www.wimjongman.nl

(homepagina)


13 REDENEN WAAROM WE IN HET LAATSTE UUR VAN DE MENSELIJKE GESCHIEDENIS LEVEN, DEEL 4

Door Jonathan Brentner - 14 april 2021

In deze serie, waarin ik uitleg waarom we in het laatste uur van de menselijke geschiedenis leven, komen we nu bij COVID-19. Hiermee zien we het middel waarmee de globalisten de wereldregering van de Verdrukking zullen binnenbrengen. Het virus heeft een essentieel ingrediënt gecreëerd dat de globalisten nodig hebben om de massa's te beheersen als voorbereiding op de komende Grote Reset: angst.

Ik geloof dat de elite ooit dacht dat ze de nodige paniek konden zaaien door de opwarming van de aarde te hypen, wat later de klimaatverandering werd. Vijftig jaar van mislukte voorspellingen en de schaamteloze hypocrisie van degenen die waarschuwen voor de verwoestende gevolgen, hebben ervoor gezorgd dat de meeste mensen hun vele onheilsprognoses hebben genegeerd.

De globalisten hadden iets dichter bij huis nodig om de nodige paniek te zaaien waardoor zij het gedrag van de mensen konden controleren; en COVID-19 heeft precies dat gedaan. Het heeft een wereldwijd klimaat van angst gecreëerd, wat hen de perfecte gelegenheid geeft om hun agenda voor de Grote Reset uit te voeren, de term die het Wereld Economisch Forum (WEF) geeft aan de komende wereldregering.

11. COVID-19 EN DE GROTE RESET

Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum, zei het volgende over COVID-19 in juli 2020: "De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame, maar smalle kans om na te denken, een nieuw beeld te vormen en onze wereld te resetten."[i] Het China-virus is de springplank geworden waarmee globalisten zoals Klaus Schwab de Grote Reset willen doorvoeren.

Het virus is echt; het heeft vele doden en veel lijden veroorzaakt over de hele wereld. Weet dat wanneer ik COVID-19 een "plandemie" noem, ik geenszins de tol bagatelliseer die het heeft geëist van diegenen die er zwaar onder hebben geleden of geliefden hebben verloren.

De globalisten van deze tijd zijn kwaadaardiger dan wij ons kunnen voorstellen; zij staan er zeker niet boven om hun agenda te bevorderen door wereldwijd lijden en dood te zaaien, zoals is gebeurd als gevolg van het China-virus. In Johannes 8:44 beschrijft Jezus de duivel, de inspirator en machthebber achter deze elitaire globalisten, als een "moordenaar vanaf het begin" en iemand die "niets met de waarheid te maken heeft". Ik geloof dat deze elite met opzet het Coronavirus bewapend heeft door het veel besmettelijker en dodelijker te maken, voordat ze het vrijgaven aan de wereld.

Peter Koenig, een geopolitiek analist en een voormalig Senior Econoom bij de Wereldbank en de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) schreef het volgende over de planning achter COVID-19:

"We leven inderdaad in een zeer dystopische wereld, in een Twilight Zone. Als je het eenmaal ziet - dan niet meer; de ramp die op ons is gepland. Twijfelt er nog iemand aan dat het GEEN toeval is dat alle 193 lidstaten van de VN in één keer door dit mysterieuze virus werden overvallen, en dat ze allemaal tegelijk hun eerste lockdown moesten "uitvoeren"? Namelijk medio maart 2020? ALLE landen? Op commando.

"Lijkt het er niet op, dat er een ander motief achter zit?

"Is het toeval, dat er het Rockefeller Rapport is uit 2010 (gericht op het Lockstep scenario), dat tien jaar later als eerste stap in hun snode 4-fasen plan, het "Lockstep Scenario" voorspelt - wat precies is wat we nu meemaken; de hele westerse beschaving loopt in lockstep, zoals ons wordt verteld.

"Dan is er het beruchte Event 201 van 18 oktober 2019 in New York City , waar het Johns Hopkins Center for Medicine, de Bill en Melinda Gates Foundation en het WEF een computersimulatie sponsorden van een coronavirus dat de wereld treft, een simulatie die 65 miljoen doden veroorzaakt in 18 maanden en een totale vernietiging van de wereldeconomie. Toevallig werd slechts enkele maanden voordien het eerste coronageval, SARS-CoV-2, ontdekt in China.

". . de geplande ramp die nog steeds op ons afkomt onder vele verschillende namen, de pandemie, beter "plandemie" genoemd, is slechts de motor die een veel zwaardere agenda aandrijft - de elementen van de Grote Reset die ook de componenten zijn van de zogenaamde VN Agenda 2030."[ii]

Hoewel hij niet gelovig is, herkent Koenig wat de meeste predikanten en christenen vandaag de dag weigeren te erkennen. Hij ziet de agenda achter COVID-19 en herkent het doel ervan om de Grote Reset of de komende nieuwe wereldorde in te voeren.

De globalisten hebben de ramp die wij kennen als COVID-19 gepland en het vervult de gewenste functie om de wereld in de richting van hun doel te duwen. Geholpen door een gewillige media, heeft de elite een klimaat van paniek in onze wereld geschapen, dat velen ertoe zal brengen gemakkelijk een wereldregering te accepteren die de antwoorden lijkt te hebben op alle problemen waarmee de mensen nu worden geconfronteerd.

12. HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

De apostel Johannes beschrijft het merkteken van het beest in Openbaring 13:16-17: "Ook doet het allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, merken op de rechterhand of op het voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen, tenzij hij het merkteken heeft, dat is de naam van het beest of het getal van zijn naam."

Niet alleen is de technologie om dit af te dwingen reeds aanwezig (zie deel 2), maar ook de conditionering van de mensen om het te ontvangen. Wanneer ik naar de kruidenierswinkel ga, zie ik een bord dat zegt dat tenzij ik een schild of een masker heb, de winkel mij zal weigeren om voedsel te kopen. Tegen het midden van de komende verdrukking, zal het merkteken van het beest nodig zijn om aankopen te doen in diezelfde winkel. De eis om een masker te dragen conditioneert mensen om het komende merkteken van het beest te accepteren.

Vaccinpaspoorten zijn een nog belangrijkere stap in de richting van het merkteken van het beest zoals beschreven in Openbaring 13. De volgende paragrafen verschenen op de Harbingers Daily website eind vorige maand:

Het bericht van de Washington Post dat het Witte Huis een vaccinpaspoort aan het ontwikkelen is met de hulp van bedrijven komt nadat de staat New York zei dat het van plan is om op 2 april een "excelsior pas" uit te rollen die inwoners in New York City dwingt om bewijs te leveren van een negatieve COVID-19 test of vaccinatiedocumentatie om toegang te krijgen tot amusements- en kunstlocaties.

Volgens de International Air Transport Association hebben 17 luchtvaartmaatschappijen zich aangemeld om deel te nemen aan een COVID-19 test of vaccinatie bewijs-programma voor mensen die vliegen. De "Travel Pass" wordt gesponsord door regeringen over de hele wereld, alsook door bedrijven. IBM introduceerde eveneens een "Digitale Gezondheidspas" die op blockchain is gebaseerd, en Microsoft, Mayo Clinic, en meer dan 225 bedrijven hebben toegezegd een app te gebruiken die wordt geproduceerd door het Vaccination Credential Initiative.[iii]

Naomi Wolf, voormalig politiek adviseur van president Bill Clinton en Al Gore, sprak deze huiveringwekkende woorden over het vaccinpaspoort tijdens een Fox News interview:

Ik kan dit niet krachtig genoeg zeggen: Dit is letterlijk het einde van de menselijke vrijheid in het Westen als dit plan zich ontvouwt zoals gepland.

"Vaccinpaspoort" klinkt als een mooi iets als je niet begrijpt wat deze platforms kunnen doen. Ik ben de CEO van een technisch bedrijf, ik begrijp wat dit platform doet. Het gaat niet om het vaccin of het virus, het gaat om je gegevens. Wat mensen moeten begrijpen is dat elke andere functionaliteit zonder probleem op dat platform kan worden geladen.

Wat dat betekent is dat het kan worden samengevoegd met je PayPal-rekening, digitale valuta, Microsoft heeft het over het samenvoegen met betalingsplannen, je netwerken kunnen worden opgenomen, het geolocaliseert je, waar je ook gaat. Al je medische geschiedenis kan worden opgenomen - dit is al gebeurd in Israël.

En zes maanden later horen we van activisten [in Israël] dat het een samenleving is met twee lagen en dat activisten in feite worden uitgestoten en voortdurend in de gaten worden gehouden. Het is het einde van de burgermaatschappij en ze proberen het over de hele wereld uit te rollen. Het is absoluut zoveel meer dan een vaccinpaspoort, het is... ik kan niet genoeg benadrukken dat het de macht heeft om je leven uit te schakelen, of om je leven aan te zetten, om je deel te laten nemen aan de samenleving of om gemarginaliseerd te worden.[iv]

Het vaccinpaspoort is de voorloper van het merkteken van het beest, vergis je er niet in, het zal zich "ontvouwen zoals gepland". Tegen het midden van de Verdrukking zal alles waar Naomi Wolf voor waarschuwt, en nog veel meer, werkelijkheid worden, niet alleen in Amerika, maar in de hele wereld.

13. TRANSHUMANISME

Transhumanisme is, in de eenvoudigste bewoordingen, het combineren van mensen met machines. Het vertegenwoordigt pogingen om het menselijk ras fundamenteel te veranderen in iets anders dan wat God geschapen heeft. En het heeft zijn intrede gedaan in onze wereld.

Het Wereld Economische Forum (WEF) noemt dit de "vierde industriële revolutie". Hier is een citaat van de WEF-website:

De Vierde Industriële Revolutie betekent een fundamentele verandering in de manier waarop wij leven, werken en met elkaar omgaan. Het is een nieuw hoofdstuk in de menselijke ontwikkeling, dat mogelijk wordt gemaakt door buitengewone technologische vooruitgang, vergelijkbaar met die van de eerste, tweede en derde industriële revolutie. Door deze vooruitgang smelten de fysieke, digitale en biologische werelden samen op een manier die zowel enorme beloften inhoudt als potentiële gevaren. De snelheid, breedte en diepte van deze revolutie dwingt ons om opnieuw na te denken over hoe landen zich ontwikkelen, hoe organisaties waarde creëren en zelfs over wat het betekent om mens te zijn.[v]

Een artikel op de New American-website brengt de Great Reset, bepleit door het WEF en de regering Biden, in verband met het streven naar transhumanisme:

In de nieuwe wereldorde die de voorstanders van de Grote Reset van de Verenigde Naties voor ogen hebben, zullen mensen samensmelten met machines en technologie. Letterlijk. Misschien wel het meest ongelooflijke is dat de Deep State globalisten achter deze inspanningen uit de kast komen. Deze dagen verkondigen ze openlijk en letterlijk hun intentie om privébezit van eigendom af te schaffen en zelfs microchips in de hersenen van mensen te smelten die in staat zullen zijn om de gedachten van individuen te lezen en te manipuleren.

Wat, zo zou je je kunnen afvragen, zegt de wereldwijde drang naar transhumanisme ons over onze wereld vandaag?

Ten eerste zal God niet toestaan dat de globalisten hun taak van het veranderen van het menselijk ras voltooien door het te veranderen in iets anders dan wat Hij geschapen heeft. De Genesis-zondvloed kwam als gevolg van de grote goddeloosheid van die tijd, die deels tot stand kwam door het samengaan van demonen met vrouwen van die tijd (Gen. 6:4; Judas 6; 1 Petr. 3:18-20). Dit was Satans oorspronkelijke poging tot transhumanisme met als doel het menselijk ras te saboteren om de geboorte te voorkomen van de Verlosser die God in Genesis 3:15 voorspelde.

De huidige drang naar transhumanisme via het Wereld Economisch Forum vertegenwoordigt een andere poging van de duivel om het menselijk ras te corrumperen en misschien te elimineren, zodat wanneer de Heer terugkeert, Hij geen koninkrijk zal hebben om over te heersen omdat er geen naties zullen bestaan. God zal dat niet laten gebeuren; reken er maar op. Hij zal terugkeren voordat dit gebeurt (zie Matt. 24:22).

Ten tweede, zoals alles wat Satan inspireert een vervalsing is van wat de Heer ons aanbiedt, zo wijst de drang naar transhumanisme op het streven van de elite om een imitatie van het eeuwige leven aan te bieden. Zij zullen falen, natuurlijk. Jezus alleen biedt eeuwig leven (Johannes 14:6).

De ruiter op het vale paard in Openbaring 6:7-8 is de dood. De zegelgevechten zullen resulteren in de dood van eenvierde van de wereldbevolking op dat moment. Terwijl de andere ruiters van de apocalyps over de wereld trekken, zal de ruiter van het vale paard hen op de hielen zitten en een verlies aan mensenlevens veroorzaken dat sinds de zondvloed van Genesis 6-8 niet meer op aarde is voorgekomen.

Een vooruitblik op wat de wereld te wachten staat, is op zijn zachtst gezegd beangstigend. Daarom is het zo belangrijk dat ons vertrouwen alleen op Jezus Christus rust. Hij alleen geeft ons vrede in woelige tijden en de zekere belofte van eeuwig leven in een verheerlijkt en opgewekt lichaam. Roep de Heiland aan nu het nog kan!

Onze hoop rust op Jezus' spoedige verschijning! Mijn onderzoek en het opschrijven van deze dertien redenen hebben mij er meer dan ooit van overtuigd dat de tijd van de Openbaring heel dichtbij is.

Eindnoten:

[i] Quote from the WEF website: https://www.weforum.org/focus/the-great-reset

[ii] Peter Koenig, The Twilight Zone: Covid, the World Economic Forum (WEF) and Eugenics, February 19, 2021, @ https://www.globalresearch.ca/the-twilight-zone-covid-the-world-economic-forum-wef-and-eugenics/5737778

[iii] Harbingers Daily, Biden’s Vaccine Passport Plan Is A ‘Dystopian Nightmare’ Cloaked In COVID Safety-Speak, March 30, 2021 @ https://harbingersdaily.com/bidens-vaccine-passport-plan-is-a-dystopian-nightmare-cloaked-in-covid-safety-speak/

[iv] Real Clear Politics website, Naomi Wolf: Mandatory Vaccine Passport Could Lead To The End Of Human Liberty In The West, March 29, 2021, @ https://www.realclearpolitics.com/video/2021/03/29/naomi_wolf_mandatory_vaccine_passport_could_lead_to_end_of_human_liberty_in_the_west.html

[v] Fourth Industrial Revolution page @ https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution

[vi] Alex Newman, “Great Reset” Transhumanism: Merging Man & Machine, December 2, 2020, @ https://thenewamerican.com/great-reset-transhumanism-merging-man-machine/

Bron: 13 Reasons Why We Live in the Last Hour of Human History, Part 4 — Jonathan Brentner