(homepagina)

VALLEN IN DE VALSTRIK VAN DE ISLAM
DOOR HET HATEN VAN RUSLAND

De legers van de Antichrist komen eraan, en Rusland zal overwinnen (deel 2)

23 februari 2014 - door Walid Shoebat (Exclusief)

Hoe verder de geschiedenis zich ontvouwt, hoe meer bizar de interpretaties van veel profetieleraren worden, die zeggen dat een islamitische coalitie ooit partner van Rusland zal worden (Ezechiël 38). En een dergelijke oorlog door deze Russisch-islamitische coalitie zou gewoon een prelude zijn op een snelle vernietiging als inleiding op de werkelijke dreiging, die van Europa (het beest) onder leiding van een Europese Antichrist. Plotselinge zal het christelijke fundamentalistisch Rusland zich verenigen met het fundamentalistische Turkije, Iran en Noord-Afrika? Dit is absurd.

Met name is het absurd wanneer we zien hoe ver het christendom in de infrastructuren is doordrongen van de Russische samenleving, tot het punt waarin Russische politie-officieren wijwater ontvangen van priesters

.. .en paratroepen-priesters die uit de lucht afdalen met draagbare kerken voor de soldaten:

Een meer ernstige fout wordt ontdekt wanneer we vragen aan welke kant we staan als christenen. Zijn de problemen in Damascus eenvoudig een profetische tijdklok om te zien of Jesaja 17 aanstaande is? Als het gaat om Syrië, ondersteunt de Verenigde Staten het Vrije Syrische leger (FSA) tegenover het Bashar Al-Assad regime. Hoe kan een aanval op het Syrië van Bashar Al-Assad, die de Joodse en christelijke gemeenschap beschermt dan onze beste belangen dienen? Vooral omdat de FSA aan al-Nusra Al-Qaeda gekoppeld is en dagelijks christenen doodt. Als christenen zou de kerk moeten kijken naar de veiligheid van Joden en christenen wereldwijd, zoals Jezus in Matth.25 eiste. Zo cruciaal is deze missie die het in feite bepaalt of mensen wel of niet het Koninkrijk binnengaan.

( )

AL-Nusra moslims die hun slachtoffers afmaken

Er is een enorme prijs te betalen als we voorbijgaan aan het leed van christenen. Een profetie 'deskundige' als Joel Rosenberg verkondigt zelfs de veroordeling van de verkeerde kant. Rosenberg schrijft dat "onschuldig bloed vergoten door het regime van Assad verwerpelijk en hartverscheurend is, en een fase van verschrikkelijke beslissing instelt."

( )

Dit zijn de mensen die Bashar al-Assad aan het doden is

Wij vragen dan: was het Assad of de FSA die het onschuldige bloed van christenen in Syrië vergoot?

Het is niet nieuw dat zulke leraren altijd de kant van de vijanden van het christendom innemen. Het ondersteunen van de rebellen tegen Assad is het einde van de christenen in Syrië.

( )

Christelijke man in Syrië, die een kruisbeeld op zijn gezicht gebrand is door moslims

Hoe valt Rusland, als Syrië's bondgenoot die dan "Gog en Magog" heet, aan? Wat niet anders is dan het dienen van de belangen van de liberalen en de islamisten? Wat we zien in het Midden-Oosten is niet het einde, maar het begin van een einde. Het is te vroeg om te beginnen met het maken van verklaringen en beslissingen.

Staan tegenover de beschermers van christenen gaat in tegen de wijsheid van Christus: "En als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde." (Marcus 3:26)

Christus reikt ons een heldere methode hoe we het kwaad moeten onderscheiden.

()

Rosenberg heeft zijn ogen gericht tegen Poetin met het hetzelfde gif als de liberalen. Er is weinig verschil in hoe de liberalen Poetin bekijken of de Amerikaanse profetische menigte. Rosenberg noemde Poetin in zijn blog "Tsaar Poetin" vanwege het uitbreiden van Ruslands macht, alsof een dictatuur altijd van de duivel is en democratie altijd van God is. Maar is er dan niet iets om zich over te verheugen met Ruslands vooruitgang bij de overgang van het communisme naar het christendom? Mijn zoon Theodore's standpunt met betrekking tot de dwaasheid van deze profetie-analisten:

Ik ben opgetogen bij het zien van de apostolische ijver van het Russische volk, hoe ze zijn opgestaan uit de afgrond van het atheïsme, naar de glorie van de orthodoxie. En als ik opleef met de hoop op het beginnende herstel van een glorieuze christendom, kan ik het niet helpen dat ik moet lachen als ik denk aan de domheid van Joel Rosenberg's spreken tot Glenn Beck, die volgens christelijk normen een theologische ketter is, en spreekt tegen de Russisch-orthodoxe kerk en Poetin als zijnde Gog in de Bijbel. Ik herinner me Beck's lege woorden "...Poetin, is dat niet mogelijk Gog? En wat doet hij dan? Wel - wat gebeurt er met religie in Rusland nu?"

Rosenberg beschreef tijdens het interview met Beck Poetin als een "Gog-achtige", en complimenteerde zelfs de liberale New York Times, niet voor de verklaringen waarin Poetin Israël aanviel, maar voor het neerzetten van het orthodoxe christendom als de religie van deze natie.

()

Terwijl sommigen ons misschien bekritiseren voor het noemen van Beck als zijnde ketters, moeten dergelijke critici ook inzien dat Rosenberg en Beck claimen dat Poetin een "Gog-achtige" zou zijn, terwijl in feite, als we de norm van ketterij beschouwen, Poetin niet kan worden beschouwd als een ketter met zijn orthodoxe normen, terwijl Beck zelf de ketterij van de Mormonen aanhangt. Beck heeft publiekelijk de Drieeenheid afgekeurd tegenover verschillende evangelische leiders in zijn show, en hij zegt nog steeds dat hij "christelijk" is. Dit terwijl alle 4 verzen in de Bijbel met betrekking tot de Antichrist, stuk voor stuk stellen dat de Antichrist de Drieëenheid ontkent. Dus vanwege Bijbelse normen is Beck van de geest van de Antichrist.

Ook zou het verstandiger zijn om te beseffen dat de liberale New York Times, aan welke Rosenberg complimenten geeft, weet wat het doet met de kwade zaak te steunen, en hoe Rosenberg dan ook onachtzaam de liberale agenda steunt.

Deel 1 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6

Bron: The Armies Of The Antichrist Are Near, And Russia Will Take The Victory (Part 2) | Walid ShoebatWalid Shoebat

printen??? spaar papier en inkt.