www.wimjongman.nl

(homepagina)


De eeuwige keten

Door Daymond Duck. Gepubliceerd op: 1 juni 2024

Op 17 mei 2024 plaatste Joel C. Rosenberg (auteur, spreker, hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS) een artikel over zijn recente interview met de voormalige Israëlische premier Naftali Bennett (een uur lang; opgenomen door een TBN televisieploeg voor THE ROSEL NEWS).

Rosenbergs eerste vraag aan Bennett was: gelooft u dat het hedendaagse Israël een vervulling is van oude Bijbelse profetieën?

Hier is Bennetts interessante antwoord:

 • Ik zie absoluut een verband tussen ons oude verleden, ons bijbelse verleden, en ons heden en onze toekomst als een 'eeuwige keten' naar het Joodse volk en het land van het Joodse volk.
 • Ik zie een continuïteit tussen Abraham, Isaak, Jacob en Mozes, Jozua, Koning David.
 • En dan tijdens de Eerste en Tweede Tempel, later in de diaspora gedurende 2000 jaar, baden we drie keer per dag voor ons thuis. Alle Joden baden om terug te keren naar Jeruzalem. En dan, inderdaad, de terugkeer van Joden uit de hele wereld. Dat is precies wat er in de Bijbel staat.
 • Ik denk dat het hedendaagse Israël de schoonheid is van de moderniteit die verweven raakt met onze Bijbelse wortels en onze bestemming.

Later in het interview vertelde Bennett aan Rosenberg dat hij gelooft dat Israël specifiek de vervulling is van het visioen van de profeet Ezechiël over de "Vallei van Droge Beenderen", dat in Ezechiël 37 staat.

Deze schrijver weet dat al lang:

 • God beloofde Abraham veel meer land te geven dan Israël vandaag de dag bezit (Gen. 15:18).
 • Dat God beloofde om een eeuwig verbond te sluiten met Abraham en zijn nakomelingen na hem in hun geslachten om hun God te zijn en om hen het hele land Kanaän te geven tot een eeuwig bezit (Gen. 17:7-8).
 • Dat God zei dat Zijn eeuwigdurend verbond door Izaäk zou gaan en niet door Ismaël (Gen. 17:18-21).
 • Dat normaal gesproken Gods eeuwigdurend verbond door Jakobs eerstgeboren zoon Esau zou gaan, maar Esau verkocht zijn eerstgeboorterecht aan Jakob (Gen. 25:29-34).
 • Dat God zei dat Zijn eeuwigdurend verbond door Jakob zou gaan (Gen. 28:13; 35:10:12).
 • Dat God in de dagen van Jesaja zei dat Israël hun Messias zou zoeken nadat ze uit het land waren geweest en twee keer waren teruggekeerd (Jes. 11:11).
 • Dat ondanks Israëls rebellie, God zei dat Hij Zijn eeuwigdurend verbond nooit zou verbreken (Jer. 31:35-37).
 • Dat God er uiteindelijk voor zou zorgen dat Israël zou terugkeren naar het Beloofde Land en dat ze nooit meer zouden worden verstoten (Amos 9:15; Jer. 30:11, 46:28; Ezech. 37:25; Psa. 89:30-37).

Hoewel ik deze dingen weet over Israëls verleden, heden en geprofeteerde toekomst, heb ik er nog nooit naar horen verwijzen als een 'eeuwige keten', maar dat is het wel.

Vandaag de dag ontkennen radicale moslims de permanente aard van Gods eeuwige keten.

Zij denken dat het een keten is die Allah kan breken, maar Gods eeuwige keten is onbreekbaar.

De VN, EU, VS en anderen ontkennen ook de realiteit van die eeuwige keten (door de tweestatenoplossing te bevelen), maar God zal de lichamen van hun soldaten aan het gevogelte van de lucht voeren tijdens de Slag om Armageddon (Joël 3:2; Openb. 19:17-18).

Profetie-expert Amir Tsarfati zei: "Het streven naar een Palestijnse staat illustreert de geestelijke blindheid van onze dagen."

Ik ben het hiermee eens en wil hieraan toevoegen dat God aan het einde van het tijdperk zal ingrijpen in mondiale aangelegenheden.

 • Hij zal de legers van Rusland, Iran, Turkije en hun islamitische bondgenoten vernietigen met gevechten, een groot schudden, vuur en zwavel op de bergen van Israël (Ezech. 38-39).
 • De aartsengel Michaël zal ten tijde van het einde voor Israël opkomen (Dan. 12:1).
 • Michaël en zijn engelen zullen Satan en zijn engelen uit de hemel verdrijven (Openb. 12:7-10).
 • Jezus zal persoonlijk uit de hemel komen om de antichrist, de valse profeet en hun aardse leger te verslaan tijdens de Slag om Armageddon (Openb. 19:11-21).
 • Een engel zal uit de hemel komen met een grote keten, Satan binden en hem voor 1000 jaar in de bodemloze put werpen (Openb. 20:1-3).

Hoor het Woord van God:

 • "Waarom woeden de heidenen, en verbeelden de mensen zich iets ijdels? De koningen der aarde stellen zich op en de heersers beraadslagen samen tegen de HEERE en tegen Zijn gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verbreken, en hun koorden van ons werpen. Die in den hemel zit, zal lachen; de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en hen kwellen in Zijn zwaar ongenoegen.

"Doch Ik heb Mijn Koning gesteld op Mijn heilige heuvel Sion. Ik zal het besluit verkondigen; de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. Vraag van Mij, en Ik zal u de heidenen tot uw erfdeel geven, en de uiterste delen der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen breken met een ijzeren staf; gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Weest nu wijs, o gij koningen! weest onderwezen, gij rechters der aarde! Dient den HEERE met vreze, en verblijdt u met beven. Kust den Zoon, opdat Hij niet toornig wordt, en gij van den weg vergaat, als Zijn toorn maar een weinig ontstoken is. Zalig zijn allen, die op Hem hun vertrouwen stellen" (Psalm 2:1-12).

Misschien gebruikte God Netanyahu om een profetische boodschap aan de wereld te geven (ik weet het niet), maar op 23 mei 2024 zei Netanyahu:

 • De dagen dat Joden worden afgeslacht en weerloos zijn, zijn voorbij. Ze zullen zich niet herhalen. Dat komt omdat we altijd zeggen: nooit meer, nooit meer. Nou, nooit meer is nu.

De heidenen (niet gered; campus menigten; betaalde opruiers; goddeloze wereldleiders; verloren moslims) woeden; ze denken waardeloze gedachten en plannen uit om het onmogelijke te doen omdat de dagen van een weerloos Israël nu voorbij zijn en nooit meer is; en Israëls verleden, heden en voorspelde toekomst is een eeuwige ketting die nooit verbroken kan worden.

(Meer: Op 29 mei 2024 werd gemeld dat pro-Hamas groepen oproepen tot een Intifada (opstand; demonstraties; woede) in elke hoofdstad en stad over de hele wereld).

Hier zijn actuele gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat we dicht bij het einde van het tijdperk zijn.

Eén, met betrekking tot de komende wereldregering en pogingen om de eeuwige keten te verbreken (wat God zei over Israëls verleden, heden en toekomst): op 24 mei 2024 beval het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israël om het militaire offensief en andere activiteiten in Rafah onmiddellijk te staken.

In essentie heeft het hof, dat niet bevoegd is om deze edicten uit te voeren, Israël verteld dat het de VN moet gehoorzamen.

CNBC vroeg de Israëlische regering om een reactie hierop en de Israëlische minister van Financiën zei: "Degenen die eisen dat de staat Israël de oorlog stopt, eisen dat het zichzelf besluit om op te houden te bestaan. Daar gaan we niet mee akkoord."

(Mijn mening: De Bijbel leert dat de Gemeente zal worden verwijderd door de Opname voordat de Antichrist de controle over een wereldregering krijgt, en er is nu een wereldgerechtshof dat denkt dat het een natie kan bevelen om de VN te gehoorzamen. Overigens geloof ik dat de Israëlische minister van Financiën gelijk heeft: Het hof probeert Israël te vernietigen, maar de eeuwige keten kan niet verbroken worden).

Twee, over misleiding: op 27 mei 2024 schreef de grote Hal Lindsey:

 • Voor de mensen in Gaza is de huidige oorlog een totale ramp. Maar voor de topleiders van Hamas gaat het buitengewoon goed. Terwijl hun volk lijdt, zitten de hoogste Hamasleiders in luxueuze verblijven ver van het geweld in Gaza. Ismail Haniyeh, het hoofd van Hamas, woont sinds 2016 in Qatar. Hij heeft sinds 2019 geen voet meer in Gaza gezet. Toch heeft hij vanuit Gaza een nettowaarde van 4 miljard dollar vergaard.
 • Neem even de tijd om dat te laten bezinken. De terroristenleider van Hamas is vier keer miljardair. Hoe heeft hij zo'n rijkdom vergaard? Hij leidt enkele van de armste mensen ter wereld. Andere landen, waaronder de Verenigde Staten, zien de grote nood van de Gazanen en sturen geld. De leiders van Hamas gebruiken dat geld om hun militaire infrastructuur te versterken en hun eigen zakken te vullen.

Hier is een link naar zijn hele artikel: Verder lezen - NL

Drie, met betrekking tot wereldregering: op 22 mei 2024 werd gemeld dat 24 gouverneurs van Republikeinse staten in de VS een brief stuurden naar president Biden, waarin ze zeiden dat ze tegen het Internationale Pandemie Verdrag zijn omdat:

 • Het de nationale soevereiniteit en de rechten van staten zou kunnen ondermijnen.
 • Het probeert de WHO te verheffen van een adviesorgaan tot een wereldwijde autoriteit op het gebied van de volksgezondheid.
 • Het stelt de WHO in staat om een wereldwijde bewakingsinfrastructuur op te zetten en deelnemers te dwingen om vrije meningsuiting te censureren.

(Update: De WHO heeft toegegeven dat het niet genoeg stemmen kon krijgen om het Internationale Pandemie Verdrag goed te keuren. De goedkeuring van amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling lijkt ook in de problemen te komen. Dit is geweldig nieuws, maar we leven in slechte tijden en de angst bestaat dat er een nieuwe pandemie kan worden gecreëerd om deze kwesties nieuw leven in te blazen).

Vier, wat betreft de opzettelijke onwetendheid van wereldleiders, haat en valse beschuldigingen tegen Israël aan het einde van het tijdperk: op 21 mei 2024 werd gemeld dat een veteraan-analist van het Washington Institute for Near East Policy rapporteerde dat Hamas het equivalent van ongeveer 500 miljoen dollar heeft binnengehaald sinds de aanval op Israël op 7 oktober, door humanitaire hulp aan de Palestijnen in beslag te nemen en te verkopen.

Volgens de analist "moeten wij (de regering Biden) beginnen met het creëren van realiteit in plaats van deze vruchteloze discussie over wat er de dag erna zal gebeuren" (de dag nadat de oorlog met Hamas is afgelopen).

(Mijn mening: Slechts enkele dagen na de dood van de Iraanse president Raisi in een helikopterongeluk, bereidt de Algemene Vergadering van de VN zich voor om hem eer te bewijzen, maar negeert het feit dat velen hem de Slager van Teheran noemden, dat hij aan het hoofd stond van een doodscommissie die duizenden Iraniërs doodde, dat hij de ontvoering, marteling en moord op Joden door Hamas op 7 okt. 2023 steunde, enz. De VN zwijgt over Raisi die Israël aanvalt met ongeveer 400 drones, en raketten. De VN maakt het gemakkelijk om te geloven dat wereldleiders een Satan-aanbidder - de Antichrist - zullen selecteren om de komende goddeloze wereldregering te leiden).

(Meer: Na de begrafenis van Raisi op 23 mei 2024, zwoer de Iraanse Ayatollah Khamenei zijn belofte om Israël te vernietigen na te komen).

(Meer: Op 27 mei 2024 werd gemeld dat Hezbollah zei dat het niet van plan is om te stoppen met aanvallen op Israël vanuit Libanon omdat ze geloven dat de regering Biden Israël zal dwingen om de oorlog te stoppen voor de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen).

Vijf, met betrekking tot het verraad van de regering Biden aan Israël, schreef profetie-expert Amir Tsarfati op 23 mei 2024:

 • Uit verschillende bronnen hebben we de bevestiging gekregen dat de Amerikaanse regering groen licht heeft gegeven aan het ICC om verder te gaan met het vragen om een arrestatiebevel tegen Hamas en Israëlische leiders alsof ze gelijk zijn. Alsof dat nog niet genoeg is, voert de Amerikaanse regering besprekingen met Iran in Oman waar beide partijen het erover eens zijn dat Netanyahu moet worden verwijderd. De meest mislukte Amerikaanse regering veroorzaakt interne chaos en aanvallen van buitenaf op haar beste bondgenoot in het Midden-Oosten. Krankzinnig!

(Mijn mening: krankzinnig, ja, maar ook onchristelijk, slecht en hypocriet).

Zes, met betrekking tot de vraag aan wie het land Israël echt toebehoort, hield een pro-Israël groep onlangs een bijeenkomst (genaamd de Israël Top) in het Dave Ramsey Center in Franklin, TN, om steun te betuigen aan Israël in haar oorlog met Hamas.

Veel media waren aanwezig en verschillende Joodse politici, entertainers, orthodoxe Joden en Messiasbelijdende Joden namen deel.

Sommige aanwezigen kregen 2 patches die Israëlische soldaten in deze oorlog op hun uniform dragen.

Op één patch staat een kroon en het woord "Messias" in het Hebreeuws (de kroon staat voor de Koning van Israël; sommige Joden geloven dat hun Messias hun Koning zal zijn).

Op het andere lapje staat een deel van een gebouw en het woord "Tempel" in het Hebreeuws (het gebouw staat symbool voor de herbouwde derde tempel).

De Joodse soldaten tonen veel religieuze vurigheid terwijl ze vechten voor hun komende Messias en het recht om de tempel op de Tempelberg te herbouwen.

(Mijn mening: Ik vind het geweldig dat de Israëlische soldaten bereid zijn om te vechten voor de Messias en om de volledige controle over de Tempelberg te krijgen, maar ik ben er ook bedroefd over omdat ik denk dat de Joden de Antichrist zullen accepteren en de dierenoffers in de herbouwde tempel zullen hervatten voordat ze beseffen dat hun Messias en Koning Jezus is die aan het kruis werd gekruisigd voor iedereen die gelooft. Desalniettemin is het een belangrijke stap in Gods eeuwige keten).

Zeven, met betrekking tot de Slag van Gog en Magog: op 27 mei 2024 werd gemeld dat Hezbollah verwacht binnenkort nieuwe langeafstandsprecisieraketten te hebben die in Rusland zijn gemaakt en in Iran zijn aangepast.

Ze verwachten ook nieuwe grond-luchtraketten te krijgen om Israëlische vliegtuigen neer te schieten.

(Opmerking: Geen wapen dat tegen Israël wordt gevormd, zal slagen; Jes. 54:17.)

Acht, met betrekking tot oorlogen en geruchten van oorlogen: op 26 mei 2024 werd gemeld dat de VS van plan zijn om hun verbod op de verkoop van offensieve wapens aan Saoedi-Arabië in de komende weken op te heffen (om Saoedi-Arabië te helpen in zijn oorlog met de door Iran gesteunde Houthi's in Jemen).

Negen, met betrekking tot een mogelijke Psa. 83 oorlog, Egypte is één van de naties die in Psa. 83 genoemd worden als vijand van Israël.

Sommige profetieleraren verwerpen het idee dat Egypte een vijand van Israël is omdat ze een vredesverdrag hebben.

Op 26 mei 2024 schreef de zeer gerespecteerde commentator Carolyn Glick:

 • Het is duidelijk geworden dat de Egyptische president Abdel Fatah el-Sisi Israël voor de gek houdt.
 • Sinds 7 oktober is de rol van Egypte in de opbouw van Hamas' strijdkrachten en militaire capaciteiten scherp in beeld gekomen. Met het verstrijken van de maanden is de conclusie onvermijdelijk geworden dat Egypte, in plaats van de militaire en economische macht van Hamas te beteugelen zoals tien jaar geleden, de afgelopen jaren, en ook nu nog, een belangrijke staatssponsor is van Hamas.
 • Vanaf februari begon el-Sisi herhaaldelijk te dreigen om het vredesverdrag van Egypte met Israël op te zeggen. Hij dreigde de vrede van Egypte met Israël te beëindigen en opnieuw deel te nemen aan de pan-Arabische oorlog om de Joodse staat te vernietigen als de IDF Rafah in beslag zou nemen of andere maatregelen zou nemen om Hamas te verslaan. Met andere woorden, el-Sisi heeft de vrede van Egypte met Israël en zijn houding in de regio gekoppeld aan het voortbestaan van het Hamas-regime in Gaza en de nederlaag van Israël in de oorlog.

Hier is een link naar het hele artikel van Glick:

Egypt must pay a price for its sponsorship of Hamas | Israel National News - Arutz Sheva

(Meer: Op 27 mei 2024 was er een vuurgevecht tussen Israëlische en Egyptische troepen bij de grensovergang bij Rafah. Een lid van de Egyptische veiligheidstroepen werd gedood. Israël onderzoekt het incident).

Tien, met betrekking tot een digitale ID, een digitale munteenheid, het bijhouden van alle aan- en verkopen, etc., heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aangenomen om de Federal Reserve te verhinderen een CBDC te creëren.

Het Huis van Afgevaardigden heeft een wetsvoorstel aangenomen om de oprichting van een CBDC door de Federal Reserve te blokkeren, maar het wetsvoorstel wordt mogelijk niet aangenomen in de Senaat en als dat wel gebeurt, kan president Biden zijn veto uitspreken.

(Opmerking: Hier is een link naar een uitstekende video over de komende digitale ID en meer - 46 minuten - die ik ten zeerste aanbeveel: Maria Zeee - Digital ID Mandates Roll Out Worldwide

[-]

FYI: God stuurt niemand naar de hel (we zijn allemaal geboren met een zondige aard en voorbestemd om naar de hel te gaan omdat we zondigen), maar God heeft voor iedereen een manier (Jezus) voorzien om naar de hemel te gaan (en Hij is de enige manier om daar te komen; Johannes 14:6).

Tot slot, ben jij klaar voor de Opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die voor de zonden van de wereld stierf, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: The Eternal Chain :: By Daymond Duck - Rapture Ready