(homepagina)

RUSLAND ZAL TURKIJE VERSLAAN

De legers van de Antichrist komen eraan - en Rusland zal overwinnen (deel 1)

23 februari 2014 - door Walid Shoebat (Exclusief)

Vandaag de dag is de broederschap geparkeerd in Turkije, na in Egypte te zijn omvergeworpen en de Turken de islamistische beweging zijn gaan steunen tegen de secularisten. De komende jaren zullen laten zien hoe deze strijd zich zal intensiveren - tot Turkije Egypte binnenvalt. Dit zal niet zonder gevolgen verlopen. Met een korte blijk op Daniël 11:44, dat "nieuws uit het noorden" de koning van het noorden (Turkije/antichrist) zal verontrusten.

De profetie-oppoetsers hebben jarenlang gezegd dat Rusland is Gog en Magog. En terwijl ze daarover discussies hadden tijdens de koude oorlog, liet Rusland het communisme achter zich, en de slijpers schreven allerlei samenzweringstheorieën over de KGB en hoe het land zouden terugkeren naar de communisme. Rusland is nog de enige supermacht die een terugkeer laat zien naar het christendom, terwijl het in Europa en de VS bezig is weg te vallen.

()

Met betrekking tot deze actuele gebeurtenissen is de alliantie tussen Rusland en het seculiere Egypte zich aan het versterken, wat steeds meer verontrustend is voor de Turken. De uitkomst van deze strijd tussen de koning van het noorden (de Antichrist/Turkije) en het verontrustende nieuws ten noorden van hen (Rusland), zal een verrassing zijn - in Daniël 11 vers 45, staat dat hij (de Antichrist) "aan zijn einde komt, met niemand om hem te helpen". Rusland zal Turkije opnieuw verslaan. De geschiedenis zal zich herhalen, en de Russisch-Turkse oorlogen zullen helemaal opnieuw beginnen. Andere bondgenoten (Ezechiël 28:7-8), waarvan de Bijbel zegt dat het de "meest verschrikkelijke van alle volken" zijn, zullen er ook aan deelnemen tegen Turkije (zie Ezechiël 30:5, Lud).

Vanuit Bijbels perspectief is Rusland tegen de geest van de antichrist, terwijl de VS die zaak bevordert.

( )

Russische priester zegent kanonnen met wijwater, een voorbeeld van Ruslands christelijke strijdbaarheid.

De toekomstplannen van de Moslimbroederschap met de Turken

De laatste bijeenkomst van de internationale Moslimbroederschap was in Turkije. Zelfs de Moslimbroederschapsleiders trokken van Londen naar Istanbul met aangescherpte veiligheidsmaatregelen. In Turkije zal de dodelijke wond van de Moslimbroederschap worden genezen.

Het nieuwe plan is om terreur te willen blijven gebruiken voor de economische onrust die zij veroorzaken.

De nieuwe strategie van de Moslimbroederschap is om Egypte af te zwakken door een verdere verstikking van de toeristenindustrie, door het zenden van bedreigingen voor toeristen en een verstikking van wat er overblijft aan nationaal inkomen: het Suezkanaal. Door het verhogen van de terroristische aanslagen op het kanaal, wordt de VS tot vredesonderhandelingen met de broederschap gedwongen, aangezien het kanaal een belangrijk punt is voor de wereldeconomie.

( )

Het Suezkanaal

Daarnaast is er het werken met de Ultra's. Het Egyptische netwerk van Ultra's is één van de best georganiseerde bewegingen in Egypte na de Moslimbroederschap. De Ultra's vertegenwoordigen een drukmiddel tegen het huidige regime in Egypte en zal de politie verzwakken. Deze groep heeft een band met de massa's die de demonstraties volhouden, wat één ding betekent: dat de geest van de Moslimbroederschap overeind blijft.

( )

Egyptische rellen van Ultra's

Het plan in Turkije is om de samenwerking van de broederschap met de Takfiris en de Salafisten te verminderen. Dit zou de broederschap het aanzien geven van gematigd. Het is waarschijnlijk dat een nieuwe naam zal worden gegeven als een nieuwe bron die meer verwant is aan het Turkse model, en vergelijkbaar met hoe de Erbakanbeweging werd omgevormd tot die van Erdogan. Erdogan heeft banden met de internationale organisatie van de Moslimbroederschap, en hun wederzijds belang is het herstellen van "het tijdperk van de islamitische wetten".

()

In 1996 presenteerde Erbakan ter vergemakkelijking van de opkomst van een nieuwe islamitische macht, de 'Acht islamitische landengroep', samengesteld uit Libië, Iran, Egypte, Pakistan, Indonesië, Nigeria, Bangladesh en Maleisië. Ook was de Broederschap sterk aanwezig op de viering in 2006 van de 533 jarige bezetting van Constantinopel.

()

Istanbul heeft twee belangrijke conferenties gehouden. De eerste was op 10 juli, en werd gehouden in een hotel in de buurt van luchthaven Ataturk en werd aanbevolen door de leiders van de internationale organisatie van de Moslimbroederschap, zoals Youssef Nada (de verre magnaat die een van de belangrijkste voorstanders is van de broederschap).

De invloed van het islamisme wordt niet beëindigd in Egypte en de toekomst van Egypte zal verschrikkelijk zijn, en het zal blijvend geconfronteerd worden met burgerlijke onrust (Jesaja 19).

Maar de Turkse steun aan de Moslimbroederschap en haar belangen om Egypte dwars te zitten, zal niet zonder gevolgen zijn. Rusland en Turkije zullen botsen over wie de supermacht in de regio is, vooral omdat de VS machteloos lijkt te zijn. We kunnen nu al zien dat Egypte het bot is waar de twee tophonden om vechten. Aan de ene kant kijkt Poetin hoe Ruslands invloedssfeer zich kan uitbreiden in het Midden-Oosten, en hij heette heel graag welkom de winnaar-veldmaarschalk Sisi, die Moskou deze maand bezocht. Aan de andere kant verwelkomde Erdogan de verliezer, de Moslimbroederschap.

De Russische president Putin schud de hand van Egyptes Legerchef Veldmaarschalk Sisi bij hun ontmoeting in Novo-Ogaryovo.

Als de komst van de Antichrist dichterbij komt, wordt christelijke vervolging erger.

Rusland is ontvangt economische voordelen door de toegang tot een nieuwe markt in een militaire context, zoals blijkt uit een eerste 2 miljard dollar-deal voor de levering van vliegtuigen en helikopters naar Egypte.

Bijbels is Egypte veelbetekenend. "...Wanneer de verslagenen zullen vallen in Egypte, zal haar rijkdom weggevoerd worden en haar fundamenten afgebroken"(Ezechiël 30:3-4)

Dus hoe zal Egypte vallen? Egypte zal vervallen aan de Antichrist in Daniel 11:40-45, die de "koning van het noorden" is, wat Anatolië (Turkije) is, wanneer hij Egypte aanvalt, wat de "koning van het zuiden" is (Dan. 11:40-42). Dat de koning van het noorden uit Klein-Azië komt, wordt ondersteund door belangrijke autoriteiten in de geschiedenis en in de Bijbel, zoals Hippolytus, Lactantius, Jerome en Theodoretus van Cyr, alsmede veel beroemde moderne commentatoren zoals C.F. Keil, Gleason Archer, G.H. Lang, Edward J. Young, Stephen M. Miller.

Deel 2 - Deel 3/a> - Deel4 - Deel 5 - Deel 6

Bron: The Armies Of The Antichrist Are Near, And Russia Will Take The Victory (Part 1) | Walid ShoebatWalid Shoebat

printen??? spaar papier en inkt.