www.wimjongman.nl

(homepagina)


PARANORMALE ENTITEITEN EN DE HALLOWEEN VAN DEZE OKTOBER (DEEL 7) - Wandelen er buitenaards-menselijke hybriden onder ons?

6 oktober 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6

Door Thomas Horn (gedeeltelijk uittreksel uit de bestseller God's Ghostbusters)

Onlangs maakte ik een presentatie voor THE UNVEILING Virtual Conference en daarvoor in THE GREAT DELUSION documentaire film die punten verbindt tussen genetische wetenschappen en het onderwerp "Aliens" met occulte krachten. Nog maar een paar jaar geleden ontvingen de Royal Society, de National Academy of Science van het Verenigd Koninkrijk en Gemenebest vertegenwoordigers van de NASA, het Europees Ruimteagentschap en het VN-Bureau voor Buitenruimtezaken, tijdens de viering van hun 350-jarig bestaan. Het evenement bood enkele duizelingwekkende intellecten in de hoofddiscussie "De ontdekking van buitenaards leven en de gevolgen voor wetenschap en samenleving". Lord Martin Rees, voorzitter van de Royal Society en koninklijk astronoom, kondigde aan dat buitenaardse wezens ons wellicht "in het gezicht staren" in een vorm die de mens niet kan herkennen. Andere sprekers gebruikten woorden als "overweldigend bewijs" en "ongekend bewijs" om aan te geven hoe dicht we wellicht bij de ontdekking van intelligent buitenaards leven zijn. Sommigen, zoals Simon Conway Morris, hoogleraar evolutionaire paleobiologie aan de Universiteit van Cambridge, maakten zich zorgen dat contact met deze onbekenden misschien geen goede zaak is. "Buitenaardsen lijken misschien niet alleen op ons, maar hebben ook onze zwakheden, zoals hebzucht, geweld en de neiging om de hulpbronnen van anderen uit te buiten," zei hij. "En terwijl aliens in vrede zouden kunnen komen, is het heel goed mogelijk dat ze op zoek zijn naar een plaats om te leven, en zich tegoed doen aan water, mineralen en brandstof."[i]

Terwijl andere wetenschappers, astronomen en natuurkundigen het eens waren met de bezorgdheid van Morris (met name de bekende astrofysicus Stephen Hawking), waren sommige sprekers op de bijeenkomst van intellectuelen optimistischer en stelden zich ET's voor die op een dag zouden verschijnen als redders van de mens of, op zijn minst, welwillende ruimtebroeders. Toen pater José Gabriel Funes in een lang interview met de krant L'Osservatore Romano inging op de vraag "Zijn wij alleen in het heelal?" zei hij dat er een zekere mogelijkheid is van intelligent leven elders in de kosmos, en dat zo'n idee "niet in strijd is met ons geloof." Hij voegde daaraan toe: "Hoe kunnen we uitsluiten dat er elders leven is ontstaan? Net zoals we aardse wezens beschouwen als 'een broeder' en 'zuster', waarom zouden we dan niet spreken over een 'buitenaardse broeder'? Het zou nog steeds deel uitmaken van de schepping."[ii]

Deze uitspraken van Funes waren de laatste in een reeks van recente opmerkingen van Vaticaanse astronomen die de overtuiging bevestigen dat er in de nabije toekomst buitenaards leven kan worden ontdekt, inclusief intelligent leven, en dat deze ontmoeting de leer van Christus niet zou ontkrachten.

In 2005 behandelde een andere Vaticaanse astronoom, Guy Consolmagno, dit onderwerp in een boekje van vijftig bladzijden, Intelligent leven in het heelal? Katoliek geloof en de zoektocht naar buitenaards intelligent leven, waarin hij eveneens concludeerde dat de kans groter is dan niet dat de mensheid een toekomstige ontdekking van buitenaardse intelligentie tegemoet gaat. Daarvoor maakte Monseigneur Corrado Balducci nog groter nieuws toen hij zei dat ET's eigenlijk al interactie hadden met de aarde en dat sommige leiders van het Vaticaan daarvan op de hoogte waren.

Maar het meest intrigerend was misschien wel het buitenbeentje van de katholieke theoloog pater Malachi Martin, die voor zijn dood in 1999 meer dan eens zinspeelde op zoiets als naderend buitenaards contact. In 1997 vroeg Art Bell op Coast to Coast AM radio aan Martin waarom het Vaticaan zwaar investeerde in de studie van de diepe ruimte in het Graham Observatorium in zuidoost Arizona. Als gepensioneerd professor van het Pauselijk Bijbels Instituut was Martin bij uitstek gekwalificeerd om in het geheim informatie te bezitten over het project van het Vaticaan inzake de Advanced Technology Telescope (VATT) op de Mount Graham International Observatory (MGIO). Martin's antwoord ontketende een vuurstorm van interesse onder christelijke en seculiere UFO-logici toen hij zei: "Omdat de mentaliteit... onder degenen die [zijn] op de... hoogste niveaus van de Vaticaanse administratie en geopolitiek, weten... wat er gaande is in de ruimte, en wat ons nadert, van groot belang kan zijn in de komende vijf jaar, tien jaar" (cursief toegevoegd).[iii].

Deze cryptische woorden "wat ons nadert, kan van groot belang zijn" werd in latere interviews gevolgd door een discussie over een mysterieus "teken aan de hemel" waarvan Malachi geloofde dat het vanuit het noorden naderde. Mensen die bekend zijn met Malachi denken dat hij misschien verwees naar de komst van buitenaardse intelligentie in de nabije toekomst.

Maar als ET-leven iets is wat Vaticaanse functionarissen al enige tijd privé overwegen, waarom er dan nu zo openlijk over spreken, in wat sommigen zien als een voorzichtige, leerstellige onthulling in de afgelopen jaren? Is dit een bewuste poging van kerkfunctionarissen om de leken "op te warmen" voor de openbaring van ET? Zijn officiële kerkelijke publicaties over het onderwerp een poging om de klap te verzachten voordat de onthulling plaatsvindt, om de gelovigen te helpen hun orthodoxie te behouden in het licht van ongekende komende kennis?

Sharon Begley schreef voor Newsweek op donderdag 15 mei 2008, in het artikel "The Vatican and Little Green Men", dat "[dit] misschien deel uitmaakt van een poging om te laten zien dat het Vaticaan de wetenschap omarmt... Interessant is dat het Vaticaan plannen heeft om volgend voorjaar in Rome een conferentie te organiseren ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de Origin of Species, Charles Darwin's baanbrekende werk over de evolutietheorie. De organisatoren van de conferentie zeggen dat de conferentie verder zal kijken dan de vastgeroeste ideologische standpunten, waaronder het verkeerd begrepen creationisme. Het Vaticaan zegt het probleem van de evolutie te willen heroverwegen "met een breder perspectief" en zegt dat een "passende overweging meer dan ooit nodig is."[iv].

De "passende overweging" waar Begley het over had, is misschien iets waar Guy Consolmagno drie jaar eerder op zinspeelde in een interview met de Sunday Herald. In dat artikel werd erop gewezen dat Consolmagno's taak bestond uit het verzoenen van "de wildste uithoeken van science fiction met het vuurrode dogma van de Heilige Stoel" en dat zijn laatste mentale dwaling ging over "het Jezus Zaad", omschreven als "een hersenkronkelende theorie die speculeert dat misschien op elke planeet die intelligent, zelfbewust leven herbergt, ook een Christus over de methaanzeeën heeft gelopen, net zoals Jezus dat hier op aarde in Galilea deed. De verlossing van de Betelgiërs kan gelijktijdig hebben plaatsgevonden met de verlossing van de aardbewoners."[v]Dit klinkt als een geheiligde versie van panspermia - het idee dat het leven op aarde is "gezaaid" door iets lang geleden, zoals een inslag van een asteroïde - maar in dit geval was "het zaad" goddelijk aangewezen en verzoend met Christus.

Het merkwaardige verband tussen de woordvoerders van het Vaticaan en de kwestie van buitenaardsen en verlossing werd verder gesignaleerd in het L'Osservatore Romano-interview van mei 2008 met pater Funes, getiteld: "De buitenaardse is mijn broer". In Google- en blogvertalingen van het Italiaanse fragment reageert Funes op de vraag of buitenaardsen verlost moeten worden, wat volgens hem niet mag worden aangenomen. "God is in Jezus mens geworden om ons te redden," zegt hij. "Als er andere intelligente wezens bestaan, is het niet gezegd dat zij verlossing nodig zouden hebben. Zij zouden in volledige vriendschap met hun Schepper kunnen blijven."[vi]

Met "volledige vriendschap" gaf Funes weer hoe sommige Vaticaanse theologen de mogelijkheid accepteren dat er een buitenaardse soort bestaat die moreel superieur is aan de mens - dichter bij God dan wij gevallen mensen zijn - en dat zij bijgevolg hier kunnen komen om ons te evangeliseren. Pater Guy Consolmagno ging in dezelfde richting toen hij in zijn boek Brother Astronomer: Adventures of a Vatican Scientist:

Dus de vraag of men al dan niet moet evangeliseren is eigenlijk een betwistbaar punt. Elke alien die we vinden zal leren en veranderen door het contact met ons, net zoals wij zullen leren en veranderen door het contact met hen. Het is onvermijdelijk. En ze zullen ons ook evangeliseren. vii]

Maar hou je vast, want dit konijnenhol gaat dieper...

In een artikel voor de Interdisciplinaire Encyclopedie van Religie en Wetenschap legt pater Giuseppe Tanzella-Nitti van de Pauselijke Universiteit in Rome uit hoe wij eigenlijk geëvangeliseerd zouden kunnen worden tijdens het contact met "geestelijke buitenaardse wezens", omdat iedere gelovige in God een buitenaardse beschaving zou begroeten als een buitengewone ervaring en geneigd zou zijn de buitenaardse te respecteren en de gemeenschappelijke oorsprong van onze verschillende soorten te erkennen als afkomstig van dezelfde Schepper. Volgens Giuseppe zou dit contact door niet-aardse intelligentie dan nieuwe mogelijkheden bieden "om de relatie tussen God en de hele schepping beter te begrijpen."[viii] Giuseppe stelt dat dit de christen niet onmiddellijk zou verplichten "om zijn eigen geloof in God af te zweren alleen op grond van de ontvangst van nieuwe, onverwachte informatie van religieuze aard van buitenaardse beschavingen,"[ix] maar dat een dergelijke afzwakking snel daarna zou kunnen komen als de nieuwe "religieuze inhoud" afkomstig van buiten de aarde als redelijk en geloofwaardig wordt bevestigd. "Zodra de betrouwbaarheid van de informatie is geverifieerd" zou de gelovige "deze nieuwe informatie in overeenstemming moeten brengen met de waarheid die hij of zij reeds kent en gelooft op basis van de openbaring van de Ene en Drie-enige God, door een herlezing [van het Evangelie] uit te voeren met inbegrip van de nieuwe gegevens... "[x] Hoe dit "completere" ET Evangelie ons begrip van verlossing door Jezus Christus zou kunnen ontkrachten of aanzienlijk wijzigen is onbekend, maar de voormalige vice-directeur van het Vaticaan, Christopher Corbally, concludeert in zijn artikel "What if There Were Other Inhabited Worlds" dat Jezus misschien niet het enige Woord van verlossing blijft: "Ik zou proberen het vreemde te verkennen door 'het' te laten zijn wat het is, zonder te haasten naar een classificatiecategorie, zelfs niet uitgaande van twee geslachten," zei Corbally, voordat hij deze bom liet vallen:

Hoewel Christus het Eerste en het Laatste Woord is (de Alfa en de Omega) dat tot de mensheid is gesproken, is hij niet noodzakelijkerwijs het enige woord dat tot het universum is gesproken... Want het Woord dat tot ons is gesproken lijkt een equivalent "Woord" dat tot buitenaardse wezens is gesproken niet uit te sluiten. Ook zij kunnen hun "Logos-gebeurtenis" hebben gehad. Wat die gebeurtenis ook geweest mag zijn, het hoeft geen herhaalde dood en wederopstanding te zijn, als we God meer fantasie toestaan dan sommige religieuze denkers schijnen te hebben. Want God is als almachtige niet beperkt tot één vorm van taal, de menselijke.[xi]

Dat hooggeplaatste woordvoerders van het Vaticaan de laatste jaren in toenemende mate dergelijke taal hebben gebruikt om de waarschijnlijkheid van buitenaardse intelligentie te erkennen en de dramatische rol die de introductie van ET in de menselijke beschaving zou kunnen spelen met betrekking tot het veranderen van gevestigde geloofsbelijdenissen over antropologie, filosofie, religie en verlossing, zou wel eens toekomstgericht kunnen zijn.

De nieuwe evangelisten van de oude astronautentheorie

De trend binnen moderne religieuze en academische gemeenschappen om opkomende visies van astro-biologie en astro-theologie toe te laten, kan worden gezien als de natuurlijke uitbreiding van een hypothese (ooit beschouwd als ketterij) die in de jaren 1960 populair werd gemaakt als de Ancient Astronaut Theory. Deze theorie stelt dat Homo sapiens (mensen) is ontstaan doordat geavanceerde buitenaardsen in de oudheid de aarde bezochten en het DNA van de mens genetisch verbeterden. Deze wezens waren volgens deze theorie de voorlopers van de scheppingsmythes, inclusief de openbaringen van "God" in de Bijbel.

In de inleiding van zijn bestseller Chariots of the Gods zei Erich von Daniken (die, zo zou men kunnen stellen, één van de vaders van de moderne UFOlogie is):

Ik beweer dat onze voorouders in het verre verleden bezoek uit het heelal ontvingen, ook al weet ik nog niet wie deze buitenaardse intelligenties waren of van welke planeet zij kwamen. Ik verkondig niettemin dat deze "vreemdelingen" een deel van de toen bestaande mensheid hebben uitgeroeid en een nieuwe, misschien wel de eerste, Homo sapiens hebben voortgebracht.[xii]

Zoals geïllustreerd in Hollywoodfilms als Contact en Close Encounters of the Third Kind, nam von Daniken's hypothese Amerika in de jaren '60 stormenderhand over met de stelling dat de mensheid mogelijk het nageslacht was van een oud, misschien nog lopend, buitenaards experiment. New Agers zoals Daniken beweren dat de mythen van oude goden - van Sumerië tot Egypte, Griekenland en verder - een ruw verslag zijn van deze ontmoeting met buitenaardse wezens. De oude mensen zouden ruimtereizigers als goden hebben beschouwd en hun aankomst, hun experimenten en hun vertrek in hiërogliefen, megalieten en stenen tafelen hebben vastgelegd als een "bovennatuurlijke" ontmoeting tussen goden en mensen. Mr Daniken vervolgt:

Terwijl [het] ruimteschip weer verdwijnt in de nevelen van het universum zullen onze vrienden praten over het wonder - "De goden waren hier!"...ze zullen een verslag maken van wat er gebeurde: griezelig, vreemd, wonderen [sic]. Dan zullen hun teksten vertellen - en tekeningen zullen laten zien - dat goden in gouden kleren daar waren in een vliegende boot die landde met een enorme herrie. Ze zullen schrijven over strijdwagens die de goden over land en zee lieten rijden, en over angstaanjagende wapens die op bliksemschichten leken, en ze zullen vertellen dat de goden beloofden terug te keren.

Zij zullen in de rotsen afbeeldingen hameren en beitelen van wat zij eens gezien hebben: vormeloze reuzen met helmen en staven op hun hoofd, die boxen voor hun borst dragen; ballen waarop ondefinieerbare wezens zitten en door de lucht rijden; staven waaruit stralen worden geschoten als van een zon..."[xiii].

Onderzoekers als Von Daniken beweren verder dat het vreemde uiterlijk van sommige goden zoals afgebeeld in verschillende hiërogliefen (mensachtige wezens met valkenkoppen; leeuwen met stierenkoppen, enz.) kan worden gezien als bewijs dat "buitenaardse wezens" genetische experimenten en kruisingen uitvoerden met zowel mensen als dieren uit de oudheid. Het zal sommigen verbazen te vernemen dat veel conservatieve theologen het eens zijn met deze beoordeling, maar dat de "buitenaardse" indringers die deze procedures uitvoerden in feite gevallen engelen waren, en geen geavanceerde levensvormen uit een ander melkwegstelsel. Geleerden baseren dit idee op historische verslagen die teruggaan tot het begin der tijden in elke grote cultuur van de oude wereld, waar het opmerkelijk consistente verhaal wordt verteld van "goden" die uit de hemel neerdaalden en zich materialiseerden in lichamen van vlees. Van Rome tot Griekenland - en daarvoor tot Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en Soemerië - vertellen de vroegste beschavingsverslagen over het tijdperk waarin machtige wezens die bij de Hebreeën bekend stonden als Wachters en in het boek Genesis als de benei ha-elohim (zonen van God) zich vermengden met mensen, waardoor hybriden ontstonden die deels hemelse, deels aardse wezens werden genoemd: de Nephilim. De Bijbel zegt dat dit gebeurde toen het aantal mannen op aarde toenam en er dochters werden geboren. Toen de zonen van God de schoonheid van de vrouwen zagen, namen zij vrouwen uit hun midden om hun ongewone nakomelingen te verwekken. In Genesis 6:4 lezen we het volgende verslag: "In die dagen waren er reuzen op aarde; en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden, werden het machtige mannen, die van oudsher waren, mannen van vermaardheid."

Wanneer dit Schriftgedeelte wordt vergeleken met andere oude teksten, waaronder Henoch, Jubilee, Baruch, Genesis Apocryphon, Philo, Josephus, Jasher, en anderen, wordt het voor sommigen duidelijk dat de reuzen van het Oude Testament, zoals Goliath, de deels menselijke, deels dierlijke, deels engelachtige nakomelingen waren van een bovennatuurlijke onderbreking in de goddelijke orde en de natuurlijke evolutie van de soort. Het apocriefe Boek van Henoch geeft een naam aan de engelen die betrokken waren bij deze kosmische samenzwering en noemt hen "Wachters". We lezen:

En ik, Henoch, zegende de Heer der majesteit en de Koning der eeuwen, en zie, de Wachters riepen mij, Henoch, de schriftgeleerde, en zeiden tot mij: "Henoch, gij schriftgeleerde van de gerechtigheid, ga, verklaar aan de Wachters van de hemel die de hoge hemel, de heilige eeuwige plaats, hebben verlaten en zich met vrouwen hebben verontreinigd en hebben gedaan zoals de kinderen der aarde doen en zich vrouwen hebben genomen: Gij hebt groot verderf gezaaid op de aarde: En gij zult geen vrede noch vergeving van zonde hebben; en voor zover zij zich verlustigen in hun kinderen [de Nephilim], zullen zij de moord op hun geliefden zien, en over de vernietiging van hun kinderen zullen zij weeklagen, en zij zullen smeken tot in de eeuwigheid, maar barmhartigheid en vrede zult gij niet bereiken." (Henoch 10:3-8)

Volgens Henoch vertrokken tweehonderd van deze machtige engelen uit de "hoge hemel" en gebruikten zij vrouwen (onder andere) om hun nageslacht uit te breiden naar het bestaansvlak van de mensheid. De Interlineaire Hebreeuwse Bijbel biedt in dit verband een interessante interpretatie van Genesis 6:2. Waar de King James Bible zegt: "De zonen van God zagen de dochters van de mensen, dat zij heerlijk waren", interpreteert de IHN dit als: "De benei Elohim zagen de dochters van Adam, dat zij geschikte verlengstukken waren" (cursief toegevoegd). De term "geschikte verlengstukken" lijkt van toepassing wanneer het hele oude verslag zo wordt opgevat dat de Wachters hun eigen bestaansgebied wilden verlaten om de driedimensionale werkelijkheid van de aarde binnen te gaan. Zij zagen vrouwen - of tenminste hun genetisch materiaal - als onderdeel van de formule om deze taak te volbrengen. Het verlaten van de eigenlijke woonplaats die God hun had toegewezen was grievend voor de Heer en leidde tot een goddelijke bestraffing. Judas beschreef het zo: De "engelen die hun eerste woning niet hebben behouden, maar hun eigen woonplaats hebben verlaten, heeft Hij in eeuwige ketenen onder de duisternis bewaard tot het oordeel van de grote dag" (Judas 6).

Naast apocriefe, pseudepigrafische en Joodse tradities met betrekking tot de legende van de Wachters en de "machtige mannen" die uit hun vereniging met mensen zijn geboren, vertellen gemythologiseerde verslagen de verhalen van "goden" die mensen gebruiken om helden of halfgoden voort te brengen. Toen de oude Griekse versie van het Hebreeuwse Oude Testament (de LXX of Septuagint) werd gemaakt, werd het woord "Nephilim" - verwijzend naar de gedeeltelijk menselijke nakomelingen van de Wachters - vertaald met gegenes, een woord dat "op aarde geboren" betekent. Dezelfde terminologie werd gebruikt voor de Griekse Titanen en andere legendarische helden van deels hemelse en deels aardse oorsprong, zoals Hercules (geboren uit Zeus en de sterfelijke Alcmena), Achilles (de Trojaanse held, zoon van Thetis en Peleus), en Gilgamesh (het tweederde god en eenderde mensenkind van Lugalbanda en Ninsun).

Deze halfgoden werden in teksten en afgodsbeelden eveneens vergezeld door half-dierlijke en half-menselijke wezens zoals centauren (de half-menselijke, half-paardachtige nakomelingen van Apollo's zoon, Centaurus), chimaera's, furies, saters, gorgonen, nimfen, Minotauren en andere genetische afwijkingen. Historicus Andrew Tomas gelooft dat deze mythologische verslagen "gedachtefossielen zijn die het verhaal van verdwenen culturen weergeven in symbolen en allegorieën," of, zoals Stephen Quayle in zijn boek Genesis 6 Giants uitlegt: "De collectieve herinneringen in de vorm van mythen, fabels en sprookjes uit verschillende culturen en tijdperken van de mensheid zijn een overweldigend bewijs dat de Nephilim hebben bestaan."[xiv] Dit alles wijst erop dat de Wachters niet alleen het menselijk DNA wijzigden tijdens de bouw van de Nephilim, maar ook dieren, een punt dat het boek Henoch ondersteunt, door in het zevende hoofdstuk te zeggen dat de gevallen engelen "zondigden" tegen zowel dieren als mensen. Andere boeken, zoals het boek Jubilee, voegen daaraan toe dat deze vermenging tussen soorten uiteindelijk resulteerde in mutaties bij normale mensen en dieren waarvan het "vlees" (de genetische samenstelling) door de activiteit "bedorven" was, vermoedelijk door kruisingen (zie 5:1-5; 7:21-25). Zelfs het Oude Testament bevat verwijzingen naar de genetische mutaties die zich na deze periode onder mensen ontwikkelden, waaronder "mannen" van ongewone grootte, fysieke kracht, zes vingers, zes tenen, dierlijke eetlust voor bloed, en zelfs leeuwachtige trekken (2 Samuël 21:20; 23:20).

Maar van alle oude geschriften is het meest veelzeggende buitenbijbelse geschrift het Boek Jasher, een meestal vergeten tekst waarnaar in de Bijbel wordt verwezen in Jozua 10:13 en 2 Samuël 1:18. Jasher vermeldt het bekende verhaal van de val van de Waqchters, en voegt daar een uitzonderlijk detail aan toe waarover geen van de andere teksten zo ondubbelzinnig is, iets dat in moderne taal alleen kan worden begrepen als geavanceerde biotechnologie, genetische manipulatie, of "transgene modificatie" van soorten. Nadat de Wachters de mensen hadden onderwezen "in de geheimen van de hemel", moet u weten wat er volgens Jasher gebeurde:

[De zonen der mensen [begonnen] te onderwijzen in het vermengen van dieren van de ene soort met de andere, om daarmee de Heer te provoceren. (Jasher 4:18)

De zinsnede "het vermengen van dieren van de ene soort met de andere" betekent niet dat de Wachters de mensen hybridisatie hadden geleerd, want dat zou de Heer niet "geprovoceerd" hebben. God maakte gelijksoortige dieren van verschillende rassen die zich kunnen voortplanten. Bijvoorbeeld, paarden kunnen zich voortplanten met andere zoogdieren van de equidae classificatie (de taxonomische "paardenfamilie"), inclusief ezels en zebra's. Het zou de Heer niet hebben "geprovoceerd" dat dit soort fokken met dieren zou hebben plaatsgevonden, omdat God zelf de dieren daartoe in staat heeft gesteld.

Als de Wachters daarentegen soortgrenzen overschreden door onverenigbare dieren van de ene soort met de andere te vermengen, zoals een paard met een mens (een centaur), zou dit een andere zaak zijn geweest en zou dit licht kunnen werpen op de talrijke oude verhalen over mythische wezens van de productie van verschillende soorten die perfect passen binnen de verslagen van wat de Wachters aan het doen waren. Het is begrijpelijk dat dit soort hersenschimmen "de Heer hebben geprovoceerd", en de serieuze vraag rijst waarom de Wachters de eeuwige verdoemenis zouden hebben geriskeerd door op deze manier aan Gods schepping te sleutelen. Jahweh had grenzen gesteld tussen de soorten en strikt bevolen dat "elke soort" zich alleen voortplantte naar zijn "eigen soort". Was het motief van de Wachters om deze regels te overtreden simpelweg het verlangen was om te rebelleren, om Gods scheppende genie aan te vallen door biologisch te veranderen wat Hij had gemaakt? Of zat er iets diepers achter deze activiteit?

Sommigen geloven dat de corruptie van het antediluviaanse DNA door de Wachters een poging was om de geboortelijn van de Messias af te snijden. Deze theorie stelt dat Satan het protoevangelium begreep - de belofte in Genesis 3:15 dat er een Verlosser zou worden geboren, het zaad van de vrouw, en dat Hij de macht van de gevallen engel zou vernietigen. Satans volgelingen vermengden zich daarom met het menselijk ras in een samenzwering om de geboorte van Christus tegen te houden. Als het menselijke DNA universeel zou kunnen worden aangetast of "gedemoniseerd", zo redeneerden zij, dan zou er geen Verlosser worden geboren en zou de mensheid voor altijd verloren zijn. Zij die deze theorie aanhangen geloven dat dit de reden is waarom God Zijn volk opdroeg een zuivere bloedlijn te handhaven en niet met andere volken te huwen. Toen men dit gebod overtrad en het gemuteerde DNA zich snel begon te verspreiden onder mens en dier, droeg God Noach op een ark te bouwen en zich voor te bereiden op een zondvloed die elk levend wezen zou vernietigen. Dat God zo'n universeel fiat als de zondvloed moest sturen, illustreert hoe wijdverspreid het veranderde DNA uiteindelijk werd. In feite zegt de Bijbel in Genesis 6:9 dat alleen Noach, en in uitbreiding zijn kinderen, "volmaakt" werden bevonden in hun generatie. Het Hebreeuwse woord voor "volmaakt" is in dit geval tamiym, wat "zonder smet" of "gezond" betekent, hetzelfde woord dat in Leviticus wordt gebruikt om een ongeschonden offerlam te beschrijven. De betekenis was niet dat Noach moreel volmaakt was, maar dat zijn fysieke samenstelling - zijn DNA - niet besmet was met Nephilim-afkomst, zoals blijkbaar de rest van de wereld was geworden. Om de mensheid te behouden zoals Hij ze gemaakt had, vernietigde God tijdens de zondvloed alles behalve Noachs familie. De oude geschriften, inclusief die van de Bijbel, lijken het eens te zijn met deze theologie, en beschrijven consequent de oorzaak van de zondvloed als een reactie op het feit dat "alle vlees" "verdorven was, zowel mens als dier".

Hoewel ik geloof dat de theorie van DNA-corruptie als een bedoelde methode om de komst van Christus tegen te houden steek houdt, bestaat er een alternatieve (of aanvullende) reden waarom de Wachters levende organismen kunnen hebben vermengd. Deze theorie is origineel voor mij en groeide uit mijn behoefte om de omvangrijke historische teksten, die deze eigenaardige geschiedenis beschreven, te verwerken in een consistent verslag dat overeenkomt met de Schrift.

Om de oude verslagen te harmoniseren, geloofde ik dat het allesoverheersende motief voor wat de Wachters deden met het DNA van verschillende soorten moest worden begrepen binnen de context van hun belangrijkste doel, namelijk hun bestaansvlak verlaten en het onze betreden. Mijn uitdaging werd toen om de vraag te beantwoorden hoe het mengen van verschillende soorten aan dit doel zou voldoen of de Wachters een methode zou bieden om uit de "hoge hemel" te vertrekken en te incarneren in de "woonplaats" van de mens. Hoewel ik hier niet de tijd zal nemen om elk detail uit te leggen (een vijf uur durende CD set genaamd As it Was in the Days of Noah: The Return of the Nephilim die dit, en aanverwant materiaal, behandelt is verkrijgbaar via www.SurvivorMall.com), heb ik uiteindelijk de hypothese geformuleerd dat de Wachters soorten moesten mengen op de manier waarop zij dat deden om een zielloos of geestloos lichaam te creëren waarin zij zich konden vermenigvuldigen. De reden is dat elk schepsel zoals het oorspronkelijk bestond zijn begin had in God, die elk schepsel opdroeg zich voort te planten "naar zijn eigen soort". De zin "naar zijn eigen soort" verifieert wat voor soort geest of persona een intelligent wezen kan binnentreden bij de conceptie. Wanneer het sperma van een hond een eicel van een hond ontmoet en het leven van een hond wordt gevormd, komt bij de eerste levensvonk de natuur van een hond in dat embryo en groeit het uit tot een hond in eigenschappen en vorm. De geest van een mens komt er niet in, zoals een mens niet wordt geboren met de eigenschappen van een paard of een koe. Deze integriteit schepsel/natuur maakt deel uit van de goddelijke orde en zou de Wachters, die in het aardse rijk wilden incarneren (en niet alleen schepselen wilden "bezitten"), ervan weerhouden hebben de geesten van mensen of de naturen van dieren te verdringen en door hun eigen te vervangen. Hoe hebben zij dit probleem overwonnen? Zoals wetenschappers vandaag doen, blijkt uit de oude verslagen dat zij bestaand DNA van verschillende levende wezens vermengden en iets maakten dat noch de geest van mens noch dier zou binnendringen bij de conceptie, want het was mens noch dier. Zoals de driemaandelijkse online reisgids Mysterious World in zijn rubriek "Reuzen in de Aarde" uit 2003 opmerkte:

De Nephilim waren genetisch vervaardigde wezens, gecreëerd uit het genetisch materiaal van verschillende reeds bestaande diersoorten... De gevallen engelen vermengden zich niet persoonlijk met de dochters der mensen, maar gebruikten hun goddelijk intellect om zich in de geheimen van YHWH's Schepping te verdiepen en deze voor hun eigen doeleinden te manipuleren. En de sleutel tot het scheppen of herscheppen van de mens, zoals we in de twintigste eeuw hebben (her)ontdekt, is het menselijk genoom-DNA.[xv]

Wat heeft dit te maken met buitenaardse wezens?

Zoals hierboven besproken, leidde de manipulatie van levend weefsel door oude gevallen engelen tot bovenmenselijke hybriditeit bestaande uit menselijke en dierlijke genetica, bekend als Nephilim, een "op aarde geboren" facsimile of "geschikt verlengstuk" waarin deze wezens konden incarneren. De lange geschiedenis van demonologische verschijnselen in verband met de manipulatie van biologische materie suggereert echter dat er al sinds de dagen van Noach versies van deze merkwaardige activiteit bestaan. Vandaag de dag lijkt wat sommigen "ontvoering door buitenaardse wezens" noemen, waarbij een fokprogramma zou bestaan dat resulteert in buitenaardse/menselijke hybriden, slechts een hedendaagse hervertelling van soortgelijke DNA-oogst en genetische manipulatie door die mysterieuze wezens wier activiteit door de tijd heen is vastgelegd. In zijn boek Confrontations-A Scientist's Search for Alien Contact verwoordde de hoog aangeschreven UFO-onderzoeker Dr. Jacques F. Vallée het ooit zo: "Contact met [buitenaardse wezens] is slechts een moderne uitbreiding van de eeuwenoude traditie van contact met niet-menselijk bewustzijn in de vorm van engelen, demonen, elfen en sylfen."[xvi] Later identificeerde Vallée de operatieve kracht achter "buitenaardse wezens" nader als gelijkwaardig aan de gevallen engelen in de dagen van Noach:

Zijn deze rassen slechts half-menselijk, zodat zij, om contact met ons te onderhouden, kruisingen nodig hebben met mannen en vrouwen van onze planeet? Is dit de oorsprong van de vele verhalen en legenden waarin de genetica een grote rol speelt: de symboliek van de Maagd in occultisme en religie, de sprookjes met menselijke vroedvrouwen en wisselaars, de seksuele boventonen van de vliegende schotelverslagen, de bijbelse verhalen over kruisingen tussen engelen van de Heer en aardse vrouwen, wier nakomelingen reuzen waren?[xvii]

Een andere zeer gerespecteerde en vaak geciteerde UFO-onderzoeker, John Keel, zei hetzelfde toen hij in Operation Trojan Horse verklaarde:

Demonologie is niet zomaar een crackpot-ologie. Het is de oude en wetenschappelijke studie van de monsters en demonen die schijnbaar door de geschiedenis heen met de mens hebben samengeleefd... De manifestaties en voorvallen die in deze imposante literatuur worden beschreven zijn vergelijkbaar, zo niet geheel identiek, met het UFO-fenomeen zelf. Slachtoffers van demonomanie (bezetenheid) lijden aan dezelfde medische en emotionele symptomen als de UFO-contactpersonen... De duivel en zijn demonen kunnen zich, volgens de literatuur, in bijna elke vorm manifesteren en kunnen fysiek van alles imiteren, van engelen tot gruwelijke monsters met gloeiende ogen. Vreemde voorwerpen en entiteiten materialiseren en dematerialiseren in deze verhalen, net zoals de UFO's en hun schitterende inzittenden verschijnen en verdwijnen, door muren lopen en andere bovennatuurlijke daden verrichten.[xviii]

Universitair hoofddocent psychologie Elizabeth L. Hillstrom was in haar boek Testing the Spirits nog onbuigzamer over vergelijkingen tussen "buitenaardse" ervaringen en historische demonische activiteit, en citeert een indrukwekkende lijst van geleerden uit verschillende disciplines die concluderen dat de overeenkomsten tussen ET's en demonen onwaarschijnlijk toevallig zijn. Hillstrom citeert autoriteiten van de eerste rang waaronder Pierre Guerin, een wetenschapper verbonden aan de Franse Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek, die gelooft "De moderne UFOnauts en de demonen van vroeger zijn waarschijnlijk identiek,"[xix] en oud-onderzoeker John Keel, die van mening is: "De UFO manifestaties lijken in grote lijnen slechts kleine variaties te zijn van het eeuwenoude demonologische fenomeen."[xx]

Dan is er nog de kwestie van buitenaardse-demonialiteit en Bijbelse profetie. Toen voormalig universiteitsprofessor en BBC-correspondent Dr. I.D.E. Thomas in zijn zeer aanbevolen boek The Omega Conspiracy de ontluikende activiteit van zogenaamde "buitenaardse ontvoeringen" in de jaren 1980 beschreef, legde hij verhelderende verbanden tussen het fenomeen en de eindtijdprofetie betreffende een terugkeer van de Nephilim, iets waarop andere schrijvers sindsdien hebben voortgebouwd. Documentatie van "ontvoerden" wereldwijd en de verhalen over het oogsten van DNA door "aliens" herinnerden hem aan de geschiedenis van biologisch misbruik door de Wachters. Dr. Thomas vertelde mij persoonlijk dat het speciale verlangen van de "aliens" naar menselijke en dierlijke moleculaire materie zou kunnen verklaren "waarom dieren zijn gedood, verminkt en gestolen door de aliens," een punt dat Vallée herhaalde in zijn boek, The Invisible College: What a Group of Scientists Has Discovered About UFO Influences on the Human Race, toen hij schreef:

Om te materialiseren en een definitieve vorm aan te nemen, lijken deze entiteiten een energiebron nodig te hebben...een levend ding...een menselijk medium... Onze wetenschappen zijn nog niet zover dat zij ons een soort werkhypothese voor dit proces kunnen bieden. Maar we kunnen speculeren dat deze wezens levende energie nodig hebben die ze kunnen reconstrueren in fysieke vorm. Misschien is dat de reden waarom honden en dieren de neiging hebben te verdwijnen in [UFO] flapgebieden. Misschien worden de levende cellen van die dieren op een of andere manier gebruikt door de ultraterrestrials om vormen te creëren die wij met onze beperkte waarnemingen kunnen zien en voelen.[xxi]

Uiteindelijk stelden Vallée en zijn tijdgenoten vast dat wat de moderne buitenaardse aanwezigheid ook vertegenwoordigt, het doel ervan is het verzamelen van DNA voor wat een Fokprogramma lijkt te zijn, gevolgd door een Hybridisatieprogramma en tenslotte een Integratieprogramma; dit is precies wat Wachters in de oudheid met Nephilim bewerkstelligden. Het doel achter de vermeende moderne ET-mens-hybridisatie agenda is zo gehuld in mysterie dat zelfs 's werelds meest prestigieuze inlichtingenbureaus het niet schijnen te doorgronden - behalve natuurlijk als er op bovengeheim niveau Zwarte Regeringsagentschappen zijn die met de buitenaardse entiteiten deelnemen aan een soort Kosmisch Watergate waarin het fokprogramma plaatsvindt. Veel zogenaamde klokkenluiders, boeken en uitgelekte dossiers hebben hetzelfde gesuggereerd, maar Vallée's vermoeden is dat veel, zo niet de meeste van deze "bronnen" eigenlijk verzinsels zijn van medeplichtige regeringsvertegenwoordigers, die worden verspreid om de feitelijke doelstellingen van het programma zo volledig te vertroebelen met dubbelzinnigheid, halve waarheden en uitvluchten dat het publiek nooit echt kan weten wat er gebeurt. "Er is een echt UFO-fenomeen en het wordt niet verklaard door de onthullingen van vermeende regeringsagenten met mooie codenamen als Condor of Falcon,"[xxii] concludeerde hij in Revelations: Alien Contact and Human Deception.

Maar dat een modern "buitenaards" programma voor het kweken en hybridiseren van mensen heimelijk plaatsvindt, vergelijkbaar met wat de oude Wachters deden, is iets waar, hoe absurd het ook mag lijken, een groeiende groep geleerden, gebaseerd op opeenstapeling van fysiek en ooggetuigenbewijs, achter komt.

In zijn boek, Secret Life: Firsthand, Documented Accounts of UFO Abductions, combineert professor David M. Jacobs van Temple University wetenschappelijke en onderzoeksmethoden om de verslagen van tientallen "ontvoerden" te analyseren, waaronder meer dan driehonderd onafhankelijk bevestigde verhalen van dergelijke ervaringen, en beschrijft in verontrustend detail de voortplantingsprocedures die volgens de ontvoerden werden toegepast door "kleine buitenaardse wezens". Jacobs' zeer verontrustende conclusie kwam overeen met die van Vallée en anderen - dat buitenaardse ontvoerders complexe voortplantingsexperimenten uitvoeren met de conceptie, zwangerschap, hybridisatie en integratie op aarde van buitenaardse hybride wezens.

Jacobs schreef:

[De aliens] willen gebruik maken van het vermogen van mensen om zichzelf te recreëren. Ze willen menselijk sperma en eieren. Ze willen menselijke fysieke betrokkenheid bij het nageslacht. Ze willen volledige kennis van de reproductieve fysiologische processen. [Dit ontvoeringsprogramma lijkt enorm te zijn. Ontvoerden melden regelmatig kamers met wel tweehonderd tafels met mensen in verschillende stadia van onderzoek. De aliens jagen ze zo snel mogelijk weg nadat de procedures zijn voltooid, vermoedelijk zodat meer mensen kunnen worden binnengebracht. Het bewijs suggereert dat dit vierentwintig uur per dag doorgaat, maand na maand, jaar na jaar. De hoeveelheid tijd en energie die in het fokprogramma wordt geïnvesteerd is enorm.[xxiii].

Naast Jacobs en Vallée, waren er andere zeer gerespecteerde wetenschappers die geloofden dat er iets onaards gebeurde in verband met buitenaardse activiteit: Dr. Josef Allen Hynek, de Amerikaanse astronoom en professor belast met Project Blue Book; Dr. Hermann Julius Oberth, een van de grondleggers van de rakettechniek en de astronautiek; Lynn E. Catoe, senior bibliograaf voor onderzoek naar overheidspublicaties door de Library of Congress voor het U.S. Air Force Office of Scientific Research; en wijlen de Harvard Medical School Professor en Pulitzer Prize-winnaar, Dr. John Edward Mack. Na gewerkt te hebben met "ontvoeringservaringen", waaronder interviews met meer dan honderd mensen van verschillende leeftijden en achtergronden, liet Mack de verhalen van dertien proefpersonen in verbazingwekkend detail zien in zijn boek, Abduction: Human Encounters with Aliens, waarin hij tot vrijwel dezelfde conclusie kwam als zijn collega's:

Wat ruimschoots is bevestigd [is] dat het ontvoeringsfenomeen op een of andere centrale manier betrokken is bij een fokprogramma dat resulteert in de creatie van buitenaardse/menselijke hybride nakomelingen... Mijn eigen indruk is dat we misschien getuige zijn van... een onhandige samenvoeging van twee soorten, ontworpen door een intelligentie die we niet kunnen doorgronden.[xxiv].

Maar als demonen die zich voordoen als buitenaardse wezens daadwerkelijk achter een fantastisch fok- en hybridisatieschema zitten, wat zou dan hun doel zijn? Bijbels geleerde en profetiedeskundige Gary Stearman gelooft dat zij duistere overheersers zijn, naar voren gekomen om te herhalen wat er gebeurde in de dagen van Noach, om een generatie genetisch veranderde pseudo-mensen te creëren voor de dienst van Satan ter voorbereiding van Armageddon. Hij wijst op Mattheüs 24:37, waarin staat: "Maar zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn." Gary gaat dan verder:

Hier spreekt Jezus duidelijk over het toekomstige oordeel, de Verdrukking, de Tweede Komst en bepaalde gebeurtenissen die daaromheen zullen plaatsvinden.

Hij zegt dat Zijn komst zal plaatsvinden in een tijd waarin de sociale omstandigheden zullen lijken op die welke de wereld teisterden in de dagen van Noach. Uit Genesis 6 maken we nu op dat deze een invasie van duistere krachten uit de hemelen zullen omvatten... Het UFO-ontvoeringsfenomeen is slechts een masker voor gevallen engelen die uit hun natuurlijke domein zijn vertrokken om zich bezig te houden met het smerige werk van het scheppen van een alternatief ras dat zal fungeren als hun gevolmachtigden... Nu, net als [in de dagen van Noach], bemoeien zij zich met de verboden gebieden van menselijke voortplanting. Wulps en hongerig naar macht, zoeken ze hun eigen ras en hun eigen provincie van controle.

Maar pas de laatste vijftig jaar hebben hun activiteiten een snelheid en doel gekregen die ons vertellen hoe laat het is, profetisch gesproken. Jezus vertelde ons, in feite, dat wanneer we zulke dingen beginnen te zien gebeuren, Zijn verschijning niet ver daarachter zou zijn.[xxv]

Op de Watcher website bevestigde onze overleden vriend David Flynn, wiens vroege online onderzoek als eerste veel van de huidige meest populaire theorieën over het buitenaards-hybride plan als een eindtijdmisleiding gericht op het misleiden van de mensheid, de waarschuwingen van Gary Stearman:

Het Boek van Henoch legt uit dat de Zonen van God eerst neerdaalden op de berg Hermon... De rebelse engelen wilden Gods plan voor de aarde dwarsbomen door de nakomelingen van Adam te vernietigen. Satans doel bij het organiseren van het Nephilim/menselijke hybridisatieprogramma was om de bloedlijn te verontreinigen die Jezus Christus, de Messias, de Verwante Verlosser, zou voortbrengen. Nu het zo dicht bij de eindtijd is, heeft Satan op grote schaal de interactie tussen mens en rebellengel georkestreerd. Het plan is nu om te voorkomen dat vlees gered wordt. Door de menselijke genetica te manipuleren, onder het mom van "ontvoering door buitenaardse wezens" of door gewillige sterfelijke handlangers te voorzien van de juiste technologie... worden er momenteel mensachtige hybriden gecreëerd die niet helemaal menselijk zijn... De tweede golf van hybride "Nephilim-creatie" is Satans laatste poging om alle zonen van Adam te vernietigen, zodat niemand kan worden verlost wanneer Jezus Christus terugkeert aan het einde van het tijdperk. xxvi]

Wijst een merkwaardig vers in het boek Daniël erop dat Stearman en Flynn misschien iets op het spoor zijn? Sprekend over de laatste dagen van de menselijke regering, zei Daniël:

Zij zullen zich vermengen met het zaad der mensen, maar zij zullen zich niet met elkaar vermengen, zoals ijzer zich niet vermengt met klei (Daniël 2:43).

Hoewel Daniël niet uitlegt wie "zij" zijn die "zich vermengen met het zaad der mensen", was het persoonlijk voornaamwoord "zij" voor wijlen Chuck Missler en Mark Eastman aanleiding om in hun boek "Alien Encounters" te vragen: "Wat (of wie) "vermengen zich met het zaad der mensen?". Wie zijn deze niet-zaden? Het verbijstert de geest bij het overwegen van de potentiële betekenis van Daniëls passage en haar implicaties voor het toekomstige wereldbestuur."[xxvii]

Het vers van Daniël verontrustte Missler en Eastman omdat het leek aan te geven dat hetzelfde fenomeen dat zich voordeed in Genesis hoofdstuk 6 - waar niet-menselijke soorten of "niet-zaad" zich vermengden met menselijk zaad en Nephilim voortbrachten - opnieuw zou gebeuren in de eindtijd. Wanneer dit vers uit Daniël wordt gekoppeld aan Genesis 3:15, waarin staat: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad [zera, wat "nakomelingen", "afstammelingen" of "kinderen" betekent] en haar zaad," dan komt een ongelooflijke stelling naar voren - dat Satan zaad heeft, en dat het in vijandschap staat met Christus.

Het "vermengen" van niet-menselijk zaad met Homo sapiens door het veranderen van menselijk DNA en tegelijkertijd Nephilim naar de aarde terug te sturen is de inspiratie geweest van de geest van de Antichrist sinds God de praktijk van genetische manipulatie stopte tijdens de Grote Vloed. Volgens Louis Pauwells en Jacques Bergier in The Dawn of Magic was dit zeker het doel van de antichristelijke geest die Adolf Hitler bezat:

Hitlers doel was noch de stichting van een ras van supermensen, noch de verovering van de wereld; dit waren slechts middelen om het grote werk waarvan hij droomde te realiseren. Zijn werkelijke doel was het verrichten van een scheppingsdaad, een goddelijke operatie, het doel van een biologische mutatie die zou resulteren in een ongekende verheffing van het menselijk ras en de "verschijning van een nieuw ras van helden en halfgoden en godmensen."[xxviii]

Men kan de conclusie van Pauwells en Bergier over Hitlers Antichrist-ambitie niet lezen zonder eraan te denken dat kerkleiders vanaf de Middeleeuwen geloofden dat de Antichrist uiteindelijk de terugkeer van de Nephilim zou vertegenwoordigen - de hereniging van demonen met mensen. Augustinus zelf schreef in de Stad Gods over een dergelijke demonisering,[xxix] en in De Daemonialitate, et Incubis, et Succubi zag pater Ludovico Maria Sinistrari de Amino (1622-1701) de komst van de Antichrist ook als een biologische hybridisatie van demonen met mensen. "Voor theologen en filosofen," schreef hij, "is het een feit, dat uit de copulatie van mensen met de demon...de Antichrist geboren moet worden."[xxx]

De Engelse theoloog George Hawkins Pember was het eens met deze premisse, en in zijn meesterwerk uit 1876, Earth's Earliest Ages, analyseerde hij de profetie van Christus die zegt dat de eindtijd een herhaling zou zijn van "de dagen van Noach". Pember schetste de zeven grote oorzaken van de antediluviaanse vernietiging en documenteerde het begin ervan tijdens zijn leven. Net als Gary Stearman concludeerde hij dat het zevende en meest angstaanjagende teken de terugkeer van de Nephilim zou zijn - "De verschijning op aarde van wezens uit het Vorstendom der Lucht, en hun onwettige omgang met het menselijk ras."[xxxi].

Het lijkt er dus op dat de sociale, spirituele en academische intellectuelen die nu geloven dat we dicht bij integratie met intelligent buitenaards leven zijn (en die ook geloven dat deze ontdekking uiteindelijk de gevestigde doctrines van wetenschap, religie en verlossing zou kunnen herconfigureren) dichter bij de waarheid staan dan sommigen van hen hebben gedacht. De gebeurtenissen van het afgelopen decennium voorspellen een nabije toekomst waarin "buitenaardse invloeden" onder leiding van een man met ongewone intelligentie op aarde zal aankomen, als voorvechters van een "nieuw" Evangelie. Talrijke Geschriften voorspelden de komst van de buitenwereldse leider voor wat hij werkelijk is - de ultieme incarnatie van het heidendom; het "beest" van Openbaring 13:1. Zoals Jezus Christus het "zaad van de vrouw" was (Genesis 3:15), zal de antichrist het "zaad van de slang" zijn.

Dit brengt me bij mijn laatste punt: Daniël de profeet gaf een belangrijke aanwijzing om deze valse verlosser bij zijn komst te herkennen. Daniël 11:39 zegt dat hij een aanbidder zal zijn van de god der krachten - een god die zijn vaderen niet kenden, een tekst die letterlijk betekent: een vreemde god.

Voor nu kijkt de wereld toe... en wacht... op contact.

Volgende: Uw brein over virtuele zonde

Eindnoten:

[i] Ian Sample, “Aliens Visiting Earth will be Just Like Humans, Scientist Claims,” The Guardian , January 25, 2010, http://www.guardian.co.uk/science/2010/jan/25/aliens-space-earth-humans.

[ii] “Vatican Astronomer Says it’s OK to Think Aliens Exist,” USA Today , May 28, 2008, http://www.usatoday.com/news/religion/2008-05-14-vatican-aliens_N.htm.

[iii] “Comet and Father Malachi Martin” (ART BELL INTERVIEWS FATHER MALACHI MARTIN: Transcript of the April 5th, 1997 interview with late Father Malachi Martin by Art Bell), Godlike Productions , January 7, 2007, http://www.godlikeproductions.com/forum1/message326615/pg1.

[iv] Sharon Begley, “The Vatican and Little Green Men,” Newsweek , May 15, 2008, http://www.newsweek.com/blogs/lab-notes/2008/05/15/the-vatican-and-little-green-men.html.

[v] Neil Mackay, “And On the Eighth Day—Did God Create Aliens?” Sunday Herald—Scotland , November 28, 2005, http://www.sundayherald.com/53020 (site discontinued; see alternatively, from Signs of the Times : http://www.sott.net/articles/show/106410-And-on-the-eighth-day-did-God-create-aliens-).

[vi] “The Extraterrestrial is My Brother,” L’Osservatore Romano , May 14, 2008, http://padrefunes.blogspot.com/.

[vii] As quoted by article: Brother Guy Consolmagno, “Would You Baptize an Extraterrestrial?: A Jesuit Priest Says the Discovery of Life Elsewhere in the Universe Would Pose No Problem for Religion,” Beliefnet , http://www.beliefnet.com/News/Science-Religion/2000/08/Would-You-Baptize-An-Extraterrestrial.aspx?p=2.

[viii] Giuseppe Tanzella-Nitti, “EXTRATERRESTRIAL LIFE,” Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science , http://www.inters.org, and http://www.disf.org/en/Voci/65.asp.

[ix] Ibid.

[x] Ibid.

[xi] Open Minds Magazine , “The Vatican Extraterrestrial Question,” by J. Antonio Huneeus, June/July 2010, Issue 2, 59.

[xii] Erich von Daniken, Chariots of the Gods? (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1970), 10.

[xiii] Ibid., 26.

[xiv] Stephen Quayle, Genesis 6 Giants (Bozeman, MT: End Time Thunder Publishers, 2002), 60.

[xv] “Giants in the Earth, Part I: Giants of the Ancient Near East,” Mysterious World , Spring 2003, http://www.mysteriousworld.com/Journal/2003/Spring/Giants/.

[xvi] Dr. Jacques Vallée, Confrontations—A Scientist’s Search for Alien Contact (New York, NY: Ballantine Books, 1990), 159.

[xvii] Dr. Jacques Vallée, Dimensions: A Casebook of Alien Contact (New York, NY: Ballantine Books, 1988), 143–144.

[xviii] John A. Keel, UFOs: Operation Trojan Horse (Atlanta, GA: Illuminet Press, 1996), 192.

[xix] Elizabeth L. Hillstrom, Testing the Spirits (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995), 207–207.

[xx] John A. Keel, UFOs: Operation Trojan Horse , 299.

[xxi] Dr. Jacques Vallée, The Invisible College: What a Group of Scientists Has Discovered About UFO Influences on the Human Race (New York, NY: Dutton; 1st edition, 1975), 233.

[xxii] Dr. Jacques Vallée, Revelations: Alien Contact and Human Deception (San Antonio, TX: Anomalist Books, 2008), 236.

[xxiii] David M. Jacobs, Secret Life: Firsthand, Documented Accounts of UFO Abductions , (New York, NY: Touchstone, 1999), 309.

[xxiv] John E. Mack, Abduction: Human Encounters with Aliens , (New York, NY: Ballantine Books, 1995) 404–405.

[xxv] Gary Stearman, “The Ghastly Truth About the Days of Noah,” Prophecy in the News Magazine , November 1999, 15.

[xxvi] David Flynn, “Seraphim, Cherubim & Ezekiel’s Wheels: Aliens, Nephilim & the Days of Noah,” Watcher Website , http://www.mt.net/~watcher/noah.html.

[xxvii] Chuck Missler and Mark Eastman, Alien Encounters: The Secret Behind the UFO Phenomenon , (Coeur d’Alene, ID: Koinonia House, 1997), 275.

[xxviii] Louis Pauwells and Jacques Bergier, The Dawn of Magic (first published as Le Matin des Magiciens , Paris: Editions Gallmiard, 1960), 68.

[xxix] St. Augustine, City of God , 23:15.

[xxx] Fr. Ludovico Maria Sinistrari de Amino, De Daemonialitate, et Incubis, et Succubi (1622–1701, English translation of this portion provided by Jacques Vallée in Passport to Magonia , Contemporary Books, 1993), 127–129.

[xxxi] “G. H. Pember: A Short Biography,” Raiders News Network , http://www.raidersnewsupdate.com/pember.pdf.

Bron: PARANORMAL ENTITIES AND THIS OCTOBER’S HALLOWEEN (PART 7)—Do Alien-Human Hybrids Walk Among Us? » SkyWatchTV