www.wimjongman.nl

(homepagina)

Islam, onze dodelijkste vijand: De tijd raakt op.

Door Prof. Paul Eidelberg, voorzitter van het Israel-Amerika Renaissance Instituut, Jerusalem en Philadelphia - augustus 2016

Deel 1 -- Deel 2 -- Deel 3

Deel IV. Abul Kasem: Een insider over "gematigde" moslims (vervolg)

Om gematigde moslims te hebben [zegt Kasem], moet er een gematigde islam zijn... voor het bestaan van gematigde moslims moet er ook een 'gematigde' Qur'an zijn, aangezien de levenskracht van de islam de Koran is. Als de Koran niet tot 'gematigd' kan worden omgebogen (dat wil zeggen, tot een gematigde Qur'an) hoe is het dan mogelijk om een gematigde islam te hebben, en als gevolg daarvan gematigde moslims? Wat we waarnemen aan zogenaamde gematigde moslims, kan worden ingedeeld in drie groepen:

De eerste groep, de overgrote meerderheid, waarschijnlijk zo rond de 90% zijn van de wereldwijde moslims, dat zijn moslims, alleen in naam. Ze hebben geen idee over de inhoud van de Koran, Hadith en Sharia [de kerngeschriften]. Het is een verkeerde benaming hen te benoemen als gematigde moslims. Strikt genomen, als we de Koran volgen, zijn ze helemaal geen moslims. Volgens de Sharia-wetgeving kunnen ze zelfs ter dood worden veroordeeld wegens het niet precies vasthouden aan de islam.

De tweede groep zou ik "pretenderen" moslims willen noemen. Ze maken waarschijnlijk ongeveer 5% uit van alle moslims. Ze gaan af en toe naar de moskee op vrijdag, en... soms bidden en vasten ze thuis. Deze moslims zijn ook huichelaars. Wanneer de donkere kant van de islam wordt geïllustreerd voor hen, zijn ze verstoord, defensief en rechtvaardigen de kwade aard van de islam door te verwijzen naar de historische contexten. Dit is gewoon onzin als de Qur'an-verzen geldig zijn voor de eeuwigheid en moeten worden opgevolgd door moslims te allen tijde. Deze zogenaamde gematigde moslims zien een islam zoals de islam niet bedoeld is. Ze nemen de toevlucht tot de verdraaide betekenissen van die talrijke brute verzen, en proberen ze te transformeren om het liefdevolle en verzoenende verzen te laten zijn. Hoe kunnen we dan deze groep van moslims gematigd noemen?

De derde groep (een andere 4% van de moslims) is de islamisten die geen lef hebben om zichzelf op te blazen, maar de toevlucht nemen tot de intellectuele jihad, een academisch en filosofisch terrorisme. Zij zijn de geestelijke grondslag van de echte islamitische terroristen. Zij bezoeken regelmatig de moskeeën, organiseren islamitische seminaries, en versturen e-mails naar goedgelovige niet-gelovigen en ontwerpen de islamitische websites. Velen van hen zijn imams in moskeeën. Zij zijn strikte ritualisten — nooit ontbreekt er één gebed, ze bezoeken halal eetgelegenheden (terwijl ze leven in de landen van de ongelovige), garen fondsen bijeen en Zakat geld (islamitische aalmoezen) voor de financiering van de jihad in Afghanistan, Irak, Tsjetsjenië, Kasjmir, enzovoort. Zij sporen de andere niet-zo-goede moslims aan om de niet-moslims te haten. Dus u ziet, er bestaan geen ware gematigde moslims.

De valse "gematigde" moslims zijn vergelijkbaar met de toeschouwers in een stadion. Ze juichen (in stilte) de jihadisten toe die strijden tegen de ongelovigen in de arena. Daarom is het roekeloos om zich afhankelijk te maken van deze "gematigde" moslims om de islam te hervormen en te herwinnen uit de handen van de extremisten. "Gematigde" moslims en de jihadisten (extremisten) zijn slechts de twee gezichten van dezelfde medaille. Ze zijn hetzelfde — één groep is in zwijgende acties, de andere groep is in gewelddadige acties.

Ik betreur het dan ook om te moeten zeggen dat uw gebruik van "gematigde" moslims om een contra jihad-aanpak te ontwikkelen werkelijk misplaatst is. Het huidige beleid van de westerse regeringen om de "gematigde" moslims te sussen, evenals het aanprijzen van de islam als een godsdienst van 'vrede', en de jacht op de jihadisten om het moslimterrorisme te stoppen gewoon verkeerd is. Dit beleid is gedoemd om te mislukken.

Zolang de moslims hun energie en motivatie halen en geïnstrueerd worden volgens de kerngeschriften van de islam, zal er geen einde komen aan het moslimterrorisme. Houd er rekening mee dat terrorisme gewoon een tactiek is die in werking gesteld is door de jihadisten voor hun agenda, om de wereld te veroveren onder het afdwingen van de islamitische wetten. Je zou kunnen lachen of boe-roepen over een dergelijke bravoure van de islamisten. Maar vergeet niet dat islamisten een onwankelbaar geloof hebben in de uiteindelijke overwinning van de islam door middel van terreur. Ze hebben de islamitische wereld al veroverd en willen nu het westen veroveren. Het is omdat Mohammed zelf heeft verklaard dat de islam door middel van terreur en plundering zal zegevieren (zie Bukhari Hadis, 1.7.331).

FP: Kunt u een beetje uitgebreider ingaan op de theologische wortels van het islamistische terrorisme?

Kasem: Ik heb al gezegd dat het islamitische terrorisme de directe toepassing is van de Koran, de Sunna Hadith en de Sharia. Laat me bewijzen uit de Koran dat islamitisch terrorisme is geworteld in de theologie van de islam.

De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld (Qur'an 4:76, 60:4). Degenen die de Qur'an en Hadiths (Mohammeds daden en tradities) leest en deze wil nastreven kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de islam. Een moslim die deze stelling van de islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim. De Koran zegt dat Allah de levens van moslims heeft gekocht (9:111-112) in ruil voor buit en het paradijs, zodat zij verplicht zijn hun leven te offeren of martelaren te worden (zoals in zelfmoordaanslagen) wanneer ze op een missie gaan om te doden (5:94). Dit is een zakelijk contract met Allah. Allah bindt strikt alle moslims aan zich met dit contract. Dat is de reden waarom de Koran stevig achter de islamitische terroristen staat. Ze vervullen gewoon hun contract met Allah. Deze terroristen zijn geen afdwaling van de islam. Ze zijn het, in werkelijkheid, zoals de islam was in de tijd van Mohammed, en zoals het moet zijn, en niet wat de niet-zo-goede moslims denken dat de islam zou moeten zijn, een godsdienst van vrede en vrije liefde voor de mensheid.

Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de islam. Zelfs als de hele wereld worden bekeerd tot de islam, zullen de ware moslims doorgaan met bloedvergieten. Als ze niet het bloed van de ongelovigen vergieten, doden ze elkaar. Dit is de erfenis van 1400 jaar islamitische regelgeving. Het beste voorbeeld is Pakistan (of Irak) waar 97% van de bevolking wel moslim is, maar er gewoon een bloedvergieten is van moslims door moslims. Als we kijken naar de recente moord op Bhutto. Voorafgaand daaraan heeft een Pakistaanse zelfmoordterrorist ten minste vijftig moslim (gelovigen) gedood, terwijl ze in een moskee waren naar aanleiding van Eid-ul-Azha [het feest van gebed]. Dit is het grimmige bewijs dat geweld en doden onlosmakelijk verbonden zijn met islam.

Doodsbang vragen vele niet-moslims vaak: wat willen de islamitische terroristen eigenlijk? Ze willen de hele wereld bekeren naar een islamitische paradijs. Daar is geen verrassing in. In zijn dagen had Mohammed de moslims gevraagd de wereld te terroriseren tot de islamregels regeerden (Quran 3: 85, 5:3, 5:33). De Qur'an spoort de moslims aan om te blijven vechten (met zwaarden, niet geestelijk) totdat ze de wereld perfect gemaakt hebben door islamitische zuivering en overheersing (Qur'an 9:5, 9:29, en 9:33). In werkelijkheid betekent dit het opleggen aan de niet-moslims (of de niet-Arabieren) van de Arabische bedoeïenen cultuur (ook bekend als de islam) door geweld, moord en terrorisme. Zelfs kalief Umar heeft toegegeven dat de Bedoeïenen het ruwe materiaal leverden voor de islam (Referentie: geschiedenis van de Arabieren door Phillip K. Hitti).

FP: Hoe kunnen we deze dreiging doeltreffend bestrijden?

Kasem: Islamitisch terrorisme zal niet spoedig eindigen — niet op zijn minst voor een nog paar 9/11's, Madrids, Balis, 7/7s [London] plaats hebben gevonden. Haar ondergang zal afhangen van hoe vastberaden de wereld zal worden in de komende dagen. Zolang er politiek correcte politici zijn, en zolang de wereld vertrouwt op de zogenaamde gematigde moslims voor het blussen van deze dreiging, zal er niets gebeuren.

De wereld moet niet deze weg van de minste weerstand volgen. Deze methode zorgt alleen voor een nederlaag door de handen van slimme en listige islamitische terroristen en hun verdedigers, de zogenaamde gematigde moslims. Amerika, UK, Australië, de voorhoede naties in hun strijd tegen terreur hebben beperkte middelen. Ze besteden miljarden dollars aan deze uitdaging. Dit kan niet voor altijd doorgaan. Deze landen zullen snel moe worden, hun geld uitgeput, hun bevolking spoedig rebels, en weigeren om hun kinderen in het leger te laten dienst nemen om te worden verzonden naar Irak of Afghanistan voor een zaak die weinig van doen heeft met hun leven. Binnenkort zullen er luide stemmen klinken in deze landen om zich terug te trekken. De islamisten staan klaar voor dat moment. Hun oorlog tegen de ongelovigen kost hen bijna niets.

Let wel, leven is zo goedkoop in de islam. Met een zelfmoordterrorist doden ze honderden en duizenden mensen. Doe uw berekening en u zult beseffen waarom de islamisten geschikt zijn voor hun handelen, al tientallen jaren lang, zo niet voor eeuwen. Wij moeten erkennen dat de echte vijand niet de terroristen zijn. Eerder is het de islam. Zolang de wereld zich niet deze waarheid eigen maakt en gaat begrijpen, en zolang het verkeerde politiek correcte beleid zal worden nagestreefd, zal deze oorlog blijven, en de nederlaag van de niet-gelovigen is gegarandeerd.

Denk er gewoon over of we de zelfmoordcommando's zouden kunnen overtuigen dat er geen 72 maagden staan te wachten in het paradijs om hen te voorzien van een onbeperkte seksuele orgie. Denk er gewoon eens over of als we de islamisten kunnen overtuigen dat de islam barbaars, vals en imperialistisch is.

De bodemlijn is: de focus van een oorlog moet worden verschoven van Irak of Afghanistan naar de islam. Er is geen twijfel over dat het noodzakelijk is voor de bestrijding dat deze oorlog militair moet zijn, maar ook het indoctrineren moet worden bestreden. Het is een ideologische oorlog. We moeten de islam blootleggen aan de wereld. Dit zorgt ervoor dat de zogenaamde overgrote meerderheid van de niet-zo-goede moslims het gaan negeren, ten minste het gewelddadige deel ervan. Ze zouden tevreden zijn met het rituele gedeelte van de islam, zoals gebed, vasten enz. Deze rituelen zijn niet schadelijk voor anderen. Wanneer dit gebeurt, zullen de jihadisten het uiterst moeilijk krijgen om islamitische moordenaars te werven voor nieuwe zelfmoordaanslagen. Dat is hoe het islamistische terrorisme moet worden bestreden. Het zal tijd vergen.

FP [Jamie Glazer]: Dan hebben we een taak voor ons liggen. Abul Kasem, dank u voor het ons te woord staan en ik dank u voor uw moed om de waarheid te vertellen.

Kasem: dank u.

Bron: Israpundit » Blog Archive Part IV. Abul Kasem: An Insider’s View of ‘Moderate’ Muslims’ (cont’d) - Israpundit