www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het Land Voor De Tijd - DEEL 18: Waarom Cern?

11 juli 2023 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

Wat kan de motivatie zijn om alles op het spel te zetten? Bij de herstart van de LHC in maart 2015 maakte zelfs Stephen Hawking zich zorgen over het ontstaan van mini-zwarte gaten. De hersenkrakende natuurkundigen bij de LHC veegden de bezorgdheid echter van tafel omdat ze zeiden dat de kans zo klein was dat niemand zich er zorgen over hoefde te maken. Pardon? Oneindig klein? Is een fractie van 1 procent niet genoeg om de gevolgen van het experiment te heroverwegen? Vooral omdat als die fractie van een percentage zou gaan gebeuren, de wereld zou worden vernietigd? In plaats daarvan zegt deze arrogantie van de academici en intelligentsia: "Maak je geen zorgen. We hebben alles onder controle."

Wat kan het risico waard zijn om de wereld op te blazen? Zelfs de zoektocht naar kennis heeft zijn grenzen als het gaat om de toestand van de mensheid. Er moeten mensen op de achtergrond van dit project zijn die het gewicht van de verantwoordelijkheid voelen. Er moet een grens zijn waar al het geld in de wereld niet overheen gaat...

Ahhh, al dat geld! Dit is een inspanning van vele miljarden dollars. Belangrijke, rijke en machtige mensen moeten op de achtergrond groen licht hebben gegeven over hoe deze experimenten worden uitgevoerd. Waarom zouden ze zo'n gevaarlijke onderneming ondernemen als de beloning niet enorm is?

Wat hopen ze te winnen door de aarde te riskeren voor een natuurkundig experiment? Het kan geen geld zijn; als ze het in dit project gooien, is dat hetzelfde als het in een zwart gat gooien. Ze hebben genoeg. Is het kracht? Zou kunnen, maar ze hebben waarschijnlijk genoeg macht om invloed uit te oefenen op koningen en presidenten om de LHC te bouwen en te laten draaien. Is het altruïsme in het belang van de mensheid? Waarschijnlijk niet. Deze rijke en machtige geldschieters vervuilen ongetwijfeld het luchtruim met de uitlaatgassen van hun privéjets als ze naar alle uithoeken van de wereld vliegen.

Wat dan?

Ah oh...de wereld vernietigen en naar hun beeld herschapen. Om als een god te zijn.

Trots

Hoewel de duivel verschillende belangrijke karakterfouten heeft, springt er één uit: trots. Hij toonde zich immers trots toen hij de mooiste engel werd; trots omdat hij de leiding kreeg over de andere engelen; en trots toen dat allemaal niet genoeg was en hij besloot dat hij "wilde zijn als de Allerhoogste".

Een nauw verwante neef van trots is arrogantie. Trots kan tot arrogantie leiden, maar de twee zijn niet hetzelfde. In het Merriam-Webster woordenboek wordt "hoogmoed" gedefinieerd als "buitensporige eigendunk". "Arrogantie" wordt gedefinieerd als "een houding van superioriteit die zich uit in een aanmatigende manier of in aanmatigende beweringen of veronderstellingen". Het hebben van een opgeblazen gevoel van eigenwaarde kan, als het niet wordt gecontroleerd, ertoe leiden dat je je gedraagt alsof je superieur bent en dat je aanneemt dat iedereen zich aan jouw wil zal onderwerpen. Soms zorgen trots en arrogantie ervoor dat je dingen doet en zegt die deze eigenschappen aan de wereld laten zien.

Dat is het geval met de plannen van de vijand als het gaat om de LHC. Ze hebben subtiel gezegd wat ze van plan zijn en nu gaan ze het doen. Onder hun gezamenlijke adem zeggen ze: "Ga je gang, probeer ons maar tegen te houden." Trots.

Een goed voorbeeld: De zeer vreemde opera-dans die in oktober 2015 in de LHC werd opgevoerd met een standbeeld van Shiva op de achtergrond. De mix van muziek, vreemde video-effecten en abnormale bewegingen liet veel mensen op hun hoofd krabben bij deze CERN-video die op grote schaal werd vrijgegeven. Twisted News had deze interessante observaties:

Interpreteren zullen we. Het dansende Shiva beeld heeft vier armen en danst met één voet omhoog. De figuur bevindt zich in een halo van vuur die tijd, ruimte, materie en energie symboliseert. De wereld danst op het ritme van Shiva. In zijn rechterbovenarm houdt Shiva een trommel vast die de wereld doet ontstaan. In zijn linkerarm houdt Shiva een vuur vast dat de wereld vernietigt. De dansende Shiva creëert en vernietigt de wereld in cycli die zich uitstrekken van het oneindige verleden tot de oneindige toekomst.

De opera-dans in de collider is gebaseerd op de Dansende Shiva. De parallellen tussen de twee zijn griezelig. De LHC creëert omstandigheden zoals bij de oerknal. Wat interessant is om op te merken, is dat de Dansende Shiva eerst de wereld vernietigt en deze dan opnieuw creëert. Hoewel de LHC een mini-Oerknal creëert, zeggen sommigen dat het ook de potentie heeft om de wereld te vernietigen.[i]

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

BOVENNATUURLIJKE PORTALEN WERELDWIJD VERBONDEN MET REUZEN? SMITHSONIAN DOOFPOT?

WAREN WACHTERS & GIANTS OUDE MEGALITHISCHE BOUWERS? ZE STAAN IN HET RAADSELACHTIGE BOEK VAN HENOCH - MOETEN WE HET VERTROUWEN?!

Maar wacht, waarom danst Shiva überhaupt in 's werelds grootste machine? Ging dit niet over pure wetenschap? Niet over religie? Wat kan de Vernietiger van Werelden te maken hebben met natuurkunde?

Alles! Want, zoals eerder gezegd, dit gaat niet over wetenschap; dit gaat over een einddoel. Het is Satan op het lijf geschreven om ons in te wrijven wat hij van plan is. Met toenemend bewijs zien we dat hij echt precies wil doen wat deze dans uitbeeldt.

Maar het wordt nog vreemder.

Een ijzingwekkende YouTube-video die in augustus 2016 werd vrijgegeven, toonde negen individuen gekleed in zwarte gewaden op de stoep voor het Shiva-standbeeld bij de LHC. De hoek en het geluid van de video gaven de indruk dat de persoon die filmde zich schuilhield en zich niet bewust was van wat er zou gaan gebeuren. Zeven van de individuen stonden in een cirkel aan de randen van het trottoir. Twee personen leken langzaam tot stilstand te komen vlak voor het standbeeld. Een van hen trok haar gewaad uit en ging op haar rug op de stoep liggen, vlak voor het standbeeld. De andere persoon zwaaide met wat een mes leek te zijn, hief het hoog boven haar hoofd en stak het meerdere keren in de vrouw die op haar buik lag. Op dat moment begon de persoon die de video opnam te vloeken en weg te klauteren van het raam. De videobeelden werden afgesneden.

Een menselijk offer?

Niet lang na het verschijnen van de video zei een verklaring van CERN dat het een groep jonge wetenschappers was die aan het dollen waren. Aangezien er de volgende ochtend geen meldingen waren van bloed voor het standbeeld, zou zo'n verklaring waar kunnen zijn. Deze verklaring leidt echter tot een aantal andere vragen:

1. Waar kwamen de zwarte gewaden vandaan? Het lijkt een beetje extravagant en duur voor een grap.

2. Hoe kan zo'n activiteit plaatsvinden voor het hoofdkwartier van de LHC zonder dat de hoger geplaatsten er iets van merken en er een eind aan maken als het gewoon een stel kinderen is die een grap uithalen?

3. Ervan uitgaande dat de verklaring waar is, wat was dan het motief voor zo'n ritueel? Het is duidelijk dat iemand had bestudeerd en geoefend hoe het ritueel moest worden uitgevoerd.

Of het nu echt is of in scène gezet, dit is een perfect voorbeeld van hoe Satans acties worden getelegrafeerd om het de mensheid in te wrijven.

Een van de grootste voorbeelden van dit idee is misschien wel het logo van CERN zelf. Als je kijkt naar de witte letters met een vierkante blauwe achtergrond, is het gemakkelijk om de "666" in het logo zelf te "ont-CERNEN". Als alleen dit verontrustend was aan de organisatie, dan zou het als overdreven reactie bestempeld kunnen worden. Er is echter steeds meer bewijs dat er iets kwaadaardigs aan de hand is. Als je dat denkt, heb je gelijk.

Technologieën hier en nu

Anthony Patch[ii] is een belezen, goed geïnformeerde onderzoeker van de LHC. Hij gelooft niet in de algemene verhaallijn die uit CERN komt.[iii] Hij is er met name van overtuigd dat de botsingen die plaatsvinden met veel hogere snelheden plaatsvinden dan wordt gerapporteerd. Bovendien heeft Patch bewijs gevonden dat de wetenschappers bij CERN de D Wave Quantum computer gebruiken bij hun inspanningen.

Kwantumcomputers zijn een discussie op zich, maar om de discussie vooruit te helpen: stel dat een gepresenteerde complexe vergelijking een standaard supercomputer duizend jaar kost om op te lossen. Met een kwantumcomputer kan het probleem in een uur worden opgelost.

De D Wave bestaat en is in productie. Sterker nog, de LHC gebruikt er een om de gegevens die ze krijgen te decoderen. Waarom? Omdat ze volgens Patch gegevens ontvangen van de andere kant van de dimensionale sluier. Het is niet bekend wie de bron van deze gegevens is, alleen dat ze wereldveranderend zijn.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

SLANGENHEUVELS GEVONDEN BIJ HET GILGAL REPHAIM 'REUZENRAD'

BEWIJS VAN NEPHILIM REUZEN & REPTILIANS GEVONDEN OVER DE HELE WERELD?

Alsof dat nog niet verontrustend genoeg is, gelooft Patch dat hij het idee van de sleutel tot de afgrond correct heeft geïnterpreteerd:

Definitie van wat Openbaring 9:1 aanhaalt als de "sleutel" tot de bodemloze put:

De "sleutel" is hetzelfde als een sleutel bestaande uit bits, die nodig is om een gecodeerde boodschap te breken. Cryptografie. De "sleutel" is het aantal qubits dat nodig is om de gecodeerde sleutel te decoderen, d.w.z. RSA-codering. De "sleutel" is gecodeerde informatie. Zodra de "sleutel" de code ontsluit, kan de informatie worden gelezen. Deze informatie bevat instructies voor het openen van het laatste portaal. Om de bodemloze put te openen.

Letterlijk is de "sleutel" de model 4096 Adiabatische Quantum Computer van D-Wave. Het modelnummer is het aantal qubits in de computer. Dit aantal komt overeen met het aantal bits in de "sleutel" die nodig is om de gecodeerde informatie te ontsluiten die door de poort moet worden verzonden.

Als je de ontwikkelingstijdlijnen sinds 2000 van zowel de Large Hadron Collider (LHC) als de modelnummers van D-Wave's Adiabatic Quantum Computers (AQC) vergelijkt... dan zie je dat ze parallel lopen. De AQC is verbonden met de LHC en is nodig om het portaal te openen en de stabiliteit ervan te handhaven. En om gedigitaliseerd DNA en informatie van "de andere kant" te ontvangen.

Geordie Rose heeft sinds 2010 publiekelijk bekend gemaakt dat hun AQC's functioneerden omdat ze daadwerkelijk, letterlijk informatie (combinatorische vergelijkingen/problemen) naar een andere dimensie stuurden. En dan antwoorden/oplossingen terugkregen van onbekende bronnen. Maar de antwoorden waren correct. Deze stappen waren proof-of-concept processen. Ze weten nu uit hoeveel bits de "sleutel" bestaat. Ze weten nu hoeveel qubits er nodig zijn om de sleutel te CREËREN. Ze hebben het model 4096 AQC (SECRET) gebouwd. 4096 bits in de sleutel. 4096 qubits in de AQC. Het is gekoppeld aan CERN.

De LHC en het AWAKE experiment zijn nu gecombineerd. De Main Ring van de LHC is fysiek verbonden met de AWAKE lineaire versneller, die 1000 keer krachtiger is dan de LHC zelf. Deze machines zullen 20 PeV bereiken. (Peta is Quadrillion) Op dit moment draait de LHC alleen op 13 TeV. (Tera is Trillion) Afgelopen oktober zei ik dat de LHC 1,15 PeV zou bereiken. Drie weken later gaf CERN toe dat ik gelijk had en noemde een piek van 1.14 PeV. CERN bereidt zich voor om naar 20 PeV te gaan in combinatie met D-Wave's model 4096 AQC.[iv]

De kern van de zaak

Deze auteur zegt al vele jaren dat de Large Hadron Collider het meesterslot is van een netwerk van sloten. Als het hoofdslot wordt ontgrendeld, gaan alle andere sloten open.

De LHC is een sterrenpoort voor de eenentwintigste eeuw. Het is de ultieme Toren van Babel, en het enige doel, ongeacht de verklaarde bedoeling door CERN, is om Apollyon, Satan, vrij te laten uit de Afgrond met zijn schare gevallen engelen. Deze machine is precies op die plek geplaatst, boven de poorten van de Tempel van Apollyon, om precies dat te doen.

De collider heeft al effect op de aarde en de wetenschappers hebben nog niet eens hun laatste doel bereikt, namelijk het vinden van donkere materie en parallelle dimensies. Maar zouden we het weten als ze dat deden? Zouden ze het ons vertellen? Absoluut niet.

Dat komt omdat, zoals je in het volgende hoofdstuk zult zien, de hel op het punt staat los te breken.

VOLGENDE: Mentaliteit veranderen

Eindnoten

[i] Chris Draper, “CERN Scientists Hold Occultic Dance Opera Inside Particle Collider,” Twisted News, http://www.twisted.news/2015-10-23-cern-scientists-hold-occultic-dance-opera-inside-particle-collider.html (October 2015).

[ii] Anthonypatch.com.

[iii] Anthonypatch.com.

[iv] Anthony Patch, “‘Key’ to the Bottomless Pit Defined,” Anthony Patch.com, http://www.anthonypatch.com/urgent-discoveries.html (2016).

Bron: The Land Before Time—PART 18: Why Cern? » SkyWatchTV