www.wimjongman.nl

(homepagina)


ONDERZOEKSRESULTATEN ACHTER BAANBREKEND NIEUW BOEK "BEFORE GENESIS" VERTELLEN HUN EIGEN VERHAAL DEEL 15: We wijzen de zondvloed niet af

16 november, 2023 door SkyWatch Editor

()

Inleding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14

Niet alleen zijn de bewijzen van de zondvloed van Noach bij stukjes en beetjes over de aarde verspreid, bijna elke cultuur en religie van de oude wereld heeft legendes die een catastrofale zondvloed beschrijven die precies of met opvallende overeenkomsten overeenkomt met het Bijbelse verslag van de zondvloed. Naast geschreven verslagen hebben we ook pictogrammen en herinneringen: De oude afbeeldingen op muren en platen zijn over het algemeen gebruikt door historici, wetenschappers en geleerden van allerlei overtuigingen (seculier en religieus) om een beeld te schetsen van hoe de vroegste ervaringen van de mensheid eruit gezien kunnen hebben. We kunnen het verleden reconstrueren aan de hand van deze visuele getuigenissen.

Na de meest primitieve vorm van schrijven (pictogrammen) zagen vroege culturen in hoe vervelend het was om alles wat ze zagen en meemaakten te tekenen of te kerven, dus ontwikkelden ze door de eeuwen heen meer innovatieve, tijdbesparende vormen van schriftelijke communicatie. Dit leidde tot ideografieën (de combinatie van bepaalde afbeeldingen om gevoelens of emoties weer te geven), logografieën (de combinatie van pictogrammen en ideografieën) en uiteindelijk symbolen die geluiden uit de mond weergaven (alfabetten met klinkers en medeklinkers).

Uit de verslagen van deze verschillende media hebben we veel geleerd over de Ouden: welke godheden werden aanbeden, door wie, en de legendes die leidden tot waar, waarom en hoe ze werden aanbeden; welke heilige overtuigingen werden verbonden aan specifieke objecten, structuren, stoffen of medicijnen (edelstenen, oliën, kruiden, specerijen, bloemen, vegetatie, altaren, enz. ); de relatie tussen mensen en vele ruimteobjecten (sterren, zon, maan, planeten); de ervaringen van mensen tijdens schijnbaar fenomenale of spirituele gebeurtenissen (zonsondergangen of abnormale lichten aan de hemel, het in- en uitgaan van het getij, plotselinge verschuivingen in de richting van de wind, evenals natuurwetten zoals de zwaartekracht); wie de leiders of royals van de lokale bevolking waren, wat er van hen werd verwacht, hoe ze werden aangesteld en wat sommigen van hen deden om jammerlijk te falen in hun taken voor het volk; oorlogen, sociale en politieke onderdrukking of rebellie, en de uitroeiing van hele bevolkingsgroepen (vaak als gevolg van deze conflicten); welke maaltijden er werden gegeten, welke ingrediënten er in die gerechten zaten (gerst, maïs, verschillende vleessoorten, enz. ) en hoe ze werden bereid; hoe gereedschap werd gemaakt en waar het voor werd gebruikt; welke gewone voorwerpen nuttig waren en hoe (kruiken, manden, hoofdbedekkingen, etc.); de dagelijkse routine van de gewone mensen; hoe ze aankeken tegen de cyclus van het leven en de gebeurtenissen die daaraan bijdroegen (geboorte, dood, etc.); en vele andere details.

De Schrift is niet het enige oude document dat een verslag van de Zondvloed bevat. We zien verslagen van de wereldwijde zondvloed van mensen uit andere gebieden, waaronder:

  • De Mesopotamiërs: Het Epos van Gilgamesj en het verhaal van Utnapishtim die de "reddingsboot" bouwde van massief hout;
  • De Azteken: Het verhaal van een man en vrouw die een grote overstroming overleefden omdat ze door de godheid Titlacauan (of Tezcatlipoca) waren verzegeld in een cipresboom;
  • De Grieken: Het geloof dat een man genaamd Deucalion, zoon van de Titaan Prometheus, werd gewaarschuwd voor een zondvloed gestuurd door de god Zeus, dus bouwden ze een boot, overleefden de zondvloed en landden op de berg Parnassus, waar ze stenen gooiden die veranderden in mensen die de Aarde opnieuw zouden bevolken;
  • De Hindoes: Manu, de eerste mens, die van een visgod, Heer Vishnu, te horen kreeg dat er een overstroming op komst was, dus bouwde hij een boot en bond die vast aan de hoorn van de vis en landde, nadat de overstroming was afgenomen, bovenop een berg waar hij uiteindelijk werd opgewacht door een vrouw die uit het water oprees en hem hielp bij de herbevolking;
  • De Chinezen: Een veelheid aan overstromingsverhaalvariaties met dondergoden, reusachtige drijvende kalebassen, uiteengereten baby's die nieuwe mannen en vrouwen worden, enz;
  • De Noormannen: Een volksverhaal over een "bloedvloed" die de aarde overspoelde na de moord op de reus Ymir door Odin en zijn broers, hoewel een vorstreus en zijn vrouw gespaard bleven omdat ze de bloedgolven overleefden in een ark;
  • De oude Indianen: Het geloof dat de Grote Geest een vloed stuurde en slechts één man, Waynaboozhoo, overleefde op een vlot van boomstammen...

...en deze lijst is nog lang niet alles.

Kortom, de zondvloed van Noach is goed bewezen en bovendien hebben we er geologisch bewijs van over de hele wereld. Dus ik geloof absoluut dat de zondvloed heeft plaatsgevonden, maart het ook niet bewijst dat de aarde jong is. Dit brengt me bij een belangrijk moment in deze studie: Ik denk dat een deel van het bewijs ten gunste van een Jonge Aarde juist is!

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

Kunnen zowel bewijzen voor een jonge als voor een oude aarde waar zijn?

Op veel gebieden in de wereld van vandaag kan de zondvloed in de tijd van Noach zeker verklaren wat we zien dat de wetenschap moeilijker kan verklaren. Eén zo'n voorbeeld zou kunnen zijn hoe mariene fossielen worden gevonden op de top van bergen verspreid over de hele wereld, wat suggereert dat de aarde op een bepaald moment volledig bedekt was met water. (Het is interessant dat Dr. Tom Horn een paar jaar geleden de Grand Canyon bezocht en dat een bepaalde expert in zijn reisgezelschap een verzameling mariene fossielen presenteerde als "bewijs dat de hele Grand Canyon en de omliggende berggebieden duizenden jaren geleden bedekt waren met water". Hoewel deze persoon niet in het bijzonder inging op de zondvloed van Noach, was het duidelijk dat dit een centrale overweging was).

En ja, wetenschappers hebben een verklaring voor dit fenomeen: Het verschuiven van tektonische platen in het verleden heeft gigantische stukken gesteente omhoog gebracht die ooit begraven lagen onder de aardkorst of op de oceaanbodem, en de fossielen "liftten mee" naar boven. De opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel spelen ook een rol.

Kunnen deze (en andere) verklaringen een deel van wat we vinden verklaren? Natuurlijk. Maar kunnen we alle zeefossielen op bergtoppen en andere bewijzen van de Zondvloed van Noach afdoen als zijnde natuurlijk ontstaan? Dat is moeilijker te accepteren, simpelweg omdat de hele aardbol bewijs van die gebeurtenis biedt. Het is duidelijk dat het bewijs ten gunste van de Zondvloed als een geldige gebeurtenis niet beperkt is tot fossielen en een paar wanhopige vondsten van gelovige Christenen. Seculiere bronnen berichten voortdurend over ontdekkingen met betrekking tot de Zondvloed. Zelfs het Smithsonian Instituut erkent in een artikel met de titel "Bewijs voor een Zondvloed" dat "wetenschappers recentelijk bewijs zijn gaan vinden dat de Zondvloed van Noach een basis kan hebben in enkele nogal verbazingwekkende gebeurtenissen die zo'n 7.500 jaar geleden rond de Zwarte Zee plaatsvonden", wat in het artikel in verband wordt gebracht met de "laatste grote ijstijd zo'n 20.000 jaar geleden. "Een ander voorbeeld is een rapport gepubliceerd door ABC News met de titel "Evidence Noah's Biblical Flood Happened, Says Robert Ballard," dat een diepe duik onder water beschrijft die "een oude kustlijn blootlegde, een bewijs voor [onderwaterarcheoloog] Ballard dat een catastrofale gebeurtenis [zoals de Zondvloed van Noach] wel degelijk heeft plaatsgevonden."[ii] Er is geen tekort aan rapporten over dit lang geleden voorval, zowel binnen als buiten de kerk. Toch lijken vreemd genoeg een groot aantal aan de Zondvloed gerelateerde bevindingen een Jonge Aarde te ondersteunen. Dus, wat maken we van het conflict?

Ten eerste: Als de wereld heel oud is, dan zou daar bewijs voor moeten zijn, en ik geloof dat dat er is (veel meer dan wat er in dit hoofdstuk is besproken over dateringsmethoden). Ten tweede: Als de wereld zesduizend jaar geleden opnieuw zou zijn geschapen, over de top van en verweven met de oude wereld heen, dan zouden we daar ook zeker bewijs van zien. De aard van zo'n seismische, wereldwijde verandering van de planeet - met verse materie (levend en niet-levend) van allerlei soorten die opkomt van het oppervlak van de oude planeet - zou zeker een Jonge Aarde impliceren. Sterker nog, ik geef dat niet alleen toe, ik verwacht dat zelfs. Daarom zouden Jonge Aarde aanhangers het niet per se bij het verkeerde eind hebben als ze het bewijs van de Zondvloed op die manier interpreteren. (De fout zit in de aanname dat de bijbelse zondvloed alle bizarre miljoenen jaren van gelaagdheid kan verklaren die de wetenschap anders in natuurlijke termen kan verklaren).

Kan massale geologische schade aan de aarde de bevindingen van de Jonge Aarde verklaren die de wetenschap blijkbaar tarten? Waarom niet? Omdat de Aarde oud is, maar de herschepping vanaf Genesis 1:3 tot en met de scheppingsweek en de zondvloed zijn recentere gebeurtenissen die wereldwijde vingerafdrukken hebben achtergelaten over het hele oppervlak van die Oude Aarde:

  • God schiep de aarde miljoenen of miljarden jaren geleden.
  • Er gebeurde iets waardoor de planeet "zonder vorm en ledig" werd voor onbepaalde tijd.
  • God schiep de Aarde zes- tot tienduizend jaar geleden opnieuw.

Vanuit dit perspectief zouden wetenschappelijke dateringsmethoden die miljoenen of miljarden jaren geschiedenis in een bepaalde cultuur, regio of assortiment van artefacten ondersteunen, kunnen wijzen op de absolute vroegste dagen van de aarde - vóór Genesis 1:3 - terwijl het bewijs van de Jonge Aarde aanhangers zou kunnen wijzen op wat God in zes dagen (of eeuwen) herschepte. De aarde werd gemaakt, toen werd het "vormloos/leeg" gemaakt, en toen werd het opnieuw gemaakt.

Dit alles werpt eindeloze mogelijkheden in het grotere plaatje, waarvan sommige een verklaring kunnen zijn voor wat de wetenschap heeft voorgesteld als vroege fasen van de menselijke evolutie. Eén voorbeeld: De Bijbel lijkt geen enkele interpretatie van mede-Adamieten (deels geëvolueerde aapmensen die naast Adam op aarde leefden) toe te staan, hoewel er, vanuit het perspectief van de Hiaat-theorie van twee scheppingsgebeurtenissen, een pre-Adamitisch ras kan zijn geweest van semi-intelligente wezens die de wetenschap gemakkelijk zou kunnen zien als een gemeenschappelijke voorouder van de mens (wat technisch gezien is wat Darwin zei dat deze vroegere aapmensen waren): een ras of soort wezens die er al dan niet menselijk uitzagen in hun tweevoetige anatomie en die deze planeet bewoonden voordat de mensheid bestond en voordat de aarde leeg werd.

Ik realiseer me dat dit voor sommigen te sensationeel klinkt om te geloven, maar dat komt waarschijnlijk omdat het een nieuw (of grotendeels ongehoord) idee is. Maar bedenk eens waar we het hier echt over hebben: God is de Allerhoogste Schepper en Hij heeft miljoenen levensvormen gemaakt die we op dit moment kunnen bestuderen en observeren. Volgens de Royal Entomological Society "zijn er meer dan een miljoen soorten insecten ontdekt en beschreven, maar er zijn naar schatting wel 10 miljoen soorten op aarde."[iii] En dat is alleen maar met betrekking tot insecten! Dus, als er een tijdperk in de geschiedenis van de aarde was dat terugging tot een tijd voordat Adam werd gevormd, zoals de Hebreeuwse bijbelse taalkundigen vaak beweren dat een mogelijke interpretatie van Genesis is, waarom zou het dan moeilijk zijn om te geloven dat Gods vroegste scheppende vermogens allerlei soorten hadden gevormd, waaronder iets dat zichtbare en/of biologische eigenschappen met Adam deelde? Een hond is niet hetzelfde als een kat, hoewel beide een vergelijkbare vacht hebben, op vier poten lopen, een langere staart hebben dan veel andere diersoorten, zich onderwerpen aan een zekere mate van domesticatie, interactie hebben met de mensheid en talloze andere overeenkomsten delen. Zolang we niet verwarren dat, bijbels en theologisch gesproken, Adam de eerste mens was, anders dan de rest toen hij werd gemaakt naar het beeld van God, heb ik er geen probleem mee om te denken dat iets dat op hem leek op het aardoppervlak liep voordat hij dat deed.

Er is nog een andere mogelijkheid. Wat als de Darwinistische aapmensen iets goddeloos waren dat ontwikkeld werd door de verachtelijke, godslasterlijke, God-onterende, gevallen engelen die hun bereidheid en vermogen om het DNA van Gods schepping te manipuleren al illustreerden in Genesis 6:4 (behandeld in hoofdstuk 7 van het boek Before Genesis)?

En hoe zit het met de dinosaurussen? Zouden zij ook deel kunnen uitmaken van dat mogelijke scenario?

Natuurlijk is dit hypothetisch, maar het zou zeker een aantal van die "menselijke voorouder"-resten verklaren die overal verspreid liggen... evenals verbazingwekkend bizarre plaatsen die een extreme intelligentie laten zien die leeft en bloeit, gedateerd op een bestaan ver voor de tijd van Adam.

Over dat onderwerp gaan we het in het volgende artikel hebben.

VOLGENDE: MYSTERIEUZE GESCHIEDENIS

Eindnoten

[i] Trefil, James, “Evidence for a Flood,” April 1, 2000, Smithsonian Magazine , last accessed May 4, 2023, https://www.smithsonianmag.com/science-nature/evidence-for-a-flood-102813115/ .

[ii] Millman, Jenna, Bryan Taylor, and Lauren Effron, “Evidence Noah’s Biblical Flood Happened, Says Robert Ballard,” December 5, 2012, ABC News , last accessed May 4, 2023, https://abcnews.go.com/Technology/evidence-suggests-biblical-great-flood-noahs-time-happened/story?id=17884533 .

[iii] “Understanding Insects: Facts and Figures—Did You Know?” Royal Entomological Society , last accessed March 17, 2023, https://www.royensoc.co.uk/understanding-insects/facts-and-figures/ .

Bron: RESEARCH FINDINGS BEHIND GROUNDBREAKING NEW BOOK “BEFORE GENESIS” TELL THEIR OWN TALE—PART 15: WE’RE NOT DISMISSING THE FLOOD » SkyWatchTV