www.wimjongman.nl

(homepagina)


PARANORMALE ENTITEITEN EN DEZE OKTOBER'S HALLOWEEN (DEEL 11) - Schemering van de laatste dagen

16 oktober 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10

Door Jeff Patty (uittreksel uit de bestseller God's Ghostbusters)

Tegenwoordig kun je de tv niet aanzetten of een boekwinkel binnenlopen zonder overal vampiers te zien. Vampieren zijn nu populairder dan ooit, dankzij recente films en boeken. Men kan stellen dat de huidige trend, of beter gezegd, obsessie, is begonnen met de zeer populaire boeken en films uit de Twilight-serie. En wat zeer verontrustend is, is dat deze belangstelling en obsessie vooral sterk is bij jonge vrouwen.

"Vampierromans", zoals ze worden genoemd, hebben de uitgeverswereld overspoeld. Alles wat "vampier" is, is nu net zo populair bij deze jonge meisjes als Barbies, Cabbage Patch Dolls en Easy-Bake Ovens vroeger waren. (Ik ben bang dat ik mijn leeftijd een beetje laat zien met die laatste zin.) Maar de verleiding die deze vampier trend heeft op vooral jonge meisjes is niet alleen verontrustend, het is gevaarlijk. Eeuwig gevaarlijk. Ik zal in dit hoofdstuk laten zien hoe en waarom, en een geschiedenisles geven over vampiers, onsterfelijkheid, bloed, en een paar buitenaardse wezens die aan populariteit winnen in de laatste dagen waarin we leven.

De geschiedenis van "vampirisme" gaat terug naar het begin: Genesis. Nu weet ik dat veel van jullie zullen zeggen: "Er staat niets over vampiers in Genesis," en jullie hebben gelijk. Maar voor de occultisten wel. Hoewel puur een mythe, geloven velen in het occulte dat er een vrouw was vóór Eva. De "oorspronkelijke" vrouw die samen met Adam werd geschapen, heette Lilith. Zij had er moeite mee om ondergeschikt te zijn aan Adam, omdat zij net als Adam uit het stof was geschapen, waardoor zij gelijk was aan de "man". Zij verliet Eden spoedig, en toen werd Eva geschapen uit Adams rib. (Trouwens, veel radicale feministen geloven in en houden van het verhaal van Lilith. Sommigen vereren haar zelfs omdat zij "echt gelijkwaardig" was aan Adam (de man) en gestraft werd omdat ze tegen hem inging, waarmee de patriarchale oorlogen begonnen).

Vermoedelijk stuurde God drie engelen om haar terug te halen, maar ze weigerde, dus beloofden de engelen elke dag honderd van haar kinderen te doden (ze had het druk) tot ze terugkeerde. Lilith, op haar beurt, beloofde menselijke kinderen te vernietigen.

Lilith werd vaak beschreven als een gevleugelde vrouwelijke demon met scherpe klauwen. Ze kwam in de nacht om baby's te doden, zelfs de ongeborenen. Ze werd soms ook beschreven als mooi en verleidelijk, en kwam 's nachts naar mannen als een succubus (een vrouwelijke demon die seksuele relaties heeft met mannen). Vampieren worden vaak beschreven als verleidelijk, en ze worden geassocieerd met het vermogen om mensen te hypnotiseren. Het is niet moeilijk het verband te zien tussen Lilith en vampieren. De dood, het bloed, de verleiding. Niet te vergeten dat ze blijkbaar onsterfelijk is.

Veel mensen weten dat de echte belangstelling en bewustwording voor vampiers begon met een roman van Bram Stoker met zijn boek Dracula. Maar we weten niet veel meer over Bram Stoker dan dat: de man of zijn geloof.

Bram Stoker werd geboren in Dublin, Ierland, op 8 november 1847. Hij stierf op 20 april 1912 aan complicaties veroorzaakt door syfilis. Stoker hing een vrijzinnige theologie aan, en zou lid zijn geweest van "The Order of the Golden Dawn", een in 1887 opgerichte occulte New Age groepering, die voornamelijk bestond uit vrijmetselaars, maar in dit geheime genootschap mochten ook vrouwen lid zijn. Het werd opgericht voor het beoefenen van ceremoniële magie en het verwerven van inwijdingskennis en -krachten. Iemand kan zien hoe betrokkenheid bij een geheim cultusgenootschap deuren kan hebben geopend die leidden tot de creatie van Dracula. Vergeet niet dat Stoker in die tijd zijn verbeelding ontwikkelde; spiritualisme en occultisme overspoelden Amerika als een vloed.

Stoker bedacht zijn roman Dracula in 1897. Hij schreef verschillende andere boeken in zijn leven, maar Dracula bracht hem bekendheid. Het personage van Professor Abraham Van Helsing - de grote vampierenjager - heeft Stoker naar zichzelf gemodelleerd. Interessant is dat het karakter van Dracula bijna bekend werd onder een andere naam. Toen Stokers roman bijna af was, heette het beroemde personage "Graaf Wampyr." Maar tijdens Stokers onderzoek stuitte hij op een boek getiteld An account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, geschreven door William Wilkinson.[i] Daarin kwam hij een woord tegen in de Roemeense taal: Dracul, wat "Duivel" betekent. Omdat hij die naam zo mooi vond, veranderde Stoker de naam van zijn vampier van "Wampyr" in "Dracula," en de legende was geboren.

Er zijn in de loop der jaren veel boeken en films geschreven en verfilmd over Dracula zelf of over vampiers, waaronder de uitbeelding van "Dracula" in 1931 door Bela Lugosi. Maar één van de vele huidige auteurs waar Stokers Dracula een inspiratiebron voor was, is Stephen King. Een groot deel van het verhaal voor Carrie en Salem's Lot (die later ook films werden) volgt Stokers Dracula op de voet (vooral Salem's Lot, dat grote parallellen vertoont).

En zoals iedereen weet is Stephen King sindsdien op een schimmig pad. King is een zeer getalenteerd schrijver (ik daag iedereen uit om een van zijn horrorromans te lezen en niet doodsbang te worden). Maar ik geloof niet dat de oorsprong van die angst uitsluitend komt van goed schrijven; ik geloof dat het komt van iets veel sinisterders. Zijn boeken zijn niet alleen extreem angstaanjagend en duister; ze zijn doorspekt met anti-katholieke en anti-christelijke symbolen en boodschappen. Boodschappen die zich langzaam en subtiel een weg banen in het bewustzijn van de mensen, voor het grotere goed van alles wat sinister en goddeloos is.

Sindsdien zijn veel auteurs en regisseurs op de vampierentrein gesprongen, maar geen enkele auteur heeft met zijn werk (sinds Stoker) zo'n grote invloed gehad op de samenleving en de cultuur als Stephanie Meyers roman uit 2005, Twilight [Schemering]. Sindsdien zijn er nog drie andere boeken in de reeks gevolgd. Deze boeken en films zijn zo populair geworden dat onder andere middernachtfeesten en vampierthema's een must zijn geworden voor veel tieners en jongvolwassenen. Persoonlijk denk ik niet dat Meyers van plan was romans te schrijven die mensen misleiden en bedriegen over liefde en het eeuwige leven. Ze was een huismoeder die op een ochtend wakker werd met een droom in haar hoofd. Ze schreef snel het eerste boek, en dacht waarschijnlijk dat ze geluk zou hebben als iemand naar haar manuscript zou kijken, laat staan het zou kopen. Maar ik geloof dat de droom haar demonisch werd ingegeven en dat ze daarna werd aangespoord en geleid.

De basis-verhaallijn van Twilight gaat over het personage Bella Swan en haar worstelingen op een nieuwe school in het bewolkte stadje Forks, Washington. Daar ontmoet ze de knappe, mysterieuze student Edward Cullen, die, zonder dat Bella het weet, een vampier is. Al snel raken de twee verwikkeld in een hartstochtelijke romance, en Edward stelt haar zelfs voor aan zijn familie. Maar hoewel Edward niet op mensen jaagt, vindt hij Bella's geur overweldigend terwijl hij worstelt om zijn bloeddorst te overwinnen. Dat is niet het einde van het verhaal.

Natuurlijk krijgt een andere vampierenclan Bella's geur en besluit om van haar hun volgende maaltijd te maken, dus Edward en zijn clan moeten dit tegenhouden, terwijl ze proberen om zijn relatie met Bella te redden. (Precies de juiste ingrediënten om het schone geslacht aan te trekken en geboeid te houden.)

Er zijn veel dingen die verontrustend zijn aan de hele vampierentrend van tegenwoordig, maar een van de meest verontrustende voor mij (en dat zou elke christen moeten zijn), is de nadruk op eeuwig leven, bloed en liefde, maar dan vanuit een anti-God perspectief. Het is een compleet geperverteerd en verdraaid evangelie geworden dat jonge mensen met de paplepel ingegoten krijgen. Zelfs jonge mensen in de kerk zien niets verkeerds in het duiken in de vampier subcultuur. Maar wij, als ouders, pastors en jeugdpastors, moeten ons niet alleen bewust zijn van dit onderwerp en de trends zelf, maar we moeten onze kinderen waarschuwen voor deze godslasterlijke, verkeerde leer.

Eeuwig leven door bloed en liefde is zeker echt, en haalbaar, maar niet op de manier waarop zij verleid worden te geloven. En houdt uzelf niet voor de gek; deze boodschap wordt zo sterk gepromoot door jonge liefde en toewijding, dat jongeren het geloven. Het is niet zomaar een boek of een film; het is een geloofssysteem voor velen. De Twilight boeken, en vele andere "vampierromans", trekken heel sterk aan de harten en emoties van de lezer. Daarom is het vooral gevaarlijk voor jonge meisjes en vrouwen in vergelijking met jongens en mannen. Het is bekend dat vrouwen meer vanuit een emotioneel standpunt opereren, beslissingen nemen en het leven leiden dan mannen, en deze boeken zijn voor hen bedoeld. Helaas lijken ze hun doel goed te hebben getroffen.

In Johannes 6:53-58 staat:

Toen zei Jezus tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet, en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven; en ik zal hem opwekken op de jongste dag. Want mijn vlees is inderdaad vlees, en mijn bloed is inderdaad drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, woont in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader; zo zal hij die mij eet, door mij leven. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; niet zoals uw vaders manna hebben gegeten en dood zijn; wie van dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

Merk op hoe de "leer van het vampirisme" een perversie hiervan is, die in feite zegt: "Als je een vampier wordt, zul je eeuwig leven, maar je zult je moeten voeden met het bloed van anderen." Nu, voor de oudere generatie is deze perverse parallel met het Evangelie niet onduidelijk, maar bij de jongere generatie zien of begrijpen de meesten het niet. Dat is een fout van de ouders en de kerk, omdat zij het Woord niet krachtig genoeg onderwijzen aan onze kinderen (Efeziërs 6:4), en op de gebieden waar dat het meest nodig is om de hedendaagse popcultuur te bestrijden. Ik wil de mensen geen schuldgevoel aanpraten; veel ouders en kerken hebben hun kinderen goed opgevoed in de Heer. Maar er is altijd ruimte voor verbetering, en dat geldt ook voor mij.

Koerst de wereld af op De Grote Verdrukking?

We zien het ook in Romeinen 6:8-9: "Indien wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven: Wetende dat Christus, opgewekt uit de dood, niet meer sterft; de dood heeft geen heerschappij meer over hem." Nogmaals, vampieren worden beschouwd als de ondoden, of de "levende doden". Voor altijd levend (of dood-levend) zonder Jezus Christus. Er is geen eeuwig leven buiten Jezus Christus.

Jezus zei in Johannes 14:6: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." Jonge mensen, vooral meisjes en vrouwen, worden op een dwaalspoor gebracht, en de interesse in en liefde voor de vampierromans en -films kan gemakkelijk leiden tot steeds duisterder dingen in hun leven. Het is een zeer gevaarlijk pad. Matt 7:13-14 zegt: "Gaat in door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen gaan daarin; want nauw is de poort en smal is de weg, die tot het leven leidt, en weinigen vinden hem." Deze specifieke Schrifttekst blaast trouwens het universalisme (de theorie dat iedereen uiteindelijk zal worden gered) volledig van tafel.

Ik heb de eerste Twilight film gezien. Eén keer. Op een puur basisniveau was het zeker een "chick flick". Ik weet zeker dat de meeste jongens hem niet uit vrije wil hebben gezien. Maar er zijn andere populaire films en tv-programma's die niet zo specifiek op het vrouwelijke publiek zijn gericht en die meer openlijk verontrustend en godslasterlijk zijn. Hoewel ik nooit naar de serie True Blood heb gekeken, weet ik als zelfverklaarde filmgek genoeg om te weten dat het voor niemand gezond is om ernaar te kijken, zeker niet voor jongeren of christenen. Toch doen velen dat nog steeds. Dat is wat er gebeurt als het geweten mettertijd afgestompt raakt door het onophoudelijke bombardement vanuit Hollywood en de grote uitgeverijen.

De True Blood televisieserie is gebaseerd op de "Sookie Stackhouse" romans van Charlaine Harris. De serie draait om de relatie van een zuidelijke serveerster (Sookie) en een man waarvan zij gelooft dat het haar soulmate is, die toevallig een 173-jarige vampier is. De boeken en de tv-serie spelen zich af in de toekomst, waar vampiers zich dankzij synthetisch bloed onder de mensen kunnen mengen. Terwijl de vampiers proberen zich aan te passen aan de maatschappij, worden ze geconfronteerd met hevige tegenstand van mensen die niet geloven dat ze een plaats hebben tussen hen. De vampiers leven ook in angst dat hun bloed wordt afgetapt, omdat hun bloed werkt als een drug, vergelijkbaar met Ecstasy en Heroïne, voor mensen.

Nogmaals, ik heb de serie nooit gezien, maar merk je hoe de synopsis een sympathiek beeld schetst van de vampieren? Ze worden vervolgd door de intolerante mensen en zijn bang dat de mensen hun bloed aftappen. Goed is kwaad, kwaad is goed (zie Jesaja 5:20).

Er is nog een serie die The Vampire Diaries heet. De televisieserie is gebaseerd op romans van auteur L.J. Smith. Het volgt Elena en Jeremy Gilbert, na de dood van hun ouders, terwijl ze proberen hun leven weer op orde te krijgen. Als het nieuwe schooljaar begint, ondergaat Elena's leven een dramatische verandering als ze een knappe en mysterieuze nieuwe student ontmoet (klinkt bekend?), Stefan Salvatore. Ze weet niet dat hij een eeuwenoude vampier is die een rustig leven wil leiden. Stefan heeft een broer genaamd Damon, die ook een vampier is, maar hij is het tegenovergestelde en leeft een leven van geweld. Het enige wat de broers gemeen hebben is hun liefde voor Elena. Een leuke, normale liefdesdriehoek!

Net als de Twilight-serie richt het zich op meisjes en vrouwen met een emotioneel geladen liefdesverhaal.

Een serie die ik een paar keer heb bekeken (uit nieuwsgierigheid en voor onderzoek) was een nieuwe serie genaamd Being Human. Het vertelt het verhaal van een vriendschap tussen een vampier genaamd Aidan en een weerwolf genaamd Josh, die in een huis gaan wonen waar een jonge vrouw, Sally, is vermoord, en zij kunnen haar geest zien en met haar communiceren. Er zijn veel dingen waar we het hier over kunnen hebben die onbijbels zijn, maar voor nu houden we het bij de vampier.

Ik heb alleen de eerste paar afleveringen gezien, want na een bijzonder verontrustende aflevering besloot ik dat dit genoeg onderzoek was. Aidan's personage had een andere vampier in het midden ontdekt. Deze vampier was een priester. Deze "priester" vertelde hoe hij bijna was gestorven en op zijn sterfbed een openbaring kreeg. Op dat moment besefte hij plotseling dat de hele bijbelse leer over het eeuwige leven, die hij had geloofd en onderwezen, niet waar was.

Nadat hij hersteld was van zijn ontmoeting met de dood, besefte hij dat een vampier worden de enige echte kans op eeuwig leven was (blijkbaar kende hij een vampier die hem vriendelijk in de nek kon bijten), dus werd hij een vampier. Toen zei hij iets nog schokkender en godslasterlijker: de reden dat Jezus zo vaak over bloed en eeuwig leven had gesproken en na drie dagen nog niet in het graf lag, was omdat... hij niet kon uitpraten omdat Aidan onderbrak en zei: "Dat meen je niet!" waarop de priester antwoordde: "Dat zet je aan het denken, nietwaar?"

Nee, dat doet het niet. Het maakt me ziek en boos. Dit is het soort onzin waar mensen, vooral jongeren, hun hoofd mee vullen. Het idee alleen al dat Jezus een vampier was, is een aanwijzing dat we in de laatste dagen leven; dit soort wereldbeeld is zo godslasterlijk, dat de Heer zeker niet veel langer zal blijven. Vergeet niet dat Satan altijd probeert de waarheid te corrumperen, en hij draait nu overuren om mensen weg te leiden van het ware, reddende geloof.

Eeuwig leven komt alleen voort uit geloof in Jezus: "En volmaakt geworden zijnde, werd Hij de auteur van eeuwig heil voor allen die Hem gehoorzamen" (Hebreeën 5:9). Het bloed van Jezus is redding voor hen die op Hem vertrouwen, maar afgezien daarvan zegt de Bijbel duidelijk in Handelingen 15:29: "Dat gij u onthoudt van spijzen die aan afgoden worden geofferd, en van bloed, en van dingen die gewurgd worden, en van hoererij. Het ga u goed." Bloed drinken is strikt verboden volgens de Bijbel. En ja, er zijn mensen zo diep ondergedompeld in vampirisme dat ze regelmatig bloed drinken, volledig pervers van de Schrift.

Er zijn andere wezens van de nacht die ook in populariteit toenemen. Eén daarvan is "weerwolven." De legende van weerwolven bestaat al eeuwen, voor het eerst sterk gegroeid in de late jaren 1500 in Europa, omdat het dier (wolf) toen zeer aanwezig was op het platteland.

Net als vampiers hebben weerwolven demonische eigenschappen, zoals bovennatuurlijke krachten en vermogens: gloeiende rode of gele ogen; zijn nachtdieren; en beschikken over vormveranderingsvermogens.

Er zijn in de loop der jaren veel boeken, films en televisieprogramma's verschenen waarin dit mythische beest wordt verheerlijkt of afgebeeld. Een van de meest recente is het eerder genoemde: Being Human. Josh worstelt ermee dat hij een weerwolf wordt in de nachten van volle maan, sinds hij op een noodlottige nacht werd gebeten. Om geen mensen te doden, rent hij ofwel naar het midden van het bos als hij gaat veranderen (alleen een hert doden, enz.), of hij laat zijn vampiervriend, Aidan, hem opsluiten in een kelder.

Een andere nieuwe televisieserie is Teen Wolf. Ik heb een paar afleveringen gezien en het lijkt niets gemeen te hebben met de gelijknamige komedie met Michael J. Fox uit het midden van de jaren tachtig, behalve dat de hoofdpersonen middelbare scholieren zijn. De hoofdpersoon heet Scott, die (natuurlijk) gebeten werd en zijn leven voorgoed veranderde. Het gebruikelijke verhaal van strijd en controle behouden zodat hij het meisje van zijn dromen kan najagen is de ruggengraat van de verhaallijn. Deze plots zijn veel sensueler geworden in de jaren sinds Lon Chaney Jr. op het toneel kwam.

Er zijn enkele verontrustende, waargebeurde verhalen over weerwolfachtige wezens uit de Verenigde Staten en andere landen. Eén zo'n waarneming van een wezen dat voor het eerst werd gezien in 1936 was het wezen dat het "Beest van Bray Road" werd genoemd. Volgens sommige berichten heeft het niet alleen rode ogen, het lijkt ook zo groot als een mens en lijkt op een weerwolf.

Een bepaalde ontmoeting vertelt over een wachter die op een begraafplaats was toen hij het tegenkwam en het leek te knagen aan enkele botten. Bang begon de man te bidden, en toen draaide het wezen zich om, keek hem aan en gromde: "Gadara." Gadara is de plaats die in de Bijbel genoemd wordt waar een van de bekendste genezingen van Jezus Christus plaatsvond. Daar vond Jezus de man tussen de graven die bezeten was van demonische geesten, genaamd Legioen. Het is ironisch dat het Beest van Bray Road gravend werd gevonden op een begraafplaats. Kan het misschien een van de demonische geesten zijn van tweeduizend jaar geleden? Ik denk dat alle boze geesten de varkens verlieten toen ze in de zee verdronken, en velen kunnen nog steeds op zoek zijn naar een gastheer of gewoon verschijnen als een demonisch wezen om mensen te misleiden en angst aan te jagen.

Ik noem dit verhaal en deze waarnemingen alleen om erop te wijzen dat er demonische krachten aan het werk zijn. Satan is de vorst van de macht der lucht, Ef 2:2: "Waarin gij vroeger wandelde naar de loop dezer wereld, naar de vorst van de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid."

Johannes 8:44 zegt: "Gij zijt uit uw vader, de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was een moordenaar vanaf het begin, en verbleef niet in de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij uit zichzelf; want hij is een leugenaar en de vader ervan." Hij is erop uit om te vernietigen (Johannes 10:10): "De dief komt niet, maar om te stelen, en te doden, en te verderven; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en opdat zij het meer in overvloed hebben." Denk geen moment dat er geen bovennatuurlijke gebeurtenissen en ervaringen plaatsvinden in alle duisternis om ons heen, en het groeit.

Zeg ik dat als iemand een boek leest, of een film of televisieprogramma bekijkt over vampieren of weerwolven, hij een vampier-volgende, bloed-drinkende Goth-freak wordt? Nee, helemaal niet. Anders zou ik in de problemen zitten. Maar ik denk dat de meeste mensen, vooral jongeren en kinderen, ze het best vermijden. De media van vandaag is niet wat velen van ons ouderen vroeger hadden. Hoewel nog steeds in dezelfde geest, de oudere media was nogal tam in vergelijking met wat onze jonge mensen vandaag de dag worden geconfronteerd. Ik ben erg dankbaar dat mijn beide kinderen, die nu jongvolwassen zijn, nooit echt geïnteresseerd waren in de onderwerpen die we hebben besproken, inclusief de Harry Potter boeken en films - ook een belangrijk onderwerp!

Jong en oud moeten begrijpen dat er geen terugkeer is als vampier, geest of ander wezen. De Bijbel zegt duidelijk: "En het is de mensen gegeven eenmaal te sterven, maar daarna het oordeel" (Heb 9:27).

Volgens de bijbel probeert iedereen een geestelijk gat te vullen. Religies woekeren, zelfhulpgroepen breiden zich uit, en het zoeken gaat maar door. In dit mengsel zit massaal bedrog. We moeten op onze hoede zijn.

Iedereen moet verstandig kiezen. Kies voor Jezus. Kies het leven.

VOLGENDE: Sjamanen, PSI-spionnen, en Militaire mediums (Deel 1): Hoe het Amerikaanse leger een oorlogswapen ontleende aan het spiritisme.

Eindnoot:

[i] William Wilkinson, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia (London: Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1820).

Bron: PARANORMAL ENTITIES AND THIS OCTOBER’S HALLOWEEN (PART 11)—Twilight of the Last Days » SkyWatchTV