www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vóór Genesis: Nu al een overweldigende respons... en die wordt met de dag groter

1 oktober 2023 door SkyWatch Editor

Online serie gebaseerd op achtergrondonderzoek achter baanbrekend nieuw boek BEFORE GENESIS

()

Door Donna Howell

Het is 27 september 2023, om 4:02 in de late namiddag terwijl ik dit artikel schrijf, en eerlijk gezegd tolt mijn hoofd. Ergens tussen schok, ontzag, verwondering, ongeloof, nederige (en gereserveerde) anticipatie, en een vleugje angst zit een plekje dat "vertrouwen" heet en dat ik probeer te vinden. Het meest grappige hieraan is: Niemand buiten mijn familie weet echt hoe ik me voel en ik deel het met elke lezer met volledige overgave.

Dus, wat is er aan de hand?

Oh, niet veel. Het is gewoon dat ik samen met Dr. Thomas Horn heb geschreven aan wat "het meest controversiële maar belangrijke boek dat we ooit hebben gepubliceerd" wordt genoemd, en zelfs voor de verschijningsdatum verspreidt de buzz over dit boek zich... overal, en snel.

Gisteravond rondde ik een groot media-interview af met honderdduizenden luisteraars over de belangrijkste punten uit Before Genesis: The Unauthorized History of Tohu, Bohu, and the Chaos Dragon in the Land Before Time, en dat is nog maar het begin. Vandaag heb ik minstens twee uur besteed aan het beantwoorden van e-mails, sms'jes en telefoontjes van de presentatoren van radio- en televisieprogramma's die er lucht van hebben gekregen dat we zoiets hebben durven schrijven en die willen weten hoe snel ze me kunnen vragen om uit te leggen hoe Tom en ik in hemelsnaam tot de conclusies zijn gekomen die we in dat werk hebben gedaan. Hun reacties op de opzet van het boek varieerden van "Dit beantwoordt alles! Het is allemaal logisch!" tot "Dit meen je niet. Zeggen jullie echt wat ik denk dat jullie zeggen?".

Je weet hoe ze zeggen, "één stap vooruit, twee stappen terug"? Zo ging mijn dag ongeveer. Ik kon het niet bijhouden. Ik drukte op de verzendknop van een e-mail met een reactie over een interview over dit boek en drie andere kwamen ervoor in de plaats, naast een paar sms'jes en twee voicemails, allemaal binnen een paar minuten. En toen, een paar uur geleden, kreeg ik bevestiging via een screenshot die onze bediening deelde op social media dat Before Genesis daadwerkelijk - zoals gisteren geruchtmakend was - op nummer 1 staat van best verkopende boeken op Amazon... de grootste boekenmarkt ter wereld met meer dan 60 miljoen titels die strijden om aandacht.

Ik weet nog niet wat God met dit boekwerk aan het doen is, maar ja, vandaag was het een circus. Ik vertelde Tom in het begin, toen een beroemde theoloog ons vertelde dat dit boek "een oorlog zou ontketenen" - toen deze illustere taalkundige van het oude Hebreeuws (inclusief verouderde dialecten die in gebruik waren in de tijd dat het Oude Testament werd geschreven) zei dat we "hilarisch in de minderheid" waren in onze theologie - dat ik bereid zou zijn om het te schrijven. Niet omdat ik er gewoon van geniet dat mijn naam en gezicht door het moddergevecht worden gesleept dat zich gewoonlijk vasthecht aan elk project dat tegen de hoofdstroom van de kerk ingaat, maar omdat ik erin geloofde. Niet alleen geloof ik dat de boodschap van het boek waar is; ik vertrouw erop dat de boodschap veel evangelischer is dan alles wat ik tot nu toe heb geschreven.

Oh, en die "beroemde theoloog" waar ik het over had? Hij was het eens met deze gevoelens. In hetzelfde gesprek waarin hij zijn ernstige waarschuwingen over "oorlog" uitsprak, vroeg Tom hem of onze conclusies "mogelijk" konden zijn. Zijn antwoord was: "Tom, het is niet alleen mogelijk, het is waarschijnlijk." Hoewel hij niet overtuigd kon worden om dit boek zelf te schrijven (om goede redenen die te maken hebben met de richting van zijn bediening), vertelde hij ons uiteindelijk dat we de ontbrekende schakel hadden ontdekt die de kracht heeft om een grote muur af te breken die christenen van elkaar scheidt en tegelijkertijd de verlorenen bereikt op een pad dat maar heel weinig christenen hebben bewandeld.

Wat is de grote onthulling? Waarom maakt iedereen zich zo druk over dit boek?

Het is moeilijk om een omvangrijk project als Before Genesis in een artikel van deze lengte samen te vatten, maar ik zal een paar belangrijke elementen delen die sterk bijdragen aan de shockfactor van het publiek.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

DE AARDE IS OUD... EN JONG... MET EEN PRE-GENESIS STRIJD? WAT IS DE GESCHIEDENIS VAN TOHU, BOHU EN DE CHAOSDRAAK?

Sinds onheuglijke tijden (of in ieder geval sinds het begin van de jaren 1600), voornamelijk dankzij de krachtige stem van bisschop James Ussher, is het overweldigend populaire christelijke verhaal in het Amerikaanse christendom dat de planeet Aarde ongeveer zesduizend jaar oud is, en elke wetenschappelijke dateringsmethode die deze visie tegenspreekt wordt als fout beschouwd. Ussher telde de lengte van het leven van elk personage op zoals vermeld in de bijbelse genealogie en volgde het terug naar Adam als de eerste vader van de planeet. Hij concludeerde dat aangezien het Woord zegt dat hij op de laatste dag van de Schepping uit stof werd gemaakt, Adam en de Aarde op hetzelfde moment ontstonden: 4004 voor Christus, volgens de berekeningen van de menselijke afstamming die zwaar gebaseerd zijn op Genesis 5. De vertaling van de King James Version - die sterk beïnvloed werd door de nog levende leer van Ussher - droeg ook bij aan Ussher's schattingen van de leeftijd van de Aarde door het Hebreeuwse yom in heel Genesis 1 te vertalen naar "dag", waardoor de hele Schepping werd voorgesteld als een gebeuren in zeven letterlijke, vierentwintig uur durende dagen en door die belangrijke gebeurtenis te koppelen aan Adams geboortedag (ook al kan dat woord ook vertaald worden als "leeftijd"...). een argument dat uiteindelijk bijna volledig irrelevant is zodra het "grote plaatje" van de eerste paar verzen in het Woord van God naar voren wordt gehaald, zoals ik zo dadelijk zal opmerken). Sinds deze theologische ontwikkeling heeft de kerk Ussher's leer bijna unaniem omarmd als een traditie die nooit in twijfel kan worden getrokken omdat de geleerde anders wordt beschouwd als een "liberale uitlegger" die "de Bijbel wil laten overeenstemmen met de wetenschap". Geleerden of theologen verspreid over de afgelopen vier eeuwen hebben de gangbare interpretatie uitgedaagd, alleen om te horen te krijgen dat ze samenzweringstheoretici zijn die de alu-hoedje verdienen die ze zichzelf hebben aangemeten door "tegen het Woord van God in te gaan". Velen van hen hebben er dus voor gekozen om over dit alles te zwijgen en maken de fout door aan te nemen dat de leeftijd van de aarde een niet-essentieel onderwerp is in het bereiken van de verlorenen... een veronderstelling die niet verder van de waarheid kan zijn.

Eigenlijk is de leeftijd van de aarde waarschijnlijk een van de belangrijkste onderwerpen in het huidige wetenschappelijke tijdperk dat we ooit zouden kunnen proberen aan te pakken! Als we dat niet doen, herhalen we alleen maar dezelfde blunder die we in Galileo's tijd maakten en die tot ontelbare verliezen van kostbare zielen leidde.

Galileo daagde de kerk uit om het heliocentrisme (het geloof dat de aarde om de zon draait) te accepteren, gebaseerd op een wetenschappelijk instrument voor ruimteobservatie dat in zijn tijd net in opkomst was. Het werd een "telescoop" genoemd en het vergemakkelijkte het menselijk oog om duidelijk te zien dat geocentrisme (het geloof dat de zon om de aarde draait) aantoonbaar onjuist was. De kerk van Galileo's tijd stond erop dat sommige verzen uit het Oude Testament, zoals Psalm 104:5 ("de aarde ... kan niet worden bewogen"), in strijd waren met de bevindingen van de telescoop, en Galileo werd driehonderd jaar lang als ketter gebrandmerkt na een gedwongen herroeping van zijn levenswerk.

Mis dit niet: Het duurde drie eeuwen voordat christenen toegaven dat ze het mis hadden, terwijl elke dag mensen de eeuwigheid ingingen in de overtuiging dat de Bijbel fout was omdat de wetenschap het heliocentrisme steunde. Het doet me afvragen: Hoeveel mensen gaan vandaag de dag de eeuwigheid in met het idee dat de Bijbel een fout heeft omdat de wetenschap een oude planeet ondersteunt en christenen volhouden dat "de Bijbel zegt" dat de Aarde zesduizend jaar oud is (terwijl dat echt nergens staat)? Als je er niet op kunt vertrouwen dat het allereerste hoofdstuk in Gods Woord waar is, hoe kun je dan vertrouwen hebben in alles wat daarop volgt?

Het is ver voorbij de tijd dat traditionele interpretaties over de vroegste tijden van onze planeet - en wat er in die tijd tussen God en Lucifer gebeurde - worden bijgewerkt in het licht van wat we vandaag de dag waarnemen. Eens dit gedaan is, stapelen de bewijzen zich overweldigend op in het voordeel van een harmonie tussen niet alleen wetenschap en theologie maar ook tussen de Jonge-Aarde menigte en de Oude-Aarde menigte.

Wacht eens even, Donna... Zei je net dat de Aarde tegelijkertijd oud en jong is?

Nee, ik zei dat de twee eindelijk in harmonie kunnen worden gebracht: Er is geen fout in het zien van echt, waar bewijs van een Scheppingsgebeurtenis ten tijde van Adam (de Jonge Aarde visie); de fout zit in de aanname dat het de eerste en enige Scheppingsgebeurtenis was, en dat er daarvoor helemaal geen vorm van Aarde kon zijn geweest. (Op dit punt komt het argument tussen de Hebreeuwse woorden bera en bara in beeld. Het ene betekent "uit het niets geschapen" en het andere betekent "uit een reeds bestaande substantie geschapen". Hoewel Jonge Aardbewoners vasthouden aan de interpretatie "uit het niets geschapen", bestonden er nog geen klinkers in het Hebreeuws toen het Oude Testament werd geschreven, dus als we eerlijk zijn [en dat zouden we altijd moeten zijn], kunnen we niet met recht vasthouden aan bera of bara. Dus, hoewel er geen vraag is of God Degene was die alles schiep wat bestond vanaf het begin [Johannes 1:3], is het ook toelaatbaar dat Hij de Aarde schiep ten tijde van Adam uit de substantie van een vroegere Aarde. Dit is dezelfde reden waarom het dag/leeftijd debat vaak van marginaal belang is voor Hebreeuwse schriftgeleerden, omdat zij de mogelijkheid zien van een eerste Schepping, hoe lang geleden de wetenschap ook eist, en een Restauratie gebeurtenis in de tijd van Adam, en concluderen dat zowel "dag" als "leeftijd" toelaatbaar zijn, omdat God genoeg tijd had tussen de val van Lucifer in het begin van de aarde en Adam's latere verjaardag op aarde om deze planeet te herstellen van de onbewoonbare woestenij die het ooit was onder Lucifer's heerschappij tot wat we nu hebben. Al deze woedende Hebreeuwse woordargumenten - en vele andere - worden uitvoerig besproken in Voor Genesis).

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

MAAKTE EEN GALACTISCHE STRIJD VÓÓR DE SCHEPPING VAN ADAM & EVA DE AARDE "DONKER EN LEDIG"?

Maar waarom zijn christenen toch zo bang om de Schrift opnieuw te bekijken in het licht van de wetenschap? Men hoeft niet blindelings alle door mensen voortgebrachte wetenschappelijke meningen te accepteren om op zijn minst toe te staan - zoals we in Galileo's tijd hadden moeten doen - dat sommige wetenschap waar is. Niet alle waarnemingen over onze planeet die voortkomen uit de wetenschappelijke gemeenschap zijn correct, alleen maar omdat een of andere kerel in een witte laboratoriumjas met zijn naam geborduurd in een mooi rood schrift dat heeft gezegd. Telkens wanneer de Bijbel en een door mensen geleide "wetenschappelijke ontdekking" met elkaar in conflict zijn, is het goed om te zeggen "de Bijbel wint" en nederig toe te geven dat we toch nooit alles over de wereld zullen weten, dus waar is de dreiging? Heeft God niet zelf de aarde geschapen en alles wat er op te observeren valt? Heeft God niet ook - door de leiding van de Heilige Geest - de Bijbel geschreven? Als het antwoord op beide vragen "ja" is, zoals elke ware belijdende Christen zal beamen, dan is het weven van een congruente draad tussen de werkelijkheid en het Woord niets minder dan een daad van aanbidding voor de Wetenschappelijk Meester die in de eerste plaats heerst over zowel Zijn Schepping als Zijn Woord! Waarom degenen met een geloof dat groot genoeg is om dat te zien het gevoel geven dat ze iets verkeerds of zondigs hebben gedaan door onze Maker op deze manier te verheerlijken?!

Wat een schande is dit.

Daarom is het een eer om dit boekproject toegewezen te krijgen, terwijl ik heel goed weet dat ik "tegen de stroom in ga" en "in de minderheid ben" en "een oorlog begin"... terwijl ik ook weet dat gehoorzaamheid aan God inruilen voor populariteit onder de mensen betekent dat je niet langer een dienaar van Christus bent, zoals Paulus schreef (Galaten 1:10).

Wat heb ik te verliezen? Populariteit en intellectueel gebabbel, die er voor mij weinig toe doen. Wat heb ik te winnen?

Misschien moeten we de vraag anders stellen: Wat heeft de verlorene te winnen door in te zien dat de Bijbel niet concurreert met aantoonbare wetenschap en dat beide waar zouden kunnen zijn? Nou, als Genesis waar is, dan kan Genesis 3:15 - de eerste belofte van God dat er een Messias zal komen om ons allemaal te redden - ook waar zijn, en Jezus, met zijn letterlijke honderden vervullingen van oude profetieën (veel schriftgeleerden zeggen duizenden) kan ook waar zijn. Plotseling is de kwestie van de leeftijd van de aarde niet langer een "marginale kwestie".

Het is een evangelisatiekans.

Nogmaals: Wat een eer... En eigenlijk is de feedback tot nu toe niet zo eng geweest als de beroemde theoloog waarschuwde. Slechts een paar dagen nadat het publiek op de hoogte werd gesteld van dit project, hebben we al een heleboel e-mails en telefoontjes ontvangen van christenen die al lang vermoedden dat er meer achter dit beeld van Genesis zat dan hun kerk hen had geleerd, en ze zijn dankbaar voor onze bereidheid om deze "onaantastbare" theologie onder ogen te zien.

Als Tom en ik (en vele van onze vrienden uit heden en verleden, waaronder Steve Quayle [die ons jaren voor was], Dr. Chuck Missler, Noah Hutchings, Gary Stearman, Michael S. Heiser en vele anderen) het bij het rechte eind hebben. Heiser en vele anderen) correct zijn in ons onderzoek - waarbij een enorme berg tijdschriften, boeken, artikelen en andere media van Hebreeuwse experts betrokken zijn die ook de diepgaande implicaties van de woorden tohu va bohu zien en begrijpen dat ze absoluut niet simpelweg "zonder vorm en leeg" (Genesis 1. 1-2) konden betekenen voor het oorspronkelijke publiek van Genesis: 1-2) voor het oorspronkelijke publiek van Genesis-dan was Lucifer werkelijk de vernietiger van steden en koninkrijken tijdens het tohu va bohu tijdperk van de geschiedenis van de Aarde... precies zoals de Bijbel zegt dat hij was (en in dezelfde taal, zou ik kunnen toevoegen; Jeremia 4:23-27; Jesaja 14:16-17). We kunnen ophouden ons te verzetten tegen het Hebreeuwse, taalkundige bewijs dat tohu va bohu veel verantwoordelijker weergeeft als "een onbewoonbare woestenij van chaos" en toegeven dat deze woorden een tijdperk beschrijven van Goddelijk maar toornig oordeel over Gods oorspronkelijke ontwerp als gevolg van het werk van de vijand en zijn gevallen engelen. We kunnen Jesaja 45:18 eindelijk benaderen vanuit een meer rechtlijnige, "Occam's Razer" invalshoek, die stelt dat God "niet" degene was die verantwoordelijk was voor het scheppen van de aarde tohu (in KJV vertaald met "tevergeefs" in dit geval). We kunnen eindelijk de ruïnes zien van de oudste rituele slangenaanbiddingsstructuren op Aarde en andere religieuze fenomenen zoals Puerta de Hayu Marca, Gobekli Tepe, Karahan Tepe, Baalbek, Catalhoyuk, de Poort van de Zon in Tiahuanaco, OOPArts van "buitenaardse oorsprong" (artefacten van buitenaf die niet zouden moeten bestaan op basis van de intelligentie die nodig was om ze te maken in een tijd waarin de mensheid niet eens een kleipot kon maken), astronomisch uitgelijnde karresporen over de hele wereld en talloze andere anomalieën in het licht van het Luciferiaanse, gevallen engelenwereldbeeld dat de Bijbel ook herhaaldelijk leert als een feit van onze gezamenlijke geschiedenis. En omdat we weten dat God geen vleeseters heeft geschapen (Genesis 1:30), kunnen we eindelijk ophouden met aan te nemen dat Genesis 6:1-4 "de enige keer" was dat de vijand zou hebben geprobeerd om Gods Schepping krom te trekken en kunnen we in plaats daarvan bizarre vleesetende dieren in het kader plaatsen waar ze thuishoren, zoals dinosaurussen, die volgens wetenschappelijke dateringen 66 miljoen jaar geleden werden uitgeroeid en dus dateren van vóór de zondeval van Adam die het dierenrijk verwoestte. (Trouwens, lezers, wetenschappelijk bewijs getuigt ook van het feit dat er iets heel vreemds [vertaling: kwaadaardig] gebeurde met dinosaurussen, omdat de grootste van hen oorspronkelijk ongeveer zo groot waren als een Duitse herder en waarschijnlijk herbivoren waren... Als ze ook maar in de buurt bestonden van wat het daterende bewijs laat zien, en als we al weten dat de satanische agenda inhoudt dat Gods ontwerp wordt genomen en weerzinwekkend wordt gemaakt zoals in Genesis 6 wordt geschetst, dan behoren dinosaurussen tot een oud, door zonde bezoedeld tijdperk van fossielen dat ook vreemde "aapmensen" heeft voortgebracht terwijl deze planeet tohu va bohu was. Veel meer daarover in het boek!) En zo komen vele andere, voorheen onverenigbare zaken uiteindelijk samen in een georkestreerde conclusie van de gebeurtenissen in Genesis die op schokkende wijze alle bijdragende stemmen (van zowel jonge als oude creationisten en de wetenschap) samenvoegt tot één evenwichtige en aangename climax.

Ben ik nerveus? Nou, natuurlijk! Wie zou dat niet zijn? Ik wil net zo min "oorlog voeren" tegen iemand als de volgende vreedzame geleerde. Maar ik ben bereid, en terwijl de interviews binnenstromen, waarderen Tom en ik elk gebed van ons lezerspubliek dat de seculiere wereld - de wereld die zo ver gaat dat ze God vervangt door de wetenschap en er zo hun god van maakt - deze boodschap ontvangt en de Ware God van het universum een tweede blik geeft.

Als we dit doel ook maar voor één verloren ziel bereiken, dan hebben we bereikt wat we wilden bereiken. Bid alsjeblieft voor Tom en mij. Het is overduidelijk dat we op het punt staan om aan een hele reis te beginnen met dit project...

VOLGENDE: VOOR GENESIS - DEEL 1: De "oorlog" die we begonnen zijn: Zal het uiteindelijk de moeite waard zijn?

Bron: Before Genesis: An Overwhelming Response Already…and Increasing by the Day » SkyWatchTV