www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dertien redenen waarom we in de laatste dagen leven

()

Jezus komt spoedig om ons mee naar huis te nemen (Johannes 14:2-3); ja, dat doet Hij.

Jammer genoeg herkennen zo weinig gelovigen de tekenen van de laatste dagen. Misschien preek ik, zoals men zegt, "tegen het koor", want ik weet dat de meesten van jullie het al met me eens zijn over deze zaak. Maar ik heb ontdekt dat het vertellen van de redenen voor Jezus' spoedige verschijning mij aanzet tot grotere waakzaamheid en mij in staat stelt om andere heiligen, die helaas niet inzien hoe laat het uur al is waarin zij leven, een goed argument aan de hand te doen.

  Ik weet dat veel gelovigen zich afvragen wat de dag van vandaag anders maakt dan andere tijden in de geschiedenis, toen de mensen te maken kregen met wetteloosheid, boosheid en geweld, zoals we dat nu zien. Toen ik hierover nadacht, kwam ik met dertien redenen waarom vandaag heel anders is dan alle andere dagen sinds de eerste eeuw na Christus om ons te vertellen dat de verschijning van Jezus al zo dichtbij is.

  Op mijn blog heb ik vier berichten geplaatst die de volgende redenen in veel meer detail beschrijven.

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4

1.  De Wedergeboorte van Israël als een Natie: Talrijke eindtijdprofetieën hangen af van het bestaan van Israël. We moeten hier beginnen om te bepalen waarom vandaag anders is dan alle andere tijden. Israël vervulde profetieën toen zij in 1948 op wonderbaarlijke wijze weer een natie werd, in letterlijk slechts één dag (zie Jes. 66:8).

2.  De Derde Joodse Tempel: De bijbelse opeenvolging van gebeurtenissen in de aanloop naar de wederkomst vereist dat de derde tempel in Jeruzalem bestaat tegen het midden van de zevenjarige verdrukking. Israël is klaar om op elk moment te beginnen met de herbouw van de volgende tempel en zij beweren dat zij de bouw ervan in slechts één jaar kunnen voltooien. Zij leiden reeds Levieten op om als priesters in de toekomstige tempel te dienen.

3.  De Abraham Akkoorden: De normalisering van de betrekkingen met Israël van de kant van vele Arabische naties in het kader van de Abraham Akkoorden wijst op de vervulling van ten minste een paar eindtijd-bijbelprofetieën. Deze akkoorden zetten onder andere de toon voor de vervulling van Daniël 9:27 en het verbond dat de antichrist zal sluiten met de "velen", waartoe ook Israël behoort.

4.  Vrede en veiligheid: Als er één thema is dat de introductie van de eerste Abraham Akkoorden en de Deal van de Eeuw overheerste, dan was het wel "vrede en veiligheid". De apostel Paulus schreef in 1 Thessalonicenzen 5:2-3 dat deze woorden prominent in onze wereld aanwezig zouden zijn vóór de "plotselinge verwoesting" die het plotselinge begin zal markeren van de "dag des Heren".

5.  De Magog-Gog oorlog van Ezechiël 38-39: Opmerkelijk is dat de naties in het Midden-Oosten zich precies zo hebben opgesteld als Ezechiël zesentwintighonderd jaar geleden profeteerde. De profeet voorspelde ook dat Israëls grote rijkdom deze naties zou doen binnenvallen; dit is werkelijkheid geworden in slechts de laatste tien jaar.

6.  Technologie die het Merkteken van het Beest mogelijk maakt: Vandaag de dag, in tegenstelling tot enige andere tijd, bestaat de technologie voor één persoon, de antichrist, om het kopen en verkopen van mensen over de hele wereld te controleren. Kunstmatige intelligentie, gecombineerd met de snelheid van het 5G netwerk, maakt het nu mogelijk voor de komende wetteloze en valse profeet om het "merkteken van het beest" af te dwingen, precies zoals beschreven in Openbaring 13:15-18.

7.  Misleiding: Toen de discipelen Jezus vroegen naar "het teken van uw komst en van het einde der tijden", waren Zijn eerste woorden deze: "Ziet toe, dat niemand u op een dwaalspoor brengt" (Matt. 24:3-4). Is de dag waarin wij leven niet een dag van wijdverbreid bedrog? In de vorige eeuw bleef het beperkt tot een paar landen, zoals Nazi-Duitsland. Nu is het wereldwijd en wordt het met de dag erger.

8.  De tekenen van Matteüs 24: De tekenen die Jezus ons gaf, zoals opgetekend in Mattheüs 24:4-14, schreeuwen luider dan ooit met de boodschap dat we leven in de laatste dagen van de menselijke geschiedenis zoals we die kennen. Zoals geboortetekenen, zien we de dingen waarover Jezus sprak in deze passage voortdurend toenemen in intensiteit en frequentie in de aanloop naar hun grote finale in Openbaring 6:1-8.

9.  Het Beest van Openbaring 13 wordt mainstream: Groepen die oproepen tot een één wereldregering bestaan al sinds ik een kind was. Vandaag de dag echter hebben zij de loyaliteit van de meeste nationale leiders over de hele wereld veroverd. De grote reset die wordt voorgestaan door het Wereld Economisch Forum (WEF) is zo dicht bij het werkelijkheid worden. Het eindtijdbeest van Openbaring 13 en van Daniël 7 is inderdaad mainstream geworden in onze wereld.

10. De komende economische ineenstorting: De economische ineenstorting van de wereldeconomieën moet gebeuren, om de weg vrij te maken voor de Grote Reset. Dat is wat het WEF bedoelt met "weer beter opbouwen". Ze kunnen niets opnieuw opbouwen, tenzij ze eerst de bestaande economische structuren vernietigen. Dergelijke onrust dreigt in de nabije toekomst; het lijkt er zelfs op dat die allang had moeten komen gezien de schulden van zoveel regeringen in onze wereld, die nu in totaal 281 triljoen dollar bedraagt. De schuld van de V.S. nadert de 30 biljoen dollar. Dit, meer dan wat dan ook, betekent dat er in de zeer nabije toekomst een ramp dreigt voor Amerika en de wereld.

11.  COVID-19 en de Grote Reset: Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het WEF, zei het volgende over COVID-19 in juli 2020: "De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame, maar kleine kans om na te denken, een nieuw beeld te vormen en onze wereld te resetten." Het China Virus is de springplank geworden waarmee globalisten over de hele wereld de Grote Reset willen doorvoeren, een totalitaire en marxistische wereldorde die de mensen van de wereld tot slaaf maakt, precies zoals de apostel Johannes schreef in het boek Openbaring.

12.  Het Merkteken van het Beest: Niet alleen is de technologie om dit af te dwingen er al, maar ook de conditionering van mensen om het te ontvangen. De huidige verplichting om een masker te dragen in de meeste winkels zal, tijdens de verdrukking, veranderen in de noodzaak van het merkteken van het beest om aankopen te doen. Het vaccinpaspoort is de volgende stap om het merkteken van het beest te verwezenlijken.

13. Transhumanisme: Transhumanisme is, simpel gezegd, het combineren van mensen met machines. Het vertegenwoordigt pogingen om het menselijk ras fundamenteel te veranderen in iets anders dan wat God schiep en het is in onze wereld aangekomen. Dit is ook het doel van het WEF en het is dichter bij de werkelijkheid dan iemand zich kan voorstellen, maar wij weten dat God niet zal toestaan dat dit het menselijk ras bederft.

Bron: 13 Reasons That Tell us Jesus' Appearing is Near