www.wimjongman.nl

(homepagina)


WEES NIET ONTZET: JEZUS' VERSCHIJNING BLIJFT AANSTAANDE.

4 oktober 2022 - door Jonathan Brentner

Voor velen van ons was de afgelopen september een "hoge verwachting" periode. Het is zeker niet zo dat wij data vastleggen of een grens stellen aan wanneer de Opname moet plaatsvinden, maar alles leek op zijn plaats te vallen voor de verschijning van Jezus tijdens het afgelopen Bazuinenfeest. We keken vol verwachting toe naar de ontmoeting met Jezus in de lucht.

Ik weet dat veel heiligen zich een beetje teleurgesteld en misschien ontmoedigd voelen nu september voorbij is. Moeten we nog een jaar toezien hoe goddeloosheid, misleiding en wetteloosheid exponentieel toenemen? Hoe lang moeten we nog wachten op de verlossing van ons lichaam en de verwezenlijking van onze heerlijke hoop (zie Romeinen 8:23-25)?

Ik heb de antwoorden op deze vragen niet; maar ik blijf ervan overtuigd dat Jezus heel, heel snel voor ons komt. Weet dat eind september geen einde heeft gemaakt aan de veelheid van tekenen die ons vertellen dat de zevenjarige Verdrukking zo dichtbij is.

Nu de Dag des Heren aan de horizon opdoemt, moet de Opname van de gemeente nog dichterbij zijn, want de Bijbel verzekert ons dat we de hele komende periode van Gods toorn over de aarde zullen missen (1 Thessalonicenzen 5:1-11). Wij zullen met Jezus in de hemel zijn voordat de antichrist op het wereldtoneel verschijnt.

Vier maanden geleden schreef ik Het geluid van naderende hoefslagen, waarin ik de nabijheid aantoonde van de tijd waarin deze ruiters hun tocht over de planeet aarde zullen beginnen (Openbaring 6:1-8). Hieronder herhaal ik de belangrijkste punten ervan en leg ik uit waarom het geluid van de hoefslagen vandaag nog luider klinkt.

HET RUMOER VAN DE NIEUWE WERELDORDE VOOR ONZE DEUR

()

Openbaring 6:1-2 vertelt ons over het eerste zegel, de eerste ruiter:

Ik zag toen het Lam een van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier levende wezens met een stem als een donderslag zeggen: "Kom en zie." En ik keek, en zie, een wit paard. Hij die daarop zat had een boog, en hem werd een kroon gegeven, en hij ging uit om te overwinnen en te overwinnen.

Deze verzen verwijzen naar de antichrist die de wereld onder zijn heerschappij brengt. Het ontbreken van een pijl in de boog wijst erop dat hij dit doel zonder geweld zal bereiken, hoewel hij tijdens zijn veldtocht een indrukwekkend wapenarsenaal zal verzamelen.

Het Wereld Economisch Forum (WEF), onder leiding van Klaus Schwab, blijft ongelooflijk veel invloed krijgen op de naties. Zonder een schot te lossen heeft Schwab veel van zijn volgelingen op sleutelposities in regeringen over de hele wereld geplaatst. De communistische invloed van het WEF blijft snel groeien in veel vrije landen, waaronder de VS.

De VN, in samenwerking met het WEF, kondigde onlangs hun voornemen aan om hun doel van een wereldregering tegen 2030 te veranderen in de zeventien doelen van hun Agenda 2030. Ze willen ruim voor dat jaar de Nieuwe Wereld Orde vestigen.

HET WAPENGEKLETTER VAN EEN KERNOORLOG

()

De tweede ruiter is die van de oorlog zoals Johannes die beschrijft in Openbaring 6:4-5:

Toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: "Kom en zie." Een ander paard, vurig rood, ging uit. En aan hem die daarop zat, werd toegestaan de vrede van de aarde te nemen en de mensen elkaar te laten doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

Om te zeggen dat de wereld de afgelopen vier maanden dichter bij een nucleaire confrontatie is gekomen, is een groot understatement.

Ik geloof dat er na de opname een verschrikkelijke wereldoorlog zal komen die de ergste oorlogen in de hele geschiedenis verre zal overtreffen. Openbaring 6:8 vertelt ons dat het "zwaard" of de oorlog zal bijdragen aan de dood van een vierde van de wereldbevolking. Waarschijnlijk zullen kernwapens verantwoordelijk zijn voor dit uitzonderlijk hoge aantal slachtoffers.

Hier zijn slechts enkele recente ontwikkelingen die ons vertellen dat de oorlogen van Openbaring 6:4-5 nu dichterbij zijn dan vier maanden geleden:

 • De sabotage van de Nord Stream pijpleidingen eind september maakt een grote oorlog in Europa des te waarschijnlijker. Vladimir Poetin gelooft dat Joe Biden en het westen hiervoor verantwoordelijk zijn en hij dreigt terug te slaan.
 • Poetin voegt meer dan een miljoen nieuwe soldaten toe aan zijn leger. Hij heeft meer dan driehonderdduizend reservisten opgeroepen en stelt veel nieuwe rekruten op, waaronder mensen tot vijftig jaar.
 • Mensen vluchten massaal uit Rusland. Zij begrijpen de verschrikkingen van een waarschijnlijke kernoorlog en velen willen ook ontsnappen aan een dienst in het Russische leger.
 • Rusland heeft onlangs vier gebieden in Oekraïne geannexeerd en verklaard dat elke aanval daarop een aanval op Rusland is.

Dit zijn slechts enkele van de vele tekenen die ons vertellen dat er een grote oorlog op komst is. Als ik China, Iran en Noord-Korea aan de mix zou toevoegen, zou de bovenstaande lijst verdrie- of verviervoudigen.

Er zijn dagen dat ik me afvraag of de VS als natie wel zal overleven tot volgend jaar september. Ik besef dat de Opname niet hoeft plaats te vinden voordat God Amerika streng oordeelt, maar ik geloof dat de volle omvang van Zijn toorn op de VS zal vallen, kort nadat Jezus ons thuis heeft gebracht.

Het "vurige rode paard" van de oorlog is zo dichtbij: dit alleen al wijst op de spoedige vervulling van de bijbelse gebeurtenis die wij de "Opname" noemen.

VELE STEMMEN VOORSPELLEN ECONOMISCHE VERWOESTING TEGEN BEGIN 2023

()

De woorden van Openbaring 6:5-6 wijzen op economische verwoesting:

Toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: "Kom en zie." Dus keek ik, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: "Een kwart tarwe voor een denarius, en drie kwart gerst voor een denarius; en doe de olie en de wijn geen kwaad."

Als u denkt dat de wereld niet aan de rand staat van de omstandigheden die in deze verzen worden beschreven, dan let u niet goed op. We zijn vreselijk dichtbij!

De vernietiging van de Nord Stream pijpleidingen laat in september betekent een ramp voor de economieën van Duitsland en de rest van Europa.

Hier is wat econoom Michael Snyder schreef over de inflatie in Duitsland vóór de afsluiting van het gas uit Rusland:

 • Deze week kregen we inflatiecijfers uit Duitsland die zo hoog zijn dat het moeilijk te geloven is dat ze echt zijn...

 • De Duitse producentenprijzen zijn in augustus in het snelste tempo gestegen sinds het begin van de metingen in 1949, zo blijkt uit gegevens die vandaag door het federale bureau voor de statistiek zijn vrijgegeven, wat wijst op een verdere stijging van de consumentenprijzen.

 • De producentenprijzen van industriële producten stegen met 45,8 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In vergelijking met juli 2022 stegen de prijzen met 7,9 procent.

 • De stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne blijven de belangrijkste motor achter de stijgende prijzen.

 • Als we maandelijkse stijgingen van rond de 8 procent blijven zien, kunnen we volgend jaar om deze tijd spreken over een jaarlijkse sprong van bijna 100 procent.[i]

De meest conservatieve schattingen van de impact van de Nord Stream ramp stellen dat tienduizenden Europeanen deze winter zullen sterven omdat ze hun huizen niet kunnen verwarmen. De prijzen van alle grondstoffen in Europa en Noord-Amerika zullen sterk blijven stijgen omdat de energieprijzen omhoog schieten.

Enkele maanden geleden schreef ik Is America on the Cusp of a Food Catastrophe? Ik citeerde verschillende prominenten die waarschuwden voor grote problemen voor de Amerikaanse economie.

DE RUITER DES DOODS

()

Het resultaat van al deze gruwelen van het einde der dagen zal een groter aantal doden zijn dan de wereld ooit gezien heeft sinds de zondvloed van Genesis 6. Openbaring 6:7-8 beschrijft wat de wereld zal meemaken wanneer Jezus het vierde zegel opent:

Toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: "Kom en zie." Dus keek ik, en zie, een bleek paard. En de naam van hem die erop zat was Dood, en Hades volgde met hem. En hun werd macht gegeven over een vierde van de aarde, om te doden met zwaard, met honger, met dood, en door de beesten der aarde.

Op dit moment zou een kwart van de wereldbevolking bijna twee miljard mensen zijn, en dat is nog maar het begin van de voorspelde rampspoed van de Verdrukking.

Zien we dit aan de horizon van onze wereld? Absoluut!

In een van mijn recente artikelen, Ontvolking: het teken dat ons vertelt dat Jezus' verschijning nabij is, geef ik aanzienlijk bewijs van hoe de elite globalisten van onze tijd proberen de bevolking van onze wereld drastisch te verminderen.

Wees ervan verzekerd dat pogingen tot ontvolking, kernoorlog en hongersnood allemaal passen in de goddeloze en dodelijke agenda van zowel Klaus Schwab als zijn discipelen over de hele wereld.

Het WEF en de Agenda 2030 van de VN hebben allemaal als doel een Nieuwe Wereldorde, waarbij de elite een sterk gereduceerde menselijke bevolking tot slaaf maakt. Noah Harari, Schwab's hoofdadviseur, gelooft dat de meerderheid van de mensen "nutteloze eters" zijn.

Twijfel alstublieft niet aan de verachtelijke en kwaadaardige agenda van de globalisten, die vele regeringen in onze wereld controleren, inclusief die van de VS. Zij worden gemotiveerd door Satan en Jezus heeft zijn karakter duidelijk uitgelegd als dat van een bedrieger en "moordenaar" (Johannes 8:44, 10:10).

Het zou ons niet moeten verbazen dat de naties binnen zijn rijk zo gewillig onschuldige levens doden en vernietigen.

JEZUS KOMT ZEER, ZEER BINNENKORT

Wat zeggen al deze dingen ons? Ze verzekeren ons dat Jezus zeer, zeer binnenkort komt.

Als de profetische gebeurtenissen van Openbaring 6:1-8 zo dicht aan de horizon opdoemen, en dat doen ze, hoeveel dichter moeten we dan zijn bij de Opname van de gemeente die moet plaatsvinden voordat deze dingen gebeuren?

Wees alstublieft niet onthutst dat u langer op aarde blijft dan u had verwacht of zou willen. Jezus komt in de zeer nabije toekomst; er is niets veranderd.

Gebaseerd op mijn studie van Gods Woord, ben ik absoluut overtuigd van deze drie dingen:

 1. We leven in het seizoen van de Opname; Jezus komt voor ons in de zeer nabije toekomst.

 2. De Opname moet plaatsvinden voor het begin van de zevenjarige Verdrukking.

 3. Jezus zal na de zevenjarige Verdrukking naar de aarde terugkeren als een overwinnende Koning en duizend jaar regeren over alle volkeren van de wereld vanuit een glorieus hersteld Israël. De Bijbel vertelt ons dat Jezus op de troon van David zal zitten.

Jezus zal ons niet teleurstellen; reken daar maar op. Hij zal Zijn belofte in Johannes 14:2-3 vervullen en ons brengen naar de plaats die Hij voor ons bereidt.

De heerlijkheid die voor ons in het verschiet ligt, is het wachten meer dan waard. Blijf volhouden en kijk omhoog in gretige afwachting van Christus' verschijning.


[i] Michael Snyder, Economische instorting is aangekomen in Duitsland. Zullen de V.S. er dicht achter zitten? 20 september 2022, op: http://theeconomiccollapseblog.com/economic-collapse-has-arrived-in-germany-will-the-u-s-be-close-behind/

Bron: Don't Be Dismayed: Jesus' Appearing Remains Imminent — Jonathan Brentner