www.wimjongman.nl

(homepagina)

GRAFIEK VAN DE 14-JAARSLIJN, ZOALS IN DE TIJDLIJN VAN JOZEF, VANAF 29 OKTOBER 2008,
BEVESTIGING VAN HET DANIEL 9:27 VERBOND VAN OBAMA, OM DE WERELD TE VERANDEREN, TOT DE HERFST VAN 2022

() 

Door Ron Reese - 10 maart 2018

Samenvatting van de eerdere drie delen:

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3

De geleidelijke openbaring en Jozefs 14-jaarslijn. We waren niet in staat om Gods werkelijke tijdlijn volledig te begrijpen, totdat we werkelijk leefden in deze tijd en toekeken, terwijl we middenin van Zijn eindtijd-tijdlijn zitten. We hebben de voortgang moeten leren terwijl het verder ging. Zoals blijkt, leven we al in zo'n 14 jaar-TYPE, net als Jozefs 7 jaren van Voorbereiding, gevolgd door 7 jaren van Hongersnood. De jaren 2008-2015 waren onze Zeven Jaren van Voorbereiding, die 50 dagen later werden gevolgd door het begin van de Laatste Zeven Jaren van 2015-2022. De 50 dagen zijn in zich gelijk, in TYPE, aan de 50 dagen van het wachten op Pinksteren. Zo komen we in 2018 dicht in de buurt van de tweeënhalf jaar van de Laatste 7 Jaren, en we mogen verwachten dat de Eerste Vruchten Opname op 6 april 2018 zal plaatsvinden, en de 1260-dagen durende Grote Verdrukking op 11 April 2018 zal beginnen, en eindigen op de eerste dag van het Loofhuttenfeest op 21 september 2021.

Het Verbond met Velen, eerder dan het zogenaamde Zeven Jaren durende Vredesverdrag, waar Daniël 9:27 geen vermelding maakt van Israël, en geen vermelding van een "verbond", en geen vermelding van "vrede". Toch hebben we geleerd dat Daniël 9:27 wijst op een 7-jarig vredesverdrag met Israël. Wat Daniel feitelijk zegt, is: "hij zal een verbond met velen voor een week zal bevestigen". Er was een verbond, dat op 29 oktober 2008 door Obama werd bevestigd met vele miljoenen mensen, zoals hij dat beloofde met zijn CHANGE THE WORLD. Het is geen toeval dat deze bevestiging van het Daniel 9:27-verbond plaatsvond EXACT 2520 dagen, oftewel 7 Profetische Jaren, vóór de Grote Verzoendag op 23 september 2015, dat de streefdatum voor menig profetische vervulling was. Toen dan nog geen 4 1/2 jaar later Obama de Geboortekerk in Bethlehem bezocht, waar hij inderdaad stond op deze heilige plaats, op 22 maart 2013, was dat nog steeds in het midden van het verbond, en Obama weigerde te buigen.

De 8 Bijbelse redenen waarom de Opname/Plotselinge Vernietiging is op 6 april 2018:

  1. De Eerste Vruchten Opname op feest van de Eerste Vruchten, dit is op 6 April 2018.
  2. De 20e dag van de eerste Joodse maand, die dag leidde Mozes Gods volk uit Egypte door de Rode Zee, om te ontsnappen aan de Plotselinge Vernietiging van de Egyptische leger. In 2018 is de 20e dag van de eerste maand: 6 april. Dit is ons TYPE van de Opname/Plotseling Verderf.
  3. Het past in het type van 2,5 jaar, gebaseerd op Gods 3 Grote Zevens profetische Overlappingen.
  4. Jozef maakte zich bekend aan zijn broeders, na 2 jaar in de 7-jarige week van de Hongersnood. Dit is een TYPE van Jezus die Zichzelf openbaart aan zijn broeders en zusters in Christus in de Opname
  5. Het komt ook overeen met de 120-dagen waarschuwing, de 120 dagen van 6/7 december 2017 tot 6 april 2018. Aan Noach werd 120 jaar gegeven om de Ark te bouwen, en het moderne Israël begon 120 jaar vóór 2017-18
  6. 6 april 2018 is de 7e dag van Pesach. Rachab werd in de Slag om Jericho op de 7e dag gered uit de Plotselinge Vernietiging, een TYPE van onze Opname.
  7. 6 april 2018 is EXACT 1260 dagen vanaf de Grote Verzoendag in 2021.
  8. 6 april 2018 is EXACT 40 dagen vanaf onze 40-dagen VREDE & VEILIGHEID WAARSCHUWING (1Thess.5:3) op 25 februari vóór het aangegeven Plotselinge Nucleaire Verderf.

De Profetische Overlapping zoals onderwezen door Schlenker:

Meer dan 20 jaar geleden las ik vele diepgaande profetische studies van Bob Schlenker, een Bijbelse astronoom en een zeer diepgaande Bijbelse profetische geleerde. Oorspronkelijk was ik beducht voor zijn leer, maar de Heilige Geest drong me om er een andere blik op te werpen. De Drie Grote Stadia en Gods Overlapprojectie is het belangrijkste uitgangspunt van Schlenkers studie. Het gaat om 7 scheppingsdagen, het 7000-jaren-plan voor de mensheid en de Laatste 7 Jaren.

Een van zijn verbazingwekkende en diepgaande ontdekkingen is, dat we de Laatste 7 Jaren kunnen overlappen met de andere Twee Grote Stadia, en daarop projecteren wanneer bepaalde gebeurtenissen moeten plaatsvinden tijdens de Laatste 7 Jaren. Deze grondgedachte neemt de typologie maximaal op. Hoe meer men deze diepe 3 Grote Stadia en Gods Overlapprojectie bestudeert, hoe meer dit zich profetisch onthult. Het was de ontdekking van twee belangrijke Bijbelse verdelingen die mij in staat stelden om de laatste stukken in de Laatste 7 Jaren in te passen. Voor onze tijdlijn zijn hier deze twee verdelingen binnen de Laatste 7 Jaren van belang:

Een daarvan is de 6/1 verdeling, met het 7e jaar van de Laatste 7 Jaren, die net als de 7e dag van de schepping apart wordt gezet, net als ook de laatste 1000 jaar van het 7000-jarige plan voor de mensheid. Dit 7e jaar van de Laatste 7 Jaren zal apart worden gezet voor de 1-jarige toorn van God. De Eerste Wraak van God, Noachs zondvloed, was niet toevallig ook voor een periode van één jaar.
De andere verdeler is de tweeënhalfjaar/vierenhalf jaar verdeling. De doortocht door de Rode Zee, ons belangrijkste TYPE van de Opname, vond plaats na tweeënhalf millennium in het 7000-jarenplan voor de mens. Met behulp van het overlap-systeem zou onze Opname dan na tweeënhalf jaar in de Laatste 7 Jaren plaats moeten vinden. Deze berekening brengt ons precies naar de eerste helft van april 2018.
Mozes, een type van Jezus, die Gods volk uit Egypte leidde (een type van de wereld), terwijl zij Ontsnappen aan de Plotselinge Vernietiging door het massale Egyptische leger, en in hun gloednieuwe wereld komen, die de hemel vertegenwoordigt, het vormt het PERFECT TYPE voor de Opname/Plotselinge Vernietiging. Dit PERFECTE TYPE voor de Opname vond plaats op de 20e dag van Nissan, dit is 6 april 2018!!
Op de 3e dag van de schepping schiep God de Zon en de Maan, waardoor de dag en de nacht in tweeën werd gescheiden, de duisternis van het licht. Daarom moeten we in de midden van het 3e jaar (april 2018) van de Laatste 7 Jaren verwachten dat HET LICHT van de wereld, JEZUS, DE ZOON, van de duisternis van de wereld, met de Antichrist en de Grote Verdrukking, zal worden afgescheiden. Schriftplaatsen die verwijzen naar 3e dag zijn: Exodus 19:11-19; 1Korinthiërs 15:4; Genesis 45; Hosea 6:2.
Zoals de doortocht door het water, zo leidde Mozes Gods volk door de Rode Zee. Jozua leidde Gods volk door de Jordaan. Beide mannen waren TYPEN van Jezus.

De 120 Dagen-Waarschuwing. Het kostte Noach 120 jaar om de Ark te bouwen. 120 jaar geleden was het 1e Joods Congres, dat het uitgangspunt was voor het hedendaagse Israël. God heeft ons 120 Jubeljaren gegeven in zijn 6000-plan voor de mensheid, voordat Zijn Oordeel komt. 120 = 40 + 40 + 40. De Bijbelse definitie voor 120 is een waarheidsgetrouwe proeftijd. Op 7 december 2017 (Jeruzalem tijd), op Pearl Harbor Dag, verklaarde Donald Trump dat Jeruzalem de eeuwige hoofdstad van Israël is, en dat de VS zijn ambassade naar Jeruzalem zal verhuizen. Dit moet een startschot blijken te zijn voor de Derde Wereldoorlog. 120 dagen later is het 6 april 2018, de geplande datum van het Plotselinge Verderf/Opname.

De 6 Dagen. Deze tijdlijn maakt het mogelijk dat de 6-dagen-oorlog in 1967 met Israël, tevens een TYPE is van de 6-dagen Plotselinge Vernietigingsoorlog (6-11 april 2018), en tevens een 6-dagen Slag om Armageddon (16-21 september 2021). De Slag om Armageddon zou beginnen op de Grote Verzoendag, en eindigen op de eerste dag van het Loofhuttenfeest, als een middel voor Jezus om deze twee belangrijke Herfstfeesten te vervullen. 2520 dagen is de lengte van de Laatste 7 Jaren, of 360 dagen in profetische jaren x 7 jaren. 1260 dagen is 42 maanden, of 3 1/2 profetische jaren, de lengte van de Grote Verdrukking.

De 8 Koningen profetie van Openbaring 17. Openbaring 17 is een perfect voorbeeld van een voortgaande openbaring. Dit hoofdstuk is altijd al onderkend, behalve dat men het toepaste op gebeurtenissen van 2000 jaar geleden. Openbaring 17:10-11 luidt: "Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf."(HSV)
Er moet gewoon een moderne interpretatie zijn, want het onfeilbare Woord van God zegt dat de Antichrist (het beest) de 8e Koning is, én één van de eerste 7 Koningen. De Antichrist maakt vrede in het Midden-Oosten. Dat maakte Jimmy Carter tot de eerste koning, want hij begon het hele vredesproces in het Midden-Oosten. Dit maakt Obama tot de 6e Koning, Donald Trump de 7e Koning (die slechts een korte tijd dient, Openbaring 17:10), en Obama als de 8e Koning, die terugkomt als wereldleider en als Antichrist (het WQoord zegt dat hem de macht gegeven wordt om 42 maanden te BLIJVEN), en hij is één van de eerste zeven koningen. Openbaring 17 kon nooit goed worden uitgelegd totdat Trump president werd.

De 40-Dagen Waarschuwing. Het getal 40 betekent: proces, testen en proeftijd. Op 25 februari 2018 hebben we mogelijk onze 40-Dagen Waarschuwing ontvangen. Jona gaf de zondige stad Ninevé een 40-dagen waarschuwing, toen God Zijn oordeel bekendmaakte over de stad. Maakte God een oordeel bekend over deze zondige wereld 40 dagen vóór 6 april 2018, de aangegeven dag van het Plotselingen Verderf/Opname? 1Thess.5:3 zegt: Want wanneer zij zullen zeggen: Er is VREDE EN VEILIGHEID, dan zal een ONVERWACHT VERDERF hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 40 dagen vóór 6 april, bij de slotceremonie van de Olympische Winterspelen was de grootste eendaagse Vrede-beweging ooit, het was wereldwijd op tv, 3 uur lang, met als hoofdthema tijdens de hele ceremonie was WERELDVREDE DOOR MIDDEL VAN WERELDWIJDE EENHEID. De naam van de Olympische Spelen was: VREDE IN BEWEGING. En komt dan het Plotselinge Verderf/Opname? 40 DAGEN LATER?

De 40-Dagen Waarschuwing

De 7-Dagen Waarschuwing. Noach kreeg een 7-Dagen Waarschuwing vóór het Plotselinge Verderf, het wereldwijde oordeel in de grote overstroming. Zal er een 7-Dagen Waarschuwing zijn op 30-31 maart? Vóór het volgende oordeel van een Plotseling Nucleair Verderf? - Met een gelijktijdige plotselinge Opname)

Bron: Ron's Timetable.pdf