www.wimjongman.nl

(homepagina)

MEER MYSTERIEUZE VERBINDINGEN TUSSEN OUDE DEMONISCHE GODEN EN DE ENTITEIT DIE VERBONDEN IS MET DE HERNIEUWDE INSPANNINGEN OMTRENT CERN'S GOTTHARD BASIS TUNNEL /h3>

14 juli 2020 - door SkyWatch Editor

 

DEEL 1 - DEEL 2 - DEEL 3 - DEEL 4 - DEEL 5 - DEEL 6 - DEEL 7 - DEEL 8

OPENING HENOCH'S POORTEN - DEEL 9

Door Dr. Thomas Horn

Zoals ik onlangs berichtte heeft de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (CERN, het grootste deeltjesfysicalaboratorium ter wereld) "plannen goedgekeurd om een $23 miljard super-collider van 100 km in omtrek (62 mijl) te bouwen die de huidige 27 km 16-tera-electron volt (TeV) Grote Hadron Collider (LHC) in vergelijking daarmee klein zou maken."[i]

Sinds enige tijd worden ideeën over mogelijke occulte connecties met CERN gepresenteerd op diverse internetblogs, opiniepagina's en in het boek Abaddon Ascending. Sommige van deze beweringen worden in dit artikel gepresenteerd (een klein percentage van het totale bewijsmateriaal dat beschikbaar is), te beginnen met een gemeente in Oost-Frankrijk genaamd Saint-Genis-Pouilly. Deze gemeente werd in feite geïdentificeerd als twee afzonderlijke steden.[ii] Voordat ze in 1887 de naam Saint-Genis-Pouilly kreeg, kregen de twee steden de naam Saint-Genix en Pouilly. Interessant genoeg was Pouilly vroeger een kleine Romeinse stad met de naam Appolliacum.

Voordat we de bewijzen rond de oude stad Appolliacum ontleden, moeten we ons eerst verdiepen in de geschiedenis van de naamgenoot van Saint-Genis. De oorsprong van de naam van de stad Saint-Genis is terug te voeren op een persoon die omgeven is door legendes en mysteries. Algemeen wordt aangenomen dat de naam Saint-Genis afkomstig is van de heilige Genest (ook bekend als Genesius van Rome), een legendarische christelijke martelaar.[iii] De legende van Genesius van Rome stelt dat Genesius, vóór zijn bekering, ooit de leider was van een theatergezelschap in Rome. In zijn toneelstukken zou hij het christendom, met name bepaalde riten, belachelijk maken. In een van die opvoeringen, die voor een publiek met keizer Diocletianus zou gebeuren, zou Genesius het sacrament van de doop belachelijk maken.

Het toneelstuk begon en Genesius nam zijn rol op zich van een ziek mens. Twee andere acteurs vroegen hem wat er mis was en Genesius zei dat hij het gevoel had dat hij een gewicht dat op hem lag, verwijderd wilde hebben. Vervolgens kwamen twee verschillende acteurs, gekleed als priester en exorcist, binnen. Toen de acteurs vroegen wat hij wilde om zijn ziekte te verlichten, zei Genesius dat hij gedoopt wilde worden. Het was kort na dit punt in het stuk dat het voor Genesius heel reëel werd. Hij verbrak de fantasie van het stuk, beweerde echte engelen te zien en vroeg echt op het podium gedoopt te worden. Dit maakte Diocletianus volledig verontwaardigd. Genesius bleef volharden in zijn nieuw gevonden geloof, zelfs tot het punt van marteling en dood door onthoofding.[iv]

Vandaag de dag wordt Genesius beschouwd als de beschermheilige van acteurs, advocaten, clowns, komieken, bekeerlingen, dansers, epileptici, muzikanten, drukkers, stenografen en slachtoffers van martelingen. Zijn feestdag is 25 augustus.[v] Toevallig is 25 augustus dezelfde dag waarop Parijs in 1944 door de geallieerden werd bevrijd.[vi]

Hoewel erkend als een legende, zit er een kern van waarheid achter het verhaal van Genesius van Rome. De zeer echte Genesius van Arles wordt vaak gecombineerd met de legende van Genesius van Rome. Genesius van Arles was een notaris die door Maximianus werd gemarteld in het jaar AD 303.[vii] Hij is de patroonheilige van de notarissen en secretarissen, en zijn feestdag is ook op 25 augustus. Er wordt gezegd dat, terwijl hij zijn secretariaatswerkzaamheden verrichtte, een decreet van vervolging tegen christenen hardop werd voorgelezen. Toen hij dit hoorde en verontwaardigd werd, gooide Genesius zijn tabletten voor de voeten van de magistraat en vluchtte. Vervolgens werd hij gevangen genomen en geëxecuteerd.

Interessant genoeg eindigt het verhaal van dit mysterieuze individu hier niet. De geleerden geloven dat Genesius van Arles hetzelfde is als de Spaanse heilige Ginés de la Jara.

 

Standbeeld van Saint Ginés de la Jara door "La Roldana".

 

 

Als het waar is, voegt dit meer diepte toe aan het verhaal. De legende stelt dat Genesius van Arles na de onthoofding in Arles werd begraven, maar dat engelen zijn hoofd naar Cartagena vervoerden.[viii] Een andere variant stelt dat toen Ginés in Frankrijk werd onthoofd, hij zijn eigen hoofd oppakte en in zee wierp, die het naar Murcia droeg.[ix] Deze varianten worden beschouwd als verslagen om te verklaren waarom verhalen over dezelfde heilige en dezelfde cultus op twee verschillende plaatsen worden gevonden. Ook is de feestdag van de heilige Ginés de la Jara 25 augustus.

De cultus van Sint Ginés zou zijn ontstaan uit de culten van de Islamitische djinn, het Romeinse genie, of zelfs met een oude Carthaagse site gewijd aan Ba'al.[x] In het Islamitische geloof zijn de djinn wezens gemaakt van rookloos vuur die afkomstig zijn uit Djinnestan, een ander universum buiten het onze. Vanuit Christelijk perspectief kunnen deze djinn worden gezien als gevallen Serafijnen, extradimensionaal van aard.[xi] Het genie, in de Romeinse mythologie, is de "individuele instantie van een algemene goddelijke natuur die aanwezig is in elke individuele persoon, plaats of ding."[xii] Tenslotte was de valse god Baäl-hamon de oppergod van de Carthagers. Baäl-hamon werd over het algemeen geïdentificeerd met de Griekse god Chronos, de Romeinse god Saturnus, en de Semitische god Dagon.[xiii] Interessant genoeg worden Baäl en Dagon allebei vaak in de Bijbel genoemd.[xiv]

De herhaling van 25 augustus tussen de drie voorstellingen van dit mysterieuze individu zorgt er zeker voor dat men er nota van neemt. Het enige gemeenschappelijke thema met deze datum lijkt, vreemd genoeg, de verkenning van de ruimte te zijn. Op deze datum in 1981 benaderde het Voyager 2-ruimtevaartuig Saturnus het dichtst.[xv] Op 25 augustus 1989 benaderde het Voyager 2-ruimtevaartuig Neptunus het dichtst. Op 25 augustus 2012 verliet de Voyager 1 officieel ons zonnestelsel en werd het eerste door de mens gemaakte object dat de interstellaire ruimte binnenkwam.[xvi] Dit ogenschijnlijke verband tussen de hemel en dit mysterieuze individu met vele namen kan meer parallellen hebben als we kijken naar de naamgenoot van de tweede stad, Pouilly.

Pouilly was een kleine Romeinse stad die waarschijnlijk zijn naam ontleende aan het Latijnse Appolliacum. Men gelooft dat die naam is gegeven uit toewijding aan de god Apollon.[xvii] Apollon kan worden geïdentificeerd met het bijbelse Apollyon/Abaddon in het Nieuwe Testament, de Griekse god Apollo, en Nimrod van het Oude Testament, die soms bekend staat als "de man met vele namen". Net als Genesius (die "de heilige van vele namen" zou kunnen worden genoemd), werd Nimrod ook in het buitenbijbelse boek van Jasher onthoofd.[xviii]

De connecties tussen Nimrod, Apollo en Abaddon/Apollyon zijn grondig onderzocht, maar er zijn nog een paar interessante details die niet vaak worden besproken. Apollo werd door zowel de Romeinen als de Grieken vereerd. In Mauvières (Indre), een gemeente in Midden-Frankrijk, werd Apollo gelijkgesteld met de Keltische god Atepomarus. Deze twee personages werden gecombineerd om Apollo Atepomarus te creëren, wat vertaald kan worden als "Grote Ruiter" of "bezitter van een groot paard".[xix] In het Keltische geloof waren paarden nauw verwant aan de zon.[xx] Het interessante om op te merken is het verband tussen dit idee dat Apollo geassocieerd wordt met paarden in Frankrijk (waar een deel van de LHC en CERN verblijft) en wat in het boek Openbaring staat over Abaddon:

En de vormen van de sprinkhanen waren als paarden die voorbereid waren op de strijd; en op hun hoofden waren als het ware kronen als goud, en hun gezichten waren als de gezichten van mensen... En zij hadden een koning over zich heen, die de engel van de bodemloze put is, wiens naam in de Hebreeuwse taal Abaddon is, maar in de Griekse taal heeft hij zijn naam Apollyon.[xxi]

Is het mogelijk dat CERN, gezien deze beschrijvingen, iets te maken heeft met de opening van de bodemloze put die in Openbaring 9 wordt beschreven?

CERN in Mythologie

Interessant genoeg is het woord "cern" te vinden in de oude mythologie. Zo is er in Dorset, Engeland, de legende van de Cerne Abbas Giant, die vaak wordt geassocieerd met vruchtbaarheid.[xxii] In de Keltische mythologie wordt de god Cernunnos voorgesteld als de god die een gewei (of hoorns) heeft.[xxiii] Hij wordt ook afgebeeld met fakkels rond zijn nek en hangend aan zijn gewei. Cernunnos wordt soms erkend als de god van de natuur of de vruchtbaarheid.[xxiv]

Torc's zijn grote, metalen halsringen die ooit werden geassocieerd met adel en hoge sociale status.[xxv]

 

Keltische Bronzen Torc

 

 

Het woord "torc" komt van het Latijnse koppel dat "te verdraaien" betekent.[xxvi] Het komt van dit woord vanwege de draaiende vorm die veel van de ringen hebben.[xxvii]

Vanwege de associatie met verschillende wezens wordt Cernunnos door geleerden soms beschreven als "heer van de dieren" of "heer van de wilde dingen"[xxviii] In de bijbelse terminologie zou dit kunnen worden opgevat als "heer van de dieren". Cernunnos wordt ook wel eens geassocieerd met zeelieden, handel en materiële rijkdom.[xxix] Sommigen herkennen dit misschien als een mogelijk verband met Openbaring 18.[xxx]

Cernunnos is ook in verband gebracht met Baphomet, een belangrijke godheid in het occultisme.[xxxi]

 

Baphomet, uit Eliphas Levi's Dogme et Rituel de la Haute Magie, 1854

 

 

 

Baphomet is ook synoniem met het symbool van het geitenpentagram, ook wel bekend als de "Sigil of Baphomet"[xxxii].

 

De Sigil van Baphomet

 

 

Van Wikipedia:

Het oorspronkelijke geitenpentagram verscheen voor het eerst in het boek "La Clef de la Magie Noire" van de Franse occultist Stanislas de Guaita, in 1897. Dit symbool zou later synoniem worden met Baphomet, en wordt algemeen aangeduid als de Sabbattische Geit. Samael is een figuur in de Talmoedische overlevering en Lilith, een vrouwelijke demon in de Joodse mythologie. De Hebreeuwse letters op de vijf punten van het pentagram spellen Leviathan, een mythisch wezen in de Joodse overlevering. Dit symbool werd later aangepast door de Kerk van Satan in 1969 en kreeg de officiële naam van de Sigil van Baphomet.[xxxiii].

De mythe van Cernunnos wordt in de Italiaanse hekserij in steeds meer provocerende details uitgelegd. Cernunnos staat hier alleen bekend als "Cern" en heeft een broer genaamd Lupus. Cern wordt gezien als de hertengod, terwijl Lupus wordt gezien als de wolfgod. Er wordt gezegd dat Lupus op de dag van de lente-equinox werd getroffen door een bliksemschicht in de vorm van een pijl tijdens de jacht op een hert. Lupus stierf toen en stond de volgende ochtend op uit de onderwereld als de zon. Cern leerde van de dood van zijn broer en werd de "god van deze wereld". Het enige wat achterbleef van de dood van Lupus was zijn wolvenhuid, die door een andere jager in het bos werd gevonden. Het blijkt dat de pels de magische kracht had om mensen in wolven te transformeren. De eerste man die deze wolvenvacht droeg, werd priester van Lupercus en stichtte de vereniging van de Luperci.[xxxiv]

We vinden een zeer interessante parallel met dit verhaal in het boek van Jasher over Nimrod:

En Cush, de zoon van Cham, de zoon van Noach, nam in die tijd op zijn oude dag een vrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemden zijn naam Nimrod, zeggende: In die tijd begonnen de mannenzonen weer in opstand te komen en tegen God te overtreden, en het kind groeide op, en zijn vader hield buitengewoon veel van hem, want hij was de zoon van zijn oude dag.

En de huidkleden die God voor Adam en zijn vrouw maakte, toen ze uit de tuin gingen, werden aan Cush gegeven.

Want na de dood van Adam en zijn vrouw werden de kledingstukken aan Henoch, de zoon van Jared, gegeven en toen Henoch tot God werd opgenomen, gaf hij ze aan Methusalem, zijn zoon.

En bij de dood van Methusalem nam Noach ze mee en bracht ze naar de ark, en ze waren bij hem totdat hij uit de ark ging.

En in hun uitgaan, stal Cham die kleren van Noach, zijn vader, en hij nam ze mee en verborg ze voor zijn broers.

En toen Cham zijn eerstgeborene Cush verwekte, gaf hij hem de kledingstukken in het geheim, en zij waren met Cush vele dagen.

En Cush verborg ze ook voor zijn zonen en broers, en toen Cush Nimrod had verwekt, gaf hij hem die gewaden door zijn liefde voor hem, en Nimrod groeide op, en toen hij twintig jaar oud was, trok hij die gewaden aan.

En Nimrod werd sterk toen hij de gewaden aantrok, en God gaf hem macht en kracht, en hij was een machtige jager op de aarde, ja, hij was een machtige jager op het veld, en hij jaagde op de dieren en hij bouwde altaren, en hij offerde daarop de dieren voor het aangezicht des Heren. (Jasher 7:23-30)

Later krijgen we de rest van het verhaal:

En Nimrod woonde in Shinar, en hij regeerde veilig, en hij vocht met zijn vijanden en hij onderwierp ze, en hij bloeide in al zijn gevechten.

En alle volken en tongen hoorden van zijn roem, en zij verzamelden zich voor hem, en zij bogen zich voor hem neer, en zij brachten hem offers, en hij werd hun heer en koning, en zij woonden allen met hem in de stad van Sjinar, en Nimrod regeerde op de aarde over alle zonen van Noach, en zij waren allen onder zijn macht en raad.

En de hele aarde was van één tong en één verenigd woord, maar Nimrod ging niet in de wegen van de Heer, en hij was goddelijker dan alle mensen die voor hem waren, van de dagen van de zondvloed tot die dagen. (Jasher 7:44-46)

We kunnen zien hoe Nimrod geïdentificeerd kon worden met Cern als de god van deze wereld. In feite kon Satan zelf geïdentificeerd worden met Cern volgens 2 Korintiërs 4:4.[xxxv] Nimrod kan ook geïdentificeerd worden met de eerste persoon die de pelzen van Lupus aantrok en de priester van Lupercus werd. Er zijn vele manieren om verbanden te leggen en bijbelse identiteiten toe te kennen aan verschillende mythen rond Cern.

Vernietigingsbeeld

 

Standbeeld van Shiva dat deelneemt aan de Nataraja-dans in het CERN in Genève, Zwitserland

 

 

 

Sinds de onthulling in 2004 heeft het beeld van de dansende Shiva van CERN nogal wat stof doen opwaaien onder de christenen, vooral de laatste jaren.

Velen kijken naar de mythologie van Shiva en de Nataraja-dans en stellen de ware motieven van CERN ter discussie. Is dit beeld slechts bedoeld als een kunstwerk of, zoals sommigen beweren, als een voorspelling van toekomstige vernietiging?

De mythologie achter dit beeld is zeker dramatisch. Shiva is een van de belangrijkste godheden van het hindoeïsme. Hij maakt deel uit van de Trimurti, de Hindoeïstische drie-eenheid. Shiva staat bekend als "De Vernietiger" of "De Transformator" binnen de drie-eenheid. [xxxvi] Een afbeelding van Shiva staat bekend als Nataraja, wat "Heer van de Dans" betekent. [xxxvii] Dit is de afbeelding die het beeld bij CERN belichaamt.

De Nataraja-afbeelding toont Shiva als de kosmische danser die een goddelijke dans uitvoert om een vermoeid universum te vernietigen. Shiva doet dit om de god Brahma voor te bereiden op het begin van het scheppingsproces. Het beeld toont Shiva in het midden van een cirkel van vlammen met zijn linkerbeen omhoog en balancerend over de duivelse dwerg Apasmara die onwetendheid voorstelt.

BEKIJK: TOM HORN & JOSH PECK BESCHRIJVEN DE CONNECTIE VAN DE CERN MET OCCULTE RITUELEN DIE BEDOELD ZIJN OM EINDTIJD-GATEWAYS TE OPENEN!

Apasmara, in de Hindoestaanse mythologie, een demon die niet gedood kan worden. Het hindoeïsme leert een evenwicht te vinden tussen onwetendheid en kennis, en om Apasmara te doden zou je het evenwicht moeten verstoren. Dit zou betekenen dat kennis wordt bereikt zonder inspanning of hard werken, waardoor het zinloos wordt. Aangezien Apasmara niet gedood kan worden, gebruikt Shiva zijn rechtervoet om Apasmara te verpletteren en te onderwerpen tijdens de Nataraja dans. Men gelooft dat Shiva in de Nataraja vorm blijft om Apasmara voor altijd te onderwerpen.[xxxviii]

Het beeld van Shiva bij CERN bevat een inscriptie van een citaat van de natuurkundige Fritjof Capra, waarin staat:

Honderden jaren geleden creëerden Indiase kunstenaars visuele beelden van dansende Shiva's in een prachtigebronzen serie . In onze tijd hebben natuurkundigen de meest geavanceerde technologie gebruikt om de patronen van de kosmische dans uit te beelden. De metafoor van de kosmische dans verenigt zo de oude mythologie, de religieuze kunst en de moderne fysica.

Schokkend genoeg is er meer te lezen op het beeld dat Shiva claimt als de meest superieure god van alle religies. Van de website van Fritjof Capra:

Een speciale plaquette naast het Shiva beeld bij CERN verklaart de betekenis van de metafoor van Shiva's kosmische dans met verschillende citaten uit The Tao of Physics. Hier is de tekst van de plaquette:

Ananda K. Coomaraswamy, die voorbij het onovertroffen ritme, de schoonheid, de kracht en de genade van de Nataraja kijkt, schreef er ooit over: "Het is het duidelijkste beeld van de activiteit van God waar elke kunst of religie over kan opscheppen."

Meer recent legde Fritjof Capra uit dat "de moderne fysica heeft aangetoond dat het ritme van de schepping en de vernietiging zich niet alleen manifesteert in de wisseling van de seizoenen en in de geboorte en de dood van alle levende wezens, maar ook de essentie is van de anorganische materie," en dat "voor de moderne fysici, dan is de dans van Shiva de dans van de subatomaire materie."

Het is inderdaad zoals Capra concludeerde:

Honderden jaren geleden creëerden Indiase kunstenaars visuele beelden van dansende Shiva's in een prachtige bronzen reeks. In onze tijd hebben natuurkundigen de meest geavanceerde technologie gebruikt om de patronen van de kosmische dans uit te beelden. De metafoor van de kosmische dans verenigt zo de oude mythologie, de religieuze kunst en de moderne fysica.[xxxix]

Gezien de mythologie achter het beeld en het soort wetenschappelijke pionierswerk dat CERN vertegenwoordigt, heeft het velen de vraag doen stellen of er een diepere betekenis is. Sommigen zijn zelfs zover gegaan om te beweren dat Apasmara de kerk of de ware God vertegenwoordigt, Shiva vertegenwoordigt Satan, de cirkel van vlammen vertegenwoordigt een spiritueel portaal, en Shiva vertegenwoordigt Satan die door het portaal reist om de kerk te vernietigen, God te onderwerpen en de wereld over te nemen. Er zijn mensen die geloven dat CERN en de LHC een rol zullen spelen in dit proces.

>Logo van het Beest

Net als bij het beeld van Shiva heeft het logo van CERN voor evenveel controverse gezorgd.

 

Het officiële logo van CERN

 

Ondersteboven lijkt het CERN-logo op drie zessen, die volgens sommigen een duidelijk teken zijn van het bijbelse teken van het beest uit het boek Openbaring.

 

Drie zessen (in het zwart aangeduid) in het CERN-logo

 

 

Dit lijkt ook op een handgebaar  geacht wordt de drie zessen van het merkteken van het beest aan te duiden.

 

Handgebaar met 666

 

 

Meestal wordt dit handgebaar over het rechteroog van een individu getoond, wat het "alziend oog" van de Illuminati en de Vrijmetselarij betekent.[xl] Er zijn er die het CERN-acroniem in het midden van de drie zessen interpreteren als een voorstelling van het oog.

De meeste mensen buiten het complot-onderzoek concluderen vaak dat het CERN-logo niets anders voorstelt dan het ontwerp van synchrotron-deeltjesversnellers.

 

Synchrotron soleil-deeltjesversnellerdiagram

 

Er wordt zelfs gezegd dat dit het originele ontwerp voor het logo zou zijn, maar het leek te veel op een zwart gat.[xli] Zoals het nu is, zijn de meningen verdeeld en ik laat het aan u over om te beslissen of we een massaal toeval hebben of een massale samenzwering bij CERN verbonden met de tweede komst van gevallen goden.

Nototies

[i] https://www.engadget.com/cern-super-collider-higgs-boson-particle-092412017.html

[ii] http://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Genis-Pouilly.

[iii] Ibid.

[iv] http://en.wikipedia.org/wiki/Genesius_of_Rome.

[v] A feast day is defined as “days which are celebrated in commemoration of the sacred mysteries and events recorded in the history of our redemption, in memory of the Virgin Mother of Christ, or of His apostles, martyrs, and saints, by special services and rest from work.” http://www.newadvent.org/cathen/06021b.htm.

[vi] http://en.wikipedia.org/wiki/Liberation_of_Paris.

[vii] http://en.wikipedia.org/wiki/Genesius_of_Arles.

[viii] “La Historia de San Gines de la Jara y del Cabezo del Miral” (in Spanish).

[ix] “Saint Ginés de La Jara (Getty Museum),” the J. Paul Getty Trust.

[x] “La Historia de San Gines de la Jara y del Cabezo del Miral” (in Spanish).

[xi] As explained in Quantum Creation and Cherubim Chariots by Josh Peck, the term ”extradimensional” can be looked at as synonymous with the term “spiritual” when the correct understanding of both terms is understood. As for why Seraphim as opposed to any other class of angel, the description of smokeless fire connected with the research of Dr. Michael Heiser on Watchers, Angels, and Seraphim (at https://youtu.be/2u_cC5M68Qw?list=PLnPtt9gArS-pq6qLIlqN2Eod8-Bw_D4y5 ) seem to be describing the same class.

[xii] Charlton T. Lewis and Charles Short (2009), “genius,” A Latin Dictionary (Meford, MA: Perseus Digital Library, Tufts University).

[xiii] http://ancienthistory.about.com/library/bl/uc_decker_carthrel2.htm.

[xiv] List of mentions of Baal in the Bible: “KJV Search Results for ‘baal.’” (Blue Letter Bible. Accessed 5 May, 2015), http://www.blueletterbible.org/search/search.cfm?Criteria=baal&t=KJV#s=s_primary_0_1 … List of mention of Dagon in the Bible: “KJV Search Results for ‘dagon.’” (Blue Letter Bible. Accessed 5 May, 2015), http://www.blueletterbible.org/search/search.cfm?Criteria=dagon&t=KJV#s=s_primary_0_1.

[xv] Interestingly enough, there are a few researchers out there who have claimed a connection between CERN and the planet Saturn.

[xvi] http://en.wikipedia.org/wiki/August_25.

[xvii] http://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Genis-Pouilly.

[xviii] Jasher 27:7: “And Nimrod and two of his men that were with him came to the place where they were, when Esau started suddenly from his lurking place, and drew his sword, and hastened and ran to Nimrod and cut off his head.”

[xix] http://en.wikipedia.org/wiki/Atepomarus.

[xx] Corpus Inscriptionum Latinarum XIII, 1863–1986; A. Ross, Pagan Celtic Britain (1967; M.J. Green, The Gods of the Celts, 1986, London).

[xxi] Revelation 9:7, 11

[xxii] http://en.wikipedia.org/wiki/Cerne_Abbas_Giant.

[xxiii] http://en.wikipedia.org/wiki/Cernunnos.

[xxiv] Miranda Green (1992), Animals in Celtic Life and Myth (Routledge), pp. 227–8.

[xxv] Green, 78–79.

[xxvi] http://en.wikipedia.org/wiki/Torc.

[xxvii] It could also be noted that the LHC, much like a torc, is basically comprised of large, metal rings, as we will see later in this book.

[xxviii] Miranda Green (1992), Animals in Celtic Life and Myth, p. 228.

[xxix] http://en.wikipedia.org/wiki/Cernunnos.

[xxx] “For in one hour so great riches is come to nought. And every shipmaster, and all the company in ships, and sailors, and as many as trade by sea, stood afar off, And cried when they saw the smoke of her burning, saying, What city is like unto this great city!” (Revelation 18:17–18

[xxxi] Juliette Wood, “The Celtic Tarot and the Secret Traditions: A Study in Modern Legend Making,” Folklore, Vol. 109, 1998

[xxxii] http://en.wikipedia.org/wiki/Baphomet.

[xxxiii] Ibid.

[xxxiv] Raven Grimassi, Hereditary Witchcraft: Secrets of the Old Religion, p. 87–88.

[xxxv] “In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.” (2 Corinthians 4:4)

[xxxvi] http://en.wikipedia.org/wiki/Shiva.

[xxxvii] http://en.wikipedia.org/wiki/Nataraja.

[xxxviii] http://en.wikipedia.org/wiki/Apasmara.

[xxxix] http://www.fritjofcapra.net/shivas-cosmic-dance-at-cern/ .

[xl] http://en.wikipedia.org/wiki/A-ok.

[xli] http://twomosquitoes.blogspot.com/2008/09/cerns-logo-666-learn-its-true-origin.html.

Bron: More Mysterious Connections Between Ancient Demonic gods and the Entity Connected to CERN’s Gotthard Base Tunnel RESURRECTION Efforts » SkyWatchTV