www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gezond verstand

Door Daymond Duck op 23 maart 2024

De staat Arkansas heeft bijna 3,2 miljoen bestuurders met een rijbewijs, maar slechts 516 bestuurders met een rijbewijs hebben ervoor gekozen om hun geslacht als "X" (transgender, non-binary, intersex) op hun rijbewijs te vermelden.

Op 12 maart 2024 stopt Arkansas met het vermelden van geslacht "X" op rijbewijzen en het verbod wordt wet als het wordt goedgekeurd door de wetgevende macht. De gouverneur van Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, verdedigde het verbod en zei dat ze geen onzin zal steunen. Huckabee zei: "Dit beleid is gewoon gezond verstand. Alleen vrouwen baren, mannen zouden geen vrouwensport moeten beoefenen en er zijn maar twee geslachten."

Persoonlijk denk ik niet dat Sanders anti-homo is. Sanders is een christen. Christenen geloven dat ze van iedereen moeten houden. Ze geloven dat ze moeten proberen te begrijpen wat de Bijbel zegt en dat ze dat moeten accepteren als wat Gods wil is voor hun leven. Ze geloven dat iedereen zondigt, dat christenen eerst moeten proberen hun eigen zonden op te geven en dat ze alle anderen moeten aansporen hun zonden op te geven.

Sommigen geloven dat de Bijbel leert dat God vooral bedroefd is over de gender- (en homo-)kwestie omdat Hij waarschuwingen heeft uitgesproken over het oordeel over degenen die betrokken zijn bij die zonde, en zij denken dat mensen vertellen wat God heeft gezegd een daad van liefde is, niet van haat.

De geslachts- (en homo-)kwestie is vandaag de dag een groot probleem omdat het deel uitmaakt van de globalistische agenda. De V.S. is niet langer een christelijke natie en veel wereldleiders (en sommigen in de kerk) pushen dit (noemen goed kwaad en kwaad goed, dagen van Lot, etc.).

Hier zijn enkele recente berichten die verband lijken te houden met Bijbelprofetie.

Eén, over het bijhouden van al het kopen en verkopen: op 12 maart 2024 werd gemeld dat de voorzitter van de Wereldbank er bij regeringen over de hele wereld er op aandringt een wereldwijde digitale ID te omarmen. Een digitaal ID is een voorwaarde om te kunnen volgen wat mensen kopen en verkopen.

(Meer: Op 14 maart 2024 werd gemeld dat de VS ver achterloopt op China, India, Japan, de EU, Brazilië, Rusland en meer dan 100 andere landen bij de ontwikkeling van een digitale munteenheid).

Twee, met betrekking tot de wereldregering en de komende Verdrukkingsperiode: zei de katholieke aartsbisschop Vigano op 14 maart 2024,

  • De druk voor de goedkeuring van het WHO Pandemie Verdrag en voor het gezondheidspaspoort - vergezeld van de activering van de digitale portemonnee - toont aan dat de auteurs van deze coup niet van plan zijn hun criminele bedoelingen op te geven en dat ook niet zullen doen tenzij ze geconfronteerd worden met een stevige en vastberaden oppositie van de bevolking en die paar van haar vertegenwoordigers die niet verkocht zijn aan het World Economic Forum, door degenen die moedig hun plicht niet verzaken.
  • De kinderen van de duisternis, de samenzweerders van het Wereld Economisch Forum en de globalistische cabal willen het koninkrijk van de Antichrist op Aarde vestigen, als een obscene vervalsing van het Koninkrijk van Christus Onze Heer.

Hier is een link naar zijn boodschap.
The globalist cabal want to establish the kingdom of the Antichrist on earth'

Drie, met betrekking tot de Slag van Gog en Magog en financiële steun voor Hamas, Hezbollah, de Houthi's, enz.: op 13 maart 2024 verlengde president Biden een vrijstelling van sancties waardoor meer dan 10 miljard dollar aan bevroren tegoeden aan Iran werd vrijgegeven.

Iraanse proxies vallen Amerikaanse troepen aan in Irak, de Rode Zee, enz.; ze vallen Israël aan in de buurt van Libanon, in Jeruzalem, op de Westelijke Jordaanoever, in Gaza, en Biden heeft hen toegang gegeven tot miljarden dollars.

(Meer: Op 11 mrt. 2024 zei de Israëlische minister van Defensie dat Iran wapens en andere militaire middelen smokkelt naar terroristen op de Westelijke Jordaanoever, Judea en Samaria).

(Meer info: Op 12 mrt. 2024 zei de Israëlische politie dat ze 12 grote terroristische aanslagen in Jeruzalem hebben verijdeld sinds het begin van 2024, en Iran financiert veel hiervan).

(Meer: Op 19 maart 2024 stuurde een lezer me een link naar een artikel dat zei: "Verschillende media in de regio, in het bijzonder de media van de Syrische staat, geleid door Bashar al-Assad, en ook de Israëlische zender Channel 11, melden dat Russische troepen dichter bij de grens tussen Israël en Syrië komen." Opmerking: Het is mijn mening dat dit een zeer grote deal zou kunnen zijn, maar we weten het gewoon niet. Wat we wel weten is dat God Rusland, Iran, Turkije en anderen naar Israëls grens zal sleuren en hen zal vernietigen in de laatste jaren en laatste dagen. Dit zou dus een teken kunnen zijn dat de Opname nabij is).

Hier is een link.
Russische troepen naderen de Israëlische bergen - NL

Vier, wat betreft de poging van president Biden en senator Schumer om de regering van premier Netanyahu's regering te ondermijnen: op 12 maart 2024 zei een Israëlische functionaris: "We verwachten dat onze vrienden actie ondernemen om het terreurregime van Hamas omver te werpen en niet de gekozen regering in Israël."

In veel opzichten handelen de VS niet als een vriend van Israël.

Vijf, met betrekking tot bedrog en de mishandeling van gijzelaars: op 14 maart 2024 zei een Israëlische gijzelaar die na 54 dagen gevangenschap werd vrijgelaten door Hamas: "Ze (Hamas) vertelden ons dat ze (onze mensen) ons niet in Israël willen, dat de families ons niet willen en dat we zelfs over een jaar niet meer terug zullen komen."

Zes, met betrekking tot corruptie in de rechtbanken, heeft congreslid Jim Jordan officier van justitie Fani Willis gewaarschuwd dat ze gedagvaarde documenten met betrekking tot haar pogingen om voormalig president Trump aan te klagen en haar mogelijke samenspanning met de regering Biden voor 12 uur 's middags op 28 maart 2024 moet geven aan het House Judiciary Committee, of ze kan een procedure wegens minachting van het Congres tegemoet zien.

(Meer: De rechter in Florida die toezicht houdt op de beschuldigingen tegen Trump voor het verkeerd omgaan met geheime documenten vroeg de aanklager waarom ze Trump hiervoor vervolgen terwijl geen enkele andere president hier ooit voor is vervolgd. Trump beweert dat er met twee maten wordt gemeten in de rechtbanken, vooral nu de aanklachten tegen president Biden zijn geseponeerd door de speciale aanklager).

(Meer: Op 15 maart 2024 oordeelde de rechter in Georgië dat Fani Willis mag blijven zitten in de zaak tegen president Trump voor het verkeerd omgaan met geheime documenten, maar alleen als de hoofdaanklager opstapt vanwege een significante schijn van ongepastheid tussen de rechter en de hoofdaanklager. De rechter zei dat de enige andere optie is dat Willis aftreedt).

(Meer: De hoofdaanklager in deze zaak nam onmiddellijk ontslag).

Zeven, met betrekking tot de as van een rode vaars: deze week zag ik een tweede bericht dat de Joden een van de vier onbevlekte rode vaarzen moeten selecteren en offeren voordat ze te oud zijn.

Ik weet persoonlijk niet of dit waar is, maar als dat zo is, zou de tijd wel eens op kunnen raken.

Acht, met betrekking tot enkele van de voorspelde oorlogen (Jes. 17; Ezech. 38-39; misschien Psa. 83, enz.): op 16 maart 2024 zei het hoofd van Israëls leger, luitenant-generaal Herzi Halevi: "We zitten in een multi-front oorlog - Libanon, Syrië, Judea en Samaria [West Bank] en Gaza en bedreigingen nog verder weg."

Het lijkt er echt op dat deze voorspelde oorlogen zich aan het vormen zijn.

Negen, met betrekking tot het gebruik van het bedrog over klimaatverandering om een wereldregering te vestigen: op 18 maart 2024 zei de CEO van 's werelds grootste olieproducent (Aramco in Saoedi-Arabië),

  • De energietransitie die de 'opwarming van de aarde' menigte voor ogen heeft mislukt.
  • Beleidsmakers moeten de 'fantasie' van het uitfaseren van olie en gas loslaten omdat de vraag naar fossiele brandstoffen de komende jaren naar verwachting zal blijven groeien.

(Mijn mening: Hij heeft waarschijnlijk gelijk, maar de globalisten gaan hun doel om een wereldregering te vestigen niet opgeven tegen 2030 of eerder indien mogelijk).

Tien, ten aanzien van tekenen in de zon, maan en sterren vóór de wederkomst hebben verschillende mensen mij gevraagd of de komende totale zonsverduistering van 8 april 2024 een waarschuwing van God is dat Zijn oordeel spoedig over de VS zal vallen.

Ik begrijp dat er verschillende ongewone dingen verbonden zijn aan de eclips, maar ik ben terughoudend om ja of nee te zeggen.

Zoals ik de Bijbel begrijp:

  • God waarschuwt naties vaak dat Zijn oordeel zal vallen als ze zich niet bekeren.
  • God geeft naties vaak meerdere waarschuwingen voordat Zijn oordeel valt.
  • In sommige gevallen valt Gods oordeel onmiddellijk, maar in andere gevallen is er een vertraging voordat Zijn oordeel valt.

Waar het op neerkomt is dat we ons altijd moeten bekeren van onze zonden en ons hart in orde moeten maken met God door Jezus.

(Herinnering: Lezers weten dat ik al heel lang zeg dat het oordeel van God misschien al over Amerika aan het vallen is).

Elf, over het verval van Amerika: op 18 maart 2024 werd gemeld dat voormalig Auburn football coach en nu U.S. Senator Tommy Tuberville (een Republikein) naar Utah ging om campagne te voeren voor Trent Staggs om de aftredende Senator Mitt Romney te vervangen, en Tuberville zei:

  • Er is niet één Democraat die kan zeggen dat hij voor God opkomt.
  • Ze hebben in feite God weggehaald uit alles wat we doen.
  • We moeten terug naar onze morele waarden.

(Mijn mening: Ik geloof dat Amerika ten onder zal gaan als het niet terugkeert naar God, maar de puinhoop waar Amerika in zit kan aan beide partijen worden toegeschreven en zonder God hebben we geen hoop. Amerika staat op het punt zijn soevereiniteit, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en meer te verliezen - tijdens de bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie eind mei - en slechts een paar Republikeinen of Democraten spreken zich uit).

[--]

FYI: God stuurt niemand naar de hel (we zijn allemaal geboren met een zondige aard en voorbestemd om naar de hel te gaan omdat we zondigen), maar God heeft voor iedereen een manier (Jezus) voorzien om naar de hemel te gaan (en Hij is de enige manier om daar te komen; Johannes 14:6).

Tot slot, ben je klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die voor de zonden van de wereld stierf, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: Common Sense :: By Daymond Duck - Rapture Ready