www.wimjongman.nl

(homepagina)


ONDERZOEKSRESULTATEN ACHTER BAANBREKEND NIEUW BOEK "BEFORE GENESIS" VERTELLEN HUN EIGEN VERHAAL DEEL 13: Het gaat niet alleen om koolstofdatering

12 november 2023 door SkyWatch Editor

()

Inleding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12

Hoewel er veel wetenschappelijke dateringsmethoden zijn, laten we er een paar bekijken en enkele beweringen over hun betrouwbaarheid overwegen. Maar merk op dat het niet mijn doel is om Jonge Aarde of Oude Aarde te bewijzen of te weerleggen. En onthoud alsjeblieft wat ik al eerder zei: Dit is geen universiteitsboek en het is ook niet mijn bedoeling om die aanpak na te bootsen. Het is heel goed mogelijk dat veel lezers andere werken hebben gelezen die gerelateerd zijn aan Jonge of Oude Aarde en waarin de volgende onderwerpen uitgebreid worden behandeld. Ik heb ervoor gekozen, omwille van ruimte en tijd en in het belang van de lezer, om geen pagina's en pagina's te wijden aan een debat dat al goed behandeld is door anderen in dit studiegebied. Aan de andere kant zijn sommige lezers misschien nieuw met dit onderwerp, omdat materiaal over dit onderwerp in de recente geschiedenis een overweldigende voorkeur voor de Jonge Aarde heeft gehad, dus ik kan niet helemaal voorbijgaan aan het bespreken van de dateringsmethoden.

Daarom is dit hoofdstuk een snelle samenvatting van deze methoden en een even beknopte blik op de populairste weerleggingen ervan door de Jonge Aarde aanhanger, gevolgd door een logisch overzicht van de vraag of deze weerleggingen steek houden. Als afsluiting van dit hoofdstuk zal ik de mogelijkheid opnieuw bekijken dat de meeste van deze dateringsmethoden die er ver naast zitten als gevolg van snelle geologische veranderingen tijdens de zondvloed van Noach - een gevolgtrekking die ook inherente problemen heeft (theologisch gesproken). Ik geloof dat er een bepaald niveau van waarheid bestaat in de geologie van de Jonge Aarde, de Oude Aarde, de zondvloed van Noach en bijna alle velden van wetenschappelijk onderzoek en ontdekking, zoals mijn Oude Aarde theorie, die in de komende hoofdstukken wordt besproken, mogelijk maakt.

Stratigrafie/Biostratigrafie

Binnen de lagen van het aardse gesteente liggen vele kleine goudmijnen die gevonden kunnen worden door het opmerkzame oog. Deze lagen worden "strata" genoemd (de enkelvoudige vorm is "stratum"). Strata worden gevormd doordat het gewicht van sediment en mineralen aan de bovenkant van het gesteente in de loop der tijd wordt samengeperst en verhard (dit wordt "afzetting" genoemd), waardoor extra lagen gesteente ontstaan. Vele andere factoren zoals het weer, gletsjers en erosie dragen bij aan het proces voordat deze "cementatie" of "lithificatie" (sediment dat een vast gesteente wordt) plaatsvindt.

Verschillende gesteentelagen met verschillende kleuren (zoals de horizontale strepen op de wanden van de Grand Canyon) ontwikkelen zich binnen de lagen, waarbij variaties in lithologische eigenschappen worden geïdentificeerd (gerelateerd aan de studie van textuur, fijnkorrelige of grofkorrelige samenstelling, koolstof, ijzer, enzovoort binnen die laag). Dieprode of roestkleurige lagen zijn bijvoorbeeld het resultaat van geoxideerd (verroest) ijzer in de mineralen, terwijl een grijs gesteente getuigt van lagere ijzergehaltes, wat geologen een aanwijzing geeft over de lucht, temperatuur, vegetatie, bacteriën en andere omgevingsfactoren ten tijde van de vorming. Gekantelde lagen duiden op een verstoring (zoals vulkanen, aardbevingen, bewegend water, enz.) die op een bepaald moment tot erosie van het gesteente leidde, waarbij nieuwere sedimenten uit de omgeving van dat moment werden geïntroduceerd, wat verklaart waarom er af en toe dwarsliggende lagen zijn in afwijkende richtingspatronen die door de eerdere lagen heen "barsten".

Omdat gesteente geleidelijk extra gesteente op zichzelf bouwt in een opwaarts patroon (dit wordt "superpositie" genoemd), bevinden de "jongste" lagen zich bovenaan: Hoe lager de laag, hoe ouder de laag, dus een fossiel op vijftig meter diepte in de strata zal ouder zijn dan een fossiel op twintig meter diepte, enzovoort. Veel lagen strekken zich kilometers ver uit en vertonen dezelfde gelaagdheid erboven en eronder, dus als een voorwerp in een bepaalde laag is ingeklemd en een ander voorwerp kilometers verderop in dezelfde (of een nabijgelegen) laag is ingeklemd, kunnen geologen vaststellen dat beide voorwerpen uit ongeveer hetzelfde tijdperk stammen.

Tefrochronologie is een soortgelijke wetenschap, waarbij vulkanisch gesteente en andere materialen (tefra) afkomstig van een bekende historische uitbarsting worden gebruikt om de leeftijd te bepalen van objecten boven of onder de tefra; als een object zich boven op de tefra bevindt, is het jonger dan het jaar waarin de vulkaan uitbarstte, terwijl een object onder het vulkanisch gesteente daar duidelijk is achtergelaten ergens voor de uitbarsting die het heeft begraven.

De vorming van lagen neemt over het algemeen veel tijd in beslag; het is zeker geen proces van de ene dag op de andere. De tijd die elke laag nodig heeft om te verharden varieert natuurlijk afhankelijk van veel factoren (wind of water die vers sediment meevoeren, bijvoorbeeld), maar geologen zijn in staat geweest om deze elementen te bestuderen en een accumulatiesnelheid te produceren die laat zien dat veel lagen miljoenen of miljarden jaren nodig hadden om zich op te stapelen en te veranderen in steen.

Maar nogmaals, ik wil benadrukken dat dit een algemene regel is.

( )

Rechtopstaande boomstam uit de Carboon in Duitsland

Jonge Aarde aanhangers geloven (vaak met overtuigende ondersteuning) dat veel van deze gesteentelagen zich snel opstapelden tijdens de Zondvloed van Noach. Ze wijzen op bizarre verschijnselen, zoals een versteende boom die door lagen heen "groeit", of een versteend dierlijk skelet dat door verschillende lagen heen omhoog steekt (een "polystraat fossiel" in Creationistische terminologie). Als strata er miljoenen jaren over doen om te verharden, zeggen ze, dan zou de boom weggerot zijn of zouden de botten van een dier in die tijd weggesleept zijn. Als de boom niet wegrotte en de botten niet verdwenen - en het skelet blijft intact door de lagen heen - dan bewijst dit een snelle sedimentatie die het bijbelse verhaal van een plotselinge, wereldwijde zondvloed ondersteunt... maar niet miljarden jaren van gesteentelagen die zich ophopen over een dier dat vreemd genoeg nooit bewoog gedurende die tijd.

Wetenschappers zijn het vaak eens met Jonge Aarde gelovigen dat er op een bepaald moment iets snels is gebeurd dat dit heeft veroorzaakt, hoewel ze het zien als de uitzondering in een bepaald gebied en niet als de regel. Afhankelijk van het type gesteente, zeggen wetenschappers, is snelle sedimentatie al anderhalve eeuw geen mysterie meer. Verklaringen schrijven deze zeldzaamheden vaak toe aan andere oorzaken, zoals in water oplosbare sedimenten veroorzaakt door een lage zoutdichtheid in de mineralen, of explosieve vulkanische gebeurtenissen die resulteren in lahars (modderstromen die brokstukken bevatten) die losse, discontinue vulkanische afzettingen genereren, zoals dekens die de fossielen op hun plaats houden en uiteindelijk afbreken terwijl de gelaagdheid langzaam verdergaat. Ondertussen fossiliseert het object (boom, dierlijk skelet, etc.) op zijn plaats. Dergelijke geologische fenomenen komen vaak voor in moerassige of drassige gebieden waar staande bomen zijn afgestorven en sediment zich rondom de bomen verzamelt, waardoor de bomen rechtop door extra lagen fossiliseren (en sommige uiteindelijk versteend raken). Overstromingen, vloedgolven, ruw weer, vulkaanuitbarstingen en andere extreme milieugebeurtenissen kunnen fossielen en objecten die ooit levende organismen waren begraven en daardoor behouden, en geologen hebben al meer dan honderd jaar verklaringen gegeven die volledig natuurlijke en organische oorzaken hebben.

Helaas worden deze oorzaken vaak niet in overweging genomen wanneer Jonge Aarde gelovigen hun geloof onderwijzen.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

Oceaanriffen: "Tropische bossen van de oceaan".

Waarom lijken er zoveel vergelijkingen te zijn tussen koraalriffen en bomen? Waarom worden koraalriffen in veel hedendaagse mariene biologische literatuur "de bomen van de oceaan" genoemd? Wat is een "tropisch woud van de oceaan", aangezien we weten dat zoiets niet letterlijk kan bestaan?

Het is algemeen bekend dat als we een boom omhakken en de ringen tellen die over de stronk verschijnen van de middelste naar de buitenste laag, we de leeftijd kunnen bepalen. De schors die zich ontwikkelt als de boom groeit, verandert met de seizoenen: In de lente en vroege zomer, wanneer er veel regen en zonneschijn is, is het hout lichter van kleur, wat een snelle groei weerspiegelt. Daarom geeft elke kleurring in het hout één levensjaar van de boom aan en wijst het ook op het klimaat rond de boom in dat jaar.

Omdat bomen maar een beperkte tijd leven voordat ze sterven en wegrotten, kunnen we niet verwachten dat ze bewijs leveren voor een Jonge of Oude Aarde. Oceaanriffen kunnen dat echter wel en via een vergelijkbare dateringsmethode.

Net als de eerder genoemde rotslagen bouwen organische materialen zich op aan het oppervlak van koraal. Deze materialen worden achtergelaten door kleine vissen, planten en ongeveer een kwart van alle andere zeedieren die bijdragen aan het ecosysteem van het oceaanleven. Als de poliepen van het koraal (de "monden", zogezegd) voedingsstoffen opnemen, scheidt het koraal calciumcarbonaat (kalksteen) af, dat zich na verloop van tijd ontwikkelt tot een compacte structuur, die samensmelt met ander koraal en een rif vormt.

Koraal groeit in lagen (ook wel "faunale successie" genoemd), net als gesteentelagen: De bovenste laag koraal is de jongste. De oudere lagen eronder zijn in wezen verlaten totdat algen, schimmels en kleine dieren van de weekdierenfamilie (slakken, oesters, mosselen, inktvissen en andere) zich in het diepe skelet boren en zich daar nestelen, waardoor het koraal kwetsbaar wordt voor bio-erosie en instorting. Net zoals menselijke botten variëren in dikte en dichtheid, produceren sommige koralen zwakkere skeletten, terwijl andere stevigere platforms bouwen voor nieuwe groei die minder risico lopen om af te brokkelen.

Bij koralen die een extreem dicht en duurzaam skelet produceren, blijven de lagen elk jaar omhoog klimmen bovenop een stevige structuur, waarbij de kleur en textuur verandert afhankelijk van de seizoenen (zoals we zien bij boomringen). Mariene wetenschappers kunnen in deze gelaagde banden boren en niet alleen het aantal jaren dat het koraal heeft geleefd meten, maar ook hoe het zoutgehalte, de watertemperatuur en de antropogene invloed (door de mens veroorzaakte veranderingen in het milieu) er tijdens elk seizoen uitzagen. Natuurlijk worden er ook andere wetenschappelijke dateringsmethoden (zoals radiokoolstof en uranium-thorium datering) toegepast bij het ontcijferen van de leeftijd van een rif, zodat we niet alleen hoeven te vertrouwen op de getuigenis van de banden.

Een rif dat veel aandacht krijgt is het Chazy rif van Isle La Motte, Vermont. Hoewel het niet meer leeft en daarom op veel plaatsen gebroken is (het grootste deel ligt begraven onder het aardoppervlak), zouden de overgebleven torenhoge fossielen dateren van meer dan 450 miljoen jaar geleden.[i]

Een ander rif dat nog vaker genoemd wordt, het Great Barrier Reef voor de kust van Queensland, Australië, leeft nog steeds en volgens een artikel van de American Association for the Advancement of Science zijn onderzoekers geschokt te ontdekken dat het slechts tussen de 500.000 en 1,05 miljoen jaar oud is. "Die schatting wordt ondersteund door paleomagnetische gegevens [binnenkort besproken], die aantonen dat dit deel van het rif gevormd moet zijn nadat de magnetische polen van de aarde voor het laatst omkeerden, zo'n 790.000 jaar geleden."[ii]

Deze gevolgtrekking, gebaseerd op de bevindingen van zeventien onderzoekers die in juni 2001 toezicht hielden op het boren van gaten in zowel de binnenste als de buitenste platen van het rif, wordt in het artikel vergeleken met "de atollen [ringvormige eilanden met koraalranden] van Enewetak en Bikini in de Stille Oceaan, die zich in meer dan 45 miljoen jaar hebben gevormd"[iii].

Als we weten hoe een koraalband zich ontwikkelt in de loop van een jaar, en dat weten we - en als we in die banden kunnen boren en ze kunnen tellen om faunale opeenvolging te observeren die huidige en vroegere omgevingsfactoren laat zien die samenvallen met de datering van oude mariene fossielen tussen koraallagen, en dat kunnen we - dan is het moeilijk om de legitimiteit van hun stille getuigenis van het bestaan van een zeer oude planeet af te wijzen.

Rivier Sedimenten

Voordat we verder gaan met paleomagnetisme, neem alles wat je hebt gelezen over gesteentelagen, boomringen en koraalriffen en pas diezelfde ideeën toe op sedimenten van meerbeddingen.

Opgedroogde meren liggen over de hele wereld en elk meer dat grotendeels ongestoord is gebleven door de menselijke beschaving laat lagen sediment zien op de bodem van wat ooit een waterlichaam was. Ook deze lagen onthullen allerlei soorten visfossielen en onderwaterwezens die op verschillende momenten in het verleden hebben geleefd en gestorven zijn en waarvan de overblijfselen diep in de bodem zijn ingeklemd.

Het sediment in deze meren werd langzaam afgezet in zeer dunne en fijne lagen toen er nog water aanwezig was. Elke laag wordt een "varve" genoemd en elke varve weerspiegelt vier seizoenen (een jaar) van opgehoopt sediment, hoewel de kleuren omgedraaid zijn ten opzichte van die van de ringen van een boom: De bloeiseizoenen van groei worden weerspiegeld in donkere lagen, terwijl de drogere seizoenen lichtere tinten produceren.

Bij sommige van deze meren zijn wegen dwars door het midden aangelegd, zoals de US Route 191 die door Colorado, Wyoming en Utah loopt en die door kilometers van de Green River Formation is aangelegd. Inwoners van het gebied kunnen in hun auto stappen en tussen de bergachtige, opdoemende varvewanden door rijden. Als ze nieuwsgierig genoeg zijn, kunnen ze stoppen en op de half-breekbare wand slaan en kijken hoe de varvevlokken afbrokkelen en op de grond vallen. De varven van deze specifieke formatie zijn vele malen geteld en ze getuigen van een ononderbroken kettingrecord van zes miljoen jaar.

Paleomagnetisme

Hoewel rotsen levenloos zijn, "spreken" ze tot ons over de wereldgeschiedenis. Een van de manieren waarop ze dit doen is door de richting en kracht van het aardmagnetisch veld (het magnetisch veld dat zich uitstrekt van het centrum van de planeet naar de ruimte) vast te leggen tijdens hun vorming.

Vandaag de dag wijst een kompas naar het noorden, maar honderden of duizenden jaren geleden zou het niet naar dezelfde plek hebben gewezen, omdat het magnetische veld van de aarde verandert en op verschillende momenten naar het noorden (normale polariteit) of zuiden (omgekeerde polariteit) trekt. Door de geschiedenis heen, toen de polariteit heen en weer ging van noord naar zuid terwijl gesteenten zich vormden, fungeren magnetische kristallen in de oriëntatie van bepaalde gesteenten als stille getuigen van deze verschuiving omdat hun magnetisme in een bepaalde richting wijst. Dit wordt "sedimentaire magnetisatie" genoemd.

De wetenschap toont aan dat de magnetische polariteit van de aarde (waarvan de fluctuatie op dit moment door magnetometers over de hele wereld wordt geanalyseerd) gemiddeld elke driehonderdduizend jaar tussen normaal en omgekeerd wisselt. Elke keer dat dit gebeurt, "registreren" onze rotsen de intensiteit, snelheid en precieze richting van deze verandering. Volgens NASA "vertellen paleomagnetische gegevens ons dat de magnetische polen van de Aarde in de afgelopen 83 miljoen jaar 183 keer zijn omgedraaid, en in de afgelopen 160 miljoen jaar minstens enkele honderden keren."[iv]

Maar als de Aarde jong is, zoals ik geloof dat de Bijbel zegt, dan maakt het mij niet uit wat wetenschappers zeggen dat er miljoenen jaren geleden is gebeurd. Ze moeten zich vergissen in hun analyses.

Misschien hebben ze dat ook wel... maar als dat zo was, dan zouden we daar vandaag de dag een groot bewijs voor hebben.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat de wetenschappers het mis hebben en dat alle geregistreerde magnetische verschuivingen die de rotsen aangeven veel dichter bij elkaar plaatsvonden over een periode van slechts zesduizend jaar (de geschatte leeftijd van de meeste Jonge Aarde gelovigen). Als we alleen de 183 geregistreerde geomagnetische verschuivingen die volgens NASA in drieëntachtig miljoen jaar hebben plaatsgevonden in een tijdsbestek van zesduizend jaar stoppen, met de frequentie van die gebeurtenissen op een berekenbaar gemiddelde (met een even aantal jaren ertussen), dan zouden we verwachten elke 32,8 jaar een verschuiving te ervaren. Dit betekent dat we ongeveer eenenzestig magnetische, noord-zuid flip-flops zouden hebben gehad sinds Christus op aarde rondliep... en we weten dat dit niet het geval is, omdat we niet de ongelooflijke fall-out hebben ervaren die zo'n gebeurtenis zou veroorzaken.

Het magnetisch veld van de aarde beschermt ons tegen extreme straling uit de ruimte. Veel wetenschappelijke autoriteiten geloven dat een omslag of omkering zou leiden tot een snelle verspreiding van kanker over de hele mensheid. Of we kanker nu wel of niet terug kunnen voeren tot de oudheid, we weten in ieder geval dat de moderne technologie in de afgelopen drie decennia niet wereldwijd is uitgeroeid.

Simpeler gezegd: omdat we op dit moment niet elke dertig jaar een wereldwijde catastrofe meemaken - en omdat rotslagen op dit moment niet snel omhoog klimmen met paleomagnetische gegevens die elke dertig jaar een magnetische verschuiving aangeven - weten we dat de tijdspanne tussen magnetische verschuivingen veel langer is dan dertig jaar. Dit is geen wetenschap; het is gezond verstand. Daarom wijst de magnetische polariteit van de planeet zoals die is vastgelegd in steen op een enorme en lange geschiedenis van het zich voortdurend ontwikkelende aardoppervlak.

Ik heb verschillende artikelen gelezen over de reactie van de Jonge Aarde gelovigen op deze informatie, en hoewel er goede argumenten zijn voor de manier waarop wetenschappers hun metingen verkeerd kunnen hebben, heb ik tot nu toe nog geen Jonge Aarde gelovige zien uitleggen hoe de mensheid zesduizend jaar van extreme, intermitterende stralingsvergiftiging zou hebben overleefd, die het resultaat zou zijn van sneller optredende geomagnetische verschuivingen. (Ik zeg niet dat die verklaringen niet bestaan; ik zeg alleen dat ze niet direct beschikbaar zijn).

Opgesloten ladingsdatering, elektronspinresonantie en thermoluminescentie

Microscopische elektronen van kosmische straling en zonlicht (of radioactiviteit) worden geabsorbeerd, gevangen en opgeslagen in organische materialen die op een bepaald moment onder de grond of uit de buurt van zonlicht zijn begraven. (De hoeveelheid elektronen kan worden geanalyseerd en gemeten, net als de snelheid waarmee de elektronen in het materiaal werden opgesloten. Dit resulteert in een berekende "dosis" of "dosistempo": d.w.z. hoe lang het materiaal aan zonlicht is blootgesteld, hoeveel zonlicht het heeft geabsorbeerd en dus hoe oud het materiaal ongeveer was voordat het werd begraven.

Als het materiaal in een vroeg stadium wordt blootgesteld aan extreme hitte (zoals een oud vuurstenen werktuig of een keramische pot die door een bewoner van een eerdere beschaving in het vuur is gelegd), dan laat de hitte de elektronen vrij, waardoor de "leeftijd" van het artefact wordt uitgewist. Hoewel dit frustrerend kan klinken voor mensen die op dit gebied werken, is het in veel gevallen juist het tegenovergestelde, omdat het helpt bij het bepalen van de datum waarop organisch materiaal werd gevormd tot een stuk gereedschap (of pot, etc.) en gebakken (of blootgesteld aan zonlicht), omdat de elektronen vanaf dat moment opnieuw worden opgenomen ("de klok terugzetten", om een uitdrukking te gebruiken die veel mensen op dit gebied hebben gebruikt). Met andere woorden, een gereedschap dat vijfhonderdduizend jaar geleden door vuur of zonlicht is "gereset", zou vijfhonderdduizend jaar elektronen laten zien die erin gevangen zitten en dus een geschatte leeftijd die die tijdlijn weerspiegelt.

Nadat een voorwerp is opgegraven, vertonen de elektronen "luminescentiesignalen" die, zodra ze worden blootgesteld aan laboratoriumlichtgolven, fotonen uitzenden die verder kunnen bepalen hoe lang het geleden is dat het voorwerp werd blootgesteld aan kosmische straling (hoe lang het onder de grond heeft gelegen).

En nogmaals, omdat we op dit moment nog steeds de relatie tussen organische materialen en zonlicht bestuderen, is het voor deze dateringsmethoden niet nodig om vast te houden aan een eerder vastgestelde kosmologische verklaring of geschiedenis van bewijzen aan beide kanten van het argument. Het is heel eenvoudig: Elektronen worden elke dag gevangen, ook vandaag, en we zijn in staat om de snelheid waarmee dat gebeurt zelfs nu nog te meten en onze technieken om de leeftijd van oudere objecten te bepalen aan te scherpen. Het verwerpen van deze methoden is dus niet zo eenvoudig als zeggen: "De wetenschap heeft dat ook fout".

VOLGENDE: Meer bewijs - afstand van de aarde tot de sterren

Eindnoten

[i] “Chazy Reef at Isle laMotte,” Department of Environmental Conservation, last accessed May 4, 2023, https://dec.vermont.gov/geological-survey/vermont-geology/Chazy#:~:text=The significance%20of%20recognizing%20reefs,Vermont%20460%20million%20years%20ago . The top of the article says this information was “Condensed from text by Dr. Charlotte Mehrtens, Vermont Geological Society Summer Field Trip, 1998.”

[ii] Harder, Ben, “Great Barrier Reef Surprisingly Young: New Geological Data Point to Age of Less Than a Million Years,” June 1, 2001, American Association for the Advancement of Science (AAAS), last accessed March 15, 2023, https://www.science.org/content/article/great-barrier-reef-surprisingly-young .

[iii] Ibid.

[iv] Buis, Alan, “Flip Flop: Why Variations in Earth’s Magnetic Field Aren’t Causing Today’s Climate Change,” August 3, 2021, Ask NASA Climate, last accessed March 9, 2023, https://climate.nasa.gov/ask-nasa-climate/3104/flip-flop-why-variations-in-earths-magnetic-field-arent-causing-todays-climate-change/.

Bron: RESEARCH FINDINGS BEHIND GROUNDBREAKING NEW BOOK “BEFORE GENESIS” TELL THEIR OWN TALE—PART 13: IT’S NOT JUST ABOUT RADIOCARBON DATING » SkyWatchTV