www.wimjongman.nl

(homepagina)

De grote begin, deel 8: God tegenover de Titanen

25 februari 2017 - door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 - Deel 12

Laten we eens onze tijdlijn uit de geschiedenis in beeld brengen: de Bijbel vertelt ons dat Abraham in Kanaän kwam 430 jaar vóór de Uittocht. Met de Exodus in 1446 v. Chr. Dat betekent dat Abraham in Kanaän kwam in 1876 v.Chr., juist toen er een mistige politieke situatie in Mesopotamië werd opgeheven toen Amorieten heersten.

Dus laten we eens kijken:

Is het niet interessant dat de Amorieten hun overheersing van Mesopotamië beginnen op het tijdstip dat God Abraham riep en hem naar Kanaän stuurde? En dat Babylon het hoogtepunt van haar macht bereikte met de kroning van Hammurabi de Grote rond de tijd dat Jacob en Esau worden geboren?

Op hetzelfde moment komt er een Semitische sprekende, Ba'al-aanbiddende staat op, die de controle overneemt van Noord Egypte, vlak voor de komst van het huis van Jakob. Zou het niet, zeg maar, toevallig zijn dat de Hyksos heersers van Neder-Egypte ook Amorieten waren?

Nou, ja, het zou kunnen — als we in toeval geloofden. En zoals het gebeurt, geleerden geloven in feite dat de Hyksos Amorieten waren.

De bekendste van de Hyksos koningen is Khayan, zo getuigen inscripties gevonden ver van Egypte, in Cyprus, en in het hedendaagse Bagdad (waarschijnlijk oorspronkelijk in Babylon). Een koning van de Amorieten met dezelfde naam, gespeld als Hayanu, wordt vermeld in een genealogie als een verre voorvader van Šamši-Adad en het koninklijk huis van het oude Assyrische Koninkrijk.

Geleerden is ook een sterke gelijkenis opgevallen in de begrafenispraktijken van de Hyksos en van de verschillende koninkrijken van de Amorieten, met name de praktijk van het offeren van ezels bij een begrafenis van belangrijke mensen en onder de deuropeningen van nieuwe gebouwen.

Dus ja, het is vreemd toevallig, als je geloofd in toeval-theorieën. Anders lijkt het of een onzichtbare hand, of handen, de Amorieten verplaatsten naar hun posities in Egypte en Kanaän net voordat de Israëlieten daar kwamen — bijna alsof zij daar waren geplaatst in afwachting van Gods uitverkoren volk.

Het is ook opmerkelijk, dat terwijl door buitenbijbelse bronnen werd bevestigd dat de Anakim in Kanaän waren, vanuit Egypte, de Anakim niet nog ergens anders werden gevonden in het oude Nabije Oosten.

Maar u weet nu dat we geen toeval-theoretici zijn. Laten we deze historische onderwerpen nog een beetje moeilijker maken. Waarom verbond God de timing van Israëls terugkeer met de ongerechtigheid van de Amorieten?

We hebben vastgesteld dat de Amorieten Babylon hebben opgericht. Dit is gedocumenteerde geschiedenis, en onbetwistbaar voor de seculiere geleerden. De Amorieten zijn ook door middel van historische verslagen verbonden met een stam genaamd de Tidnum/Tidanum, die een sterke militaire reputatie leken te hebben, zo vervelend dat de laatste Sumerische koningen van Mesopotamië een zeer lange muur gebouwd hebben in een vergeefse poging hen weg te houden. Dat is ook solide gedocumenteerde algemeen heersende geschiedenis.

De Bijbel koppelt de Amorieten aan de Anakim (Deuteronomium 2:10-25). De Transjordaanse campagne was gericht op de twee Amorieten-koningen Sihon en Og, die beiden worden herinnerd als reuzen. Vergeet niet dat de Amorieten-koning Og de laatste van de Rephaim werd genoemd (Deuteronomium 3:11). Teksten die werden gevonden door heel Mesopotamië identificeren de Tidnum/Tidanum als een stam van de Amorieten. In de taal van Ugarit is de spelling meestal Ditanu of Didanu. En die teksten staan meestal in het kader van de verering van dode voorouders, met name de vereerde koninklijke doden.

De stadstaat van Ugarit, meestal beschreven als Kanaänitisch door de Bijbelleraren, is nauwkeuriger aangemerkt als een Koninkrijk van de Amorieten. De tabletten die daar gevonden zijn door archeologen, hebben een schat aan kennis verstrekt over het oude Hebreeuws en de geschiedenis van de periode rond de tijd van de Exodus. En sommige van de verbindingen tussen de wereldlijke geschiedenis, de Bijbel en het bovennatuurlijke rijk zijn absoluut fascinerend.

Bijvoorbeeld, een begrafenistekst met als identificatie KTU 1.161, of RS 34.126 (de benamingen waarmee de tablet in kwestie geïdentificeerd wordt), verbindt duidelijk de Amorieten-stam van Didanu (Ditanu/Tidnum/Tidanum) met de bijbelse Rephaim — in een ritueel om hen op te roepen uit de dood!

"Opoffereing van de schaduwen" liturgie:
U wordt opgeroepen, O Rephaim van de aarde,
U wordt ingeroepen, O Raad van de Didanu!

Ulkn, de Raphi', is ontboden,
Trmn, de Raphi', is ontboden,
Sdn-w-rdn is ontboden,
Ṯr 'llmn is ontboden,
de ouden van Rephaim worden opgeroepen!
U wordt opgeroepen, O Rephaim van de aarde,
U wordt ingeroepen, O Raad van de Didanu!
[1]

Nadruk toegevoegd

Ja, ik weet het! Wat?!
Geleerden die deze tekst vanuit een seculier perspectief bekijken, hebben de neiging om het te zien als een academische nieuwsgierigheid, een inkijk in de psychologie van mensen die zo'n 3500 jaar geleden leefden. Maar als christenen het filteren door de bril van de waarheid, dan krijgen we een heel ander beeld.

In dit ritueel roepen de Rephaim hen in, waaronder een Raad van de Didanu, voor de begeleiding van de onlangs overleden koning van Ugarit, Niqmaddu III, naar de onderwereld. Ze waren ook aanwezig bij het inzegenen van de nieuwe koning, Ammurapi III, die — hoewel hij dat waarschijnlijk nog niet wist, de laatste koning van Ugarit was. Zijn Koninkrijk stond op het punt om te worden overspoeld door de zogenaamde Zeevolken ergens rond 1200 v.Chr.

De Rephaim en de Raad van de Didanu werden blijkbaar opgeroepen om aan de koning de bevoegdheid te geven de dood te overwinnen, en om de levende koning een van de rpum — de Rephaim te maken. Ervan uitgaande dat dit ritueel geen uitvinding was voor de Ammurapi, en bewijs vanuit Babylon suggereert blijkbaar dat het niet zo was, lijkt het erop dat bij de riten van de kroning van de koningen van de Amorieten van Ugarit (en misschien ook andere Amorieten-koninkrijken) zij de dode voorouders van de koning opriepen, die ze geïdentificeerd hebben als de Rephaim.

Stel je een ritueel voor, zoiets als in het front van het Witte Huis op Inauguratie Dag (niet als woordspeling bedoeld. Het gebeurde werkelijk)!

- 0 -

Nu, houd je vast, omdat we gaan werken via wat meer uitdagende zaken in de rest van dit hoofdstuk. Het meeste van wat er volgt, komt uit een stuk gepubliceerd in 1999 door de geleerde Amar Annus van de Universiteit van Tartu, Estland,[2] met een onderzoek naar de oorsprong van Mesopotamië, dit vanwege enkele vreemde thema's in het Oude Testament, zoals de Wachters en hun zonde, het is echt verbazingwekkend.

Om te beginnen, heeft Annus geconcludeerd dat de West-Semitische wortel voor het woord Rephaim, mrp', de oorsprong lijkt te zijn van het Griekse woord merops. Het woord kan een soortgelijke betekenis hebben in beide talen, "genezer" of "genezing".

Kos, een eiland in de Zuidoost-Egeïsche zee voor de kust van Turkije, werd vroeger Meropis genoemd, naar een Merops, de mythische eerste koning van het eiland. Merops werd beschouwd als een autochtone, een originele inwoner van het land, een die voortkwam uit de rotsen en bomen in tegenstelling tot een vreemdeling die zich hier vestigde. Zijn volk waren toen de Meropes. Het belangrijkste punt is dat de namen Merops, Meropis, en de Meropes alle afkomstig zijn uit het Semitische wortelwoord mrp'.

Wij bevonden ook dat het de root is als basis voor de uitdrukking meropes anthropoi. Die uitdrukking werd gebruikt door de Griekse dichter Hesiod in zijn beroemde gedicht Werken en Dagen in het beschreef de mannen die in een lang-geleden gouden eeuw leefden.

Als eerste van de onsterfelijk goden die op de Olympus wonen, maakten ze een gouden ras van sterfelijke mensen die leefden in de tijd van Cronos toen hij regeerde in de hemel. En ze leefden als goden zonder hartverdriet, afgezonderd en vrij van zwoegen en verdriet: ellendige tijden lagen niet voor hen; maar met de benen en armen nooit in gebreke vierden ze vrolijk de feesten buiten het bereik van al het kwaad. Als ze stierven, was het eerder alsof zij werden overwonnen door een slaap, en ze hadden alle goede dingen; terwijl de vruchtbare aarde hen ongedwongen het fruit overvloedig gaf en zonder beperking. Ze woonden gemakkelijk en in vrede op hun landerijen met veel goede dingen, rijk aan kuddes en geliefd bij de gezegende goden.

Hesiod, Werken en dagen

Wie waren deze meropes anthropoi? Homerus noemde een paar van hen in de Odysseus: Theseus, die gedood werd door de Minotaurus op Kreta; Aigeus, de mythische stichter van Athene; Polyphemus, de kannibalistische reus en zoon van Poseidon, een van de Cyclopen; Caneus, een schier onaantastbaar krijger, omgevormd van een vrouw tot een man door Poseidon; Dryas, leider van een stam die een lange oorlog voerde met de Centauren; en zo verder.

Opmerkelijk genoeg, zegt Hesiod dat de meropes anthropoi, later bij hun overlijden, duivels werden, hoewel hij de demonen gunstiger bekeek dan de Joden en christenen demonen bekijken:

Maar nadat de aarde deze generatie had bedekt — werden ze pure geesten genoemd, die verblijven op de aarde, en vriendelijk zijn, in het verlossen van het kwaad, en de bewakers zijn van sterfelijke mannen; want ze zwerven overal over de aarde, gekleed in mist en de wacht houdend over oordelen en wrede daden, gevers van rijkdom...

Hesiod, Werken en Dagen

( )

Het boek Henoch - NL

Het boek Henoch biedt een iets andere uitleg aan voor de oorsprong van demonen:

15.8 En nu, de reuzen die werden geboren uit lichaam en vlees, zullen boze geesten worden genoemd op Aarde, en de Aarde zal hun verblijfplaats zijn. 15.9 Deze boze geesten kwamen vanuit hun vlees, omdat ze gemaakt zijn vanuit de hoge, vanuit de Heilige Wachters die hun begin en eerste oorsprong was. Boze geesten zullen zij zijn op de aarde en 'Geesten van het Kwade' genoemd worden. 15.10 De woning van de hemelse geesten is de hemel, maar de woning van de geesten van de aarde, die geboren werden op de aarde, is de Aarde. 15.11 De geesten van de reuzen die teisteren, onderdrukken, vernietigen, aanvallen en strijden, bewerken daarmee de verwoesting op de aarde, en veroorzaken problemen. Zij eten geen voedsel, hebben geen dorst en zijn niet waarneembaar voor de ogen. 15.12 En deze geesten zullen opstaan tegen de kinderen van de mensen, en tegen de vrouwen, want ze kwamen uit hen voort, tijdens de dagen van slachting en vernietiging. 16.1 Met de dood van de reuzen, waar ook de geesten uit hun lichamen zijn gegaan, zal hun vlees worden vernietigd door het oordeel. Op deze manier zullen zij vernietigd blijven tot de Dag van het Grote Oordeel is bereikt, tot op de Grote Eeuw, voor de Wachters en de goddelozen."

Henoch 15:8-16.1 (Michael A. Knibb vertaling)

Dus, met Hesiod en Henoch kunnen we een verbinding maken met de meropes anthropoi, de mannen uit de gouden eeuw, de Nephilim, kinderen van de gevallen wachters. Ze leefden tijdens een periode voorafgaand aan de zondvloed, en bij hun overlijden werden ze dolende geesten en demonen genoemd. Het is alleen zo dat de Griekse weergave van duivels veel gunstiger is dan de Joodse (of Mesopotamische, in die kwestie) over het begrip van demonen.

Onnodig te zeggen dat dit een andere PSYOP is door de vijand.

Kronos, Saturnus voor de Romeinen, was koning van een ras van goden genaamd de Titanen, die de hoogste heersers waren nadat Kronos' vader Uranus was afgezet (met extreme vooroordelen — Kronos heeft hem met een zeis gecastreerd). Het gouden ras van mensen dat is gemaakt door de Titanen was de enige die tijdens de heerschappij van Kronos leefden. Verteld is dat hij op zijn beurt zou worden afgezet door zijn kinderen, Kronos heeft geprobeerd om zijn koningschap te behouden door het opeten van zijn kinderen, zodra ze geboren werden. Zeus werd dat lot bespaard door zijn moeder, Rhea, die Kronos een rotsblok in plaats daarvan gaf — uiteraard een niet al te kieskeurige eter — gewikkeld in een deken. Toen Zeus was opgegroeid, bevrijdde hij zijn broers en zussen, en voerde onder zijn leiding een oorlog om de oude tiran te onttronen. De Titanen werden verslagen en gevangengezet in de Tartarus.

Dus via de link tussen de Semitische wortel mrp' en het Griekse woord meropes, hebben we een verbinding gekregen tussen de Nephilim en de heldhaftige mannen tijdens de gouden eeuw van Kronos, de meropes anthropoi, "de machtige mannen van weleer, die mannen van naam waren."

Nu, terug naar de Bijbel: Og, de laatste "van een overblijfsel aan Rephaim", regeerde het land van Basan, een grondgebied waarin opgenomen de berg Hermon, de plaats waar de opstandige Wachters naar zijn afgedaald. In Deuteronomium 1:3, Joshua 12:4-5, en Joshua 13:12, is ons specifiek verteld dat Og "woonde in Ashtaroth en Edrei en regeerde over de berg Hermon." Edrei was de plek van de strijd tussen Israël en de legers van Og. En een van de Ugaritische teksten, KTU 1.108, bevestigt het verband tussen Og en de Rephaim als de bewoners van de onderwereld.

Moge Rapiu, koning der eeuwigheid, drinken de wijn, als hij drink, deze krachtige en nobele god, degene die regeert in Athtarat [Ashtaroth] de god die heerst in Edrei, die zingt en speelt op de lier...

KTU 1.108,

Met andere woorden, de Amorieten van Ugarit geloofden dat een god met de naam Rapiu, een enkelvoud van het woord rpum (Rephaim), in precies hetzelfde grondgebied regeerde als Og, koning van Basan. En aangezien Rapiu, de koning der eeuwigheid, was gekoppeld aan de Rephaim, de vereerde voorouderlijke doden, was Og's Koninkrijk rond de berg Hermon in wezen de poort naar de onderwereld.

Hier is een ander interessant gegeven: In het Ugaritisch wordt Basan, Ugaritians uitgesproken met een "th" in plaats van een "sh", en betekent de "plaats van de slang" — een teruggrijpen op de goddelijke rebel, de nachash, uit Genesis 3. Herinner u vanuit Jesaja 14, als de nachash uiteindelijk wordt neergeworpen in de Sheol waar de dode koningen van de naties zich bevinden. Zou dat gebeuren in Basan?

Een Kanaänitische mythe geeft een andere verbinding tussen Og en de Rephaim: Danel (het Ugaritische equivalent van de Hebreeuwse naam Daniel), is de held in een Kanaänitische mythe met de naam, De legende van Aqhat, daarin wordt het verhaal beschreven als een mt rpi. Volgens Amar Annus betekent mt rpi "man van Rephaim", het is een taalkundige overeenkomst voor meropes anthropoi. Wat zich specifiek verbindt met het gouden ras van mannen in de tijd van Kronos — de Nephilim — tot aan de Rephaim, en dus tot de Raad van de Didanu.

Maar begrijp dit: Danel heet mt hrnmy, wat betekent "man van Hermon."

Ja. Deze Hermon.

Dus nu kunnen we de bijbelse Rephaim linken aan de mythische meropes anthropoi en aan de gouden eeuw van Kronos, de Nephilim, als de Wachters van Genesis 6 en de mysterieuze Raad van de Didanu — die herinnert u zich, waarschijnlijk de naam van een oude stam van Amorieten geclaimd als de voorouders van de koningen van Ugarit, Assyrië en Babylon.

Dit is een goed moment om erop te wijzen dat de noodlottige Ammurapi III van Ugarit hierboven vermeld, een naam deelde met de meest beroemde koning van het oude Babylonische rijk, Hammurabi. Geleerden vertalen meestal hun namen, ammu rapi, als "mijn bloedverwant is een genezer." Dit is geïnspireerd op de mogelijke betekenis van "genezer" vanuit het Semitische wortelwoord rpi.

Hoewel deze auteur geen geleerde is in de oude Semitische talen, zou het in het kader van wat we zojuist hebben gelezen, in meer nauwkeurigere weergave van Ammurapi/Hammurabi kunnen zijn: "mijn bloedverwant is een Raphi'" — een van de Rephaim.

Aangezien u scherpzinnig bent, hebt u waarschijnlijk al bedacht waartoe dit zal leiden. Maar om dit vast te leggen, verklaren wij dit nu zwart op wit: de naam van een voorouder van de verschillende Amorieten vorstenhuizen, is Dedan, wier nakomelingen de Didanu, Tidanum en varianten daarvan, is de naam waarvan de Grieken het woord Titanen hebben afgeleid — waarvan we de naam Titanen hebben verkregen.

Dedan is een naam die genoemd is in de Bijbel. Dedan en Sheba zijn locaties in West-Arabië, en meerdere malen vermeld door de profeet Ezechiël (waarover later meer). Het is ook de naam van een van de leiders van de opstand van Korach tegen Mozes, Dathan (zie Numeri 16).

Eén van de neven van Nimrod heette Dedan, misschien niet toevallig. Was zijn naam ter ere van de Titanen, de oude goden die zijn neergedaald op de berg Hermon in het schemerige, verre verleden? Gezien de latere banden tussen de Amorieten en de Rephaim en de kennis van de zondvloed teruggebracht in de wereld door het Amoritische Koninkrijk van Babylon, komt deze speculatie niet zomaar uit de lucht vallen.

- 0 -

Terwijl we nooit helemaal zeker de naam Dedan kunnen identificeren als synoniem met de oude goden, of waarom de Amorieten de overtuiging lijken te hebben dat ze hun erfgenamen waren, documenteren we de verbinding tussen de wachters van de Bijbel en de Titanen van Griekse mythe.

Toen de Olympiërs de Titanen versloegen, werden ze door Zeus verbannen naar het Tartaros, een plaats van kwelling voor de goddelozen, net zo ver beneden de Hades als de aarde is onder de hemel. Dat gebeurt net zoals de verwijzing naar de Wachters die op de berg Hermon landden.

Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden...

2 Petrus 2:4 (HSV)

Het Griekse woord vertaald "in de hel geworpen" is het werkwoord ταρταρόω, tartaroo, wat letterlijk betekent "neergeworpen Tartarus." Dit is het enige gebruik van dat woord in het Nieuwe Testament. Hades, ondertussen wel bijna een dozijn keer vermeld, met inbegrip van tweemaal genoemd door Jezus. Dat onderscheidt de Hades van Tartarus, die blijkbaar een speciale plaats van straf is, die was voorbehouden voor de engelen, die gezondigd hebben. Het enige expliciete voorbeeld van engelen die zondigen in de Bijbel is in Genesis 6:1-4, dat is bevestigd door de passages in 2 Petrus en Judas, die duidelijk de straf van de engelen koppelen aan een seksuele zonde.

Verder, hebben de Joodse geleerden die de Hebreeuwse geschriften in het Grieks vertaalden, twee honderd jaar of zo voordat Jezus werd geboren, in deze tekst genaamd de Septuagint, het verband begrepen tussen de Rephaim en de heidense goden. In 2 Samuel 5 vertaalden de geleerden de plaats van Davids strijd tegen de Filistijnen als, emeq rapha, de vallei van de Titanen.

Dus. De Titanen van de Griekse mythen waren de "engelen die niet binnen hun eigen positie van autoriteit zijn gebleven," de Wachters van Genesis 6. Ze zijn gebonden in de Tartarus, vast gehouden "in eeuwige ketens onder een sombere duisternis tot het oordeel op de grote dag." Hun kinderen, de Nephilim, wiens geesten de demonen zijn die de aarde plagen tot op deze dag, is het schimmenrijk uit het Sheol, de Rephaim, die in rituelen werden opgeroepen door de koningen van de Amorieten die geloofden dat zij hun geëerde dode voorouders waren.

Serieus.

Gaat de uitdrukking "de ongerechtigheid van de Amorieten" nu beginnen meer zin te krijgen?

Volgende keer: Als Jezus tegenover de Apkallu staat!

Notities

1. Suriano, Matthew J. "dynastie-gebouw aan Ugarit: het ritueel en de politieke Context van KTU 1.161," Aula Orientalis 27 (2009), p. 107.

2. Annus, Amar. "Zijn er Griekse Rephaim? Op de etymologie van Griekse Meropes en Titanes," Ugarit-Forschungen 31 (1999), pp. 13-30.

Bron: The Great Inception Part 8: God vs. the Titans » SkyWatchTV