www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET GELUID VAN NADERENDE HOEFSLAGEN

14 juni 2022 door Jonathan Brentner

()

Degenen onder ons die vol verwachting op Jezus' verschijning wachtten, hadden niet verwacht zoveel tekenen te zien van het komende koninkrijk van de antichrist, voordat zij naar huis zouden gaan om bij onze Heiland te zijn. We hadden nooit verwacht dat we zoveel verachtelijke boosaardigheid en demonisch bedrog zouden zien vóór de wegvoering.

Ik ging er trouwens van uit dat de Heer Amerika al veel eerder streng zou oordelen.

"Waarom geloof ik dat Jezus spoedig zal verschijnen om ons mee naar huis te nemen," zou men kunnen vragen, "met zulke mislukte verwachtingen? Waarom blijf ik ervan overtuigd dat we leven in het seizoen van Zijn wederkomst voor Zijn gemeente?"

Omdat de wereld zo dicht bij de vervulling van Openbaring 6:1-8 is, en de Schrift ons verzekert dat wij bij Jezus in de hemel zullen zijn voordat deze ruiters aan hun dodelijke tocht over de planeet aarde beginnen.

Kun je raden wie het volgende schreef (zonder vooruit te kunnen gluren)?

"Ik heb in de verte het geluid van hoefslagen gehoord. Ik heb de boze ruiters aan de horizon van ons leven gezien. Ik ben nog steeds een evangelist wiens enige doel is het verkondigen van nieuw leven in Christus, maar er liggen ernstige problemen in het verschiet voor onze wereld, voor ons allen die erin leven, en in de vier ruiters van de Apocalyps schuilt zowel een waarschuwing als wijsheid voor die onrustige dagen die voor ons liggen."[i]

Als deze dingen al waar waren in 1983, toen Billy Graham deze woorden schreef, hoeveel te meer vandaag? Hoe dicht moeten we zijn bij Jezus' verschijning?

Welke geluiden horen we hier vandaag die wijzen op de nabijheid van de Heer die de zegeloordelen van Openbaring 6 opent?

HET GERAAS VAN DE NIEUWE WERELDORDE VOOR ONZE DEUR

Openbaring 6:1-2 vertelt ons over het eerste zegel, de eerste ruiter:

Toen nu het Lam een van de zegels opende, zag ik, en ik hoorde een van de vier levende wezens zeggen met een stem als van een donderslag: "Komt en ziet." En ik keek, en zie, een wit paard. Hij, die daarop zat, had een boog; en hem werd een kroon gegeven, en hij ging uit, om te overwinnen en te overwinnen.

Velen, waaronder ik, geloven dat deze verzen verwijzen naar de antichrist die de wereld samenbrengt onder zijn heerschappij. De afwezigheid van een pijl in de boog wijst op die afwezigheid van kracht, hoewel hij tijdens zijn veldtocht een indrukwekkend arsenaal aan wapens zal verzamelen.

2 Tessalonicenzen 2:1-8 verzekert ons dat de opname zal plaatsvinden voordat deze "mens der wetteloosheid" zijn opwachting maakt op het wereldtoneel. We zien echter nu al de vorming van deze komende Nieuwe Wereld Orde door de VN en het Wereld Economisch Forum (WEF). Zonder een schot te lossen, hebben zij de trouw van de meeste wereldleiders gewonnen voor hun marxistische plannen om de volkeren van de wereld tot slaaf te maken.

()

De globalisten verbergen hun bedoelingen niet langer. President Biden verklaarde onlangs trouw aan de Nieuwe Wereldorde. Klaus Schwab, het hoofd van het WEF, heeft onlangs de 2600 afgevaardigden op zijn jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland, gevraagd agressief te werken aan de verwezenlijking van de communistische, totalitaire agenda die door hem en de aanwezigen wordt voorgestaan.

Hij opende de bijeenkomst met te zeggen dat "de toekomst niet zomaar gebeurt; de toekomst wordt gebouwd door ons, door een machtige gemeenschap, zoals u hier in deze kamer."

Met andere woorden, de globalisten geloven dat zij de middelen hebben om de wereld te hervormen volgens hun agenda via de invloed die zij hebben gekregen op de wereldleiders van onze tijd. Kun je het geluid horen van het eerste paard dat zich klaarmaakt om uit te rijden?

HET SABELGEKLETTER VAN EEN NUCLEAIRE OORLOG.

De tweede ruiter is die van de oorlog, zoals Johannes beschrijft in Openbaring 6:4-5:

Toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: "Kom en zie." Een ander paard, vurig rood, ging uit. En aan hem, die daarop zat, werd vergund de vrede van de aarde weg te nemen, en dat de mensen elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

()

Ik ben oud genoeg om me de Cubaanse Raketcrisis in het begin van de jaren '60 te herinneren. Ik begreep toen niet helemaal wat er gebeurde, maar ik voelde de angst. Op school hielden we oefeningen waarbij we ons onder onze bureaus verstopten (alsof dat zou helpen in een nucleair conflict).

Ik geloof dat de dreiging vandaag minstens even groot is als toen, zo niet veel groter, maar de mainstream media leiden onze aandacht af van het huidige en actuele gevaar naar zaken als pride month en de hoorzittingen van 6 januari.

Degenen die vandaag echt wakker zijn, zien duidelijk deze dreigingen voor de wereldvrede:

  • Rusland waarschuwt het westen en de VS herhaaldelijk voor een nucleaire aanval als zij Oekraïne blijven steunen. De regering Biden lijkt echter alles in het werk te stellen om Poetin tot een dergelijke aanval uit te lokken door de wapenstroom naar Oekraïne op te voeren.
  • Iran staat op het punt zijn eerste kernwapen te ontwikkelen en velen geloven dat Israël Iran zal aanvallen voordat het zover is.
  • China lijkt van plan Taiwan aan te vallen en dreigt met een totale oorlog tegen iedereen die zich ermee bemoeit. President Biden zegt dat hij Taiwan zal verdedigen, wat een oorlog met China zou betekenen.
  • Noord-Korea heeft het testen van raketten het afgelopen anderhalf jaar opgevoerd en laat daarmee zien dat het Noord-Amerika kan raken met een kernbom.

Wanneer we deze bedreigingen samenvoegen met de woorden van Openbaring 6:8 die ons vertellen dat oorlog een rol zal spelen in het doden van een vierde van de wereldbevolking, lijkt het waarschijnlijk dat één of meer van deze bedreigingen zullen gebeuren.

Roepen deze gevaren niet de vraag op over de nabijheid van de opname? Zou het wapengekletter van Rusland, China en Noord-Korea het geluid kunnen zijn van het tweede paard dat zich gereed maakt om te rijden?

DE STEMMEN DIE EEN ECONOMISCHE VERWOESTING VOORSPELLEN TEGEN HET EINDE VAN 2022

De woorden van Openbaring 6:5-6 wijzen op economische verwoesting:

Toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: "Kom en zie." En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij, die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: "Een kwart tarwe voor een denarius, en drie kwart gerst voor een denarius; en schaadt de olie en de wijn niet."

Als u denkt dat de wereld niet op de rand staat van de omstandigheden die in deze verzen worden beschreven, dan hebt u niet goed opgelet. We zijn angstwekkend dichtbij!

()

In de V.S. bedroeg de gerapporteerde inflatie voor mei 8,6%, dat is het hoogste cijfer in veertig jaar. Voor de meeste mensen stijgen de kosten van levensonderhoud echter veel, veel sneller dan dat. President Biden verzekerde ons onlangs dat dit hoge inflatiecijfer in de V.S. in de nabije toekomst zal aanhouden.

Er gaan te veel stemmen op die waarschuwen voor verwoestende voedseltekorten in de wereld tegen eind 2022 om die te negeren.

Bob Unanue, CEO van Goya Foods, zei onlangs tegen Fox News dat de wereld op de rand van een voedselcrisis staat. "We staan aan de vooravond van een wereldwijde voedselcrisis," vertelde hij aan Maria Bartiromo.[ii]

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon waarschuwde onlangs voor een komende "economische orkaan". Hij voegde er ook aan toe:

"Het is een orkaan. Op dit moment is het zonnig, de zaken gaan goed, iedereen denkt dat de Fed dit aankan...... Die orkaan is daarbuiten, onderweg, komt onze kant op. We weten alleen niet of het een kleine orkaan is of Superstorm Sandy of Andrew of iets dergelijks. Je kunt je maar beter schrap zetten."[iii]

De voorzitter van de Rockefeller Foundation, Rajiv Shah, beschreef wat zich binnenkort zal ontvouwen als een "enorme, onmiddellijke voedselcrisis die de hele wereld zal treffen en geen land onberoerd zal laten."[iv]

Ik ben de tel kwijtgeraakt van de vele voedselverwerkende fabrieken die de afgelopen twaalf maanden in vlammen zijn opgegaan.

Waarom negeren zoveel herders van onze tijd de talrijke waarschuwingen over de voedselcatastrofe die snel nadert? Horen zij het geluid niet van naderende hoefslagen?

DE ONGEHOORDE WAARSCHUWINGEN VAN EEN WERELDWIJDE HOLOCAUST

Het resultaat van al deze naderende verschrikkingen zal een dodental zijn dat hoger is dan alles wat de wereld heeft gezien sinds de zondvloed van Genesis 6. Openbaring 6:7-8 beschrijft wat de wereld zal meemaken wanneer Jezus het vierde zegel opent:

Toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: "Kom en zie." Dus keek ik, en zie, een bleek paard. En de naam van hem, die daarop zat, was de Dood, en Hades volgde hem. En hun werd macht gegeven over een vierde deel der aarde, om te doden met het zwaard, met de honger, met de dood, en door het gedierte der aarde.

Op dit moment zou een vierde van de wereldbevolking bijna twee miljard mensen zijn, en dat is nog maar aan het begin van de verdrukkingstijd.

()

Een nucleair conflict zou mogelijk honderden miljoenen mensen kunnen doden en deze dreiging doemt op als een duidelijke mogelijkheid in de nabije toekomst.

Het is ook gemakkelijk te zien hoe de komende voedselcrises een groot aantal mensen zou kunnen doden. In het begin zou Afrika waarschijnlijk het meest te lijden hebben, maar naarmate de voedselcrisis zich uitbreidt, zullen de westerse landen het dodental snel zien stijgen.

Degenen die de Amerikaanse Green New Deal en de Agenda 2030 van de VN promoten, waarschuwen dat we pijn zullen voelen als de wereld afstapt van fossiele brandstoffen. Dit zal zeker massale hongersnood inhouden omdat groene energie niet zal volstaan om in de behoeften van de wereldbevolking te voorzien. Het kan niet eens in de buurt komen.

Het dodental als gevolg van de COVID-19 "vaccins" is onthutsend en velen voorspellen dat het in de komende maanden nog veel erger zal worden.

Aangezien het aantal wereldwijde abortussen sinds 1980 de 1,7 miljard nadert, is het mogelijk dat het dodental tijdens de zegelgevechten van Openbaring 6 gelijk zal zijn aan het aantal abortussen in de moderne tijd. Wanneer men het aantal abortussen van vóór 1980 optelt en de abortussen die ontbreken vanwege de Openbaring aftrekt, kan het aantal doden tijdens het zegeloordeel opmerkelijk dicht bij het aantal abortussen liggen.

GOD IS SOEVEREIN

Hoewel het kan lijken dat menselijke actoren de verwoesting van de eerste vier zegels veroorzaken, moeten we niet vergeten dat God soeverein is over alle zaken van de mensheid. Het is de Heer die de zegels opent en de verwoesting toelaat die volgt.

Talrijke profeten uit het Oude Testament waarschuwden voor deze komende oordelen onder de noemer van "de dag des Heren". Het boek Openbaring voegt details toe aan waar God door de eeuwen heen voor gewaarschuwd heeft. Er zal een tijd komen dat Gods geduld eindigt en de woorden van Psalm 75:8 in vervulling gaan.

HET BAZUINGESCHAL IS ZO DICHTBIJ

Hoewel er veel andere tekenen zijn die ons vertellen dat de verschijning van Jezus heel dichtbij is, kom ik altijd terug op de vier ruiters van Openbaring 6 als ik me begin af te vragen of het binnenkort wel zal gebeuren. Het is alleen God's verbazingwekkende geduld dat de ruiters van Openbaring 6 in hun stal heeft gehouden gedurende de vier decennia sinds Billy Graham Naderende Hoefslagen schreef.

Hoe lang zal de Heer nog wachten voordat Hij ons in de lucht opneemt en later de zegels opent?

Zal de wegvoering tijdens mijn leven plaatsvinden? Ik kan het niet zeggen; maar gezien de nabijheid van de komende tijd van verdrukking, geloof ik zeker dat het een geldige en redelijke hoop is, zelfs nu ik de leeftijd van zeventig jaar nader.

Ook al is mijn gehoor met de jaren wat minder geworden, ik hoor de geluiden van naderende hoefslagen voor de deur. Maar wat ik nu verwacht is het geluid van de bazuin en mijn vertrek van de aarde naar de plaats die Jezus aan het voorbereiden is voor mij en voor allen die Hem kennen als hun Verlosser.

[i] Billy Graham, Approaching Hoofbeats (Waco: Word Books, 1983), p. 27

[ii] Fox Business online: https://www.foxbusiness.com/economy/goya-ceo-warns-world-on-precipice-of-food-crisis

[iii] New York Post Online artikel, JPMorgan CEO Jamie Dimon waarschuwt dat er een economische 'orkaan' op komst is, op https://nypost.com/2022/06/01/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-warns-an-economic-hurricane-is-coming/

[iv] Leo Hohmann.

Bron: The Sound of Approaching Hoofbeats — Jonathan Brentner