www.wimjongman.nl

(homepagina)


PARANORMALE ENTITEITEN EN DE HALLOWEEN VAN DEZE OKTOBER (DEEL 10): Duistere rituelen - duistere krachten

13 oktober 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 -Deel 8 - Deel 9

Door (wijlen) Russ Dizdar (uittreksel uit de bestseller God's Ghostbusters)

En ik zag drie onreine geesten als kikkers komen uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet. Want het zijn geesten van duivels, die wonderen doen, die uitgaan naar de koningen der aarde en der gehele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd op die grote dag van de Almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt loopt en zij zijn schande zien. En hij verzamelde hen op een plaats die in de Hebreeuwse taal Armageddon heet. (Openbaring 16:13-16)

De aanblik van de resten van een jong meisje (een roze hoofd om precies te zijn, waarvan ik de details niet zal beschrijven) heeft zich in mijn geest gebrand; het gebeurde op het moment dat ik het zag en het heeft me nooit meer losgelaten. Het heeft mijn passie aangewakkerd om het radicale kwaad en de verwoestende rituelen die beoefenaars gebruiken te bestrijden... in groeiende en ongekende aantallen. Tijdens een wetshandhavingstraining (Def Tec Geneva, Ohio) over geavanceerde occulte/satanische misdaden, werd ons een plaats delict op video getoond. Een meisje, waarschijnlijk een wegloopster, werd een feest binnengelokt; ze werd met geweld meegenomen en ritueel misbruikt en geofferd.

Ik heb een aantal rituele plaatsen gezien, honderden foto's van plaats delicten bekeken, en honderden verslagen van hedendaagse satanische rituelen gelezen en beluisterd. Dit alles (sinds de jaren '80) heeft mij bewogen om alles op te sporen, te onderzoeken, bloot te leggen en alles te doen wat gedaan kan worden om deze oude/moderne praktijken te stoppen... ze zijn in deze periode van de geschiedenis enorm gegroeid en onvoorstelbaar.

Het verleden

Men hoeft slechts de duistere rituelen uit het verleden te bestuderen om de gruwelijke verslagen te zien van goddeloze mensenoffers en verwoestingen. Ik heb de verslagen gelezen van deze offers die over de hele wereld zijn gemeld in plaatsen als Sumerië, China, Chili, Engeland, Ierland en meer. Twee van de meest bekende plaatsen zijn de beschavingen van de Maya's en de Azteken. Hoewel velen zijn gevallen voor het beeld van een "rustigere, zachtere" Maya, is de waarheid dat hedendaagse verhalen, documentaires en spirituele openbaringen van 2012 Maya profetieën (inclusief de voorspellingen van de terugkeer van Quetzalcoatl) de met bloed doordrenkte tempels en gronden van deze oude bezienswaardigheden omhullen.

In één verslag werden honderdzesendertigduizend menselijke schedels, samen met diverse andere lichaamsdelen, op rekken opgesteld als geladen trofeeën van oude Azteekse bloedoffers aan oude demonische goden die zij vreesden. Een ander verslag ging over de pijnlijke, rituele slachting van levende mensen door Maya-priesters. Sommigen werden uitgestrekt op een rek, waarbij hun ingewanden werden verwijderd door de met een mes zwaaiende, demonische priester.

Onder de Maya tempels waren massaal menselijk lijden, rituele offers en bloedvergieten de norm. Moderne filmmakers en schrijvers van boeken (zoals Daniel Pinchbeck's, 2012: The Return of Quetzalcoatl) proberen een sprankelende, spirituele Maya-beschaving uit het verleden te onthullen die kan helpen een terugkeer te bewerkstelligen naar die tijd (dus 2012) en een terugkeer van een god of god-mens (Nephilim) die ooit werd aanbeden als Quetzalcoatl. Ik kan me alleen maar afvragen of deze auteurs en filmmakers het door het Vaticaan in beslag genomen Mayaschilderij hebben gezien waarop diezelfde Quetzalcoatl over een mens staat die hij offert. Quetzalcoatl wordt gezien terwijl hij een ritueel mes in de oogkas van een ritueel slachtoffer steekt. Wil iemand echt dat hij terugkeert (of de Moloch's, Baäl's, etc.)?

Het heden

Occult historicus James Charles Napier Webb verklaarde in zijn werk The Occult Establishment: The Dawn of the New Age and the Occult Establishment, dat de op één na grootste verspreiding van occulte literatuur plaatsvond in de jaren zestig in de V.S. De eerste werd ontketend in het pre-Nazi Duitsland. Wat een draaiend decennium waren de jaren '60! We zagen The Beatles, de anti-oorlogsbeweging, de seksuele revolutie, oosterse mystiek, en de oprichting in 1966 van de moderne "Kerk van Satan" met de uitgave van de zelfbenoemde duistere paus Anton LaVey's The Satanic Bible (1969). In dat boek werden voor velen seks, vernietiging en zelfs doodsrituelen beschreven. De jaren '60 waren slechts de eerste duistere stappen van nog duisterder linkerpad rituelen. (Misschien waren het Alistair Crowley of het "Babylon Working" ritueel van de Amerikaanse raketgeleerde Jack Parsons, die de deuren openden naar de moderne opkomst van deze duistere rituelen en het manifesteren van duistere krachten).

In haar boek, Crimewarps: The Future of Crime in America, voorspelde Georgette Bennett dat de jaren '90 een donker decennium zouden worden met een primaire stijging van satanische en occulte rituele misdaad. Wetshandhaver Thomas W. Wedge bracht zijn boek The Satan Hunter uit, dat de plaatselijke politie de instrumenten gaf om satanische rituele misdrijven op te sporen, te onderzoeken en naar sporen te zoeken. Het was Holly Hector, een voormalig hypnotherapeute in het Centennial ziekenhuis in Denver, die, toen ze op de nieuwe afdeling voor satanisch ritueel misbruik werkte (onderdeel van de psychiatrische afdeling), zei dat er in het begin van de jaren '90 2,4 miljoen gediagnosticeerde gevallen waren van ernstig satanisch ritueel misbruik, waaronder op trauma's gebaseerde mind-control (het splitsen van de menselijke persoonlijkheid om alter- of sub-persoonlijkheden te creëren die geprogrammeerd en gedemoniseerd konden worden).

Later was er een opkomst van satanische bands als Slayer, die honderdduizenden jongeren uitnodigden om zichzelf te snijden, hun bloed te vergieten en het demonische te omhelzen (zoals in het nummer Spill the Blood op hun album South of Heaven). Andere satanische bands waren veel erger. Extreem zelfs. (Zie het boek Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground door Michael Moynihan en Didrik Soderlind). Andere werken zoals Satan Wants You: The Cult of Devil Worship in America (door Arthur Lyons), That Kill: Probing the Underworld of Occult Crime (door Larry Kahaner), Painted Black: From Drug Killings to Heavy Metal - The Alarming True Story of How Satanism Is Terrorizing Our Communities (door Carl A. Raschke), en een nieuwe en vitale studie Programmed to Kill: The Politics of Serial Murder (door David McGowan), om er maar een paar te noemen die deze ongekende opkomst van satanisme, duistere rituele misdaden en satanisch, ritueel misbruik hebben proberen te doorgronden. Het lijkt erop dat auteur Bob Rosio gelijk had in zijn twee boeken, Hitler and the New Age (waarin Bob de zinsnede "misleiding leidt altijd tot vernietiging" gebruikte [de demonische/toevallige ideologie van de Nazi's leidde tot WO2 en miljoenen doden]) en The Satanization of America: Secular Humanism's Assault on America (waarvan de titel het leven in ons land van de laatste zeventig jaar kan verklaren).

In de huidige periode heeft de opkomst van het satanisme over de hele wereld zelfs de Russische nationale veiligheidsdirecteur doen verklaren: "In 2008 verklaarden deskundigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het satanisme een grotere bedreiging vormde voor de nationale veiligheid van het land dan het islamitisch radicalisme."[i] Het katholieke persbureau verklaarde dat "de rook van Satan" in het Vaticaan hangt[ii] en een katholieke priester registreert meer dan negentigduizend exorcismen en nog meer dat Italië meer dan achtduizend satanische sektes heeft met meer dan zevenhonderdduizend leden. In zo'n kleine natie is dat enorm!

De ontwikkeling van occulte/satanische misdaad eenheden en detectives en duizenden websites die elk kwaad spiritueel pad promoten met de onthulling van sommige van de donkerste en ooit geheime rituele procedures is het bewijs van de opkomst van deze goddeloze rituelen. Dit huidige uur heeft het Vaticaan in een roes gebracht om priesters te trainen in exorcisme en heeft ertoe geleid dat er in de laatste twintig jaar meer boeken zijn geschreven over geestelijke oorlogvoering, bevrijding en het ontmaskeren van de duistere kant dan in de hele geschiedenis van de Kerk. Het is duidelijk dat we in de laatste veertig jaar een ongeëvenaarde toename hebben gezien van kwaadaardige geschriften, praktijken en manifestaties van sinistere krachten.

Ik geloof dat rituelen die kwade krachten ontketenen hier centraal staan.

Voordat we overgaan naar het volgende deel van dit hoofdstuk, wil ik drie bijna ongehoorde en grotendeels onuitgesproken bijbelse openbaringen uitpakken. Ik hoop dat een nadere beschouwing van deze lijst zal leiden tot wat broodnodige, geavanceerde geestelijke oorlogsvoering onderscheiding/intelligentie en actie.

De openbaring van het "bovennatuurlijke geheim".

Ik geloof dat 95 procent van de rituelen die plaatsvonden en plaatsvinden, gehuld zijn in satanische krachten die ze effectief geheim en zeer goed verborgen houden. In Ezechiël, hoofdstuk 8, had de grote profeet geen idee dat er in de stad van God reeds lang bestaande luciferische, slangenaanbiddende gebeurtenissen plaatsvonden. Er was een Hogere Bovennatuurlijke Macht voor nodig (de hand van God) om de bijbelse profeet de grot in te leiden om getuige te zijn van wat in Gods ogen zeer afschuwelijk was. Het is deze geheime macht der wetteloosheid (de bovennatuurlijk werkende macht van Satan; zie 2 Tessalonicenzen 2) die ten grondslag lag en nog steeds ligt aan de opkomst van duistere kunsten, rituelen, rituele misdaad en de wereldwijde manifestatie van demonische activiteit (inclusief bezetenheid).

De openbaring van ongeremde groei van duistere rituelen die duistere machten manifesteren

In 2 Koningen hoofdstukken 21-23 staat het verhaal van een kwaadaardige koning in de Stad Gods die alle mogelijke deuren opende voor duistere geesten. Uiteindelijk werd hij ertoe gebracht zijn eigen zoon te offeren in een bloedig, pijnlijk ritueel op een plaat in Moloch-verering. Het lijkt erop dat niemand dit tegenhield en uiteindelijk werd de Tempel van God doorspekt met occulte symbolen en het maken van occulte voorwerpen... tenminste totdat Josia opstond om er een eind aan te maken.

De kwestie van de bewapening van duistere machten

In 2 Koningen Hoofdstuk 3 was een demonen-aanbiddende koning uit een demonen-ervaren natie in oorlog met Israël. De Moabitische koning verloor, dus stuurde hij, zoals elke oude militaire koning zou hebben gedaan, zevenhonderd extra soldaten om te vechten. De heidense natie verloor nog steeds! Dus nam de koning, op zoek naar voordeel, zijn zoon en offerde hem op de muur, zijn bloed vergietend zodat de demonen zouden komen, en ze kwamen; de krachten vielen op de Moabitische krijgers, waardoor ze in een niet-menselijke verbeteringswaanzin werden gebracht. De vers gedemoniseerde soldaten sloegen Israël terug en wonnen voor die dag.

Houd deze punten in gedachte

De openbaring van het Oude Testament over satanische rituelen is enorm en moet opnieuw bestudeerd worden om ons te helpen begrijpen hoe het satanische bovennatuurlijke geheim, de satanische rituele groei en het bewapenen van duistere krachten plaatsvinden. Laten we nu naar de toekomst kijken.

De toekomst

Bijbelse openbaring over satanische en demonische machten en rituelen is misschien wel de belangrijkste benadering van Bijbelstudie in de wandel van een christen, en ik geloof dat het de beste informatie geeft die we in ons voordeel kunnen hebben. De komende opkomst van het wereldwijde Babylon, de drie kikkers uit Openbaring 16, en het fenomeen van SRA MPD (satanisch ritueel misbruik meervoudige persoonlijkheidsstoornis) spelen een rol in deze laatste dagen. Jezus leerde dat het eerste waarnaar gekeken moet worden als bewijs voor de laatste dagen (en Zijn Komst) deze demonische misleiding is in Mattheüs 24. De Geest van God roept dat er een massale golf van verleidende geesten zal zijn die velen op een dwaalspoor zullen brengen en sommigen zullen doen schrijven (om de wereld te beïnvloeden) over leerstellingen van demonen (zie 1 Timoteüs 4). Het panoramische beeld van de evolutie van de satanische agenda wordt helder uiteengezet in 2 Tessalonicenzen 2. Maar twee andere enorm verwaarloosde en onschatbare openbaringen zijn te vinden in het boek Openbaring van Jezus Christus.

Openbaring Hoofdstuk 18

Ik moedig u, de lezer van deze serie, ten zeerste aan dit Bijbelhoofdstuk te lezen. Hier zien we de geestelijke bron van de "nieuwe wereldorde". De macht achter dit alles wordt in de toekomst gezien op het hoogtepunt of op het hoogtepunt van wereldwijde, demonische manifestatie. Demonische aanwezigheid en macht lijkt zich overal te manifesteren...elke stad, natie...overal! Over "onderdrukking in de lucht voelen" gesproken! Kijkend naar het verleden en het heden (en bijbels gezien) lijkt het erop dat de meest krachtige bron waartoe luciferianen toegang hebben om hun boze krachten van die kant naar deze kant te krijgen is: duistere rituelen, bloedrituelen en mensenoffers (zeker).

De drie kikkers van Openbaring 16

Dit zijn zeer krachtige demonen die op rituele wijze worden losgelaten en uitgezonden. Zij worden uitgezonden met een wereldwijd bereik: een opdracht. Zij veroorzaken wat sommigen een "planetaire golf van bovennatuurlijke of geestelijke aanwezigheid" hebben genoemd. Dit is de oorzaak van het verzamelen van het collectieve "gedemoniseerde" leger van de nieuwe wereldorde op het slagveld. Denk eraan: de grootste strijd in de hele geschiedenis... Armageddon! (Let wel, Armageddon vindt niet plaats zonder een planetaire vrijlating van duistere krachten die de vijanden van God op bovennatuurlijke wijze synchroniseert).

Het principe is duidelijk:

Zoals er geen vooruitgang is voor het Koninkrijk van God zonder Zijn Macht, zo is er geen vooruitgang voor de satanische agenda zonder het vrijkomen, en gebruik, van echte, gemanifesteerde, duistere macht.

Fenomenen van SRA MPD-uitverkorenen

Ze zijn er nu met miljoenen en de meesten vormen slechts de eerste generatie van deze slachtoffers van satanisch ritueel misbruik (SRA MPD). Zij zijn het slachtoffer van een opvoeding in een oud (The Order/Brotherhood/Black Flame), satanisch, multinationaal coven-systeem. Ze zijn misbruikt, hun persoonlijkheden zijn gesplitst, hun sub-persoonlijkheden geprogrammeerd, gedemoniseerd en zeer getraind. Het is misschien wel een van de meest bovennatuurlijk onderdrukte geheimen (2 Thessalonicenzen 2) van onze tijd.

In de jaren '70 begonnen ze op te duiken in psychiatrische afdelingen, in de jaren '80 waren het er honderdduizenden, en begin jaren '90 schatte Holly Hector (voormalig hypnotherapeut werkzaam op de afdeling ritueel misbruik van het Centennial Hospital in Denver CO) dat er 2,4 miljoen gevallen waren. Dat is sindsdien overschat door de erkenning van Dr. Colin A. Ross MD, Canadees psycholoog en schrijver van het boek Bluebird: Deliberate Creation of Multiple Personality by Psychiatrists. Hij gelooft dat er tot 10 miljoen gevallen zijn in de V.S. en Canada.[iii] Maar voeg de aantallen toe in Engeland, Australië, Ierland, heel Europa en Rusland, en de aantallen zijn duizelingwekkend... mogelijk 40 miljoen gevallen. En dat zijn alleen nog maar eerste generatie slachtoffers!

Velen begeleiden en helpen nu de tweede generatie (rond de veertig jaar), de derde generatie (rond de tweeëntwintig jaar) en de vierde generatie (rond de één-achtste leeftijd) van SRA/MPD-slachtoffers. Betere statistieken zijn nodig, maar de auteur van dit hoofdstuk is ervan overtuigd dat het totale aantal (vier generaties en groeiend) rond de 100 miljoen kan liggen. Hier volgt een lijst met vragen over de SRA/MPD slachtoffers die ik zal proberen te beantwoorden:

 • Wie zijn deze slachtoffers?
 • Wat hebben zij meegemaakt?
 • Hoeveel satanische rituelen hebben zij meegemaakt?
 • Waarom zijn ze geprogrammeerd (mind-control) en gedemoniseerd?
 • Waarom hebben ze huurmoordenaars en slaperige sub-persoonlijkheden?
 • Waarom zijn zij zeer goed op de hoogte van oude duistere rituelen?
 • Waarom spreken zij dode of "schemer"-rituele demonen-oproeptalen?
 • Waarom zeggen zij collectief dat zij geschapen zijn om dienaren van de antichrist te zijn?
 • Wat is die "grote chaos" waarvoor zij naar eigen zeggen met opzet zijn geschapen?
 • Wie zit er achter deze massale creatie van gecontroleerde, multi-continentale, multi-generationele, toekomstige satanische strijders?

De antwoorden op bovenstaande vragen zullen ons leiden naar de realiteit dat een enorme som van satanische rituelen en ritueel misbruik al meer dan vijftig jaar aan de gang is en breder is dan de meeste mensen kunnen berekenen. Een van deze slachtoffers, een intacte, satanische supersoldaat, werd na het uitvoeren van bloedrituelen geëngageerd door officieren. Hij werd aan de benen geketend en geboeid, maar hij bleef vechten toen hij plotseling opstond en met een demonisch geladen, Nazi/Duits accent verklaarde: "WIJ ZIJN DE LEGIOENEN DIE OVER DE AARDE ZULLEN HEERSEN!"

Elk van deze slachtoffers heeft honderden rituelen doorlopen tegen de tijd dat ze dertien jaar oud zijn. Ze hebben de geheimen verteld - geheimen die bovennatuurlijk zijn verhuld door de duistere machten die werken aan het manifesteren van de ultieme agenda (een nieuwe orde met een wereldleider). Met dat gezegd hebbende, laten we overgaan tot het onderwerp waarvan geen enkele echte luciferiaan wil dat je het weet; de reden voor de duistere rituelen!

Rituelen uit het verleden, heden en de toekomst zullen vijf factoren aantonen

Rituelen die demonen oproepen, zodat de beoefenaar/priester die demonen in zich kan opnemen...

Dit wordt gedaan om macht en vaardigheden te verkrijgen, en om hun bloed te demoniseren (ze noemen het "zuiveren"). Het idee is dat zij volledig worden opgeladen (in tegenstelling tot vervuld zijn met de Heilige Geest) zodat zij hun toegewezen satanische missie volledig "gemachtigd" kunnen uitvoeren.

2.Rituelen die demonen oproepen, die ze uiteindelijk loslaten op andere leden van de kring en op/in nieuwe "uitverkorenen" (diegenen die in de kring worden grootgebracht).

Dit oproepen/overbrengen naar anderen is om de "uitverkorene(n)" te machtigen en in staat te stellen, en met het doel het individu/de individuen te controleren. Het oproepen kan gebeuren in een seks- of bloedritueel, en kan worden overgedragen door middel van "geladen" seksrituelen waarbij de met demonen gevulde priester zijn demonische krachten overdraagt aan de uitverkorene via een seksuele ceremonie. Dit ritueel wordt "huwelijk met het beest" genoemd.

3. Rituelen die demonen oproepen om de coven en hun duistere werken (en ontmoetingsplaatsen) te verhullen en om rechtshandhaving af te weren.

Er is het "handen der glorie" ritueel dat in september wordt gedaan, en dit kan worden gebruikt om krachten (demonen) te verkrijgen om een schild van bovennatuurlijke onzichtbaarheid te behouden. Onthoud dit: Echt luciferisme in al zijn duistere activiteiten gebeurt meestal 's nachts en in het diepste geheim. Groepswerk en zelfs de demonen gaan graag bovennatuurlijk onopgemerkt (de boze komt 's nachts).

4. Rituelen die demonen oproepen zodat ze tegen de vijanden van de groep/Satan gezonden kunnen worden.

Of het nu kleinere spreuken of bezweringen zijn, of grote bloedrituelen, het doel is om demonen op te roepen zodat ze gestuurd kunnen worden. In dit proces wordt aangenomen dat de demon de opdracht kan krijgen om achter aangewezen doelen aan te gaan. Die doelen kunnen iedereen zijn die zij als vijand beschouwen, en vaak kerken, dominees en bekende christenen. Satanisten als deze hebben, zijn en zullen het Lichaam van Christus blijven aanvallen, op massale maar verborgen schaal. (Zij kennen zeker geestelijke oorlogsvoering... en hopen dat christenen dat niet doen).

5. Rituelen die demonen oproepen zodat ze "de lucht in" gestuurd kunnen worden.

Het idee hierachter is dat de aanwezigheid controle zou hebben over gebieden, steden, enz. en deze zou onderdrukken. De gelovige in Christus verlangt dat de kracht van de Heilige Geest zich manifesteert in een gebied (Handelingen 4), en opwekkingsgebedsstrijders noemen Gods manifeste aanwezigheid in en over een gebied - een open hemel.[iv] Ik ben bij opwekkingen geweest waar het lijkt alsof Gods aanwezigheid in de lucht hangt; velen komen tot redding, gelovigen worden nieuw leven ingeblazen, en er gebeuren krachtige werken van God. Met duistere machten "in de lucht" is het doel het tegenovergestelde. Duistere machten die zich in een gebied/stad manifesteren proberen de kerk te onderdrukken, misdaad en geweld aan te moedigen, en satanische activiteiten te verhullen zodat ze niet ontdekt worden. In gebieden of steden waar kwade krachten in de lucht hangen kun je er zeker van zijn dat je kwade rituelen zult aantreffen. De satanische procedures die deuren/portalen voor deze machten openen (en in sommige gevallen openhouden) gebeuren door voortdurende rituele werkzaamheden.

500 Miljoen Rituelen

Met de realiteit van vroegere, huidige en toekomstige rituelen die worden uitgevoerd om duistere machten aan deze kant van het hek op te roepen, te ontvangen, te zenden en uiteindelijk te manifesteren, moet er nog een factor worden bekeken. Het aantal van deze rituelen is ongekend en de groei ervan is niet te berekenen. Laten we de statistieken even reduceren en zeggen dat er wereldwijd slechts 10 miljoen SRA personen zijn die elk slechts vijfhonderd rituelen hebben doorlopen tegen de tijd dat ze dertien waren (dit is een enorme reductie). Als dit alleen al waar was, dan zou het laagst mogelijke aantal rituelen dat demonen aan deze kant heeft losgelaten 500 miljoen zijn!

500 miljoen rituelen gedaan in de laatste vijftig jaar... continu!

Dat is het laagste getal dat ik kan geven (mijn excuses aan de SRA's; ik weet dat het veel meer is). Als we uitgaan van het mogelijke aantal van 50 miljoen slachtoffers wereldwijd en de rituelen vermenigvuldigen waaraan ieder van hen heeft deelgenomen (gezien en/of deelgenomen), denk dan eens aan het aantal potentiële rituelen...miljarden wereldwijd en groeiend!

Het is geen wonder dat er zoveel slachtoffers zijn, bezittingen, satanische misdaden, kwaadaardig geweld, terrorisme en het groeiende wereldwijde gevoel dat er een grote duisternis in de lucht hangt en dat er iets onheilspellends en catastrofaals staat te gebeuren. Satan is toch de vorst van de macht der lucht (Efeziërs 2)?

Weten en spreken

Als je "het voelt in de lucht" zoals vele miljoenen doen, en als je het ermee eens bent dat we het einde van de geschiedenis naderen, dan moet over de ernst van het einde der dagen gesproken worden. We moeten waarschuwen voor het dreigende gevaar, we moeten evangeliseren als nooit tevoren en we moeten onze wandel in Christus opvoeren in de wetenschap dat, hoe donker en kwaad het ook wordt, we een opdracht hebben van de Koning van de Hemel en alle steun hebben om de wereld te blijven bereiken voor Christus tot de laatste dag.

Laat me tegen iedereen die deze serie leest zeggen: Het is van vitaal belang dat u weet wie Jezus Christus is en wat Hij voor u heeft gedaan. Ik bid nu dat als u Hem niet kent, dat u zich door Zijn liefde en genade tot Jezus Christus zult wenden en Hem als Redder, Heer en God in uw leven zult ontvangen. Hij zal in u komen met al zijn vergevende genade en kracht. Hij zal u vervullen met zijn liefde en aanwezigheid. Je kunt weten dat je "God kent" als je werkelijk gered bent en je kunt zeker zien dat je, wat er ook gebeurt in deze gevallen wereld, het geschenk van eeuwig leven (onverwoestbare onsterfelijkheid) hebt. Lees alstublieft het Evangelie van Johannes. Lees ook het boek 1 Johannes. God zal tot je spreken. Open uw hart en leven voor Hem.

Gelovigen in Christus verzoek ik dringend zich niet in angst te verschuilen: Schuw dat! Wees in plaats daarvan vervuld met de Heilige Geest, wetende dat Jezus in u leeft en met u is tot het einde van de eeuwigheid. Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om het kruis op te nemen en Jezus Christus te volgen. Hij zal u nooit verlaten of in de steek laten, en als u in geloof en gehoorzaamheid naar buiten treedt (zoals de gelovigen in het boek Handelingen deden), zal Hij in en door u werken: krachtig! U kunt helpen velen te leiden tot, en een enorme impact maken voor, Christus onze Heer.

Er zijn drie belangrijke dingen die ik u zou zeggen te doen: Ten eerste: word een zo krachtig, solide en sterk mogelijke gelovige met de hulpmiddelen van de Bijbel en de vriendschap van Jezus Christus. Ten tweede: word een toegewijde en krachtige zielenwinner, die elke gelegenheid aangrijpt om oprecht diegenen te helpen die verloren en in nood zijn. Ten derde, word de meest felle gebedsstrijder die je kunt zijn, echt mediterend in de kracht en onder de leiding van Christus! Ik kan alleen maar hopen dat in de wetenschap hoe laat het is (en het is heel dicht bij de eindtijd), dat elke gelovige in Christus:

 • Elke bijbelse waarheid die u kunt toepassen en in praktijk brengen (Jakobus 1). U zult gezegend en zeer sterk worden.
 • Ken uw autoriteit in de geestelijke oorlogsvoering en gebruik die onbevreesd op alle mogelijke manieren (Lucas 10).
 • Zorg ervoor dat u de volledige wapenrusting van God aanhebt en erin leeft, zodat u te allen tijde Gods machtige kracht openbaart (Efeziërs 6).
 • Blijf geestelijk alert, zodat u de geestelijke strijd om u en anderen kunt aanvoelen en onderscheiden (1 Petrus 5:7-7).

Zoals ons wordt verteld in 1 Johannes 4:4: "Groter is hij die in u is, dan hij die in de wereld is. Moge God dit in deze laatste dagen tot een grote realiteit in uw leven maken. Moge de Heer Jezus allen genezen en verlossen die Zijn buitengewone genade nodig hebben!

(Voor meer dan honderd uur gratis lezingen over Duistere Rituelen/Donkere Machten, Basisprincipes van Spirituele Oorlogvoering, Satanisme ontmaskeren 101, Satanisch Ritueel Misbruik (het Zwarte Ontwaken), en De Machten Confronteren: ga naar www.ShattertheDarkness.net.

VOLGENDE: Schemering van de laatste dagen

Eindnoten:

[i] Daniel Kalder, “Lucifer Watch: Satanists Attempt to Infiltrate Russian Police,” When Falls the Coliseum: A Journal of American Culture [or Lack Thereof] , February 5, 2010, http://whenfallsthecoliseum.com/2010/02/05/lucifer-watch-satanists-attempt-to-infiltrate-russian-police/.

[ii] “The Smoke of Satan in the Vatican?” New Oxford Review , last accessed July 12, 2011, http://www.newoxfordreview.org/note.jsp?did=0510-notes-smoke.

[iii] Colin A. Ross, M.D., Bluebird: Deliberate Creation of Multiple Personality by Psychiatrists (Richardson, TX: Manitou Communications, 2000).

[iv] For more information on this subject, read: Jessie Penn-Lewis with Evan Roberts, War on the Saints , 9 th edition (New York, NY: Thomas E. Lowe Ltd., 1994).

Bron: PARANORMAL ENTITIES AND THIS OCTOBER’S HALLOWEEN (PART 10)—Dark Rituals/Dark Powers » SkyWatchTV