www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Vrede en Veiligheid"

In het Midden-Oosten zullen landen als Marokko, Oman, Djibouti, Qatar en Saudi-Arabië zich aansluiten bij de Abraham Akkoorden

Gary - 26 oktober 2020

"Ik maak een deal die je niet kunt weigeren." Als de visie voor vrede ten uitvoer wordt gelegd, zal het land Israël en de stad Jeruzalem verdeeld worden. Zo simpel is het. De Abraham Akkoorden voegen aan het verbond met velen lagen toe aan deze deal. Nu Israël de Abraham Akkoorden via de Knesset en de goedkeuring van het kabinet heeft ondertekend, en er meer landen toetreden, zal het onmogelijk zijn om daar onderuit te komen... maar God. Zal er op enig moment in de toekomst ooit zo'n plotselinge kakofonie van stemmen zijn die "vrede en veiligheid" roept als die er nu is? Al deze "velen" zullen slechts één keer vrede sluiten met Israël.

Het laatste nieuws is dat Marokko op het punt staat om binnen enkele dagen een normalisering aan te kondigen met Israël. En Oman, Djibouti, Qatar en Saudi-Arabië volgen binnen enkele dagen of weken. In het Midden-Oosten is een volledige ontspanning uitgebroken en de kerk slaapt bijna volledig. Maar meer nog - veel wachters hebben God in een doos geplaatst, ervan uitgaande dat dit onmogelijk aan Daniël 9:27 en 1 Tessalonicenzen 5:3 kan voorafgaan, en aan de opname van de gemeente. Het is niet verkeerd om je ogen en oren open te houden voor wat er nu gebeurt. Hoewel sommigen beweren dat het onverstandig is om deze deal met Daniël 9 te associëren, geloof ik dat het even beperkend en onverstandig is om aan te nemen dat het niet zo is. Dit is duidelijk niet de zeven jaar durende bevestiging van het verbond, maar dit zou heel goed het verbond met velen zelf kunnen zijn. Uit mijn recente artikel vreemde dingen (Deel IV):

Een belangrijke profetische tijdmarker die het begin van de verdrukking aangeeft is het verbond met velen beschreven in Daniël 9:27. Hoewel deze passage een grote bron van discussie is, geloof ik dat de traditionele dispensatie-visie van deze passage, dat het verbond een vredesakkoord is tussen Israël, de Antichrist, en andere naburige naties, welke het land zal verdelen en de vestiging van de derde tempel mogelijk maakt, de juiste visie is (zie hier; zie ook hier). Ten eerste is de oneindige mantra van de hele geschiedenis van het moderne Israël: "twee staten die in vrede en veiligheid naast elkaar leven." Het is moeilijk voor te stellen dat de hele wereld onophoudelijk probeert om het land te verdelen gedurende 73 jaren, en geen rekening houdt met wat Daniel 9:27 voorspelt. Misschien is de verdrukking nog niet begonnen omdat de tweestatenoplossing nog nooit is gerealiseerd (vlgs. Joël 3:2, want dat is waarom God in het laatste oordeel komt met de volken). De visie voor vrede van Trump-Kushner is het eerste plan dat daadwerkelijk tot stand kan komen, en in sommige opzichten al via de Abraham Akkoorden zo is en ook de instemming heeft van de Israëlische regering met deze visie voor vrede ondanks Palestijnse protesten.

Ik weet dat sommigen beweren dat de visie voor vrede en/of de Abraham Akkoorden niet het 'verbond met velen' kan zijn, zoals beschreven in Daniël 9:27, maar ik geloof dat de argumenten verkeerd zijn en sommigen hun ogen sluiten voor wat er voor ons gezicht gebeurt. Het eerste argument suggereert dat er geen tekenen kunnen voorafgaan aan de opname, dus deze overeenkomst kan het niet zijn. Dit is een verkeerd beeld van imminentie dat ik in mijn recente artikel hier heb besproken. Het tweede argument stelt voor dat Daniël 9: 27 optreedt na de opname. Dat is helemaal waar, maar het argument is onnauwkeurig en mist een belangrijk punt: het is niet dat het verbond na de opname wordt gesloten, het is dat het verbond na de opname wordt versterkt.

Daniël 9:27 zegt letterlijk: "en hij heeft [gabar] een verbond met velen [voor] een periode van zeven versterkt..."(LSV). Woorden zijn belangrijk. Gabar wordt in alle andere gevallen van de Schrift gebruikt om te versterken of te laten zegevieren. In verzen die de werkelijke schepping van een verbond beschrijven wordt een ander werkwoord gebruikt — karath ("om te snijden"). In het Hebreeuws dacht je een overeenkomst te maken door te snijden. Het lijkt op ons idee om een deal te sluiten. "Vergelijk in Daniel 9:27: "versterkte [gabar] een verbond" met de feitelijke creatie [karath] van een verbond in andere passages (bv. Gen. 15:18; 21:27, 32; 31:44; Ex.23:32; 34:10; Ps. 50:5; Ez. 37:26; Hosea 2:18).

Het punt is dat de visie op vrede, in combinatie met de Abraham Akkoorden heel goed het werkelijke verbond zou kunnen zijn, zoals beschreven in Daniël 9:27. Het is een verbond met velen. Het is een verbond met Israël. Het is een verbond om het land te verdelen. Het is een verbond waardoor duizenden de woorden "vrede en veiligheid" uitspreken vlak voordat het spreekwoordelijke verderf komt. En dan, nadat de gemeente is verwijderd en de wetteloze is geopenbaard, zal dit reeds bestaande verbond voor een periode van zeven jaar zegevieren.

Het thema van valse vrede en het komende 'verbond met velen' is dit jaar als geen ander doorgedrongen. De visie voor vrede werd onthuld op 28 januari en Israëls uitvoerende leider en zijn belangrijkste tegenstander steunden het onmiddellijk. Israël is het er al mee eens. Binnen een paar uur na de onthulling in het Witte Huis... schudde een aardbeving van 7,7 op de schaal van Richter... het Caribisch gebied en Palm Beach, Florida... waar President Trumps Mar-A-Lago landgoed staat.

Op 13 augustus werd de wereld geschokt door de grootste diplomatieke doorbraak in het Midden-Oosten in decennia toen de Abraham Akkoorden aan de wereld werden onthuld. Israël, de VS, de U.A.E. en Bahrein ondertekenden de akkoorden in het Witte Huis, slechts drie dagen voor Rosh Hashanah. Andere landen hebben belangstelling getoond voor toetreding, zoals Soedan, Oman, Marokko, Qatar, Koeweit en Saudi-Arabië. Tegelijk met deze belangrijke deal beloofden Servië en Kosovo hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen — Kosovo is het eerste land met een moslimmeerderheid dat dit doet. De woorden uit 1Tessalonicenzen 5:3 "vrede en veiligheid" hebben plotseling sociale media, nieuwsartikelen en de overeenkomsten en de toespraken als nooit tevoren verzadigd.

Nieuwsberichten exploderen vanavond over het nieuws in het Midden-Oosten... "We hebben er minstens vijf die binnen willen komen. En we zullen er binnenkort veel meer hebben dan dat.”

President Trump zegt dat hij verwacht dat # Saudi Arabië tot de "ten minste 5" #Arabische landen zal behoren om de diplomatieke betrekkingen met #Israël te normaliseren. https://t.co/NNznE3mxs4 #SaudiArabia - Cricket Wars (@cricket_wars) 27 oktober 2020.

Hieronder staat een kaart met de huidige status van de Abraham Akkoorden (Israël - blauw; bestaande vredesakkoorden - Licht groen; aangekondigde overeenkomst met de Abraham Akkoorden - donker groen; aanstaande overeenkomst met de Abraham Akkoorden - goud). Merk op dat Amerikaanse ambtenaren herhaaldelijk hebben verklaard dat vijf andere landen spoedig zouden toetreden na Soedan. Het lijkt erop dat we nu weten welke vijf.

 

Ben je klaar voor wat er gaat komen? Aarzel geen seconde. Vandaag is de dag van je verlossing.

A) Beken dat je een zondaar bent.

B) Geloof dat Jezus Christus stierf voor je zonden en herrees.

C) Roep de Heer aan om je te redden