www.wimjongman.nl

(homepagina)


TRANSHUMANISME: DE KWADE KRACHT ACHTER DE NIEUWE WERELDORDE

De opleiding van Klaus Schwab voor wereldleiders

Jonathan C. Brentner - 2 mei 2022

()

Het had me eigenlijk niet mogen verbazen, maar ik moet bekennen dat me het toch deed.

Wikipedia's beschrijving van de Nieuwe Wereld Orde (NWO), hieronder geciteerd, verbaasde me toen ik het de eerste keer las:

De Nieuwe Wereld Orde (NWO) is een samenzweringstheorie die uitgaat van een in het geheim opkomende totalitaire wereldregering.

Hoe dom denken ze dat we zijn!? De dagen zijn allang voorbij dat de Luciferiaanse globalisten van onze tijd zwijgen over hun plannen om deze kwade agenda tot stand te brengen. De wereldregering voorgesteld door de Agenda 2030 van de VN en de Grote Reset van het Wereld Economisch Forum (WEF) zijn openlijke, publieke verklaringen van hun verenigde inspanning om een NWO in te luiden die "totalitair" en marxistisch is. In maart van dit jaar sprak president Biden over de noodzaak om Amerika te binden aan de NWO. Het is geen geheim, noch is het een "samenzweringstheorie"!

Ze zwijgen ook niet langer over hun transhumanistische doelen, die de kern vormen van hun plannen om de NWO in te voeren.

Men kan zich afvragen: "Wat heeft transhumanisme te maken met hun plannen voor een communistische wereldregering?" Alles, ze kunnen geen trouw aan de Grote Reset afdwingen zonder het. De twee gaan hand in hand.

KLAUS SCHWAB: DE DRIJVENDE KRACHT VAN DE GROTE RESET

Transhumanisme, samen met de drang naar wereldbestuur, vindt zijn meest fervente steun bij Klaus Schwab, de oprichter en hoofd van het WEF. Zijn invloed op de regeringen van de wereld is immens. Sinds 1992 leidt hij een school om toekomstige wereldleiders te indoctrineren en de meerderheid van alle presidenten en leiders van de huidige naties hebben zijn opleiding gevolgd.

Hier volgt een citaat uit een blog post geschreven door Leo Hohmann, onderzoeksjournalist en blogger, over deze elite training die gegeven wordt aan opkomende wereldleiders:

"In 1992 lanceerden Klaus Schwab en het World Economic Forum een programma dat aanvankelijk Global Leaders of Tomorrow heette. In 2004 werd dit programma omgevormd tot het Forum voor Jonge Wereldleiders ... - een 5-jarig programma van indoctrinatie in WEF's principes en doelstellingen. Het doel was - en is - om geschikte toekomstige leiders te vinden voor de opkomende mondiale samenleving. Het programma omvatte vanaf het begin politici, bedrijfsleiders, vorsten, journalisten, artiesten en andere culturele beïnvloeders die op hun gebied hebben uitgeblonken, maar nog geen 40 jaar oud zijn (oorspronkelijk 43 om Angela Merkel te kunnen opnemen). Het is sindsdien uitgegroeid tot een uitgebreid wereldwijd netwerk van toegewijde leiders met enorme middelen en invloed, die allemaal werken aan de uitvoering van de technocratische plannen van het World Economic Forum in hun respectieve landen en gebieden.

"Het netwerk creëert een kracht voor wereldwijde invloed door de combinatie van de individuele vaardigheden en middelen van zijn leden."[i]

De school stelt Schwab in staat om deze leiders grondig in te prenten in zijn visie voor een één-wereld regering, de Grote Reset. Eenmaal grondig gehersenspoeld in de agenda van het WEF en toegewijd aan zijn idealen, gaan zij de wereld in als leiders van zowel regeringen als commercie.

Klaus Schwab is ook een belangrijke drijvende kracht achter het streven naar transhumanisme, dat hij de "Vierde Industriële Revolutie" noemt, zijn term voor transhumanisme. Schwab heeft het vaak over de samensmelting van "de fysieke, digitale en biologische wereld", het samengaan van mensen en machines.

Dit is niet verwonderlijk aangezien de meest invloedrijke en gekoesterde adviseur van Klaus Schwab en tevens de belangrijkste voorstander van transhumanisme ter wereld, Yuval Noah Harari.

YUVAL NOAH HARARI: DE MAN ACHTER HET GORDIJN

Harari is een Israëlische publieke intellectueel, historicus, bestsellerauteur en hoogleraar aan het departement Geschiedenis van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hij is vooral bekend geworden omdat hij de belangrijkste adviseur is van Klaus Schwab van het WEF. Als zijn rechterhand heeft Harari een diepgaande invloed op de idealen van regeringsleiders en bedrijfsleiders over de hele wereld.

( )

Yuval Noah Harari

Wanneer men naar Harari's officiële website gaat (https://www.ynharari.com), ziet men onmiddellijk dit citaat op de home page: "De geschiedenis begon toen de mensen goden uitvonden, en zal eindigen wanneer de mensen goden worden."

Leo Hohmann schreef ook het volgende citaat over Harari uit zijn interview met Patrick Wood, hoofdredacteur bij Technocracy News and Trends. Niet alleen is Harari de belangrijkste adviseur van het hoofd van het WEF, "hij heeft miljoenen toegewijde volgelingen."

"Hij is je model transhumanist die denkt dat hij god kan worden," vertelde Wood me. "Hij is de belangrijkste filosofische adviseur van het Wereld Economisch Forum en een van de belangrijkste autoriteiten in WEF-kringen. Ze hangen aan elk woord van hem." (citaat van Patrick Wood)

Het niveau van het kwaad waar we hier mee te maken hebben is zo intens dat de meeste christenen en conservatieven geen idee hebben hoe diep het gaat en er eerlijk gezegd moeite mee zullen hebben het te geloven. Geen enkele politicus zal ons kunnen redden van dit kwaad, alleen Jezus Christus.

Wat ook vermeldenswaard is, is dat Harari niet alleen verbonden is met Schwab. Hij heeft een grote aanhang onder de Westerse elites. Een van Harari's bewonderaars is Barack Obama, de man die het oor heeft van Joe Biden. Sterker nog, Obama heeft Harari zijn favoriete auteur genoemd.[ii]

Yuval Noah Harari is de man achter het gordijn. Hij is de drijvende kracht achter transhumanisme, een sleutelcomponent van Schwab's Grote Reset.

TRANSHUMANISME BERUST OP ATHEÏSTISCHE EVOLUTIE

De elite beschouwt transhumanisme als de volgende stap in het menselijke evolutieproces. Terwijl alle andere ontwikkelingen ons zijn overkomen, zeggen zij, krijgen wij nu zeggenschap over de toekomstige verbeteringen van ons ras. Het combineren van mensen met machines is slechts een volgende stap in de voortdurende evolutionaire vooruitgang van de mensheid.

Transhumanisten zijn fervente atheïsten die zichzelf zien als een bijdrage aan de evolutie van de mensheid.

Laat u niet misleiden door de voorstanders van de NWO of de Grote Reset; zij aanvaarden allen dat transhumanisme een essentiële stap is om mensen te overtuigen van de noodzaak van wereldbestuur. Sommige van deze globalisten belijden misschien een geloof in God of trouw aan een kerk, maar ze liegen. Het zijn allemaal overtuigde atheïsten die alles verwerpen wat de Schrift over de schepping zegt, in het bijzonder Genesis 1:27: "God schiep de mens naar zijn evenbeeld."

TRANSHUMANISME DEVALUEERT HET MENSELIJK LEVEN

Als er één vers is dat we in gedachten moeten houden als we over de transhumanisten nadenken, dan is het Johannes 8:44. In dit vers confronteert Jezus de Joden die zich tegen Hem verzetten:

"U bent van uw vader, de duivel, en uw wil is de wil van uw vader te doen. Hij is een moordenaar vanaf het begin, en staat niet in de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij liegt, spreekt hij uit zijn eigen karakter, want hij is een leugenaar en de vader der leugen."

De voorstanders van de NWO zijn allemaal Luciferiaanse transhumanisten die geen enkel respect hebben voor het menselijk leven. Zij hebben al heel wat mensen misleid met hun leugens.

Hier zijn enkele citaten van Yuval Noah Harari die ik nam uit interviewfragmenten van Jan Markell's tweemaandelijkse 'Understanding the Times'-conferentie in Minneapolis op 21 april 2022. Aan dit evenement namen ook de voorgangers Brandon Holthaus en Mark Henry deel. In deze video's zagen we Harari het volgende zeggen:

Mensen zijn nu hackbare dieren die zullen worden re-engineered [her-ontworpen].

Voorheen was overheidstoezicht bovenhuids, nu gaat het onderhuids."

De vrije wil om te kiezen op wie we stemmen of wat we kopen in de supermarkt, de menselijke vrije wil, Dat is voorbij! (mijn nadruk)

Ziet u in deze citaten de devaluatie van het menselijk leven naar boven borrelen? Eerder heb ik uitvoerig geschreven over hoe we dit zien in abortus, kindermoord, en de oorlog in Oekraïne. Nu met Harari, zien we dezelfde moorddadige agenda en misleiding waar Jezus over sprak in Johannes 8:44.

De transhumanisten zien ons als "hackbare dieren" die zij hopen tot slaaf te maken en volledig te controleren.

Harari zei dus ook dit, wat op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt met zijn andere verklaringen:

>Mensen krijgen goddelijke krachten... en de macht om het leven te re-engineeren.

Dus ja, hij zegt dat "mensen goddelijke krachten verwerven," maar misschien is het alleen voor degenen met macht in plaats van hen die de elite hoopt te controleren. Transhumanisme gaat over de massa's die hen aanbidden als goden. Bereidt dit de wereld niet voor op de komende "mens der wetteloosheid" waar Paulus over schreef in 2 Thessalonicenzen 2:3-4?

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag zal niet komen, tenzij eerst de opstand komt en de mens der wetteloosheid zich openbaart, de zoon des verderfs, die zich tegen elke zogenaamde god of voorwerp van aanbidding verzet en verheft, zodat hij in de tempel van God plaatsneemt en zich als God voordoet.

De geest van de antichrist is levend en wel in Harari. In één van de interviews waarnaar ik eerder verwees, noemde Harari de opstanding van Jezus uit de dood en Zijn claim de Zoon van God te zijn "nepnieuws."

JEZUS IS ONZE ENIGE HOOP

Leo Hohmann heeft gelijk, we hebben te maken met een kracht die veel kwaadaardiger is, en ik zou kunnen toevoegen dodelijker, dan alles wat we ons kunnen voorstellen. Jezus is onze enige hoop voor de tijd waarin we leven.

De Luciferiaanse globalisten zijn ver gevorderd in hun plannen om de NWO tot stand te brengen. Het maakt niet uit wat de meerderheid van de mensen wil, zij hebben de macht die nodig is om hun controle over onze wil te doen gelden. Dit gebeurde met de presidentsverkiezingen van 2020 in Amerika. Het gebeurde in 2021 met vaccin mandaten die resulteerden in de dood van een groot aantal mensen. De rellen die op 24 april 2022 in heel Parijs plaatsvonden, waren een reactie op de herverkiezing van Emanuel Macron, van wie veel Parijzenaars niet geloofden dat hij de verkiezingen echt had gewonnen.

Zodra de elite digitale valuta over de hele wereld heeft ingevoerd, is het game over. Ze zullen de controle hebben die ze nodig hebben om hun wurggreep op de mensheid aan te scherpen, wat zal leiden tot de regering van het beest in de periode van de Verdrukking. Zoals Harari stelde als het doel van transhumanisme, de wil van het volk doet er niet meer toe, "dat is voorbij!"

Nu het goede nieuws, de toekomstige tijd van het Evangelie: De Schrift verzekert ons dat Jezus komt om ons mee naar de hemel te nemen, voordat Gods toorn op deze boze Christus-afwijzende wereld valt (2 Thessalonicenzen 5:1-11). We zullen hier weg zijn lang voordat de antichrist zijn macht uitoefent over de komende NWO.

In tegenstelling tot wat de wereld ons vertelt dat dit "nepnieuws" is, dienen wij wel degelijk een opgestane Verlosser wiens woorden waar en zeker zijn. Hij is de ware Zoon van God en Hij komt zeer spoedig om ons naar de plaats te brengen die Hij voor ons bereidt (Johannes 14:2-3). Daar kunnen we absoluut zeker van zijn.

Onze hoop rust op een zeker fundament: Jezus!!!

Als u meer vertrouwen wilt met betrekking tot de Opname vóór de verrijzenis, overweeg dan alstublieft de aanschaf van mijn boek, The Triumph of the Redeemed-An eternal Perspective that Calms Our Fears in Perilous Times.. Ik heb meer dan duizend uur besteed aan het bestuderen en onderzoeken van de basis voor onze op handen zijnde hoop, zodat ik een solide, bijbels pleidooi kon houden voor de Opname vóór de verdrukking. Je kunt mijn boek vinden op Amazon. Bedankt!

Vergeet dit nooit: Jezus' op handen zijnde verschijning om ons mee naar huis te nemen is de solide basis van onze hoop in deze hachelijke tijden.

[i] Leo Hohmann, Klaus Schwabs marionet 'Young Global Leaders' onthuld - Trudeau in Canada, Buttigieg in de VS, Macron in Frankrijk en nog veel meer, op zijn blog @ https://leohohmann.com/2022/ 02 /10/klaus-schwabs-puppet- young-global-leaders-revealed- trudeau-in-canada-buttigieg- in-us-macron-in-france-and- many-more/#more-8956

[ii] Leo Hohmann, Wie beïnvloedt de influencers? Ontmoet de hoofdadviseur van Klaus Schwab, 15 maart 2022 op zijn blog.

Bron: Transhumanisme: de kwade kracht achter de Nieuwe Wereldorde — Jonathan Brentner