www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE LAATSTE NEPHILIM - DEEL ZES: Legenden van de zondeval

19 juli 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

Wie had kunnen weten dat we in 2012, toen Cris Putnam en ik ons best verkochte boek, Petrus Romanus: The Final Pope Is Here uitbrachten, overspoeld zouden worden met uitnodigingen van over de hele wereld om op radio, televisie en in gedrukte media te zijn? Dit omvatte programma's van History Channel, Sid Roth's It's Supernatural, de Jim Bakker Show, en talloze anderen, voornamelijk als gevolg van onze nauwkeurige voorspelling - een jaar van tevoren - dat Paus Benedictus het ambt van vicaris zou neerleggen, om gezondheidsredenen - een daad die zou worden gevolgd door de verkiezing van de laatste naam op de oude "Profetie van de Pausen" lijst-Petrus Romanus, of, zoals de wereld hem vandaag kent, Paus Franciscus. Een documentaire van WND Films volgde op die opwinding, getiteld, "De Laatste Paus?" samen met ons nog beter verkopende werk, Exo-Vaticana (HIER).

Maar het was een serie shows die we deden met de legendarische radioman Steve Quayle op het Hagmann & Hagmann Report dat de wereld echt in beroering bracht, het werd het nummer één Blog Talk Radio programma op de planeet en illustreerde aan deze auteurs dat de wereld meer dan terloops geïnteresseerd was, niet alleen in de laatste paus, maar in het verband tussen Rome en zijn werk op het gebied van buitenaardse intelligentie, astrobiologie, en het intrigerende verband tussen deze kwesties en waarom de inheemse volken van Arizona - in het bijzonder de San Carlos Apache stam - zich hadden aangesloten bij milieuactivisten die tientallen rechtszaken hadden aangespannen bij een federaal hof van beroep om de bouw van de observatoria op Mount Graham tegen te houden. Het project kreeg uiteindelijk de overhand in het voordeel van het Vaticaan en de NASA, nadat het Amerikaanse Congres daartoe opdracht had gegeven, maar de vraag bleef in onze gedachten: Waarom hadden de inheemse gemeenschappen zo ijverig gestreden tegen de bouw van telescopen op die berg? We hadden ten onrechte aangenomen dat dit was omdat Mount Graham een heilige plaats was - zoals in vorige generaties van inheemse Amerikanen die er hadden gewoond en gestorven en daarom werd het beschouwd als "heilige grond". Later leerden we dat dit weliswaar gedeeltelijk waar was, maar niet de hele kwestie. Dził Nchaa Si An, zoals Mount Graham in de taal van de westelijke Apachen wordt genoemd, is voor de Apachen een van de vier heiligste bergen ter wereld en wordt door alle inheemse volken van de regio als heilig beschouwd. En dat is zo omdat het wat wij een "sterrenpoort" zouden kunnen noemen in hun mythes, een portaal waardoor "de Sterrenmensen" sinds het begin der tijden zijn gekomen. Toen we dit eenmaal begrepen, gingen onze vermoedens over waarom het Vaticaan en NASA juist deze berg hadden uitgekozen, en zelfs bereid waren een langdurige juridische strijd aan te gaan om drie telescopen op Mount Graham te bouwen (waaronder de grootste binoculaire telescoop ter wereld waar het LUCIFER apparaat wordt bewaard, zoals grondig onthuld in ons boek, Exo-Vaticana), in hyperdrive.

We kwamen ook te weten dat de San Carlos Apache oude verhalen hebben bewaard over deze geografie, waaronder verhalen die sterk lijken op de bijbelse chronologie. Deze legenden gaan over een schepper, een bedrieglijke draak die volgt, een epische zondvloed, en zelfs een ras van reuzen bekend als de Jian-du-pids, die werden veroordeeld en vernietigd door God. Dit waren de geschiedenissen die we net begonnen te onderzoeken toen de deadline voor ons boek Exo-Vaticana naderde, en dus hebben we een beetje van dit diepere materiaal in dat werk opgenomen, inclusief dit uittreksel:

Volgens de legende leefde een ... ras van ... Indianen, de Tuar-tums genaamd, in de vallei als vreedzame boeren. Zij floreerden totdat zij op een dag werden binnengevallen door de Jian-du-pids, beschreven als goliaths die boomtakken als tandenstokers gebruikten. Deze Nephilim, geleid door een massieve man genaamd Evilkin, kwamen naar verluidt uit het noordoosten en waren op weg naar het zuiden, naar hun thuis voorbij de Golf van Baja. De reuzen roeiden de Tuar-tums bijna uit voordat zij zich ondergronds in de bergen verstopten en Vader Zon een enorme vuurbal wierp die de monsterlijke Nephilim in het verschroeide berggesteente schroeide. Hoewel elementen van het verhaal duidelijk mythologisch zijn, heeft het een opmerkelijke thematische samenhang met Genesis 6.... De Apache Scheppingsmythe [zoals we die in verband brachten met het portaal bij Mt. Graham] is in dit opzicht ook interessant, omdat een bepaalde versie betrekking heeft op de "Ene die Boven Leeft," die in een vliegende schijf [over de berg] neerdaalde aan het begin van de Schepping. "In het begin bestond er niets, geen aarde, geen hemel, geen zon, geen maan, alleen duisternis was overal", zo begint de legende, voordat hij opmerkt dat "plotseling uit de duisternis een schijf tevoorschijn kwam, aan de ene kant geel en aan de andere wit, die in de lucht leek te zweven. In de schijf zat een bebaarde man, Schepper, Degene Die Boven Leeft."

Hoewel geen enkele Apache scheppingsmythe alle stammenovertuigingen domineert, delen de meeste groepen belangrijke voorschriften en symboliek in hun mondelinge geschiedenissen. Naast de Schepper die in een hemelse schijf rijdt, duikt er ook een Draak op met de macht om te spreken, die met de mensen onderhandelt, evenals bovennatuurlijke poorten die verbonden zijn met bergen (ch'íná'itíh) waardoor geesten kunnen komen. ... Het volstaat te zeggen dat deze oude inheemse ideeën over vliegende schijven, vliegende scheppers, geestenlichten, uilen, een sprekende draak of grote slang, en zelfs bovennatuurlijke poorten verbonden met bergketens al begonnen lang voordat het Vaticaan zijn ogen op Mt. Graham richtte.

Na dit eerste onderzoek en in interviews met de media sindsdien, zijn we overspoeld met verzoeken van honderden mensen die ons vragen dit onderzoek voort te zetten, vooral omdat het gaat om verhalen uit de hele wereld over specifieke geografische locaties - heel vaak verbonden met bergen - waar al duizenden jaren melding wordt gemaakt van intelligente wezens die portalen/stargates/wormgaten doorkruisen. Maar om aan dit verzoek te voldoen, lag er een groot probleem in het verschiet, één waarvan we wisten dat we het zouden moeten overwinnen. Het zou ons confronteren met hetzelfde soort weerstand waar het Vaticaan op was gestuit: wantrouwen van de Amerikaanse Indianen die te vaak in de steek zijn gelaten door de New-Age mafkezen die hun legenden verkeerd weergeven om er geld aan te verdienen. Bergportalen die door alle stammen worden geassocieerd met godheden, geesten en de geschiedenis van Mount Graham en andere locaties worden vaak als "heilig" beschouwd en zijn niet toegankelijk voor niet-stamleden. Als gevolg hiervan werd ik persoonlijk gewaarschuwd om deze heilige locaties niet te bezoeken, omdat er in zowel moderne als oude tijden "geestenlichten" (UFO's?) door de portalen zijn gegaan, iets wat lijkt bij te dragen aan de toekenning van "krachten" en metafysische verschijnselen door de inheemse volken. Mijn team kreeg verder te horen dat we gearresteerd konden worden en dat onze camera's en apparatuur in beslag zouden worden genomen. Aangezien de reservaten hun eigen rechtssysteem hebben en ons in een verschrikkelijke situatie zouden kunnen brengen als we zouden proberen uit hun gevangenissen te geraken, stelden we vast dat het eerste wat we moesten doen was toestemming krijgen van de inheemse naties zelf alvorens ons in de beperkte gebieden te wagen.

In het begin werden al onze verzoeken afgewezen. We begonnen toen te vragen of we gidsen van de reservaten konden inhuren om ons mee te nemen naar gebieden zoals de oude Anasazi (mysterieuze pre-Pueblo Indianen die honderden prachtige klifwoningen bouwden langs het Four-Corners gebied van de Verenigde Staten en die vervolgens "van de ene dag op de andere" verdwenen zonder enige verklaring). Ook daarop werd negatief gereageerd. Natuurlijk, als we gewoon wilden wachten tot de lente, konden we een wandelvergunning krijgen van het National Forestry departement en te voet de gebieden intrekken die niet afgezet zijn en die toegankelijk zijn voor het grote publiek - maar we wilden meer dan dat.

KIJKEN! SKYWATCH TV ONTMASKERT DE ASSYRIËR ALS VOORBODE VAN EINDTIJD ZOON DES VERDERFS!

De tijd ging voorbij toen 2013 kwam en ging, en 2014 begon af te lopen; net toen ik begon te denken dat we nooit toestemming zouden krijgen om de off-grid sites te bezoeken of om interviews af te nemen met stamhoofden, lanceerden we SkyWatch TV en namen we twee onderzoekers aan om ons team te versterken - Carl Olafsen en Allie Anderson. Omdat we wilden dat deze nieuwe televisie-onderneming zou doen wat geen enkele christelijke omroep eerder had aangeboden - waaronder onderzoeksreportages en avondvullende documentaires met originele veldopnamen en onderzoek op locatie - was het de taak van Carl en Allie om het voortouw te nemen bij het openen van deuren om ons daar te krijgen waar de meeste mensen normaal gesproken niet mogen komen. Zij vonden dit in dit geval bijzonder frustrerend, gezien het wel terechte wantrouwen dat de inboorlingen koesteren jegens niet-stamleden in het bijzonder. Telkens als het leek alsof een deur op het punt stond open te gaan, sloeg hij dicht. Dit gebeurde deels omdat we openhartig waren over onze bedoelingen: dat we een christelijke en profetische wereldvisie hebben en dat we beelden wilden heruitzenden van de heilige plaatsen en volken die we onderzochten - allemaal grote nee-nee's bij de meeste inheemse volken. Op een gegeven moment gaf de Navaho Natie telefonisch toestemming voor een interview met een stamoudste (die een Amerikaanse militaire code vertolker was geweest en zich tot het Christendom had bekeerd en die ik graag wilde ontmoeten), maar later werd de toestemming ingetrokken toen de Amerikaanse regering instemde met een schikking van $554 miljoen aan de Navajo stam om een juridisch geschil te beslechten,[ii] waardoor alle stamoudsten in vergaderingen bijeen werden geroepen en niet meer beschikbaar waren voor onze zaak. Desondanks zou onze volharding uiteindelijk vruchten afwerpen.

Ondertussen, rond dezelfde tijd, vertrok mijn mede-auteur van dit onderzoek, wijlen Cris Putnam, naar Arizona met een gids en zijn eigen filmploeg. Zoals u elders in deze serie zult leren, was hij niet alleen succesvol in het optekenen van de oude en moderne verhalen over portalen en degenen die er doorheen komen, maar Putnam werd zelfs een "orb"-gelovige toen, vanuit twee verschillende camerahoeken, zijn bemanning een lichtgevend object filmde dat achter hen oprees, onregelmatig rondfladderde, en toen vlak voor hun ogen oploste (dit kan niet iets op de lens geweest zijn, want het werd vanuit twee verschillende camerahoeken gefilmd, wat we zullen laten zien tijdens de SkyWatch TV speciale reportage). Het voorval werd gevolgd door iets nog verbazingwekkender: een enorm, V-vormig vaartuig passeerde over de hoofden, vergelijkbaar met de reusachtige "Phoenix lichten" die in 1997 waren waargenomen door duizenden mensen in Nevada en Arizona, evenals in de Mexicaanse staat Sonora. Deze reusachtige driehoek, genaamd de "Phoenixlichten", was de grootste massale waarneming van een UFO in de moderne geschiedenis. Het wordt ook beschouwd als een van de meest gefundeerde - niet alleen vanwege het grote aantal getuigen, maar vanwege de kwaliteit van hun getuigenissen. Bijvoorbeeld, toenmalig gouverneur Fife Symington getuigde schriftelijk:

Tussen 8:00 en 8:30 op de avond van 13 maart 1997, tijdens mijn tweede ambtstermijn als gouverneur van Arizona, was ik getuige van iets dat de logica tartte en mijn realiteit op de proef stelde: een massief, deltavormig vaartuig dat geruisloos over de Squaw Peak in het Phoenix Mountain preserve navigeerde. Het was geen verschijning, maar een massief bouwwerk. Het was dramatisch groot, met een kenmerkende voorrand vol met lichten, terwijl het door de lucht van Arizona reisde. Ik weet nog steeds niet wat het was. Als piloot en voormalig officier bij de luchtmacht kan ik met zekerheid zeggen dat dit vaartuig niet leek op enig door mensen gemaakt object dat ik ooit had gezien.[iii]

KIJKEN: Ryan Pitterson geeft details hoe, terwijl velen de Antichrist hebben afgeschilderd als een charismatisch, militair genie, hij in werkelijkheid VEEL SINISTERDER zal zijn - DE LAATSTE NEPHILIM!

Op het moment dat Cris terugkeerde uit Arizona met dit verbazingwekkende fotografische en filmische bewijs van vreemde gebeurtenissen daar, was mijn team - onder leiding van Carl Olafsen en Allie Anderson - net aan het inpakken om te vertrekken naar het Four Corners gebied van de Verenigde Staten. Het stelde niet veel voor, maar de Navajo Nation had ermee ingestemd dat wij Miss Navajo mochten interviewen in hun hoofdkwartier in Window Rock, Arizona. Zij zou ons hun scheppingsverhaal zowel in de moedertaal als in het Engels vertellen. Als dit proces goed verliep, was het mogelijk dat we met een stamoudste zouden mogen praten. Van daaruit zouden we de grens oversteken naar Montezuma County, Colorado, waar een Cherokee gids ons mee zou nemen naar de ravijnen om te zien wat er zich achter de verboden poorten bevond waarvoor we gewaarschuwd waren niet naar buiten te gaan op straffe van arrestatie en inbeslagname van eigendommen.

Zelfs toen, op die milde winterochtend in februari 2015, toen we onze SUV met vierwielaandrijving inpakten voor het off-road avontuur, konden we ons nauwelijks hebben gerealiseerd hoeveel meer deze reis zou opleveren, of de deuren die op het punt stonden te worden geopend en gesloten. Op het laatste moment trok Miss Navajo zich terug uit haar interview (het leek me dat ze te bang was), om vervangen te worden door een veel grotere kans - een kans die maar zelden aan de blanke man wordt geboden.

VOLGENDE: Naar de Navajo Natie... en verder dan de poort

Eindnoten:

[i] Thomas Horn, Cris Putnam, Exo-Vaticana (Crane, MO: Defender, 2013) 59–60.

[ii] http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29357103.

[iii] Leslie Kean, UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go On the Record , Kindle ed. (Random House, 2010) 262.

Bron: THE FINAL NEPHILIM–PART SIX: Legends of the Fall » SkyWatchTV