www.wimjongman.nl

(homepagina)

Daniël 2:27-49 - Nebukadnezars droom is hem bekend gemaakt

Door Howard - 2 mei 2020

Deel 1 - Deel 2

( )

Illustratie van de droom van koning Nebukadnezar in Daniel 2 (Afbeelding: screenshot YouTube)

Daniël zegt hem te stoppen met het doden, en hem naar de koning te brengen. Arioch neemt Daniël de Jood snel mee naar de koning, en vertelt hem dat hij kan laten weten wat de koning droomt. De koning vroeg Daniël, genaamd Beltsazar, of hij dat kon doen.

We zijn klaar voor de openbaring van een van de meest verbazingwekkende profetieën in de Bijbel! Het is sinds die tijd door de geschiedenis heen gestroomlijnd en weerkaatst, en de vervulling ervan is niet ver weg; zeker een stuk dichterbij dan ten tijde van de droom!

v 27-30 Daniël vertelt de koning dat geen enkele valse religieuze de droom kan onthullen die de koning aan zijn wijzen heeft gevraagd. Maar er is een God in de hemel die geheimen kan onthullen, en die aan koning Nebukadnezar heeft laten weten wat er in de toekomst zal gebeuren, in de laatste dagen (de dagen na de zijne, en vooral in de laatste dagen van dit tijdperk). Daniël zegt nederig dat God dit geheim niet aan hem heeft onthuld omdat hij meer wijsheid heeft dan wie dan ook, maar om aan de koning bekend te maken wat er in zijn hart was.

Opnieuw zien we dat Daniël wijs en tactvol spreekt tot deze machtigste heerser van het land en koninkrijk waar Daniël een gevangene is die in de oorlog is genomen. Nebukadnezar had duidelijk nagedacht over zijn erfenis - zoals leiders geneigd zijn te doen - en dacht na over hoe groot en machtig hij zou kunnen worden, en wat er na hem zou komen. De God van Israël zou hem laten zien dat hij precies wist wat deze beide gedachten in zijn hoofd zouden zijn. Voor ons als gelovigen in Jeshua weten we dat de ware heilige God de gedachten en bedoelingen van ieder mens kent en Hem in "die dag" rekenschap zal geven.

v 31-35 Daniël begint de koning te vertellen dat hij een groot en prachtig beeld had gezien. Het hoofd van het beeld was van goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en dijen van brons, zijn benen van ijzer, en zijn voeten deels van ijzer en deels van klei. De koning keek toe terwijl een steen zonder handen uit een berg werd gehakt, kwam uit de lucht en sloeg het beeld aan zijn voeten van ijzer en klei (amputeerde de voeten), en brak het hele beeld in stukken, dat door de wind werd weggeblazen, nooit meer te vinden. De steen die het beeld sloeg werd een grote berg en vulde de hele aarde.

v 36-39 Hier geeft Daniël de koning wat hij wilde weten: de interpretatie/oplossing van de droom die zijn ziel zo verontrustte. Koning Nebukadezar wordt verteld dat hij een koning der koningen is. Dit is van de God van de Hemel (de Koning der koningen), die de koning een koninkrijk, macht, kracht en glorie heeft gegeven, te heersen over de mensen, de beesten van het veld en de vogels van de hemel. Hij is het hoofd van goud. Na Nebukadnezar zal een ander koninkrijk ontstaan, inferieur aan zijn koninkrijk; dan nog een derde koninkrijk van brons, dat zou heersen over heel dat gebied van de aarde.

Nu komen we bij de belangrijkste verzen van deze profetie:

v 40-45 Een vierde koninkrijk zal zo sterk zijn als ijzer, want het breekt in stukken en verbrijzelt alles; en als ijzer dat verbrijzelt, zal dit koninkrijk in stukken breken en alle andere verbrijzelen. Toch is het koninkrijk verdeeld en verzwakt door de ijzeren voeten, en de gemengde ijzeren-klauwvoeten, een mengsel met het zaad van de sterfelijke mens. HET HELE BEELD STAAT NOG STEEDS OVEREIND TOTDAT DE STEEN UIT DE HEMEL KOMT OM DE HELE VOORSTELLING VAN WERELDSE HEIDENSE KONINKRIJKEN NEER TE HALEN TOT VERNIETIGING, OM NOOIT MEER VERDER TE GAAN OF WEER OP TE BOUWEN.

Deze steen is ondergewaardeerd! (Ps 118:22-26; Mt 21:42-44) De steen is ook van minder intrinsieke waarde dan zelfs keramiek, maar deze steen is uit de hemel en zal niet alleen alle koninkrijken van deze wereld volledig overwinnen, maar hij zal over de hele aarde en de schepping heersen die hij heeft geschapen en gemaakt!

Wie/Wat is deze Steen?

De grote God heeft de koning laten weten wat er na hem zal komen, en tot de komst van de Steen uit de hemel - de Steen van Israël, die onze Rots is (Gen 49:24; Is 30:29) - om een eeuwig koninkrijk ('berg') te vestigen dat nooit zal vergaan. Halleluja! Kom, Heer Jezus!

v 46-49 De koning reageert op het bovennatuurlijke vermogen van Daniël en verheerlijkt de ware God in de hemel. Nebukadnezar, de man die door Daniëls God werd erkend als koning der koningen, belijdt dat Daniëls God "de God der goden is, de Heer der koningen, en een onthuller van geheimen". Hij maakte Daniël en zijn drie vrienden heersers en dienaars over zijn koninkrijk en over de wijzen.

Er zijn andere voorbeelden in de Bijbel geweest waarin God bepaalde mensen van Zijn volk heeft geplaatst in plaatsen en situaties die hen onder de aandacht van de heersers hebben gebracht op een manier die hen eer en posities van groot gezag verleende: Jozef in Egypte; Mordechai de Jood en koningin Esther in Perzië; Daniël en zijn drie vrienden in Babylon. Geen van hen heeft dergelijke posities nagestreefd. Het was van YHVH. En in al deze gevallen werden de "locale mensen", de "ingezeten", jaloers en afgunstig, en vertelden leugens, hetzij tegen hen, en/of tegen hun volk, en/of zelfs tegen hun God. De HEER zou tussenbeide komen om hen te rechtvaardigen in hun vertrouwenswaardigheid tegen wat antisemitisme wordt genoemd. Deze trend zet zich voort tot op de dag van vandaag.

-Daniël 2 toont ons een volledige geschiedenis van het Midden-Oosten vanaf de tijd van Daniël tot aan het Duizendjarig Rijk;

-Al deze vier niet-Joodse koninkrijken zijn het Midden-Oosten;

-Elk opvolgend wereldlijk heidens koninkrijk is op een kwalitatieve manier zwakker dan het vorige, maar elk controleert meer territorium/land/aarde (ar'a in het Aramees; eretz in het Hebreeuws in v 39); (ook Laodicea, dat synoniem is met democratie, is onder de zeven kerken eigenlijk het minst in kwaliteit, maar heeft een superioriteit en wordt op grote schaal gepromoot, bij de komst van de Heer: Jezus is er niet eens in, behalve in een overblijfsel van individuen. Ook Israël zal aan het einde van haar natuurlijke kracht staan ten tijde van de glorieuze terugkeer van de Messias. (Dan 12:7-13)). Dit maakt allemaal deel uit van de waarheid van de 2e Wet van de Thermodynamica, wanneer energie van de ene naar de andere vorm verandert, of materie zich vrijelijk beweegt, entropie (wanorde) in een gesloten systeem toeneemt; en ook een bewijs tegen de Darwinistische evolutietheorie (beter beschreven als "devolutie", de afdaling of degeneratie naar een lagere of slechtere staat).

-Het laatste koninkrijk gaat vooraf aan en leidt tot de komst van de Messias en van Zijn koninkrijk. Het hele beeld blijft staan en intact totdat de Steen uit de hemel komt om het volledig en voor altijd te vernietigen aan het eind van het tijdperk.

-YHVH toont zich door Daniël de onthuller van geheimen en als de Heer van de geschiedenis en de tijden: Zijn heerschappij is voor altijd.

-God overtuigt Nebukadnezar ervan dat de God van Daniël en de Joden de ware God is; en het hele koninkrijk werd geïnformeerd door de benoeming van Daniël, Sjadrach (Hananja), Mesach (Mishaël) en Abed-Nego (Azaria) tot hoge posities van eer en gezag over Babylon. Wij zijn op elke plaats zijn getuigen om hem bekend te maken. (Handelingen 1:8)

-Wie/Wat is de vierde koning en het koninkrijk van ijzeren benen en voeten, en een deel van ijzeren tenen?

Bron: Daniel 2:27-49 – Nebuchadnezzar’s Dream Is Made Known To Him | Streams in the Negev