publiekelijk te praten over hun ervaringen zonder een gerechtelijk bevel."[vii] Zeker, de hoop is om dit terug te draaien. Zo niet, dan is dit een schaamteloze weergave van wetten ontworpen om de schuldigen te beschermen en de rechten van slachtoffers te vernietigen.

We begrijpen dat veel van ons verhaal betrekking heeft op de moderne Amerikaanse cultuur, en dat Australië, waar dit gebeurde, voor sommigen misschien te ver weg is om het hier relevant te achten. Maar, als het in andere progressieve landen kan gebeuren, dan is het zeker dat mensen in pluralistisch Amerika uiteindelijk ook voor soortgelijke maatregelen zullen pleiten. Iets dichter bij huis wordt momenteel in Californië een ander wetsvoorstel overwogen dat de definitie van statutaire verkrachting voor bepaalde vormen van geslachtsgemeenschap zou wijzigen om daders te beschermen tegen classificatie als zedendelinquent. De wetgeving zou een leeftijdsverschil van tien jaar toestaan voor verschillende vormen van geslachtsgemeenschap, waarbij de rechten van de LGBTQ als motivatie voor deze herdefinitie worden aangevoerd. Het uitgangspunt is dat er momenteel "een vrijstelling van verplichte registratie [als zedendelinquent] bestaat voor [heteroseksuele] geslachtsgemeenschap tussen partners met een vergelijkbaar leeftijdsverschil"[viii] Met andere woorden, de huidige wet is coulanter ten aanzien van heteroseksuele paren dan ten aanzien van homoseksuele paren, omdat hun fysieke methode van geslachtsgemeenschap wettelijk anders is gecategoriseerd. In de huidige situatie kan vrijwillige heteroseksuele geslachtsgemeenschap tussen twee personen die beide achttien jaar oud zijn, leiden tot een aanklacht wegens misdrijf, afhankelijk van de situatie. Binnen de huidige wetgeving wordt dus onder het begrip non-discriminatie clementie toegevoegd aan andere vormen van geslachtsgemeenschap.

Deze concessie zou onze tieners en jongere kinderen wijd open kunnen laten staan voor onduidelijkheid over seksueel geweld. California State Senator Shannon Grove tweette: "Als de wet ondertekend wordt, kan een 24-jarige een seksuele relatie hebben met een 15-jarig kind zonder zich te moeten laten registreren als zedendelinquent."[ix] Wat deze auteurs nog meer zorgen baart, is dat we op dit moment het wetsvoorstel zelf hebben gelezen en geen specificatie van de minimumleeftijd kunnen vinden. Iemand kan het goed vinden om seks tussen een zevenentwintigjarige en een zeventienjarige te legaliseren, maar wat als diezelfde zeventienjarige zich aangetrokken voelt tot een zevenjarig kind? Omdat het wetsvoorstel nog in behandeling is, zou dit kunnen betekenen dat - mocht er sprake zijn van een juridische blunder zoals in Australië met betrekking tot de rechten van slachtoffers - een onoplettendheid het legaal zou kunnen maken voor een dertienjarige om verleid te worden door een drieëntwintigjarige, en op zijn beurt een jongere van elementaire leeftijd te dwingen tot seksuele handelingen. De sleutel in dergelijke omstandigheden is het bepalen of de interactie vrijwillig is. Bij bestudering van eerdere gevallen van beweerde verkrachting zien we echter al snel hoe moeilijk het vaak is om verkrachting te bewijzen wanneer een van de partijen beweert dat het vrijwillig was. Dan is het woord van de een tegen de ander, en vaak wordt pas na herhaalde klachten van meerdere slachtoffers een dader aangeklaagd. Deze maas in de wet betreffende de seksuele veiligheid van minderjarigen kan deuren openen die onze meest onschuldige mensen blootstellen aan een heel nieuw niveau van verdorvenheid, en dat op legale wijze! Bovendien zouden deze, net als het wetsvoorstel van Victoria, de dader beschermen en de kwetsbaren vergeten. Deze vergrijzing van de wateren zou snel te troebel kunnen worden om op te ruimen. En met slachtoffers die te jong zijn om hun standpunt over toestemming kenbaar te maken - of zelfs om te begrijpen wat er met hun lichaam gebeurt - heeft dit het potentieel om de hele samenleving negatief te beïnvloeden op manieren die we niet kunnen meten. Bovendien, overweeg dit: De wettelijke drinkleeftijd in Californië (en alle andere staten) is 21 jaar. De minimumleeftijd voor het kopen van tabaksproducten is achttien. In veel staten is het voor minderjarigen verboden om producten als spuitverf, lijm en andere producten te kopen. Hoe logisch is het om wetgeving te creëren die een minderjarige toestaat seks te hebben met een tien jaar oudere volwassene, terwijl diezelfde minderjarige geen verfspray of superlijm mag kopen? De gevolgen van geslachtsgemeenschap zijn enorm, waaronder emotionele en psychologische repercussies, het gevoel van verlies van maagdelijkheid, het risico om zwanger te worden, het gevaar om seksueel overdraagbare aandoeningen op te lopen, de pijnlijke emotionele en fysieke nasleep van een abortus of miskraam, sociale en romantische gevolgen, en verwarring over geaardheid of seksuele identiteit. Ook al juichen deze auteurs degenen toe die bereid zijn een onverwachte zwangerschap uit te dragen, er is ook de bijzonder moeilijke strijd waarmee alleenstaande ouders vaak worden geconfronteerd nadat hun fysieke acties gevolgen hebben waarop hun geest niet is voorbereid.

Ondertussen, in de klas...

Een groep ouders in Madison, Wisconsin, kwam in februari 2020 bijeen om een rechtszaak aan te spannen dat de school van hun kinderen ongrondwettelijk handelde via haar transgenderbeleid, dat de school verplichtte om voor de ouders alle geslachtsveranderende handelingen van leerlingen verborgen te houden.[x] Het beleid staat kinderen toe om zelf hun eigen identiteit aan te geven op basis van "man, vrouw, een mix van beide of geen van beide", en belooft "de gender binary" te verstoren met boeken en lessen waarin staat dat iedereen het recht heeft om zijn eigen geslacht te kiezen."[xi] Het staat leerlingen ook toe hun naam en voornaamwoorden buiten het boekje om te veranderen, zonder dat hun voogden daarvan op de hoogte zijn, een overtreding die volgens deze ouders hun recht op een adviserende rol in het leven van hun kinderen ondermijnt en religieuze familiewaarden ondermijnt.[xii] Het subversieve element van dit specifieke geval is dat het werd ingevoerd op een manier die de ouders opzettelijk buiten schot houdt. Terwijl zij papierwerk moesten invullen om namen, voornaamwoorden of geslachten voor leerlingen aan te passen, kregen de leerlingen de vrijheid om dat op onofficieel niveau te doen - zonder de handtekeningen van de ouders. Vervolgens werden de leraren geïnstrueerd om de verzoeken van de kinderen in te willigen wanneer ze geen toezicht hadden, maar om terug te keren naar de eerder gebruikte namen of voornaamwoorden wanneer de ouders aanwezig waren - een openlijk bedrieglijke rol.[xiii] In sommige gevallen kleedden de leerlingen zich zelfs in de kleding van het andere geslacht of gebruikten ze een andere kleedkamer op school, en de ouders kwamen daar pas achteraf achter.[xiv]

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 2": Wat zit er achter vliegende serafijnen, reptielen en portalen die boven bergen openen?

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 1": Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

Denk terug aan de situaties die eerder in dit artikel zijn genoemd over abortussen op school, vaccinaties, geboortebeperking, enz. Stel je nu eens voor dat de overreach van scholen ooit het terrein van de chemische geslachtsverandering zou betreden (als ze dat al niet in het geheim hebben gedaan). De situatie in Madison, in combinatie met de andere scenario's die we hebben genoemd, laat zien dat het niet uitgesloten is. Bovendien is gebleken dat sommige puberteitsremmende medicijnen (die worden gebruikt om de puberteit af te remmen, soms om medisch noodzakelijke redenen zoals het stoppen van vroegtijdige puberteit, maar onlangs gebruikt in combinatie met geslachtstoewijzing) zeer ernstige bijwerkingen hebben. Bijvoorbeeld, tussen 2012 en 2019 zijn bij het door de Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurde geneesmiddel leuprolide-acetaat, ook bekend als Lupron, meer dan veertigduizend gevallen van gedocumenteerde bijwerkingen vastgesteld. Daarvan werden er meer dan vijfentwintigduizend "als 'ernstig' beschouwd," met dat aantal "inclusief 6.370 sterfgevallen."[xv] Het farmaceutisch middel, vroeger gebruikt in zeldzame gevallen van vroegtijdige puberteit om de overgang uit te stellen tot de juiste leeftijd, is onlangs voorgeschreven aan kinderen vanaf acht jaar in combinatie met "cross-sex hormonen" om jongeren met genderdysforie en overgang te helpen.[xvi]

De Californische endocrinoloog Dr. Michael Laidlaw beweert echter dat er langetermijngevolgen verbonden zijn aan een dergelijk gebruik, waaronder een geremde genitale ontwikkeling en/of verlies van alle gevoel in de genitale gebieden. Laidlaw wijst met klem op de gebreken van het toestaan aan kinderen om hun "innerlijke kerngevoel" te gebruiken bij het kiezen van een geslacht, in plaats van hun biologie.[xvii] Hij stelt dat deze praktijk de veiligheid en het welzijn van deze kinderen op lange termijn in gevaar brengt; verder stelt hij: "Dit hele gebeuren is een experiment op kinderen. We negeren de stemmen van gestopten en mensen die hieruit zijn gekomen en hun geslacht hebben erkend...de NIH [National Institutes of Health] staat toe dat er onethisch onderzoek wordt gedaan op adolescenten."[xviii].

Met de alarmerende mogelijkheid dat deze medicijnen kunnen worden toegediend aan kinderen zonder medeweten van hun ouders, omdat een minderjarige op de leeftijd is van medische autonomie - en in combinatie met de potentieel verwoestende, levenslange bijwerkingen - is het logisch dat ouders deel willen uitmaken van de beslissing of een kind deze medicijnen moet krijgen. Het hele proces van geslachtsverandering is nieuw en nog grotendeels niet getest. Studies en uitgesproken medisch personeel die de gevaren van deze medicijnen bevestigen, treden nu pas naar voren. Helaas worden hun verklaringen vaak als haatdragend bestempeld, ondanks de wetenschappelijke gegevens die hun standpunt ondersteunen.

Kinderen willen geaccepteerd worden, en tijdens hun kindertijd "passen" ze vaak verschillende identiteiten die ze later opgeven voor de identiteit die ze definitief kiezen. Hen toestaan chemische stoffen te nemen die een van hun "proef"-identiteiten permanent kunnen maken, kan levenslange gevolgen hebben. Op dit moment worden dergelijke acties toegejuicht in de publieke sfeer, wat betekent dat een kind dat niet bij zijn leeftijdsgenoten past, een dergelijke weg kan kiezen als middel om erbij te horen en bevestiging te vinden. Het in twijfel trekken van het eigen geslacht is momenteel sterk in opkomst, en het is essentieel dat ouders niet buiten het gesprek worden gehouden wanneer hun kinderen dergelijke vragen hebben.

Scholen zoals die in Madison, Wisconsin, zijn niet de enige plaatsen waar seksualiteit wordt geconditioneerd. Volgens student Alex Mazzara wordt pedofilie in de klassen van een universiteit in Californië aangeprezen als oriëntatie.[xix] Hij merkt in het bijzonder op dat degenen met deze oriëntatie zichzelf "zelf-geïdentificeerde pedofielen" noemen en merkt op hoe openlijk zij hun problemen melden. [xx] Volgens hem is dit idee de komende jaren op weg naar de hoofdstroom van geaardheden, en deze auteurs vrezen dat dit een gegronde zorg is.[xxi] Anderen zijn met namen gekomen die de positie eufemiseren, zoals "niet-pedofielen", terwijl weer andere groepen het label hebben opgesplitst in leeftijdsgroepen van aantrekking: "pedofiel" voor pre-puberale aantrekkingskracht, "hebefiel" voor degenen die elf- tot veertienjarigen zoeken, en "ephebofiel" voor degenen wier verlangens uitgaan naar jongeren tussen vijftien en negentien jaar. xxii]

Wat uiteindelijk achter deze agenda zit is het verlangen van de vijand om de levens van onschuldigen te vernietigen. Als hij dat kan doen - met toestemming van de maatschappij, culturele tegenhangers, voogden en zelfs de kinderen zelf - dan is hij nog meer tevreden. In een land dat al heeft toegestaan dat het bloed van onschuldigen wordt vergoten onder het label van gemakzucht via abortus, lopen de vertrouwende, kwetsbare kinderen die de volgende generatie van onze natie vormen nu het risico om nog verder gecompromitteerd te worden voor de vervulling van verdraaide genoegens van de verdorvenen. Het is tijd om op te staan, nu, en de weerlozen te verdedigen.

De wereld waarin we leven is ingesteld om onze kinderen te strikken met ontelbare vallen die hun leven zullen vernietigen en hun ziel in gevaar brengen. Ze zijn geplaatst in scholen waar - om welke reden dan ook - hun onderwijs vaak ondergeschikt wordt gemaakt aan een bijbedoeling die hen academisch succes, gemoedsrust en gecompromitteerde onschuld kost, en ze zijn gescheiden van ouderlijke invloeden en familiale religieuze waarden. De wereld staat overal op te wachten om hen te laten twijfelen aan wat God voor hen geschapen heeft, om hen twijfels over hun seksualiteit bij te brengen, en om hen te isoleren zodat de snode bewegingen aantrekkingskracht op hun jonge geesten uitoefenen. De wereld om onze kinderen heen - uw kinderen - wordt voorbereid om passief pedofilie binnen te laten sluipen onder het mom van "geaardheid". Goedbedoelende individuen zullen vechten voor deze gruweldaad onder de noemer van persoonlijke, burgerlijke rechten. Als we zwijgen, is dit de wereld die zal ontstaan in een korter tijdsbestek dan de meeste mensen beseffen.

VOLGENDE: Teken van het Beest

Eindnoten:

[i] “Church Vandalized with ‘Satanic Symbols’ after Pastor Opposed Drag Queen Story Hour.” Instagram. September 23, 2019. Accessed November 6, 2020. https://www.instagram.com/p/B2xTgc-gd8P/?igshid=2lx0h84ec1oh .

[ii] Omega Frequency. “The New Normalization.” August 23, 2020. Accessed November 6, 2020. YouTube Video, 1:11:30. https://www.youtube.com/watch?v=6WmKZT0Oiwo .

[iii] TEDx. “Pedophilia Is a Natural Sexual Orientation Mirjam Heine University of Wurzburg ugwbBgDOro.” August 30, 2018. Accessed November 6, 2020. YouTube Video, 13:30. https://www.youtube.com/watch?v=knaxQPjHn2k .

[iv] Di, Kris. “Major Victory for Pedophiles as Baffling Law Is Passed That Could See Rape and Sexual Assault Victims Thrown in PRISON Just for Telling Their Stories.” I Heart Intelligence . August 26, 2020. Accessed November 20, 2020. https://iheartintelligence.com/victory-for-pedophiles-law-passed-rape-sexual-assault-victims/ .

[v] Ibid.

[vi] Ibid.

[vii] Henriques-Gomes, Luke. “Families of Deceased Sexual Assault Victims Would Need Court Order to Speak Out under Victoria Law.” The Guardian . October 26, 2020. Accessed November 20, 2020. https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/26/families-of-deceased-sexual-assault-victims-would-need-court-order-to-speak-out-under-victoria-law .

[viii] Blitzer, Ronn. “California Bill to Lower Penalties for Sexual Relations with Minor Heads to Newsom’s Desk.” Fox News . September 3, 2020. Accessed November 20, 2020. https://www.foxnews.com/politics/california-bill-lower-penalties-sexual-relations-with-minor-newsom .

[ix] Ibid.

[x] Richmond, Todd. “Parents Sue Madison Schools over Transgender Policy.” AP News. February 18, 2020. Accessed November 6, 2020. https://apnews.com/article/b339ee3eb623849659184af9fff49d7b .

[xi] Ibid.

[xii] Ibid.

[xiii] Erin Brewer. “Teachers Trained to Assist Children with Transitioning…And Hide It from Parents.” August 19, 2020. Accessed November 6, 2020. YouTube Video, 32:06. https://www.youtube.com/watch?v=E51wWpWv_e4 .

[xiv] Ibid.

[xv] Prestigiacomo, Amanda. “Transgender Puberty Blocking Drug Linked to Thousands Of Deaths, FDA Data Reveals.” Daily Wire . September 26, 2019. Accessed November 20, 2020. https://www.dailywire.com/news/transgender-puberty-blocking-drug-linked-to-thousands-of-deaths-fda-data-reveals .

[xvi] Ibid.

[xvii] Ibid.

[xviii] Prestigiacomo, Amanda. “Doctors Are Now Giving 8-Year-Old Girls Testosterone, Claiming They’re ‘Transgender’.” Daily Wire . April 4, 2019. Accessed November 20, 2020. https://www.dailywire.com/news/doctors-are-giving-trans-8-year-old-girls-amanda-prestigiacomo .

[xix] Morse, Brandon. “The Normalization of Pedophilia Is Underway, and a California University Is Already Trying to Push It on Students.” RedState. September 16, 2019. Accessed November 6, 2020. https://redstate.com/brandon_morse/2019/09/16/normalization-pedophilia-underway-california-university-already-trying-push-students-n115331 .

[xx] Ibid.

[xxi] Ibid.

[xxii] “Minor Attracted Person vs.. Pedophile vs,. Sex Offender.” Global Prevention Project. August 13, 2018. Accessed November 6, 2020. http://theglobalpreventionproject.org/blog/2018/8/2/what-is-a-minor-attracted-person.

Bron: PART 18: LIES OF MEN AND GODS—Who Is Behind These Pedophilia Agendas » SkyWatchTV