www.wimjongman.nl

(homepagina)


"VOOR GENESIS" VERTELLEN HUN EIGEN VERHAAL DEEL 2: Het grote debat

5 oktober 2023 door SkyWatch Editor

()

Inleding - Deel 1

Wat we waarnemen is niet de natuur op zich, maar de natuur blootgesteld aan onze methode van vragen stellen. -Werner Heisenberg

De bovenstaande woorden werden geschreven door de kwantumfysicus Werner Heisenberg, de Duitse Nobelprijswinnaar uit 1932 wiens werk de wereld van de wetenschap voor het eerst veranderde van een focus op de onvolledige studie van de oude kwantumtheorie naar de moderne kwantummechanica. Hoewel zijn rol in het regime van Adolf Hitler hem het onderwerp heeft gemaakt van enige controverse (hij was ontzet over Hitlers Arische ras dogma's en verachtte de politieke manoeuvres van de gek tegen Heisenbergs mede Joodse universitaire academici, maar hij bleef toegewijd aan de wetenschap in een tijd waarin een dergelijke toewijding iemand zou brandmerken als volgzaam aan de agenda van de Führer), kan niemand betwijfelen dat Heisenberg een van de meest briljante geesten in de menselijke geschiedenis was.

Heisenbergs beroemde citaat maakt een fundamentele en radicale wet van het universum duidelijk: Wij eindige mensen bekijken de werking van de natuur en onze planeet met een beperkt perspectief. Hoe meer we observeren en testen vanuit dat onvolledige perspectief, hoe meer we wetenschappelijke theorieën ontwikkelen die zichzelf in de gerelateerde onderzoeksgebieden verankeren als de opperste waarheid waarmee alle andere observaties vergeleken zullen worden. Maar zelfs de grootste en indrukwekkendste van al deze "wetten" die we vaststellen over het universum zijn nog steeds onderhevig aan onze eigen methoden van vragen stellen en onderzoeken en zijn daarom gebrekkig.

Ik deel dit al in een vroeg stadium om een belangrijk element van mijn studie in deze serie, die deels gebaseerd is op het boek Vóór Genesis, tot uitdrukking te brengen: Hoewel ik geloof dat wetenschap een noodzakelijk onderdeel is van de menselijke reis om de mysteries van het universum te ontrafelen, geef ik toe dat er op elk moment cruciale informatie kan worden bijgewerkt in onze onderzoeksdatabases over de hele wereld die alles wat we vandaag denken te weten over een onderwerp tenietdoet en morgen vervangt door betere wetenschap. Maar het enige wat we als eindige mensen kunnen doen, is werken met de kennis die we nu hebben, dus schrijf ik met dat in gedachten, met respect voor wetenschappen die op dit moment als empirisch worden beschouwd.

Maar, om meteen de dikste olifant in de kamer aan te pakken, zodat de meeste Christelijke lezers opgelucht adem kunnen halen en hopelijk hun defensieve muren kunnen laten zakken die ze hebben opgeworpen in afwachting van het feit dat ik God mogelijk van Zijn scheppende rol in het universum ontdoe, wil ik ook dit zeggen: Op geen enkele manier onderschrijft deze serie het evolutieplatform dat voorstelt dat alles in de kosmos willekeurig, per ongeluk, door toeval is ontstaan, of vanuit welke andere benadering dan ook die ons allemaal het resultaat maakt van een veredelde kosmische niesbui of slechts het toevallige neveneffect van oersoep. Noch berust deze serie en het boek waarop het deels is gebaseerd op een Deïstisch (of gelijkwaardig) standpunt dat God ziet als iemand die de klok heeft opgewonden en achterover heeft gezeten om toe te kijken hoe het vanzelf tikt.

Deze planeet en elk levend wezen erop vinden hun oorsprong in een liefhebbende Vader die een nauwkeurig doel heeft voor elk van Zijn creaties. Als er zelfs geen mus op de grond kan vallen waar Hij geen weet van heeft (Matteüs 10:29-31)-en als zelfs de lelies van het veld die onbeduidend lijken zo belangrijk voor God zijn dat Hij er alles aan heeft gedaan om ze te kleden in schoonheid die zelfs die van Salomo's koninklijke pracht evenaart (Matteüs 6:28-29)-dan weten we dat God zich bewust is van, en betrokken is bij, de vorming van, en het plan voor, alle schepsels groot en klein.

Chuck Missler, één van de beste vrienden van SkyWatch Television en Defender Publishing die nu bij de Heer is, was een verbazingwekkend filosoof, theoloog en kwantumfysicus. Voordat hij overleed, bracht hij een videocollectie van vierentwintig sessies uit (elke sessie is ongeveer anderhalf uur lang). Het is waarschijnlijk de meest uitputtende en gedetailleerde studie over de Schepping die ik ooit heb gezien. Misslers genialiteit en begrip van de metafysica van het universum zijn zo overweldigend boven de gemiddelde studie van Mozaïsch Hebreeuws dat als hij iets definitiefs zegt over Gods handwerk - en zijn theorieën bewijst met wiskunde en wetenschap - dan is het de moeite waard om het te bekijken.

Ik ga nu een voorbeeld uit zijn onderwijs gebruiken, maar ik wil de lezer eerst waarschuwen dat dit volgende voorproefje van Missler's presentaties niet is hoe de rest van de serie zal lezen! Heb geduld met me om de essentie van dit voorbeeld te begrijpen, en alles wat volgt zal gebruik maken van meer algemeen taalgebruik. (En ik beloof dat ik het niet steeds over wiskunde zal hebben!)

In pas zijn vierde video van de vierentwintig begint Missler met een slimme, opzettelijke misleiding om een concept te illustreren.[i] Zonder zijn publiek te vertellen dat hij een objectles geeft, komt hij naar de microfoon toe met een lange sliert zwart-witte houten kralen. Sommige kralen zijn kort en rond, terwijl andere lang zijn en lijken op botkralen die veel voorkomen in sieraden van stammen. Hij doet ze af en houdt ze omhoog zodat iedereen ze kan zien en vertelt dan dat hij op een dag met kralen aan het rommelen was toen hij ze per ongeluk op de grond liet vallen. Hij raapte ze op en rijgde ze "willekeurig" aan een touwtje om ze op te bergen. Toen keek hij naar de kralen en realiseerde zich dat ze op wonderbaarlijke wijze Genesis 1:1 in Morse code spelden, "allemaal door absoluut, willekeurig toeval". In de audio, ergens buiten beeld, klinken een of twee mensen alsof ze verkocht zijn aan het verhaal, want ik hoor het vaagste gemompel van discussie over de details. De rest van het publiek laat zich echter niet misleiden en een paar voorzichtige grinniken borrelen op. "Waarom lachen jullie?" vraagt Missler. En natuurlijk lokt deze vraag weer een golf van gelach uit. Hij vervolgt:

Weet je, het is interessant, je hebt de wiskunde niet gedaan, maar je weet, gewoon vanuit je gevoel, dat het niet mogelijk is dat driehonderdzevenenveertig kralen in precies die volgorde aankomen die dat soort intelligentie zou vertegenwoordigen.... Zou dit door willekeurig toeval kunnen zijn gebeurd? Laten we dat een beetje analyseren.

Er zijn hier driehonderdzevenenveertig kralen en ze zijn of zwart of wit, dus er is een "alfabet" van twee, toch? Dus, de kans op een bepaalde reeks ... die toevallig twee [letters] zijn, verhoogd tot de driehonderdzevenenveertigste [kraal] macht.

[Op zijn dia laat hij deze vergelijking zien als: "Prandom chance = 2-347 = 2,8869 x 10-104.]. Dat komt ongeveer overeen met tien met honderd en vier nullen erachter. Dat is een groot getal. Het is waarschijnlijk groter dan iedereen in deze kamer, inclusief ikzelf, zich kan voorstellen.... Zie je, elk getal [dat] meer is dan tien met vijftig nullen erachter wordt in de natuurkunde gedefinieerd als "absurd" [in de berekeningen van de waarschijnlijkheid dat iets toevallig gebeurde].[ii]

Toch, zoals Missler verder opmerkt, is een verhaal over toeval zoals zijn verhaal over kralen veel acceptabeler en waarschijnlijker dan toevallige evolutie ooit zou kunnen zijn: "Dit is gewoon een simpele reeks van driehonderdzevenenveertig elementen," zegt hij. "Je zou niet toestaan dat ik je kinderen probeer wijs te maken dat dit per ongeluk is gebeurd, maar je stuurt ze wel naar school, waar ze ze leren dat wij door een ongeluk zijn ontstaan. Jij en ik kwamen uit een rots."[iii] Het publiek lacht opnieuw, de absurditeit van de geïmpliceerde wiskunde overdenkend. Dan maakt hij zijn punt:

In je bloed zit iets dat 'hemoglobine' heet, toch? Hemoglobine bestaat toevallig uit vijfhonderdvierenzeventig elementen, niet uit een alfabet van twee maar [uit] een alfabet van twintig. [Hij laat op een dia de twintig aminozuren zien die betrokken zijn bij de sequentie van hemoglobine en legt uit dat ze in een zeer specifieke volgorde moeten voorkomen.] Als je de specifieke volgorde niet hebt, heet het "hemoglobinopathie". Het is meestal fataal. [Met andere woorden, de mensheid zou nooit hebben bestaan als deze volgorde niet perfect was; we zouden zijn uitgestorven met de eerste mensen die bijna zeker zouden zijn gestorven door een bloedziekte]. De formule voor deze lineaire rangschikkingen [in het hemoglobine]... komt uit op tien met zeshonderdvijftig nullen erachteraan!.. Wat is de waarschijnlijkheid dat [het] hemoglobine per ongeluk ontstaat? Dat is echt absurd, oké?[iv]

De "formule voor lineaire rangschikkingen" op de dia ziet er als volgt uit: N=n!/(p! x q! x r! ...). Dit leidt tot 10650 mogelijke "permutaties" in de vorming van deze ene menselijke eigenschap.

(Dat is ingewikkelde wiskunde waarvan ik niet verwacht dat alle lezers het begrijpen. Ik kan het zeker niet volgen; maar ik begrijp wel wat hij bedoelt).

Deze vergelijking is zo ongelofelijk hoog dat alleen al het hemoglobine pleit voor Intelligent Design, en dat wordt ondersteund door de tijdlijn:

De mogelijkheid van toeval, nu moet je een aantal van deze getallen begrijpen. Als je aanneemt dat de wereld al achttien miljard jaar bestaat, zoals veel wetenschappers doen, dan is dat slechts tien tot de achttiende [10 met 18 nullen erachter] seconden. Als je de hele geschiedenis van het universum neemt zoals de astronomen die zien - noem het zestien, achttien miljard, wat dan ook - dan zijn dat slechts tien tot de achttiende seconden in de geschiedenis van het universum. Dat is een groot getal! [Met hemoglobine hebben we het over tien tot zeshonderdvijftig [10650]? Dat meen je niet!

Met andere woorden, het is wiskundig onmogelijk dat ons hemoglobine, met een "willekeurige kans" van 10650, zich in 1018 seconden zou kunnen hebben ontwikkeld in het model van de evolutionaire wetenschappelijke geschiedenis van het universum sinds de oerknal. Er zijn eenvoudigweg niet genoeg seconden in de miljoenen jaren die evolutie vereist om dit willekeurig te hebben ontwikkeld-en, zoals Missler zei, dit is wiskunde waarvan zelfs natuurkundigen op alle gebieden het erover eens zijn dat het absurd en daarom onmogelijk is.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

LUCIFER EN SATAN ZIJN VERSCHILLENDE ENTITEITEN DIE VERBONDEN ZIJN MET EEN PRE-ADAMISCHE STRIJD?

Zoals ik al aangaf, tien tot de vijftigste [1050] is "absurd" [voor wetenschappers, natuurkundigen en wiskundigen in toevalswaarschijnlijkheidsvergelijkingen], en de specificiteit van de hemoglobine is ver voorbij elk rationeel begrip dat kan worden toegeschreven aan "toeval". [Missler gebruikt "het winnen van de Idaho-loterij" als voorbeeld:] Ik heb begrepen dat de kans één op tachtig miljoen is om te winnen. Wat zijn jouw kansen om het elke dag te winnen, negentig dagen achter elkaar?[vi]

Voor het geval je het gemist hebt: Volgens Missler is het winnen van de loterij negentig dagen achter elkaar - waarbij elke winst onderhevig is aan één kans op tachtig miljoen - dezelfde waarschijnlijkheid die nodig is om gelijk te zijn aan de kans dat de hemoglobine uit zichzelf, per ongeluk, toevallig, willekeurig, enz. ontstaat. Met dezelfde wiskunde in gedachten gaat hij verder met het bespreken van andere delen van het menselijk lichaam en de berekeningen zijn net zo ongelooflijk. Hij bewijst zijn punt ook door waarschijnlijkheden voor het kraken van codes te laten zien in relatie tot de "code" die eigen is aan het menselijk lichaam, de kern, elektronen, cellen, plasmamembranen, evenwicht, eiwitten, atomen, aminozuren, zwaartekracht en soortgelijke natuurwetten en andere variabelen van onze aardse realiteit.

In de zesde sessie gebruikt hij zijn polshorloge om nog meer concepten te illustreren die kinderen op openbare scholen leren - en waarvan er geen enkele wiskundig of wetenschappelijk mogelijk is. Het horloge is een ingewikkeld mechanisme, maar zelfs het meest indrukwekkende ter wereld is rudimentair vergeleken met de pols waar het omheen zit. Hij volgt dit voorbeeld door de uitvinding van de camera ter sprake te brengen en laat zien dat ook deze vrij eenvoudig is in vergelijking met het menselijk oog. Vervolgens bespreekt hij wat we weten over complexe samenstellingen van systemen (zoals auto's) die vereisen dat alle subsystemen erin functioneren om het hele systeem te laten overleven: als één onderdeel van de motor van een auto niet werkt, gaat het hele voertuig snel kapot. Er is een monteur nodig om het te repareren. Het menselijk lichaam kan echter - wanneer de verschillende genezingsprocessen en algemene functies worden geanalyseerd - worden vergeleken met zelfmodificerende, zelfprogrammerende, zelfdiagnosticerende en zelfherstellende machines!

De menselijke wetenschappelijke studie en uitvinding, met al zijn ongelooflijke prestaties, is nooit in staat geweest om een computer of machine te ontwerpen die in de buurt kan komen van deze prestatie.

Om de grootsheid van het vermogen van het menselijk lichaam om zijn DNA (desoxyribonucleïnezuur dat genetische gegevens in onze cellen vermenigvuldigt en opslaat die ons in wezen maken wie we zijn) zelf te vermenigvuldigen te illustreren, instrueert Missler al zijn toehoorders om hem twee strengen visdraad te geven, elk 125 mijl lang, deze door een opening in de zijkant van een basketbal te duwen en dan "open te ritsen, te kopiëren en er weer in te stoppen met drie keer de snelheid van een vliegtuigpropeller zonder in de knoop te raken.[vii] "Bovendien is elke cel op aarde afgeleid van een andere levende cel en niemand heeft ooit kunnen beantwoorden hoe alle cellen die nodig zijn voor het leven op aarde op hetzelfde moment volledig operationeel konden worden zodat het leven kon evolueren.

Wat was er eerst, eiwitten of DNA? Het ene kan niet bestaan zonder het andere, dus moeten ze op hetzelfde moment zijn ontstaan.

Natuurlijk theoretiseren wetenschappers dat RNA (ribonucleïnezuur, vergelijkbaar met DNA maar in plaats van genetische informatie te repliceren en op te slaan, zet het de DNA-gegevens om in eiwitmateriaal) de eerste "bouwer" in de reeks was, maar hoeveel verklaringen er ook opduiken achter deze theorie, er duiken meer vragen op die aantonen dat het onmogelijk is zodra alle relevante details in beeld worden gebracht. En dat is het probleem: Wetenschappers die beweren het antwoord te hebben, delen bijna altijd een deel van het plaatje, maar niet het hele plaatje. Het is een bewijs-tekst-stijl lus die nooit zal eindigen, tenzij wetenschappers het ondenkbare doen en toegeven dat we het gewoon niet weten. En net op het moment dat het eindelijk geloofwaardig begint te klinken voor mensen, begint de hele discussie over evolutie opnieuw als deze wordt toegepast op dieren.

Missler gebruikt de voorbeelden van dolfijnen, spechten, kevers, giraffen en verschillende andere soorten leven in het dierenrijk om aan te tonen dat het leven niet verder had kunnen gaan dan de eerste dag of week als evolutie de enige bron van techniek was. Bijvoorbeeld, zoals Missler in de zevende sessie bespreekt: De lange nek van de giraf is handig om hoge takken te bereiken voor voedsel, maar hoe zit het met water halen? Zijn hart is tweeënhalve meter lang. Bukken om water te halen zou een embolie (wanneer de bloedvaten in de hersenen barsten) veroorzaken, ware het niet dat het dier een uniek bloedsomloopsysteem heeft, met sponsachtige vaten die ontworpen zijn om als een bloed-hersenreservoir te fungeren. Als de giraffe plotseling zijn hoofd zou optillen zonder dit type bloedsomloop, zou hij flauwvallen door een tekort aan bloed naar de hersenen. Als een van de vele bewegende delen in dit deel van de biologie van het dier ook maar één dag niet op zijn plaats zat, zou het hele systeem falen en zou de giraf dood neervallen en nooit lang genoeg overleven om zijn genetica door te geven aan zijn nakomelingen. Nogmaals, alle onderdelen moesten tegelijkertijd volledig in orde zijn om de giraf in zijn huidige vorm te laten bestaan. Toch wordt ons geleerd om te geloven dat de evolutie op de een of andere manier in staat was om deze lange-nek levensstijl van tevoren te voorzien en de ontwikkeling van het hele systeem over miljoenen of miljarden jaren te regelen zonder het uitsterven van de giraffensoort.

En laat Missler niet beginnen over Darwinisme. In sessie zeven gaat hij een lijst af van bevindingen die de aap-mens hypothese van Charles Darwin "ondersteunen" en laat hij dia's zien die aantonen dat vele helemaal niet waren wat er beweerd werd dat ze waren. Bijvoorbeeld: De vondst van de Heidelberg Man in 1907 was slechts een kaakbeen, dat op zichzelf niets bewijst; de vondst van de Nebraska Man in 1922 was een enkele tand, waarvan wetenschappers destijds verkondigden dat hij van de vroegere Homo sapiens familie was, maar later werd ontdekt dat het een varkenstand was; het kaakbeen van een aap uit de moderne tijd was het frauduleuze platform waarop een "wetenschapper" genaamd Charles Dawson opzettelijk vijlde, behandelde met zouten om de leeftijd te verhogen en de aap-mens link genaamd de Piltdown Mens bouwde in 1912 (zijn oneerlijkheid werd bewezen in 1953); alle bewijzen van de Peking Mens uit 1921 verdwenen volledig toen er vragen kwamen over de echtheid ervan, wat, nou ja, niets bewees; de Neanderthaler Mens gevonden in de Neander Vallei bij Düsseldorf, Duitsland, werd bewezen door het Internationale Congres voor Zoölogie dat het de botten waren van een oudere man met artritis in 1958; de resten van de Java Mens die in 1922 werden gevonden bestonden uit een schedelkapje, een dijbeen en tanden, die werden weggehouden van collegiaal getoetste studie totdat de vraag naar analyse niet langer kon worden genegeerd, en afgezien van het feit dat uiteindelijk werd vastgesteld dat de tanden afkomstig waren van een orang-oetan, toonden het schedelkapje en het dijbeen alleen geen bewijs van Darwinistische evolutie.

"Het belangrijkste punt," zegt Missler, "is dat er in honderdtwintig jaar zoeken geen tussenstadia [van de mens] zijn gevonden [die Darwinistische evolutie ondersteunen]. De ontbrekende schakel is een dwaalspoor geweest."[viii]

Het is geen grap: Onze kinderen leren alleen dat deel van het plaatje dat seculiere onderwijzers willen benadrukken; ze leren niets over de waarschijnlijkheidsberekeningen van Intelligent Design, ook al vereist dat minder geloof en verbeeldingskracht om te bedenken.

Hoewel Missler het niet ronduit zei, zal ik het toch doen: Er is veel meer geloof nodig om in willekeurige evolutie te geloven dan om in Intelligent Design te geloven.

We gaan niet verder in op de rest van Misslers presentatie over dit onderzoek, want het punt is gemaakt: Het idee van de natuurlijke evolutie van mensen zonder de betrokkenheid van een intelligente Schepper is onzin. Zelfs als we ons een weg zouden kunnen banen door de minuscule mogelijkheid dat we miljarden jaren geleden als gevolg van de oerknal zijn ontstaan, dan was er simpelweg niet genoeg tijd tussen de oerknal en vandaag de dag om dat soort evolutie vorm te geven.

Daarom zal deze serie geen studie zijn over de wetenschappen van de evolutie en hoe deze in wisselwerking staan met de theologie.

Sterker nog, hoewel ik de wetenschap op een paar gebieden zal bespreken (zoals hoofdstuk 4 in het boek Before Genesis doet), moet niets in deze serie beschouwd worden als iets dat ook maar in de buurt komt van een wetenschappelijk handboek of een aanvulling daarop. Ik deel deze korte bijdrage van Chuck Missler om te illustreren hoe door mensen gestuurde, wetenschappelijke bezigheden gebrekkig zijn - wetenschap kan worden aangetoond, maar zelfs de meest betrouwbare demonstraties zijn niet het hele plaatje. Ik geloof dat de aarde heel erg oud is, maar ik geloof ook dat de aarde altijd onder Gods leiding heeft gestaan: er is niets willekeurigs aan.

Hoewel er veel kosmologische opvattingen zijn, krijgen er maar twee echt aandacht: naturalistische evolutie (de oerknaltheorie, Darwinisme, etc.) en creationisme (God als de Intelligente Ontwerper van de Aarde en al haar bewoners). Sommige populaire benaderingen van kosmologie, zoals Theïstische Evolutie, lijken op het eerste gezicht in hun eigen categorie te vallen, maar ze vallen op de een of andere manier onder deze twee "bovenliggende" termen, zoals we in de volgende artikelen zullen behandelen.

Historisch gezien is het grotendeels geïmpliceerd (zo niet direct gezegd) dat de eerste van deze categorieën de wetenschappelijke kijk is, terwijl de tweede de theologische kijk is. Zowel religieuze als niet-religieuze mensen nemen aan dat deze twee opvattingen niet overeen kunnen komen, hoe we het onderwerp ook benaderen, omdat de ene de andere opheft: Als God de wereld schiep, zoals in Genesis staat, dan kan de wetenschap de prullenbak in omdat het Gods eminente rol in het bestaan van onze planeet negeert. Het tegenovergestelde is ook waar: als onze planeet op natuurlijke wijze en uit zichzelf is ontstaan, dan wordt het hele portret van het creationisme in de prullenbak gegooid omdat God niet nodig is en, bij uitbreiding, het geloof in Hem als God twijfelachtig of nutteloos is. Ondertussen wordt er een barrière opgeworpen die geen ruimte laat voor een compromis tussen de twee groepen: Over het algemeen denken christenen dat volgelingen van de wetenschap een gebrek aan geloof hebben, terwijl volgelingen van de wetenschap denken dat christenen religieuze fanatici zijn die hun lievelingstheologieën niet willen loslaten, zelfs niet als ze geconfronteerd worden met echte, aantoonbare wetenschap. Hoe dan ook, er lijkt een gigantische "NIET TE KRUISEN!" lijn te zijn aan elke kant - een "kies waar je staat, maar ga niet over het hek" positie - die elke vindingrijke geest verhindert om aspecten van de twee standpunten te mengen tot één die redelijkerwijs elementen van de waarheid in beide erkent. Dit is een aanfluiting die onnodige verdeeldheid veroorzaakt, want de harmonie tussen God en wetenschap is helemaal niet moeilijk te vinden, ondanks dat velen door de moderne maatschappij zijn klaargestoomd om anders te denken.

Het grootste deel van de hedendaagse kerk is zich er niet van bewust dat veel potentiële kosmologische verklaringen God en wetenschap samen in overweging nemen, en op een manier die de Schriftuur niet in gevaar brengt. Het aantal wetenschappelijke theorieën dat verenigbaar is met het creationisme is overweldigend; dat is niet eens een schok voor diegenen die weten wat de Bijbel werkelijk over dit onderwerp zegt en die op de hoogte blijven van het voortschrijdende onderzoek naar de oorsprong van de aarde. Maar binnen de kerk heeft het gebrek aan kennis over deze verenigbaarheid - en in veel gevallen de starre weigering om zelfs maar te luisteren naar een mogelijkheid buiten de gangbare weergave van Genesis, omdat dit een belediging voor God zou zijn - het gelovigen over de hele wereld moeilijk gemaakt om diegenen te bereiken die het niet kunnen opbrengen om in God te geloven terwijl "de wetenschap alle antwoorden heeft" (een opvatting die niet altijd betrouwbaar is, maar die met mededogen en een open geest moet worden benaderd).

Voor sommige lezers, vanwege de gevierde theorieën van Charles Darwin (en de bijna universele acceptatie van zijn leerstellingen in de meeste scholen en universiteiten in de afgelopen decennia), dwingt de potentiële eenheid tussen wetenschap en creationisme het idee af dat God de wetenschap gebruikte om Adam geleidelijk te ontwikkelen uit een lange lijn van chimpansees of een soortgelijke apensoort gedurende miljoenen of miljarden jaren. We zien meteen hoe de "aap Adam" hypothese in strijd is met het scheppingsverhaal in Genesis, waarin beschreven wordt hoe God Adam vormde uit het stof van de grond. "Adam was geen aap!" roepen predikers vanaf de kansel. "Evolutie is absurd! Onwaarachtig! Het ontkent Gods handwerk!"

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO'S:

DE AARDE IS OUD... EN JONG... MET EEN PRE-GENESIS STRIJD? WAT IS DE GESCHIEDENIS VAN TOHU, BOHU EN DE CHAOSDRAAK?

MAAKTE EEN GALACTISCHE STRIJD VÓÓR DE SCHEPPING VAN ADAM & EVA DE AARDE "DONKER EN LEDIG"?

Maar niet alle wetenschappelijke theorieën over de oorsprong van de mensheid en de aarde berusten op Darwins gedateerde speculaties. Bijvoorbeeld: Er is een cruciaal verschil tussen micro-evolutie en macro-evolutie, ondanks de gelijkenis in spelling: Micro-evolutie (met een i als tweede letter) beschrijft verbeteringen, veranderingen of natuurlijke selectie binnen een soort in de loop der tijd op basis van hun biologische behoeften (als voorbeeld). Macroevolutie (met een a als tweede letter) beschrijft dat een soort in de loop van de tijd letterlijk een andere soort wordt (zoals het thema "mens uit apen").

Sommige vogelsoorten die zijn gemigreerd en zich hebben gevestigd in koudere klimaten, hebben in de loop der jaren steeds grotere nakomelingen voortgebracht die beter bestand zijn tegen guur weer. Als we een van deze soorten in een laboratorium zouden bestuderen, zouden we vaststellen dat het dier nog steeds een vogel is (geen leeuw of hond of iets anders), maar dat de biologie zelf is veranderd om zich aan te passen aan nieuwe omgevingen gedurende generaties van voortplanting. Dit is micro-evolutie en het is niet slechts een theoretische mogelijkheid, het is een wetenschappelijke realiteit die consequent zichtbaar is in het dierenrijk. Macro-evolutie daarentegen identificeert de mogelijkheid dat een vogelsoort, gedurende miljarden jaren, eigenschappen ontwikkelt van andere soorten waarmee het geen DNA deelt, waardoor het overgaat en iets anders en nieuws wordt. (Ik suggereer niet dat een wetenschapper of laboratorium ooit heeft beweerd dat een vogel een leeuw of hond kan worden. Dit voorbeeld is met opzet absurd om lezers te helpen de essentie te begrijpen van wat er wordt uitgelegd).

Vaker wel dan niet erkennen zelfs Christenen die in een letterlijke weergave van Genesis geloven de mogelijkheid dat het menselijk lichaam sinds de tijd van Adam door micro-evolutie is geëvolueerd. Toch is een man nog steeds menselijk en deelt hij de basiseigenschappen van het menselijk ras met ieder ander: twee ogen, twee oren, twee armen, twee benen, acht vingers, twee duimen, tien tenen en een navel die bewijst dat ook hij op het moment van zijn geboorte via een navelstreng verbonden was met een menselijke vrouw, net als de rest van ons. Dat is zelfs waar als bijvoorbeeld een kouder klimaat de biologie van een man op een kleine manier heeft veranderd om zijn overleving in een bepaalde regio te garanderen. Hoewel we niet onder de huid kunnen kijken, zijn we ons ervan bewust dat ook hier overeenkomsten domineren: één maag (niet vier of meer zoals bij koeien en andere dieren); regelmatige spijsverteringssappen (niet de hete, bijtende vloeistof die uit de Bombardier kever komt); één brein (niet negen zoals bij de octopus), enzovoort. Een Samoaans mannetje is waarschijnlijk veel groter en langer dan een Boliviaans mannetje dat gemiddeld een meter kleiner is. Beide mannen zijn duidelijk menselijk, terwijl micro-evolutie (en een stamboom, natuurlijk) een rol heeft gespeeld in het veranderen van de manier waarop hun lichamen reageren op de omgeving. We hoeven niet te geloven dat deze mannen van apen afstammen om een soort evolutionaire activiteit in hun DNA waar te nemen waardoor ze van elkaar verschillen. Ons eigen vermogen om te zien getuigt elke dag van micro-evolutie en dat is geen schok.

Wanneer Christenen zeggen: "Ik geloof niet in evolutie", dan zijn degenen buiten de kerk die op de hoogte zijn van dergelijke verschillen in de wetenschap geneigd om te vragen: "Naar welke tak van evolutie verwijs je?". Christenen blijven daarom ongeschikt om het debat vanuit een geleerde positie aan te gaan, waardoor ze vanaf het begin van het gesprek al laten zien dat ze tekortschieten. We hebben ons zo ver gedistantieerd dat we niets te maken hebben met "die andere, ongelovige kosmologische verklaring" dat we voor de wereld in de grot van de irrelevantie zijn gekropen. We vieren onze separatistische afzondering, geven onszelf schouderklopjes en geloven dat we het trouwe Lichaam van Christus zijn en elke zondag samenkomen om onszelf te feliciteren dat we de verlichte zijn die "dat belachelijke apenidee" (bijvoorbeeld) afwijzen, terwijl wij in werkelijkheid degenen zijn die geen verlichting hebben als we geloven dat wetenschap (en de vele verwante studiegebieden) een bedreiging vormen voor God en het geloof. Houd de volgende uitspraak in gedachten terwijl je deze serie doorleest:

Opzettelijke onwetendheid is geestelijke nalatigheid.

Waarom? Omdat we moeten weten hoe we de verlorenen kunnen bereiken. Zolang we weigeren om een gesprek aan te gaan over hoe wetenschap en geloof kunnen samengaan, blijven we afgesloten van de zielen tot wie we geroepen zijn om hen te dienen. Ondertussen blijven we discussiëren zonder de feiten te kennen, wat leidt tot het verdedigen van een onvolledig en zwak standpunt, waardoor we er alleen maar ongeschoolder en dwazer uitzien als we geconfronteerd worden met de wetenschappen die zich in de wereld ontwikkelen.

Micro-evolutie is simpelweg een gemakkelijk voorbeeld om mijn zaak op te bouwen, omdat het duidelijk prima samengaat met theologie. Maar zijn er andere gebieden in de strijd tussen wetenschap en theologie die net zo harmonieus samengaan? Zo ja, hoe ver gaan ze dan? Kan het Woord van God eindelijk even relevant zijn voor de wereld als het laboratorium? En is het mogelijk dat godvrezende christenen op zijn minst kunnen waarderen (merk op dat ik niet zei "blindelings accepteren") wat laboratoria als waarheid aantonen, door ervoor te kiezen God te prijzen voor Zijn wetenschap in plaats van ironisch genoeg een deel van Zijn creativiteit af te wijzen door er weerstand tegen te bieden?

En nog belangrijker: Is er misschien een verklaring over de oorsprong van onze planeet die zich ook kan identificeren met en verenigen tussen zowel de Jonge als de Oude Aarde interpretaties van Genesis, terwijl wetenschappers ook een stem hebben?

Wauw. Wat? Hoe kan de aarde tegelijkertijd oud en jong zijn?

Nou, dat is niet helemaal wat ik zei, of wel? Ik zei dat de twee interpretaties van Genesis kunnen samensmelten. En dat doen ze, in mijn theorie, terwijl ze ook onze wetenschap in ontwikkeling en degenen die het bestuderen respecteren.

Ik weet dat dit veel gevraagd is en het klinkt zeker onmogelijk in dit vroege stadium, maar als je de komende pagina's leest, denk ik dat je zult zien dat dit meer is dan een mogelijkheid of louter speculatie, hoewel het misschien niet de zondagsschoolles is die je eerder hebt gehoord.

Dit is allemaal goed en wel, Donna, maar wat heeft dit nu echt met Jezus te maken? Gaat het evangelie niet over Hem? Moeten we ons niet in de eerste plaats richten op het getuigenis van Christus, in plaats van ons bezig te houden met de mogelijkheid van een fusie tussen theologie en het antwoord van de wetenschap op de grote kosmologische vraag over de leeftijd van de aarde?

Geloof me, voorbereiding op dit gebied is een krachtig hulpmiddel voor evangelisatie.

VOLGENDE: Leren van Galileo: De tot zwijgen gebrachte ketter van gisteren; het gevierde genie van vandaag

Eindnoten

[i] Missler, Chuck, “Genesis: Session 4: 3 rd Day: Chapter 1:9–13,” fourth video from “Genesis: An Expositional Commentary,” Koinonia House ; werd dit verhaal in de eerste acht minuten verteld, naast de bespreking van relevante wiskunde. Deze serie kan, samen met het studieboek, gekocht worden via Missler's persoonlijke website op de volgende link: https://store.khouse.org/products/genesis-an-expositional-commentary ; toestemming om te citeren verleend aan Tom Horn voor al zijn projecten vóór zijn dood; nadruk alleen toegevoegd waar vocale nadruk werd gelegd in de oorspronkelijke presentatie.

[ii] Ibid.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] Ibid.

[vii] Missler, Chuck, “Genesis: Session 6: 5 th Day: Chapter 1:20–23,” sixth video from “Genesis: An Expositional Commentary,” Koinonia House , 41:38–45:10. Deze serie kan, samen met het studieboek, worden gekocht op Missler's persoonlijke website op de volgende link: https://store.khouse.org/products/genesis-an-expositional-commentary .

[viii] Missler, Chuck, “Genesis: Session 7: 6 th Day: Chapter 1:24–28,” seventh video from “Genesis: An Expositional Commentary," Koinonia House , 34:00-35:36. Deze serie kan, samen met het studieboek, gekocht worden via Missler's persoonlijke website op de volgende link: https://store.khouse.org/products/genesis-an-expositional-commentary .

Bron: RESEARCH FINDINGS BEHIND GROUNDBREAKING NEW BOOK “BEFORE GENESIS” TELL THEIR OWN TALE—PART 2: THE GREAT DEBATE » SkyWatchTV