www.wimjongman.nl

(homepagina)

Islam, onze dodelijkste vijand: De tijd raakt op.

Door Prof. Paul Eidelberg, voorzitter van het Israel-Amerika Renaissance Instituut, Jerusalem en Philadelphia - augustus 2016

Deel 1 -- Deel 2 -- Deel 3 -- Deel 4 -- Deel 5 -- Deel 6 -- Deel 7 -- Deel 8 -- Deel 9

Deel X. Iran en Necrophilie

Na het vertellen van de wreedheden door de PLO in Libanon, moet nu worden opgemerkt dat Fatah de meest professionele moordenaars van de PLO had, die zijn opgeleid door de Iraanse revolutionaire garde. [i] De opleiding vond plaats in Libanon in de Bekavallei in de jaren 1970. Vreemd is dat de PLO, wat soennitische moslims zijn, werden getraind door de Iraanse revolutionaire garde, de sjiitische moslims waarvan Mahmoud Ahmadinejad een berucht lid is. De mentaliteit van Irans voormalige president wordt besproken door Michael A. Ledeen in 'Medeplichtige aan Kwaad: Iran en de oorlog tegen het Westen' (2009). Hier zijn de belangrijkste punten.

Dr. Ledeens analyse van Ahmadinejad's geschriften biedt meer inzicht in wat wij oppervlakkig een barbarij noemen. De sleutel tot het begrijpen van het unieke karakter van deze islamitische barbarij kan worden gevonden in Ahmadinejads verheerlijking van de dood, wat voldoet aan de Quran-vers Sura 9:11, dat de moslim verheft die zegt: "doodt en wordt gedood" voor Allah. Ahmadinejad ziet in deze dubbele klanken de meest uitmuntende kunstvorm. Hij vraagt: "Is er schonere kunst, mooier en meer goddelijker dan de kunst van het martelaarschap?" (100). Ledeen herinnert ons eraan dat Ahmadinejad "een veteraan is in één van de bloedigste oorlogen van de laatste tijd, het conflict tussen Iran-Irak, welke zijn land waarschijnlijk meer dan een miljoen doden en verminkten kostte." (100).

Ahmadinejads lof voor de Iraanse strijders, zegt Ledeen, "is niet beperkt tot de mannen die zijn neergeschoten op het slagveld in deze bloedige oorlog. Hij verheerlijkt wat hij noemt het 'martelaarschap', wat in werkelijkheid het opzettelijk en crimineel afslachten was van vele tienduizenden jonge kinderen. Sommige van die kinderen [zegt Ledeen] waren twaalf jaar, of jonger. Ze werden de slagvelden ingestuurd, in het Iraaks grondgebied, als menselijke mijn-detectors. Ze liepen over de mijnenvelden en werden daarbij opgeblazen... Ahmadinejad indoctrineerde of hypnotiseerde hen, en hij wilde hen laten sterven. Inderdaad waren ze er zeker van dat ze zouden worden gedood, reden dat deze kleine kinderen kunststof sleutels meekregen, waarvan gezegd werd dat ze die kregen voor het openen van de poorten van het paradijs..." (101). Volgens Mark Helprin heeft Iran 100.000 jonge kinderen de dood ingejaagd voor het opruimen van de mijnenvelden. Dat telt mee bij de 15 procent van de Iraanse bevolking als "vrijwillige martelaren", die ook 'Dood aan Amerika' schreeuwt bij elke sessie van het Parlement. En hiervan verklaart de president dat er geen kunst "mooier is... dan de kunst van de martelaarsdood" (Wall Street Journal, 18 januari 2012).

Ledeen noemt deze barbarij "necrofilie" - een pathologische liefde voor de dood. Hij biedt een definitie aan van necrofilie: "Necrofilie wordt gedefinieerd als 'de gepassioneerde aantrekkingskracht voor alles wat dood is, en vervallen, verrot, ziekelijk. Het is de passie om iets wat levend is om te zetten in dood; te vernietigen omwille van de vernietiging... Het is de passie om levende structuren uiteen te scheuren." [ii]

Deze zelfde passie is duidelijk te herkennen bij de PLO-Palestijnse Autoriteit die kinderen als menselijke bommen gebruikt — een praktijk die afschuwelijker is dan het offeren van kinderen door de oude Kanaänieten. De Palestijnen hebben duidelijk geen culturele immuniteit voor necrofilie — en dit maakt de onzin alleen maar duidelijker van een vreedzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Terug naar Ledeen, waar hij de necrofilie ziet in "de taal" die Ahmadinejad gebruikt, met name over de Joden, de Israëli's en de Amerikanen. Het gaat allemaal over de verrotting van de dood, en de stank van de dood, zoals toen hij zei dat Israël 'een verrot en stinkend lijk' is dat gedoemd is om te verdwijnen, en toen ging hij verder met te verkondigen, dat Israël "het einde bereikt heeft, net als een dode rat'"(103).

Dit is de Ahmadinejad die werd toegestaan om de Verenigde Staten binnen te komen voor een toespraak tot de Verenigde Naties — een plek die despoten herbergt en hen waardigheid geeft. Ahmadinejad werd ook uitgenodigd om te spreken op Amerikaanse universiteiten, waarvan er vele paradijzen van het nihilisme zijn, die in concept aangepast zijn met necrofilie. Tot slot moet nog worden opgemerkt dat Ahmadinejad de beschermheilige is van Hamas en Hezbollah, en tevens één van de meest bewonderde leiders in de islam, die necrofielen lijkt te produceren.

[i] Zie Michael A. Accomplice to Evil: Iran and the War Against the West (New York: St. Martin's Press, 2009), 99. Paginering verwijzingen aangehaald in de tekst.

[ii] Ledeen, p. 103.

Bron: Israpundit » Blog Archive Part X. Iran and Necrophelia - Israpundit