www.wimjongman.nl

(homepagina)


ONDERZOEKSRESULTATEN ACHTER BAANBREKEND NIEUW BOEK "BEFORE GENESIS" VERTELLEN HUN EIGEN VERHAAL DEEL 19: Geogliefen van tiahuanaco

26 november 2023 door SkyWatch Editor

()

Inleding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18

David Flynn-auteur van de bestsellers Cydonia en Temple at the Center of Time, twee werken die een paar decennia geleden opzien baarden vanwege hun verbazingwekkende ontdekkingen met betrekking tot oude culturen, nam contact op met mijn co-auteur voor Before Genesis, Dr. Thomas Horn, en samen schreven ze op 24 februari 2008 een artikel genaamd "Discovery of Vast, Prehistoric Works Built by Giants? De Geogliefen van Tiahuanaco".

Dr. Horn gaf David destijds alle lof voor de ontdekking en zei:

De omvang en reikwijdte van David Flynn's Tiahuanaco ontdekking gaat gewoon het begrip te boven. Mammoet sporen van intelligentie uitgehouwen in steen en honderden vierkante mijlen beslaand. Voor degenen die begrijpen wat ze hier voor het eerst zien, zou dit wel eens het sterkste bewijs kunnen zijn dat ooit is gevonden van prehistorische techniek door hen die in de hele oude wereld bekend en gevreesd stonden als goden.[i]

De rest van dit gedeelte, tot aan de volgende kop ("Gobekli Tepe"), is, op Tom's nederige verzoek voor opname in dit boek, Flynn's oorspronkelijke artikel in zijn geheel en zoals het voor het eerst verscheen (inclusief zijn oorspronkelijke citaten). (Veel van de relevante informatie in dit artikel vereist het lezen van de bijschriften bij de afbeeldingen, dus sla die niet over).

()

Deze satellietfoto (hierboven) is een deel van de uitlopers van de Andes rond het Titicacameer in Bolivia, Zuid-Amerika. Het is een klein voorbeeld van een enorm netwerk van patronen dat het meer omringt en zich meer dan honderd mijl zuidwaarts uitstrekt tot in de Boliviaanse woestijn. De patronen vertonen een geometrische herhaling en intelligent ontwerp. Er zijn in elkaar grijpende rechthoekige cellen en heuvels, perfect rechte lijnen en boomachtige reeksen die niet karakteristiek zijn voor natuurlijke erosie. Ze bedekken elk topografisch kenmerk van het hoogplateau rond het meer en over de overstromingsvlakten, heuvels, kliffen en bergen. Hoewel deze geogliefen opmerkelijk zijn door hun overduidelijke vreemdheid, is het nog verbazingwekkender dat ze tot nu toe in het duister zijn gebleven. Op dezelfde manier waarop moderne archeologen onlangs de ruïnes van verborgen Maya-tempels in de jungle van Guatemala vonden door satellieten te gebruiken, hebben wij ontdekt wat wel eens een van de grootste vondsten van onze tijd zou kunnen zijn.

Direct ten zuiden van het Titicacameer zijn de uitlopers bezaaid met heuvels en lijnen van aarde en rotsen. Deze vormen een aaneengesloten "geomantisch" en "circuit-achtig" netwerk dat alleen zichtbaar is vanuit de lucht.

( )

De "dendriet" vormen hierboven lijken de meest uitgebreide patronen te zijn op de Boliviaanse Altiplano (het "747" vliegtuig van 226 voet is ingevoegd voor de schaal). Van bovenaf gezien ziet het terrein er verontrustend "buitenaards" en surrealistisch uit.

( )

De gecombineerde massa van de muren op deze bergen kan gemakkelijk de drieënzeventig mijl lange muur van Hadrianus in Engeland evenaren.

( )
( )

Perfect rechte lijnen en herhaalde scherpe bochten zoals afgebeeld komen niet voor vanwege natuurlijke erosie. 160 km ten zuiden van het Titicacameer, bij Chata in Bolivia, werden lijnen en geometrische vormen in de grond gezet door aarde op verschillende diepten te verwijderen, waardoor verschillende kleuren lagen eronder bloot kwamen te liggen. Het effect is als een Zen-tuin die de hele woestijn bedekt.

( )

Verbazingwekkende patronen (hierboven) in de Boliviaanse woestijn beslaan ongeveer tien vierkante kilometer.

( )

Close-up van hetzelfde gebied in de Boliviaanse woestijn, ongeveer een vierkante mijl

Hoewel geologen geloven dat het Titicacameer zich al bijna dertienduizend jaar aan het terugtrekken is, omdat het gevormd is aan het einde van de laatste ijstijd, zijn de strepenpatronen onder de oever van het meer over een afstand van bijna twee mijl te zien, voordat ze door de diepte van het water worden verborgen. Op het eerste gezicht lijken de strepen kweekpercelen. Ze zijn echter extreem smal in verhouding tot hun lengte... zo'n 1,5 meter breed tot duizenden meters lang.

( )

( )

Lineaire kenmerken van de zuidkust van het Titicacameer vanaf de hoogte van 10 mijl

( )

Hierboven is een grondaanzicht van de lineaire kenmerken zoals ze zich uitstrekken vanaf de oever van het meer. Het lijkt erop dat ze in de grond zijn gekerfd. De lokale indianen hebben geen verklaring voor hun doel, alleen dat het overblijfselen zijn van de beschaving van Vircocha, de Inca-god van de schepping.

( )

Twaalf mijl ten zuiden van het Titicacameer, in het midden van de reeks geogliefen, liggen de megalithische ruïnes van Tiahuanaco. De architectuur staat bekend als het "Amerikaanse Stonehenge" of het "Baalbek van de Nieuwe Wereld" en laat een technologische vaardigheid zien die moderne bouwprestaties overtreft. In Tiahuanaco werden immense steenblokken met elkaar verbonden door middel van modulaire verbindingen en complexe niveaus die nog nooit in een andere cultuur uit de oudheid zijn gezien. Veel van de blokken werden samengevoegd met T-vormige metalen klemmen die op hun plaats werden gegoten door een draagbare smederij. Volgens ingenieurs werd een van de grootste stenen ooit verplaatst en in een gebouw geplaatst (ongeveer vierhonderd ton) naar Tiahuanaco vervoerd vanuit een steengroeve meer dan 300 kilometer verderop. Deze prestatie is nog ongelooflijker als je bedenkt dat de route van het transport door een bergketen van meer dan 4500 meter liep.

Conventionele historici schatten de leeftijd van de gebouwen van Tiahuanaco rond 600 v.Chr. en geloven dat een pre-Inca beschaving, zonder het voordeel van het wiel, moderne gereedschappen of zelfs een geschreven taal, deze architectonische wonderen heeft gebouwd.

( )

Tiahuanaco, Bolivia: Afbeelding van Hermanos Frans-Amerikaanse expeditie 1903

De historicus Arthur Posnansky bestudeerde het gebied meer dan vijftig jaar lang en ontdekte dat er sediment was afgezet over de locatie tot een diepte van zes meter. Binnen deze deklaag, die werd gevormd door een enorme watervloed ergens rond het Pleistoceen (dertienduizend jaar geleden) werden fossiele menselijke schedels opgegraven samen met zeeschelpen en overblijfselen van tropische planten.[ii] De schedels hebben bijna

Perfect rechte lijnen en herhaalde scherpe bochten zoals afgebeeld komen niet voor door natuurlijke erosie. 160 km ten zuiden van het Titicacameer, bij Chata in Bolivia, werden lijnen en geometrische vormen in de grond gezet door aarde op verschillende diepten te verwijderen, waardoor verschillende kleuren lagen eronder bloot kwamen te liggen. Het effect is als een Zen-tuin die de hele woestijn bedekt.

en worden tentoongesteld in het La Paz museum in Bolivia.[iii]

In de heuvels rondom Tiahuanaco was een oude kustlijn geëtst die uit het horizontale vlak was getild. Bovendien waren er kalkafzettingen op het oppervlak van de blootgelegde megalieten, wat erop wijst dat ze onder water hebben gelegen. Posnansky schreef:

Het klimaat is droog, het gebladerte is schaars, het weer is koud, de omringende mensen ellendig arm en weinig in aantal. De bovenste grond van het plateau is een 60 centimeter droge afzetting, nu zachte steen. Daaronder ligt de bruinkool van verkoolde tropische planten. Dan komt er een laag as die door de regen is afgezet en dan verschijnt er een alluviale afzetting. Op zo'n plek zou je normaal gesproken slechts een schrale bodem verwachten, verwaaid, op rotsachtige grond.[iv]

De geogliefen in dit gebied komen voor in alle drie de lagen, beschreven door Posnansky. Sommige van de meest complexe en oudste zijn uitgehouwen in het vaste gesteente. Op sommige plaatsen werd de rots uitgehouwen in ingewikkelde doolhoven, rechtlijnige cellen, heuvels en andere geometrie. Je kunt ze zien uitsteken uit de valleibodem van sedimenten uit de ijstijd.

( )

Aan de rand van het Boliviaanse dorp Viacha zijn hele heuvels op deze manier uitgehouwen. Andere voorbeelden zijn te zien bij het dorp Batallas en Ancocahua en op de uitlopers rond Pucarani en Machacamarca. De geologisch jongere laag rond deze patronen is goed te zien op satellietbeelden.

( )

( )

Overblijfselen van oude landbouw, bekend als suka kollusin de lokale Aymara taal (kunstmatig opgehoogde velden), kunnen worden gezien tussen deze geogliefen, maar deze zijn te vinden in de valleien en zijn gemakkelijk te onderscheiden van de meeste glyfische patronen rond het Titicacameer.

( )

De verhoogde landbouwvelden (hierboven te zien) zijn duidelijk labyrintisch van ontwerp en, hoewel uitgebreid, vormen ze een klein deel van de patronen die meer "ritualistisch" van ontwerp lijken. Omdat deze elementen zo oud zijn en niet langer voor landbouw worden gebruikt vanwege het slechte klimaat, worden ze door archeologen "gefossiliseerde suka kollus" genoemd.

De horizontale terrassen op veel heuvels rond het meer lijken te zijn ontworpen om regenwater op te vangen en vast te houden en zo extra landbouwgrond te creëren. De verticale kenmerken die veel uitgebreider zijn op de Altiplano bestaan echter uit rotspalen en zijn op sommige plaatsen in het gesteente zelf uitgehouwen. Verticale muren van aarde en rots kunnen niet gebouwd zijn om water vast te houden. Sommige gebieden vertonen rechthoekige cellen, andere perfecte cirkels.

( )

Het geogliefenpatroon hierboven is 20 kilometer ten noordoosten van het Titicacameer gevonden en ligt iets meer dan 4100 meter boven zeeniveau. De functie komt niet overeen met een Inca-landbouwtechniek.

De Incabeschaving was van relatief korte duur, slechts honderd jaar. Hun cultuur erfde het grootste deel van haar technologie en legende van beschavingen die zich ver in de oudheid uitstrekten. Het is bekend dat de Inca's en hun voorgangers geen geschreven taal hadden. In plaats daarvan gebruikten ze een systeem van geknoopte touwen dat extreem complexe informatie communiceerde. Dit systeem, quipus genaamd, werd alleen begrepen door de hoogopgeleide Inca-elite. De Spaanse ontdekkingsreizigers legden vast dat de quipus niet alleen in staat was om volkstellingen en oogstgegevens vast te leggen, maar ook de afstamming van koningen en historische verhalen. Voorbeelden van quipus uit de pre-Inca culturen zijn onlangs ontdekt bij opgravingen in Peru die dateren uit ca. 3000 v.Chr.[v] Nog belangrijker is dat de geknoopte en gekleurde patronen van touwen die de quipus vormden, lijken te worden weergegeven in steen onder enkele van de meer oude geogliefen op de Altiplano.

( )

( )

( )

Dit zijn voorbeelden van Quipus knoop-schrijven van de Inca

( )

De overeenkomsten tussen de quipus type rotsglyfen en voorbeelden van Inca quipus touw zijn onweerstaanbaar. Het monumentale werk dat nodig was om deze geogliefen uit te hakken suggereert het belang van de boodschap die ze overbrachten. Het is ook opmerkelijk dat de geknoopte configuraties van quipus lijken te zijn uitgehouwen in het gesteente van heuvels die oprijzen boven sediment dat over het gesteente zelf is afgezet. Dit suggereert dat de leeftijd van deze kenmerken vele duizenden jaren is.

Net als bij de Nazca-lijnen in Peru, vertegenwoordigen de geogliefen van Tiahuanaco een bouwtijd van honderden jaren en een gezamenlijke inspanning van duizenden. Maar in tegenstelling tot Nazca, dat op lage hoogte werd gebouwd, liggen de meer uitgebreide Tiahuanaco geogliefen in een gebied dat geen bevolking kan onderhouden die in staat is om zulke enorme werken te produceren, op een vlakte van 3800 boven zeeniveau en hoger. Desondanks bezaaien deze het landschap over honderden vierkante kilometers, een feit dat enorme architectonische moeilijkheden met zich meebrengt. Hedendaagse bezoekers aan de regio wordt geadviseerd om hun activiteiten te beperken vanwege het gevaar van hoogteziekte. Hotels in La Paz zorgen zelfs voor extra zuurstof voor hun gasten.

Toen de eerste Spaanse kroniekschrijvers arriveerden met de conquistador Pizaro, legden de Inca's uit dat Tiahuanaco was gebouwd door een ras van reuzen, Huaris genaamd, vóór Chamak-pacha, de "periode van duisternis", en al een ruïne was voordat hun beschaving begon. De reuzen waren geschapen door Viracocha, de god die uit de hemel kwam.

Hij [Viracocha] schiep dieren en een ras van reuzen. Deze wezens maakten de Heer woedend en hij veranderde ze in steen. Toen overstroomde hij de aarde tot alles onder water stond en al het leven uitdoofde. Deze overstroming werd door de Inca's uñu pachacutigenoemd, wat "water dat het land omverwerpt" betekent. Ze zeggen dat het 60 dagen en nachten heeft geregend, dat het alle geschapen dingen heeft verdronken en dat er alleen overblijfselen zijn overgebleven van hen die in stenen zijn veranderd. Viracocha rees op uit de schoot van het Titicacameer en zat de oprichting voor van die wonderbaarlijke steden waarvan de ruïnes nog steeds verspreid liggen over de eilanden en de westelijke oevers, en waarvan de geschiedenis totaal verloren is gegaan in de nacht van de tijd.[vi]

( )

Deze foto, van de Frans-Amerikaanse expeditie Sintich Hermanos in 1903, toont een megaliet die losstaat van het grote complex van Tiahuanaco. Het oppervlak is geëtst door een enorme waterstroom die ook het sediment eromheen heeft afgezet. De geologie van dit gebied is kenmerkend voor de glaciale overstromingen aan het einde van het Pleistoceen, dertienduizend jaar geleden.

Minder dan een mijl van Tiahuanaco, op een plaats genaamd Puma Punko, werden immense stenen asblokken, sommige wel tweehonderd ton zwaar, verspreid en rondgeslingerd als bouwstenen voor kinderen in een episode van ongeëvenaard seismisch geweld. Posnansky geloofde dat deze plek ouder was dan Tiahuanaco en moderne onderzoekers hebben gesuggereerd dat beide plekken gebouwd kunnen zijn over eerdere culturen met een oudheid die tienduizenden jaren teruggaat.

( )

Een recente opgraving van de ruïnes in de buurt van Tiahuanaco: Let op de laag waterhoudend sediment van twee meter hoog op een hoogte van 3800 meter.

Posnansky suggereerde ook dat de Kalasasaya tempel van Tiahuanaco was uitgelijnd met de hoek waaronder de zon en planeten over het hoofd passeerden. Deze "schuine stand van de ecliptica" bij Kalasasaya gaf aan dat er bijna zeventienduizend jaar was verstreken sinds de bouw van de Tiahuanaco.[vii]

( )

De gebroken megalieten van honderd ton van Puma Punku

Moderne beweringen over vernietigde, verloren beschavingen van de aarde, ondergrondse steden, reuzen en buitenaardse wezens uit de hemel zijn vruchtbare onderwerpen voor spot. Al deze onderwerpen zijn echter geconcentreerd terug te vinden in de stichtingsmythes van de Inca en hun voorgangers.

De Peruaanse historicus Montesinos schreef in Memories Antiguas, Histories, Politicas del Peru:

Cusco en de ruïnestad Tiwanaku zijn met elkaar verbonden door een gigantische ondergrondse weg. De Inca's weten niet wie hem gebouwd heeft. Ze weten niets over de inwoners van Tiwanaku. Volgens hen is het gebouwd door een heel oud volk dat zich later heeft teruggetrokken in de jungle van het Amazonegebied.

De Tiahuanacaanse onderzoeker, H.S. Bellamy, geloofde dat de Tiahuanacaanse beschaving was vernietigd door een kleine maan die in zijn baan verging en op de aarde neerstortte. Zijn bevindingen waren gebaseerd op de hiërogliefen van de poort van de zon in de hoofdtempel van Tiahuanaco. Bovendien schreef Bellamy dat het cataclysme slechts één van een reeks was die door verschillende ingeslagen manen werd veroorzaakt. Tiahuanaco en Puma Punko waren de laatst overgebleven bouwwerken van culturen die in extreme oudheid bestonden...tot honderdduizenden jaren oud.[viii]

Deze bewering lijkt geverifieerd te worden door de extreme erosie van de geogliefen in een marge rond het Titicacameer boven de veertienduizend meter. Op deze hoogte vertonen de oppervlaktekenmerken de effecten van langdurige regen en wind. Onder de veertienduizend meter blijven de geogliefen veel intacter omdat ze ondergedompeld zijn in de postglaciale omvang van het Titicacameer... dat ongeveer dertienduizend jaar geleden zijn grootste volume bereikte.

( )

De rand van de erosie is hierboven te zien. De rechthoekige kenmerken aan de rechterkant zijn intact onder de 4200 meter bij de oude oeverlijn van het Titicacameer. Dit geeft aan dat de meeste geogliefen van Tiahuanaco werden gemaakt voordat het Titicacameer na de ijstijd zijn diepte bereikte.

Een ander voorbeeld van de Pleistocene ouderdom van de geogliefen is hieronder te zien op een heuvel ten noorden van het Titicacameer op een rand van 4200 meter. In het midden van de afbeelding is een alluviale waaier te zien, die is ontstaan door sedimentafvoer die in contact kwam met stilstaand water.

( )

Een close-up van de heuvel laat de sterk geërodeerde schaduwen zien van dezelfde geogliefen die in het hele gebied te zien zijn.

( )

De patronen die in het gesteente zijn uitgesneden (te zien op de volgende afbeelding) werden bedekt met sediment uit de ijstijd. In de loop der tijd hebben wind en regen de gletsjerafzettingen verwijderd en de geogliefen eronder onthuld.

( )

De stichtingsmythes van de Inca-beschaving over reuzen en de zondvloed in de wereld komen overeen met soortgelijke legenden van de Maya, Olmec en Azteekse culturen in Mexico. Deze komen ook overeen met Sumerische en Hebreeuwse verslagen van de zondvloed en van reuzen.

En toen de zonen der mensen zich in die dagen vermenigvuldigden, werden hun mooie en bevallige dochters geboren; en de Wachters, de zonen des hemels, zagen hen en begeerden hen. En zij zeiden tegen elkaar: "Kom, laten wij voor onszelf vrouwen kiezen uit de dochters van de mensen, en laten wij voor onszelf kinderen verwekken"... Toen zei de Allerhoogste: "Ga naar Noach en vertel hem dat er een zondvloed op komst is over de hele aarde, om de aarde te genezen die de engelen hebben bedorven, opdat alle mensenkinderen niet omkomen door alle geheime dingen die de Wachters hebben onthuld." (1 Henoch 6:1-7, 10)

De Grieken geloofden ook dat de reuzen verantwoordelijk waren voor het ontstaan van megalithische bouwwerken die over de hele aarde zijn ontdekt. Islamitische folklore beschrijft ook de "bouw"-activiteit van een ras van superwezens die de "Djinn" worden genoemd: "De djinn waren er al vóór Adam: zij bouwden enorme steden waarvan de ruïnes nog steeds op vergeten plaatsen staan" (Koran, Soera 89: 9-15, 27).

In Egypte leggen de teksten van de tempel van Edfu, waarvan wordt aangenomen dat ze dateren van vóór de Egyptenaren zelf, uit: "De oudste tempels en monumenten op aarde werden gebouwd om de wederopstanding van de vernietigde godenwereld te bewerkstelligen."

De indruk die de geogliefen van Tiahuanaco achterlaten is zowel complex als symbolisch. Hun extreme ouderdom en uitgestrektheid verraden een doel dat het domein van het moderne denken te boven gaat. Als het een creatie van kunst is, dan kan het doel zijn geweest om de menselijke cultuur te laten samensmelten met de processen van de natuur. Maar binnen het religieuze paradigma van de Inca's, de oudste geschiedenis van het Andesgebied die we tot onze beschikking hebben, zijn ze de overblijfselen van een verloren beschaving die haar lot kende... vernietigd worden door een wereldcatastrofe. In dit opzicht zouden de geogliefen niet alleen dienen als een gedenkteken van een oud bestaan, maar ook als een waarschuwing voor de toekomstige mensheid voor de terugkeer van een vernietigend tijdperk.

De geogliefen lijken fysiek bewijs te zijn dat de Midden- en Zuid-Amerikaanse mythen van de zondvloed en reuzen ondersteunt. Hun ontdekking in de moderne tijd past bij de profetieën van Inca's en Maya's over een "ontwaken" tot kennis van het oude verleden, van de "bouwgoden" en van hun terugkeer. Het is misschien een bewijs van de nauwkeurigheid van deze profetieën dat de datum 21 december 2012 zo wijd en zijd bekend is in de moderne tijd...het einde van de Maya kalender.

VOLGENDE: Gobekli Tepe

Eindnoten

[i] Horn, Thomas, as quoted in: Flynn, David, The David Flynn Collection (Crane, MO: Defender Publishing; 2012), 487.

[ii] Posnansky, Arthur, “Tiahuanacu” (New York: J.J. Augustin; 1946).

[iii] Childress, David Hatcher, “The Coneheads of Peru,” World Explorer Magazine (Kempton, Il: World Explorers Club, Vol. 3, No. 4).

[iv] Posnansky, Arthur, Tiahuanaco: The Cradle of American Man (4 vol.; New York: J. J. Augustin, 1958).

[v] http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-134180707.html

[vi] Acosta, Hint, of the New World, bk. y. chap. 4, bk. vi. chap. 19, Eri£. trans., 1701, “History of the Incas” by Pedro Sarmiento De Gamboa, translated by Clements Markham (Cambridge: The Hakluyt Society 1907), 28–58.

[vii] Posnansky, Arthur, Tiahuanaco: The Cradle of American Man .

[viii] C.f.: Bellamy, H. S., and P. Allan, The Calendar of Tiahuanaco (1959); and The Great Idol of Tiahuanaco ; both published by Faber and Faber, London.

Bron: RESEARCH FINDINGS BEHIND GROUNDBREAKING NEW BOOK “BEFORE GENESIS” TELL THEIR OWN TALE—PART 19: GEOGLYPHS OF TIAHUANACO » SkyWatchTV

a