www.wimjongman.nl

(homepagina)


TRANSHUMANISME: OPMARS NAAR HET MERKTEKEN

16 mei 2022 - door Jonathan Brentner

Als onze wereld niet op een directe weg is naar de vervulling van Openbaring 13, dan is het enige alternatief om aan te nemen dat er iets op ons afkomt met een zeer griezelige gelijkenis op het merkteken van het beest.

Met andere woorden, als wat de globalisten voor onze wereld voorstellen niet het voorspel is van het merkteken van het beest, dan weet ik niet hoe het er dan wel uit zou zien. De plannen die zij hebben voor onze toekomst passen naadloos aan bij wat Johannes schreef in Openbaring 13:15-18:

"En het werd toegestaan het beeld van het beest adem te geven, zodat het beeld van het beest zelfs kon spreken, en hen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, kon doen doden. Ook doet het allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, merken op de rechterhand of het voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen, tenzij hij het merkteken heeft, dat is, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dit vraagt om wijsheid: laat degene die verstand heeft het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een man, en zijn getal is 666."

Begrijp goed dat deze passage zijn volledige vervulling zal vinden pas halverwege de zevenjarige Verdrukking, ruim na de opname van de gemeente. Wat we vandaag zien is NIET het merkteken van het beest, maar het is zeer zeker zowel een voorafschaduwing als een conditionering ervoor.

Johannes 8:44 is een andere sleutelpassage die essentieel is voor het begrijpen van de agenda van de elite machthebbers. Hoewel het geen profetie is, spreekt het rechtstreeks tot wat we vandaag de dag in onze wereld zien, omdat de duivel en zijn demonen de globalisten beheersen die grote macht hebben in de regeringen van de wereld en ook in de zakenwereld.

"U bent van uw vader, de duivel, en uw wil is de begeerten van uw vader te doen. Hij was een moordenaar vanaf het begin, en staat niet in de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij liegt, spreekt hij uit zijn eigen karakter, want hij is een leugenaar en de vader der leugen."

De Luciferiaanse elite van onze dagen heeft twee basisdoelen: Ten eerste willen zij de wereldbevolking terugdringen en ten tweede willen zij degenen die overblijven misleiden en controleren door middel van transhumanisme. Beide doelstellingen zijn essentieel voor hun uiteindelijke doel om een één-wereld regering te vormen waarover zij hopen te heersen en de mensheid tot slaaf te maken.

WAT IS TRANSHUMANISME?

Transhumanisme is het combineren van mens en machine met de bedoeling om ons gedrag te controleren zodat zij later ons gedrag en zelfs onze gedachten kunnen controleren.

Wikipedia beschrijft het als volgt:

"Transhumanisme is een filosofische stroming, waarvan de voorstanders de verbetering van de menselijke conditie bepleiten en voorspellen door het ontwikkelen en op grote schaal beschikbaar maken van geavanceerde technologieën die in staat zijn om de levensduur, het humeur en de cognitieve vermogens sterk te verbeteren ... . Sommige transhumanisten geloven dat de mens uiteindelijk in staat zal zijn zichzelf te transformeren in wezens met vermogens die zo sterk zijn uitgebreid ten opzichte van de huidige toestand dat zij het predikaat posthumane wezens verdienen."[i]

Een groep die het voortouw neemt om deze verandering te bewerkstelligen is het Wereld Economisch Forum (WEF) met Klaus Schwab als oprichter en CEO. Hier is een citaat van de website van de groep over de veranderingen die zij de wereld willen opleggen:

"De Vierde Industriële Revolutie [de WEF term voor transhumanisme] vertegenwoordigt een fundamentele verandering in de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. Het is een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van de mensheid, mogelijk gemaakt door buitengewone technologische vooruitgang, vergelijkbaar met die van de eerste, tweede en derde industriële revolutie. Door deze vooruitgang smelten de fysieke, digitale en biologische werelden samen op een manier die zowel enorme beloften inhoudt als potentiële gevaren inhoudt. De snelheid, breedte en diepte van deze revolutie dwingt ons opnieuw na te denken over hoe landen zich ontwikkelen, hoe organisaties waarde creëren en zelfs over wat het betekent om mens te zijn."[ii] (mijn nadruk)

De globalisten van onze tijd verbergen hun doelstellingen niet; ze zijn duidelijk zichtbaar voor iedereen, als men bereid is ze te onderzoeken. Is het niet schokkend dat zij van plan zijn om ons te laten "heroverwegen ... wat het betekent om mens te zijn? Het thema van de samensmelting van "de fysieke, digitale en biologische wereld" loopt als een rode draad door veel van de artikelen op de WEF-website. Zij houden hun kwade bedoelingen niet geheim, maar verkondigen deze openlijk aan allen die opletten.

TRANSHUMANISME BEGINT MET FARMACEUTICA

Op 20 november 2017 verscheen op de website van Forbes een inzichtelijk artikel met de titel, Transhumanism and The Future of Humanity: 7 Ways the World Will Change By 2030. Het volgende citaat daaruit staat onder de kop "Our bodies will be augmented."

"De komende jaren zullen een aantal mogelijkheden voor lichaamsuitbreiding inluiden die mensen in staat zullen stellen slimmer, sterker en capabeler te zijn dan we nu zijn. Wearables zullen één vorm van lichaamsuitbreiding zijn, maar ze zullen veel verder gaan dan de fitnesstrackers van vandaag. . . . We zullen ook een toenemend gebruik zien van implantaten, variërend van microchips in de hersenen en neuraal kantwerk tot geestgestuurde prothesen en onderhuidse RFID-chips waarmee gebruikers deuren of computerwachtwoorden kunnen ontgrendelen door met een hand te zwaaien. De krachtigste lichaamsuitbreiding zal echter komen van biologische uitbreiding als gevolg van toegenomen inzicht in ons genoom, vooruitgang in IVF-technologie die ons in staat kan stellen de intelligentste embryo's te selecteren, en krachtige CRISPR-technologie voor het bewerken van genen die ons op een dag misschien in staat zal stellen alle erfelijke ziekten uit te roeien.

Deze mogelijkheden om het lichaam uit te breiden zullen leiden tot mensen die veerkrachtiger zijn, geoptimaliseerd en voortdurend gecontroleerd worden."[iii] (nadruk van mij)

Merk op dat de "CRISPR gene-editing technologie" waarvan de schrijver van het Forbes artikel zegt dat het op een dag ons lichaam zal uitbreiden, precies is hoe de experts vandaag de mRNA injecties beschrijven, AKA "COVID-19 vaccins." Wat het Forbes artikel in 2017 voorspelde dat uiteindelijk zou leiden tot het veranderen van mensen werd werkelijkheid in 2020-21 met de opkomst van "CRISPR" gentherapie injecties van Pfizer, Moderna, en andere farmaceutische bedrijven.

Merk op hoe de schrijver van het artikel de positieve mogelijkheden van de "CRISPR" gentherapie injecties benadrukt als het elimineren van "alle erfelijke ziekten" voordat hij ons vertelt dat ze ook zullen leiden tot het voortdurend monitoren van mensen. De transhumanisten beloven grote vooruitgang, maar hun uiteindelijke doel is controle, zoals bij kopen en verkopen.

Als verder bewijs van de langetermijnplanning achter wat we vandaag zien, overdenk dit citaat van Aldous Huxley, filosoof en schrijver, op de California Medical School in 1961:

"Er zal, in de komende generatie of zo, een farmacologische methode zijn om mensen van hun slavernij te laten houden, en een dictatuur zonder tranen te produceren, om zo te zeggen, een soort pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen, zodat mensen in feite hun vrijheden zullen worden ontnomen, maar er eerder van zullen genieten, omdat ze zullen worden afgeleid van elke wens om in opstand te komen door propaganda of hersenspoeling, of een hersenspoeling versterkt door farmacologische methoden. En dit lijkt de laatste revolutie te zijn."[iv]

Hoewel meer dan zestig jaar geleden uitgesproken, vertegenwoordigen deze woorden de blauwdruk van waaruit de globalisten vandaag de dag opereren. Waar Huxley in 1961 over sprak, is nu werkelijkheid geworden. "Farmaceutische methoden" zijn het wapen bij uitstek geworden voor hen die de mensheid willen veranderen door mensen te combineren met machines. Wat we zien is slechts het begin, drugs zullen een essentiële rol spelen leidend tot het merkteken van het beest.

TRANSHUMANISME OP ONZE STOEP

Als bewijs dat transhumanisme al op de drempel van onze wereld staat, kunt u deze drie verwante initiatieven overwegen die de deur openen voor wat we zien afgebeeld in Openbaring 13:6-18.

1. OCTROOI WO2020060606: DE TECHNOLOGIE VAN HET CONTROLEREN VAN HET KOPEN EN VERKOPEN

Microsoft, samen met Bill Gates, verkreeg dit internationale patent in 2020: Patent WO2020060606 - Cryptocurrency System Using Body Activity Data. Ja, dit patent is echt, net als zijn nummer.

Hier is de juridische beschrijving van het patent:

"Menselijke lichaamsactiviteit geassocieerd met een taak die aan een gebruiker wordt verstrekt, kan worden gebruikt in een verdiepingsproces van een cryptocurrency systeem. Een server kan een taak verstrekken aan een apparaat van een gebruiker dat communicatief aan de server is gekoppeld. Een sensor die communicatief aan het apparaat van de gebruiker is gekoppeld of in dat apparaat is ingebouwd, en kan de lichaamsactiviteit van de gebruiker waarnemen. Gegevens over lichaamsactiviteit kunnen worden gegenereerd op basis van de waargenomen lichaamsactiviteit van de gebruiker. Het cryptocurrency-systeem dat communicatief is gekoppeld aan het apparaat van de gebruiker, kan verifiëren of de gegevens over de lichaamsactiviteit voldoen aan een of meer voorwaarden die zijn ingesteld door het cryptocurrency-systeem, en cryptocurrency toekennen aan de gebruiker wiens gegevens over de lichaamsactiviteit zijn geverifieerd."[v]

Dit patent voorziet in het gebruik van een sensor die "de lichaamsactiviteit van de gebruiker" detecteert en rapporteert aan een externe digitale computerbron. Het gedrag van het individu wordt dan de basis voor zijn of haar toekenning van "cryptocurrency". De beloning of het ontbreken daarvan is het resultaat van wat de senor rapporteert over het gedrag van het individu.

()

Stel je nu een wereld voor waarin alle valuta digitaal bestaat, en die dag komt er aan, en je ontvangt het niet uit de vrucht van je arbeid, maar door je te gedragen naar de wensen van een veraf bestuurslichaam dat de parameters bepaalt waarmee de computerbron je beloont. Zij kennen al uw bewegingen omdat uw activiteiten worden gevolgd door een chip in u of een merkteken op uw lichaam.

Dit is de toekomst die wordt voorzien door octrooi WO2020060606 - Cryptocurrency System Using Body Activity Data.

2. ID2020: HET OPNEMEN VAN DE "KLEINEN" EN DE "ARMEN" IN HET PROGRAMMA VAN DE ANTICHRIST

ID2020 is een ander initiatief van Bill Gates en Microsoft dat 1,1 miljard mensen in de wereld wil voorzien van de legale identificatie die ze momenteel ontberen; het zal hen een digitale ID geven, samen met een vaccin natuurlijk.

Hier is een beschrijving van ID2020 van de officiële Microsoft-blog, gedateerd 22 januari 2018:

Als de besprekingen deze week beginnen op het World Economic Forum, is het creëren van universele toegang tot identiteit een kwestie die bovenaan de agenda van Microsoft staat, en we denken dat technologie een krachtig hulpmiddel kan zijn om deze uitdaging aan te pakken. Afgelopen zomer heeft Microsoft een eerste stap gezet door samen te werken met Accenture en Avanade aan een op blockchain gebaseerd identiteitsprototype op Microsoft Azure. Samen hebben we dit werk voortgezet ter ondersteuning van de ID2020 Alliance - een wereldwijd publiek-privaat partnerschap gewijd aan het helpen van de 1,1 miljard mensen over de hele wereld die geen wettelijke vorm van identiteit hebben. Zeggen dat we aangemoedigd werden door de missie van deze alliantie zou een understatement zijn. We werden erdoor geïnspireerd.

Merk op dat het Wereld Economisch Forum (WEF), dat zowel de Grote Reset als het transhumanisme krachtig promoot, tot de spelers behoort. ID2020 is niet een of ander geïsoleerd initiatief dat niets te maken heeft met transhumanisme of de poging van de globalisten om mensen te controleren. Het gaat erom iedereen op aarde te identificeren, zodat de globalisten hen kunnen opnemen in hun systeem van wereldwijde controle, om hen te kunnen vaccineren, en zo voortdurend hun gedrag kunnen controleren en dicteren.

3. QUANTUM DOT TECHNOLOGIE: DE TATOEAGE

Tot nu toe hebben we gekeken naar de plannen van de globalisten om iedereen op de planeet op te nemen in hun schema om de stroom van digitale valuta te controleren. Maar hoe zijn ze van plan dit te doen?

De "Quantum dot"-technologie kan die vraag beantwoorden; ik geloof dat dit het middel zal worden voor de antichrist om zijn beruchte merkteken en bijbehorend vaccin aan de wereldbevolking te leveren. Daarmee zal hij degenen die bij hem horen merken door hun rechterhand of voorhoofd te tatoeëren.

( )

Een schema van hoe de "Quantum Dot" een vaccin zal injecteren en tegelijkertijd een tatoeage op de huid zal achterlaten.

Volgens Bill Gates zal de toediening van een toekomstig vaccin door een quantum dot de ontvanger via de ID2020-technologie verbinden met een externe digitale bron om de vaccinatie te verifiëren. In eerste instantie zal dit het individu vaccineren en een tatoeage achterlaten, misschien zichtbaar, die elektronisch zijn of haar vaccinatiestatus zal onthullen.

Samen leggen deze drie initiatieven een duidelijk pad bloot naar wat het "merkteken van het beest" zal worden tegen de helft van de verdrukking. Tegen die tijd zal de elektronische tatoeage op iemands voorhoofd en hand verschijnen en onthullen in hoeverre iemand in staat is om te kopen en te verkopen en in welke mate hij in staat is om aan dergelijke activiteiten deel te nemen.

Later zal deze tatoeage het enige middel zijn om deel te nemen aan de markt van goederen en diensten.

Vóór het begin van deze eeuw zou er een leger van enkele honderdduizenden nodig zijn geweest om de koop en verkoop over de hele planeet te controleren en zelfs dan zou het nog niet waterdicht zijn geweest. Nu, met kunstmatige intelligentie en al de vele vorderingen in verband met transhumanisme, bestaat de technologie voor één persoon om dit te doen.

En die persoon zal de antichrist zijn. De globalisten zullen alles op zijn plaats hebben voordat hij het wereldtoneel betreedt.

De snelheid waarmee de technologie en het transhumanisme voortschrijden... alles zal voor hem klaarstaan wanneer de tijd komt dat hij op het wereldtoneel verschijnt.

Eindnoten

[i] https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism

[ii] Fourth Industrial Revolution page @ https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution

[iii] Sarwant Singh, Transhumanism And The Future Of Humanity: 7 Ways The World Will Change By 2030, Nov. 20, 2017, Forbes website at: https://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2017/11/20/transhumanism-and-the-future-of-humanity-seven-ways-the-world-will-change-by-2030/?sh=35b71a4d7d79

[iv] Taken from the Alliance For Human Research Protection website: https://ahrp.org/1961-aldous-huxleys-eerie-prediction-at-tavistock-group-california-medical-school/ I also found this quote on several other websites with varying agendas; it is valid

[v] WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA, https://patentscope2.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO

[vi] Peggy Johnson, Partnering for a path to digital identity, Jan. 22, 2018, on the Official Microsoft Blog at: https://blogs.microsoft.com/blog/2018/01/22/partnering-for-a-path-to-digital-identity/

Bron: Transhumanism: Marching Toward the Mark — Jonathan Brentner