www.wimjongman.nl

(homepagina)


12 TEKENEN DAT DE WERELD NIET MEER NORMAAL IS

28 november 2022 - door Jonathan Brentner

Veel mensen zeggen dat het vandaag de dag niet anders is dan andere tijden in de geschiedenis. "Zeker, het ziet er nu slecht uit, maar dat was ook zo tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dingen werken op een bepaalde manier, zodat dingen uiteindelijk weer een beetje normaal worden."

Ik begrijp waarom velen twijfelen aan de spoedige terugkeer van Jezus, gezien het feit dat het tweeduizend jaar geleden is dat Hij beloofde terug te komen.

Ondanks het lange wachten ben ik ervan overtuigd dat Jezus' verschijning op handen is vanwege de talloze tekenen die ons vertellen dat de Verdrukkingsperiode voor de deur staat.

Ik heb een lijst samengesteld van 12 tekenen die ons vertellen dat de tijd snel voorbij is.

Als u moe bent van het wachten en verlangt naar de dag waarop u Jezus zult ontmoeten in de lucht, dan schrijf ik u om u aan te moedigen; Hij komt spoedig.

Als u twijfelt of de Opname spoedig zal plaatsvinden, neem dan even de tijd om de volgende punten door te nemen en de ondersteunende links te lezen.

1. ISRAËLS WONDERBAARLIJKE WEDERGEBOORTE ALS NATIE

Wist u dat Isaac Newton voorspelde dat Israël opnieuw zou verschijnen als natie? Op basis van zijn diepgaande studie van de boeken Daniël en Openbaring deed hij die opzienbarende voorspelling meer dan 250 jaar voordat het gebeurde.

Newton erkende terecht dat de vervulling van bijbelse eindtijdprofetieën een hernieuwd bestaan van Israël vereist. Hij schreef ook dat Israël een derde tempel zou bouwen zodra het een natie zou worden.[i]

Op 14 mei 1948 werd Israël op wonderbaarlijke wijze weer een natie. De verbazingwekkende wedergeboorte van Israël vervulde de woorden van Jesaja 66:8, die voorspelden dat het in één "dag" zou gebeuren. Alleen God kon een natie die tweeduizend jaar niet had bestaan weer tot leven wekken, haar op bovennatuurlijke wijze beschermen te midden van ontelbare oorlogen, en haar naar een plaats van voorspoed brengen zoals Israël die vandaag de dag geniet.

Had ik al gezegd dat alleen God zoiets kon doen?

Israëls opmerkelijke wedergeboorte maakt vandaag anders dan enig moment vóór mei 1948.

2. DERDE TEMPEL-KOORTS

De Schrift vertelt ons dat de antichrist een nog toekomstige Joodse tempel zal verontreinigen (Daniël 9:27; Matteüs 24:15; 2 Tessalonicenzen 2:3-4). In een recent artikel, De Bijbelse noodzaak van een derde Joodse Tempel, laat ik zien waarom de bouw van de derde Joodse tempel een noodzaak is voor de vervulling van de Bijbelse profetie.

Als we op de woorden van de Schrift mogen vertrouwen, moet er halverwege de komende zevenjarige Verdrukking een derde tempel in Jeruzalem staan. De Bijbel zegt dat de antichrist hem dan zal ontheiligen. Zien we vandaag bewijzen dat dit zal gebeuren? Absoluut!

Nog maar tien jaar geleden konden weinigen zich de huidige passie in Israël voor de bouw van hun tempel voorstellen. Zag je de viering in Jeruzalem toen de vijf volmaakte rode vaarzen uit Texas daar aankwamen? De wet vereist één perfecte rode vaars voor de zuivering van de tempel en zijn priesters.

Het Tempelinstituut in Jeruzalem doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar de inrichting van de derde tempel. Ze leiden momenteel Levieten op om er als priesters te dienen.

De Israëlische regering plant infrastructuur voor de komende tempel, waaronder een trein die van de luchthaven Ben Gurion naar de tempelberg zal rijden, omdat zij verwacht dat veel bezoekers de nieuwe tempel zullen willen bezoeken. Israël is van plan dit spoorwegsysteem in april 2023 te voltooien.

Dit alleen al maakt 2022-2023 veel en veel anders.

3. BEGINNEN EN KLAAR

In oktober schreef ik Globalisme, Oorlog, Economische onrust, Devaluatie van het menselijk leven - De dag des Heren komt eraan. Daarin leverde ik bewijs voor hoe dicht de wereld bij de omstandigheden is die in Openbaring 6:1-8 worden beschreven. Deze verzen beschrijven wat gewoonlijk de "vier ruiters van de Apocalyps" worden genoemd. Ze staan in hun stal, klaar om hun tocht over de planeet te beginnen.

Openbaring 6:8 zegt dat het dodental door de chaos die deze ruiters veroorzaken in totaal een vierde van de wereldbevolking zal bedragen, wat vandaag de dag twee miljard mensen zou zijn.

De huidige wereldgebeurtenissen tonen aan hoe gemakkelijk de zegeloordelen tot zo'n hoog dodental zouden kunnen leiden.

4. DIGITALE VALUTA

Als mensen goederen kunnen kopen en verkopen op basis van contant geld, zou het voor de antichrist onmogelijk zijn om de handel te controleren op de manier die Openbaring 13:16-18 voorspelt.

De vervulling van deze profetie vereist de eliminatie van contant geld, en dat is precies wat we in onze wereld zien.

De New York Federal Reserve in de VS is onlangs begonnen met een proefprogramma van twaalf weken waarin het gebruik van een digitale dollar wordt geëvalueerd met behulp van creditcardmaatschappijen en wereldwijde banken. Leo Hohmann, een blogger, auteur en onderzoeksjournalist, schreef dit over de komende digitale valuta:

"Ik geloof dat de nieuwe Centrale Bank Digitale Valuta, of CBDC's, hun debuut zullen maken in 2023. En deze digitale munt zal direct gekoppeld worden aan de digitale gezondheidscertificaten op de mobiele telefoons van mensen in wat een persoonlijk dossier zal worden van elk individu, dat hun bewegingen en gedragingen volgt en bewaakt."[ii]

De normaliteit van het gebruik van contant geld voor aankopen is aan het verdwijnen en daarmee ook alle privacy over onze financiën. De digitale munt zal regeringen in staat stellen te controleren hoe wij ons geld uitgeven en spoedig daarna zullen zij het controleren.

Zowel India als China gaan snel in de richting van een digitale munt.

5. DIGITALE GEZONDHEIDSPASPOORTEN

Tijdens de bijeenkomst van de G20-landen in november 2022 in Indonesië kwamen de leiders van de grootste economieën ter wereld overeen om samen te werken aan de invoering van een "digitaal gezondheidspaspoort" dat zal beginnen met het bijhouden van ieders vaccinatiestatus en zich van daaruit zal uitbreiden.

Dit is ook een absolute noodzaak voor wat de antichrist gepland heeft voor de tweede helft van de Verdrukking. Zijn systeem moet onmiddellijk herkennen of iemand werkelijk zijn merkteken op zich heeft, en dat zal ook gebeuren.

Hieronder volgt het pad dat de elite machthebbers van onze wereld hebben uitgestippeld voor de toekomst:

  1. Elimineer contant geld door middel van een wereldwijde digitale munt.
  2. Combineer iemands online identiteit voor bankieren met een digitaal gezondheidspaspoort.
  3. Controleer alle uitgaven, wat eenvoudig is met de komende Centrale Bank Digitale Munt.
  4. Mensen belonen of straffen op basis van hun bestedingsgewoonten.
  5. Alle uitgaven volledig controleren
  6. Invoeren van wat wij het merkteken van het beest noemen (Openbaring 13).

Veel van deze zaken zien we al in China.

6. TEKEN VAN HET BEEST TECHNOLOGIE

Kunstmatige Intelligentie (AI) technologie, samen met de ontwikkeling van gigantische computerdatabases, maakt deze tijd ook uniek ten opzichte van elke andere voorgaande tijd in de geschiedenis.

Vóór deze technische vooruitgang van de afgelopen twaalf jaar of zo, zou de antichrist een buitengewoon groot aantal mensen in elk land op aarde nodig hebben gehad om de eis van zijn merkteken voor al het kopen en verkopen af te dwingen. Het zou onmogelijk zijn geweest.

Nu, met de recente vooruitgang in AI en het 5G wereldwijde netwerk, bestaat de technologie voor één persoon om de parameters te bepalen en zo overal ter wereld de handel te controleren. Deze technische innovaties maken de vervulling van Openbaring 13:16-18 niet alleen mogelijk, maar ook steeds waarschijnlijker als men de agenda van de globalisten in ogenschouw neemt!

7. IS HET ECHT EEN MENS?

Hoe zal de komende mens der wetteloosheid de volledige controle over de wereldbevolking uitoefenen zoals we die zien in Openbaring 13 en elders in de Schrift? Het antwoord is transhumanisme.

Transhumanisme is de combinatie van mensen met machines en het is niet alleen iets wat de antichrist nodig heeft, maar het is ook een hoge prioriteit van het WEF en alle vele naties die zich nu inzetten voor zijn Grote Reset.

Zie Transhumanisme: Opmars naar het merkteken waarin ik uitleg hoe de ontwikkeling van technologie door de globalisten hiervoor perfect aansluit bij de vervulling van Openbaring 13:16-18.

Wist je dat Joe Biden onlangs een uitvoerend bevel heeft getekend dat Amerikanen verplicht om mee te werken aan het transhumanisme?

Transhumanisme is noodzakelijk om mensen te controleren in het komende koninkrijk van de antichrist.

8. DE SPOEDIGE KOMST VAN ÉÉN-WERELD BESTUUR

De boeken Daniël en Openbaring voorspellen dat er in de laatste dagen een wereldwijde regering zal bestaan en dat de antichrist daar voor korte tijd over zal heersen (Daniël 7:23-25 8:18-26; Openbaring 13:1-18).

De Agenda 2030 van de VN gaat over het instellen van een wereldregering tegen 2030, zo niet al ruim voor dat jaar. De Great Reset van het World Economic Forum (WEF), ook bekend als Build Back Better, is de economische metgezel van Agenda 2030 en beide groepen hebben zich verenigd in hun streven om een éénwereldregering in te stellen.

De zich snel vormende één-wereldregering blijft alleen geheim voor degenen die niet willen geloven dat het gebeurt.

9. DE AANBIDDING VAN DE SCHEPPING IN PLAATS VAN DE SCHEPPER

In het boek Openbaring zien we de aanwezigheid van een één-wereld religie onder leiding van de valse profeet.

Zien we vandaag de dag de opkomst van zo'n eenheidsreligie? Absoluut! Het toneel is volledig voorbereid.

In november 2022 hebben religieuze leiders uit de hele wereld het geven van de Tien Geboden nagespeeld. Maar de top tien van hun gedachten bestond uit het aanbidden van de natuur, het behoud van hun god. Het bestrijden van klimaatverandering is de religie geworden die veel verschillende geloven samenbrengt, omdat ze de schepping aanbidden in plaats van de Schepper.

10. WANNEER DE WERELD WIEBELT

Sinds 2001 beweegt de magnetische noordpool van de aarde. In een artikel op de Forbes Magazine website, Earth’s Magnetic North Pole Is Shifting Dramatically From A Powerful Tug Of War, wordt besproken hoe deze verschuiving de laatste jaren is versneld.

Waarom neem ik dit op in de lijst van 12 tekenen? Vanwege de waarschuwingen voor wat er gebeurt als de poolverschuiving veertig graden bereikt. Dat is het punt waarop de noord- en zuidpool van plaats zullen wisselen.[iii]

Wat is hier zo belangrijk aan?

De Bijbel vertelt ons dat tijdens de Verdrukkingsperiode de wereld zal wiebelen/waggelen (zie Jesaja 24:19-20 en Openbaring 6:12-17). Ik vind het meer dan een beetje merkwaardig dat wat velen voorspellen dat zal gebeuren ten tijde van de poolverschuiving, overeenkomt met wat deze profetische passages zeggen dat zal gebeuren tijdens de Dag des Heren. Het is veel meer dan toeval.

11. DAT GELOOF JE TOCH NIET ECHT?

2 Petrus 3:2-4 zegt dat er in de "laatste dagen" spotters zullen opstaan die onze hoop op Jezus' spoedige terugkeer zullen bespotten. Judas 17-18 waarschuwt ook voor "spotters" die in de laatste dagen zullen komen en onze hoop zullen bespotten.

Deze tijd is zeker aangebroken!

Het is tegenwoordig heel gewoon dat mensen onze hoop op Jezus' spoedige verschijning bespotten. Helaas hebben zelfs gelovigen en leiders van kerken zich aangesloten bij het koor van neezeggers.

Het is vanwege deze spot dat ik twee hoofdstukken over kerkgeschiedenis heb opgenomen in mijn boek The Triumph of the Redeemed. Sceptici gebruiken tegenwoordig de relatieve nieuwheid van het woord "opname" om de gebeurtenis die Paulus voor ons beschrijft in 1 Korintiërs 15:51-58, Filippenzen 3:20-21, 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en Titus 2:11-14 te verwerpen. Het is alsof de term zelf de woorden van de apostel in deze passages in diskrediet brengt.

Dit spotten heeft alles te maken met Satan, die mensen misleidt om te geloven dat er niet zoiets bestaat als de verschijning van Jezus om zijn gemeente naar de heerlijkheid te brengen. Trap niet in zijn leugen.

12. GEVAARLIJKE TIJDEN ZIJN AANGEBROKEN

We leven in een tijd van gevaarlijke tijden op steroïden. Hoewel de kenmerken hiervan die Paulus opsomt in 2 Timoteüs 3:1-5 altijd al op een bepaalde manier duidelijk zijn geweest sinds de tijd dat hij schreef, bepalen ze nu onze wereld, precies zoals de apostel zei dat ze in de laatste dagen zouden bepalen.

Meer dan ooit tevoren zien we deze negentien kenmerken in overvloed in de wereld. Dit is iets waar ik vaak over geschreven heb.

HET OPRAKEN VAN HET OUDE NORMAAL BETEKENT DAT HET GLORIEUZE NIEUWE NORMAAL VAN JEZUS ZO DICHTBIJ IS.

Net als bij koning Belsassar van Babylon staat het handschrift op de muur (zie Daniël 5). Misschien zal het einde niet zo snel komen als bij deze oude koning (de Meden en Perzen doodden hem enkele uren nadat Daniël Gods boodschap had uitgelegd). De tekenen laten echter zien dat Gods oordeel spoedig over deze wereld zal vallen. Na de Opname van de Kerk zal Gods toorn de wereld verwoesten.

Het goede nieuws is dat het glorieuze nieuwe normaal dat Jezus brengt, eeuwig zal duren.

Wanneer Jezus terugkeert en vanuit Jeruzalem over de aarde regeert, zullen wij het leven ervaren in een glorieus koninkrijk terwijl wij duizend jaar met Hem regeren. Dit zal een "nieuw normaal" zijn dat het vieren waard is (en dat zullen we zeker doen), maar de toekomst is nog mooier en vreugdevoller! Openbaring 21-22 beschrijft de meest gelukzalige omstandigheden die je je kunt voorstellen.

Weiger tevreden te zijn met het valse "nieuwe normaal" dat de wereld biedt. Zodra we Jezus ontmoeten in de lucht en met Hem terugkeren naar de heerlijkheid, zal wat we dan zien onze allerbeste dagen in dit leven alledaags en saai doen lijken.


Noten:

[i] Snobele, Stephen D., Verklaring over de datum 2060, maart 2003; bijgewerkt in mei 2003 en juni 2003 - Overgenomen van een website getiteld "Isaac Newton Theology, Prophecy, Science and Religion."

[ii] Leo Hohmann, minister van Volksgezondheid vertelt G20-landen dat ze door de WHO goedgekeurde 'digitale gezondheidscertificaten' moeten implementeren die alle menselijke bewegingen volgen voor 'de volgende pandemie', 15 november 2022, @ https://leohohmann.com/2022/ 11/15/health-minister-tells- g20-nations-she-must- implement-who-approved- digital-health-certificates- tracking-all-human-movement- for-next-pandemic/ .

Zie ook het verslag van Reuters op: https://www.reuters.com/markets/currencies/banking-giants-new-york-fed-start-12-week-digital-dollar-pilot-2022-11-15/

[iii] Mijn recente informatie hierover komt van de Facebook-pagina van John Traczyk. Hij lijkt geloofwaardig en heeft informatie op zijn pagina die door deskundigen wordt ondersteund. Ik leer hier nog steeds over, maar het lijkt zo'n teken van de naderende Verdrukking dat ik het niet uit mijn lijst kon weglaten.

Bron: 12 tekenen dat de wereld bijna niet meer normaal is — Jonathan Brentner