www.wimjongman.nl

(homepagina)


GEEF ME VRIJHEID, GEEN MARXISME - DEEL 3 VAN 4: MARXISME, SOCIALISME, KWAADAARDIG BOVENNATUURLIJKISME

14 september 2021 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2

Opmerking van de redactie: Deze beperkte serie is aangepast uit het 2021 Defender boek van Lt. Kol. Robert L. Maginnis, Give Me Liberty, Not Marxism.

Het Amerikaanse volk zal nooit willens en wetens het socialisme aannemen. Maar, onder de naam van "liberalisme" zullen ze elk fragment van het socialistische programma aannemen, totdat op een dag Amerika een socialistische natie zal zijn, zonder te weten hoe het gebeurd is. [i] - Norman Thomas, zesvoudig presidentskandidaat voor de Socialistische Partij van Amerika

De verkiezingen van 2020 waren een petrischaal voor het socialisme, en het kwam er bekaaid vanaf. Een analyse na de verkiezingen door afgevaardigde Abigail Spanberger (D-VA) vond dat Democraten het woord "socialisme" nooit meer zouden moeten zeggen. Waarom? Het was een grote politieke verliezer in de 2020 verkiezingscyclus, volgens Spanberger, die, zo blijkt uit bewijsmateriaal, een van de redenen was waarom Joe Biden verloor in Florida en een grote teleurstelling voor zogenaamde Democratische socialisten zoals senatoren Elizabeth Warren (D-MA) en Bernie Sanders (I-VT), die beiden hun socialistische geloofsbrieven vierden tijdens de campagne en meer van hetzelfde beloofden voor de toekomst van Amerika.[ii]

Bernie Sanders legde zijn perspectief voor zijn geliefde socialisme uit: "Voor mij betekent democratisch socialisme de democratie."[iii] Maar voor conservatieven zoals voormalig president Ronald Reagan: "Socialisme werkt alleen op twee plaatsen: de hemel waar ze het niet nodig hebben en de hel waar ze het al hebben."[iv]

De meeste scherpzinnige Amerikanen weten dat het socialisme tijdens de verkiezingscyclus van 2020 veel pers heeft gehaald, maar volgens de veteraan opiniepeiler George Barna kwam die steun niet van al te veel christenen. Hij ontdekte dat 98 procent van de Amerikanen die het socialisme steunen, het bijbelse wereldbeeld verwerpen. Barna legde uit: "De verkiezingen van 2020 gaan niet over persoonlijkheden, partijen, of zelfs politiek. Het is een verkiezing om het dominante wereldbeeld van Amerika te bepalen."[v]

Wat is socialisme? Het is de verwezenlijking van de sociale en economische theorie toegeschreven aan Karl Marx die staatseigendom van alle eigendom en productiemiddelen omhelst. Dit idee van het delen van de rijkdom in de maatschappij leidt theoretisch tot een klasseloze maatschappij waarin iedereen gelijk is, en de verdeling van de produktiemiddelen het voornaamste kenmerk is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het in directe tegenstelling staat tot het kapitalisme.

Het socialisme berust op Marx' onjuiste veronderstelling over het leven, gebaseerd op de Hegeliaanse dialectiek, die is uitgelegd in de eerdere paragraaf over het marxisme - these, antithese, synthese - en die een sociale evolutietheorie is die veel lijkt op Charles Darwin's evolutie van de soorten. Het probleem voor Marx en het socialisme in het bijzonder is dat uit honderden jaren van empirisch bewijs blijkt dat het kapitalisme werkt en niet het socialisme. Econoom Paul Samuelson merkte op: "Als profeet had Marx kolossale pech en zijn systeem [socialisme] kolossaal onbruikbaar."[vi]

Socialisme is niet alleen "bruikbaar", zoals Samuelson schreef, maar het is ook gevaarlijk omdat het leidt tot een grote overheid en, zoals F. A. Hayek, een Brits-Australische filosoof uit de twintigste eeuw, opmerkte, gecentraliseerde en grote overheidsplanning leidt onvermijdelijk tot dictatuur. Een eenvoudige studie van socialistisch leiderschap in de afgelopen eeuw toont onomstotelijk aan dat dergelijke linkse autoriteiten vrijheid beloven, maar uiteindelijk slechts ellende en tirannie opleveren.

Het bewijs is overtuigend: Socialisme is een afschuwelijke mislukking in alle tijden en continenten, van het Marxisme-Leninisme in de Sovjet-Unie, het Maoïsme in China, het zogenaamde democratisch-socialisme in Zweden tot het nationaal-socialisme in nazi-Duitsland. Door de tijd heen werden socialisten die overleefden gedwongen om consequent Marx' oorspronkelijke visie te compromitteren door aspecten van het kapitalisme te omarmen, zoals economische zones en buitenlandse investeringen, om er maar een paar te noemen.

Het bekendste socialistische experiment, de Sovjet-Unie, kon niet worden gered door Michail Gorbatsjov, die perestrojka (herstructurering) en glasnost (openheid) probeerde. Die pogingen eindigden met het voor de laatste keer neerhalen van de Sovjet-hamer en sikkel (de nationale vlag van de Sovjet-Unie) op eerste kerstdag 1991. Hetzelfde gebeurde aan het eind van de jaren zeventig in communistisch China, toen Deng Xiaoping de maoïstische ideeën over het socialisme compromitteerde door meer kapitalistische manieren te accepteren, zoals ondernemen en buitenlandse investeringen. Helaas waren de communistische Chinezen flexibel genoeg om hun gehechtheid aan het marxisme aan te passen en zo de controle over dat land te behouden, in tegenstelling tot hun communistische Russische collega's.

Het socialisme mislukte ook lang geleden in Amerika toen Robert Owen (1771-1858), een Engelse filantroop, een groot deel van zijn fortuin investeerde in de experimentele socialistische gemeenschap in New Harmony, Indiana. Dat negentiende-eeuwse experiment duurde ongeveer twee jaar voordat Owen terugkeerde naar Londen.[vii]

Helaas inspireren lege socialistische beloften vandaag de dag nog steeds mensen, ondanks een staat van totale mislukking over de hele wereld. In het bijzonder manifesteert het socialisme zich in sommige Westerse landen waar men meer en meer vertrouwt op de grote overheid en gecentraliseerde programma's zoals universele gezondheidszorg en massale sociale welvaartsprogramma's. Dit beleid is de sleutel tot het moderne socialisme, dat uitgaat van de opvatting dat gemeenschappelijk delen de samenleving welvaart brengt.

Het is misschien niet verwonderlijk dat sommige socialistische ideeën over gezondheidszorg, klimaatverandering, gratis onderwijs en overheidssteun voor behoeftigen tegenwoordig goed aanslaan, vooral bij Amerikaanse millennials (geboren tussen 1981 en 1996), die de neiging hebben om voor het socialisme te zijn dankzij sympathiserende mainstream media en de invloed van het openbaar onderwijs, dat vaker wel dan niet voor linkse filosofieën pleit. De ouder geschoolde babyboomers (geboren in 1946-1964) daarentegen geven de voorkeur aan het kapitalisme, een gevolg van hun geschiedenis - en het zal geen verbazing wekken dat deze Amerikanen door millennials vaak worden bestempeld als onverschillig voor de behoeften van de gewone man, omdat ze tegen socialistische ideeën zijn.

Deze verschillen in visie tussen de generaties roepen de vraag op: Wat maakt dat iemand het socialisme omarmt? Misschien is een deel van de aantrekkingskracht het resultaat van persoonlijkheid of jeugdig idealisme. Immers, sommige jongeren die voorstander zijn van het socialisme neigen zelf zeer persoonlijk te zijn en voelen zich goed bij delen en samenwerken, in tegenstelling tot concurrerend zijn. Zij geloven vaak dat het grootste goed voortkomt uit zelfopoffering voor het algemeen welzijn, en zij streven naar herverdeling van middelen totdat iedereen gelijk is, een weerspiegeling van Marx' bekende vermaning: "Van ieder naar zijn vermogen, aan ieder naar zijn behoeften."[viii]

PENTAGON INSIDER BESPREEKT NIEUWE "GEEF ME VRIJHEID, GEEN MARXISME" PROFETISCHE VISIE

Onze openbare onderwijsinstelling heeft de neiging om het socialisme ook te onderschrijven. Immers, wie heeft niet de ware verhalen gehoord van de socialistisch gezinde leraar, schooladministrateur en/of coach die gelijke resultaten voor alle kinderen in sportteams promoot? Zij houden geen score bij en houden niet van labels als "winnaar" of "verliezer". Daarom krijgt elk lid van het team aan het eind van het seizoen een deelnemingstrofee, want het gaat erom dat iedereen zich gelijk voelt, ongeacht iemands talenten en bijdragen.

Op het geaggregeerde economische niveau is de socialist gepassioneerd door de gelijke verdeling van financiële middelen en hij of zij raakt behoorlijk van streek wanneer er ongelijkheden in de samenleving zijn waarbij sommige mensen duidelijk zeer rijk zijn terwijl anderen een mager bestaan leiden. De socialist verwacht dat de sterke arm van de overheid deze ongelijkheden rechtzet en is ontstemd als dat niet gebeurt.

De extreme versie van het socialisme is het communisme, dat in het volgende deel van dit hoofdstuk wordt beschreven. Maar bedenk voor nu dat deze mensen, volgens een auteur, een overdreven versie zijn van de socialistische persoon die hierboven is geprofileerd, maar dan met een wraakzucht. Het psychologische profiel van de communist wordt het best beschreven met termen als "defaitisme", "bedrieglijke hypocrisie", "laag gevoel van eigenwaarde", en door de neiging waanideeën te hebben over hun theoretische idee van gelijkheid.[ix]

Deze psychologische kenmerken zijn bijna dagelijks te zien in de zalen van het Amerikaanse Congres. Vooraanstaande socialistische activisten zoals US House of Representatives Congresswoman Alexandra Ocasio-Cortez (D-NY), een lid van de Democratic Socialists of America (DSA), verdient aanzienlijke aandacht en steun, vooral onder socialistisch-gezinde jongere Amerikanen. Zij pleit voor overheidseigendom van industrieën zoals spoorwegen en kolenmijnen, en zou particuliere ondernemingen "democratiseren" om de arbeiders volledige controle te geven, een marxistisch idee. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de DSA National Steering Committee opriep tot de "democratisering van alle gebieden van het leven, inclusief maar niet beperkt tot de economie."[x]

Ook al is socialisme misschien nog steeds geen integraal onderdeel van het publieke platform van de Democratische Partij, sommigen van hen die nauw verbonden zijn met de partij, zoals senator Sanders, een hard-core socialist, pushen de partij om socialistisch beleid te implementeren, zij het geleidelijk - en, zoals Norman Thomas zei, ze zullen die agenda doordrukken zoals ze deden met Joe Biden "totdat op een dag Amerika een socialistische natie zal zijn, zonder te weten hoe het is gebeurd."[xi]

Het wereldbeeld van het socialisme

Hieronder volgt het wereldbeeld van het socialisme, onmiddellijk gevolgd door een bijbels perspectief van dit isme.

Ten eerste is het socialisme een uiting van het marxisme, een geloof dat het materiële universum het enige is dat bestaat, of anders gezegd, het is een atheïstisch geloofssysteem. Het stelt het volste vertrouwen in de evolutie van de mens om een utopie te scheppen, en stelt dat er na onze dood geen leven na de dood is.

Het Christendom was een favoriet doelwit van Marx vanwege zijn concept van een gefixeerde menselijke natuur. Marx' volgelingen, vooral Vladimir Lenin (1870-1924), voerden een terreurcampagne tegen christelijke kerken in Rusland, waar zij priesters executeerden en nonnen verkrachtten. Voor socialisten als Lenin waren deze gruwelen een noodzakelijk onderdeel van de marxistisch geïnspireerde en noodzakelijke klassenstrijd.

Ten tweede is het socialisme, ondanks de protesten van zijn voorstanders, een soort geloofssysteem zoals de meeste religies. Net als alle religies geeft het socialisme antwoord op drie kernvragen over de uiteindelijke werkelijkheid, de aard van de mens, en wat de mens in dit leven kan bereiken. De socialist aanbidt zijn god, het marxistisch socialisme.

Ten derde is de socialist volledig gericht op het menselijk bestaan. Dat betekent niet dat socialisten die een geloof in God hebben misschien geen aspecten van het ware socialisme omarmen, maar het is een kwestie die zij op de een of andere manier moeten hybridiseren.

Ten vierde geloven socialisten in de evolutie van de mens uit de diersoort, en hun focus ligt op het menselijk leven in deze wereld. Er is geen hiernamaals, zegt de socialist. Daarom richten zij zich uitsluitend op het overleven van het menselijk ras en doen zij alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat de soort gedijt.

Ten vijfde omarmt het socialisme het moreel relativisme omdat het niet gelooft in absolute morele wetten die de mensheid (God) overstijgen. Socialisten erkennen echter wel de noodzaak van morele regels die door hun politieke meesters worden opgelegd om chaos te voorkomen.

Ten zesde pleit het socialisme voor centrale controle van de economie met als doel gelijkheid voor de gehele bevolking. Dat betekent dat van de regering wordt verwacht dat zij middelen afneemt van hen die ze verdienen en ze geeft aan anderen die ze nodig hebben. Ze doen dit door een gecentraliseerde autoriteit in het leven te roepen die de productie en distributie van alle producten en diensten plant.

Ten zevende aanvaarden socialisten gecentraliseerde politieke controle om "gelijkheid" af te dwingen in de maatschappij, wat zich vertaalt in de behoefte aan een heersende klasse om de regels te maken en te handhaven. Het resultaat in alle gevallen van socialisme is dat de heersende klasse een vorm van dictatuur wordt met alle macht in handen van een enkele politieke partij of een sterke-man-dictator zoals de Chinese president Xi Jinping en de heersende Chinese Communistische Partij.

De gevolgen van het socialisme zijn tragisch. Miljoenen mensen die vandaag leven, kunnen getuigen van de verwoestingen door socialistische tirannen zoals die in China. Gehoorzaamheid aan de wil van de partij wordt verwacht, zonder alternatief.

De Amerikaanse schrijver Richard N. Wright (1908-1960) schreef het volgende over socialistische tirannie:

Op die [socialistische] bijeenkomst leerde ik dat wanneer een man op de hoogte werd gebracht van de wens van de Partij hij zich onderwierp, ook al wist hij met alle kracht van zijn hersenen dat de wens geen wijze wens was, maar er een was die uiteindelijk de belangen van de Partij zou schaden.[xii]

De Franse Nobelprijswinnaar André Gide sprak zich na een bezoek aan de Sovjet-Unie onomwonden uit:

Ik betwijfel of in enig land ter wereld - zelfs niet in Hitler's Duitsland - de geest en de ziel ooit minder vrij, meer gebogen, meer geterroriseerd en zelfs gevazaliseerd zijn geweest dan in de Sovjet-Unie". Gide zei: "De Sovjet-Unie heeft onze vurigste hoop bedrogen en ons op tragische wijze laten zien in welk verraderlijk drijfzand een eerlijke revolutie kan stranden."[xiii]

Zelfs de Amerikaanse journalist Louis Fisher, die ooit pochte over de vooruitgang van de Sovjet-Unie, gaf een grimmig beeld van dat regime:

Alomtegenwoordige angst, ruimschoots gerechtvaardigd door terreur, had de revolte gedood, het protest tot zwijgen gebracht, en burgerlijke moed vernietigd. In plaats van idealisme, cynische veiligheid eerst. In plaats van toewijding, het najagen van persoonlijke bevoordeling. In plaats van levende geest, dood conformisme, bureaucratisch formalisme, en het papegaaien van valse clichés.

Ten achtste is het socialisme niet bijbels maar een marxistische wijze van uitvoering en druist het in tegen de Bijbelse leer. Denk aan belangrijke gebieden waar socialisme en christendom uiteenlopen, ondanks het feit dat, volgens een opiniepeiling van George Barna, veel Amerikanen denken dat Jezus een socialist was (24 procent) in tegenstelling tot een kapitalist (14 procent).[xv]

VOLGEND DEEL: Hoe Socialisme tegenstrijdig is met de Christelijke Leer

Eindnoten:

[i] https://www.snopes.com/fact-check/norman-thomas-on-socialism.

[ii] https://reason.com/2020/11/06/socialism-2020-trump-biden-rebuke-left/.

[iii] https://www.brainyquote.com/quotes/bernie_sanders_830990.

[iv] https://quotefancy.com/quote/902961/Ronald-Reagan-Socialism-only-works-in-two-places-Heaven-where-they-don-t-need-it-and-hell .

[v] https://www.westernjournal.com/survey-finds-98-americans-support-socialism-reject-bibles-key-teachings/.

[vi] https://www.heritage.org/progressivism/commentary/socialism-clear-and-present-danger .

[vii] https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen .

[viii] https://en.wikipedia.org/wiki/From_each_according_to_his_ability,_to_each_according_to_his_needs .

[ix] https://www.thehansindia.com/hans/opinion/news-analysis/the-psychology-of-communist-liberals-651426.

[x] https://www.heritage.org/progressivism/commentary/socialism-clear-and-present-danger .

[xi] https://www.snopes.com/fact-check/norman-thomas-on-socialism.

[xii] https://spectator.org/what-americans-must-know-about-socialism/ .

[xiii] Ibid..

[xiv] Ibid..

[xv] https://www.dailywire.com/news/poll-who-would-jesus-vote-james-barrett.

Bron: GIVE ME LIBERTY, NOT MARXISM—PART 3 OF 4: MARXISM, SOCIALISM, EVIL SUPERNATURALISM » SkyWatchTV