www.wimjongman.nl

(homepagina)


13 REDENEN WAAROM WE IN HET LAATSTE UUR VAN DE MENSELIJKE GESCHIEDENIS LEVEN, DEEL 2

Door Jonathan Brentner - 5 april 2021

TEKEN, TEKEN, OVERAL EEN TEKEN

Omdat veel gelovigen het idee verwerpen dat we in de laatste dagen leven voordat de gebeurtenissen van de zevenjarige verdrukking over de aarde komen, slagen ze er niet in te identificeren wat deze tijd radicaal anders maakt dan enige voorgaande periode in de geschiedenis.

In deel 1 besprak ik waarom de wedergeboorte van Israël, wat de sleutel is om deze dag te identificeren als de laatste momenten in de menselijke geschiedenis zoals wij die kennen. Dit is zo belangrijk om onze dag te begrijpen, maar toch missen zovelen de betekenis van deze gedenkwaardige vervulling van bijbelse profetie.

Naast het bestaan van Israël vertellen de overvloedige tekenen die wij overal in onze wereld zien, ons ook dat de verdrukkingsperiode steeds dichterbij komt en daarmee ook ons vertrek, dat daaraan voorafgaat.

5. DE MAGOG-GOG OORLOG VAN EZECHIËL 38-39

De profetie van de Magog-Gog invasie van Israël in Ezechiël 38-39 vertelt ons niet alleen dat Golfstaten zoals Saoedi-Arabië eerder zullen protesteren tegen de hebzucht van de invallers dan zich bij hen aansluiten (zie deel 1), maar het voorspelt ook twee andere realiteiten die tot voor kort nooit hebben bestaan.

  • Rusland, Iran en Turkije zullen een nauwe alliantie vormen die de toekomstige invasie van Israël zal leiden (zie 38:1-6, dat is gebaseerd op oude namen voor deze regio's/naties)

  • De welvaart van Israël zal deze groep ertoe brengen binnen te vallen (38:10-13)

Vandaag de dag hebben Rusland, Iran en Turkije niet alleen aanzienlijke militaire strijdkrachten in Syrië, een land dat aan Israël grenst bij de noordelijke Golan Hoogvlakte, maar ze hebben ook een nauwe alliantie gevormd. Een artikel op de Harbinger's Daily website, Iran, Rusland en Turkije signaleren een groeiende alliantie, gaat in detail over hoe de coalitie van deze naties zich in 2021 blijft versterken.[i] Tien jaar geleden was Turkije een nauwe bondgenoot van Israël; nu echter hebben zij zich op één lijn gesteld met Rusland en Iran, precies zoals de profeet Ezechiël zei dat in de laatste dagen zou gebeuren.

De rijkdom van Israël is in de afgelopen tien jaar aanzienlijk toegenomen. De natie bezit een enorm reservoir aan aardgas voor hun kust en is bezig met de aanleg van een pijpleiding onderin de Middellandse Zee om dit aardgas aan Europa te verkopen (tot grote ontsteltenis van Poetin die ook aardgas aan deze naties verkoopt). Recente ontdekkingen wijzen er ook op dat er in Israël een zeer groot olieveld bestaat.

Bovendien doen geruchten de ronde dat er ook een aanzienlijke goudader in het Land ontspringt, die Israël wil gebruiken om de bouw van de tempel te financieren. Ezechiël profeteerde dat de Heer de rijkdom van Israël zou gebruiken om Rusland ertoe te verleiden de invasie in het Land te leiden.

Nu als nooit tevoren bezit de natie Israël grote rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen die tot zo'n aanval zouden leiden.

6. TECHNOLOGIE DIE HET MERKTEKEN VAN HET BEEST MOGELIJK MAAKT

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in de afgelopen jaren maakt ook dat het vandaag de dag heel anders is dan alle andere tijden. Deze technologie maakt het nu mogelijk voor één man, de antichrist, om het kopen en verkopen te beheersen zoals beschreven in Openbaring 13:15-17:

"En het werd toegestaan het beeld van het beest adem te geven, zodat het beeld van het beest zelfs kon spreken en kon bewerkstelligen dat zij die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood werden. Ook doet het allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, merken op de rechterhand of het voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen, tenzij hij het merkteken heeft, dat is de naam van het beest of het getal van zijn naam."

Ik zag onlangs een video op het YouTube-kanaal van Tom Hughes waar hij en Billy Crone bespraken hoe AI samen met het 5G-netwerk het mogelijk maakt voor één persoon, de antichrist, om naleving van het merkteken van het beest af te dwingen. Billy Crone, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar AI, vergeleek de ontwikkeling van AI met de wedergeboorte van Israël in termen van profetische betekenis, omdat we nu, als nooit tevoren, de middelen zien voor de antichrist en valse profeet om te vervullen wat Johannes schreef in Openbaring 13:15-18.

De letterlijke interpretatie van deze verzen, die in vorige generaties door het geloof werd aanvaard, is in de wereld van vandaag werkelijkheid geworden. China heeft reeds een dergelijk systeem ingevoerd dat het kopen en verkopen van vele dingen afhankelijk maakt van iemands sociale score. Het is slechts een kwestie van tijd voordat we dit op wereldwijde schaal zien onder de controle van het komende beest.

7. BEDROG

Toen de discipelen Jezus vroegen naar "het teken van uw komst en van het einde der tijden", waren Zijn eerste woorden: "Ziet toe, dat niemand u op een dwaalspoor brengt" (Matt. 24:3-4). In dezelfde toespraak waarschuwt Jezus ook voor "valse leraars" die anderen "op een dwaalspoor willen brengen" (Matt. 24:11, 24). In 2 Thessalonicenzen 2:7-12, schrijft de apostel Paulus over het bedrog dat de antichrist en zijn tijd zal kenmerken.

Zien we dit vandaag de dag niet overal in onze wereld gebeuren? In het afgelopen jaar hebben we gezien hoe "big tech" de waarheid op sociale media op grote schaal censureert. Nooit eerder is het zo moeilijk geweest om de waarheid te ontcijferen uit de overvloed aan leugens en verkeerde informatie waarmee we dagelijks worden geconfronteerd.

Ja, er zijn andere tijden van massale misleiding geweest, zoals we die vandaag de dag overal ter wereld zien. De desinformatiecampagne in Duitsland die leidde tot de opkomst van Hitler is zeer vergelijkbaar met wat ik vandaag de dag in de Verenigde Staten zie gebeuren.

Het verschil tussen Duitsland in de vorige eeuw en vandaag is drieledig. Ten eerste hebben we alle andere tekenen van de laatste dagen die op dit moment samenkomen. Ten tweede, het bedrog vindt wereldwijd plaats, in plaats van in slechts één land. En ten derde, met de vooruitgang in de technologie, hebben zij die de waarheid uitroeien meer effectieve middelen om dit te doen dan er bestonden in de aanloop naar WO II.

8. DE TEKENEN VAN MATTEÜS 24

De aanvullende tekenen die Jezus ons gaf, zoals opgetekend in Mattheüs 24:4-14, vertellen ons ook dat we in de laatste dagen leven.

Men zou naar de lijst van tekenen in Mattheüs 24 kunnen kijken en zeggen dat deze dingen al vele eeuwen waar zijn; en dat is zo. Maar in vers 8 vergelijkt Jezus deze tekenen met "geboortepijnen" en dit vertelt ons alles wat we moeten weten over waarom vandaag uniek is in termen van bijbelse profetie. Net als "geboorteweeën" moeten we verwachten dat deze tekenen in frequentie en intensiteit toenemen naarmate we dichter bij de verdrukking en de wederkomst van Christus komen, en dat is precies wat we vandaag zien.

Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden.

A. OORLOGEN EN GERUCHTEN VAN OORLOGEN

In vers 6 zegt Jezus: "En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, dat gij niet ongerust wordt, want dit moet geschieden, maar het einde is nog niet gekomen." De wereld van vandaag staat op de rand van oorlog. Er is een toenemende wrijving tussen China en Amerika over Taiwan, waarvan velen geloven dat het in de nabije toekomst kan leiden tot een oorlog tussen de twee.

De Gateway Pundit website vertelt over een massale opbouw van militaire troepen bij de Oekraïense grens. Compleet met foto's en video's wordt melding gemaakt van de verplaatsing van vele tanks en soldaten aan beide zijden.[ii] Als er oorlog uitbreekt, zal Amerika dan zijn NAVO-bondgenoot te hulp schieten? Zou dit kunnen leiden tot een totale oorlog tussen de V.S. en Rusland? Voorlopig is dit een belangrijk "gerucht" over een oorlog, dat momenteel door de grote media wordt genegeerd.

Terwijl de wereld wankelt op de rand van oorlog met vele brandhaarden over de hele wereld, wacht de ruiter op het rode paard, wat oorlog betekent, in de coulissen (Openb. 6:3-4). Zijn dodelijke tocht door de wereld aan het begin van de verdrukking lijkt dichterbij dan ooit tevoren (zie Openb. 6:8). En als zijn tocht door onze planeet al zo dichtbij is, hoeveel dichterbij moet dan de opname zijn?

B. ETHNISCHE STRIJD

Jezus voegt er in vers 7 aan toe: "Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn op verschillende plaatsen."

Het woord voor "volk" in dit vers is letterlijk ethnos in het Grieks. De spanning die Jezus voorspelt voor de eindtijd, komt voort uit strijd en conflicten tussen etnische groepen en tussen volken. Twijfelt iemand er nog aan dat dit vandaag gebeurt en met de dag erger wordt?

C. WETTELOOSHEID

Jezus zei dat ook de laatste dagen gekenmerkt zullen worden door toenemende wetteloosheid: "En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen" (Matt. 24:12). In 2 Thessalonicenzen 2:3 verwijst Paulus naar de antichrist als "de mens van de wetteloosheid" en in vers 7 zegt hij dat "het geheimenis van de wetteloosheid reeds aan het werk is".

Als één woord onze tijd beschrijft vanuit het standpunt van de norm van Gods Woord, dan is het "wetteloosheid". Bijna elke dag word ik bedroefd door nieuws over toenemende goddeloosheid en slechtheid in de Verenigde Staten. De steun voor abortus en de LBGTQ-agenda blijft schijnbaar elke week nieuwe hoogten bereiken in Amerika en ik ben er zeker van dat dit waar is op vele andere plaatsen in onze wereld.

Bijbelse profetie is springlevend in de lente van 2021; we zien zo veel dingen, die lang geleden voorspeld zijn, voor onze ogen tot leven komen. Toch blijven zo veel gelovigen zich onbewust van de vele tekenen die ons plaatsen in de laatste momenten van de geschiedenis vóór de opname en de verdrukkingsperiode.

In deel 3 zullen we bekijken hoe de drang naar een één-wereldregering ook aangeeft dat onze resterende tijd voor Jezus' verschijning om ons mee naar huis te nemen buitengewoon kort is.

Bent u er klaar voor?

Eindnoten:

[i] Harbinger’s Daily, Iran, Russia and Turkey Signal Growing Alliance, March 21. 202, @ https://harbingersdaily.com/iran-russia-and-turkey-signal-growing-alliance/

[ii] Joe Hoft, Russia Mounting Massive Show of Force in Russian-Occupied Crimea and Ukraine (VIDEO), April 1, 2021 on the Gateway Pundit website @ https://www.thegatewaypundit.com/2021/04/russia-mounting-massive-show-force-russian-occupied-crimea-ukraine-video/

Bron: 13 Reasons Why We Live in the Last Hour of Human History, Part 2 — Jonathan Brentner