www.wimjongman.nl

(homepagina)

ALLE PUZZELSTUKJES PASSEN PERFECT VOOR 11 APRIL 2018 OM HET BEGIN TE ZIJN VAN DE GROTE VERDRUKKING - DEEL 3!!

Door Ron Reese - 26 februari 2018

Deel 1 - Deel 2

Terwijl ik dit schrijf, is Billy Graham, onze hedendaagse Methusalem, net gestorven op 99-jarige leeftijd. Veel wachters profeteren al jaren dat de dood van Billy Graham een van onze laatste tekenen zou zijn voor een Opname/Plotseling Verderf, zo niet het laatste teken. Hij is wel beschouwd als onze hedendaagse Methusalem, die de opa was van Noach, de oudste man die ooit heeft geleefd. Ik geloof dat Noach vooraf door God was gewaarschuwd, dat zijn grootvader 7 dagen voor de Zondvloed zou sterven. Dat is precies wat er gebeurde toen Noach en zijn familie 7 dagen voor het begin van de grote overstroming de Ark binnenging. We zouden de dood van Billy Graham moeten beschouwen als onze laatste oproep om samen met onze families de Ark van Veiligheid binnen te gaan.

Ik ga nu verder waar ik in deel 2 ben gebleven. U hoeft niet te wachten tot aan het einde van dit artikel om te lezen over het GROTE teken van 6 april van dit jaar als de dag van onze Grote Vernietiging. De bruid van Christus staat op het punt om te ontsnappen aan de plotselinge verlossing. De bruid van Christus zal ontsnappen aan de komende grote vernietiging, net zoals Noach dat deed, net als Lot, net als Rachab, net als Mozes en Gods volk. We hebben u aan het eind van Deel 2 vele types en uitleg gegeven over de reden waarom de doortocht door de Rode Zee een Oudtestamentisch type is van onze Opname. Rekenend vanaf het jaar 2448 sinds Adam, ontdekten we waarom de 1e helft van april dit jaar onze EXACTE tweeënhalfjaar zou moeten zijn vanaf het begin van de Laatste 7 Jaren op 11 november 2015.

We hebben ook uitgebreid uitleg gegeven over de twee verdelingen van de Laatste 7 Jaren, de splitsing in 6 jaar en 1 jaar, en de splitsing van tweeënhalf jaar en vierenhalf jaar. Ze werken hand in hand samen. Dit werd afgeleid van het gebruik van het systeem van de Drie Grote Zevens Overlappende Projectie. Dit is maximale typologie. Dit omvat een diepgaande studie van de Bijbelse typologie, die alles perfect passend maakt in onze laatste 14 jaar tijd, zoals in het verhaal van Jozef, die het meest perfecte type van Jezus is in het hele Woord.

Eén wachter en medewerker van '5 Duiven', die voor de 1e keer reageerde, zegt het zo: "Mijn geestelijk innerlijk resoneerde volledig met de typologie die je in het artikel van Deel 2 uitgelegd hebt. De uitgebreide GROTE versie van GROTE typologie die u voor ons hebt uitgelegd was kogelbestendig, en ik zie uit naar deel 3. Ik heb een nieuwe geur ontdek in de lucht door uw laatste twee berichten". Ik heb die reactie zeer gewaardeerd, vooral omdat hij het woord "kogelbestendig" gebruikte. Ik heb de woorden verbazingwekkend en overweldigend gebruikt om een beschrijving te geven van AL die overvloed aan bewijsmateriaal rond deze laatste tijdlijn van 14 jaar. Maar ik vind zijn woord kogelbestendig nog beter.

Er is een heleboel nieuw materiaal en bewijs in dit derde artikel, dat een volledige 14-jarige tijdlijn volledig ondersteunt. Maar ik ga u nu het beste bewijs geven. 6 april 2018 was tot nu toe veruit de meest waarschijnlijke dag voor de Opname, om verschillende redenen die in deze serie worden uiteengezet. Ik zeg dit al bijna een jaar lang. Maar nu hebben we misschien de laatste nagel in de kist geslagen voor deze datum.

Ik lees al maanden lang het materiaal van Bob Schlenker, vooral als het gaat om deze Drie Grote Zevens Overlappende Projectie. Maar het was nog maar een paar dagen geleden dat ik me realiseerde dat Bob al jaren heeft gezegd dat de Bruid-Diefstal, die is zijn woord voor de Opname, op dezelfde dag van het jaar zou plaatsvinden als de doortocht door de Rode Zee. Het gaat immers om het PERFECTE-type van de Opname en het plotselinge verderf dat we tegelijkertijd kunnen verwachten. De dag van de Rode Zee-doortocht was de 20e dag van de 1e Joodse maand. Voorzeker, en zie, de 20e dag van de eerste Joodse maand in 2018 is 6 april!!! De Oude Testament typologie ondersteunt volledig de datum van 6 april 2018 als de datum van de Opname, net als Mozes (een ander type van Christus) en Gods volk ontsnapten aan de plotselinge vernietiging van het enorme Egyptische leger op diezelfde dag van het jaar!!

6 april van dit jaar is de datum van het Feest der Eerstelingen. Het is de PERFECTE dag om geschikt te zijn voor de Eerstelingen-Opname. Deze Eerstelingen-Opname is voor degenen die de Heer waardig acht. Ik ben er vast van overtuigd dat alle werkelijk wedergeboren christenen naar de hemel zullen gaan, maar alleen degenen die de Heer waardig vindt, zullen de eerste beloning ontvangen in de deelname aan de Eerstelingen-Opname (Lukas 21:34-36) en te ontsnappen aan alles van de Grote Verdrukking.

Maar er is nog een ander aspect aan 6 april 2018 waar ik nog niet echt veel over geschreven heb. Ik ben er zeker van dat wie de typologie in het Woord van God bestuderen, een veel grondiger studie over de 7e Dag van het Pesach kunnen doen. Ik heb al genoeg materiaal in Deel 3, dus ik kan geen dieper onderzoek doen naar een 7e Dag-Opname. Maar ik zal u zo'n voorbeeld geven. Houd er rekening mee dat we het hier hebben over 6 april 2018, de 7e dag van Pesach.

Er is een ander TYPE van een Opname, dat gevonden wordt in het Boek Jozua, die ook een TYPE van Christus is. Dat is het verhaal van Jozua en de plotselinge vernietigende verwoesting van Jericho, welke plaats vond op de 7e dag. En Rachab de hoer is een TYPE van onze ontsnapping, of Opname, op de 7e dag. Dit zou een aanwijzing moeten zijn dat het verleden van de mens waarschijnlijk geen rol speelt bij het bepalen van wie de Heer waardig zal achten in deze 1e Opname. God vergeeft en vergeet onze zonden compleet. De reden dat Rachab gespaard bleef en ontsnapte (zoals in Opname) aan de plotselinge vernietiging van Jericho, was vanwege haar gehoorzaamheid en haar trouw aan Jozua, ons type van Jezus.

Jozua 6:4-5 zegt: "Op de zevende dag moet u zeven keer rondom de stad gaan, en de priesters moeten op de bazuinen blazen (zoals de Opname-bazuin...), en wanneer u het geluid van de bazuin hoort, zullen alle mensen een groot gejuich aanheffen; en de stadsmuur zal instorten, en de mensen zullen eroverheen klimmen (zoals in de Opname)." Vers 20 zegt: "Dus juichte het volk toen de priesters de Bazuinen bliezen, en hief het gejuich aan, en toen het volk het geluid van de bazuin hoorde, en het volk een groot gejuich aanhief, dat de muur instortte, zodat het volk (Gods volk) de stad in klom.

Nogmaals, ik benadruk dat de Bazuinen klonken, en dat het volk opklom; en de plotselinge vernietiging vond plaats op de 7e dag! 6 april 2018, dat is de 7e dag van Pesach! Ik weet dat ik mezelf herhaal, maar het is uiterst belangrijk dat iedereen die dit leest het volledige inhoud van deze datum begrijpt.

6 april 2018 is:

1. Het feest van de Eerstelingen, en de perfecte dag voor de Eerste-Vruchten-Opname!!! Dit is de dag van het jaar toen Jezus verrees.

2. De 20e dag van de 1e Joodse maand, op dezelfde dag van het jaar dat Mozes Gods volk uit Egypte leidde, wat het type was van de wereld, en de plotselinge vernietiging van het massale Egyptische leger kwam, en zij in een gloednieuwe wereld kwamen, dat is ons type van de hemel. Mozes is een type Christus die zijn kinderen uit deze zondige wereld wegneemt naar hun gloednieuwe wereld in de hemel!!

3. Het twee-en-een-halfjaar tijdstip in de Laatste 7 Jaren, welke typologie met behulp van de Drie Grote Zevens Overlappende Projectie ons de tijd laat zien van onze Opname!!

4. De vervulling van Genesis 45, waarbij Jozef zich aan zijn broeders openbaarde na twee jaar hongersnood van 7 jaren. Ik heb een heel artikel geschreven over dit soort van Opname, want Jozef is het meest complete type van Jezus in het woord van God, waaruit blijkt dat de Opname moet plaatsvinden nadat er twee jaar in de Laatste 7 Jaren zijn verstreken, en na de Afsluitende 7 Jaren van voorbereiding (de herfst van 2008 tot aan de herfst van 2015). 6 april 2018 voldoet hier perfect aan.

5. Onze 120-dagen waarschuwing. Die waarschuwing kwam op 6 december 2017, Jeruzalem tijd, precies 120 dagen vanaf 6 april 2018. Ik geloof dat dit een waarschuwing is voor een plotselinge nucleaire vernietiging, waarschijnlijk van de Verenigde Staten (vooral de stad New York, als het mysterieuze Babylon van Openbaring 18). Het is waarschijnlijk niet toevallig dat 6 december ook de Pearl Harbor-dag was. Er zijn drie belangrijke bijbelse getallen voor waarschuwingen, dat zijn de 120, 40 en 7 jaar. De bijbelse definitie van 120 (40 + 40 + 40) is een goddelijke proeftijd. Ik heb begrepen dat het 120 jaar duurde dat de ark van Noach werd gebouwd, en toen kwam het wereldwijde oordeel met de grote overstroming. Het is nu 120 jaar geleden dat het allereerste Joodse congres werd gehouden, de eerste stap in de richting van Israël om een natie te worden. We moeten verwachten dat de tijd van Jacobs (Israel's) moeite dan snel begint en ook het wereldwijde nucleaire oordeel.

6. De 7e dag (zeven betekent voltooiing) van Pesach. Jozua laat de trouwe en gehoorzame vrouw, Rachab, ontsnappen aan de plotselinge vernietiging van Jericho. Dit is weer een ander perfect type van zowel de Opname als de plotselinge vernietiging, en het gebeurde op de 7e dag!!

7. De dag waarop we alle reden hebben om dit te geloven is de Dag van de plotselinge nucleaire vernietiging/opname (1 Thess. 5:3). Dit lijkt een goede plek om nog een gloednieuwe aanwijzing, en type, in te voegen, die beide 6 april ondersteunen als de dag van de plotselinge nucleaire vernietiging/opname en 11 april, als de 1e dag van de 1260-dagen durende grote verdrukking, en de regering van de Antichrist, Obama. Wij weten dat de oorlog van 1967 met Israël en haar vijanden een Zesdaagse Oorlog was. Uit mijn laatste studies blijkt dat we mogen verwachten dat de Slag van Armageddon ook een Zesdaagse oorlog zal zijn. Het is daarom heel redelijk om te verwachten dat deze plotselinge nucleaire vernietigingsoorlog 6 dagen duurt, voordat aan Obama macht gegeven wordt om voort te zetten wat hij in 2008 is begonnen, voor 42 maanden (Openb. 13:5), aangezien hij de heerser over de hele wereld wordt.

8. 1260 dagen tot aan de Grote Verzoendag van 2022 (de meest heilige Joodse dag van het jaar en de dag van het jaar dat de wachters verwachten dat Jezus terugkomt). Deze 7e en 8e puzzelstukken die perfect passen bij 6 april 2018, zijn gloednieuw. Deze berekening laat ruimte voor zowel een 6-daagse Slag in Armageddon (inclusief) aan het einde van de 1260-Daagse Grote Verdrukking, vanaf de Grote Verzoendag, op 16 september 2021, tot dag 1 van het Loofhuttenfeest op 21 september 2021, en een 6-daagse plotselinge Nucleaire Vernietigingsoorlog van 6 april tot 11 april 2018, in totaal.

Ik heb u zojuist acht bijbelse redenen gegeven waarom de plotselinge nucleaire vernietigingsoorlog met een gelijktijdige Eerste Vruchten-Opname zou moeten beginnen op 6 april van dit jaar, en doorgaan tot 11 april. Dat is 6 dagen totaal, wat de Joodse manier van tellen is, door zowel de 1e als de laatste dag als hele dagen mee te tellen. Dit betekent dat de 6-daagse Oorlog met Israël, met een engelachtige interventie, een soort van zowel plotselinge nucleaire vernietigingsoorlog is als de slag van Armageddon. Ik geloof dat het Woord ons leert dat alle drie de oorlogen 6-daagse oorlogen zullen worden. Dit is nog weer een ander ongelooflijk bewijs dat beide, 6 en 11 april van dit jaar ondersteunt. Typologie is het meest verbazende en lonende, en ondergewaardeerde aspect van bijbelse profetie. Is het zelfs mogelijk dat alle acht van deze verbazingwekkende tekenen wijzen naar dezelfde dag 6 april 2018 en slechts een toeval zou kunnen zijn? Kogelbestendig?

Ik ga niet in op wat er tijdens de 42 maanden van de Grote Verdrukking aan het licht komt, met uitzondering van het volgende. Je kunt er alles over lezen in het boek Openbaring. Ik verwacht wel dat de twee getuigen, die volgens mij Elia en Henoch zijn, hun bediening beginnen tijdens de Heilige Dagen in het voorjaar van dit jaar. Ik geloof wel degelijk dat het 1e Zegel al is geopend, met Obama als de ruiter op het witte paard, de Antichrist, en dat we op het punt staan het 2e Zegel te openen met het grote zwaard wat de kernwapens zijn die op het punt staan losgelaten te worden op deze wereld. Ik geloof ook dat de Valse Profeet de huidige Paus zal zijn.

Ik geloof ook dat Openbaring 7 ons leert dat er een grote schare die geen mens kan tellen is, maar die ten tijde van de Eerste Vruchten-Opname vuile gewaden hadden, en wit moesten wassen in de Grote Verdrukking. Dit geeft mij het bewijs van een grote opwekking tijdens de vroege delen van de 1260-daagse Grote Verdrukking. De Grote Oogst-Opname komt op een toekomstig Pinksterfeest, mogelijk in 2019 of 2020. De eerste vruchten-Opname zou de gerstoogst in de typologie vertegenwoordigen. De belangrijkste oogst-Opname zal de tarweoogst vertegenwoordigen, en de uiteindelijke oogst-Opname, de vóór de Toorn-Opname, zou de druivenoogst vertegenwoordigen. Dit zou Gods 7 Opnames completeren, dat is het getal van de volheid. Maar dat is weer een diepere studie in de typologie, het meest vanuit het Nieuwe Testament.

De 1260 dagen van de Grote Verdrukking, vanaf 11 april dit jaar, de 1e dag van Obama's bewind, is Dag-1 van het Loofhuttenfeest in 2021. De meeste bijbelprofetie-wachters, met inbegrip van mijzelf, hebben altijd geloofd dat Jezus zou terugkeren op Grote Verzoendag, dus hoe verzoenen we dit kleine verschil? Hier is wat ik een aannemelijk scenario vind. Jezus is de vervulling van de 7 Feesten. We hebben alle reden om te geloven dat de Herfstfeesten over terugkeer de vervulling van de laatste 3 Feesten zullen laten zien, net zoals Jezus alle 4 Lentefeesten heeft vervuld tijdens zijn eerste komst, en allemaal in hetzelfde jaar.

Een pre-Toorn-Opname heeft de afgelopen 3 decennia veel steun gekregen. Ik leerde er voor het eerst iets over tijdens een bijbelconferentie in Florida in de jaren 1990 bij een presentatie van Marvin Rosenthaul. Ik heb er niet veel aandacht aan besteed en ik heb toen ook geen grote steun betuigd aan een pre-zeven jaren-Verdrukking Opname. Hier is een gedachte voor u. Misschien is er wel zo veel discussie over een pre-Verdrukking Opname, een midden-Verdrukking Opname, en een pre-Toorn Opname, omdat het Woord al deze drie Opnames ondersteunt die nog gaan komen. (Gelieve mij geen e-mails te sturen die met mij in een debat willen gaan over dit onderwerp, want wat u ook gelooft over het aantal Opnames, en de timing ervan, het is prima voor mij. Ook wil ik niet discussiëren over de theorie van geen Opname.

Dus het Bazuinenfeest moet op de een of andere manier worden vervuld, waarom dan niet een pre-Toorn en laatste Opname op het Bazuinenfeest op 7 september 2021. Dat zou vlak voor de één jaar durende toorn van God zijn, waarin niemand meer gered zal kunnen worden. Dit is de tijd waarop Openbaring zegt: "En zij hebben geen berouw en zij bekeerden zich niet."

Ik geloof dat Jezus met zijn tweede komst zal terugkeren op de Grote Verzoendag op 16 september 2021, bij de start van de slag in Armageddon. Maar Hij zal pas neerdalen op de Olijfberg aan het EIND van Armageddon, wat naar ik geloof 6 dagen later zal zijn (een totaal van 6-daagse Oorlog van Armageddon). Deze slotdag van Armageddon zal dag 1 zijn van het Loofhuttenfeest, wanneer Jezus onder zijn volk begint te verblijven, en wanneer het Beest en de Valse Profeet in de poel van vuur worden geworpen. Dit zou 21 september 2021 moeten zijn, wat EXACT 1260 dagen is vanaf de geplande eerste dag van de Grote Verdrukking op 11 april 2018.

Terwijl de legers van de wereld samenkomen in de vallei van Josafat, (Joel 3) voor dit klimatische gevecht in Armageddon, zal Jezus terugkomen, eerst in de lucht op de Grote Verzoendag om het overblijfsel van Joden die zich in de bergen hebben verscholen, naar Jeruzalem terug te brengen, waar de Slag zal eindigen, en waar Jezus 6 dagen later met zijn voeten op de Olijfberg zal staan. Dit is een aannemelijk scenario voor de vervulling van de laatste 3 Herfstfeesten. Maar dit scenario is zeker niet in steen gebeiteld.

Als de één jaar durende Toorn van God, zoals in de dagen van Noach met de zondvloed, begint tijdens de herfstfeesten van 2021, wat zullen Jezus en de Bruid van Christus dan in deze tijd doen?

Eén ding waar ik er zeker van ben, is dat we in deze tijd NIET hier op aarde zullen zijn. Ik geloof dat hier Jesaja 26:20-21 vervuld wordt. Voel je vrij om te juichen terwijl je dit leest. Het luidt als volgt: "Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden."

Deze twee verzen spreken natuurlijk over de toorn van God aan het einde van de Grote Verdrukking. Ik heb er alle vertrouwen in dat tijdens deze toorn van God, de gehele bruidsgemeente van Christus en Lichaam van Christus, in het Nieuwe Jeruzalem zullen zijn, totdat zijn één jaar durende toorn is voltooid. Wat zal er in dat jaar in het Nieuwe Jeruzalem gebeuren? In Schriftuurlijk opzicht kennen we een Huwelijksmaaltijd van het Lam, beloningen, kronen, opdrachten gegeven aan degenen die zullen regeren tijdens het Millennium, en de Rechterstoel van Christus. Dat jaar in het Nieuwe-Jeruzalem, terwijl de toorn Gods over de wereld wordt uitgestort, lijkt de logische tijd voor deze gebeurtenissen. Tijdens deze eenjarige toorn van God zal God de aarde vernieuwen, de aarde renoveren en de aarde herstellen, waarschijnlijk terug naar de staat ten tijde van de hof van Eden.

Beschouw dit als een parenthetische paragraaf [tussen haakjes geschreven]. Voor degenen onder u die geloven dat het Lichaam van Christus en de bruid van Christus hetzelfde zijn, gelieve dit in overweging te nemen. Het Woord zegt dat Jezus de 2e Adam is. De eerste Adam kreeg een lichaam en uit dat lichaam werd zijn bruid gevormd. Dus, met behulp van de typologie, zal uit de 2e Adam, Jezus, ook zijn bruid worden gevormd. De bruid van Christus is NIET hetzelfde als het Lichaam van Christus, maar in plaats daarvan wordt de bruid gevormd uit het Lichaam. Het is mijn stelling dat de bruid van Christus waarschijnlijk diegenen zal omvatten die Jezus waardig vindt (Lukas 21:34 - 36), als bij de Eerste-Vruchten-Opname. Daarom moet iedereen van ons Jezus gehoorzamen, die zegt dat de christenen eindeloos moeten bidden dat de Heer ons in deze Eerste-Vruchten-Opname waardig vindt om te ontsnappen.

Realiseert u zich dat we met de bovenstaande tijdlijn, die in deze 3-delige serie uitgebreid is besproken, de extra 75 dagen uit het boek Daniel perfect kunnen inbouwen? Dit is nog een reden te meer, waarom ik kan zeggen dat elk stukje, ieder teken, elke aanwijzing, elke datum en elke tijdlijn absoluut bij elkaar komen in deze 14-jarige tijdlijn. Alleen God kan elk deel van deze ingewikkelde en samenhangende profetische puzzel orkestreren! Hartelijk dank, Jezus, dat u uw sleutels hebt gegeven om de Uiteindelijke Eindtijd Puzzel te ontgrendelen, zoals u in het boek Daniël beloofde.

Daniel 12:11-12 voegt nog eens 75 dagen toe aan het einde van de 1260 dagen van de Grote Verdrukking. Bijbelgeleerden hebben een verscheidenheid van meningen over wat deze dagen zouden vertegenwoordigen, en waarom deze dagen worden toegevoegd aan de 1260 dagen. Mijn enige gedachte hierover is de bouw van de 3e tempel (Ezechiël, de hoofdstukken 40-48) in Jeruzalem, van waaruit Jezus tijdens zijn 1000-jarige regering gaat heersen. Mijn belangrijkste zorg is dit. Hoe passen we deze extra 75 dagen in dit tijdschema van 14 jaar, voor het einde van deze eeuw?

Beginnend met Dag 1 van de Laatste 7 Jaren op 11 november 2015 (ja, we hadden het juist in alle artikelen die ik schreef in 2015, wat direct wees op die datum als de eerste dag van de Laatste 7 Jaren), en dan toevoegen 7 Joodse jaren, dan komen we uit bij de Grote Verzoendag van 4-5 oktober 2022 (de Verzoendag begint eigenlijk om 18.00 uur Jeruzalem-tijd, op 4 oktober). Ja, als we 2520 dagen, of 7 Joodse jaren van 360 dagen elk, toevoegen aan 11/11/15, komen we exact uit op de dag van het jaar waarop de meeste bijbelprofetie-geleerden verwachten dat het de juiste dag is die de laatste 7 jaar zou beëindigen, namelijk de Grote Verzoendag van 4-5 oktober 2022, de meest heilige dag van het jaar voor de Joden. WOW!

Nu moeten we rekenschap geven van de extra 75 dagen uit het Boek van Daniel. Wanneer we deze extra 75 dagen toevoegen aan de Grote Verzoendag van 4-5 oktober 2022, komen we uit op Chanukkah, de 24e dag van de 9e maand op 18 december 2022, zo belicht in Haggai 2. Grant Jeffrey had me er reeds van overtuigd dat deze Slag van Haggai 2 verwijst naar de Slag van Gog en Magog in Ezechiël 38-39. Daarom ben ik al meer dan 2 decennia op zoek om de Slag van Gog en Magog te laten plaatsvinden op een Chanukkah-datum. Kan er een dubbele vervulling zijn voor Haggai 2? Ik weet het niet zeker. Maar voor het doel van onze 14-jaren-tijdlijn, laten we ons concentreren op deze 24e dag van de 9e Joodse maand, zijnde een waarschijnlijke datum als de begindatum van het millennium, wanneer Jezus begint te regeren in de gloednieuwe 3e tempel. De perfecte pasvorm is de bijbelsche datum van Haggai 2.

Nogmaals, als we de extra 75 dagen toevoegen aan het einde van de laatste 7 jaar, op 4-5 oktober 2022, komen we aan bij Chanukkah, de 24e dag van Kislev, de 9e joodse maand van het jaar. Klinkt dit hoofdstuk dan als het einde van de Grote Verdrukking, en het Einde van de toorn Gods, en het begin van Jezus' heersen voor 1000 jaar? Ik geloof dat dit wel het geval is.

Laten we eens kijken naar enkele verzen. Haggai 2:7-8 lijkt geen twijfel te laten bestaan, zoals het luidt: "Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten."

Het "verlangen van alle naties" verwijst ongetwijfeld naar Jezus. "Dit huis" verwijst naar Jezus' nieuwe tempel, die wij op Chanukkah zouden moeten verwachten (zie hieronder). Dit klinkt als het begin van de 1000-jarige heerschappij van Jezus, nadat Hij de hemelen en de aarde en alle naties heeft geschud. Wanneer vindt dit plaats? In de verzen 10,18 en 20 vertelt Haggai ons wat de dag van het jaar is. Verse 19 zegt: "Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwintigste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HEERE gegrondvest is; let aandachtig op."

Ik herinner er nogmaals aan dat zowel de 1e als de 2e tempel op dezelfde dag van het jaar, met Chanukkah, de vierentwintigste dag van de negende maand, ingewijd werden om te vieren wat God voor de Joden deed op de allereerste Chanukkah. Dit is bevestigd in het bovenstaande vers. Hoe zou God, die zo'n God van orde en precisie is, dan ook minder kunnen doen dan de 3e tempel, de duizendjarige Tempel van Ezechiël 38-39, op dezelfde dag van het jaar in te wijden, zoals de eerste twee tempels, en op dezelfde dag zijn glorieuze duizendjarige heerschappij te beginnen? De verzen in Haggai 2 ondersteunen dit hele uitgangspunt.

Wat een geweldige manier, en een perfecte dag, om te beginnen met de glorieuze 1000-jarige heerschappij van onze Heer en Redder! Wat een grote grandioze climax welke de 14-jarige tijdlijn in dat alles steunt vanaf 29 oktober 2008 en zal culmineren op Chanukkah op 18 december 2022, volgens Haggai 2!!

In Deel 2 beloofde ik een mogelijke interpretatie van een andere tijdlijn uit het boek Openbaring. Ik heb nog nooit gezien hoe iemand zijn tijdlijn heeft geprojecteerd en dan dit vers in zijn tijdlijn inpaste. Deze mogelijke interpretatie is niet in steen gebeiteld. Dat gezegd hebbende, lijkt het wel passend.

Hier is het vers waar ik het over heb: Openbaring 9:15: "En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden." Heeft iemand ooit geprobeerd om dit tijdsbestek in te passen in de laatste 7 jaar? Ik heb begrepen dat deze tijd hoogstwaarschijnlijk het tijdsbestek is voor de toorn van God, die, zoals ik al heb gezegd, ongeveer een jaar beslaat.

Het is mijn veronderstelling dat de Pre-Toorn-Opname, de Laatste Opname, hoogstwaarschijnlijk zal plaatsvinden op het Bazuinenfeest op 6-7 september 2021. Ik geloof dat deze dag vergezeld zal gaan van een grote aardbeving, als het signaal dat de toorn van God begint op die datum, en dat het vers hierboven ons vertelt hoe lang deze toorn van God zal duren. We mogen verwachten dat het een uur, een dag, een maand en een jaar zal duren. Laten we dit hoofdstuk wat nader bekijken. Verzen 14-19 maken duidelijk dat dit hoofdstuk 9 verwijst naar de Slag in Armageddon, aan het einde van de Grote Verdrukking. Onmiddellijk na de Pre-Toorn-Opname zal niemand op aarde nog een kans hebben om gered te worden. Het is een signaal om de toorn van God te laten beginnen. Verzen 20 en 21 gebruiken beide de zinsnede "zij bekeerden zich niet" van hun zonden. Op dit moment kan Gods barmhartigheid niet meer verlengd worden. De dagen van genade zijn afgelopen. De dagen van Gods toorn, of Gods oordeel, beginnen nu. Het oordeel en de totale renovatie van Gods aarde begint dan.

Verbazingwekkend genoeg komen we met behulp van het Bazuinenfeest op 6-7 september 2021, en gedurende een uur, een dag, een maand, en een jaar, voor de duur van de tijd in Openbaring 7 met het begin van de toorn van God, exact uit op 5 ooktober 2022, de Grote Verzoendag, en de exacte datum in het geplande einde van de laatste 7 jaar, wat precies 2520 dagen is, of 7 Joodse jaren vanaf 11/11/15!!

De bovenstaande tijdlijn van een uur, een dag, een maand en een jaar, zoals in Openbaring 9:15, kwam tot mij deze week in mijn gebedstijd. Zoveel van deze hele 14-jarige tijdslijn is mij midden in de nacht onthuld, terwijl ik niet meer de slaap kon vatten na het opstaan om de badkamer te gebruiken. Ik concentreer me dan enkel op het luisteren naar de Heilige Geest om mij te dienen en dingen aan mij te onthullen, en heel vaak doet Hij dat ook.

Het is mijn doel om deze hele driedelige serie volgende week kort samen te vatten in één artikel, met de hoogtepunten, want ik realiseer me dat er in deze 3 artikelen meer zit dan de meeste mensen kunnen verteren. Eén welwillende wachter heeft ermee ingestemd om deze info uit deze 3 berichten in een verkorte en beknopte grafiek te zetten. Maar toch, als je echt gezegend wilt zijn, en vol verwachting voor de data van 6 april tot en met 11 april van dit jaar, daag ik je uit om gebedsvol en zorgvuldig alle drie de artikelen opnieuw te lezen, want het is absoluut verbazingwekkend en overweldigend dat al de delen voor deze Profetische Puzzel van 14 jaar als een handschoen passen. Zijn ze kogelvrij? We zullen er spoedig achter komen. Een ander punt om in gedachten te houden is dat er zoveel tijdslijnen zijn die allemaal eindigen in 2017-2018.

Aan God zij alle heerlijkheid voor het verstrekken van de sleutels om de geheimen van de eindtijdlijn te ontgrendelen, wat Hij ook zou doen, zoals Hij ons vertelde in het Boek Daniël, op het moment van het einde. Het moment van het einde waar we nu zijn aangekomen. Alle lof en eer en glorie aan Jezus, onze binnenkort komende Koning der koningen en Heer der Heren! Want Hij is het, die zo'n prachtig meesterwerk van een 14-jaar durende eindtijdlijn heeft opgebouwd. Een belangrijk onderdeel, met name van de Laatste 7 Jaren, is Genesis 45 en de twee 7-jarige periodes, met de 7-jarige voorbereiding en daarna de 7-jarige periode van hongersnood, als ons perfecte type van de laatste 14 jaar voor de duizendjarige regeerperiode van Jezus. Een andere belangrijke component is de 3 Grote Zevens Overlappende Projectie.

Het gebruik maken van deze twee componenten vormde de basis voor het oplossen van het slotplan voor de mensheid gedurende 14 jaar en het Einde van dit tijdperk. Wat een glorierijke toekomst ligt er voor ons direct voor de deur, te beginnen in slechts enkele weken! Laten we ons niet al te veel opwindend of angstig opstellen, opdat we niet vergeten wat er ook vlak om de hoek ligt voor degenen die de Eerste-Vruchten-Opname missen. We kijken naar de kernoorlog, het Merkteken van het Beest, en zo veel ongeëvenaarde verschrikkingen en oordelen in de Grote Verdrukking. We MOETEN zo veel mogelijk mensen waarschuwen. Als Wachters, zowel mannen als vrouwen, hebben we echt geen andere keuze. We mogen niet degenen vrezen die ons bespotten en belachelijk maken en in volslagen ongeloof blijven.

Zo velen van ons hebben een vals alarm afgegeven. We hebben nu het gevoel dat onze waarschuwingen aan dovemansoren gericht zullen zijn. Maar we moeten onszelf ervan overtuigen dat ze een laatste waarschuwing verdienen. Ik heb er vertrouwen in dat God met voldoende gebed aan ieder van ons zal openbaren wat we moeten doen. Ezechiël 33 zegt dat als we zien dat er een oordeel komt, en de bazuin niet klinkt en de mensen niet gewaarschuwd worden, dat hun bloed aan onze handen kleeft. We moeten dat niet toestaan.

Dit is het waar we vandaag de dag staan, zoals in Lucas 21:25-26: "En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Wee hen die op het punt staan om in de grote verdrukking te worden geworpen!

Wat betreft degenen die de Heer waardig vindt om deel te nemen aan de Eerste-Vruchten-Opname, wijzen we op twee verzen, waar Jezus ons aanmoedigt met deze woorden in vers 28: "Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is."

Dan nog, kom, Heer Jezus. Dit is Jezus' trouwdag. Zult ú er deel van uitmaken als de bruid?

Maranatha!

Ron Reese
rgreese49@aol.com

Deel 1 - Deel 2

Bron: ALL of the Puzzle Pieces fit perfectly for Apr. 11, 2018, to be the start of the Great Tribulation--Part 3!!!