www.wimjongman.nl

(homepagina)

Opmerking: We plaatsen dit omdat het interessante dingen bevat. Wat de datering betreft moet een ieder maar uitmaken wat voor hem van waarde is.

ALLE PUZZELSTUKJES VOOR HET BEGIN VAN DE GROTE VERDRUKKING PASSEN VOOR 11 APRIL 2018! (Deel 1)

Ron Reese - 11 februari 2018

Het doel van dit artikel is om mijn uiterste best te doen om sommigen van u te overtuigen van deze projectie op 11 april 2018. Het is voor mij een lange reis geweest om eindelijk te komen tot wat ik beschouw als de CORRECTE eindtijdlijn van de Bijbelprofetie. Toen ik negen jaar geleden met pensioen ging na een uitstekende seculiere baan, in de overtuiging dat we in de herfst van 2008 net de afsluitende 7 jaar waren ingegaan, kon ik me nooit voorstellen dat het negen jaar zou duren voordat we eindelijk tot de juiste conclusie zouden komen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat de Heer eindelijk zijn correcte eindtijdlijn onthult, welke DIRECT naar de letterlijke 2e Komst van Christus zal leiden in de herfst van 2022, EXACT 14 jaar nadat het allemaal begon. We hebben ALLE reden om aan te nemen dat de aanvangsdatum van de 1260-dagen durende Grote Verdrukking op 11 april 2018 zal zijn, nu op minder dan 2 maanden afstand.

Voor degenen onder u die de afgelopen negen jaar mijn berichten hebben gevolgd, of degenen onder u die op mijn bijbel-spoorlijst staan in de jaren negentig, voel je vrij om de volgende alinea's over te slaan en ga verder met een samenvatting van wat ik beschouw als de laatste 14-jarige tijdslijn van God, die zou moeten uitmonden in de letterlijke 2e komst van Christus in de herfst van 2022. Maar velen van jullie zijn vrij nieuw op mijn mailinglijst of vrij nieuw voor Five Doves (www.fivedoves.com). Als ik u was, zou ik iets willen weten over een Wachter die een onconventioneel begrip verkondigt van de juiste interpretatie van de bijbelse eindtijdprofetie.

Velen nemen mijn artikelen niet langer in overweging of kunnen ze zelfs niet meer lezen, omdat mijn begrip en interpretatie sterk verschilt van de populaire lessen die vandaag de dag zo veel voorkomen. Een andere reden is dat ik verschillende mogelijke projecties van de timing van de Opname heb gehad die niet uit zijn gekomen (uitzonderlijk). Maar daar ben ik zeker niet alleen in. Zoals u hieronder zult zien, is het mijn stelling dat mijn projectie van 29 oktober 2008 het uitgangspunt was voor de laatste 14 jaar, zoals dat juist is geweest in het verhaal van Jozef, die het meest complete type van Christus is in het gehele Woord van God. Gedurende deze hele tijd ben ik ervan overtuigd gebleven dat Barack Hussein Obama de toekomstige Antichrist is, evenals de begindatum. Ik heb nooit op die twee punten geaarzeld.

Het is duidelijk geworden - door progressieve openbaring - dat de Heer zijn redenen heeft gehad om de timing pas kort voor de Opname bekend te maken. Hoewel ik al bijna een jaar lang zeg dat we ALLE reden hebben om te geloven dat 11 april 2018 de begindatum van de Grote Verdrukking zal zijn, blijft de Opname-datum onbekend, hoewel veruit de meest waarschijnlijke datum voor de Eerste Vruchten Opname het Feest van de Eerste Vruchten zal zijn op 6 april 2018 (meer daarover in een komende posting).

Ik schrijf het volgende alleen, zodat sommigen van u zullen kunnen zien dat mijn roeping als Bijbelse Wachter zeer uitgebreid is en zeer druk. Ik heb zeer ijverig in mijn streven geweest om als een Bijbelse wachter (Ezechiël 33) te zijn en dat mijn Heer mij heeft geroepen om het te zijn. Heel weinig anderen zijn gestopt met een zeer goede seculiere baan om een niet-betalende internetbediening na te streven, zoals ik heb gedaan. Ik neem mijn roeping uiterst serieus.

Ik werd meer dan 40 jaar geleden een Bijbelse Wachter. Het onderwerp bijbelprofetie heeft mij altijd gefascineerd. Ik ben afgestudeerd aan de Western Michigan University en aan het Anchor Bay Bible Institute. In het begin van de jaren tachtig heb ik twee kerken gediend. Maar voor die tijd, en daarna, vond ik de echte vervulling door een Bijbelse wachter te zijn. Ik heb gepredikt in 50 tot 75 verschillende kerken over de Eindtijd.

Gefrustreerd in mijn pogingen om goede verhandelingen over bijbelse profetieën te vinden, heeft de Heer mij ertoe gebracht mijn eigen tekst te schrijven. Ik heb meer dan 50 verschillende profetische verhandelingen geschreven, allemaal met het heilsplan opgenomen aan het einde ervan, met mijn adres en telefoonnummer op alle bijna 10 miljoen in omloop zijnde traktaten, die me veel drukker bezig hielden dan ik mij had kunnen voorstellen. Mijn traktaten waren zo populair dat ik in één dag maar liefst 72 post- en telefoonbestellingen kreeg. Ik werd bekend in bijbelse kringen vanwege mijn traktaten en kwartaalnieuwsbrieven, en ook omdat ik zo veel Bijbelse profetieconferenties heb bijgewoond en veel één-op-één gesprekken heb gehad met bijna alle beroemde Profetie-sprekers.

Veel van deze grote Profetie-ministries hebben mijn tractaten in hun nieuwsbrieven of boekenlijsten gezet. Veel van de Profetische conferenties hebben mij mijn eigen presentatietafel mogelijk gemaakt, en Jack Van Impe heeft me zelfs op een conferentie midden in zijn presentatie laten staan en steunde het traktaat dat ik hem had gegeven. Halverwege de jaren negentig werd ik door Ray Brubaker, van Gods Nieuws achter het Nieuws, uitgenodigd om één van de sprekers te zijn op de jaarlijkse bijbelconferentie van hun ministry in Tampa, Florida. Dit was de grootste en beste profetische conferentie ter wereld, met alle beroemde sprekers.

Ik heb al het bovenstaande gedaan, terwijl ik fulltime in mijn seculiere baan werkte. Talloze uren met pogingen om de roeping van mijn Heer te vervullen. Talloze uren van schrijven van zo veel traktaten en driemaandelijkse nieuwsbrieven, proeflezen, stapelen van traktaten in bundels van 100, verwerken en mailen van bestellingen, talloze reizen naar de drukker, voorbereiden van preken, reizen naar verschillende kerken, en het voorbereiden van bumperstickers, florescente oranje ovale stickers, bedieningstapes, zangbanden van mijn vrouw, Opname-t-shirts, en verschillende andere bedieningsitems. Dit alles deed ik tijdens het opvoeden van een gezin en het bijbelcollege gedurende 3 jaar 's nachts, terwijl ik overdag in een seculiere baan werkte. Ik kan het niet zeker zeggen, maar misschien is mijn ijver en doorzettingsvermogen wel de reden waarom God ervoor gekozen heeft om zijn tijdlijn van de Bijbelprofetie aan mij te onthullen.

Mijn enige reden om deze laatste drie alinea's te schrijven is om u te laten zien dat ik zeer gerespecteerd ben in de wereld van de bijbelse profetie, zodat dit u zou kunnen overhalen om wat ik schrijf in serieuze overweging te nemen. Ik doe mijn roeping als Bijbelse wachter al bijna meer dan 40 jaar, in een of andere vorm. Ik ben ijverig geweest in mijn streven om deze roeping van God te vervullen en te proberen van Hem de laatste tijdlijn te leren die onze God heeft vastgesteld. Mijn enige reden voor deze pogingen is om mensen overal te waarschuwen van wat SPOEDIG komt. De plotselinge nucleaire vernietiging (1Thess.5) zal de Grote Verdrukking en de ongeëvenaarde rampzalige verwoesting op deze wereld teweegbrengen, die voorbij gaat aan ons hoogste begrip. Dit omvat het gevreesde Merkteken van het Beest, zonder welke niemand iets kan kopen of verkopen, inclusief voedsel.

De last van mijn hart is niet alleen voor de onbevangenen in deze zondige wereld waarin wij leven, maar ook voor de ongebreidelde, wereldse, compromitterende, onwankelbare en lauwe christenen. Ik ben er door mijn studie van het Woord van overtuigd dat dit soort christenen NIET de eerste Opname zullen krijgen, maar dat ze in de Grote Verdrukking zullen worden geduwd. Zij zullen deel gaan uitmaken van het "grote aantal mensen dat niemand kon tellen", die bij de eerste Opname met vuile kledingstukken werden bevonden, zodat zij in de Grote Verdrukking worden gewassen en wit gemaakt. Iedereen die mijn berichten leest, heeft familieleden of vrienden die deze Eerste Vruchten Opname zullen missen. Als bijbels wachters heb ik een echte last om te proberen zoveel mogelijk van deze mensen te waarschuwen. Onze tijd om hen te waarschuwen is bijna voorbij!

Ik heb veel kunnen leren van de meeste bijbelprofetie-leraren waar ik naar heb geluisterd en naar wiens tapes ik heb beluisterd en waarvan ik de boeken heb gelezen. Ik heb mijn best gedaan om te proberen de Heilige Geest te laten leiden. Het was niet gemakkelijk, en ging niet noodzakelijkerwijs snel om afstand te nemen van sommige van mijn geloofsovertuigingen, van die van populaire leringen over de eindtijd. Maar ik geloof sterk in progressieve openbaring. Het heeft me vele jaren gekost om te begrijpen hoe belangrijk het is om sommige populaire leringen niet te slikken, enkel en alleen maar omdat beroemde bijbelprofetie-docenten ze presenteren. Vooraf gedefinieerde leerstellingen en voorbedachte ideeën kunnen je spirituele groei als student in de bijbelse profetie gemakkelijk tegenhouden. We moeten toestaan dat de Heilige Geest ons openbaart wat de waarheid is, en niet altijd vertrouwen op andere leerkrachten, ongeacht de mate van blootstelling die ze op televisie krijgen, hoeveel boeken ze ook schrijven of hoe populair ze ook zijn.

Na meer dan 40 jaar van bijbelse profetie bestuderen, vanuit de Bijbel, luisterend naar goed geïnformeerde bijbelprofetische geleerden (in persoon en in tapes), het lezen van de relevante boeken (J.R. Church en Jeffrey waren twee van de beste), het bijwonen van talrijke Bijbelse Bijbelprofetie-conferenties, en vooral het toelaten van de Heilige Geest tot mijn hart te spreken over deze zaken, volgen hieronder enkele van mijn conclusies tijdens de laatste 9 jaar. Dit is een poging om een samenvatting te geven van de belangrijke gebeurtenissen en data, die mij doen geloven dat 11 april 2018 het begin is van de 1260-dagen durende Grote Verdrukking. Ik kan niets in Gods Woord vinden dat ons zou beletten dit tijdschema te WETEN. Jezus zei dat we konden WETEN dat het NABIJ is was, voor de deur!!

Deze zeer belangrijke gebeurtenissen en data vormen de basis waarop ik op 11 april 2018 ben uitgekomen. Echter, andere factoren en berekeningen (zoals mijn vorige artikel over Gods geheime code 666, die Obama als de Antichrist onthult, en het projecteren van het EXACTE tijdschema van de 1260-dagen Grote Verdrukking), voegen extra bewijs toe dat niet noodzakelijk zegt dat alle hieronder vermelde data en gebeurtenissen correct zijn, hoewel ik geloof dat ze dat zijn.

1. 29 oktober 2008 was het startpunt voor de laatste 14 jaar, zoals in het verhaal van Jozef. Achteraf gezien kan ik nu al enkele jaren terugkijken om te zien dat dit duidelijk NIET het begin was van de 7 Eindjaren (de 7 Jaren Hongersnood in het verhaal van Jozef). Maar het WAS de eerste dag van de 7 Jaren voorafgaande aan de 7 Hongerjaren. Dit waren onze 7 Jaren van Voorbereiding, net zoals Jozef 7 Jaren had om zich voor te bereiden op de 7 Jaren van Hongersnood. Ze kunnen ook wel de 7 jaar van de Antichrist (Obama) genoemd worden. Ik had bovennatuurlijke bevestigingen van deze datum evenals over Obama als Antichrist, in de herfst van 2008. Door deze bevestigingen ben ik vervroegd met pensioen gegaan om me te concentreren op een bijbel-profetische bediening op internet. Beginnend met niets, heb ik nu tussen de 6000 en 7000 mensen op mijn huidige mailinglijst staan.

Het is fascinerend dat EXACT 2520 dagen, of 7 Profetische Jaren, vanaf 29 oktober 2008, ons naar de Grote Verzoendag brengt op 23 september 2015, de datum waar de Bijbelse Profetie Wachters zo intensief op wachtten, want zoveel dingen wezen DIRECT naar die datum. Hoe ironisch dat zoveel wachters verwachtten dat dit de tijd zou zijn voor het begin van de 7 eindjaren (ze waren zeer dicht bij die projectie), maar in werkelijkheid was het de einddatum voor de 7 jaar van Voorbereiding (zoals in het verhaal van Jozef). Op verzoek zal ik u 3 van mijn 2008 artikelen toesturen die 29 oktober 2008 bevestigen als start van de laatste 7 jaar van voorbereiding, voorafgaand aan de uiteindelijke laatste 7 jaar. Als u ervoor kiest om ze te lezen, vergeet dan niet dat toen ik ze schreef, ik in 2008 geloofde dat deze datum het begin was van de laatste 7 jaar. Achteraf hebben we kunnen zien dat dit het begin was van de laatste 14 jaar (zoals in het verhaal van Jozef)

2. 29 oktober 2008 was ook de vervulling van Dan. 9:27. De meeste bijbelprofetie-studenten wachten nog steeds op een 7-jarig vredesverdrag met Israël en vele andere naties, met de Antichrist, als gevolg van de zeer populaire leer dat dit is wat Dan. 9:27 ons vertelde. Ik deed een woord voor woord studie in het Hebreeuws van Daniël 9:27. Er zit NIETS in dit vers over Israël. Er staat niets in dit vers over een verdrag van welke aard dan ook. Het woord "vrede" wordt zelfs nooit genoemd of aangehaald. Toch heeft het in een heel erg populaire theorie geresulteerd, en werd aanvaard door Bijbelprofetie-studenten overal, en ingeslikt met haak, lijn, en zinker door de grote meerderheid.

Mijn zeer sterke mening is dat Barack Hoessein Obama, EEN WEEK voordat hij werd verkozen tot president van de VS, op 29 oktober 2008, HET VERBOND SLOOT van Dan. 9:27, met miljoenen mensen, door een belofte te doen of een VERBOND met DE VELEN, "TO CHANGE THE WORLD", waarmee de wereld de laatste 7 jaar van Voorbereiding, of 7 jaar van de Antichrist, de wereld binnenging en daarmee voldoet, niet aan de 70e Week van Daniël, maar de 69e Week van Daniël. De websitearchieven van Five Doves die op de omslagpagina staan vermeld, gaan slechts terug tot 2010. Daarom weet ik niet of het nog steeds mogelijk is om toegang te krijgen tot mijn artiekelen vanaf de herfst van 2008. U kunt het proberen als u dat wilt. Nogmaals, een eenvoudig verzoek, per e-mail, aan mij, zal u toestaan om deze posting te ontvangen, met veel meer details over wat ik heb geschreven.

3. De 70e Week van Daniël begon op 11-11-2015. Ik heb het grootste deel van het hele jaar 2015 doorgebracht met de verwachting van deze datum als startdatum van de laatste 7 jaar. Tot op de dag van vandaag blijf ik ervan overtuigd dat ik gelijk had. Het bewijs was en is gewoon overweldigend. Het probleem was dat ik dit ook voorspelde als vermoedelijke datum van de spoedige Opname/komende Vernietiging. Dat heeft natuurlijk niet plaatsgevonden. Velen waren het eens met de herfst van 2015 als het begin van de laatste 7 jaar. Maar omdat de meerderheid van de christenen een Opname ervoor verwachtte bij het begin van de laatste 7 jaar, heeft bijna iedereen dit van trein doen springen, ondanks alle overweldigende bewijzen.

Dit moet betekenen dat diezelfde wachters nu moeten geloven dat het zeer sterke bewijs van de zonsverduisteringen en de zeer zeldzame 4 bloedrode manen die EXACT op het feest van Pasen en Loofhuttenfeest, voor 2014 en 2015, NIETS hebben gedaan. Dat is voor mij gewoon NIET mogelijk. Deze hemelse tekenen geven ons de RICHTLIJN BETREFFENDE DE START VAN DE EINDE 7 JAREN. Voor tal van andere aansluitende tekens, ga naar www.fivedoves.com archieven, te vinden op de omslagpagina, naar 2015, en lees mijn talrijke artikelen over dat jaar, die ALLE naar dezelfde dag van het jaar, 11-11-2015 wezen. Er waren veel te veel overtuigende tekenen om te geloven dat het allemaal toeval was.

4. Om aan te tonen dat we op schema lagen met deze 7-jarige tijdlijn naar 29 oktober 2008, naar Grote Verzoendag, 23 september 2015, als de 7 Goede Jaren (vergeleken met de 7 Slechte Eindjaren), om de 7 Jaren van Voorbereiding te zijn, in het verhaal van Jozef, en om ook de 69e Week van Daniel te zijn (het is mijn bedoeling om een artikel te schrijven over deze vervulling van Dan. 9:27), achtte God het geschikt ons een VERBAZINGWEKKEND teken te geven.

Op het EXACTE-middenpunt van deze periode van 7 jaar, op 11 APRIL 2012, waren er zoveel aardbevingen, en dergelijke GROTE aardbevingen, dat deze datum bekend is geworden als de DAG VAN DE AARDBEVINGEN. Hartelijk dank, Heer, voor dit bevestigende teken, dat we net als in het verhaal van Jozef op koers waren voor uw EINDE 14-JAREN AFTELLING, met de 7 jaar voorbereiding en vervolgens 7 jaar hongersnood. Het is mijn stelling dat het van dubbel extreem belang was voor 11 APRIL 2012, omdat het ook EXACT 6 JAREN vooruit wees TOT 11 APRIL 2018, DE GEPLANDE STARTDATUM VAN DE 1260-DAGEN GROTE VERDRUKKING!!

5. 11 november 2015. Ik heb het grootste deel van 2015 besteed aan het verzamelen van zeer sterke bewijzen dat 11-11-2015 de eerste dag van de laatste 7 jaar zou zijn. Helaas, en met mijn verontschuldigingen, had ik het bij het verkeerde eind met dat de Opname/Spoedige Vernietiging ook op dezelfde dag plaatsvond. Grote Verzoendag, 23 september 2015, die precies 7 Profetische Jaren (2520 dagen) vanaf de begindatum was, op 29 oktober 2008, eindigde de 7 Jaren van Voorbereiding, net zoals Jozef zijn 7 Jaren Voorbereiding had voor de 7 Jaren van Honger. Er was echter een tijdsverschil van 49-50 dagen tussen het einde van de eerste 7 jaar van voorbereiding en de eigenlijke laatste 7 jaar. Ons type werd gegeven ten tijde van Jezus' dood en opstanding. Het kerktijdperk begon pas 49-50 dagen later, op de Pinksterdag. Beide deze 49-50-daagse hiaten waren zodat Jezus de 7 belangrijkste dagen van zijn leven kon vervullen, op de 7e feestdag. In het geval van zijn eerste komst was het zo dat Jezus zijn kerk kon beginnen op het Pinksterfeest. In het 2e geval van 11-11-2015 was het zo dat Jezus in 2022, 2520 dagen later, zijn letterlijke 2e Komst op de Grote Verzoendag kan vervullen.

Het is voor ons als Wachters moeilijk om sommige van deze punten in deze post te begrijpen, omdat we zo vol zitten met onze vooringenomen ideeën en vooringenomen leerstellingen. Velen van u zijn aan het bespotten van wat ik hier schrijf. Ik kan me met u identificeren. Niet zo veel jaren terug zou ik precies dezelfde argumenten aanreiken als die welke u op dit moment aanvoert, zoals: We kunnen niet in de laatste 7 jaar zijn omdat er geen Opname is en geen Plotseling Verderf er is geweest. 2. Er is geen 7-jaarsvredesverdrag gesloten met Israël en de Antichrist. 3. Er is geen Antichrist aan de macht over de wereld. 4. De bouw van een uitgebreide tempel in Israël voor de Antichrist is nog niet eens begonnen.

Ik zal in mijn volgende bericht punt #1 en #3 behandelen. Ik behandelde #2 eerder in deze functie. Ik zal proberen om punt #4 te behandelen in een artikel. Maar ik moet zeggen dat ik ernstige twijfels heb (zoals J.R. Church, de meest diepgaande profetische geleerde die ik elke keer ontmoet heb), wat betreft het bouwen van een uitgebreide tempel voor de Antichrist om daar te regeren. We zouden toch nooit verwachten dat Jezus zou heersen en regeren in een tempel die de Antichrist met zijn aanwezigheid en zijn verklaring dat Hij, de Antichrist, eigenlijk God was, ontheiligd heeft. Jezus zal toezicht houden op de bouw van zijn duizendjarige tempel (de 3e tempel, niet de 4e), bij zijn tweede komst. Ook vluchten de Joden naar de bergen van Petra om zich te verbergen voor de 1260 dagen van de Grote Verdrukking. Ik zie geen tijd voor het bouwen van een andere uitgebreide tempel tijdens deze tijd van grote beproeving. Voor meer details over de vorige paragrafen, bekijk de links naar deze posten hieronder die ik eind 2015 heb geschreven:

http://www.fivedoves.com/letters/oct2015/ronr1018-2.htm De titel van deze post was: "Zijn we in de overgangsperiode van 49 (7x7) dagen, net zoals de discipelen?

http://www.fivedoves.com/letters/oct2015/ronr1025-2.htm Als u gaat begrijpen waarom de laatste 7 jaar begonnen zijn op 11-11-2015, is het absoluut noodzakelijk dat u de drie artikelen die hier en hieronder zijn gekoppeld leest of herleest.

http://www.fivedoves.com/letters/nov2015/ronr111-3.htm Dit artikel, en het hierboven gekoppelde artikel hebben als titel: "Top 11 tekens, om ELF ELF als de 1e dag van de laatste 7 jaar te laten zijn" (deel 1 & 2). Hier zijn die top 11 tekens, die ons DIRECT leiden naar de dag van 11/11/15. Hier is een lijst van die top elf redenen. Ga voor meer gedetailleerde informatie naar de links hierboven:

1. 2520 dagen, of 7 profetische jaren, vóór de Grote Verzoendag van 5e oktober 2022, is ELF ELF van 2015 EXACT! Grote Verzoendag is de dag van het jaar waarop bijna alle bijbelprofetie-studenten verwachten dat Jezus aan het einde van de laatste 7 jaar terugkeert.

2. De 14 profetische Jaren van Jozef vereisen dat de laatste 7 jaar in de herfst van 2015 zal beginnen!!

3. De 17e dag van de 2e maand - Gods Dag van het Grote Oordeel, dus God verhuisde het naar ELF, ELF, VAN DIT JAAR (2015)!!

4. De opvallende Jupiter Komeet Shoemaker-Levy uit 1994 was de meest spectaculaire, sterrenkundige gebeurtenis in ons leven en wijst ons DIRECT op 11-11-2015!!

5. De New York City brand en explosie, EXACT 33 (het meeste Satanische getal) weken vanaf 11-11-2015!!

6. Talrijke tekens en berekeningen die DIRECT verwijzen naar 23-9-2015, de slotdag van de 7 jaar voorbereiding.

7. Het satanische nummer van ELF. ELF is het getal van Lucifer.

8. Het 120-dagen waarschuwingsteken en het 40-dagen waarschuwingsteken.

9. De overgangstermijn van 49 tot 7 x 7 dagen, of 7 x 7, of één jubeljaarcyclus van Dagen, vanaf 23 september 2015, de dag waarop alles wijst, tot en met de eerste dag van de laatste 7 jaar, ELF, ELF van 2015.

10. Het getal ELF is het bijbelse getal van OORDEEL EN WANORDE.

11. De Nepal Grote aardbeving meldde zich om 11:11 uur, plaatselijke tijd! Gecombineerd met de vertraging in de start van de beroemde toespraak van Netanyahu, minister-president van Israël, tot precies 11:11, was dit verslag van deze catastrofale aardbeving een zeer sterke aanwijzing dat iemand probeerde de datum van 11/11 onder onze aandacht te brengen.

http://www.fivedoves.com/letters/may2015/ronr53.htm

Ik heb hier de vrijheid genomen om een van de oorspronkelijke 11 tekens te verwijderen en te vervangen door dit #11 teken, dat ik heb gekoppeld, als u meer details wilt. Meer details over elk van deze ELF-symbolen die op ELF ELF van 2015 wijzen, zijn te lezen door aan het begin van deze grote ELF-tekens op de bovenstaande links te klikken.

Toen ik deze posting begon, vermoedde ik dat het een tweedelige post zou worden. Binnen ongeveer een week moet u deel 2 ontvangen. Deze twee functies zijn uiterst belangrijk om u tot op een bepaald niveau van inzicht te brengen in hoe ALLE tekens wijzen op EXACT 11 april 2015. Ik verwacht niet dat velen van u in staat zullen zijn alles te verteren wat ik heb geschreven. Ik maak deze opmerkingen zo beknopt mogelijk, met hulp van de Heer. Voor mij is het een verbazingwekkende puzzel, over een periode van negen en een half jaar, die zo veel bewijs toont dat het DIRECT wijst op 11 april 2018, om het startpunt te zijn voor de 1260-dagen Grote Verdrukking, en het bewind en de heerschappij van Barack Hoessein Obama, als de 6e en 8e Koning uit Openbaring 17.

Volgens Openbaring 17 zullen de dagen van de 7e Koning zijn als Koning, of president, maar slechts een korte tijd zijn. Weten dat de dagen van Donald Trump geteld zijn, en dat 11 april snel nadert (met de snelle/plotselinge nucleaire vernietiging kort daarvoor), WE LEVEN IN EXTREEM SPANNENDE, ONHEILSPELLENDE EN ONTNUCHTERENDE tijden. Als WACHTERS zijn wij GEBRUIKT om de mensen te WAARSCHUWEN, ANDERS IS HUN BLOED OP ONZE HANDEN! (Ezechiël 33).

Mogelijk moet u dit Deel 1 bericht nog eens lezen, want er is zoveel te verwerken. Deel 2 geeft een antwoord op veel van de vragen die zich in je denken zullen vormen, en vult hopelijk veel blanco's in. Ik zal mij bezighouden met Genesis 45 (het type van onze laatste 14 jaar), maar ook met de 6/1 verdeler van de laatste 7 jaar en de 2 en 1,5 jaar / 4 en 1,5 jaar en anderhalf jaar verdeler, die beide parallel lopen met het 7000-jarenplan voor de mensheid. Dit geeft u een veel beter inzicht in hoe de Opname/Plotselinge Verderf en de start van de 1260-dagen Grote Beproeving in april van dit jaar zou moeten zijn, en WE HEBBEN ALLE REDENEN HET TE VERWACHTEN!!!! De Grote Verdrukking is een periode van 1260 dagen binnen de laatste 7 jaar, van 2 jaar en anderhalf tot het einde van jaar 6. 2 Jaar en anderhalf jaar vinden volgens mij plaats in april van dit jaar. Ik zal mijn best doen om u dat volgende week in deel 2 uit te leggen.

Zou een van de belangrijkste redenen dat Jezus zei dat we konden WETEN dat zijn terugkeer nabij was, VOOR DE DEUR, zo kunnen zijn dat we het EXACTE tijdsbestek kunnen WETEN van de 1260-dagen?

Grote Verdrukking? Als u in staat bent om enig begrip van dit artikel te krijgen, en van deel 2 volgende week, dan zult u niet kunnen ontkomen om aan aandachtig kijken naar de datum van 11 april van dit jaar, en de voorafgaande Heilige Dagen voorafgaand daaraan.

Hartelijk dank dat u de tijd en moeite hebt genomen om deze post te lezen en proberen te verwerken. Ik vertrouw erop dat u bent uitgedaagd en gezegend. Moge de Heer u rijkelijk zegenen, terwijl u probeert de Bijbelse waarheid te onderscheiden en de vele tekenen van deze laatste dagen goed te onderscheiden. Ik moedig ieder van u sterk aan om onze Heer Jezus Christus dichterbij te brengen, opdat u door de Heilige Geest kunt worden geleid en opdat u deel kunt uitmaken van de bruid van Christus.

Maranatha!

Ron Reese

Deel 2 - Deel 3

Bron: ALL of the puzzle pieces fit perfectly for Apr. 11, 2018, to be the start of the Great Tribulation!!!