(homepagina)

De legers van de Antichrist komen eraan, en Rusland zal overwinnen (deel 5)

23 februari 2014 - door Walid Shoebat (Exclusief)

Moet Rusland geen evangelische predikanten importeren, zoals de New Yorkse pastor Timothy Keller, die zegt "homo-zijn stuurt je niet naar de hel"?

( )

Tim Keller

Heeft het orthodoxe christendom in Rusland geen Rob Bell, die vleit met de homoseksuelen, en homoseksuelen "gepassioneerde discipelen van Jezus"noemt, net zoals ik het probeer te worden? Dus laten we eens samen proberen om iets te doen aan de echt grote problemen in onze wereld, die ons naar mijn mening samen verbinden en laten we die samen aanpakken."

( )

Rob Bell

Hoe zit het met een Obery Hendricks van het New York Theological Seminary die zichzelf een geliefd man maakt door te zeggen dat christenen die tegen homoseksuelen zijn naar de hel zullen gaan:

...Alle mensen zijn gelijk voor de wet, dus grondwettelijk moet iedereen het recht hebben om zich te wijden, om te trouwen, om alle rechten te hebben om een ander lief te hebben, of het nu hetzelfde geslacht is of niet. ... Jezus gaf ons op een grote manier aan hoe elkaar te beoordelen, dat is aan het einde van Matthew 25. Hij zei: als je het aan de minste van dezen niet gedaan hebt, dan heb je het aan Mij niet gedaan. Als je de hongerige niet gevoed hebt en de naakte gekleed en de zwerver geen onderdak gegeven hebt, dan heb je het ook aan Mij niet gedaan. Hij zei dat degenen die niet naar elkaar omkijken - dat zij degenen zijn die naar de hel gaan.

Ik zou een debat met Theodore willen hebben over Poetins wettige anti-homo houding. En Theodore reageert door te vragen:

Vertel me eens, toen Jezus naar de tempel in Jeruzalem ging, en hij zag wat een roverij daar werd gedaan, heeft Hij niet om "een dialoog" gevraagd, of een gesprek, of gaf Hij een lezing over de "wet" tegenover de "genade". Hij deed niets van dit alles. Hij maakte een gesel van kleine koorden, hij verdreef hen allemaal uit de tempel met inbegrip van de schapen en de ossen en wierp de geldwisselaars eruit en wierp de tafels om en zei tot hen die de duiven verkochten, neem ze mee en maak van mijn Vaders huis geen huis van koopwaar (Johannes 2:15-16). In Handelingen 5 sloeg Petrus Sapphira en Ananias met de dood vanwege het bedriegen van de gemeenschap. En tovenaar Barjesus werd door Paulus met blindheid geslagen (Handelingen 13:10-11). Dus als Rusland mediums en homobars wil verbieden of als het de Orthodoxe christenheid tot hoofdkerk wil maken, dan is het in hun macht.

Voor Theodore is dat geen kwestie van religieuze gelijkheid.

Wat is de limiet van de tolerantie? Waarom dringen we erop aan dat christenen in Syrië, Irak, Soedan, Centraal-Afrika, de Mindanao in de Filipijnen, en Pakistan geen wapens dragen en hun misbruikers bestrijden, terwijl we als Amerikanen ons wel het recht toekennen om "wapens te dragen"?

( )

Obery Hendricks

Wat voor soort liefde is dit?

Waar zijn de evangelische toejuichingen voor Ruslands hardhandig optreden tegen de homoseksuele agenda?

Zo'n stilte is geen kwestie van groeiende liefde, of evangelie, maar dat het kwaad vele gezichten heeft, met inbegrip van het conservatieve. Alle christelijke soorten hebben een conservatieve uitstraling.

Waarom zouden mijn Amerikaanse Evangelische broeders moeten toetreden tot de gelederen van de duivel? Wij moeten het evangelische christendom verdedigen tegen de beïnvloeding door de werkers van ongerechtigheid en onvermoeibaar werken om christenen te redden uit de dood.

Wat we altijd moeten doen wanneer we ons hart onderzoeken, is het opnieuw bekijken van ons werk. Jezus gebiedt ons te overdenken: "aan hun vruchten zult u hen kennen".

Een profetie-poetser worden is geen voorbeeld van "goede werken", maar dat is christenen en Joden helpen in tijden van nood wel.

Hoe kunnen wij beweren Christus te volgen en dan passief en inactief te zijn, terwijl moslims christenen in Syrië doden, vooral sinds Poetin de christenen wel verdedigt?

En als de duivel sluw is, moeten wij dan, vooral aangezien Jezus zegt "zo verstandig te zijn als een slang," niet vragen of de profetie-mania met zijn massa entertainment op profetie wel goddelijk is?

Het model "Gog is Rusland", en "Vaticaan is de Hoer", en "Europa is anti-Christ", is een visie die met vuur speelt en een toekomstige ramp.

Laten we om dit uit te leggen een voorbeeld nemen van een scenario dat zich voordoet wanneer er een conflict komt tussen Griekenland en Turkije over de soevereiniteit en de daarmee verwante toegangsrechten op het gebied van de Egeïsche zee, en dat later tot een militaire confrontatie tussen de twee naties escaleert. Conflicten van deze soort zijn er gebeurd. Veronderstel dat Rusland zal ingrijpen en dat het tot een grotere crisis escaleert en het is een openlijke krachtmeting. Rusland tegen Turkije, een scenario dat historisch gezien al bestond tussen de twee naties.

En dan worden de oosterse orthodoxe naties er ook bij betrokken, die de Hagia Sofia inbrengen, het icoon van het christelijke Oosten terug naar het christendom, terwijl Turkije er momenteel naar streeft om het te veranderen in een grote islamitische moskee.

Veronderstel dat op een dag het Vaticaan Rusland en Griekenland ondersteunt in de herovering van christelijk landen op de moslims.

Wat zou de profetie-menigte in de VS dan doen?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we alleen de Amerikaanse profetie-poetsers herzien en het Amerikaanse beleid in Syrië, Irak, Egypte, Libië, Soedan en Centraal-Afrika, waar de VS het leven van de christenen ondersteboven heeft gekeerd. Decennialang hebben zij in relatieve vrede geleefd en vandaag - als gevolg van het Amerikaanse beleid - worden ze opgejaagd en afgeslacht. Dergelijk beleid is niet zonder ondersteuning van de profetische dwaze menigte.

( )

Afgehakt hoofd van een Syrische christen

Men kan niet stellen dat een dergelijk beleid in het Midden-Oosten alleen een liberale agenda heeft. Zeer weinigen in de evangelische kringen waren aanvankelijk ertegen.
Het is een feit dat het Amerikaanse evangelicalisme moreel conservatief is, maar niet in het buitenlandse beleid. Met uitzondering van Israël hebben de Amerikaanse evangelicalen grotendeels steun gegeven aan de afzetting van Mubarak van Egypte, Saddam van Irak, Qaddafi van Libië, en Bashar van Syrië. En de resultaten waren catastrofaal voor christenen.

Hier is een foto van een christelijke martelaar in Irak, nadat een moslim zichzelf opblies in een kerk. Is dit wat deze profetie-poetsers willen wanneer ze zich aansluiten bij het verdrijven van Saddam?

( )

Christelijke martelaar nadat een moslim zichzelf opblies in een kerk in Irak.

In publicaties door de jaren heen heb ik mijn mening geuit tegen al deze beleidslijnen ten aanzien van het buitenlands beleid, aangezien ik altijd in mijn achterhoofd heb gehouden de opkomst van de islam om de christenen te doden.
Dit is de reden waarom we moeten samenwerken - om de christenen te helpen van de islamitische onderdrukking. Doneer alstublieft om CHRISTENEN het leven te redden

Dergelijk conservatisme is misleidend en protestantse naties zullen waarschijnlijk de geschiedenis herhalen en de Antichristelijke natie van Turkije in de toekomst ondersteunen - zoals ze nu doen - en zoals ze ook deden tijdens de slag bij Lepanto in 1571.

( )

De slag bij Lepanto

Het ontbreken van de moslim-katholieke oorlogen met hun onhandige interpretaties zijn eenvoudig uit te leggen. Een dergelijke strijd werd beschreven als het lijden van een "hoer" die het bloed van de heiligen drinkt, terwijl de moslim gewoon "God een dienst doet", zich niet realiserende dat het Arabië's islam de vampier was die het christelijke bloed opzoog. Ik was daar altijd verbaasd over. Hoe kan het doden van katholieken Allah dienen, de valse God van de islam, en tevens ook de ware God van de Bijbel dienen?

Deze islam stond niet eens op hun radar. Het telde beetje profetisch mee toen ik uitlegde hoe de Bijbel in Openbaring 13:2 spreekt van de grootste bedreiging voor het christendom. Het was de islam die tot deze dreiging werd (een beestachtig natie) zoals was voorzegd in de Schrift, welke de regio veroverde, zoals was voorspeld door Johannes: Leeuw (Babylon), Beer (Perzië) en Luipaard (Klein-Azië).

()

Wat spraken de profetie-poetsers, of zelfs schreven zij, van Lepanto toen katholieke bondgenoten tegen de Ottomaanse moslim indringers vochten? Feit is dat de protestantse staten niet alleen de Ottomanen politiek ondersteunden, maar ze zonden protestantse soldaten en leverden tin aan de Turken om hun kanonnen te perfectioneren. Op het einde werden de meeste van de protestantse soldaten gedood die aan de kant van de duivel vochten, terwijl ze dachten dat ze God een dienst deden. Immers, zij doodden de katholieken, wat volgens hen de "Hoer" was. In werkelijkheid dienden ze de echte hoer, Arabië's islam en het Mysterie Babylon.

()

Wie drinkt "het bloed van de heiligen"?
Nu kunnen we de geestelijke implicaties van dit alles begrijpen en hoe wij konden denken dat we goddelijk zijn, met een schijn van godsvrucht, maar de kracht ervan verloochenen (2 Timotheüs 3:5), terwijl we simpel profetie volgen als een tijdschema dat we vrij laten komen, maar niet meedoen aan de echte missie om goede vruchten te produceren.

De moslims in Saoedi-Arabië zijn bezig met de financiering van het afslachten van christenen, zodat ze kunnen letterlijk het bloed van de heiligen krijgen en het drinken. Dit is de reden waarom we moeten helpen de christenen te redden.

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 6

Bron: The Armies Of The Antichrist Are Near, And Russia Will Take The Victory (Part 5) | Walid ShoebatWalid Shoebat

printen??? spaar papier en inkt.