www.wimjongman.nl

(homepagina)


13 REDENEN WAAROM WE IN HET LAATSTE UUR VAN DE MENSELIJKE GESCHIEDENIS LEVEN, DEEL 3

Door Jonathan Brentner - 12 april 2021

()

DE GROTE RESET

Misschien wel de meest veelzeggende aanwijzing vandaag de dag voor de snel naderende verdrukking is de snel opkomende wereldregering waarvan de Bijbel zegt dat die de wereld zal domineren tijdens de verdrukkingsperiode. De globalisten bespreken openlijk hun plannen voor wereldheerschappij, maar toch blijven zo veel gelovigen, evenals hun voorgangers, onbewust van de sinistere agenda van deze elitaire machtsmakelaars.

Zoals Jan Markell vaak zegt: "Het is verborgen in het volle zicht."

Daymond Duck, in zijn artikel van 20 maart 2021 op de Rapture Ready website, De Apocalypse nadert, schreef dit met betrekking tot de komende Nieuwe Wereld Orde van de antichrist:

"De Bijbel leert duidelijk dat de antichrist en de valse profeet op hetzelfde moment op aarde actief zullen zijn (tijdens de Verdrukkingsperiode)."

"Als we dicht bij een wereldregering zijn die door de antichrist wordt geleid, dan zijn we dicht bij een wereldreligie die door de valse profeet wordt geleid."

"Als we dicht bij een wereldregering en wereldreligie zijn, zijn we dicht bij een nieuw economisch systeem dat de Antichrist en de Valse Profeet zullen gebruiken om mensen te controleren."

"Anders gezegd, wanneer de Verdrukkingsperiode aanbreekt, zullen er drie wereldwijde systemen tegelijkertijd op aarde zijn: een wereldwijd politiek systeem (wereldregering), een wereldwijd religieus systeem (wereldgodsdienst), en een wereldwijd economisch systeem (wereldcontrole van kopen en verkopen)."

"Op 25 september 2015 keurde de VN een document goed genaamd "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development."

"Voorstanders noemden het een "Nieuwe Universele Agenda" (een zinsnede die komt uit de Preambule van het document zelf)."

"Het document roept op tot een wereldregering, wereldreligie en een wereldeconomisch systeem dat in 2030 moet zijn ingesteld."

"Dit is waar het globalisme (het creëren van regionale groepen van naties), het bezoek van de paus aan Irak (samenvoegen, christendom, jodendom en islam), en de Grote Reset van het Wereld Economisch Forum (creatie van een nieuw economisch systeem) allemaal over gaan."

"Het feit dat deze drie wereldwijde systemen gelijktijdig in onze generatie op het toneel komen, is een solide bewijs dat wij de terminale generatie zijn, en dat de Opname nabij is."

De huidige roep van nationale leiders over de hele wereld om een wereldregering sluit perfect aan bij wat in de boeken Daniël en Openbaring wordt aangeduid als "het beest", een aanduiding die zowel van toepassing is op de antichrist als op het rijk waarover hij zal heersen tijdens de verdrukking.

9. HET BEEST UIT OPENBARING 13 WORDT MAINSTREAM

Groepen die oproepen tot een één wereldregering bestaan al sinds ik een kind was. Vandaag de dag hebben zij echter de loyaliteit van de meeste nationale leiders over de hele wereld veroverd. Hier is een recent citaat van de Zero Hedge website dat het verlangen van vele nationale leiders naar een éénwereldregering typeert:

Vierentwintig wereldleiders hebben een brief ondertekend waarin ze oproepen tot meer globalisme om toekomstige pandemieën te bestrijden, waarbij ze de uitbraak van het coronavirus aanhalen als een kans om nationalisme naar de vuilnisbak van de geschiedenis te verwijzen.[i]

Een van de meest invloedrijke mensen die pleiten voor een Nieuwe Wereld Orde is Paus Franciscus. Hij heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk de krantenkoppen gehaald met zijn verkondiging van de noodzaak van een één wereldregering als de beste manier om de gevaren van klimaatverandering te bestrijden.

Het Wereld Economisch Forum (WEF) pleit voor wat zij noemen de "Grote Reset". Dit is hun versie van een wereldbestuur dat het economische leven van iedereen op aarde zou controleren; geen uitzonderingen. Hun visie op onze toekomst sluit nauw aan bij Agenda 2030 van de VN en de Green New Deal in de Verenigde Staten. Alle drie promoten ze een marxistische regering die mensen wil opsluiten onder een totalitair regime.

Tot 20 januari 2021 stond president Donald Trump als het machtigste en belangrijkste obstakel voor de uitvoering van de Great Reset. Het WEF nodigde hem uit in Davos, Zwitserland, waar hij weigerde mee te gaan in hun duivelse plannen voor wereldheerschappij. Ik geloof dat het verzet van president Trump tegen het globalisme de belangrijkste reden is waarom zovelen in beide politieke partijen alles in het werk stelden om hem uit zijn ambt te zetten, waaronder het vervalsen van verkiezingsuitslagen die een belangrijke verkiezingsoverwinning van Trump in een verlies veranderden.

Bidens campagneslogan "Build Back Better" kwam rechtstreeks van het WEF en weerspiegelt nauwkeurig de wens van zijn regering om de Verenigde Staten te onderwerpen aan de gruwelen van de Great Reset. John Kerry, die Biden benoemde tot zijn speciale presidentiële gezant voor het klimaat, bevestigde Bidens trouw aan de marxistische agenda van het WEF. Vlak voordat Biden aantrad, verzekerde Kerry de elites van het WEF dat een presidentschap van Joe Biden de globalistische "Great Reset" agenda snel vooruit zal helpen "met een grotere snelheid en intensiteit dan velen zich wellicht kunnen voorstellen."[ii]

De agenda achter de Green New Deal in Amerika, de Agenda 2030 van de VN, en de Great Reset is niet goedaardig!!! Ze hebben allemaal als gemeenschappelijk thema een totalitaire regering die iedereen op de planeet tot slaaf zal maken onder het verklaarde doel "Je zult niets bezitten en gelukkig zijn," wat het thema was van een eerdere video op de WEF-website.

10. DE KOMENDE ECONOMISCHE INEENSTORTING

De economische ineenstorting van de wereldeconomieën moet gebeuren om de weg vrij te maken voor de Grote Reset. Dat is wat het WEF bedoelt met "weer beter opbouwen" [build back better]. Ze kunnen niets opnieuw opbouwen, tenzij ze eerst de bestaande economische structuren vernietigen. En zo'n onrust dreigt in de nabije toekomst; in feite lijkt het er al lang aan te komen, gezien de schuld van zoveel regeringen in onze wereld, die nu in totaal 281 triljoen dollar bedraagt.

Daymond Duck, schreef ook in zijn artikel van 20 maart 2021 op de Rapture Ready website, De Apocalyps Nadert, met betrekking tot de nabijheid van een economische ineenstorting in Amerika:

"Michael Snyder, auteur en veelgelezen uitgever van The Economic Collapse Blog, plaatste twee dagen achter elkaar artikelen over de Amerikaanse economie.

"Snyder's artikel van 11 maart 2021 getiteld "So This Is How the U.S. Dollar Dies" herinnert ons eraan dat Amerika's nationale schuld de 30 biljoen dollar nadert en Amerika "nu een tijdperk van hyperinflatie is binnengetreden," wat, naar mijn mening, is waar de ruiter op het Zwarte Paard over gaat in het Boek Openbaring (Openb. 6:5-6).

"Snyder gelooft dat "een belangrijke gebeurtenis de (aandelen)markt op elk moment kan laten crashen," en ik geloof dat sommige globalisten dat opzettelijk zullen doen als ze denken dat het zou resulteren in een wereldregering."

"Dit is meer dan mijn mening."

"Hoe ongelooflijk het ook klinkt, er verschijnen artikelen die suggereren dat er een doelbewuste poging zou kunnen zijn om de Amerikaanse en wereldeconomie te laten instorten."

"Snyder's artikel van 12 maart 2021, getiteld "Zet je schrap voor de meest dramatische verschuiving in de levensstandaard in de hele geschiedenis van de V.S." wijst erop dat de prijzen van sommige producten (benzine, timmerhout, landbouwproducten, enz.) de pan uit rijzen omdat "de Amerikaanse dollar wordt omgevormd tot toiletpapiergeld."

"Snyder gelooft dat wereldleiders zich spoedig zullen realiseren dat de wereld de dollar moet vervangen als 's werelds reservevaluta, en hij zegt dat het woord 'ineenstorting' 'lang niet sterk genoeg is om te beschrijven wat er uiteindelijk met ons gaat gebeuren'."

"Ik geloof dat Snyder helemaal gelijk heeft over de economische situatie van Amerika en de komende ineenstorting, maar ik geloof dat de Kerk zal worden opgenomen voordat het ergste gebeurt in de Verdrukkingsperiode."

Op een bepaald moment zullen de roekeloze uitgaven van de Amerikaanse regering resulteren in over-the-top inflatie en de Amerikaanse economie vernietigen, wat een rampzalig rimpeleffect zal hebben over de hele wereld.

Ik geloof dat de globalisten in de regering van de Verenigde Staten van plan zijn onze economie te laten crashen om zo de weg vrij te maken voor deelname van Amerika aan de Grote Reset. Waarom zou het Amerikaanse Congres anders de uitgave van biljoenen "stimulerings"-dollars goedkeuren, waarvoor het elke laatste cent zou moeten lenen of drukken? Waarom zouden ze anders enorme hoeveelheden van dit geleende/gedrukte geld aan andere naties en aan degenen die ons land illegaal binnenkomen, toekennen? Ik kan geen andere reden bedenken voor het huidige roekeloze monetaire beleid van een natie met een schuld van bijna 30 biljoen dollar dan de opzettelijke vernietiging van haar economie.

In het begin zal de tussenkomst van de globalisten om de toekomstige economische crisis op te lossen een godsgeschenk lijken voor de meeste mensen die op dat moment zullen verdrinken in schulden. De komende wereldentiteit, het beest uit Openbaring 13, zal hun enorme last verlichten, bezit nemen van alles wat zij bezitten, en in ruil daarvoor garanderen dat zij een leefbaar inkomen, gezondheidszorg, huisvesting, en een duurzaam milieu hebben. Later echter, onder leiding van de antichrist, zal de Grote Reset een nachtmerrie van epische proporties worden.

Het zwarte paard uit Openbaring 6:5-6 beeldt de op hol geslagen prijzen uit van de eerste levensbehoeften die de wereld na de opname zullen teisteren. Als men goed luistert, kan men het snuiven van dit paard al horen en het geluid van zijn hoeven die tegen zijn stal schoppen. Het wordt met de dag onrustiger, maar het paard en zijn ruiter met een weegschaal in zijn hand moeten wachten tot het Lam het "derde zegel" opent. Op dat moment zal de wereld de volle impact ervaren van het lijden en de dood die deze ruiter met zich mee zal brengen.

Ja, er ligt veel gevaar in het verschiet voor deze wereld. De toorn van de dag des Heren zal snel over de nietsvermoedende wereld komen, als een "dief in de nacht" (1 Thess. 5:1-3). Maar wij die veilig in Christus zijn, hebben deze belofte van bevrijding van de komende toorn die, naar ik geloof, spoedig de hele wereld zal overspoelen: "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van verlossing door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wakker zijnde, hetzij ontslapen, met Hem zouden leven" (1 Thess. 5:9-10).

Jezus komt spoedig! Kent u Hem als uw Redder? Bent u klaar voor Zijn spoedige verschijning?

In deel 4 zullen we onderzoeken hoe COVID-19 de opmars van de Grote Reset over de hele wereld bevordert.

Eindnoten:

[i] Tyler Durbin, 24 World Leaders Call For More Globalism In Wake Of Pandemic, March 30, 2021 @ https://www.zerohedge.com/geopolitical/24-world-leaders-call-more-globalism-wake-pandemic

[ii] Article on the LifeNews Website: John Kerry: Biden presidency would advance globalist ‘Great Reset’ with ‘speed’ at: https://www.lifesitenews.com/news/john-kerry-biden-presidency-would-advance-globalist-great-reset-with-speed

Bron: 13 Reasons Why We Live in the Last Hour of Human History, Part 3 — Jonathan Brentner