www.wimjongman.nl

(homepagina)

De laatste botsing van de Titanen, Deel 1: Terugkeer van de oude goden

16 augustus 2018 - door Derek Gilbert/p>

()

EDITOR's Notitie: Deze nieuwe online serie met enkele van de echt baanbrekende onderzoeken in Derek Gilbert's nieuwe boek Last Clash of the Titans.

Als vliegen voor baldadige jongens, zo zijn wij voor de goden; zij doden ons voor hun sport.
King Lear, Act IV, Scène I

De goden van de Griekse mythologie zijn echt. Ze zijn boos, en ze komen terug.

Wacht even, denk je. Ik dacht dat deze man een christen was.

Precies.

De Griekse verhalen over hun goden en halfgoden zijn verbasterde versies van de echte geschiedenis. Zeus is Satan. De Titanen zijn de "zonen van God die kwamen tot de dochters van de mensen". De helden uit die Gouden Eeuw waren "de machtige mannen van vroeger, de beroemdheden".

Laten we duidelijk zijn: we zoeken de waarheid niet in de mythes van Griekenland en Rome. We kunnen echter een dieper begrip van de Bijbel krijgen door de wereld te bekijken door de ogen van de profeten en apostelen, en zij wisten heel goed wat hun heidense buren geloofden. Veel van wat ze schreven was gericht op de heidense goden.

Als je in de kerk wordt opgevoed, is de kans groot dat je net als ik hebt geleerd dat de afgodsbeelden van de heidenen levenloze blokken hout en steen waren. Dat is waar, tot op zekere hoogte. De heidenen aanbaden echter die gebeeldhouwde beelden niet. Een afgod was als een antenne, een spirituele ontvanger die een plaats aan een god gaf - een plaats om te verschijnen als de gelovigen hem riepen.

Maar die afgoden - die zijn echt.

Dat is niet de standaardleer van de meeste christelijke kerken. Helaas zijn de meesten uit de pas met de God die ze dienen. God noemde de afgoden goden, dus ik zit hier op een stevige theologische grond. Hij oordeelde over hen, vond hen tekort schieten en veroordeelde deze rebellen ter dood.

Maar ze zijn nog niet dood. En net zoals u en ik een vrije wil hebben om te kiezen tussen goed en fout, zo doen zij dat ook. God, die het einde van het begin heeft gezien, heeft genoeg geopenbaard over hun plannen door de profetieën in de Bijbel om ons te vertellen dat het leven op aarde ruw zal worden voordat Christus terugkeert. Als je die profetieën met een beter begrip leest van wat de Hebreeuwse profeten wisten over de heidense goden, dan krijg je verbazingwekkende inzichten over wat er in het verschiet ligt.

In dit boek zal ik een aantal claims doen, waarvan er vele nog niet eerder zijn gedaan, en ik zal ze naar mijn beste weten toelichten:

()

Zoals je nu dus merkt, richt dit boek zich op de bovennatuurlijke spelers van de eindtijd. We debatteren te veel over de vraag of Vladimir Poetin Gog is en proberen te weinig om de vorstendommen en machten achter de schermen te onderscheiden.

Nu zou ik het over veel van dit mis kunnen hebben. Mijn analyse wordt echter ondersteund door intercollegiale toetsing en academisch onderzoek. Het grootste deel komt van seculiere geleerden die geen belang in de eschatologische jacht hebben. Ze hebben veel van de puzzelstukjes gevonden, maar ze zien niet het hele plaatje, omdat de ontbrekende stukjes in de Bijbel staan - en de meesten van die geleerden zullen er gewoon niet eens naar kijken.

Zoals ook ook veel studenten en bijbelgeleerden niet kijken naar de seculiere academische wereld voor informatie. Wij christenen zien wel het grote geheel, maar veel van de achtergrondafbeelding ontbreekt. Er is geen context voor het oversteken van de Rode Zee, de mars om de muren van Jericho, of de confrontatie tussen Elia en de priesters van Baäl. Waarom vroeg God zulke dingen van Zijn volk? Er zijn antwoorden op deze vragen die zijn geworteld in de geschiedenis, cultuur en religie van de mensen die leefden in het land van de Bijbel in de tijd van de profeten en apostelen.

Is begrip van die context essentieel voor je eeuwig heil? Nee. Als u Jezus Christus hebt aanvaard als uw Heer en Heiland, is uw toekomst veilig.

Maar begrijpen hoe de heidense goden van de oude wereld zich met succes hebben hernieuwd als actiehelden voor grote films kan nuttig zijn om de verlorenen te bereiken. Zoals Baudelaire schreef: "De mooiste truc van de duivel is je ervan te overtuigen dat hij niet bestaat. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna 60 procent van de Amerikaanse christenen voor die leugen is gevallen:[1] Gods uitspraak is vandaag de dag nog even waar als 2700 jaar geleden: "Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis"[2] Hoe verzet je je tegen een vijand waarvan je denkt dat die fantasie is?

Zeus, Herakles, de Olympiërs en de Titanen zijn echt. Ze haten ons, ze willen ons doden, en ze komen terug.

Deel 2

Bron: Last Clash of the Titans Part 1: Return of the Old Gods » SkyWatchTV