www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het Land Voor De Tijd - Deel 12: Historisch Bewijs

27 juni 2023 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11

Onderzoeker Gill Broussard gelooft dat de primaire bol in het miniconstellatie zeven keer zo groot is als de aarde. Hij gelooft niet dat het een Bruine Dwerg is, maar heeft het Planeet 7x genoemd vanwege zijn enorme omvang. Hij zegt dat het een enorme planeet is die zijn eigen "mini-constellatie" met zich meesleept en hij brengt het direct in verband met verschillende bijbelse rampen. Hij gelooft dat het Sumerische tijdschema van 3600 jaar veel te lang is. Het lijkt er echter op dat veel mensen tot soortgelijke conclusies komen, ongeacht de bronnen van hun bewijs.

De Kolbrin Bijbel is een voorbeeld van zo'n bron. Het is niet echt een Bijbel, maar een verzameling oude teksten die bijna duizend jaar verborgen en bewaard zouden zijn door verschillende geheimzinnige groepen. Men denkt dat de ontdekking plaatsvond toen het werd gered uit de brandstichting in Glastonbury Abbey in 1184. In de tekst vinden we verschillende verslagen over de Vuist van Gabriël, die in de teksten "De Vernietiger" wordt genoemd.

Veel onderzoekers geloven dat de bloemlezing een seculiere boekhouding is die minstens 3600 jaar teruggaat in de oudheid. Er wordt aangenomen dat deze gelijktijdig met het Oude Testament is geschreven, door een eclectische groep auteurs variërend van de oude Egyptenaren tot de oude Kelten. Het bestaat uit elf boeken, verdeeld in twee delen. Met betrekking tot de Vuist van Gabriël vinden we het volgende:

Manuscript 3:3: Wanneer eeuwen verstrijken, werken bepaalde wetten op de sterren in de hemelen. Hun wegen veranderen; er is beweging en rusteloosheid, ze zijn niet langer constant en een groot licht verschijnt rood aan de hemel.

Manuscript 3:4: Wanneer bloed op de aarde valt, zal de Vernietiger verschijnen en bergen zullen zich openen en vuur en as uitbraken. Bomen zullen worden vernietigd en alle levende wezens verzwolgen. Wateren zullen door het land worden verzwolgen en zeeën zullen koken.

Manuscript 3:6: Het volk zal zich in waanzin verstrooien. Zij zullen de bazuin en de strijdkreet van de VERNIETIGER horen en hun toevlucht zoeken in holen op aarde. Verschrikking zal hun harten wegvreten en hun moed zal uit hen wegvloeien als water uit een gebroken kruik. Ze zullen worden opgevreten in de vlammen van de toorn en worden verteerd door de adem van de VERNIETIGER.

Zecharia Sitchin werkte met een andere bron en populariseerde het idee van een schurkenplaneet in ons zonnestelsel door zijn vertalingen van Soemerische spijkerschriftteksten uit het oude Mesopotamië. Hoewel deze auteur het niet eens is met al het werk van Sitchin, vereisen zijn conclusies wel een analyse binnen de context van een discussie over een binnenkomende planeet.

De naam "Nibiru", die afkomstig is van de Soemerische spijkerschrift stenen tafelen en geschriften die naar verluidt zesduizend jaar oud zijn, betekent "planeet van de oversteek". Zoals eerder is opgemerkt, is de Sumerische cultuur de oudste geregistreerde beschaving op aarde. Sommige van hun scheppingsverhalen en heldendichten lopen losjes parallel met bijbelse verslagen, zoals dat van de Grote Zondvloed. Het verhaal vertelt dat hun goden hen opdroegen een boot te bouwen om te overleven. De Sumeriërs hebben ook een verhaal over een zevendaagse schepping.

De Sumeriërs vertellen hoe hun goden hen verbazingwekkende kennis bijbrachten. Hun artefacten beelden deze goden, die "Anunnaki" worden genoemd, af als afkomstig van Nibiru, een planeet binnen ons eigen zonnestelsel. "Anunnaki" betekent losjes vertaald "zij die uit de hemel naar de aarde kwamen". Dat moet bekend in de oren klinken. De Tafel der Koningen zei, "het koninkrijk daalde neer uit de hemel."

Als we Sitchin's analyse volgen, zou het dan kunnen dat gevallen engelen voor de vernietiging van Rahab van boord sprongen, een ritje maakten op dit passerende hemellichaam en zich vervolgens als "goden" presenteerden aan de primitieve volkeren van de aarde in die tijd? Toen de duivel zei dat hij als de Allerhoogste wilde zijn, was dit toen de gemakkelijkste weg naar goddelijkheid? Misschien wel.

Daarom is het gebruik van bijbelteksten voor gelovigen van het grootste belang om te begrijpen wat de nabije toekomst in petto kan hebben. Wanneer deze teksten worden vergeleken met andere oude verslagen, krijgen we een duidelijker beeld van astro-cataclysmen uit het verleden die onze planeet kunnen beïnvloeden.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

BOVENNATUURLIJKE PORTALEN WERELDWIJD VERBONDEN MET REUZEN? SMITHSONIAN DOOFPOT?

WAREN WACHTERS & GIANTS OUDE MEGALITHISCHE BOUWERS? ZE STAAN IN HET RAADSELACHTIGE BOEK VAN HENOCH - MOETEN WE HET VERTROUWEN?!

Alle stukjes bij elkaar (Astro-Cataclysmische samenvatting)

Terwijl wetenschappelijk, empirisch en historisch bewijs wordt verzameld en geanalyseerd, ontdekken we dat er volgens de Wet van Bode zou er een planeet moeten zijn in het gebied waar nu de Asteroïdengordel zich bevindt. Ergens in het verleden werd deze planeet vernietigd door een explosie of een botsing. Volgens wetenschappelijke modellen zou de planeet de vijfde "grote" planeet in het zonnestelsel zijn geweest. Te oordelen naar de samenstelling van asteroïden en kometen in het systeem, zou de planeet rijk zijn geweest aan iridium en een unieke elektromagnetische signatuur hebben gehad. De meeste brokstukken van de verbrijzelde planeet werden de ruimte in gelanceerd, zowel naar het centrum van het zonnestelsel als naar buiten.

Er is geologisch bewijs op aarde in de K-T laag dat er een "zwaar bombardement" plaatsvond waarbij iridium werd afgezet op het oppervlak van de planeet en dat dit het uitsterven van de dinosauriërs veroorzaakte. In ons overzicht van wetenschappelijk feit versus science fiction ontdekten we dat de instrumenten om de aarde en haar geografische lagen te dateren verre van nauwkeurig zijn. Daarom is het redelijk om te geloven dat de iridiumafzetting in de K-T laag niet miljoenen, maar duizenden jaren geleden plaatsvond.

Littekens en diepe kraters aan de andere kant van de maan suggereren ook dat er meer dan één, en waarschijnlijk meerdere, inslagen tegelijkertijd op de aarde zijn geweest. We koppelen dat aan bewijs voor een ramp die insloeg op Mars: de vernietiging van de atmosfeer van die planeet, de polaire verschuiving en de inslag en het neerstorten van de ruimtezijde van Phobos. De conclusie is dat ergens in de buurt van Mars een grote planeet is vernietigd. De resten van die planeet bekogelden andere planeten in ons zonnestelsel, waaronder de aarde. De vernietiging van de aarde zorgde ervoor dat de planeet terugkeerde naar een pre-scheppende staat.

De Bijbelse verwijzingen naar Rahab lenen zich voor de interpretatie dat de overblijfselen van de Rahab die God oordeelde en vernietigde de Asteroïdengordel is. Wij vermoeden uit ons onderzoek tot nu toe dat opstandige engelen, de Nephilim, geavanceerde technologie gebruikten om de planeet "af te poorten". Het is duidelijk uit de laatste paar items dat deze engelen een thuis op Mars kunnen hebben gemaakt, zoals blijkt uit het vreemde Martiaanse archeologische gezicht dat daar tot op de dag van vandaag is overgebleven. De Schrift helpt ons te begrijpen dat de naburige planeet in die tijd, Rahab, ook de thuisbasis was van een engelachtige beschaving.

In de analyse van de reden waarom God deze gevallen engelen zou vernietigen, wordt het duidelijk dat hun gewoonlijke corruptie van Gods schepping Hem zo boos maakte dat Hij actie ondernam om hen te stoppen. We zien deze houding in Satan zelf toen hij verklaarde dat hij wilde zijn als de Allerhoogste. De duivel leidde deze rebellie en lokte een derde van de engelen weg van God. Deze geknipte-vleugel engelen, de Nephilim, namen deel aan daden die een oordeel vereisten. Het waren ook deze engelen die zich op Rahab en Mars vestigden en zich op het pad van de vernietiging bevonden.

Die vernietiging kwam in de vorm van een passerende schurken planeet, Gabriëls Vuist, ook bekend als Nibiru, die zich in het centrum van een mini-zonnestelsel bevindt. Met zijn enorme zwaartekracht sleept hij ruimtepuin mee in zijn kielzog. De verpulvering van Rahab kwam van Nibiru zelf, een van zijn satellieten of het puin erachter. Het passeren van dit lichaam heeft ook de atmosfeer van Mars weggerukt en Mars om zijn as gekanteld.

Oude Soemerische teksten halen Nibiru aan en geven aan dat de aarde in die tijd aanzienlijke schade opliep. Deze teksten zeggen dat deze planeet eens in de 3600 jaar rond het zonnestelsel cirkelt. Opgemerkt moet worden dat de vernietiging van Rahab en Mars waarschijnlijk niet plaatsvond met de meest recente overgang van de Vuist van Gabriël, maar met een eerdere. Het was op dat moment dat de ernstige schade aan de aarde plaatsvond, die de "herschepping" van de aarde in Genesis 1:2 vereiste, met de schepping van de mens op de zesde dag.

Het is duidelijk door de voorbereiding van wereldregeringen over de hele aarde dat er een voorkennis is van de terugkeer van Nibiru. Even duidelijk is de vastberadenheid van deze regeringen om deze informatie voor het publiek verborgen te houden. Mondige wetenschappers en onderzoekers die hun kennis over dit onderwerp met de mensen op aarde willen delen, worden vermoord om hen het zwijgen op te leggen.

Dit klinkt misschien als een filmplot, maar deze auteur kan je verzekeren dat dit niet zo is. Hoe moeilijk het ook is om deze dingen te geloven, het bewijs heeft ons naar deze onwaarschijnlijke plek geleid. Soms is de waarheid echt vreemder dan fictie.

Meer dan op het eerste gezicht lijkt

Tot nu toe hebben deze pagina's geprobeerd je een achtergrond te geven over waarom een voor-Adamitische, engelachtige beschaving niet alleen aannemelijk is, maar zelfs waarschijnlijk. Hoe moeilijk het concept ook te bevatten is voor het moderne intellect, het "plausibiliteitsfundament" is essentieel om verder te komen.

Deze sectie zal beginnen met het behandelen van ingebedde kennis binnen culturen en archeologische vondsten die je zullen helpen de diepte van deze engeleninvasie te begrijpen door de infiltratie in oude beschavingen in Noord-Amerika te behandelen. In het bijzonder, is er een ingebedde kennis in Indiaanse culturen die gebaseerd is op pre-Adamitische technologie? Verwijzen de Indianen naar deze kennis met andere uitdrukkingen dan wetenschappelijke termen? Is er fysiek bewijs van deze oude technologie in de Amerika's? Wat zijn, indien aanwezig, de genetische verbanden met die technologie en de wezens die haar brachten?

Deze vragen en nog veel meer komen aan bod als we de tijdloze overgang van deze wezens naar onze eigen tijd en ruimte onderzoeken.

De Hopi

De Hopi stam in Arizona werd kort genoemd in een vorig hoofdstuk over hun legende over Gabriel's Vuist. De Hopi geloven in een oude profetie die zegt:

Wanneer de Blauwe Ster Kachina aan de hemel verschijnt, zal de Vijfde Wereld verschijnen. Dit zal de Dag van Zuivering zijn.

Het is interessant dat de Hopi verwijzen naar de ster Sirius, losjes verbonden met de Pleiaden, die zij de Blauwe Ster Kachina noemen. Ze zeggen dat wanneer de Kachina op het plein danst, hij zijn masker zal verwijderen. Met andere woorden, kijk uit, want dan komt de Rode Kachina tevoorschijn en begint volgens hun legende de tijd van zuivering. Ze geloven dat dit het Vijfde Tijdperk van de Mens zal inluiden wanneer hun god terugkeert.

Net als zoveel andere indianenstammen hebben de Hopi hun eigen begrip van het universum. Maar hoewel dit uniek is voor hun cultuur, zijn er grote overeenkomsten tussen de First Nation culturen in Noord-Amerika (waarover later meer).

De overgrote meerderheid van de Indianenstammen volgt bijvoorbeeld de bewegingen van de hemelmarkeringen. De Hopi hebben legendes over deze beweging en zij noemen het Sterrenkennis. Er wordt gezegd dat voorbij het land waar zij leven de hemel is, en daarachter zijn dimensionale portalen, of hemelgaten. Het volgende niveau is een gebied dat de Oceaan van Pitch wordt genoemd, waar de schoonheid van de nachtelijke hemel en de sterrenstelsels naar hen toe draaien. Daarachter bevinden zich de grenzen van het universum. Deze grenzen vormen een "rand" van het universum, en er wordt gezegd dat er vier verschillende buitenaardse groepen bovenop zitten.[i]

Dat klopt: portalen, hemelgaten en buitenaardsen. Hoewel het misschien klinkt als een fabeltje, hebben dergelijke ideeën hun wortels in de natuurkunde, waar zelfs Albert Einstein sprak over wormgaten en portalen. Er wordt aangenomen dat om toegang te krijgen tot een van deze wormgaten, er een deur, een poort of... een sterrenpoort nodig is als toegangspunt. In deze context klinken dergelijke legenden van inheemsen erg wetenschapsvriendelijk.

De parallellen tussen Indiaanse overtuigingen en praktijken en New Age spiritualisme houden hier niet op, en een korte bespreking zal je helpen om verder te komen. Denk echter aan de eerdere waarschuwing over de gevaren van dergelijke onderwerpen: Het is niet de bedoeling van deze auteur om dit geloofssysteem te bekrachtigen, maar alleen om de nadruk te leggen op de ingebedde culturele tradities binnen de Hopi. Er is bijvoorbeeld een groep van deze buitenaardsen die de "Pleiadiërs" worden genoemd en naar wie de Hopi verwijzen als de Chuhukon, wat "zij die zich aan elkaar vastklampen" betekent. De Hopi geloven zelfs dat zij de directe afstammelingen zijn van deze zogenaamde Pleiadiërs.

De legenden van deze stam zijn niet de enige. De Navajo's noemen de Pleiadiërs de "Fonkelende Zonnen" of de "Delyahey", het thuis van de Zwarte God. En de Iroquois bidden tot hen voor geluk. Evenzo zeggen de Cree dat ze vanuit de sterren naar de aarde kwamen, eerst in geest en daarna werden ze vlees en bloed.

De Hopi geloven dat hun Mythische Berg het thuis is van de kachinas (goden) en de bergtop wordt als heilig beschouwd. Als thuisbasis van de kachinageesten geloven ze dat al hun grote, mythische wezens op die plek landen, een soort portaal.

Petrogliefen van lichtgevende lichtschijven komen ook overal in het land van de Hopi voor en interessant genoeg lijken ze veel op foto's van Billy Meier's "Pleiadische ruimte- en straalschepen". Om dit culturele mysterie nog groter te maken, is er een citaat dat van generatie op generatie is doorgegeven aan de Hopi: "We komen als wolken om het Hopi-volk te zegenen".

Dit idee van bovenmenselijke wezens die interactie hebben met de wereld van de Hopi komt ook voor bij andere stammen. Dit idee komt vaak terug in verhalen die door de eeuwen heen zijn gedeeld:

Regenmakers bouwen een muur van water.

Wolkeneters likken regen van de bergwand.

Donderwezens verzamelen zich boven de vlakten om vuur en regen los te laten.

Rivier-Geesten flirten in de schaduw van een boom en creëren een draaikolk.

Oceaan-Makers veranderen in wolken nadat ze de zeeën hebben gebaard.

Zijlijn-Houders tillen de oceaan op als een deken.

Sneeuw-Monsters verbergen zich in het esdoornbos.[ii]

Het is begrijpelijk als je denkt dat dit allemaal fantasie is; de meeste normale mensen doen dat. De gemiddelde persoon zou denken dat zulke Indiaanse mythen gewoon verhalen waren die van generatie op generatie werden doorverteld, waarbij elke generatie het verhaal een beetje meer verfraaide. Maar wat als het geen eenvoudige verhalen zijn? Wat als ze een weergave zijn van ervaringen en een geloofssysteem dat gebaseerd is op de werkelijkheid?

Moeilijk te bevatten?

Blijkbaar niet voor de Amerikaanse overheid, en specifiek voor het Ministerie van Defensie, dat veel van de sites op Indiaans land actief beheert. Wat zou de reden kunnen zijn voor zoveel interesse in land dat verbonden is met... fabels?

Eén woord: Sterrenpoorten.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

SLANGENHEUVELS GEVONDEN BIJ HET GILGAL REPHAIM 'WIEL DER REUZEN

BEWIJS VAN NEPHILIM REUZEN & REPTILIANS GEVONDEN OVER DE HELE WERELD?

Niet zo altruïstisch

Zoals eerder aan de orde is gekomen, is de kennis van en betrokkenheid bij oude technologie bij de overheid al heel lang bekend. Als je onder de façade van geveinsde bezorgdheid voor de First Nations van Amerika door begint te kijken, kun je niet anders dan je afvragen wat Uncle Sam ermee opschiet.

Het cynisme van deze schrijver is grotendeels te wijten aan de ervaringen van de inheemse Amerikanen met de Amerikaanse regering in de afgelopen jaren. Verjaagd van hun eigen land en verbannen naar reservaten, moet je elke toenadering van de VS tot de inheemse Amerikanen als verdacht beschouwen.

Een goed voorbeeld is een uitgebreid rapport dat in juni 1998 door Vine Deloria Jr. van de Universiteit van Colorado en Richard Stoffle van de Universiteit van Arizona werd opgesteld voor het Ministerie van Defensie, getiteld: "Native American Sacred Sites and the Department of Defense. Op het eerste gezicht lijkt er sprake te zijn van een gewetensvolle inspanning van het Ministerie van Defensie om de gevoeligheid van het Eerste Volk voor hun land met betrekking tot hun cultuur te erkennen. Maar als je dit document doorleest, merk je al snel dat, gebaseerd op eerdere activiteiten van Defensie, veel van deze heilige plaatsen in feite gebieden zijn die van direct belang zijn voor de regering.

Met betrekking tot onze vorige discussie wordt het volgende fragment als bewijs aangeboden uit hoofdstuk 3, "Soorten heilige plaatsen", onder de titel "TYPE B: Heilige portalen die vertellen over migratie van sterren":

Verscheidene stammen hebben tradities die vertellen over hun reis van een ander sterrenstelsel naar dit stelsel en hun verschijnen op onze planeet op een bepaalde locatie. Deze plaatsen kunnen worden gezien als "Portalen" waar het mogelijk is om van het ene universum naar het andere over te gaan. Met de komst van de chaostheorie en de uitbreiding van kennis over het potentieel van zwarte gaten in de ruimte-tijd structuur van het universum, krijgen deze tradities nu een extra betekenis. De Sioux suggereren dat er verschillende portalen zijn in het Black Hills gebied en sommige van de opkomende tradities van de Navajo en Mandan suggereren dat we te maken kunnen hebben met soortgelijke ervaringen. Over het algemeen zijn deze locaties uiterst geheim en buitenstaanders komen alleen achter de locatie als er een fysieke vernietiging van de locatie dreigt. Ceremonies worden op deze locaties slechts zelden uitgevoerd en dan onder de meest veilige omstandigheden. Het is duidelijk dat we geen toegang hebben tot informatie over de locaties van deze plaatsen, maar we hebben meer algemene informatie ontvangen dat ze een onderscheidbaar type heilige plaats zijn.[iii] (nadruk toegevoegd)

"Vertellen over hun reis van het ene sterrenstelsel naar het andere?" Dat klinkt zeker als sterrenpoorten en het soort oude engelentechnologie dat in de eerste drie hoofdstukken van dit werk aan de orde is gekomen. Toch vinden we het in de context van de Eerste Volkeren op het Noord-Amerikaanse continent die naar dit land komen. Het voorgaande fragment roept de vraag op: Waar kwamen deze mensen precies vandaan?

De voorouders van de Sioux gaan terug tot 800 na Christus, toen ze in het zuidoosten van Noord-Amerika woonden, in wat nu de regio South Carolina is. Klimaatveranderingen zorgden ervoor dat de Sioux naar het noorden migreerden, naar de Ohio Vallei, en uiteindelijk nog verder naar het noorden, ten westen van Minnesota.[iv]

Er is iets meer geschiedenis over de Navajo's, maar het duurde nog steeds tot 1100-1500 na Christus voordat er een duidelijke Navajo cultuur ontstond in het Four Corners gebied van het Colorado Plateau.[v]

Stammen zoals de Apachen waren laatkomers in wat nu de VS is. Ze migreerden vanuit Alaska en Canada. Er zijn geen gegevens over hen gevonden van voor het jaar 1500.

Van de Blackfoot in Montana en hun voorouders wordt gezegd dat ze dat gebied al tienduizend jaar bewonen, maar de eerste keer dat ze paarden zagen was toen de Shoshone hen aanvielen in 1730. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze, als ze er al zo lang waren als sommigen beweren, nog nooit paarden hadden gezien. Met hun oervaardigheden als jagers en verzamelaars vraag je je eerder af wanneer ze precies Amerika bereikten.

En dat is precies het punt van deze auteur. Ondanks de meningen van deskundigen lijken, op een paar uitzonderingen na, alle verschijningen van deze stammen op het continent nogal ontluikend in termen van de oude geschiedenis. Volgens hun tradities zijn ze hier altijd geweest. Antropologen zeggen dat ze twintigduizend jaar geleden over een "landbrug" vanuit Eurazië zijn gekomen na een migratie van wolharige mammoeten. Toch wijzen oude ruïnes in Noord-Amerika erop dat iemand, of iets, hier al heel lang woonde en we hebben ook DNA-testen die ons helpen de genetische geschiedenis te begrijpen.

Daarom zal dit hoofdstuk proberen om al deze factoren te bekijken en ze te vergelijken met het culturele geheugen van de First Nations. Al doende zul je ontdekken dat de oorsprong van de mensheid in Noord-Amerika toch niet zo simpel is.

VOLGENDE: Wetenschap versus realiteit

Eindnoten

Bron: The Land Before Time—PART 12: Historical Evidence » SkyWatchTV

[i] Ellie Crystal, Hopi , Crystallinks.com, http://www.crystalinks.com/hopi.html (2016).

[ii] Sylvie Shaw and Andrew Francis, Deep Blue: Critical Reflections on Nature, Religion and Water , Routledge (December 5, 2014), p. 70.

[iii] Vine Deloria, Jr., and Richard W. Stofle, Native American Sacred Sites and the Department of Defense , p. 36, United States Department of Defense, Washington, D. C., (June 1998) p. 36.

[iv] Karen Carr, Early Sioux History , Portland State University, http://quatr.us/northamerica/before1500/history/sioux.htm (December 4, 2016).

[v] Navajo History, http://navajopeople.org/navajo-history.htm (2011).