www.wimjongman.nl

(homepagina)

Laatste botsing van de Titanen - Deel 8: De berg der vergadering en de god van de doden

18 oktober 2018 - door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

De Bijbel is een kroniek over de lange oorlog van de gevallen elohim, hun demonische nakomelingen en menselijke medewerkers tegen het gezag van onze Schepper. Er is meer informatie over deze oorlog in de Schrift dan ons geleerd is.

( )

De berg Hermon

Het concept van de berg van samenkomst was bekend bij de heidense buren van de oude Israëlieten. Al in de tijd van de Sumerische overheersing in Mesopotamië, in het derde millennium voor Christus (3000-2000 voor Christus), geloofde men dat het goddelijke concilie onder leiding van de oppergod Enlil elkaar ontmoette in zijn tempel in de stad Nippur, het E-kur (Huis van de Berg). Vergeet niet dat Enlil zelf "Grote Berg" werd genoemd.

Voor de Kanaänieten in de tijd van de Richteren, ongeveer 1300-1200 v. Chr., ontmoette hun schepper-god El zijn "verzamelde gemeente" (in het Oegaritisch, pḫr mʿd) op de berg Hermon in de "tenten van El. Hoewel geleerden dit andersom zouden presenteren, weerspiegelen de tenten van El de woning van Jahweh, de Tent van de Ontmoeting en de tabernakel, waarin de Ark van het Verbond meer dan driehonderd jaar lang was gehuisvest voordat Salomo de Tempel op de berg Zion bouwde.

Je ziet, deze hele oorlog gaat over de berg. Het doel van de goddelijke opstandeling is om zijn berg van samenkomst boven die van Jahweh te vestigen. Dat is nog steeds zijn grootste wens. (Het zou eigenlijk het doel kunnen zijn van veel van deze rebellengoden. De geschiedenis van de oorlog tussen naties suggereert dat er evenveel onderlinge concurrentie kan zijn tussen de gevallen elohim als tussen die gevallenen en Jahweh. De profeten, psalmisten en apostelen wisten van deze oorlog om de berg. Als je de Bijbel met een zorgvuldig oog leest, zie je verwijzingen naar andere bergen waar de Gevallenen hoopten zich te vestigen als de har môʿēd

Dus, welke berg heeft Jesaja dan geïdentificeerd? Volgens de geleerde Edward Lipinski was El's berg van samenkomst waarschijnlijk de berg Hermon, maar dat is niet de berg die in Jesaja 14 te zien is. De Hebreeuwse uitdrukking yarkete tsaphon, weergegeven als "verre streken in het noorden," is de sleutel tot identificatie. De uitdrukking wordt slechts op drie plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel gebruikt, dus het kijken naar andere gebeurtenissen geeft ons een belangrijke context.

Bijvoorbeeld, in Psalm 48, daar vergelijkt de psalmist Zion met yarkete tsaphon:

Groot is de HEERE en zeer te prijzen
in de stad van onze God!
Zijn heilige berg, mooi van hoogte,
is de vreugde voor de hele aarde,
de berg Zion, in het hoge noorden [yarkete tsaphon],
de stad van de grote koning. (Psalm 48:1-2, ESV; nadruk toegevoegd)

Hoe weten we de bedoeling van de psalmist? Nou, in de eerste plaats ligt de berg Zion niet in het "verre noorden". Iedereen in Davids tijd wist dat er genoeg onroerend goed ten noorden van Zion was, zelfs binnen Israël. Ten tweede, hoewel Zion mooi is, is het een beetje laag van hoogte. Het is niet eens de hoogste piek in Jeruzalem. Op 740 meter is de Tempelberg bijna 30 meter lager dan de moderne berg Zion (de voormalige Westerse heuvel zou beter passen bij Davids paleis, dus werd het in de eerste eeuw omgedoopt tot Zion), en ongeveer 90 meter onder de hoogste plek op de Olijfberg. Kortom, de psalmist maakte een punt inzake theologie, niet over geografie.

Het "verre noorden" in Psalm 48:2 verwijst naar een andere kosmische berg, een berg waarvan iedereen in de oude wereld wist dat dit paleis de thuisbasis was van de koning van de Kanaänitische goden, Baal:

Er werd een stoel gemaakt en hij zat aan de rechterhand van Valiant Baal, totdat de goden hadden gegeten en gedronken. Toen zei Valiant Baal: "Vertrek, Kothar-en-Hasis! Haast u inderdaad een huis te bouwen. Bouw inderdaad een huis; haast je! Bouw een paleis! Verhaast hen, laat hen een huis bouwen. "Laat hen een huis bouwen; haast u! Laat hen een paleis bouwen, te midden van de meest afgelegen delen van Zaphon. Laat het huis duizend vierkante meter in beslag nemen, en het paleis vierhonderd hectares!"[ii] (Nadruk toegevoegd)

Baal zit op de basis van een berg
Hadad [eigennaam van de storm-god, Baal] vestigt zich als de oceaan,
in het midden van zijn goddelijke berg Zaphon,

te midden van de berg van overwinning.
Zeven bliksemschichten [.....],

acht bundels van donder,
een boom-van-bliksem in zijn rechterhand.[iii] (Nadruk toegevoegd)

Markeer dit, in ieder geval in je hoofd: De berg van de goddelijke opstandeling in Eden is de heilige berg van de Kanaänitische stormgod Baal.

Met andere woorden, de opstand vanuit Eden manifesteerde zich duidelijk aan latere mensen als de storm-god-Baal aan de Kanaänieten en Israëlieten, Zeus aan de Grieken, Jupiter aan de Romeinen, Teshub aan de Hurriërs, en Tarhunz aan de Hittieten (en misschien zelfs Indra aan de Indianen, Thor aan de Noormannen, enzovoort). Dit is niet alleen een belangrijk historisch detail, het is belangrijk om de eindtijdprofetie te begrijpen.

Waarom? Omdat we precies weten waar deze berg zich bevindt. De berg Zaphon staat vandaag de dag bekend als Jebel al-Aqra, een 5600 meter hoge top in Turkije op de grens met Syrië, vlakbij de monding van de Orontes rivier aan de Middellandse Zee. Het Amorieten-koninkrijk Ugarit was slechts vijfentwintig mijl ten zuiden van Zaphon gevestigd.

Behalve dat het het huis was van het paleis van Baal was het ook de heilige berg Teshub en de plaats waar Zeus de chaos-monster, Typhon, bevocht. Dat conflict leek erg op Baals strijd met de chaosgod van de zee, Yamm, die beide een echo zijn van het oorspronkelijke verhaal, Jahwehs verslaan van de Leviathan.[iv] Zaphon was zo belangrijk in het oude Israël dat zijn naam het Hebreeuwse woord werd voor het kompaspunt "noorden"[v].

Nu, laten we nog een paar stukjes data toevoegen om op te kauwen. Het veertiende hoofdstuk van Jesaja is nog intrigerender dan het lijkt. Laten we eerst eens kijken naar de verzen 18 en 19:

Alle koningen van de naties liggen in glorie,
elk in zijn eigen graf;
maar je bent verdreven, weg van je graf,
als een verafschuwde tak,

gekleed met de gesneuvelden, degenen die doorboord zijn met het zwaard,
die naar beneden gaan in de stenengroeve,
als een lijk dat onder de voet wordt vertrapt. (Jesaja 14:18-19, ESV; nadruk toegevoegd)

Wat betekende het als de profeet de rebel uit Eden "een verafschuwde tak" noemt? De meeste Engelse vertalingen zijn het erover eens dat het Hebreeuwse woord neter "tak" betekent, hoewel een paar voor "loot" kiezen. Het scala aan bijvoeglijke naamwoorden dat door vertalers is gekozen omvat "haatdragend", "weerzinwekkend", "verworpen", "waardeloos" en "afschuwelijk", maar ze geven hetzelfde zintuiglijke gevoel weer - iets volstrekt afschuwelijks. Maar zelfs rekening houdend met verschillen in cultuur en taal over de laatste 2.700 jaar, lijkt de zinsnede "afschuwelijk/waardeloos/afkeurenswaardig tak" vreemd. Het is helemaal niet duidelijk welk verband er in de achtste eeuw voor Christus kon zijn tussen graven en takken, al dan niet afschuwelijk.

De geleerde Christopher B. Hays heeft een verklaring voorgesteld: Misschien meende Jesaja iets anders, omdat het Hebreeuwse woord netser misschien niet het woord was dat hij gebruikte.

De term kan het beste worden uitgelegd als een leenwoord uit het gewone Egyptische zelfstandig naamwoord nṯr. Nṯr is over het algemeen vertaald als "god", maar wordt vaak gebruikt voor de vergoddelijkte doden en hun fysieke resten. Het kwam oorspronkelijk in het Hebreeuws als een zelfstandig naamwoord dat verwijst naar het vermoedelijk goddelijk gemaakte lijk van een dode koning, dat nauw verwant is aan het Egyptische gebruik.[vi] (Nadruk toegevoegd)

Gezien wat we net besproken hebben in de vorige paragrafen over de Rephaïm, de "koningen van de naties," dit zijn de vereerde dode koningen van de Amorieten (met andere woorden, de "goddelijke doden"), en het klinkt zoals Hays het voorstelt als waar.

Nu, waarom een leenwoord uit Egypte? De invloed van Juda's zuidwestelijke buurman is duidelijk zichtbaar in het boek Jesaja. De profeet waarschuwde Hizkia om niet te vertrouwen op een Egyptische alliantie om zijn koninkrijk te beschermen (Jesaja 30:1-2, 31:1-3), dat Jesaja "een verbond met de dood" noemde (Jesaja 28:15). Echter, een onlangs ontdekt zegel van koning Hezekiah is voorzien van het beeld van een scarabee (mestkever), een heilig symbool in Egypte.[vii] Dus, het lenen van een Egyptisch woord zou niet ongebruikelijk zijn geweest voor Jesaja, vooral gezien de slechte mening die hij had over Juda's buurman.

Het bijvoeglijk naamwoord 'verafschuwd' of 'afschuwelijk', Hebreeuws ta`ab, is belangrijk. Het wijzigt het zelfstandig naamwoord netser dat normaal gesproken een positieve connotatie zou hebben. In deze context kan ta`ab iets suggereren als "ritueel onzuiver"[viii].

Zo ja, dan heeft Jesaja hier een diepgaande verklaring afgelegd over de opstandeling uit Eden: De "verafschuwde tak" was eigenlijk een "onreine god", en in de context van de Rephaïm, die de rebel begroetten bij zijn aankomst in Sheol, beschrijft het een onreine god van de dood, namelijk de rol die Lucifer kreeg toegewezen nadat hij uit Eden was geschopt.


[i]Lipinski, op. cit., p. 69.

[ii] Ugaritic text KTU 1.4 v 49–57. In Wyatt, N. (2002). Religious Texts from Ugarit (2nd ed.) (London; New York: Sheffield Academic Press), p. 104.

[iii] Ugaritic text KTU 1.101 R 1–3. Ibid., pp. 388–389.

[iv] See Psalm 74:14. The victory of a warrior god over Chaos is a common theme in ancient Near Eastern religion: Zeus vs. Typhon; Baal vs. Yamm (or Tiamat); Tarhunz vs. Illuyanka; Marduk (or Enlil, or Enki) vs. Tiamat, etc. Although many scholars would disagree, it is my view that these accounts are derivative of what actually happened, as described in Psalm 74.

[v] Talshir, D. (2003). “The Relativity of Geographic Terms: A Re-investigation of the Problem of Upper and Lower Aram” (pp. 264–265). Journal of Semitic Studies XLVIII/2.

[vi] Hays, C. (2012). An Egyptian Loanword in the Book of Isaiah and the Deir ʾAlla Inscription: Heb. nṣr, Aram. nqr, and Eg. nṯr as “[Divinized] Corpse” (p. 17). Journal of Ancient Egyptian Interconnections Vol. 4:2.

[vii] Mariottini, C. (2014). “The Seal of Hezekiah.” https://claudemariottini.com/2014/08/05/the-seal-of-hezekiah/, retrieved 4/16/18.

[viii] Hays (2012), op. cit., p. 18.

Bron: Last Clash of the Titans Part 8: The Mount of Assembly and the God of the Dead » SkyWatchTV

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 9