www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 23: LEUGENS VAN MENSEN EN GODEN - De bruid van smet en rimpels lonkt naar haar leider

30 mei 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22

Van alle classificaties van sektes die academici hebben opgesteld, wordt verreweg de gevaarlijkste en meest verontrustende aangeduid als eenvoudigweg een "destructieve sekte." Dit is de categorie waarin de Antichrist past, gebaseerd op de acties die hij volgens de Openbaringsprofetieën in de Eindtijd zal ondernemen. Er zijn ook drie belangrijke herkenbare kenmerken van wat de geschiedenis heeft laten zien als een typische sekte: 1) een leider, 2) indoctrinatie, en 3) uitbuiting.[i] We hebben al laten zien hoe de Westerse samenleving in het algemeen wordt getraind om allerlei kwaad te accepteren, en dit resulteert weer in de manipulatie van de mensen in de samenleving. Als zodanig zijn de laatste van deze onderwerpen (indoctrinatie en uitbuiting) grotendeels behandeld in de context van de Westerse samenleving. Wij willen deze elementen echter opnieuw aan de orde stellen, met name in verband met de Kerk. Tussen de seculiere en religieuze wereld bouwen we een Eén-Wereld-Cultus. Ten tijde van dit schrijven heeft de Man van de Zonde die deze cultus zal leiden, de troon echter nog niet bestegen. Dit maakt ons tot een "leiderloze sekte", en we zullen onze aandacht even richten op het eerste kenmerk van een sekte: wie onze leider zal zijn.

In de meeste sektes staat een leider niet zomaar op. Hij wacht tot hij een groep mensen heeft geïdentificeerd die kwetsbaarheden delen en richting missen. Hij test hen met kleine instructies of leringen in de loop der tijd om te zien wie geneigd is te luisteren naar de luidste stem in de kamer. Op deze manier is bijna elke sekte "leiderloos" tot haar officiële vorming.

Zoals eerder opgemerkt zal de antichrist de zoon van Satan zijn, "één met" zijn vader zoals Jezus "één met" zijn Vader was. Als zodanig zal hij de satanische macht ten volle benutten. De hersenspoeling die wij in verband brengen met de sekteleiders uit de recente geschiedenis is, in elke zin van het woord, kinderspel vergeleken met het soort conditionering dat de Antichrist in zijn arsenaal zal hebben om zijn volgelingen in verwarring te brengen. Hij zal soevereine ongepaste invloed uitoefenen (of "mind control", wat snel een verouderde term aan het worden is op het gebied van "sekte" studie) op een kwetsbaar en richtingloos volk dat hij het voordeel heeft gehad zich te zien ontwikkelen sinds Adam en Eva.

Hij heeft geen haast. Hij heeft geen dringende muziekcarrièredroom (zoals Charles Manson) die hem ertoe aanzet zoveel mogelijk mensen om hem heen te manipuleren zodat hij zijn doelen kan bereiken voor zijn dertigste verjaardag.

Hij hoeft niet duidelijk of wanhopig te zijn. Hij hoeft niet zijn vrouwen- en kindermisbruik coupons te besteden aan een aanhang ter grootte van David Berg's "Children of God" groep als zijn wereldwijde sekshandelagenten aan het werk zijn. Evenmin voelt hij de druk om iemand ervan te overtuigen dat een komeet de hemelpoort zal openen zoals Marshall Applewhite wanneer, tot zijn grimmige tevredenheid, wereldwijde zelfmoordstatistieken laten zien dat elke veertig seconden een ander persoon zijn of haar eigen leven neemt.[ii] (En, gebaseerd op de eerder besproken toenemende trend van begeleide zelfmoord, kunnen we verwachten dat dit alarmerende aantal de komende jaren exponentieel zal escaleren).

En hij zal niet gepakt worden door de autoriteiten zoals David Koresh deed tijdens de belegering door de FBI in Waco- omdat hij de autoriteit zal zijn.

Een typische, normaal menselijke sekteleider zal maanden, jaren, of zelfs decennia doorbrengen met het testen van welke manipulatietactieken werken en op wie, maar hun ervaring en macht over andere mensen zal altijd beperkt zijn op manieren die de Antichrist in de eerste vijf seconden van zijn heerschappij voorbij zal schieten.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 4": Studie toont aan dat de Egyptische farao genetisch gemodificeerd was met buitenaards DNA.

"THE LIES OF MEN & GODS-EPISODE 3: TOM HORN KWAM HET LUCIFER-APPARAAT TEGEN OP DE BERG GRAHAM TOEN EEN APACHE WAARSCHUWDE VOOR REUZEN!

Ongepaste beïnvloeding en mind control in de context van fanatieke religieuze geloven en bewegingen zouden kunnen worden gedefinieerd als "elk systeem van beïnvloeding dat de authentieke identiteit van een individu verstoort en vervangt door een valse, nieuwe identiteit," verder omschreven als "praktijken [die] persoonlijke grenzen en menselijke integriteit schenden, evenals ethiek en, vaak, de wet."[iii] Soms is dit op extreme manieren duidelijk vanaf bijna het begin. Een deel van wat Keith Raniere en Smallville-actrice Allison Mack deden in de NXIVM-cultus bestond uit het letterlijk brandmerken van vrouwen als vee. En andere duidelijke, maar minder grafische, identiteitsvervangende trucs zijn zo oud als wat, zoals het geven van nieuwe namen aan discipelen.

Soms is de ongepaste beïnvloeding echter een langzamer proces, dat in het begin niet herkenbaar is, maar dat leidt tot een hersenspoelingseffect.

De belangrijkste overweging hier: Bij het bestempelen van een nieuwe religie als "sekte" gaat het niet altijd om het aantal doden, en zeker niet in het begin. Als de groep of haar leider met succes een ongepaste beïnvloeding toepast met het oog op moord, zelfmoord, marteling, verkrachting of andere daden van fysiek geweld, is dat natuurlijk aantoonbaar destructief. Maar zelfs voordat een dergelijke daad heeft plaatsgevonden, als de ongepaste beïnvloeding zodanig is dat de groep uiteindelijk tot geweld kan overgaan, valt zij nog steeds onder de classificatie van een destructieve sekte. Hoewel sommige geleerden onderscheid maken tussen fysieke schade en psychologische, zouden vele anderen, zoals psycholoog Michael Langone van de International Cultic Studies Association, een destructieve sekte openlijk definiëren als "een zeer manipulatieve groep die leden en rekruten uitbuit en soms fysiek en/of psychisch beschadigt."[iv]

Dus, zie je, ruim voordat de superkerk van Antichrist begint te moorden, zal zij een valse liefde gebruiken om haar aanhangers te verzorgen en te conditioneren tot het omarmen van het ondenkbare in de toekomst. Voordat het eerste hoofd rolt (of de onthoofding nu letterlijk is of symbolisch voor een andere vorm van executie), zullen de leden van Antichrist's superkerk geloven dat zij "het werk van de Heer doen" en bijdragen aan een gezondere samenleving.

Het maakt de Westerse Kerk dus niet "minder een sekte", omdat we momenteel geen leider hebben. Het maakt ons meer tot een sekte dan wanneer de antichrist te wanhopig of te gehaast was verschenen, als hij op het verkeerde moment was verschenen, in een tijd waarin christenen hun Bijbels genoeg lazen om hem te herkennen als de opperste oplichter die hij is en zal zijn. Wij, de "bruid zonder smet en rimpel" (vgl. Efeziërs 5:27), ontwikkelen nu de Eén-Wereld-Sekte, wachtend op onze leider om ons te redden, net zoals Manson zijn meisjes redde.

Laten we met dit in gedachten het bekende proces en eindspel van sekte-indoctrinatie en -uitbuiting doornemen.

Indoctrinatie en uitbuiting van de gerimpelde Bruid

Deze vorm van intense groepsmanipulatie is aangeduid met een paar gangbare termen als "gedachtenhervorming", "gedachtenbeheersing", "hersenspoeling", enz. Maar in de context van een sekte wijzen deskundigen uit de psychologie en psychiatrie in wezen op het uiteindelijke proces van "gedwongen indoctrinatie". Beschouw het volgende in het licht van wat we weten dat de antichrist is.

Volgens Merriam-Webster's Collegiate Dictionary kan "indoctrinatie" als volgt gedefinieerd worden: "1: instrueren, in het bijzonder [vooral] in grondbeginselen of rudimenten...; 2: doordrenken met een gebruikelijke [meestal] partijdige of sektarische mening, standpunt of principe."[v] Maar "indoctrinatie", wanneer verder gedefinieerd met de welbekende term "hersenspoelen", levert een iets directere (en terecht agressievere) beschrijving op: "1: een gedwongen indoctrinatie om iemand ertoe te brengen fundamentele politieke, sociale of religieuze overtuigingen en houdingen op te geven en contrasterende gereguleerde ideeën te aanvaarden; 2: overreding door propaganda of verkooptechnieken."[vi] Met andere woorden, een centraal kenmerk van een sekte is het geleidelijke proces van het hervormen van de religieuze overtuigingen en wereldbeelden van volgelingen tot die van de groep, die in werkelijkheid slechts een verlengstuk is van de verborgen agenda van de sekteleider.

De aanpak van sekteleiders om dit doel te bereiken varieert, maar een immens populaire methode is: 1) de Heilige Bijbel of de "Heilige Teksten" van een cultuur op te stellen als het laatste woord over elke situatie; 2) geschriften uit die bron zo te verdraaien dat ze passen in de programmering en agenda van de sekteleider, met als uiteindelijk doel het verkrijgen van verdere controle/macht; 3) een zekere mate van schaamte te introduceren bij elke volgeling die de interpretatie niet aanvaardt, insinuerend dat, door de interpretatie van de leider te verwerpen, de volgeling de Bijbel zelf verwerpt en daarom God verloochent. Eenvoudiger gezegd: Een sekteleider verdraait de Schrift wanneer het hem uitkomt om zijn heerschappij te bevorderen, en wanneer hij wordt uitgedaagd, gebruikt hij de Bijbel als een dictatoriaal wapen waarmee hij potentiële twijfelaars disciplineert en publiekelijk te schande maakt.

Er zijn waarschijnlijk evenveel voorbeelden van sekte-uitbuiting als er sterren aan de hemel staan, maar de meest beruchte sekteleiders uit de geschiedenis hebben tactieken toegepast die lijken op het volgende patroon:

Eerst nodigt de leider buitenstaanders van harte uit en introduceert hen in wat van buitenaf gezien een sterke gemeenschap lijkt. Hoe kwetsbaarder en eenzamer de nieuwe leden lijken, hoe enthousiaster de leider zijn groep zal presenteren als de familie die zij nooit hadden, met antwoorden op alles wat hen in het leven mankeert. Deze groep, deze familie (bestaande uit leden die nog niet weten dat ze in een sekte zitten), wil niets liever dan dat nieuwe volgelingen hun verdriet en zorgen afleggen in de omarming van hun nieuw verworven broeders en zusters.

Ten tweede krijgen de leden, zodra zij zich bij de groep hebben aangesloten, nieuwe identiteiten en/of namen en wordt hen wijsgemaakt dat zij hun pijnlijke verleden hebben "afgeworpen" en nu herboren zijn. Afscheiding van "het oude leven" wordt benadrukt, en de controle van de leider verdiept zich terwijl de rest van de "familie" aanmoedigt de kloof tussen de huidige en vroegere identiteiten van de nieuwe leden te vergroten. Hoewel het wordt gepresenteerd in glorieuze, poëtische, revolutionaire taal, zodat het afwerpen van het vorige leven wordt gezien als een positieve en bevrijdende gebeurtenis, weet de leider dat hij alleen maar meer mensen heeft gekregen als zijn emotionele en mentale eigendom.

Ten derde stelt de leider zich in de loop van de tijd steeds meer op als het antwoord op de problemen van de leden, waardoor hij hen verder in zijn psychologische spel betrekt.

Zonder twijfel zullen Antichrist en zijn Valse Profeet de Eén-Wereld-Orde en de Afvallige Superkerk oprichten onder het mom van familie, en het zal lijken op de genezing die mensen uit alle lagen van de bevolking nodig hebben (behalve voor hen die toegewijd zijn aan het werkelijk volgen van Christus). Antichrist zal zoveel problemen politiek en sociaal oplossen dat hij het goddelijke antwoord op alle problemen lijkt te zijn. De psychologische oogst voor de antichrist zal een no-brainer zijn (geen woordspeling bedoeld).

Vaak, wanneer nieuws over een destructieve sekte met massa-slachtoffers wordt gebracht, reageert het publiek met vragen als: "Hoe kan iemand zo naïef zijn om in de trucs van die man te trappen?" "Waarom gingen die mensen niet gewoon weg?" of "Die geloven waren gewoon gek! Hoe zijn ze zo tragisch misleid? Dachten ze echt dat ze het juiste deden?"

Enige tijd later komen de boeken, documentaires, wetenschappelijke tijdschriftartikelen, enz. allemaal met de verklaring: Het was een geleidelijke indoctrinatie door een briljant meesterbrein dat manieren vond om de zwakheden en kwetsbaarheden van zijn slachtoffers uit te buiten, door te beloven dat hij alle antwoorden van liefde (of succes, enz.) had op de precieze gebieden waar zijn slachtoffers die nodig hadden. Daarbij bleek hij berekenend genoeg om gewone mensen, net als wij, te misleiden.

Als je bedenkt hoe bevelend de antichrist zal zijn - zowel als heilige in het begin als als duivel later - met al zijn misbruik van de Schrift, het Woord goed genoeg kennende om het te verdraaien om zelfs de grootste geleerden in verwarring te brengen, en zich gevestigd hebbende als wereldleider, kun je je dan voorstellen in welke omvang hij methoden van sekte-indoctrinatie en uitbuiting zal gebruiken? Hij zal de "Bruid van smet en rimpel", die superkerk, misleiden tot de Eén-Wereld-Sekte, die, terwijl ze hand in hand gaat met andere wereldreligies, zichzelf "christelijk" zal noemen, zonder te geloven (of erom te geven) dat ze in feite de Hoer is die tegelijkertijd het Beest berijdt. Als de meest invloedrijke antichrist van onze wereld tot nu toe, Adolf Hitler, de moord op zeventien miljoen mensen (zes miljoen Joden, ongeveer negen miljoen Sovjets, en twee miljoen anderen) tot stand kon brengen, dan lijdt het geen twijfel dat de antichrist in staat is deze inspanningen met meerdere miljarden doden te overtreffen, wanneer hij besluit afscheid te nemen van de hoer die hij verslindt.

Nu reeds een hoer voor de wereld

Nu we weten waar we onszelf mee vergelijken, is de volgende stap te erkennen dat de buitenwereld het christendom al ziet als een sekte, en dat er een agenda aan het werk is om dit op wereldschaal te verergeren. Hoe sneller wij collectief worden afgeschilderd als gekken - laat staan dat de Restkerk een andere, levende en ademende entiteit is dan de apathische Bruid van vlek en rimpel - des te sneller kan de antichrist ons opsplitsen en het vaste standpunt van de Remnant over de juiste interpretatie van het Woord bestempelen als "haatzaaierij".

En begrijp het niet verkeerd: Deze bezinning is niet nodig "omdat het ons iets kan schelen wat de wereld denkt". Dat doen we niet, en dat zouden we ook niet moeten doen... tenminste niet in de context waarin deze woorden tegenwoordig terloops en algemeen gebruikt worden, zoals wanneer iemand een pyjamabroek draagt in de supermarkt. De Schrift is duidelijk dat christenen tragisch verkeerd begrepen, afgewezen en zelfs vervolgd zullen worden vanwege ons geloof in en werk voor Hem (2 Timoteüs 3:12; Lucas 6:22); dat we ons hierin niet alleen hoeven te voelen omdat Jezus dit als eerste heeft meegemaakt (Johannes 15:18); en dat deze ervaringen ons juist kunnen zegenen door ons geloof sterker te maken (Matteüs 5:10-11; 2 Korintiërs 12:10). Dit ontkennen is het ontkennen van de Schrift, dus het heeft geen zin om tijd te verspillen aan pogingen om "de kerk populair te maken".

Aan de andere kant moeten we even stilstaan bij wat het steeds meer geseculariseerde Westen denkt als het "christendom" hoort, zodat we weten welke indruk de Bruid van smet en rimpel (die haar eigen Boek niet leest) maakt op hen wier zielen er misschien van afhangen. Het is in het belang van de uiteindelijke grote zielenoogst dat de Restkerk - beelddragers van de Schepper en de ambassadeurs van de Grote Opdrachtboodschap van Christus, de Kerk die uiteindelijk nog zorg zal dragen en geestelijk levend zal zijn - zich des te meer kan inzetten om God te verheerlijken door Hem nauwkeurig voor te stellen aan de verlorenen.

Neem de televisieserie The Handmaid's Tale als een duidelijk voorbeeld. Voor wie het niet kent: dit programma, gebaseerd op het boek van Margaret Atwood, schetst een dystopische toekomst waarin de natuurlijke menselijke voortplanting wordt bedreigd door dalende vruchtbaarheidscijfers als gevolg van seksueel overdraagbare ziekten en milieuvervuiling. De Amerikaanse regering, nu bekend als Gilead, wordt bestuurd door totalitaire, theonomische dictators die een nieuwe hiërarchie van sociale klassen hebben ingesteld met extreme onderwerping van vrouwen, waaronder een verbod om te lezen of te schrijven. Onmenselijke wreedheid is aan de orde van de dag voor iedereen die buiten de gunst van het tirannieke gezag treedt, en het ergste van alle kwaad wordt begaan door de meest fanatiek religieuze toegewijden. De democratie is dood, en er is slechts één toegestane godsdienst waaraan iedereen in de samenleving zich moet onderwerpen: een fundamentalistisch christelijk geloofssysteem dat de "Zonen van Jacob" wordt genoemd.

Op de laagste sociale ladder staan de "Handmaids" -rituele vruchtbaarheids-/sekslaven, gemodelleerd naar een verwrongen interpretatie van Labans dienstmaagd, Bilhah, uit Genesis 29:29- die gedwongen worden surrogaatkinderen te baren voor de "Commandanten" om zo bij te dragen aan een gestroomlijnde menselijke bevolking. Deze seksuele handeling, bekend als "de ceremonie", vindt plaats met deelname van de vrouw van de commandant, die achter het hoofd van de dienstmaagd zit en haar armen naar beneden houdt, waarmee symbolisch wordt geïnsinueerd dat de gedwongen copulatie tussen man en vrouw vrijwillig is.

Wat is de verklaring voor de immense populariteit van deze show? Is het slechts een aangrijpend plot? Stemt onze samenleving meer af dan ze zou doen vanwege een enorm reclamebudget? Was er een grotere buzz over deze specifieke Hulu-titel dan zoveel andere programma's vanwege de ongemakkelijke, verwrongen scènes tussen de mannelijke meesters en hun geboorteslaafde vrouwen?

Of is er misschien een andere, meer sinistere reden dat een verhaal gebaseerd op een van de meest verboden boeken in het land gedurende twintig jaar[vii] zo'n vaste, hedendaagse huiskamergenoot is geworden?

De gemiddelde Hulu-junkie van vandaag staat waarschijnlijk niet stil bij deze vragen; zij keert gewoon terug naar hun scherm bij elke nieuwe aflevering, schijnbaar zonder acht te slaan op de diametrale verschuiving die onze Amerikaanse cultuur in de afgelopen decennia heeft gemaakt van de Brady Bunch-entertainmentnormen van weleer. Onze meest publiekslievende programmering omvat nu schaamteloos een man die zijn slavin verkracht in het bijzijn van zijn medeplichtige-vrouw tijdens het voorlezen van Gods Woord.

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 2": Wat zit er achter vliegende serafijnen, reptielen en portalen die boven bergen openen?

"THE LIES OF MEN AND GODS - EPISODE 1": Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

Begrijp alsjeblieft dat we geen oordeel vellen over iedereen die naar deze show of een andere kijkt. (In feite geloven sommigen, zoals Jessica Crooke van de conservatieve Christian Post, dat er een argument kan worden gemaakt waarom deze specifieke show nuttig zou kunnen zijn om de extreme maatschappelijke gevaren bloot te leggen van de wijdverspreide acceptatie en implementatie van verkeerd geïnterpreteerde Schriftteksten.[viii]) We hopen eerder te wijzen op de niet zo geleidelijke desensibilisatie van onze gevoeligheid voor perversie zoals die zich afspeelt op het scherm, vooral met betrekking tot de vervorming van het christendom in een cultische installatie van sadistische misbruikers gedreven door de honger naar seks en overheersing. Een paar decennia geleden zou de kerk nooit in dit licht zijn geschilderd, fictief of anderszins, op het grote of kleine scherm. Oh, hoe snel is onze cultuur verandert!

Hoe zijn we op een punt gekomen dat we naar een plot over zoiets alarmerends en verdorven kunnen kijken en het toch een gewone dinsdagavond kunnen noemen? Welke ontwikkelingen hebben zich de laatste jaren in ons land voorgedaan waardoor we psychologisch zo verdoofd zijn dat we een dergelijk kwaad als het christendom van de toekomst zien?

Je hebt eerder in dit boek al gelezen over psychologische manipulatietactieken die al deze vragen en meer beantwoorden, over hoe de leer van het Christendom kan worden bestempeld als "haatzaaierij", onze sacramenten als "verkrachting" en onze bijdrage aan de samenleving als "het vestigen van een dictatoriale theocratie en de wederopbouw van slavernij".

Dit zijn het soort uitspraken dat The Handmaid's Tale - aangevuld met het toenemende aantal negatieve berichten in het nieuws en de media over conservatieven en conservativisme die al begonnen zijn - de neiging heeft bij te dragen. Het is uiteindelijk een stevige, negatieve psychologische inprenting en vastberadenheid over christenen in de hoofden van ongelovigen: Christenen zijn niet te vertrouwen; ze zijn gevaarlijk en onvoorspelbaar; hun God, levensstijl, geloofsovertuigingen, fanatiek vasthouden aan het Woord boven zelfs de wetenschap (enzovoort) zijn een plaag voor de gemeenschap; en het zou beter zijn als ze met hun geloof naar de volgende stad gingen.

We weten wat tenminste sommige lezers nu denken: Het is maar een show! Onze samenleving weet dat dit fictie is. Dit is niet echt hoe de wereld over christenen denkt. Waarom maak je hier zo'n groot probleem van?

Hier is het--- het is maar een show.

Talloze andere tonen ons christenen in een afschuwelijk licht - als gekke sekteleiders, pedofielen, hypocrieten, en op zijn minst stuntelende dommeriken die alleen nuttig zijn voor komische opluchting. Denk aan Watchmen, The Big Bang Theory, Rise, The Unbreakable Kimmy Schmidt, Crazy Ex-Girlfriend, Major Crimes, Orange Is the New Black, Scandal, Awkward, The Simpsons, Daytime Divas, South Park, Young Sheldon en Will & Grace - en laten we maar niet beginnen over het personage Joe Hart, alias "Teen Jesus" uit Glee, wiens verschijning in de show de aanzet gaf tot verschillende dialogen over de integriteit en/of seksuele geaardheid van belangrijke Bijbelse personages.

Dit komt natuurlijk bovenop de plotselinge, gedurfde progressie van regelrechte godslastering over de hele linie, die het christendom afschildert als grotendeels onwaardig voor welk respect dan ook. Alleen al op televisie worden we dagelijks bespot, beschimpt, geparodieerd en beschimpt. Als ons geloof op dit moment zo gemakkelijk wordt omgevormd tot het onderwerp van vermaak van een hele cultuur, hoe kunnen we dan verwachten serieus genomen te worden als we geroepen zijn om de verlorenen te bereiken... je weet wel, degenen die op dit moment met ons lachen?

Misschien besef je nog niet hoe uit de hand gelopen dit is. We geven u hier een stukje van het topje van de TV-iceberg:[ix]

Waarschuwing en disclaimer: De volgende lijst is schokkend. Deze auteurs zijn geschokt, ontzet en meer verontwaardigd dan wij op het moment van dit schrijven kunnen beschrijven om te zien hoe de boodschap van onze dierbare Heer op het scherm wordt gepresenteerd. Veel te veel christelijke boeken "zuiveren" wat ze te zeggen hebben om hun lezers niet te beledigen, en uiteindelijk is de lezer minder goed op de hoogte van de werkelijkheid. In het belang van de bewustwording zullen we gewoon beschrijven wat we hebben over wat er op dit moment in de televisie gebeurt en verder gaan. Als u er echter voor kiest om ons op ons woord te geloven dat dit uiterst verontrustend is voor degenen die van Jezus houden, en u niet de behoefte voelt om uw nieuwsgierigheid te bevredigen, voel u dan vrij om deze bullets over te slaan en door te gaan naar de zin die begint met "Vrienden".

  • De hoofdpersonen van Will & Grace steken af en toe de draak met de Schrift en Bijbelse personages, ze hebben gesuggereerd dat de apostelen allemaal homo's waren, en hun gay-conversie-kamp aflevering suggereerde dat de hele christelijke agenda op dit moment bestaat uit het ongedaan maken van homoseksualiteit door onze jeugd naar uitjes te sturen waar teksten van bekende zondagsschoolliedjes (in dit geval "He's Got the Whole World in His Hands") worden ontdaan van hun oorspronkelijke betekenis en herschreven om homofobie ernstig te indoctrineren.
  • Rosie O'Donnell's SMILF ("Single Mother I'd Like to [have adult relations with]") personage, Bridget, lacht over hoe de maagd Maria Jezus verwekte als gevolg van verkrachting door een van de apostelen.
  • Cameron Monaghan's Shameless personage protesteert buiten een kerk door grove en obscene stadstermen voor homoseksuele handelingen te schreeuwen en ze "Jezus' liefde" te noemen, en wordt vervolgens uitgeroepen tot de virale held "Gay Jesus" als gevolg van zijn demonstraties.
  • Fiona Gubelmanns "hatelijke, hypocriete" maar christelijke Daytime Divas personage Heather, die moeder is van een transgenderkind dat volgens haar door God transgender is gemaakt, doet aan sm-seks met haar man terwijl ze uit het Woord leest en wordt geslagen en gekneusd met een kruisvormige peddel - een daad die later in de aflevering wordt beschreven als een "kinky trio met God".
  • IFC's Brockmire bevatte een aflevering waarin de hoofdpersoon, Jim, tijdens een bijeenkomst van Anonieme Alcoholisten Jezus de "Mayer van Auschwitz" noemt en vervolgens iets zegt dat zo godslasterlijk is dat we het niet kunnen opbrengen het hier letterlijk op te schrijven, maar een synoniem - en veel minder godslasterlijk - voor wat hij zei was dat "God zich moet vermannen".
  • De tweede plaats voor de "meest godslasterlijke" prijs is de aflevering van Netflix's Insatiable met de enthousiaste "Miss Magic Jesus Pageant," waarin jonge tieners strijden om de "Crown of Thorns" te winnen in een koornummer, met als tekst: "Sweet, sweet Jesus inside me.... Yeah! Oh, Geest, rijd me alsjeblieft."
  • Aan de absolute top van de lijst van overtredingen die we hebben gevonden staat een aflevering van Preacher die begint met een "grafische en gratuite seksscène waarin Jezus wordt afgebeeld terwijl hij zijn maagdelijkheid verliest met een getrouwde vrouw op de avond dat hij wordt gearresteerd in de Hof van Gethsemane."[x].

Vrienden, hoe misselijkmakend het ook is om dat allemaal te lezen, er zijn zeker nog andere voorbeelden die het vermelden waard zijn (sommige, geloof het of niet, zijn zelfs erger dan deze); maar ook die zijn zo schokkend dat we ons ervan onthouden - omdat we inmiddels weten dat je het snapt.

In het verleden waren christenen gewoon een deel van één volk; in het heden worden we voorgesteld als onze eigen zielige, misleide kliek nu we ons geleidelijk verwijderen van de secularistische cultuur en wetgeving die het niet eens is met de Schrift; in de toekomst, als de dingen in de huidige richting blijven gaan, zullen we een volledig gepolariseerde factie zijn, die als vijandig wordt beschouwd tegenover de wereld om ons heen, omdat er mensen op hoge plaatsen zijn - en op alle plaatsen (invloedrijke mediapersoonlijkheden, universiteitsprofessoren, politici, enz. )-die met succes voet-aan-de-deur, deur-in-het-gezicht, en andere methoden van manipulatie hebben gecombineerd om ons af te schilderen als gevaarlijke, cultische, radicale fanatici wier overtuigingen alleen satire waard zijn.

Oké, neem nu elke zorg die je net hebt gelezen over televisie alleen en pas die toe op trends die we kunnen verwachten te zien (en al zien) in films. Dat vergroot exponentieel de verzorging van de samenleving om het christendom als een sekte te zien. (Sommigen melden dat een nieuwe onafhankelijke film, Habit, waarin popsteridool Michael Jacksons dochter Paris Jackson de hoofdrol speelt, Jezus Christus afbeeldt als een mooie lesbienne die ingrijpt namens een jong meisje dat zich voordoet als non. Vanaf medio 2020 is informatie over de film schaars omdat COVID-19 veel productie in Hollywood heeft vertraagd. Deze auteurs zullen echter niet verbaasd zijn als deze "lesbische Jezus" film op een later tijdstip op het scherm komt).

En dan, aan TV shows en films, muziek toevoegen...

Vergeet boeken, tijdschriften en kranten niet...

Je moet de radio, videospelletjes, podcasts, en internet sites er ook bij halen...

Culturele identiteit wordt positief gedreven door de machinaties van de media. Het gebeurt al buiten de kerk.

Maar het zijn niet alleen de media. Het is een wereldbeeld dat wordt bestendigd en omarmd door de secularisatie agenda van de westerse samenleving ... en het voedt het eschatologische scenario beschreven in Openbaring.

Vind je dat sensationeel? Misschien niet...

VOLGENDE: Ons land en onze kerken voorbereiden op de komst van Satan.

Eindnoten

[i] We’ve had a number of helpful resources to assist us in this area of study: Hassan, Steven, Combating Cult Mind Control (Newton, MA: Freedom of Mind Press, 2018; 30th Anniversary Ed.; 4th ed.); American Psychiatric Association, Marc Galanter, MD, editor, Cults and New Religious Movements: A Report of the American Psychiatric Association from the Committee on Psychiatry and Religion (Washington, DC: American Psychiatric Association Press, 1989); Clark, Jr., MD, John G., Michael D. Langone, PhD, Robert E. Schecter, PhD, Roger C. B. Daly, MDiv, “Destructive Cult Conversion: Theory, Research, and Treatment,” American Family Foundation , Bonita Springs, FL, 1981; as well as information provided at ICSA (International Cultic Studies Association), last accessed February 10, 2020, https://www.icsahome.com/ .

[ii] “Suicide Data,” World Health Organization , last accessed November 2, 2020, https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/ .

[iii] Hassan, Steven, Combating Cult Mind Control: The Guide to Protection, Rescue and Recovery from Destructive Cults (Newton, MA: Freedom of Mind Press, 2018; 4th Ed.), 42.

[iv] Turner, Francis J.; Arnold Shanon Bloch, Ron Shor, “105: From Consultation to Therapy in Group Work with Parents of Cultists,”  Differential Diagnosis & Treatment in Social Work  (Free Press: 4th ed., September 1, 1995), 1146; emphasis added.

[v] “indoctrination,” Merriam-Webster’s Collegiate … locations 197919–197921.

[vi] “brainwashing,” Merriam-Webster’s Collegiate … locations 72617–72618.

[vii] “100 Most Frequently Challenged Books: 1990–1999,” American Library Association, last accessed March 3, 2020, http://www.ala.org/advocacy/bbooks/100-most-frequently-challenged-books-1990%E2%80%931999 ; “Top 100 Banned/Challenged Books: 2000–2009,” American Library Association, last accessed March 3, 2020, http://www.ala.org/advocacy/bbooks/top-100-bannedchallenged-books-2000-2009 .

[viii] Jessica Crooke, “Is ‘The Handmaid’s Tale’ Actually an Attack on Christianity?” June 14, 2019, Christian Post , last accessed March 3, 2020, https://www.christianpost.com/voices/is-the-handmaids-tale-actually-an-attack-on-christianity.html .

[ix] The bullet list referenced here involves information taken from the following two sources, which I will list once now, instead of adding an endnote to each item on the list: Hamilton, Amelia, and Alexa Moutevelis, “Easter Top 8: Which Shows Are the Worst to Christians?” March 29, 2018, News Busters , last accessed March 4, 2020, https://www.newsbusters.org/blogs/culture/amelia-hamilton/2018/03/29/easter-top-8-which-shows-are-worst-christians ; Alexa Moutevelis, “Easter 2019: Top 10 Worst Shows for Christians,” April 19, 2019, News Busters , last accessed March 4, 2020, https://www.newsbusters.org/blogs/culture/alexa-moutevelis-coombs/2019/04/19/10-worst-tv-shows-christians .

[x] See last endnote for citation information regarding that which was said in this bullet list.

Bron: PART 23: LIES OF MEN AND GODS—The Bride of Spot and Wrinkle Blushes for Her Leader » SkyWatchTV