www.wimjongman.nl

(homepagina)


ONTVOLKING: HET TEKEN DAT ONS VERTELT DAT JEZUS' VERSCHIJNING NABIJ IS

16 september 2022 - door Jonathan Brentner

()

Een belangrijk teken dat we in de laatste dagen leven komt van de lippen van Jezus zelf. In Matteüs 24:21-22 sprak Jezus deze woorden over de laatste drie en een half jaar van de Verdrukking:

Want dan zal er grote verdrukking zijn, zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet geweest is, nee, nooit geweest zal zijn. En als die dagen niet waren ingekort, zou geen mens gered zijn. Maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

De gebeurtenis die een einde maakt aan die tijd van "grote verdrukking" waarin de mensheid zal worden uitgeroeid, is de wederkomst (zie Mattheüs 24:29-31).

Aan de ene kant is de huidige ontvolkingspoging van de globalisten beangstigend en zeker in overeenstemming met Jezus' profetie.

Anderzijds opent het onze ogen voor wat er om ons heen gebeurt en herinnert het ons eraan dat God de geschiedenis soeverein stuurt om Zijn doel te bereiken. Hij bereidt de wereld en Israël voor op de komende duizendjarige heerschappij van Jezus op aarde.

Als we kijken naar het bewijsmateriaal dat wijst op een wereld die op weg is om Jezus' woorden in Mattheüs 24:21-22 te vervullen, en we weten dat Zijn profetie pas over ruim zeven jaar haar hoogtepunt kan bereiken, dan zegt dit ons dat Jezus' verschijning zo dichtbij moet zijn.

1. HET DOODT MASSA'S MENSEN

Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk (VK) is "1 op de 246 mensen die in Engeland tegen Covid-19 zijn ingeënt binnen 60 dagen na ontvangst van een dosis van het Covid-19 vaccin overleden."[i]

Als u denkt dat dat een klein percentage is, overweeg dan dit: De CDC vertelt ons dat 67,6% van de Amerikaanse bevolking deze injecties heeft gekregen, voor een totaal van ruwweg 220.000.000 Amerikanen. Als 1 op de 246 van hen binnen twee maanden na ontvangst van het dodelijke vaccin zou overlijden, zou dat in totaal neerkomen op 894.000 mensen.

In de VS alleen al zijn er 14.348 sterfgevallen gemeld bij de CDC als gevolg van deze inentingen. Weet dat studies aantonen dat de CDC cijfers slechts ongeveer één procent van de werkelijke vaccinatie verwondingen omvatten.

Als u denkt dat 1,4 miljoen doden in de VS extreem is, verwijs ik u naar een rapport op de website van Global Research dat tientallen grafieken en diagrammen bevat die de nadelige gevolgen van deze injecties in het Verenigd Koninkrijk laten zien. De onderstaande citaten komen uit de conclusie van het artikel:

...de Britse regering heeft bevestigd dat volledig gevaccineerde jonge volwassenen 92% meer kans hebben om te sterven dan ongevaccineerde jonge volwassenen (zie hier).

Ze hebben ook bevestigd dat COVID gevaccineerde kinderen minstens 4423% meer kans hebben om te sterven aan welke oorzaak dan ook en 13.633% meer kans hebben om te sterven aan COVID-19 dan niet-gevaccineerde kinderen.

...Over de hele wereld worden wekelijks honderdduizenden extra sterfgevallen geregistreerd, maar slechts een kleine minderheid kan worden toegeschreven aan Covid-19.[ii]

Merk op dat het wederom de Britse regering is die deze dingen zegt. Het is niet een blogger, maar de regering zelf die deze statistieken verstrekt.

De totale aantallen die aan het CDC VAERS systeem zijn gerapporteerd als gevolg van deze injecties zijn zowel onthutsend als hartverscheurend, maar ze vertegenwoordigen slechts een klein deel van wat er in de wereld gebeurt. Dit zijn de totalen tot 7 september 2022:

  • 30.935 doden

  • 57.788 permanent invalide

  • 52.220 Myocarditis of Pericarditis (deze aandoeningen verkorten het leven van de getroffenen aanzienlijk).

Vóór de introductie van de mRNA-injecties bedroeg het gemiddelde aantal sporters dat jaarlijks stierf 29. In een periode van achttien maanden eindigend op 31 augustus 2022, zijn bijna 900 atleten plotseling gestorven aan "onbekende" oorzaken.[iii] Dat komt neer op een jaarlijks gemiddelde van 600. In de afgelopen 2 weken heb ik gelezen over vijf gezonde jonge atleten die plotseling overleden aan hartkwalen en over een zeventienjarige man die drie uur openhartoperatie nodig had om de schade aan zijn hart te herstellen.

De mRNA-injecties komen precies overeen met de profetie van Jezus; sommige artsen zeggen dat we het uiteindelijke dodental ervan pas over twee jaar zullen kennen.

2. TRANSHUMANISME

Ik heb verschillende berichten over dit onderwerp geschreven, waaronder mijn laatste: Transhumanisme: De kwade kracht achter de nieuwe wereldorde. In dit artikel maak ik dit punt:

Laat je niet misleiden door de voorstanders van de NWO [Nieuwe Wereld Orde] of de Grote Reset; zij accepteren allemaal dat transhumanisme een essentiële stap is om mensen te overtuigen van de noodzaak van wereldbestuur. Sommige van deze globalisten kunnen een geloof in God of trouw aan een kerk belijden, maar zij liegen. Het zijn allemaal overtuigde atheïsten die alles verwerpen wat de Schrift zegt over de schepping, met name Genesis 1:27, "God schiep de mens naar zijn evenbeeld".

Eenvoudig gezegd is transhumanisme het combineren van mensen met machines met het doel hen te veranderen in iets veel anders dan wat God geschapen heeft.

Het transhumanisme in de VS nam een grote sprong voorwaarts met de Executive Order (EO) die Biden ondertekende op 12 september 2022.

Leo Hohmann, een onderzoeksjournalist en blogger, analyseerde de EO met dit artikel, Biden tekent uitvoerend bevel ontworpen om de transhumanistische hel op Amerika en de wereld los te laten. Hier zijn een paar van zijn inzichtelijke commentaren:

Door stilletjes Biden's handtekening op dit document te zetten, hebben zijn handlangers ons misschien wel het meest onheilspellende teken gegeven dat we op de drempel staan van een technocratisch één-wereld-beest-systeem. Bereid je voor, want het wordt nog veel heftiger.

De Orwelliaanse titel van dit document, Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy [Presidentiële Uitvoerende Wet inzake het bevorderen van biotechnologie en biomanufacturing-innovatie voor een duurzame, veilige en beveiligde Amerikaanse bio-economie], zal ervoor zorgen dat de betekenis ervan over het hoofd wordt gezien door 99 procent van de media, zelfs de conservatieve.

Ze zullen het lezen en gapen. Ik smeek iedereen die dit artikel leest om alsjeblieft niet dezelfde fout te maken.[iv]

Hohmann raakt de kern van de EO met een citaat van Karen Kingston, een voormalige werknemer van Pfizer en huidig analist voor de farmaceutische industrie en medische hulpmiddelen alsvolgt:

"Laat me tussen de regels door lezen voor Amerika. Biden's bevel van 12 september 2022 verklaart dat Amerikanen alle mensenrechten moeten opgeven die het transhumanisme in de weg staan. Veiligheidsnormen voor klinische proeven en geïnformeerde toestemming zullen worden uitgeroeid omdat ze in de weg staan van het universeel ontketenen van gen-editing technologieën die nodig zijn om mensen samen te voegen met A.I. [Kunstmatige Intelligentie]. Om de maatschappelijke doelen van de Nieuwe Wereld Orde te bereiken, zijn misdaden tegen de mensheid niet alleen legaal, maar verplicht."[v].

De EO betekent dat mensen in de VS niet langer rechten zullen hebben om te voorkomen dat de regering ons gebruikt voor verder onderzoek naar het veranderen van de mensheid in iets dat radicaal verschilt van wat God geschapen heeft.

Hieronder volgt een direct citaat uit de EO:

"We moeten technologieën en technieken voor genetische manipulatie ontwikkelen om circuits voor cellen te kunnen schrijven en de biologie voorspelbaar te programmeren op dezelfde manier als waarop we software schrijven en computers programmeren... ook door middel van computermiddelen en kunstmatige intelligentie..."[vi]

Zal Kunstmatige Intelligentie (AI) echt schadelijk zijn voor mensen? Overweeg het volgende:

In de paper die werd gepubliceerd in het tijdschrift AI Magazine, concludeerde het team - bestaande uit DeepMind senior wetenschapper Marcus Hutter en Oxford onderzoekers Michael Cohen en Michael Osborne - dat het antwoord op de al lang bestaande vraag of een superintelligente AI op hol kan slaan en mensen kan uitroeien, was dat het "waarschijnlijk" was.

"Onder de voorwaarden die wij hebben vastgesteld, is onze conclusie veel sterker dan die van enige eerdere publicatie - een existentiële catastrofe is niet alleen mogelijk, maar waarschijnlijk."[vii]

Is het een wonder dat Bidens medewerkers de EO zo schreven dat niemand het zou begrijpen? Deze EO is satanisch; het is duidelijk afkomstig van degene die Jezus beschreef als een leugenaar, een moordenaar en een vernietiger (Johannes 8:44, 10:10).

Satans plan is om de mensheid te vernietigen en we weten dat het transhumanisme een belangrijk onderdeel van zijn agenda is. Het zal de wereld dichter bij de vervulling van Jezus' woorden in Mattheüs 24:21-22 brengen.

3. DE VIER RUITERS VAN DE APOCALYPS

De Bijbel vertelt ons dat na de Opname van de kerk, Jezus de zegeloordelen zal loslaten zoals opgetekend in Openbaring 6:1-8. Vers 8 vertelt ons dat een kwart van de wereldbevolking zal omkomen door oorlogen, pest, hongersnood en wilde dieren.

De ruiters van de apocalyps, zoals men ze noemt, zullen bijdragen tot de schaarste van de mensheid die Jezus voorspelde voor het einde van de Verdrukking (Mattheüs 4:21-22).

De tekenen die wijzen op de nabijheid van deze tijd zijn overweldigend voor wie goed oplet. De omstandigheden zijn rijp voor de ruiters om hun tocht over de wereld te beginnen; soms lijkt het alsof hun tijd te laat is.

De wereld is ver op weg naar een één-wereld regering; het enige wat nodig is, is de ruiter op het witte paard om het tot bloei te brengen. Ik geloof dat hij in de coulissen wacht, maar hij kan niet rijden totdat de Heer degene wegneemt die hem tegenhoudt (2 Tessalonicenzen 2:1-8).

Wat betreft de ruiter met het zwaard, het is helemaal niet moeilijk voor te stellen dat dit in de nabije toekomst gebeurt. Ik geloof dat de ergste oorlogen in de geschiedenis van de mensheid zullen plaatsvinden na de Opname, hoewel we daar van tevoren angstaanjagende voorproefjes van kunnen zien.

Hier is wat Hal Lindsey zei over de dreiging van een nieuwe wereldoorlog in zijn artikel , getiteld: Dit is geen oefening... Onze wereld onderzoeken door de lens van Matteüs 24:

Voor elk van de eerste twee wereldoorlogen, zag iedereen de verschrikkelijke mogelijkheden. Maar bijna niemand dacht echt dat het zou gebeuren. Ze dachten dat het hoofd koeler zou zijn. Maar het hoofd koel houden overwon niet. Hoogmoed overheerste. Hebzucht kreeg de overhand. De haat kreeg de overhand.

Het gebeurt weer, maar nu met de extra dreiging van nucleaire wapens. Net als vroeger gelooft niemand dat het echt zal gebeuren. Maar de tekenen zijn er. Oorlog bedreigt elk deel van de aarde, vooral Europa. In Oekraïne is de Russische arrogantie gebroken. Hun president, Vladimir Poetin, is net zo trots en achteloos met mensenlevens als Hitler of Mussolini. En nu is hij als een gewond dier... met kernwapens.

Wat betreft de hongersnoden, die zijn er al in vele delen van de wereld. De komende voedseltekorten kunnen gemakkelijk leiden tot de op hol geslagen inflatie die zal komen met de derde ruiter (Openbaring 6:5-6). Een recent artikel op de website van Gateway Pundit geeft meer dan honderd voorbeelden van de vernietiging van de voedselvoorziening in Amerika. Klik hier om de hele lijst te zien.

De zegeloordelen zullen de wereldbevolking sterk verminderen en de woorden van Jezus dichter bij de werkelijkheid brengen. We zien al veel tekenen die ons vertellen dat de tijd van vervulling van Openbaring 6:1-8 steeds dichterbij komt, wat betekent dat de Opname, die zal plaatsvinden voordat deze passage werkelijkheid wordt, nog dichterbij komt.

4.VERVOLGING

De Bijbel vertelt ons dat nadat Jezus Zijn gemeente heeft weggevoerd naar de hemel (de Opname), er grote vervolging zal zijn tegen zowel Joden als degenen die na de Opname tot geloof in Jezus komen. Deze onderdrukking zal voortkomen uit de Nieuwe Wereld Orde en de antichrist en het zal de ergste zijn die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, met miljoenen doden tot gevolg.

We zien nu al veel vervolging van gelovigen in de hele wereld en de haat tegen het Joodse volk neemt overal toe, vooral in Amerika. Dit zijn de kiemen voor wat komen gaat.

In de VS is alles aanwezig om de vervolging van bijbelgelovige christenen snel uit te breiden. De retoriek van president Biden tegen de MAGA-aanhangers van president Trump is slechts voor de show; het is een misleidende list. Zijn echte agenda is het aanwakkeren van vijandigheid tegen hen die Joods-christelijke waarden aanhangen; tegen hen die zich verzetten tegen abortus, transgenderisme voor jonge kinderen en de hele LBGTQ-agenda. Iemands stemgedrag is hier niet van belang, maar iemands geloof in wat Gods Woord zegt.

Onze aanwezigheid als bijbelgelovige heiligen vormt een wegversperring voor hen die de Grote Reset of de Nieuwe Wereld Orde willen invoeren. Als zodanig vormen wij een ernstige bedreiging voor hen die de Biden regering leiden.

DE TIMING VAN DE OPNAME

Als we al deze tekenen van ontvolking al in het spel zien en we weten dat Jezus' woorden pas over minstens zeven jaar in vervulling kunnen gaan, schreeuwt dit ons dan niet toe dat Jezus in de nabije toekomst voor ons komt?

We staan op de drempel van de vervulling van Openbaring 6:1-8, en we weten dat de wijdverspreide dood die de ruiters zullen brengen, na de Opname plaatsvindt.

Jezus kan vandaag komen. Of we kunnen nog meer van de voorbereiding van de verschrikkelijke Verdrukkingsperiode meemaken, die al als een uit de hand gelopen goederentrein op de wereld afkomt.

De timing van de Opname is een beetje een wildcard.

Ik geloof dat we voorbereid moeten zijn op zowel de ontmoeting met Jezus in de lucht als op de snel groeiende oppositie tegen ons bijbels gefundeerde geloof.

Als uw vertrouwen in het eeuwige leven volledig berust op Jezus als uw Verlosser, dan zult u bij de Opname naar huis gaan om bij Jezus te zijn. Zo niet, wend u dan vandaag nog tot Hem, stel het niet uit. Voor meer informatie over het Evangelie en eeuwig leven, zie mijn artikel 'In geen andere naam'.

Voor degenen onder ons die veilig in Christus zijn, is het beste om te doen om hiermee te beginnen tijd te besteden aan het mediteren over passages als Filippenzen 3:12-4:1; 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11; Kolossenzen 3:1-4; Titus 2:11-15; 1 Korintiërs 15:1-58; Openbaring 3:10-11; en Openbaring 20-22. Ik lees elke dag tenminste enkele van deze passages.

En denk aan de woorden van 2 Timoteüs 4:8. Er is een speciale "kroon der gerechtigheid" voor hen die "zijn verschijning hebben liefgehad". Zij die reikhalzend uitkijken naar de Opname zullen een speciale beloning ontvangen.

Verlies de moed niet; laat de Schrift uw geest en hart gericht houden op de prijs die voor u in het verschiet ligt nadat het lijden van deze wereld is geëindigd.

Stel je voor hoeveel dichter de mensheid over slechts twee of drie jaar bij de ondergang zal zijn, gezien de huidige trends. Jezus staat voor de deur. Misschien moeten we iets langer wachten dan we zouden willen, maar wees gerust, Hij komt ons spoedig halen.

Misschien zelfs nog deze maand. We leven in het seizoen van Zijn verschijnen.


[i] Global Research webpagina, PfizerGate: Officiële regeringsrapporten bewijzen dat elke week honderdduizenden mensen sterven door COVID-19 vaccinatie, 16 augustus 2022 @ https://www.globalresearch.ca/pfizergate-official-government-reports-prove-hundreds-thousands-people-dying-every-single-week-due-covid-19-vaccination/5790262.

[ii] Ibid.

[iii] Leo Hohmann, Nearly 900 young healthy athletes confirmed dead in 18 months, as British Heart Foundation releases ad 'normalizing' heart attacks in children, 12 september 2022, @ https://leohohmann.com/2022/09/12/nearly-900-young-healthy-athletes-confirmed-dead-in-18-months-as-british-heart-foundation-releases-ad-normalizing-heart-attacks-in-children/

[iv] Leo Hohmann, Biden tekent executive order ontworpen om transhumanistische hel op Amerika en de wereld los te laten, 13 september 2022 @ https://leohohmann.com/2022/09/13/biden-signs-executive-order-designed-to-unleash-transhumanist-hell-on-america-and-the-world/#more-11051

[v] Ibid.

[vi] Ibid.

[vii] Tasos Kokkinidis, Artificial Intelligence Will 'Likely' Destroy Humans, Researchers Say, 16 september 2022, op de website van Greek Reporter - https://greekreporter.com/2022/09/16/artificial-intelligence-annihilate-humankind/

Bron: Depopulation: The Sign that Tells us Jesus' Appearing Is At Hand — Jonathan Brentner