www.wimjongman.nl

(homepagina)

"ALLE puzzelstukjes passen perfect bij Apr. 11,2018, om het begin te zijn van de Grote Beproeving

Door Ron Reese op 18 feb 2018

AL de puzzelstukjes passen PERFECT voor 11 Apr. 2018, om de start te zijn van de Grote Verdrukking - Deel 2!!

Als u de post van vorige week niet hebt gelezen, is het heel belangrijk dat u deel 1 van vorige week zult hebben gelezen, waarnaar hieronder wordt verwezen, voordat u deel 2, leest:

Deel 1 - Deel 3

Het eerste deel van de artikel van vandaag is enkele maanden geleden geschreven. Het is herzien en er is veel aan toegevoegd:

Een zoektocht die in de jaren zeventig begon en al meer dan veertig jaar voortduurt, is voor mij nu ten einde. Het is twee of drie maanden geleden beëindigd (nu ongeveer een jaar geleden). Omdat ik geloof dat ik nu het exacte tijdsbestek voor de 1260-dagen Grote Verdrukking en de waarschijnlijke dag voor de Plotselinge Verderf/Opname nu WEET, en ben ik gevuld met een overweldigende vrede in mijn ziel, omdat ik niet meer hoef te zoeken. Het is een ongelooflijk gevoel.

Sinds ik deze ontdekking heb gedaan, heeft de vijand een kwaadaardige aanval op mij gedaan, vooral op mijn lichaam, en in mindere mate op mijn computer (en momenteel ook op het lichaam van mijn vrouw). Ik heb al meer dan 3 maanden (vorig jaar) niets meer geschreven. Dit was niet mijn bedoeling toen ik begin maart mijn laatste bericht schreef over Jozef in Genesis 45 en de Week van Hongersnood, die ons de geschatte timing onthult van de Opname (als we eenmaal het beginpunt van de laatste 7 jaar kennen). Ik geloof oprecht dat de reden voor deze aanvallen is dat Satan niet wil dat er over deze boodschap geschreven zal worden, vanwege wat er nog voor het Koninkrijk van onze Heer kan worden bereikt.

Ik zal met u in deze e-mail, mijn zoektocht besparen naar het juiste tijdskader voor de eindtijd evenementen, in mijn eerste meer dan 30 jaar als wachter. Ik zal u ook besparen, veel van wat ik geloof dat de Heer mij heeft geopenbaard in deze laatste 8 en anderhalf jaar (nu 9 en anderhalf jaar) in het zoeken. Mijn enige echte spijt over deze afgelopen meer dan 9 jaar is het vooruitlopen op God's' timing van de Opname/Plotselinge Verderf. De meeste wachters, waaronder ikzelf, wilden nooit de timing van onze Heer missen voor de eindtijd gebeurtenissen, met name de Opname. We willen allemaal worden opgenomen en zijn onder degenen die Gods laatste waarschuwing hebben doorgegeven. Daar ben ik geen uitzondering op. Dus, nogmaals, mijn oprechte verontschuldigingen aan iedereen van u die negatieve gevolgen ondervond van het doorsturen van een van mijn berichten uit 2015 over de Opname/Plotselinge Verderf evenement, waarvan ik dacht dat het waarschijnlijk zou plaatsvinden in de herfst van 2015.

Nu is hier het gedeelte dat weinig bijbelse profetiestudenten, die mijn berichten hebben gelezen, begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van wat ik de afgelopen 9 jaar heb geschreven, juist was. Het is duidelijk dat ik de timing van de Opname/Plotselinge Verderf niet correct heb gezien. Ja, meer dan eens. Maar het grootste deel van de rest, blijf ik ervan overtuigd dat ik me correct heb onderscheiden en dat God mij dingen direct heeft onthuld. Wat ik op het punt sta om u te laten zien in deze post, en in de komende dagen in een aantal andere postings, is gewoon de progressieve openbaring van wat mij is getoond in de afgelopen 9 jaar.

Zoals ik de afgelopen 9 jaar heb geschreven, blijven de volgende ontdekkingen van de Bijbelse profetie naar mijn mening waar:

1. De laatste 7 jaar zijn begonnen in de herfst van 2015, net zoals ik dat jaar in tal van postings projecteerde. Ik ben er zeker van dat ik met dit advies ik in de grote minderheid ben. Verder blijf ik ervan overtuigd dat 11/11/15 het uitgangspunt was voor de laatste 7 jaar, die 1260 dagen later, op Grote Verzoendag in 2022 werden afgesloten. Vooraf gedefinieerde ideeën zullen de meeste profetiestudenten ervan weerhouden te beamen dat de laatste 7 jaar bijna twee en een half jaar geleden al begon, maar ik ben er volledig van overtuigd dat het de absolute waarheid is. Ik zal hier de komende maanden meer over schrijven.

2. Barack Hussein Obama wordt binnenkort de bijbelse Antichrist. Ik heb nooit geaarzeld over deze positie, in de afgelopen 9 jaar.

3. Obama bevestigde het verbond met de velen uit Dan. 9:27, op 29 oktober 2008. Dit was niet het startpunt van de laatste 7 jaar, zoals ik eerst geloofde, maar eerder het startpunt van de laatste 7 goede jaren (vergeleken met de laatste 7 jaar van hongersnood, of de 7 jaar in voorbereiding (zoals in de dagen van Jozef), of we konden zeggen dat het een 7-jarige waarschuwing was, die leidde tot de laatste 7 jaar. Sindsdien ben ik tot de conclusie gekomen dat deze 7-jaar-periode de 69e Week van Daniël was.

4. Dit maakt de herfst van 2015 dan tot de herfst van 2022 vervolgens tot de 70ste Week van Daniël, wat ik de laatste 7 jaar noem. Dit zal het zo veel gemakkelijker maken om te accepteren dat we ons momenteel in de laatste 7 jaar bevinden als we kunnen accepteren dat er GEEN 7-JAAR VREDEVERBOND MET DE ANTICHRIST EN ISRAEL zal zijn en dat er slechts een periode van drie en een half jaar van Grote Verdrukking is, geen 7 jaar. De Bijbel leert gewoon NIET dit zeer populaire, maar onware idee dat al zoveel jaren wordt geaccepteerd en onderwezen. Ik daag u allen uit om in het Hebreeuws van Daniël 9:27 een woordstudie te doen. Er wordt nooit gesproken over Israël, noch over vrede, noch over een verbond, noch wordt er zelfs maar op gewezen. Toch is dit het enige vers dat gebruikt wordt om dit valse concept te projecteren.

5. Sinds Donald J. Trump president is geworden, of de 7e Koning in Openbaring 17, ontvouwde de Bijbelse Profetie zich in een ongekend hoog tempo. De progressieve Openbaring is in hoge versnelling geraakt. Trump is de 7e Koning geworden, te beginnen met de eerste koning Jimmy Carter, die het hele vredesproces in het Midden-Oosten begon. Dit maakt Obama de 6e Koning, en ook de 8e Koning, die in het Boek der Openbaring als het Beest of Antichrist is geïdentificeerd. Het Woord zegt dat de 8e Koning één van de eerste 7 koningen is. Openbaring 17 leert ons dat de 7e Koning slechts een korte tijd in functie is. De dagen van Trump zijn daarom geteld. Dit bewijst eens te meer dat we nu in de laatste 7 jaar leven. De nucleaire Plotselinge Verderf gebeurtenis, gelijktijdig met de Opname, zal Obama weer aan de macht brengen.

Toen Trump werd gekozen, was ik net als de meesten van u zeer verbaasd. Ik had er ernstige twijfels over dat Obama en de elite van de Nieuwe Wereldorde hem ooit zouden toelaten om ingehuldigd te worden. Toen het eenmaal gebeurde, leek mijn geest echt tot leven te komen, toen ik probeerde te onderscheiden wat er nu echt gebeurde. Ik schreef een paar zeer populaire berichten over Obama en Tromp. Toen ik probeerde om dit jaar (2017) een 3e post te schrijven over Gen. 45 en de 7-jarige Week van de Hongersnood, toen Jozef zichzelf openbaart aan zijn broeders (een soort Opname), voelde ik TWEE JAAR NA DE HONGERSNOODWEEK, MET NOG VIJF JAAR TE GAAN, een check in mijn geest.

Ik voelde dat er iets ontbrak. Zo veel bijbelse profetiestudenten projecteerden de Opname rond 20-23 Sept. van 2017. Gen. 45 lijkt dat uitgangspunt te ondersteunen, namelijk in het tweede jaar in de Week van de Hongersnood, of de laatste 7 jaar. Waarom was ik dan zo aarzelend? Ik vreesde het opnieuw verkeerd te hebben over de timing van deOpname dus ik heb het schrijven van die post op Jozef en Gen. 45 uitgesteld.

Ik blijf tot op de dag van vandaag verbaasd over wat de Heer me probeerde te laten zien. Er bestaat een website, met een zeer diepgaande studie van Gods Woord, in het bijzonder de Bijbelse profetie, en vooral een Typologie, die ons laat zien dat de diepe dingen van de Heer verborgen zijn in het Oude Testament, en vervolgens geopenbaard in het Nieuwe Testament, zoals Jozef de meest complete vorm van Christus is in het gehele Woord, en de Tabernakel ons alles onthult over het karakter van Christus.

Ik had deze website al zo' n 20 tot 25 jaar niet meer bezocht. In die tijd nam ik niet aan wat deze diepgaande bijbelgeleerde onderwees, omdat het volstrekt onconventioneel en ongebruikelijk was, maar ik herinner me dat ik zijn geschriften fascinerend vond. Op de een of andere manier, in februari van dit jaar (2017), was ik niet in staat om die website uit mijn hoofd te krijgen. De controle in mijn geest was omdat de Heer wilde dat ik terug naar die website zou gaan en het zou bestuderen. WOW!!! Werd ik even weggeblazen. Met de bevindingen van deze man en de hulp van de Heilige Geest kon ik de laatste stukken van de puzzel samenbrengen. Sinds die dag heb ik alle rust. Mijn zoektocht is voorbij, tot het tijdsbestek voor de Opname/Plotselinge Verderf, en de begin- en einddatum van de 1260-dagen Grote Verdrukking. Alle Profetische stukken passen nu. Ik sta versteld in de aanwezigheid van mijn Heer Jezus Jezus.

In het boek Daniël vertelt God aan Daniël dat de geheimen van het Profetische Woord ZOUDEN VERZEGELD BLIJVEN TOT AAN DE EINDTIJD. Omdat DIT DE TIJD VAN HET EINDE IS, heeft God besloten die sleutel te nemen en deze duizenden jaren afgesloten Profetische geheimen te ontgrendelen. Dit is een van de redenen dat Jezus heeft gezegd WE KONDEN ZIJN TERUGKEER WETEN WANNEER HET NABIJ WAS, ZELFS VOOR DE DEUR!! God vertelde ons ook, in het O.T., dat aan Zijn dienaren ALLE dingen zouden worden geopenbaard. Omvat dan niet ALLE dingen ook het tijdsbestek van de laatste 7 jaar en de tijd van de Opname??

Hier mijn aarzeling bij het projecteren van september 2017, om de tijd van de Opname te zijn. Ten eerste zou september 2017 geen volle twee jaar in de laatste zeven jaar zijn. Met 11/11/15 als uitgangspunt zou tweemaal 360 dagen later 1 Nov 2017 worden. Dit is de vroegste keer dat de Opname had kunnen plaatsvinden, want Gen. 45 zegt NA twee jaar. De andere aarzeling was dat de 42 maanden durende Grote Verdrukking in het voorjaar van 2019, halverwege de laatste 7 jaar, zou plaatsvinden. Dit zou leiden tot een kloof van ten minste 18 maanden tussen de Opname en het beginpunt van de Grote Verdrukking van 31/2 jaar. Dat vormde voor mij een reëel probleem. De Profetische stukken pasten gewoon niet, voor een Opname op elk moment in 2017.

De leringen op de website, www.theopenscroll.com, zetten meteen de laatste stukken op hun plaats. Mijn opwinding was ongeëvenaard in mijn vele jaren als bijbelse wachter, kwam over mijn ziel. Dit is het, wat ikzelf heb uitgeroepen, en ik presenteer het nu aan u! Wat ik op het punt sta om u te laten zien is een combinatie van profetische inzichten uit de diepe en diepgaande studies op deze website, en wat ik de afgelopen 9 jaar heb geleerd, en de progressieve profetische openbaring. Een goed voorbeeld van progressieve openbaring is dat we de 8 Koningen Profetie die we hebben in Openbaring 17 nooit konden begrijpen, totdat Donald Trump president werd. Progressive openbaring heeft ons dat nu laten zien.

Deze toegewijde geleerde, Bob Schlenker, met zijn diepe begrip en inzichten, volledig gebaseerd op het Woord van God, heeft mij helpen begrijpen hoe de Opname/Plotselinge Verderf, en het begin van de 1260-dagen Grote Verdrukking uiterst dicht bij elkaar liggen op Gods profetische tijdschema, geen 18 maanden uit elkaar.

Een van de twee belangrijkste onderbouwingen van deze website is de DRIE GROTE ZEVENS EN GOD'S OVERLAPPENDE PROJECTIE. De 3 Grote stadia (Gods aantal perfectie en voltooiing) zijn:

1. De 7 Dagen van de Schepping - 2. Het 7000-jarige plan voor de mensheid, oftewel 7 Millenniums en 3. De laatste 7 jaar.

Een van Schlenker's verbazingwekkende en diepgaande ontdekkingen is dat we de laatste 7 jaar kunnen overlappen met de andere twee grote levensstadia, en daarmee projecteren wanneer bepaalde gebeurtenissen zouden moeten plaatsvinden tijdens de laatste 7 jaar. Deze grondgedachte neemt de typologie tot het maximum op. Het is verborgen in de werelden van het Woord, maar toch is het er voor iedereen om te zien, in ieder geval allen die bereid zijn om de diepe dingen van het Woord te ontvangen, en allen die bereid zijn om de diepe waarheden die in het hele Woord van God worden gepresenteerd, te BESTUDEREN. Hoe meer men dit VERBAZINGWEKKENDE Overlappende Projectiesysteem bestudeert, hoe dieper en meer profetisch onthullend het wordt.

Het andere belangrijkste uitgangspunt is dat er binnen de laatste 7 jaar een numerieke verdeling bestaat. De twee numerieke verdelers waarop ik me wil concentreren, voor deze functie, zijn de 6/1 verdelers en de 21/2 jaar / 41/2 jaar verdeler. Het was de ontdekking van deze twee bijbelse numerieke verdelers die me in staat stelden om de finale stukken in te passen in het tijdsbestek van de laatste 7 jaar.

Laten we eens kijken naar de 6/1 verdeler. Gods scheppingsweek omvatte 6 dagen schepping, en daarna een dag rust. De rustdag van één dag was totaal anders dan de eerste 6 dagen van de schepping. Het 1000-jarige Millennium is ook volledig apart en compleet anders dan de eerste 6000 jaar. God geeft de mensheid 6000 jaar de tijd om de aarde te besturen, van de VAL van Adam. Dan laat Hij de mensheid in 1000 jaar zien hoe de aarde de eerste 6000 jaar had moeten worden bestuurd.

Leggen we de laatste 7 jaren over de 7 Grote dagen van de Schepping heen, dan kunnen we zien dat het 7e en laatste jaar als het 7de jaar, van de 7 eindjaren, ook anders en totaal anders zal zijn. Het onthult ons dat de toorn Gods gedurende één volledig jaar als de grote tegenhanger van de 1260-dagse Grote Verdrukking zal plaatsvinden, niet als een deel van de Grote Verdrukking. Volgens de studies van Gerry Almond en anderen was HET EERSTE TOORN VAN GOD, in de vorm van een Grote Overstroming, EVENEENS voor een periode van één jaar. Het hele Overstromingsproces duurde een jaar. Deze tijd van EEN JAAR was een TYPE van de 2e Oordeel van God, tijdens de laatste 7 jaar.

Dit jaar voor de toorn Gods zal de Grote finale van de laatste 7 jaar zijn. Ik geloof dat het zal beginnen met de Slag om Armageddon tijdens de feestdagen in 2021, en daarna nog een jaar doorgaan, tot 5 Okt. 2022, de Dag van verzoening, wat EXACT 2520 dagen zal zijn, of 7 Joodse jaren van elk 360 dagen, vanaf 11/11/15, de 1ste dag van de laatste 7 jaar.

De 7 scheppingsdagen eindigden met een rustdag, waardoor een 6/1 scheidingslijn ontstond. De eerste 6 dagen staan los van de 7e dag. De 7000 jaar van Gods totale tijdsbestek voor de mensheid eindigt met 1000 jaar rust, een wereld met Jezus in de leiding, een vreedzame tijd, die als de leeuw met het lam wordt neergezet. Hierdoor ontstaat ook een 6/1 scheidingslijn, waarbij het Millennium, de afgelopen 1000 jaar, losstaat van de eerste 6000 jaar.

Nu kunnen we, door de laatste 7 jaar van de 7 scheppingsdagen en het 7000-jaarplan voor de mensheid laten overlappen, projecties maken van wat we mogen verwachten tijdens de laatste 7 jaar. Opnieuw deze studie heet de DRIE GROTE ZEVENS EN GOD's OVERLAPPENDE PROJECTIE. De enige logische conclusie is dat het 7e JAAR VAN DE LAATSTE 7 JAAR APART ZIJN GEZET DOOR GOD, en anders is dan de eerste 6 jaar.

Maak je apart voor wat? Onderdeel van de Bijbelse definitie voor de 7e Dag is rust. Het andere deel van de definitie is HERSTEL. Onze Bijbelse TYPE voor deze EEN-JAAR HERSTEL was de EERSTE EEN-JAAR TOORN VAN GOD, IN DE DAGEN VAN NOACH. De EERSTE TOOTN VAN GOD, MET DE ZONDVLOED, EVENEENS HET LAATSTE JAAR. Dit is nog slechts één van de vele vervulling van de Schriften, die ons zeggen:"Zoals in de dagen van Noach, zo zal het ook in de dagen van de Zoon des mensen zijn".

Wat ik op het punt sta om in deze paragraaf te schrijven, en het volgende is naar mijn mening tamelijk diepgaand. De toorn van God, in Noach's tijd HAD uit te gieten. Er moet een massale vernietiging van de mensheid moest plaatsvinden. God oordeelde de mensheid om zijn grote zonden. De beker van Gods toorn was vol. Dit vernietigende oordeel van de toorn Gods was absoluut noodzakelijk voor de HERSTEL VAN HET AANDEEL EN HET HERSTEL VAN DE MENSHEID.

Opnieuw was dit onze TYPE voor de toorn Gods voor de 2e keer, aan het einde van de eeuw, om uit te gieten. Nogmaals, de zonden van de mens hebben het punt bereikt waarop Gods oordeel MOET wordt uitgestort. De beker van Gods toorn is weer vol. Een massale vernietiging van de mensheid, en de aarde, zal plaatsvinden, ALS IN DE DAGEN OF NOACH. Dit desastreuze en rampzalige oordeel van Gods toorn is opnieuw absoluut noodzakelijk om het HERSTEL VAN HET AARDE EN DE HERSTEL VAN DE MENSHEID te verkrijgen.

De drie grote stadia en Gods Overlappende projectie vereisen dat deze eenjarige toorn van God plaatsvindt in het zevende en laatste jaar van de laatste 7 jaar, om Gods aarde voor te bereiden op de laatste 1000 jaar, met Jezus zijn grote duizendjarige heerschappij. De bijbelse typologie en de drie grote lagen overlap projectie laten ons geen andere interpretatie over.

Uit deze overlap projectie van de 3 Great Zevens leren we dat de 1260-dagen Grote Verdrukking NIET de laatste 31/2 jaar zal zijn van de laatste 7 jaren. Het loopt van jaar tweeënhalf tot het einde van jaar zes. Laten we nu dus eens kijken naar de andere verdeler, die de laatste 7 Jaren verdeelt in tweeënhalf jaar en vierenhalf jaar. Deze verdeler zou de Profetische waarheden, die ik in mijn laatste bericht over Gen. 45 heb geschreven, nog steeds laten plaatsvinden zoals gepland. Het laat nog steeds toe dat de Opname plaatsvindt tussen 1 nov. 2017 tot in de lente van 2018, omdat de twee jaar in de 7-jarige Week voor het Opname type, in het OT. nog steeds hetzelfde is geschreven als tweeënhalf jaar. vierenhalf jaar, of vier volledige jaren plus één deeljaar, zou nog steeds hetzelfde geschreven worden als 5 jaar. Gedeeltelijke jaren gelden als hele jaren in het Oude Testament.

Ik zal vandaag in deze studie slechts twee toekomstige profetische gebeurtenissen noemen. De eerste was de projectie van de toorn Gods die plaatsvond over een periode van één jaar (net als bij de grote overstroming), het 7e en het laatste jaar van de laatste in 7 jaar. Het zal een periode zijn die uiteenvalt en totaal anders is, net als de 7e Dag van rust tijdens de Week van de schepping, en net als het 1000-jarige millennium nadat de 6000 jaar dat de mensheid aan het bewind is geweest. Het zal plaatsvinden vanaf de herfst van 2021 tot de herfst van 2022. Zo werkt dit overlapsysteem. Ik zal proberen u een mogelijke projectie te laten zien van wat er in mijn volgende post zou kunnen gebeuren in die periode van september 2021 tot het begin van het millennium in de herfst van 2022.

Deel 1, dat de vorige week in de posting was, gaf een gedetailleerd overzicht van de Zeven Jaren aan Voorbereiding, die begon op 29 oktober 2008, en ook de begindatum van 11/11/15, voor de laatste 7 Jaren. De laatste alinea's van deze posting zullen proberen dit tijdsbestek van 14 jaar af te ronden, zoals in de dagen van Jozef (met 7 jaar voorbereiding, gevolgd door 7 jaar hongersnood. Het begon allemaal op 29 oktober 2008 en zal uitmonden tot in de herfst van 2022, en de GEHELE 14-JAAR TIJDKADER WONDERBAARLIJK PAST!!

Een 2e Profetische gebeurtenis van deze post is degene waar u allen op wacht, namelijk de O.T. gebeurtenis die kenmerkend is voor het Opname/Plotselinge Verderf en het tijdsbestek waarbinnen dit plaatsvindt. Deze gebeurtenis is de doorkruising van de Rode Zee, door Mozes (een ander type van Christus) en Gods volk, uit Egypte, een soort als de wereld, naar een gloednieuwe wereld voor hen (type van de hemel voor ons). De gelijktijdige plotselinge verderf zou de massale plotselinge vernietiging van het Egyptische leger zijn, die zich dit totaal onbewust is, zoals de meeste mensen in de wereld dat zullen zijn ten tijde van de nucleaire plotselinge vernietiging/opname.

We kunnen de geschiedenis gebruiken om ons de tijd te vertellen van de oversteek van de Rode Zee, in het jaar 2448, vanaf Adam. Dit vormt de basis van onze Exodus Scheiding, een tweeënhalfjaar / vierenhalfjaar verdeling. Dan kunnen we de laatste 7 jaar laten overlappen, met de 7000-jarige tijdslijn voor de mensheid als basis voor onze overlap. Ik geloof volledig in deze overlap projectie, want elke andere Profetische puzzel past er goed bij. Dit omvat ook Jezus die Zichzelf openbaart aan zijn broeders, in de Opname, NA TWEE JAAR IN DE HONGERSNOODWEEK, in Gen. 45.

Hoe ironisch dit is voor mij, want ik was al decennia lang een gelovige in een Herfst Opname voor de 7-Jaar van Verdrukking. Wat ik nu zie, door wat ik als progressieve openbaring beschouw, is een grote represaille voor 160 dagen, in de lente van 2018, en zeer waarschijnlijk een pré-toorn Opname, in de herfst van 2021. Ik zie ook nog een waarschijnlijke 3e Opname komen tussen deze twee andere Opnames, zoals het Woord van God leert over DRIE oogsten. Dit zal het onderwerp zijn van een andere post. Als je de diepere dingen van God wilt ontvangen en in deze laatste dagen nieuwe waarheden wilt leren, raak dan niet verstrikt in voorbedachte ideeën en leringen. Ook STUDIE van het Oude Testament, vooral typologie, op zoek naar de types van Jezus, en naar types van Profetische gebeurtenissen die nog moeten komen. Zorg ervoor dat uw overtuigingen en profetisch begrip, voortkomen uit de Geest van de levende God, en niet uit de tradities van de mensen. Zorg ervoor dat ze komen van een nauwkeurige STUDIE van Gods Woord, en niet van de vooringenomen ideeën en leringen van de mens.

Voordat ik u de geplande datum geef van de Opname/Plotselinge Verderf, met behulp van Mozes die Gods volk door de Rode Zee leidde, als ons TYPE, laten we eens kijken hoe de Exodus, wordt gevonden in het boek Exodus, als Gods volk dat uit Egypte, een soort van de wereld, naar het Beloofde Land wordt geleid, en een TYPE is van onze Opname/Plotselinge Verderf.

Het woord "Exodus" betekent uittocht, doorgaan en vertrekken. WOW! Beschrijft dat de Opname, of wat? De Opname is onze GROTE UITTOCHT, ONZE GROTE VERLOSSING, net zoals de Israëlieten een GROTE VERLOSSING hebben ervaren toen ze uit Egypte VERTROKKEN en de Rode Zee doortrokken. De bruid van Christus zal WEG GAAN naar de hemel op het moment van de Opname. We zullen op een WEG vluchten uit deze wereld, zelfs als de inkomende raketten in de lucht vliegen, om een ongeëvenaarde verwoesting op deze aarde te veroorzaken. Zorg ervoor dat u uw klaar staat voor deze vlucht, want we hebben ALLE reden om te geloven dat het nog maar een paar weken tijd weg is.

De auteur van het diepgaande drievoudig model van de Grote Zevens, Bob Schlenker, beschrijft deze Exodus als een doop, symbolisch voor de overgang van het ene soort leven naar het andere. De doop verbeeldt de overgang van een sterfelijk leven, door dit huidige leven, naar een nieuw leven dat onsterfelijk is. Egypte, het land van slavernij aan de andere kant van de zee, symboliseert dit bederfelijke leven, dat we doormaken. Hoe perfect is het dat om naar het beloofde land te kunnen komen, moesten ze door de Rode Zee. Het Rood zou ons natuurlijk laten zien dat we het RODE Bloed van Jezus op de deur van ons hart moeten toepassen om het Beloofde Land van de Hemel te kunnen bereiken.

Dit hemelse Koninkrijk Gods, wat dit bederfelijke vlees en bloed niet kan erven, is wat het beloofde land symboliseert. De Israëlieten werden op hun UITTOCHT uit het land van de slavernij naar hun Beloofde Land geleid. De overgang van het ene leven naar het andere wordt symbolisch gemarkeerd op het punt van de voltooide doop bij het opduiken uit het water, de voltooide OVERSTEEK VAN DE RODE ZEE. Deze ingang van een NIEUW LEVEN vond plaats IN HET MIDDEN VAN HET 3e MILLENNIUM, HET JAAR 2448, VAN DE 7000 JAAR!!

MOETEN WE NIET OOK VERWACHTEN DAT WE VAN ONZE GEBONDENHEID, UIT EGYPTE, EEN SOORT VAN DE WERELD, NAAR ONS BELOOFDE LAND VAN DE HEMEL ZULLEN WORDEN GEBRACHT, MIDDEN IN HET 3e JAAR VAN DE LAATSTE 7 JAAR??

Een citaat van Schlenker: "De DERDE wacht in de nacht (het 3e jaar van de laatste 7 jaar) valt op als degene waar ik het meeste vertrouwen in heb, want het is gemaakt om mijn primaire focus te zijn, en er is zo veel over onthuld. Volgens het drievoudige model van Grote Zevens denken we na over hoe de DERDE DAG VAN DE SCHEPPING gemakkelijk in twee (of in de helft) kan worden verdeeld. Dit is een uitgesproken splitsing".

Op de DERDE DAG van onze zevenjarige Week van de Schepping scheidde God de dag van de nacht, en de duisternis van het licht. God verdeelde de DERDE DAG IN TWEE. Van 12 uur's nachts tot 12 uur's morgens. Van 12 uur duisternis en 12 uur licht. Kunt u zien wat hij ons probeert ons te laten zien over het DERDE JAAR van de laatste 7 jaar, met deze 3 Grote Zevens Overlap Projection System? Hier is het:

BIJ BENADERING HALVERWEGE HET DERDE JAAR VAN DE LAATSTE 7 JAAR (NET ALS HALVERWEGE DE DERDE DAG VAN DE 7-DAAGSE SCHEPPINGSWEEK) NEEMT GOD ONS VAN ONZE GEESTELIJKE DUISTERNIS MEE NAAR HET LICHT VAN DE WERELD, DIE JEZUS IS. GOD GAAT ONS MEENEMEN VAN DE NACHT WAAR WE DE DINGEN VAN GOD NIET KUNNEN ZIEN, NAAR EEN GLOEDNIEUWE DAG, WAAR DOOR HET LICHT VAN JEZUS ALLES AAN ONS ZAL WORDEN ONTHULD! DIT HALVERWEGE HET DERDE JAAR, VANUIT ALLE MOGELIJKE INVALSHOEKEN, IS DAT APRIL 2018!!

Dit is het waar deze post over gaat. Halverwege het 3e jaar van de laatste 7 jaar is het voorjaar van 2018. De drieënhalf jaar durende Grote Verdrukking brengt ons dan naar de herfst van 2021. Dit laat een vol jaar over voor de toorn van God die ons naar het millennium leidt, in de herfst van 2022. Deze twee VERDELERS is het waar het hier om gaat. De tweeënhalf jaar / vierenhalf jaar VERDELER werkt in PERFECTE harmonie samen met de 6-jaar / 1 jaar VERDELER. De een kan niet zonder de ander. Elk van de VERDELERS wordt volledig ondersteund door het Woord van God, door een diepgaande typologische studie.

De 1260-dagen Grote Verdrukking is NIET de laatste 3 en anderhalf jaar van de laatste 7 jaar, zoals de meesten van ons altijd hebben geloofd. Het is een periode van 1260 dagen binnen de laatste 7 jaar. Deze twee VERDELERS vertellen ons EXACT wanneer. De 1260-dagen Grote Verdrukking begint bij ongeveer het tweeënhalf jaar punt en eindigt op het hoogtepunt van Jaar 6. We hebben ALLE redenen om te geloven dat het precies op 11 april 2018 begint en eindigen zal op dag 1 van het Loofhuttenfeest, op 21 september 2021, EXACT 1260 dagen later, wanneer de Antichrist Obama, 60 jaar, plus 6 weken, plus 6 dagen oud zal zijn, en het getal 666 vormt. Hij, en de Valse Profeet, moeten hun werpen in de vuurpoel ondergaan, op deze datum. Obama's dagen zijn geteld. Ze zijn gemarkeerd door deze verborgen 666 Code voor de Antichrist. Deze 666 Code identificeert Obama als de Antichrist (net als zijn geboortedatum, die de 216e dag van het jaar is, wat 6 X 6 X 6 X 6 = 216) en bevestigt ook deze EXACTE-dagen tijdlijn voor de Grote Verdrukking binnen 1260 dagen.

Hoeveel Schriften hebben we die DIRECT wijzen naar de DERDE DAG? We hebben er veel. Hosea 6:2 zegt:"Na twee dagen zal Hij ons doen herleven: in de DERDE DAG ZAL HIJ VERRIJZEN, EN WIJ ZULLEN LEVEN AAN ZIJN ZIJDE". Na wat je gelezen hebt in deze post, zou je moeten kunnen zien dat de DERDE DAG Schriftdelen niet alleen spreken over het 3e millennium na de 1e komst van Christus. Ze wijzen ook op DIRECT naar het 3e jaar van de laatste 7 jaar waarin we nu leven.

Exodus 19 wordt beschouwd als het hoofdstuk van het Oude Testament. Exodus 19:11 zegt: "En wees klaar tegen de DERDE DAG: voor de DERDE DAG ZAL DE AFDALEN IN HET ZICHT VAN HEEL HET VOLK". Verse 13 zegt: "ALS DE TRUMPET KLINKT, ZULLEN ZE KOMEN NAAR DE BERG. Verse 15 zegt: "En hij (Mozes) zeide tot het volk: Wees klaar tegen de DERDE DAG". Verses 16-17 zijn een geweldige verwijzing naar de Opname. "En het was op de DERDE DAG, dat er onweer en bliksemschichten waren, en een dikke wolk op de berg, en de stem van de TROMPET die zo luid was; dat alle mensen die in het kamp beefden".

"En Mozes (een type van Christus) LEIDDE HET VOLK uit het kamp VOOR DE ONTMOETING MET GOD". Andere zinnen in verzen 18--20 omvatten, "en de hele berg SCHUDDE HEVIG", "de TRUMPET klinkt luider en luider", "En de Heer daalde neer". Dit gebeurde allemaal in Exodus 19, het Opname-hoofdstuk, op de DERDE DAG.

1 Korintiërs 15:4 zegt: "Hij (Jezus) stond op de DERDE DAG weer op, volgens de Schriften" Moeten we niet ook verwachten dat we herrijzen op de DERDE dag, of in het DERDE jaar van de laatste 7 jaar? Typologie, zoals we leren in deze post, vertelt ons dat dit precies is wat we mogen verwachten. Johannes 2:1 zegt: "Op de DERDE DAG was er een huwelijk". Dit is uiteraard een TYPE van de Bruidegom (Jezus) op zijn trouwdag voor zijn bruid, op de DERDE DAG. Een paar jaar geleden deed ik een Woord-studie, in beide het O.T. en het N.T., en ik was letterlijk verbaasd over het aantal TYPES voor de DERDE DAG, wijzend op Jezus die voor ons op de DERDE DAG kwam.

Ik heb ook een Hebreeuws woord voor woord onderzoek gedaan naar Genesis 45, dat net als Exodus 19 ook als een Opname hoofdstuk kan worden beschouwd. Dit hoofdstuk vertelt ons dat we Jezus moeten verwachten, net zoals Jozef, zichzelf openbaarde aan zijn broeders, in de vorm van de Opname, NA TWEE JAAR IN DE HONGERSNOOD WEEK! Dit is EXACT waar we vandaag nu staan. Voor degenen onder u die dit lezen en die bereid zijn het Woord van God te bestuderen, zal ik u nogmaals de link geven naar die studie. Deze studie is nog maar één bevestiging van de opsplitsing van 2 en 1,5 à 4 en 1,5 jaar in de laatste 7 jaar. Opnieuw wijzen ALLE Bijbelse bewijzen DIRECT naar de vroege lente van 2018. De puzzel stukken passen allemaal. ALLES van de diepgaande typologische studies passen PERFECT samen. WAT EEN GEWELDIGE GOD DIE WE DIENEN! Hier is de link naar dat woord voor woord studie van Genesis 45, een ander Opname hoofdstuk:

http://www.fivedoves.com/letters/feb2017/ronr226.htm

Bent u er klaar voor? De allereerste keer dat ik de geplande datum van de Opname/Plotselinge Verderf berekende, met behulp van het Jaar van de Rode Zee doorgang, als het type van de Opname/Plotselinge Verderf, en met behulp van de 3 GROTE ZEVENS OVERLAP PROJECTIE SYSTEM, de Dag van onze Grote uittocht, de Eerste vruchten opname, kwam EXACT uit op 11 APRIL, 2018! (En deze berekening is tot stand gekomen door 11/11/15 te gebruiken als de 1e dag van de laatste 7 jaar!)!

Ik blijf er diep van overtuigd dat we ALLE reden hebben om te verwachten dat 11 APRIL, 2018 de eerste dag is van de 1260-dagen Grote Verdrukking zal zijn. Maar ik ben er niet van overtuigd dat die dag ook de dag van de opname zal zijn. Laten we de tekenen voor de dag van de Opname/Verderf door kernvernietiging voor een volgende post achterlaten. Ik geloof wel dat de Opname/Verderf nucleaire vernietiging zal plaatsvinden in de twee weken voorafgaand aan 11 april, met het Feest van Eerste Vruchten op 6 april nog steeds veruit de meest waarschijnlijke datum. Misschien neemt Jezus ons mee op een rondleiding, compleet met strijdwagens (zoals Elia) die ons alle majestueuze plaatsen van het universum tonen. Dan komen we misschien een paar dagen later, op 11 april 2018 aan in het Beloofde Land van de Hemel. Het is hoe dan ook een goed idee waarom de geprojecteerde Opname Datum berekening op 11 April, 2018 is en niet enkele dagen eerder. Maar er zijn kleine variabelen over hoe deze datum met enkele dagen kan variëren.

Nogmaals, ik kan niet alles wat ik u wilde presenteren in deze 2e posting afsluiten.

In Deel 3 (en hopelijk de finale) probeer ik u te laten zien wat er aan het einde van Jaar 6 zou kunnen gebeuren tot het einde van Jaar 7, dat laatste jaar van de laatste 7 jaar wanneer we mogen verwachten dat de toorn van God over deze zondige aarde zal worden uitgestort. Ik denk dat we nog een jaar bij Jezus in Nieuw-Jeruzalem zullen zijn, voordat we een jaar later terugkomen om deel te nemen aan het millennium. Ik zal ook de extra 75 dagen in het Boek van Daniel bespreken, en hoe het PERFECT in deze tijdlijn past. De tijdlijn eindigt ook op een heel bijbelse dag van het jaar, wat mij helemaal niet verbaast. Nog deze week nog heb ik er vertrouwen in dat de Heer mij nog twee andere belangrijke waarheden van de porfetische waarheden heeft geopenbaard. De een is een andere periode in Openbaring, dat ik nog nooit iemand anders ooit heb gezien om dit te proberen te interpreteren, en het past PERFECT in deze hele tijdlijn.

De 2e Profeetische waarheid is een bevestiging, gebaseerd op typologie, van 6 april als onze Opname en plotselinge nucleaire vernietigingsdatum te worden (ik onthult deze twee gloednieuwe uiterst spannende ontdekkingen in mijn volgende post, Deel 3) Zoals ik al gezegd heb, ALLES VAN DE PUZZLE PAST PERFECT, GEBRUIKT IN DEZE TIJDLIJN! De data en volledige tijdlijn zijn BIJBELSL. Mijn drie jaar in een nachtelijke Bijbelschool, terwijl ik fulltime werkte en een gezin opvoedde, creëerde een onverzadigbaar verlangen, en honger, om bijbelse typologie te studeren. Typologie en bijbelse profetie waren veruit mijn meest fascinerende en favoriete onderwerpen. Ze leren ons de meest verbazingwekkende en diepe waarheden die in het Woord van God denkbaar zijn. Ze zijn een grote uitdaging, maar, o jongens, ze waren het ooit waard! Alle glorie en lof aan onze God!

God heeft alle puzzelstukjes zo perfect en precies in elkaar gezet. Veel van deze complexe en veelzijdige verbazingwekkende Profetische Puzzel kon niet goed worden onderscheiden zonder progressieve openbaring. God beloofde in het Boek van Daniel dat Hij ons de sleutels zou geven om de laatste stukjes van de puzzel te ontgrendelen op het moment van het einde. Ik geloof met heel mijn hart dat Hij dat doet. We zijn aan het einde van het tijdperk aangekomen. Deze post, met slechts deel 2, heeft mij ruim 30 uur studie, onderzoek, schrijven, revisies, proeflezen, gebed, etc. gekost, niet meegerekend alle uren die ik in 2017 al heb besteed aan het schrijven van een deel van deze post. Het is goed dat ik nu met pensioen ben.

Mijn hart springt op van vreugde, voor wat de Heer mij het afgelopen jaar heeft laten zien. Als de Heer deze dingen nu aan u openbaart, door middel van deze berichten, gelieve dan deze berichten niet voor uzelf te houden. Stuur ze door naar je vrienden en familie. Stuur mij alleen aanvullingen op mijn mailinglijst van mensen waarvan u zeker bent dat ze deze mailings direct van mij willen ontvangen. Ik moedig u aan om mij e-mailadressen van de bedieners van Bijbelprofeetie te sturen. Leest u alstublieft Ezechiël 33 en bidt dan dat de Heer u zal laten zien wat u moet doen. Als bijbels wachter heb ik geen echte keuze om mensen te waarschuwen. Heb je na het lezen van dat hoofdstuk dam wel een keuze?

1ste brief aan de Korintiërs 15:50--54 luidt als volgt: "Nu zeg ik, broeders, Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Ziet, Ik toon u een mysterie; Wij zullen niet alle ontslapen (die), maar wij allen zullen worden veranderd. In een ogenblik, in oogwenk, op de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk opstaan, en wij zullen worden veranderd. Want dit vergankelijke moet worden bekleed, en de sterfelijkheid moet onsterfelijk worden. Dus wanneer deze vergankelijkheid zich met onsterfelijkheid zal hebben bekleed, en deze sterfelijke onsterfelijkheid zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood worden verslonden in de overwinning".

Maranatha! Binnenkort, en zeer binnenkort, gaan we de Koning zien!

Ron Reese

rgreese49@aol.com

Deel 1 - Deel 3

Bron: ALL of the puzzle pieces fit perfectly for Apr. 11, 2018, to be the start of the Great Tribulation--Part 2!!!