(homepagina)

De legers van de Antichrist komen eraan, en Rusland zal overwinnen (deel 4)

23 februari 2014 - door Walid Shoebat (Exclusief)

DE JACHT OP GOG

De fout in het gelijkstellen van Magog met Rusland kan gemakkelijk worden ontdekt zodra we de stellingen lezen: men rekt namelijk de geschiedenis om de gewenste geografische locatie te krijgen. Dit komt voor in al het materiaal voor anti-Rusland profetie in het onderschrijven voor dit gebruik van de geschiedenis.

Om de fouten te laten zien vereist dat een boek op zich, maar misschien zal een voorbeeld volstaan; wijlen profetie-auteur Grant Jeffrey haalt de gerenommeerde historicus Rawlinson aan en citeert hem: "...de gebieden die werden bestuurd door de Scythen zijn gelegen ten zuiden van Rusland, in de zuidelijke republieken van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (de voormalige USSR)." (Grant Jeffrey, Laatste waarschuwing, p. 123). Hoewel Jeffrey Rawlinson correct citeert, trekt hij een valse conclusie, terwijl hij negeert dat Rawlinson spreekt van een "zuidelijk" Rusland, dat vandaag de dag geheel islamitisch is.

Terwijl Rawlinson Mesech met Moschi identificeert, verwerpt hij ronduit het idee dat Moschi Moskou is:

Sommige hebben in de Moschieten de oprichters van Moskou gevonden, de voorouders van de huidige Moskovieten. Maar deze identificatie heeft geen historische of etnologische basis, en berust volledig rusten op de gelijkenis van de namen. (Rawlinson, The Origin of Nations, p. 179, f)

( )

George Rawlinson

Men houdt ervan om te verwijzen naar formidabele historici als Josephus, Philo, Hippolytus van Rome, Plinius de oudere, Maimonides, en Hesiod, de vader van Griekse didactische poëzie, maar ook zij wijzen de Scythen aan als Magog, ofwel het zuidelijke Rusland en Anatolië (Turkije).

Maar als we enkele van de grootste bijbelse naslagwerken inzien, zoals de Macmillan Bible Atlas, Oxford Bible Atlas,The Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, The Moody Atlas of Bible Lands, The Zondervan geïllustreerde Bible Dictionary, de IVP Bible Background Commentary, de New Unger Bible Dictionary, The Catholic Encyclopedia en The Matthew Henry Complete Commentary; ze plaatsen allemaal Magog, Mesech, Tubal, Gomer en Beth Togarmah in Klein-Azië of in de landmassa tussen het oude Armenië en Medië (1). Kortom, de republieken ten zuiden van Rusland en ten noorden van Israël, bestaande uit Turkije, Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Azerbeidzjan, Turkestan, Tsjetsjenië, enz. Maar dit zijn allemaal islamitische volken.

( )

Josephus

In de Bijbel vinden we als we Ezechiël 30 onderzoeken en het vergelijken met Ezechiël 38, "Cush", "Put", en "Lydia". Lydia is niet Rusland maar Turkije, wat hetzelfde is als Magog, Mesech, Tubal, Togormah en Gomer in Ezechiël 38.

Het is de Bijbel zelf die het rechtzet: het is de islam dat de heiligen afslacht, en dat is het waarom we in een nadelige situatie zijn, waarin we moeten streven om onze broeders te helpen. Doneer alstublieft iets om christelijke levens te redden

Sommigen proberen zelfs met andere middelen de zaak op te rekken, als ze zeggen dat het gedeelte verwijst naar het "verre noorden", als een verwijzing naar Rusland. Maar het woord "verre" is niet te vinden in de Bijbel, waar staat “Ende seydet in u herte, Ick sal ten hemel opklimmen, ick sal mijne throon boven de sterren Godts verhoogen: ende ick sal my setten op den berch der t’samenkomste, aen de zyden van ’t noorden.”. Het is mogelijk dat dit verwijst naar de Antichrist die over deze regio regeert (Jesaja 14:13).

( )

Kaart van Lydia

Gog, zoals de Bijbel stelt, behoort bij het land van Magog, wat een zeer specifieke plaats is, en hij is de regeerder, "Vorst Prins" van zijn gebied, genaamd "Mesech en Tubal", welke de oude Moschi/Mushki en Tubalu/Tibareni volkeren zijn, die in Ezechiëls dagen voornamelijk woonden in het gebied rond en ten zuiden van de Zwarte en de Kaspische Zee. Dit alles is gegeven als locatie bepaling voor het gebied en is niet bedoeld om ons te leiden naar een vraagstuk waar we alle genealogische migraties gaan volgen. Het is feitelijk veel eenvoudiger dan sommigen het maken.

De fout van de theorie dat "Magog is Rusland" is ontstaan vanuit de Scofield Studie-Bijbel, waarin Mesheck en Tubal met de moderne Russische steden van Moskou en Tobolsk worden vergeleken. En later is dit gepopulariseerd door Tim LaHaye en Hal Lindsey in de Late Great Planet Earth. De enige basis voor deze interpretatie is dat de beide woorden enigszins vergelijkbaar klinken. Dus Mesech klinkt als Moskou en Tubal klinkt als Tobolsk.

Echter, men kan niet gewoon een woord uit een oude Semitische taal nemen (in dit geval Hebreeuws) en een samenhang vinden met een moderne naam uit een geheel andere taal (in dit geval een vroege vorm van het Scandinavisch), en dat gewoon omdat de twee woorden alleen maar "hetzelfde klinken". Hoewel dit om wat voor fonetische reden ook wel sommigen zou kunnen overtuigen, is het een zeer onverantwoordelijke hermeneutiek en wordt niet ondersteund door de geschiedenis.

Maar misschien is de grootste verdraaiing in de meeste van deze werken die welke we zien rondgaan in het gebied van de profetie, dat de strijd in Ezechiël 38 niet een strijd is die uitbreekt voorafgaand aan Armageddon, zoals vaak wordt beweerd, maar het Armageddon zelf.

( )

Het beleg van Malta van 1565, waarin de christenen de Turken versloegen

Waarom dringen ze er zo op aan dat dit vóór Armageddon uitbreekt? Het antwoord is simpel: de islam is in deze ontvouwing van de profetie volgens de poetsers, bezorgd en zou ooit partner worden met Ruslands kwade Gog (Ezechiël 38), en dat zou alleen maar een prelude zijn, of hoe anders zouden we een echte bedreiging opvoeren, Europa (het beest) onder leiding van een Europese Antichrist.

Dit is het belangrijkste probleem wat veel profetie leraren in het Westen leren, dat de binnenvallende coalitie van naties, beschreven in Ezechiël 38-39, niet het leger van de Antichrist is, maar een ander leger, volledig verschillend, onder leiding van een of andere boze wereldleider die wordt vernietigd voorafgaand aan Christus' komst om de Antichrist te vernietigen.

Maar dit is puur gymnastiek, aangezien zij er niet omheen kunnen dat Ezechiël 38-39 duidelijk een coalitie van moslimnaties beschrijft en geen ondersteuning biedt voor hun Europese Antichrist model. Om deze reden zijn ze gedwongen om een manier vinden om deze slag van Gog en Magog volledig te scheiden van de belangrijkste opwinding die ze verkochten bij het begin van de Europese Unie toen die Griekenland als de tiende natie liet toetreden. Deze theorie viel uiteen toen er meer dan twintig landen lid waren van deze Unie. De enige reserve die zij gebruiken om hun model in stand te houden, is dat Daniël 9 naar een Europese coalitie verwijst sinds de Romeinen - met de toevoeging dat de Europeanen de tempel in Jeruzalem verwoestten.

Maar zelfs dergelijke verwijzingen ondersteunen mijn mening in een grondig onderzoek van Daniël 9, dat waar de Bijbel zegt dat de "mensen van de prins zouden komen" (v.26), dit de mensen zijn van de Antichrist die de Joodse tempel zouden vernietigen. Met andere woorden, de etnische volkeren, van wie de toekomstige Antichrist de leider zal zijn, die zouden de Joodse tempel vernietigen, wat werd vervuld in 70 na Chr.

En wanneer we de echte geschiedenis onderzoeken, vinden we dat de wezenlijke groep die deze verwoesting verrichtte, het tiende legioen van het Romeinse leger (legioen X Fretensis) was, dat was gestationeerd in Antiochië. Antiochië was ook het gebied waar het tiende legioen de meeste rekruten kreeg van deze etnische volkeren.

Deze soldaten waren hoofdzakelijk Syriërs en Arabieren. Vandaag ligt Antiochië binnen de grenzen van Turkije, in de zuidoostelijke deel van Turkije in de buurt van Syrië. Als zodanig is dit nog nog een nagel in de doodskist, en een getuige voor het begrip dat de Antichrist uit de regio komt van het moderne Turkije, en niet uit Europa komen zal. Daniel 9 wordt eveneens gesteund door Daniel 11, waar de Antichrist voorafgeschaduwd is door Antiochus IV Epiphanus, de "koning van het noorden", of de heerser van de Seleuciden divisie van het Griekse Rijk, waarvan een groot deel van het moderne Turkije bedekte.

Zacharia 9 is duidelijk met de aanwijzing van Yavan/Ionia (Turkije) als de eerste speler in de aanval tegen Israël in de Laatste Dagen. Velen zullen deze profetie hebben gemist, wat te wijten is aan de vertaling "Ik zal uw zonen, Sion, opgezet hebben tegen uw zonen, Griekenland, (Yavan, Ionia) (vs.13)."

Ionia ligt in Turkije.

Het belangrijkste aspect van dit gedeelte is dat "Jehovah over hen zal verschijnen" (:14).

Het lijkt er ook op dat Turkije zal worden geconfronteerd met Rusland: "Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben." (Daniel 11:44-45)

Ten noorden van Turkije zou waarschijnlijk Rusland zijn. De geschiedenis zal zich herhalen, en het zullen helemaal opnieuw de Russisch-Turkse oorlogen zijn. Het resultaat is zoals de Bijbel het verklaart: "Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben (v. 45)." Het einde van Turkije zal waarschijnlijk komen door toedoen van Rusland (het noorden) en andere bondgenoten (Ezechiël 28:7-8).

(1) Schaff-Herzog Encyclopedie van Religieuze Kennis. Woordenboek Edition Schaff Philip (1819-1893) Grand Rapids, MI: Baker. Book House, 1953 Volume 5 pagina 14. Zie ook Watsons bijbelse en theologische Dictionary, Catholic Bible Dictionary, P.p 324.)

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 5 - Deel 6

Bron: The Armies Of The Antichrist Are Near, And Russia Will Take The Victory (Part 4) | Walid ShoebatWalid Shoebat

printen??? spaar papier en inkt.